Hồi Ký 20 ( Trở về trang Hải Trình )
  Tu chỉnh mới nhất ngày 24 tháng 04 năm 2022 Bản quyền (c) Đệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT  
Hai mươi tháng Bảy năm nao,
Hơn hai trăm sáu lao xao hành trình.
Giã từ cha mẹ người tình,
Balô nặng gánh, hải trình Nha Trang ............


       Bốn câu thơ đầu tiên trong bài thơ "Ðể tưởng nhớ những ngày đã qua" của HC2 Nguyễn Xuân Dục đã gợi ý cho chúng ta viết lại những dòng hồi ký dưới đây. Với một ước vọng nhỏ nhoi là mang lại những kỷ niệm buồn vui cho những người bạn Hai Mươi, cách đây hơn năm mươi năm, làm thân trai thời ly loạn, đã "xếp bút nghiên theo việc đao binh" lên đường đi theo tiếng gọi của Ðại Dương hầu thực hiện mộng Hải Hồ.
Hơn nhiều thập niên qua, một số bạn hiền đã nằm xuống, trước, trong và sau cuộc chiến. Tất cả Hổ Cáp 2 xin nghiêng mình vĩnh biệt các bạn hiền. Những người bạn Hai Mươi còn sót lại, dù còn ở lại Quê Hương hay đang lưu lạc xứ người, hãy cùng nhau hồi tưởng lại những ngày đầu tiên, do thời cuộc đưa đẩy, chúng ta đã gặp nhau. Những ngày tháng đầu của năm 1969 .........


       Tháng 06/1968, Lệnh Tổng Ðộng Viên được ban hành sau biến cố Tết Mậu Thân.
Từ tháng 01 năm 1969 đến tháng 03 năm 1969, Khóa 20 Sĩ Quan Hải Quân được tuyển mộ và hoàn tất thủ tục nhập trại Bạch Ðằng II.

Quân số lên đến 8 trung đội tính đến cuối tháng 04 năm 1969.
  • Trung Ðội 1: TĐT Nguyễn Hùng Tâm.
  • Trung Ðội 2: TĐT Hoàng Thế Dân.
  • Trung Ðội 3: TĐT Nguyễn Văn Xê.
  • Trung Ðội 4: TĐT Ngô Văn Vũ.
  • Trung Ðội 5: TĐT Ngô Nguyên Trực.
  • Trung Ðội 6: TĐT Nguyễn Minh Cảnh.
  • Trung Ðội 7: TĐT Tô Ngọc Diệp..
  • Trung Ðội 8: TĐT ...( ?? ).

Tình thân 20 đã bắt đầu khi có 4 bạn kết nghĩa với nhau lúc mới vào trại Bạch Đằng II: Vỏ V. Côi, Nguyễn A. Dũng, Dương T. Tùng và Bùi T. Công.
Rồi có thêm 9 bạn nữa kết nghĩa: Phan N. Long, Lưu A. Huê, Lưu N. Quang, Nguyễn V. Đệ, Nguyễn Hải, Tôn L. Thạnh, Huỳnh H. Lành, Ngô N. Trực và Nguyễn X. Dục.
Và thêm nhóm Lục Mạch Thần Kiếm: Trần Đ. Phước, Nguyễn V. Long, Trịnh C. Đoàn, Bùi Đ. Hoan, Đặng N. Khãm và Lê T. Lực.
Tất cả lên đường thụ huấn tại Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung, dưới quyền hai Chuẩn Úy C/B Nguyễn Văn R. và Trần Văn H. vào tháng 05 năm 1969.
Thêm 7 bạn kết nghĩa với nhau: Đoàn H. Trí, Phan X. Sơn, Nguyễn M. Quan, Nguyễn V. Lộc, Ngô V. Long, Phạm V. Thì và Lưu V. Nở.
( Sau biến cố 30/04/1975, lưu lạc và định cư xứ người, nhóm 7 bạn kết nghĩa có thêm:
-Thành viên mới thứ nhất: gia nhập nhóm từ 10 năm nay, cao thủ danh trấn giang hồ, thiên hạ vô địch: Đệ nhất kiếm Trương M. Lộc.
-Thành viên mới thứ hai: gia nhập nhóm từ môt năm nay, cũng là cao thủ thượng thừa với nhóm Lục mạch thần kiếm, nhất dương chỉ của xứ Đại ly: đó là Công tử Đoàn H. Lượng.
Nhóm nầy hiện còn: Đoàn H Trí, Nguyễn V. Lộc, Ngô V. Long, Phạm V. Thì, Trương M Lộc, Đoàn H. Lượng.
Cần thêm một cao thủ nửa để cho đủ nhóm 7 người của Les Sept Mercenaires.
)

Tại đây, khóa được chia làm 2 Ðại Ðội A và B, mỗi Đại Đội có 130 khóa sinh, tổng cộng 260 người.
Danh xưng là khóa 2/69 Tiểu Ðoàn Trần Bình Trọng.
Khóa được nổi tiếng vì tinh thần kỷ luật và tự chỉ huy.
Ðiều nầy không ngạc nhiên lắm vì trước đó 2 tháng, khi còn là khóa sinh trong trại Bạch Ðằng II, mỗi ngày đều chạy và tập diễn hành.

Mãn khóa ngày 10 tháng 07 năm 1969 tại Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung sau 9 tuần cơ bản quân sự.
       Đến ngày 18 tháng 07 năm 1969 thì được chuyển vận ra Nha Trang trên HQ 406 gồm 267 khóa sinh, bao gồm 260 khóa sinh vừa mãn khóa 9 tuần quân-sự ở TTHL Quang-Trung, thêm 6 khóa sinh là nhân-viên cơ-hữu của Hải-Quân, và 1 khóa sinh nữa là Th/úy CB Ngô V. Các.
Phan Thiệu Đường, học xong căn bản quân sự Quang Trung, về lại Sài gòn và đi Hồng Kông sau đó. Ba sinh viên xin chuyển ngành là: Nguyễn Văn Huệ học Sĩ Quan Thủ Ðức, Ngô Văn Các nguyên là Thiếu Úy CB trở về Bộ Binh. Còn Nguyễn Hữu Hải thì sau 2 tuần lễ Huấn Nhục, được thuyên chuyển về Sài Gòn làm việc cho Bộ Chỉ Huy Lực Lượng Thám Sát tỉnh Gia Định.
.... Hai mươi tháng Bảy năm nao,
Hơn hai trăm sáu lao sao hành trình.
Giã từ cha mẹ người tình,
Balô nặng gánh, hải trình Nha Trang.
Quân trường trực chỉ mở màn,
Bắt đầu Huấn Nhục, ngỡ ngàng đời trai ........

Khóa 20 rời HQ406 và nhập quân trường Nha Trang trưa ngày 20 tháng 07 năm 1969.

Nhằm ngày Chủ Nhật, các đàn anh khóa 19 đều đi bờ, chỉ còn một số nhỏ trong quân trường ra đón tiếp.
Tại đây, những lời chào mừng đầu tiên là:
" ..... Hai mươi nghe đây, kể từ giờ phút nầy, các anh không còn là những người dân sự tà tà và yếu hèn nữa. Tự do của các anh sẽ đặt dưới kỷ luật của Quân Trường. Mọi chống đối sẽ bị trừng phạt nặng nề. Chúng tôi có nhiệm vụ hướng dẩn các anh ... Còn anh kia, ai cho phép anh đeo lon? anh phải tháo ra ngay!!! Tất cả các anh hãy theo lệnh tôi....... Mang balô lên vai và chạy theo tôi để chào mừng quân trường ....."
Khóa 20 bắt đầu trải qua giai đoạn Huấn Nhục từ đó.
Một vài kỷ niệm trong thời gian huấn nhục:
- Bạn Vương Thế Phiệt là người bị phạt quân đầu tiên về tội dấu đường dưới gối. Bạn bị phạt phải ăn cho hết đường, kể cả bao nylon ...
- Kế đến là bạn Trần Ken bị phạt kéo trên vỉ sắt về tội "chống đối".
- Bạn Nguyễn Xuân Dục là người bị phạt đứng nắng đầu tiên.
- Bạn Bùi Thành Công và một vài bạn khác phải đọc thực đơn mỗi buổi ăn vì nhỏ tuổi nhất.
Hai mươi con số liêu trai,
Bị trên Mười Chín, dưới dài kéo thân.
Ngày đầu lôi kéo Trần Ken,
Thị oai dằn mặt, kên kên đầy đường.
Lại thêm Thế Phiệt chạy thường,
Vì mê đồ ngọt, bao đường nuốt luôn.
Rồi thời kế đến Lưu Quang,
Bé con bị tội phạt quân dài dài.

