Tin Tức 20 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền © Đệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT  2  0  1  9

20 Nam Cali. MNGN ngày 28 tháng 12 năm 2019 tại Diamond Seafood Palace.

Hình ảnh: TDTín

20 Bắc Cali. gặp gở HC2 Nguyễn K. Toàn ngày 30 tháng 11 năm 2019 tại Phở Ý, San Jose.

Hình ảnh: LVChâu

20 Bắc Cali. MNGN Tiền Thanksgiving ngày 16 tháng 11 năm 2019 tại Nhà hàng Ánh Hồng, San Jose.

Hình ảnh: LVChâu

20 Montreal MNGN vào Thu 2019 tại tư gia HC2 Nguyễn Hải.

Hình ảnh: LAHuê
Tiệc Văn bút Việt Nam Hải Ngoại vùng Quebec Ontario - Video: LAHuê

20 Nam Cali. tham dự tiệc cưới Ái Nử HC2 Nguyễn Đ. Hoàng chiều ngày 16 tháng 11 năm 2019 .

Hình ảnh: LVLong
Hình ảnh: TDTín
Hình ảnh: NT19 NVOanh

20 Nam Cali. tham dự tiệc cưới Ái Nử HC2 Huỳnh K. Chiến chiều ngày 02 tháng 11 năm 2019 .

Hình ảnh: TDTín
Hình ảnh: LVLong

20 Canada họp mặt hè 2019.

Hình ảnh: LAHuê
Video đi show: LAHuê

20 Nam Cali. MNGN ngày 19 tháng 10 năm 2019 tại Diamond Seafood Palace.

Hình ảnh: TDTín

HC2 Nguyễn V. Long gặp gở các khóa 18, 19 và 20 tại Sàigòn giửa tháng 10 năm 2019 .

Hình ảnh: TMHà

Nhân dịp anh chị NVSơn (Kodak) nhập vùng, gia đình HC2 Montreal có buổi họp mặt nhỏ MNGN ở tiệm ăn Hương Xưa.
Hình ảnh: TĐQuí


20 Nam Cali. MNGN ngày 07 tháng 09 năm 2019 tại Diamond Seafood Palace.

Hình ảnh: TDTín
Hình ảnh: LVLong

20 Nam Cali. gặp gở AC Nguyễn V. Huấn ngày 06 tháng 09 năm 2019.

Hình ảnh: TDTín

20 Bắc Cali. và AC CVThành mừng SN70 của HC2 Tiêu Q. Đức ngày 17 tháng 08 năm 2019 tại Nhà hàng Cayda, San Jose.

Hình ảnh: LVChâu

20 Đông Bắc Hoa Kỳ gặp gở HC2 Dương T. Tùng giửa tháng 07 năm 2019.


Gia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc Cố HC2 Lư Thế Khiêm đã trở về biển cả ngày 01 tháng 07 năm 2019 tại Sàigòn, VN.


Cáo Phó
Trang Phân Ưu

20 Nam Cali. MNGN ngày 29 tháng 06 năm 2019.

Hình ảnh: TDTín
Hình ảnh: LVLong

20 Nam Cali. tham dự tiệc gây quỹ xây Tượng Đài Tưởng Niệm Hoàng Sa ngày 22 tháng 06 năm 2019 tại nhà hàng Paracel.

Hình ảnh: TDTín

HC2 Trần T. Đức mừng SN thứ 70 ngày 15 tháng 06 năm 2019 tại San Diego, California.

Hình ảnh: TDTín

Gia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc Cố HC2 Đổ Văn Sử đã trở về biển cả ngày 14 tháng 06 năm 2019 tại Arlington, Texas.

Cáo Phó
Trang Phân Ưu
Hình ảnh tang lễ: NXDục
Cảm Tạ

20 Tây Bắc Hoa Kỳ gặp gở HC2 Hà M. Hùng ngày 14 tháng 06 năm 2019 tại Portland, Oregon.

Hình ảnh: NNChâu và Chị HMHùng (từ Facebook)

20 Bắc Cali. gặp gở HC2Vương T. Phiệt chiều ngày 11 tháng 06 năm 2019 tại San Jose.

Hình ảnh: LVChâu

Gia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc Cố HC2 Đổ Văn Phú đã trở về biển cả ngày 10 tháng 06 năm 2019 tại Chicago, Hoa Kỳ.

