Tin Tức 20 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền © Đệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT  2  0  2  1

HC2 PCHoàng gặp gở HC2 NKToàn ngày 27 và 28 tháng 03 năm 2021 tại Nam California.

Hình ảnh: PCHoàng

20 Nam Cali. gặp gở AC HMQuang chiều ngày 27 tháng 03 năm 2021 tại San Diego.

Hình ảnh: TDTín

20 Nam Cali. đọc kinh cầu nguyện cho Cố HC2 Huỳnh Kim Chiến.
Video clip: NHBích


Gia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc Cố HC2 Huỳnh Kim Chiến đã trở về biển cả tháng 19 tháng 03 năm 2021 tại Nam California, Hoa Kỳ.
Nhớ về Cố HC2 Huỳnh Kim Chiến: TDTín sưu tầm
Hình ảnh tang lễ: LVLong
Video tang lễ: NT19 NVOanh


Mừng SN thứ 77 của HC2 TDTín.


Tư gia mới của HC2 Bùi V. Tâm, Georgia.


Giới thiệu sáng tác "A Phở Love Story" của cháu Lê Loan, út nữ AC HC2 Lê Phụng.


Mộng Hải Hồ.
Nhạc và Lời: HC2 PTDũng


Hiệu chỉnh trang Tưởng Niệm Cố HC2.

Trang Phân Ưu Cố HC2 Nguyễn Văn Đăng đã trở về biển cả tháng 04 năm 2020 tại Denver, Colorado.

HC2 Nguyễn V. Chín chích ngừa COVID-19 ngày 24 tháng 01 năm 2021 tại Nam California.


Hình ảnh Lữ A. Tuấn


Kỷ niệm 20.
Thực hiện: TDTín
TinTức20 năm: 1984-2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 | 

[ Trang Hải Trình ]