Ðến ngày thứ nhì của tuần lễ Huấn Nhục thứ hai, khóa đàn em bị tập họp lại và hỏi:
"...Có anh nào không chịu đựng nổi Huấn Nhục, muốn giải ngũ, bước ra một bên. Chúng tôi sẽ cứu xét giúp các anh...."
Bạn Võ Uyên Sao và một vài bạn nữa, có lẽ tinh thần hơi xuống thấp, nên bước ra trình diện. Không ngờ đó là câu hỏi gài bẫy để phạt những bạn nào thiếu chịu đựng.
Và các bạn nầy được lệnh vào thu xếp tất cả quân trang, cho vào đầy balô và trở ra trình diện. Rồi thì hậu quả thế nào, các bạn cũng đã biết. Các bạn đó vác balô ra thao diễn trường và bị bắt dùng đầu đẩy balô vòng quanh sân quân trường !!!!!!
Một vài câu thơ của các bạn trong thời Huấn Nhục.
Của bạn Lưu Ðức Huyến:
........ Bầu trời cảnh Chụt
Thú Hải Quân ao ước bấy lâu nay
Kìa lăn lăn lóc lóc quay quay
Ðệ nhất rách hỏi rằng đây có phải?
Và của bạn Phạm Ðức Phong:
Ð.m. tiên sư cái sự đời
Ðứa nằm hít đất đứa ngồi chơi
Phen nầy ta quyết đi lên núi
Sống với khỉ còn hơn với người .....
Còn rất nhiều kỷ niệm mà chúng tôi không nhớ hết. Xin mời các bạn xem lại trang Huấn Nhục 20 để chúng ta cùng nhìn lại những kỷ niệm có một không hai trong cuộc đời quân ngũ của mình.
Sau khi trải qua giai đoạn Huấn Nhục, khóa 20 được đi bờ lần đầu.
Lễ Bố Con sau đó đã tạo được thân mật giữa hai khóa đàn anh và đàn em. Lễ Bố Con nầy cũng được tổ chức chu đáo, có bạn được tới hai hay ba ông Bố vì mấy ông đàn anh có con không được hài lòng nên nhận thêm để giúp đỡ bạn bè .....
Các tân Sinh Viên Sĩ Quan được đi bờ đầu tiên với PAT ÐEN, được gọi là sĩ quan tàu ngầm. Trong ngày đi bờ đầu tiên nầy, mấy ông Bố có con đi bờ cũng vất vả chạy ngược xuôi lo quân phục cho đàn em .... từ giây thắt lưng đến đôi vớ, đôi giày hay nón cũng đều mượn tạm của Bố hay gặp mấy Bố tà là phải mượn chú bác ........

Rồi thời gian cũng qua mau, ngày lễ gắn ALPHA thật vui và cảm động. Có bạn được cô nhân tình bé nhỏ vùng biển đến gắn cho hay để mặc ông Bố đàn anh lo liệu.
Cũng trong thời gian nầy thành hình ban nhạc 20 gồm những tay chơi nhạc amateur mà sau nầy rất nổi tiếng ......
Và Nguyễn Hùng Tâm, người hùng của khóa 20 đã âm thầm lập quỹ làm Nhẫn Ra Trường cho khóa 20. Đây là một hảnh diện cho Khóa 20 vì là khóa duy nhất trong các khóa Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang có Nhẫn ra trường.
Vào lúc gần Tết, các Hổ Cáp 2 được phép thường niên 2 tuần lễ về thăm nhà. Thế là hơn 200 tân SVSQ lo tìm vé máy bay hay quá giang về thăm gia đình.
Trung đội 7 Cơ Khí do Nguyễn Ngọc Châu làm Trung Ðội Trưởng đã ngấm ngầm đóng góp một số tiền về Sài Gòn để làm thiệp Tết cho khóa 20 mà không qua kiểm soát của đàn anh. Công việc in nầy giao cho các bạn Lê Công Khai, Nguyễn Xuân Dục, Nguyễn Ngọc Châu. Công tác trình bày do Lưu Quốc Bảo thực hiện, in hơn 1000 tấm thiệp với giá thật thấp đối với giá thiệp quân trường do khóa đàn anh thực hiện. Công việc nầy được bảo mật tối đa và phân phối ngay tại Sài Gòn cho mỗi trung đội.... Cũng vì thế, mà sau nầy, được các bạn cùng khóa đặt danh xưng là Trung Ðội 7 Cơ Khí Hoàng Gia ...

       Tháng 2 năm 1970, khóa đàn anh (19) ra trường. Khóa 20 được mang dây vàng. Sau đó, được sự giúp đỡ của HQ Th/Tá Hoàng Minh Tâm và HQ Ð/Úy Võ Thành Tâm cũng như nhờ sự ưu ái của các cấp chỉ huy quân trường thời bây giờ như HQ Ð/Tá Khương Hữu Bá, HQ Tr/Tá Nguyễn Trọng Hiệp, khóa 20 được đặc cách làm lễ chính thức đeo lon Alpha Chuẩn úy, điều mà khóa đàn anh mong muốn nhưng không thể thực hiện được. Ðây cũng là hình thức để đón tiếp khóa đàn em 21, Ðệ Nhị Nhân Mã.
Thời điểm Alpha dây đen, Alpha dây vàng và Alpha Chuẩn úy của khóa 20:
1/ Alpha dây đen: Sau khi Huấn Nhục hoàn tất , nhận bố con đêm Thứ Sáu. Ngày Thứ Bảy Khóa 20 làm lễ gắn Alpha (dây đen, 5 nhánh) và đi bờ Nha Trang.
2/ Alpha dây vàng: Quân Phục Đại Lễ diễn hành trong ngày ra trường của Khóa dàn anh Đệ Nhị Thiên Xứng, thứ Bảy ngày 21 tháng 02 năm 1970.
3/ Alpha Chuẫn Úy: Đeo Aplpha dây vàng được một tuần thì được quyết định cho đeo Alpha Chuẫn Úy (28/02/70) để đón tiếp khóa đàn em 21 nhập trường ngày Thứ Tư 04 tháng 03 năm 1970.
Ngày đón tiếp khóa đàn em đã được thực hiện trong nhiều lo lắng của Ban Chấp hành, lo ngại khóa đàn anh làm quá đáng sẽ có hại đến uy tín khóa cũng như trách nhiệm của quý vị Sĩ Quan liên hệ. Vì trong cùng thời gian nầy, Quốc Hội và Bộ Quốc Phòng đang để ý về việc Huấn Nhục của Hải Quân. Những trường hợp đã xảy ra như: SVSQ khóa 19 Nguyễn Văn M. bị điên vì ngậm cóc; SVSQ khóa 20 Trần Ken bị kéo trên vỉ sắt tróc da tận xuống bụng và lưng ... Những điều nầy ngoài ước muốn của Quân Trường, do đó, các "Ðao Phủ Thủ" đã được đắn đo rất kỹ. Tuy nhiên, vẫn có những đáng tiếc xảy ra. Một số đàn anh 20 hơi quá tay trong thời kỳ Huấn Nhục khóa 21, làm cho Bộ Chỉ Huy Quân Trường phải theo dõi và can thiệp...
........Rồi thì đến kẻ đi đêm,
Thiệu Đường, Hữu Hải, Huệ đen bỏ trường.
Đường thì cao cảnh xuất dương,
Hải thì bỏ lính, bạn thường với dân.
Huệ đi trình diện Lục Quân,
Thế là còn lại hai trăm sáu người.
Kéo cày qua kiếp đười ươi,
Kể từ nòng nọc đứt đuôi làm người.
Bố con lễ nghĩa lôi thôi,
Cũng toàn khuôn mặt một thời đã qua....
Những bạn sau đây đã tạo được danh tiếng cho khóa 20:
- Về phần điều hành có bạn Nguyễn Hùng Tâm, Trần Gia Ðịnh, Nguyễn Hải, Nguyễn Văn Xê ....
- Về văn nghệ, có các bạn: Huỳnh Minh Quang, Phan Thiết Dũng, Phạm Văn Hùng(Hùng Fox), Ðỗ Thế Trác, Trần Kim Hoàng, Ðỗ Thanh Vẽ, Lưu An Huê ....
- Về thể thao, có Nguyễn Hải, Phan Xuân Sơn, Lưu Quốc Bảo, Huỳnh Văn Tài, Ðàm Thanh Tâm, Hồ Ngọc Diệp, Mai Tất Ðắc, Trịnh Công Ðoàn, Trương Văn Hiếu ....

