Tin Tức 20 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền © Đệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT  2  0  2  1

Gia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc Cố HC2 Lê Quang Khánh đã trở về biển cả ngày 06 tháng 05 năm 2021 tại New South Wales, Australia.

Trang Phân Ưu

Hát Cho Quê Hương - Ngày Quốc Nạn 30 Tháng Tư

46 năm, về đâu?
46 năm đã trôi qua
Sao lòng vẫn cứ chiều tà xiển dương?
Lối đi có mấy ngã đường
Phân vân rồi lại vấn vương lạc loài
Bạn bè hun hút quan hoài
Đời trăm năm cũng rong chơi tháng ngày
Xa dần núm ruột đau thay
Yêu thương một khối chua cay võ vàng
Mẹ già tình vẫn chứa chan
Khôn nguôi giọt lệ trên đàng lưu vong
Bước đi mắt vẫn hoài trông
Thương cây nhớ cội cõi lòng xót xa
Anh em cùng một mái nhà
Đệ huynh sao nỡ mi ta thẹn thùng

Nhìn người lòng vẫn mông lung
Sử xanh lần dở mịt mùng trời Nam!
Tình người xuôi ngược mạn đàm
Chén trà khói bốc sương lam u hoài

46 năm dấu chân soi
Về đâu khi mái hiên đoài lặng tăm?
NTTánh
210425


Gia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc Cố HC2 Nghiêm Xuân Chương đã trở về biển cả tháng 13 tháng 04 năm 2021 tại Massachusetts, Hoa Kỳ.

Trang Cáo Phó
Trang Phân Ưu
Hình ảnh tang lễ


HC2 PCHoàng gặp gở HC2 NKToàn ngày 27 và 28 tháng 03 năm 2021 tại Nam California.

Hình ảnh: PCHoàng

20 Nam Cali. gặp gở AC HMQuang chiều ngày 27 tháng 03 năm 2021 tại San Diego.

Hình ảnh: TDTín

20 Nam Cali. đọc kinh cầu nguyện cho Cố HC2 Huỳnh Kim Chiến.
Video clip: NHBích


Gia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc Cố HC2 Huỳnh Kim Chiến đã trở về biển cả tháng 19 tháng 03 năm 2021 tại Nam California, Hoa Kỳ.
Nhớ về Cố HC2 Huỳnh Kim Chiến: TDTín sưu tầm
Hình ảnh tang lễ: LVLong
Video tang lễ: NT19 NVOanh


Mừng SN thứ 77 của HC2 TDTín.


Tư gia mới của HC2 Bùi V. Tâm, Georgia.


Giới thiệu sáng tác "A Phở Love Story" của cháu Lê Loan, út nữ AC HC2 Lê Phụng.


Mộng Hải Hồ.
Nhạc và Lời: HC2 PTDũng


Hiệu chỉnh trang Tưởng Niệm Cố HC2.

Trang Phân Ưu Cố HC2 Nguyễn Văn Đăng đã trở về biển cả tháng 04 năm 2020 tại Denver, Colorado.

HC2 Nguyễn V. Chín chích ngừa COVID-19 ngày 24 tháng 01 năm 2021 tại Nam California.


Hình ảnh Lữ A. Tuấn


Kỷ niệm 20.
Thực hiện: TDTín
TinTức20 năm: 1984-2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 | 

[ Trang Hải Trình ]