|| Trang Thơ Văn 20 || Nguyễn Kim Anh || Nguyễn Ánh || Huỳnh Văn Bảnh || Lê Văn Châu || Huỳnh Kim Chiến || Nguyễn Văn Chín || Lê Kim Cúc || Tôn Thất Cường || Hoàng Thế Dân || Nguyễn Xuân Dục || Mai Tất Đắc || Nguyễn Văn Đệ || Nguyễn Ðình Hoàng || Nguyễn Văn Hùng || Lưu Ðức Huyến || Trần Ken || Đặng Ngọc Khảm || Phan Ngọc Long || Vũ Hửu Lý || Ðinh Lê Thu Nguyệt || Ninh Kim Phượng || Trương Đình Quí || Nguyễn Văn Sáng || Ngô Thiện Tánh || Cung Vĩnh Thành || Lê Văn Thạnh || Nguyễn Văn Thước || Minh Trang || Trần Đình Triết || Trang Thanh Trúc || Dương Thiệu Tùng || Ðặng Tuyến || Nguyễn Văn Vang || Nguyễn Phúc Vĩnh Viễn ||mai anh đi


( Thương tặng các anh HC2 đã vĩnh viễn ra đi, trở về với biển cả )

Mai anh đi rồi, em nói gì không ?
Hãy nói đi em lời nói yêu nồng
Hãy hát ru anh bài ca năm cũ
Khi mà hai đứa thề hứa trăm năm

Mai anh đi rồi, em có buồn không ?
Có nhớ đến anh một kiếp phiêu bồng
Cả đời gian truân hải hồ lưu lạc
Yêu em và yêu biển cả mênh mông

Mai anh đi rồi, em tiếc gì không ?
Kỷ niệm tình yêu ray rức trong lòng
Thương anh, thương những ngày xưa thân ái
Vui buồn chia xẻ biết mấy mươi năm

Mai anh đi rồi, em khóc nhiều không ?
Khóc nữa đi em dịu bớt tình nồng
Hãy khóc cho anh nửa đời khoắc khoải
Và cho đời em một kiếp long đong

Mai anh đi rồi, còn chút ước mong
Nếu có thương anh thắp nén hương lòng
Dìu dắt đàn con nên người xứng đáng
Tiếp tục đường anh cứu lấy non sông

Mai anh đi rồi, em nhớ nhiều không ?


lê kim cúc
( Trở về đầu trang )