Tiểu Ðoàn SVSQ thuộc TTHLHQ/NT có 4 Ðại Ðội SVSQ. Ðại Ðội 1 và 2 thuộc về khóa đàn anh. Ðại Ðội 3 và 4 thuộc về khóa đàn em.
Thành phần cán bộ khi còn là đàn em:
- Ðại Ðội Phó ÐÐ3: Nguyễn Hùng Tâm
- Ðại Ðội Phó ÐÐ4: Trần Gia Ðịnh
Khi lên đàn anh:
- Tiểu Ðoàn Trưởng: Nguyễn Hùng Tâm
- Ðại Ðội Trưởng ÐÐ1: Nguyễn Hải
- Ðại Ðội Trưởng ÐÐ2: Nguyễn Văn Xê
- Ðại Ðội Trưởng ÐÐ3: Ðoàn Hữu Trí
- Ðại Ðội Trưởng ÐÐ4: Trần Gia Ðịnh
Tổng cộng có 8 trung đội Chỉ Huy và 3 trung đội Cơ Khí.
* Đại Đội I gồm 4 Trung Đội CH và 3 Trung Đội CK:
- Trung Ðội 1 CH: TĐT Nguyễn Minh Cảnh
- Trung Ðội 2 CH: TĐT Lâm Quốc Hùng
- Trung Ðội 3 CH: TĐT Trần Đình Triết
- Trung Ðội 4 CH: TĐT Hoàng Thế Dân
- Trung Ðội 5 CK: TĐT Lê Trọng Lực
- Trung Ðội 6 CK: TĐT Lê Vỉnh Hiệp
- Trung Ðội 7 CK: TĐT Nguyễn Ngọc Châu
* Đại Đội II gồm 4 Trung Đội CH:
- Trung Ðội 1 CH: TĐT Ngô Văn Vủ
- Trung Ðội 2 CH: TĐT Huỳnh Hửu Lành
- Trung Ðội 3 CH: TĐT Trần Tuấn Đức
- Trung Ðội 4 CH: TĐT Phan Văn Minh
Đao Phủ Thủ khóa đàn em 21:
1. Đệ Nhất ĐPT: Nguyễn Văn Độ
2, Đệ Nhị ĐPT: Hoàng Thế Dân
3. Đệ Tam ĐPT: Phạm Văn Cần
4. Đệ Tứ ĐPT: Nguyễn Phúc Khanh
5. Đệ Ngũ ĐPT: Nguyễn Quang Toàn
6. Đệ Lục ĐPT: Dương Thiệu Tùng
7. Đệ Thất ĐPT: Nguyễn Văn Sáng

( Hình minh họa của HC2 Lê V. Thạnh )
Thành phần cán bộ Tham Mưu thì gồm có:
- Ban Ẩm Thực: Trần Duy Tín, Nguyễn Văn Ðệ
- Thư Tín: Nguyễn Kỳ Tuấn Ngọc, Huỳnh Ngọc Sơn
- Trang Trí: Lưu Quốc Bảo, Nguyễn Hùng, Võ Uyên Sao
- Vũ Khí: Đỗ Duy Vy, Lê Quang Khánh
- Tiếp Liệu: Trần Ðức Chấn, Nguyễn Xuân Dục

Trong thời gian nầy, quân trường có tổ chức cho các SVSQ khóa 20 đi thăm Sư đoàn Mảnh Hổ, Đại Hàn ở Tuy Hòa và Duyên đoàn 25 ở Hòn Khói. Khi đi thăm ĐD25 thì đi bằng PCE và có thêm một chiếc LCM8 đi theo để đề phòng.
Tới Hòn Khói tầu không thể cập bến được nên neo ở ngoài và dùng chiếc LCM8 làm taxi đưa các SVSQ vào thăm duyên đoàn. Còn nhớ các Sĩ Quan của duyên đoàn 25 nói ở đây có hai tên VC nhưng chưa muốn bắt vì còn muốn theo dõi, vài ngày trước chúng đi ngang lâu dài tình ái.
Trên đường đi về tầu thì thấy Hạm Trưởng đi ca nô vô duyên đoàn nên Đ/Úy Tâm cho đi thẳng về mà không thèm ghé tầu. Ông nói "giờ giấc của Sinh Viên phải được tôn trọng".
Trên 260 SVSQ mà chen chúc trên LCM8, nếu có chuyện không may xẩy ra thì ai chịu tránh nhiệm? Không lâu thì chiếc PCE cũng bắt kịp và chạy phía ngoài. Lúc về gần tới quân trường Đ/úy Tâm nói với những người ngồi gần ông là ông cũng sợ lắm nhưng không thể để ông Hạm Trưởng muốn làm gì thì làm.
Ngày tháng qua nhanh, những tập tục Hải Quân được diễn lại. Ngày thi mãn khóa được tổ chức với sự lo lắng vì học chơi mà thi thiệt. Do đó, một số SVSQ đã nhờ bóng đèn điện dọc hàng rào phòng thủ làm đèn đọc sách.
Cũng trong thời gian chờ kết quả nầy mà các Tân SQ đă được phái đoàn tuyển mộ thuộc mọi cơ sở của Hải Quân đến thuyết trình và nhận ghi tên tình nguyện như:
- Sở phòng vệ duyên hải: Khoảng 10 bạn tình nguyện nhưng chỉ có những bạn sau đây được nhận:Bạch Xuân, Nguyễn Văn Hùng, Dương Xuân Phong, Đổ Thanh Vẽ.
- Liên Ðoàn người nhái: 18 bạn tình nguyện nhưng chỉ có vài bạn được chọn như: Nguyễn Minh Cảnh, Lê Văn Dũng, Phan Ngọc Lựu, Ngô Minh Hiếu .. còn những bạn khác tự động bỏ hay thay đổi vào giờ chót.
- Sở An Ninh, Hạm Ðội: ??
Kết quả thi ra trường, Thủ khoa ngành Chỉ Huy là bạn Lưu Ðức Huyến. Á khoa là bạn Mai Tất Đắc. Còn Thủ khoa nghành Cơ Khí là bạn Lê Vĩnh Hiệp. Á khoa là bạn Tô Phước Hồng.

