|| Trang Thơ Văn 20 || Nguyễn Kim Anh || Nguyễn Ánh || Huỳnh Văn Bảnh || Lê Văn Châu || Huỳnh Kim Chiến || Nguyễn Văn Chín || Lê Kim Cúc || Tôn Thất Cường || Hoàng Thế Dân || Nguyễn Xuân Dục || Mai Tất Đắc || Nguyễn Văn Đệ || Nguyễn Ðình Hoàng || Nguyễn Văn Hùng || Lưu Ðức Huyến || Trần Ken || Đặng Ngọc Khảm || Phan Ngọc Long || Vũ Hửu Lý || Ðinh Lê Thu Nguyệt || Ninh Kim Phượng || Trương Đình Quí || Nguyễn Văn Sáng || Ngô Thiện Tánh || Cung Vĩnh Thành || Lê Văn Thạnh || Nguyễn Văn Thước || Minh Trang || Trần Đình Triết || Trang Thanh Trúc || Dương Thiệu Tùng || Ðặng Tuyến || Nguyễn Văn Vang || Nguyễn Phúc Vĩnh Viễn ||bài thơ không tên

Giờ nầy bè bạn tôi đâu,
Lang thang phố lạ hay dấu rừng già.
Hay là còm cỏi như ma,
Vây quanh tứ phía lâu la giặc Hồ.
Thân nhờ đất lạ dọn cờ,
Thâm tâm cứ nghỉ ngày hô quân về.
Nhưng đã mấy chục năm thề,
Quê hương xa tít lê thê từng ngày.
Nghĩ về ngày tháng lưu đày,
Giang sơn chìm đắm mắt cay bàng hoàng.
Lời thề năm củ âm vang,
Vung tay tuyên thệ cờ vàng dưới quân.
Xin người còn nghỉ đến dân,
Quay lưng chung sức cứu dân cứu nòi.
Chứ đâu mình cứ đua đòi,
Làm thân mất nước đành ngồi ngó sao????
Dẩu cho vận nước lao đao,
Mình về khôi phục nêu cao giống dòng.
Dù cho nói thật mất lòng,
Vì non vì nước đành lòng thiệt thân.............

( tặng các bạn Hai Mươi * 04/1999 )

nguyễn xuân dục

( Trở về đầu trang )