Cáo Phó
Trang Phân Ưu
Cảm Tạ

20 Bắc Cali. gặp gở HC2 Nguyễn V. Long ngày 01 và 02 tháng 06 năm 2019 tại San Jose.

Hình ảnh: LVChâu

Gia đình ĐNHC thành kính Phân Ưu Nhạc Mẫu HC2 Nguyên Văn Huấn vừa tạ thế ngày 28 tháng 05 năm 2019 tại Virginia, Hoa Kỳ.

20 Bắc Cali. gặp gở HC2 NXDục và AC Cai T. Hùng trưa ngày 16 tháng 05 năm 2019 tại Coffee Lovers, San Jose.20 Nam Cali. MNGN chiều ngày 11 tháng 05 năm 2019 tại tư gia HC2 NHBích.

Hình ảnh: TDTín

20 Bắc Cali. gặp gở AC Cung V. Thành chiều ngày 04 tháng 05 năm 2019 tại nhà hàng Ánh Hồng, San Jose.

Hình ảnh: LVChâu

Gia đình ĐNHC thành kính Phân Ưu Cố Đề Đốc Trần Văn Chơn , Cựu Tư Lệnh Hải Quân VNCH vừa tạ thế ngày 02 tháng 05 năm 2019 tại San Jose, California.

Cáo Phó
Phân Ưu
Hình ảnh Tang Lễ

Gia đình ĐNHC thành kính Phân Ưu Thân Mẫu bạn Nguyên Hữu Thiện vừa tạ thế tại Viêt Nam ngày 26 tháng 04 năm 2019.

20 MNGN nhân dịp Lưu An Huê viếng thăm các bạn tại Hartfort, Connecticut. .

Hình ảnh: Lưu An Huê

Gia đình ĐNHC thành kính Phân Ưu bào huynh của bạn Lưu An Huê vừa mãn phần tại Montreal .

20 Sài Gòn VN MNGN Tối 3/4/2019 tại LN NAM BỘ , các bạn HC2 Nguyễn văn Vang, Bùi văn Tâm, Lê văn Châu USA và phu nhân đã gặp mặt thân mật các bạn tại SG VN .

Hình ảnh: Bùi Tá Hải

20 Nam Cali. MNGN chiều ngày 03 tháng 03 năm 2019.

Hình ảnh: TDTín

20 Nam Cali. tham dự tiệc Tân Niên HAH Cửu Long chiều ngày 24 tháng 02 năm 2019 tại nhà hàng Paracel, Nam California.

Hình ảnh: TDTín

20 Bắc Cali. gặp gở AC Nguyễn V. Sơn chiều ngày 23 tháng 02 năm 2019 tại San Jose, California.

Hình ảnh: LVChâu

Gia đình ĐNHC thành kính Phân Ưu Thân Mẫu HC2 Bùi Lộc Tùng vừa được Chúa gọi về ngày 22 tháng 02 năm 2019 tại Sài Gòn, VN.


Gia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc Cố HC2 Lê Trong Lực đã trở về biển cả ngày 06 tháng 02 năm 2019 tại Dallas, Texas.

Cáo Phó
Trang Phân Ưu
Trang Tribute Wall
Hình ảnh Tang Lễ : LVThạnh & NXDục
Slide show Tang Lễ : LVThạnh
Trải tro

20 Nam Cali. tham dự tiệc HAH Nha Trang - Khánh Hòa ngày 9 tháng 2 năm 2019 tại Nam Cali.

Hình ảnh: TDTín

HC2 Hà M. Hùng gặp gở 20 VN ngày 26 tháng 01 năm 2019. tại Làng Nướng Nam Bộ, Sàigòn.

Hình ảnh: HMHùng

Gia đình ĐNHC chung vui nhân dịp Lể Vu Quy Ái Nữ HC2 Đổ V. Đức ngày 19 tháng 01 năm 2019 tại San Jose.
Hình ảnh: LVLong


Gia đình ĐNHC thành kính Phân Ưu Nhạc Mẫu HC2 Trần Gia Định vừa được Chúa gọi về ngày 17 tháng 01 năm 2019.
Phân Ưu

HC2 Nguyễn X. Dục gặp gở 20 Bắc Cali. ngày 16 tháng 01 năm 2019 tại San Jose và Sacramento.


20 Nam Cali. MNGN ngày 29 tháng 12 năm 2018. tại tư gia HC2 CVThành

Hình ảnh: TDTínTinTức20 năm: 1984-2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 | 

[ Trang Hải Trình ]