       Sau Lễ Mãn Khóa, tất cả tân SQ khóa 20 và gia đình cũng như các Sinh viên trường Quốc Gia Hành Chánh ra tham dự lễ mãn khóa cùng theo HQ501 về Saigon. Và những chuyện tình trên biển, những mối tình gắn bó đã xảy ra trong chuyến hải hành nầy.
Về đến Sàigòn, nghỉ phép được hơn hai tuần thì có khoảng trên dưới 100 tân SQHQ khóa 20 bắt đầu lập thủ tục đi thực tập Ðệ Thất Hạm Ðội của Hải Quân Hoa Kỳ.
Chương trình thực tập kéo dài khoảng hai tháng. Một số may mắn được bổ nhiệm trên những Chiến hạm tiếp tế nên có dịp thăm viếng nhiều hải cảng trong vùng Á Châu như Subic Bay, Hồng Kong, Singapore v.v... Một số kém may mắn, bị bổ nhiệm trên những chiếc Khu Trục Hạm có nhiệm vụ hộ tống Hàng Không Mẫu Hạm nên đành lênh đênh trên biển Thái Bình Dương gần hai tháng, chịu đựng những trận bão khủng khiếp....

Những bạn còn lại, tập họp hằng ngày ở Câu Lạc Bộ nổi để chọn đơn vị và từ giờ phút đó, các bạn 20 đã chia tay mỗi người một ngả để chính thức mang những học hỏi trong Quân Trường ra phục vụ trong các đơn vị Hải Quân thuộc quân lực VNCH.
Trước ngày ra trường, HQ Đ/úy Hoàng Dần có ra quân trường để tuyển mộ các tân SQ k.20 vào Liên đoàn NN. Có trên 15 bạn 20 tình nguyện gia nhập. Về SG trình diện LĐ NN khoảng trên 2 tuần thì các tân SQ ngành CK được lệnh phải trở về BCH/YTTV vì nhu cầu bổ xung cho các CCYTTV và TDYTTV. Trong số có 2 bạn Nguyễn Xuân Dục và Bùi Thành Công.
Bạn Công về trình diện đơn vị mới là CCYTTV/An Thới. Còn bạn Dục thì tình nguyện phục vụ trên HQ331.
Các Tân Sĩ quan 20 tình nguyện đi đơn vị người nhái thì chỉ còn: Nguyễn Minh Cảnh, Phan Ngọc Lựu, Lê Văn Dũng.
Bạn Ngô M. Hiếu gia nhập NN trong khi phục vụ tại LĐ/ĐN 214.
Các bạn tình nguyện về đơn vị phòng vệ duyên hải thì chỉ còn: Nguyễn Văn Hùng, Ðỗ Thanh Vẽ, Bạch Xuân, Dương Xuân Phong và Vũ Hữu Lý.
Phục vụ ở Bộ Tư Lệnh có Tôn Thất Thái, Nguyễn Phùng Xuân, Nguyễn Văn Xê.
Ở Hải Quân Công Xưởng có Nguyễn Xuân Dục, Nguyễn Hữu Thiện ...
Gần 1 năm sau ngày mản khóa, khóa 20 được phép tổ chức họp mặt tại CLB nổi HQ ngày 17 tháng 07 năm 1971.
Công điện gửi đến các đơn vị HQ v/v họp mặt của khóa 20 SQHQ Nha Trang:
TTYC # Các đơn vị trưởng dành mọi sự dễ dãi để các Sĩ quan khoá 20 HQ Nha Trang về họp mặt tại CLB nổi HQ vào ngày 17/07/1971
Mỗi HC2 được đi phép 3 ngày.
Công điện này từ văn phòng TMT/HQ DQThủy ( HC2 Tôn Thất Thái là Tùy Viên )
Và HC2 Trần D. Tín lảnh nhiệm vụ tổ chức họp mặt.

