|| Trang Thơ Văn 20 || Nguyễn Kim Anh || Nguyễn Ánh || Huỳnh Văn Bảnh || Lê Văn Châu || Huỳnh Kim Chiến || Nguyễn Văn Chín || Lê Kim Cúc || Tôn Thất Cường || Hoàng Thế Dân || Nguyễn Xuân Dục || Mai Tất Đắc || Nguyễn Văn Đệ || Nguyễn Ðình Hoàng || Nguyễn Văn Hùng || Lưu Ðức Huyến || Trần Ken || Đặng Ngọc Khảm || Phan Ngọc Long || Vũ Hửu Lý || Ðinh Lê Thu Nguyệt || Ninh Kim Phượng || Trương Đình Quí || Nguyễn Văn Sáng || Ngô Thiện Tánh || Cung Vĩnh Thành || Lê Văn Thạnh || Nguyễn Văn Thước || Minh Trang || Trần Đình Triết || Trang Thanh Trúc || Dương Thiệu Tùng || Ðặng Tuyến || Nguyễn Văn Vang || Nguyễn Phúc Vĩnh Viễn ||


hội ngộ

Chia tay ngày cũ đà lâu lắm
Lặn-lội theo đời mấy chục năm
Người thì tới bến, người chìm đắm
Thời-thế, cuộc đời, những đổi thay

Bạn bè phân-tán toàn thế-giới
Kẻ tấp miền đông, kẻ đến tây
Kẻ theo hướng Bắc, người Nam tiến
Kẻ vượt trùng-dương, kẻ lướt mây

Ra đi ngày đó không đưa tiễn
Chẳng biết về đâu, chẳng hẹn-hò
Thúc-bách, ngậm-ngùi rời xa bến
Vinh, nhục, sống còn nặng nỗi lo

Dù phải ra đi không là hết
Quê-hương tình cũ họ tìm nhau
Giờ đây gặp lại đầu đã bạc
HỔ-CÁP tình xưa vẫn đậm màu

Vẫn nụ cười tươi thời trai-trẻ
Nhắc thuở quân-trường KHÓA HAI-MƯƠI
Cùng vui, cùng khổ, cùng kỹ-niệm
Cùng chung chí-hướng mộng vào đời

Gặp nhau đất lạ nhìn ra biển
Vẫn biển, nhưng mà biển của ai
Họ nhìn say đắm như tiếc nhớ
Nhớ biển ngày xưa trong nắng mai

Rồi họ nhìn nhau lòng ấm lại
Tuy xa đất nước, bạn còn đây
Như còn một chút gì êm-ái
Một chút quê-hương ở chốn nàyviễn huy

( Trở về đầu trang )