|| Trang Thơ Văn 20 || Nguyễn Kim Anh || Nguyễn Ánh || Huỳnh Văn Bảnh || Lê Văn Châu || Huỳnh Kim Chiến || Nguyễn Văn Chín || Lê Kim Cúc || Tôn Thất Cường || Hoàng Thế Dân || Nguyễn Xuân Dục || Mai Tất Đắc || Nguyễn Văn Đệ || Nguyễn Ðình Hoàng || Nguyễn Văn Hùng || Lưu Ðức Huyến || Trần Ken || Đặng Ngọc Khảm || Phan Ngọc Long || Vũ Hửu Lý || Ðinh Lê Thu Nguyệt || Ninh Kim Phượng || Trương Đình Quí || Nguyễn Văn Sáng || Ngô Thiện Tánh || Cung Vĩnh Thành || Lê Văn Thạnh || Nguyễn Văn Thước || Minh Trang || Trần Đình Triết || Trang Thanh Trúc || Dương Thiệu Tùng || Ðặng Tuyến || Nguyễn Văn Vang || Nguyễn Phúc Vĩnh Viễn ||Biển, gió và một chút tình


Nghe trong gió có chút tình của biển.
Như bóng thuyền im đậm lúc hoàng hôn.
Bỗng nhung nhớ một cái gì rất lạ.
Chừng như qua - chừng như đến trong hồn.

Rất thủy chung như gió về với biển.
Những chiều nào vương vấn những chiều nay.
Cho ấm lại chút hương tình viễn xứ.
Thuyền buông neo - con nước réo muôn ngày.

Gió đã thổi khúc nhạc tình của biển.
Thật thiết tha những ánh mắt phương trời.
Lòng man mác theo nước triều vừa lớn.
Hải âu về - cánh nặng mấy trùng khơi.

Gởi theo gió một chút tình của biển.
Bến dù xa sóng vỗ đủ đôi bờ.
Thì hồ thỉ cũng một ngày trở lại.
Bởi thiên thu sông núi vẫn đợi chờ.


trương đình quí20 và tình biển


trương đình quí

( Trở về đầu trang )