Trong buổi họp mặt có sự hiện diện của thủ khoa Đệ Nhất Hổ Cáp Trịnh Tiến Hùng và điểm nổi bật nhất là từng bạn bước qua vòng tròn tượ̣ng trưng cho chiếc nhẫn của khóa xưng cấp bậc tên tuổi và đơn vị đang phục vụ .
       Ngay sau ngày mãn khóa, một HC2 đầu tiên đã lìa đàn: đó là HC2 Nguyễn Văn Được. Bạn ra đi để lại vợ trẻ và một con thơ.
Kế đến là HC2 Huỳnh Hữu Khương. Bạn là HC2 đầu tiên hy sinh trong trận chiến bảo vệ đất nước. Bạn tử trận trong trận phục kích của VC tại Năm Căn. Được biết bạn mới thuyên chuyển về Hải Đội 5 sau thời gian dài phục vụ tại Giang Đoàn 45 Ngăn Chận. Bạn đã hiên ngang chống trả trận phục kích của VC tại gần cửa sông Bồ Đề, cứu thoát toàn bộ thủy thủ đoàn. Bằng hành động anh dũng, bạn đã ra lệnh thuộc cấp lái thẳng chiến đĩnh đâm vào ngay giữa ổ phục kích và trực xạ vào kẻ thù, tiêu diệt ổ phục kích. Căn cứ Hải Quân Năm Căn có tên đường mang tên Huỳnh Hữu Khương để vinh danh bạn.
Kế đến là bạn Đổ Văn Loan. Bạn đã nằm xuống khi tuổi đời vừa được 24 cùng lúc với NT Trần Thế Trang K13 khi tháp tùng phái đoàn thuộc vùng 4 sông ngòi đi thanh tra.
HC2 Sâm Hồng Minh tử nạn trên cầu tàu BTL/V1ZH ( bị pháo kích ) trong lúc di tản từ Đà Nẳng về Sài Gòn khoảng tháng 03 năm 1975.
Người bạn 20 sau cùng gục ngã trong trận chiến là HC2 Nguyễn Quang Toàn. Theo lời kể lại của một số bạn Hải Quân thuộc các khóa OCS và Thủ Đức thì HC2 Nguyễn Quang Toàn là SQ trưởng toán PCF thuộc vùng 2 Duyên hải về để yểm trợ BTL/LĐNN và căn cứ HQ Cát Lái. Ngày cuối cùng của căn cứ này, bạn Toàn đã tình nguyện ở lại để ngăn cản sự tiến chiếm của VC, và anh dũng thay bạn đã gục ngã cùng với thủy thủ đoàn sau khi những viên đạn cuối cùng đã được nhắm vào kẻ địch.
Rồi cuộc đổi đời sau 30 tháng 4 năm 1975, trong khi tất cả các Sĩ Quan thuộc Quân Lực VNCH bị cầm tù dưới chính sách cải tạo của Hà Nội thì HC2 Võ Văn Vân đã ngấm ngầm sinh hoạt cùng một số chiến hữu bạn trong tù để tìm cách vượt trại gia nhập vào những đoàn quân còn tản lạc sau ngày 30 tháng 04. Bạn đã mất tích cho đến bây giờ vợ và con vẫn còn trông chờ.
Trong khi đó, các HC2 khác như Nguyễn Văn Xê, người cựu Đại Đội Trưởng ĐĐ2 đã gục ngã trong lao tù CS để lại góa phụ trẻ mới cưới vừa trọn năm. HC2 Tô Ngọc Điệp, cựu Trung Đội Trưởng TĐ2/ĐĐ2, cũng đã ra đi tương tự.
Các HC2 khác là Phan Tự Lập và Nguyễn Lập Thành cũng đã vùi thân nơi chốn lao tù Cộng Sản.
Một số Hổ Cáp 2 khác đã lần lượt tử nạn trên đường đi tìm tự do vào những năm 1978 và 1979. Khởi đầu là HC2 Kha Tự Tiếp và Phùng Ngọc Dồi. Hai người bạn này đã âm thầm liên lạc và cùng nhau tổ chức một chuyến mạo hiểm rời VN bằng con tàu gỗ nhưng đã không được tin tức từ đó. Rồi đến các HC2 Lâm Quốc Hùng, Bùi Trịnh Tường, đã bỏ mình trên biển cả trong chuyến vượt biên tại cửa Đại cùng với đàn anh Thiên Xứng 2 Cao Xuân Vũ.
Rồi lần lượt các HC2 Lê Văn Hậu, Nguyễn Đức Thảo, Trần Xuân Thảo, Lưu Văn Nở đã từ trần tại Việt Nam vì bịnh hoạn sau những năm dài bị giam cầm, quản thúc.
Một số HC2 khác tại hải ngoại cũng đã lìa đàn như HC2 Bạch Xuân, người sáng dựng ra trung tâm nhạc ASIA trong cuối thập niên 70.
HC2 Đinh Minh Nhuận, cựu chánh văn phòng cho cố ĐĐ Hoàng Cơ Minh đã ra đi năm 1988 sau cơn bạo bệnh nhưng vẫn còn ấp ủ một lời thề trong ngày mãn khóa. Bạn mất tại Houston, Texas.
HC2 Nguyễn Văn Nhẫn tạ thế tại Washington DC.
HC2 Nguyễn Hùng Tâm, con chim đầu đàn của Khóa 20 ngay từ những ngày chập chững tại trại Bạch Đằng II, dù không được là thủ khoa khóa nhưng bạn vẫn được các bạn đồng khóa nhớ đến qua chiếc Nhẫn Ra Trường cho khóa 20 mà bạn và HC2 Trần Gia Định quyết tâm thực hiện dù trãi qua nhiều khó khăn từ các bạn đồng khóa đến các SQ hướng dẫn. Bạn đã ra đi sau cơn bệnh cúm thường, dù rằng bạn đã hằng luyện tập cơ thể với Đệ Thất đẳng Taekwondo. Bạn Tâm mất tại Saint Paul, Minnesota, để lại người vợ mới đoàn tụ từ năm 1985 và ba người con.
Rồi đến bạn Trần Văn Cần mất tại VN tháng 10 năm 2000. Còn HC2 Trần Đức Chấn thì đã ra đi trong nỗi thương tiếc của vợ và ba con tại San Diego, California.
Tháng 04 năm 2001, HC2 Trần Đức Chấn mất tại San Diego, California, sau khi mang hiền thê và các con đến định và an cư tại đây. Hiện hiền thê và các con của bạn vẫn thường xuyên liên lạc với gia dình Hổ Cáp 2 tại Nam California.
Một HC2 khác cùng họ và tên, HC2 Trần Đức Chấn (VN) mất tháng 07 năm 2007 tại Gò Vấp, VN. Bạn Chấn là Sinh Viên Trưởng Ban 4, Đại Đội 1. Bạn ra đi sau một thời gian dài chửa bệnh.
Người bạn 20 ra đi kế tiếp là HC2 Võ Văn Kiêm ở Mỹ Tho, VN. Bạn đã vội lìa đàn tháng 10 năm 2008 khi gia đình vừa tạm ổn cũng như vừa liên lạc được với khóa.
HC2 Nguyễn Đình Thống mất tháng 11 năm 2009 tại Sài Gòn.
HC2 Lê Văn Thụy trở về với biển cả tháng 05 năm 2010 tại Khánh Hòa.
Rồi đến HC2 Phạm Văn Cần lìa đàn tháng 04 năm 2011 tại Houston, Texas.
Và HC2 Nguyễn Văn Nhất Lãng, người thuyền trưởng chiến đĩnh PCF chuyển tin tức, tiếp tế thực phẩm và chuyển người từ các chiến hạm lớn trong chuyến công tác cuối cùng của Hải Quân VNCH vào những ngày đầu tháng 5 năm 1975. Bạn đã đột ngột ra đi tại Westminster, Nam California cuối tháng 04 năm 2012 trong một tai nạn giao thông.
Sau Đại hội kỳ V tại Montréal, Canada, có thêm 5 HC2 đã trở về với biển cả.
HC2 Nguyễn Văn Gẩm mất tại Virginia tháng 07 năm 2013.
HC2 Đặng Ngọc Khảm ra đi đột ngột tháng 09 năm 2013 tạI Melbourne, Úc Châu.
HC2 Huỳnh Phú tạ thế tháng 11 năm 2013 tại Nam California.
Đầu năm 2014, HC2 Nguyễn Hùng lại bất ngờ ra đi khi bạn cùng gia đình thăm viếng vùng đất ấm ở Orlando, Florida. Thân xác bạn đã được mang về chôn cất tại Montréal, Canada nơi bạn sinh sống.
Và gần đây nhất là HC2 Hồ Ngọc Diệp, người đã mang danh dự về cho đoàn thể thao Nha Trang nói chung và quân trường Nha Trang cũng như khóa 20 nói riêng khi bạn cùng các HC2 Huỳnh Văn Tài, Hà Mạnh Hùng đoạt giải nhất thể thao trong kỳ tranh tài trong toàn vùng .
Bạn Hồ Ngọc Diệp và gia đình đã có dự tính tham dự Đại Hội kỳ VI năm 2015 tại Houston, một ngày trước khi từ giả gia đình và bạn bè, ngày 17 tháng 08 năm 2014, bạn đã nhờ HC2 Trương Đình Quí lo dùm thủ tục mua vé máy bay, đặt khách sạn, với ước mong sẽ được gặp lại những người bạn đồng môn, đồng khóa sau gần 45 năm ra khơi, nhưng như một định mệnh đã an bài, bạn trở về biển cả ngày hôm sau:
Chưa là Thu sao Ngọc Diệp đã bay
Chiếc lá tàn theo cuối điểm ngật ngầy
Bè bạn còn đây sao tung cánh vội
Ôi hải âu hiền tiếc thay! thương thay!!

Tính đến tháng 04 năm 2022, tổng cộng có 63 Cố HC2 đã trở về với biển cả.
* Nguyễn Anh | Lưu Quốc Bảo | Trần Văn Cần | Trần Ðức Chấn | Trần Ðức Chấn | Huỳnh Kim Chiến| Lê Quang Chung | Nghiêm Xuân Chương | Phùng Ngọc Dồi | Hồ Ngọc Diệp | Nguyễn Anh Dũng | Nguyễn Văn Ðăng | Nguyễn Văn Ðệ | Tô Ngọc Ðiệp | Nguyễn Văn Ðược | Nguyễn Văn Gẫm| Lê Văn Hậu | Trần Kim Hoàng | Nguyễn Tấn Hoành | Nguyễn Hùng | Lâm Quốc Hùng | Lê Công Khai | Lê Quang Khánh | Đặng Ngọc Khảm | Lư Thế Khiêm | Huỳnh Hữu Khương | Võ văn Kiêm | Nguyễn Văn Nhất Lãng | Phan Tự Lập | Nguyễn Hoàng Liêm | Ðỗ Văn Loan | Nguyễn Lộc | Lê Trọng Lực | Sâm Hồng Minh |Lương Văn Năng | Nguyễn Văn Nhẫn | Ðinh Minh Nhuận | Lưu Văn Nở | Vương Thế Phiệt | Ðỗ Văn Phú | Huỳnh Phú | Võ Công Phúc | Nguyễn Minh Quan | Phan Xuân Sơn | Ðỗ Văn Sử | Vũ Văn Sức | Huỳnh Văn Tài | Nguyễn Hùng Tâm | Ðinh Ðức Thắng| Ðặng Công Thành | Nguyễn Lập Thành | Nguyễn Ðức Thảo | Trần Xuân Thảo| Nguyễn Ðình Thống | Lê Văn Thụy |Đỗ Quang Tiếng |Kha Tư Tiếp | Nguyễn Quang Toàn | Bùi Trịnh Tường | Vỏ Văn Vân | Nguyễn Văn Xê | Bạch Xuân *

Tưởng Niệm 63 Cố HC2 ( 1970-2022 )
Lễ Thắp Nên Đêm Dạ Tiệc ĐH2022 * YouTube: LVLong & LVChâu

