|| Trang Thơ Văn 20 || Nguyễn Kim Anh || Nguyễn Ánh || Huỳnh Văn Bảnh || Lê Văn Châu || Huỳnh Kim Chiến || Nguyễn Văn Chín || Lê Kim Cúc || Tôn Thất Cường || Hoàng Thế Dân || Nguyễn Xuân Dục || Mai Tất Đắc || Nguyễn Văn Đệ || Nguyễn Ðình Hoàng || Nguyễn Văn Hùng || Lưu Ðức Huyến || Trần Ken || Đặng Ngọc Khảm || Phan Ngọc Long || Vũ Hửu Lý || Ðinh Lê Thu Nguyệt || Ninh Kim Phượng || Trương Đình Quí || Nguyễn Văn Sáng || Ngô Thiện Tánh || Cung Vĩnh Thành || Lê Văn Thạnh || Nguyễn Văn Thước || Minh Trang || Trần Đình Triết || Trang Thanh Trúc || Dương Thiệu Tùng || Ðặng Tuyến || Nguyễn Văn Vang || Nguyễn Phúc Vĩnh Viễn ||


áng văn ca ngợi người đi biển


1. Lúc thuận thời, xin dừng bước giang hồ, hít thở cho sâu buồng dưỡng khí Tự Do, như mang ơn nước, như thọ ơn đời

2. Khi hoạn nạn, xin nín thở cho lâu, bảo toàn gia mạng, nuôi chí Phục Hưng

3. Trong cung cách, xin hiên ngang dồn bước, hiện diện, dấn thân

4. Trong an hưởng, với tha nhân, xin hảy vui vầy, nồng nàn, ôn hậu

5. Trong Thế Giới, xin ưỡn ngực, ngẩng mặt nhìn lên, Đại Dương Minh Châu Tổ Quốc

6. Trong an lạc, xin hoan hỉ vui chơi, tận tụy với đời, với thời, với người

7. Nơi viển kiến, xin vung cao chí cả cũa hoài bảo Việt Quốc, Nam Hải, Vạn Nhẩn Nhân

8. Khi đem đến an vui cho muôn người, cầu cho việc thành doanh toại

9. Lúc viển du, nào quên được, bước chân hải trình về Bến Mẹ

10. Về với bến bờ chi binh, xin chí tình cho mặn nồng tình chiến hữu

11. Trong đùm bọc cầu tiến, xin dựa vào ưu lực cũa nhau, để cải thiện canh tân

12. Nói đến di sản sự nghiệp người đi biển, xin trọn niềm hứng khởi dẫn dụng thế hệ tiếp sau

13. Ôi ! Mỏ Neo ơi ! Dẫu có vạn dặm rong rêu, vẫn xin chìm đắmhoàng thế dân( Trở về đầu trang )