Cho đến trước biến cố 30/04/1975, các bạn 20 sau đây đã được thăng cấp HQ Đ/úy thực thụ:
Trần Đ. Triết, Nguyễn H. Tâm, Nguyễn M. Cảnh, Nguyễn H. Nam, Hoàng T. Dân, Huỳnh V. Tài, Nguyễn X. Dục, Nguyễn V. Vang, Vũ Đ. Thiệu, Mai K. Phụng, Nguyễn V. Chín, Lê V. Dũng, Đỗ V. Sử, Nguyễn A. Dũng, Nguyễn X. Hùng, Nguyễn C. Tâm, Nguyễn V. Xuân, Nguyễn V. Quý, Nguyễn P. Long.
Các bạn 20 sau đây đã có Nghị Định/Đề nghị thăng cấp HQ Đ/úy:
Nguyễn V. Sáng, Trịnh V. Thơ, Lê V. Thạnh.
Hải chiến Hoàng Sa tháng 01 năm 1974 có mặt các HC2: Nguyễn M. Cảnh, Phạm V. Thì, Lê V. Dũng, Nguyễn K.T. Ngọc, Đổ T. Vẽ, Trần Xuân, Phạm N. Bích.
       Sau hơn 30 năm xa cách, giờ đây những chàng Hổ Cáp 20 đã lập lại từng nhóm nhỏ rải rác khắp nơi trên thế giới với những bộ mặt mới và trong cuộc sống mới. Một số vẫn còn ở lại quê nhà. Với sự phát triển nhanh chóng của mạng lưới Internet, trang nhà đầu tiên của khóa 20 đã xuất hiện vào đầu năm 1998 tại tiểu bang Virgina, Hoa Kỳ do bạn Phạm Ðăng Lương tạo dựng với sự thúc đẩy của bạn Nguyễn Văn Huấn. Ðến tháng 3 năm 1999, trang nhà thứ 2 ra đời do bạn Lê Văn Châu đảm trách, thay thế trang nhà đầu tiên và rồi từ đó trở thành nhịp cầu kết nối những bạn 20 còn lại khắp năm châu ......

Đại Hội kỳ 1 * 07/2000 * Huntington Beach - California
Đại Hội kỳ 2 * 07/2003 * San Jose - California
Đại Hội kỳ 3 * 07/2006 * Washington DC
Đại Hội kỳ 4 * 07/2009 * Orlando - Florida
Đại Hội kỳ 5 * 07/2012 * Montreal - Canada
Đại Hội kỳ 6 * 04/2015 * Houston - Texas
Đại Hội kỳ 7 * 07/2022 * Westminster - California
Hội Ngộ 2017 và 2018 * Seattle and San Jose


Đại Hội kỳ 7 tháng 07 năm 2022 tại Westminster, California:Tháng 7- Đàn chim áo trắng
Hẹn đến cùng chung một chuyến tàu
Con tàu Hổ Cáp rẽ về đâu?
Ra khơi định hướng tâm hoàng đạo
Lướt sóng trùng khơi đỉnh địa đầu?

Vịnh những đài hoa hương sắc thắm
Họp đàn cánh trắng lướt qua mau
Thời gian mở hé ngày xum họp
Tháng bảy năm này nhớ gọi nhau!

NTTánh

Chuyến Tàu Hổ-Cáp 2022
Sóng gió giang hồ đọ chí trai
Hai-Mươi sứ mạng nhận đôi vai
Cay đắng chia nhau từ “khổ nhục”
Quãng đời tuổi trẻ quý trần ai

Chia sẻ cùng nhau nỗi vắn dài
Nhớ bạn đã đi …người ở lại
Chia ly thử thách niềm sâu uẩn
Nụ cười mắt hạc tuổi sương mai

Chuyến tàu Hổ-Cáp ta về lại
Vẹn tấm thạnh tình ghi nhớ mãi
Đã ước đã giao cùng Biển nghiệp
Nay tròn nhẹ gánh kiếp làm trai

Cát Biển NVSáng

Hành trình cuối
Những chàng trai trẻ năm xưa
Đẹp trai anh dũng khi vừa đôi mươi
Tương lai rực sáng ngời ngời
Xây bao mơ ước của thời thanh xuân
Chẳng may đất nước trầm luân
Nên đành xếp lại nước cẩn tài trai
Bầu nhiệt huyết, tim nhân ái
Luyện tập ngày đêm miệt mài trí, lực
Mong cứu nước dốc tài sức
Đại dương biển mặn gió bức ngàn khơi
Lúc hiểm nguy chơi vơi nơi sông lạch
Hy sinh sử sách ghi danh
Nhưng than ôi nước biến thành quỷ đỏ
Nhận chìm quân, dân đây đó
Kẻ giam cầm, người thân bỏ biển sâu
Mình may thoát cảnh khổ sầu
Nhưng vẫn âm ỷ nỗi đau mất nước
Tuổi xế chiều còn điều ước
Được cùng chúng bạn khi …trước chung trường
Một thời gắn bó yêu thương
Bao nhiêu kỷ niệm vấn vương lưu luyến
Gặp nhau tâm sự hàn huyên
Xiết chặt tay, cùng xao xuyến thân tình
Vì đâu biết được chúng mình
Sẽ là lần cuối hành trình từ đây

Phu nhân HC2 NVThước

    C uối cùng, Đại Hội kỳ 7 KN52NRK của khóa 20 SQHQ/NT cũng đã diển ra sau hơn 2 năm dài kiên nhẫn chờ đợi.
ĐH kỳ 7 dự trù lúc đầu sẽ tổ chức vào tháng 07 năm 2020 tại Nam California.
BTC đã thành hình. Địa điểm và thời gian đã chọn xong.
Và danh sánh tham dự đã lên trên 95.
Nhưng dịch cúm Vũ Hán đã làm thay đổi mọi dự tín, đảo lộn mọi chuẩn bị.
Và những nôn nao, háo hức cho cơ hội gặp nhau đông đủ lần cuối cũng giảm đi.
Cho đến gần cuối năm 2021 thì Covid-19 bắt đầu chậm lại, mặc dù có thêm biến thể mới.
Các cơ sở thương mại bắt đầu hoạt động bình thường như trước dịch Covid-19.
BĐH và BTC quyết định xúc tiến tổ chức ĐH2022.

Chương trình và địa điểm có thay đổi.
Tiết mục Lễ Thắp Nến Đêm Dạ Tiệc thứ 7 được nới rộng và thay đổi hàng ngày. ( Lúc đầu, dự trù chỉ có 11 nến cho 11 Trung Đội. Nhưng rồi có yêu cầu và đề nghị của các chị và các bạn 20 nên cuối cùng LTN được thực hiện cho tất cả 63 Cố HC2. MCs thì lúc đầu có 3 bạn: ĐVChính, LĐHuyến và NXDục. Nhưng 2 bạn Chính và Dục không thể tham dự vào giờ chót nên BTC phải nhờ đến bạn HTDân và LĐHuyến)
Rồi có thêm màn Hoạt cảnh do Chị TPHồng đề xướng.
Quà lưu niệm được tăng cường thêm 2 món quà: T-shirt và Coffee Mug (do Phó nhòm LVThạnh thực hiện)

Du ngoạn hậu ĐH thay vì tiền ĐH.
Địa điểm là Nhà hàng Paracel Seafood Restaurant thay vì Hilton Hotel.
Danh sách tham dự có thay đổi đôi chút.
Có thêm vài bạn chưa từng tham dự ĐH như LNHải, NNHoan, NTHùng, HNKhang cũng hăng hái ghi tên.
Một số đông đã ghi tên nhưng không tham dự được vào phút chót vì lý do sức khõe như AC NNChâu CH, AC NNTrực, AC NVCấp, AC HVBảnh, AC NPKhanh, AC TGĐịnh và AC ĐVChính v.v..
Và gần đến ngày ĐH2022 thì AC NXDục, AC TPHồng, AC NVMười bị nhiểm Covid-19, không thể lên đường.
Vài AC không thể tham dự Đêm Dạ Tiệc vì nhiểm Covid-19 vào phút chót: AC LVTài, HC2 PViếtHùng.
Một số AC đến Nam Cali. sớm ngày thứ 5 được AC CVThành nhả ý mời đến tư gia họp mặt Tiền ĐH2022.


Duyên tình Hổ Cáp hai mươi
Càng già càng đắm thắm tươi tình già
Năm hai năm tưởng hôm qua
Trọc đầu, bạc tóc vẫn là mày tao
Thân thương cảm động biết bao
Duyên tình Hổ Cáp gởi trao tặng người
    Chờ đợi, nôn nao háo hức rồi cũng tới ngày. Phi cơ đáp xuống phi đạo là mở điện thoại gọi sư huynh Mai Kim Phụng, sư huynh bảo là đang chờ tại cổng thấy thương gì đâu. Nhưng khi ra tới cổng chẳng thấy sư huynh đâu, gọi điện thoại qua lại mấy lần thì ra sư huynh đứng chờ …khúc trên, còn vợ chồng tôi… đoạn dưới hơn nữa tôi nhỏ con lại ngu đứng sau cái cột nhưng rồi cũng gặp nhau.
Về tới khách sạn một không gian tưng bừng náo nhiệt ai nấy đều hớn hở vui vẻ tay bắt mặt mừng trong ánh mắt nụ cười toát lên một niềm vui hạnh phúc.
Nghe nói Cựu CV NMCảnh mới sáng sớm đã gọi phone rủ vài bạn Nam Cali. đến Ramada Plaza đón bạn. Thật quý hóa thay cho tình thân 20!
Nhưng rồi tâm hồn mọi người chùng xuống khi nghe tin có những Hổ Cáp đến phút cuối không đi được vì Covid-19 sợ lây nhiễm cho anh em nên đành nuối tiếc cáo từ ngày vui.
Đại hội nào cũng vậy, ngày thứ sáu tiền đại hội là vui nhất, nhộn nhịp nhất và cũng hay nhất, chương trình thứ sáu hát cho nhau nghe do các ca sĩ Hổ Cáp và các phu nhân thực hiện thêm một màn hoạt cảnh, thơ 52 năm nhìn lại do chị Tô Phước Hồng sáng tác.
Sáu giờ chiều là tụ họp tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant ( nhà hàng này do một cựu Hải quân làm chủ có cảm tình đặc biệt với ban tổ chức) nhưng trước sáu giờ sẽ có chụp hình lưu niệm, riêng tôi chị Tô Phước Hồng dặn tôi là phải gặp nhau lúc bốn giờ để tập dượt nhưng vì mãi mê chuyện trò tâm sự lại ỷ y chị Hồng không đi được thì màn hoạt cảnh không diễn cho nên gần sáu giờ tôi mới tới nhà hàng định bụng sẽ nhờ sư đệ phó nhòm Lê Văn Thạnh chụp cho một pô thì Mỹ Dung phu nhân Hổ Cáp Trần Xuân chạy tới nắm tay kéo đi miệng thì nói: sao giờ chị mới tới mọi người đang chờ chị, tôi vừa chạy vừa nói:
Chị tưởng bỏ rồi vì chị Hồng không đi.
Mỹ Dung:
Không vẫn diễn chị Hồng nói
Nhưng có thì giờ để tập đâu, ai nấy đọc qua rồi phần mình tự biên tự diễn …thông minh vốn sẵn tính trời mà. Đúng là dâu 20 có khác!
Lúc này tôi mới quan sát…tình hình, thấy các Hổ Cáp đang xếp hàng chụp hình, background là một bức tranh rất lớn thật đẹp màu chủ đạo là trắng, xanh huy hiệu Hải quân, 52 năm ra khơi con tàu 20, đại hội kỳ 7, bên dưới bức tranh là một đôi tình nhân, tình tứ lãng mạng đúng là các chàng lính Hải. Bức tranh đẹp tuyệt như thế này là do sư đệ Lê văn Thạnh mất bao ngày ….mày mò mới có được.

Trong cánh cửa của nhà hàng thì một mỏ neo bằng bong bóng ghép lại còn có cả dây neo đẹp kiêu hãnh đứng sừng sững như đang giữ chặt con tàu 20 và dây neo thắt chặt tình huynh đệ, đã đẹp lại còn ý nghĩa.
Tôi rất khâm phục ban tổ chức chức, tôi đi tìm trưởng ban tổ chức anh Trần Duy Tín để bày tỏ lòng cảm kích, thấy anh tôi thân mật vỗ vai anh chào hỏi, thì anh nhìn tôi xoay một vòng rồi đứng yên, mặt nghệt đờ đẫn như đang….yêu. Tôi biết anh quá mệt mỏi và lo lắng nên tôi để anh yên chứ lúc trước anh gặp tôi là rất vui vẻ kêu “ lẽo bè bè” cái tên này cũng do anh đặt cho tôi.
Lúc trước gặp: lẽo bè bè
Hôm nay gặp lại như lè không quen
Biết anh lòng dạ rối ren
Mong cho đại hội như đèn trùng dương

Vào trong nhà hàng, nhà hàng này ban tổ chức dùng cho hai ngày đại hội.
Trên sân khấu trang trí cũng rất đẹp mắt một bức tranh và cũng một mỏ neo giống như bên ngoài nhưng nhỏ hơn, đèn màu lấp lánh các Hổ Cáp đi lại lăng xăng chuyện trò. Một bàn bên cạnh sân khấu, dây nhợ chằng chịt, mấy cái máy computer trên bàn. Kỷ thuật kiêm quản gia Hổ Cáp Lê văn Châu và Trần Tuấn Đức đang mướt mồ hôi mắt dí vào máy rất bận rộn lo cho chương trình văn nghệ tối nay nên bận sấp mặt đến vợ cũng không nhận ra.
Chàng Châu vóc dáng thư sinh
Mặt thanh, mày tú nay (như) hình thiếu ăn
Quản gia công việc khó khăn
Trăm dâu đổ lộn đầu tằm khổ chưa?
Còn Trần Tuấn Đức trông cũng xơ xác te tua chân đi lừng khừng mệt mỏi.
Tuấn Đức đẹp tựa play boy
Mà nay nhìn thấy coi mòi …xuống đô
Tóc tai đỏ lét vì lo
Chân đi cà niễng nhấp nhô bơ phờ

Đứng với ông chủ nhà hàng, Hổ Cáp Dương Thiệu Tùng đang đăm chiêu.
Thiệu Tùng căng mắt chi thu
Căn đo đong đếm rối mù thiếu dư?
Thôi thì mình cứ từ từ
Lo cho đại hội lên như sóng tràn

Đúng giờ lời tuyên bố khai mạc của trưởng ban tổ chức Trần Duy Tín rồi tới em xi quản gia thì cả hội trường như vỡ oà cảm xúc, hát cho nhau nghe do các Hổ Cáp và phu nhân lần lượt trình diễn các ca sĩ của hai mươi hát hay đâu thua gì ca sĩ thứ thiệt, thức ăn được đem ra toàn là những món ăn ngon.

Nhưng vì tâm hồn đang sảng khoái vui vẻ không để ý đến ăn uống và mãi mê chân nhịp người lắc lư theo điệu nhạc, rồi từng đôi từng cặp dẫn nhau ra sàn nhảy, nhảy …xung nhảy miệt mài, hết bài dẫn nhau về bàn vợ thì đi…chà lết chân phải chồng thì đi…cà nhắc chân trái nhưng cười rất vui tuy đau nhưng mà…đã. Tôi thật thích thú và tự nhủ thầm: từ lâu đã có nhảy đầm mà cho tới bây giờ sao không có nhảy….đực? Tôi nhà quê đâu có biết môn chơi quý tộc này
Đến lúc các phu nhân HC lên trình diễn: thơ, nhạc, hoạt cảnh (ba trong một xôm tụ quá) do chị Tô Phước Hồng sáng tác và đạo diễn…từ xa, cả hội trường nhốn nháo bao nhiêu máy ảnh lớn bé đổ dồn về phía sân khấu bấm, quay lia lịa, người lười nhất cũng…nhấc mông lên reo hò tán thưởng
Các bà quậy đến long trời
Đất lở toang hoác rã rời dưới chân
Các ông tụt hứng….măn măn
Chúng tôi đâu…tệ, thật rằng đang …ngon

ĐỆ NHỊ HỔ CÁP – 52 NĂM NHÌN LẠI
Hai trăm bảy chục chàng trai
Bút nghiêng xếp lại hăng say lên đường
Nha Trang huấn luyện quân trường
Hai năm tốt nghiệp can cường chí trai
Anh trong Hải phục thật oai
Lắm em mơ mộng đắm say trộm nhìn
…….. Nhạc.........Tình Lính
Hào hoa lính hải tỏ tình
Trăm năm thề hẹn chúng mình yêu nhau
.......... Nhạc.........Tình yêu thuỷ thủ
Thưa cùng Cha Mẹ trầu cau
Xe hoa nhẩn cưới trao nhau cuộc đời
..........Nhạc.........Đám cưới nhà binh ( cùng nhúng nhẹ cho vui )
Năm sau tiếng hát à ơi
Rồi đàn con trẻ đùa chơi ồn ào
Dù cho cuộc sống thế nào
Tình chàng ý thiếp một màu không phai
...........Nhạc...........Túp lều lý tưởng
Con nay khôn lớn gái trai
Công danh đổ đạt rạng mày Mẹ Cha
Rồi thì cũng đến tuổi già
Đau lưng nhức mỏi chẳng tha người nào
Lại còn một thấp ba cao
Bạn bè gặp lại cùng nhau luận bàn
Nào là thận phổi tim gan
Thuốc men phải uống ngày càng nhiều thêm
Vợ lo chăm sóc ngày đêm
Mong cho chàng được an niềm vui tươi
Bây giờ ngoài tuổi bảy mươi
Mắt mờ tai điếc hết thời liệt oanh
Ngày xưa vợ cứ phải canh
Sơ hở một tí anh thành ngựa hoang
Bây giờ chuyện ấy bỏ ngang
Vợ rằng bất khiển mà tan tác lòng
Vợ buồn thôi hết trông mong
Chàng như hiểu được trong lòng xót xa
Thôi thì nhờ đến ác-rà
Là liều linh dược làm hòa đôi bên
Ngày xưa thấy lạ là lên
Bây giờ thấy lạ đứng yên gục đầu
Chàng buồn cho kiếp mày râu
Vợ cười vợ bảo sao đâu mà buồn
Hào hoa bay bướm luôn tuồn
Vợ đây vẫn mãi luôn luôn bên chàng
Cám ơn vợ đảm hiền ngoan
Cùng chồng gắn bó gian nan không rời
Kiếp sau nếu được làm người
Tìm em làm vợ đời đời yêu thương
Vì anh Hải nghiệp vấn vương
Hai Mươi Hổ Cáp nên thường hào hoa.
...........Nhạc...........90 mươi năm cuộc đời (cùng quậy cho vui nhưng ngắn chỉ vài câu thôi)
Tô Phước Hồng - Phu nhân

Sau màn quậy tung của mấy bà, lại hát cho nhau nghe, lại khiêu vũ.
Trong khi ca sĩ nghĩ xã hơi thì em xi, kỹ thuật kiêm luôn quản gia của 20 lên kể chuyện vui, chuyện anh kể dí dỏm và hài hước duyên dáng vô cùng, trong tục có thanh trong thanh có tục làm mọi người cười sảng khoái.
Quản gia kiêm đủ thứ nghề
Việc nào cũng giỏi chẳng chê việc nào
Em xi ăn nói thanh tao
Ôm bao nhiêu việc tào lao nhức đầu

11:00pm xe bus tới rồi mà vẫn chưa muốn về.
Ngày đầu của đại hội vui quá sức tưởng, chắc hẳn tối nay ngủ ai nấy đều nở nụ cười trên môi.
    Sáng thứ bảy, tám giờ sáng xuống Cafeteria của khách sạn ăn sáng gồm có bánh mì xíu mại, trứng gà ốp la, uống thì có cà phê sữa đá đặc thù Việt nam, nước chanh dây và nước mát rất là ngon ai thích gì thì chọn, ban tổ chức thật chu đáo.
Ăn sáng xong là free time ai muốn đi chơi đâu thì đi nhưng 2pm phải có mặt tại khách sạn để xe bus chở tới tượng đài chiến sĩ chụp hình chung.


Nói tới chụp hình thì thật là vất vã gian nan cho các phó nhòm, trời nắng tuy đẹp, nhưng nóng các phó nhòm set up rồi xếp hình xếp đội, nói năng khan cổ nổ phổi chứ có phải dể đâu. NT19 NVOanh đã setup và chuẩn bị chụp cho tất cả. HC phó nhòm Lê văn Long mới bịnh dậy mà cũng phải lăn lộn giữa trời trưa nắng chang chang để chụp được những tấm hình đẹp làm kỷ niệm cho khoá.
Tội nghiệp sư đệ Thạnh trẻ hơn khỏe hơn nên phải cáng đáng nhiều hơn, ăn chẳng kịp ăn no, uống cũng chẳng kịp đã cứ ôm máy xẹt qua xẹt lại thi hành nhiệm vụ
Lão đệ, đệ xẹt thấy thương
Xẹt lui xẹt tới tìm đường bấm pô
Tay quơ, chân chạy miệng hô
Chỉ sợ đệ té gãy….cờ thì nguy
Mọi việc rồi cũng xong như ý, xe đón về nhà hàng đã thấy thức ăn nhẹ lót dạ, nói là nhẹ nhưng cũng thấy….nặng đó ăn uống chuyện trò rôm rả hay chụp hình bên ngoài, chưa được vào trong vì ban tổ chức đang sửa soạn, tối nay rất quan trọng chính thức Đại hội.
Khi được vào trong chợt thấy lạnh mình, một bầu không khí trang nghiêm bao trùm khó tả, tự nhiên ai nấy đều yên lặng, tự đi tìm bàn của mình, trên nét mặt không còn in dấu vui vẻ nữa mà lại trầm buồn, chỉ có ban tổ chức là đi qua đi lại nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau. Đúng giờ, trưởng ban tổ chức Trần Duy Tín ra hiệu lệnh khai mạc và nói lời chào mừng tất cả quan khách, niên trưởng niên đệ, niên hữu cùng các Hổ Cáp hai mươi hiện diện cũng như vắng mặt rồi trao lại máy cho em xi HC2 Hoàng Thế Dân điều khiển chương trình.
Với giọng nói oai hùng rõ ràng nhưng truyền cảm, anh đọc lại quá trình của HC 20 , qua 52 năm bao nhiêu sóng gió thăng trầm, khi Hải đảo xa xôi, lúc sông lạch chập chùng nguy hiểm, trùng dương bạt ngàn bao la, cuộc chiến Hoàng Sa và Trường Sa nơi đâu cũng có bóng dáng của Hải quân Hổ Cáp hai mươi anh dũng đến phần chào quốc kỳ, các phu nhân HC2 áo dài xanh đứng bên trái bên phải là các HC2 mặc quân phục. Toán quân kỳ vào vị trí, quốc ca Mỹ, Việt hát lên rồi đến phút mặc niệm những chiến sĩ đã hy sinh.
Bây giờ là đến đỉnh điểm nhất của Đại hội: thắp nến tưởng niệm 63 cố HC2 đã về với biển cả.
Trước nghi thức thắp nến tưởng niệm 63 cố HC2 thì con chim đầu đàn thủ khoa Lưu Đức Huyến lên phát biểu. Anh nói về quá khứ oai hùng của những HC2 sau khi rời đàn đã tung bay đi trên mọi miền đất nước, anh nghẹn ngào khi nhắc đến những HC2 đã anh dũng hy sinh ra đi rất sớm, rất trẻ, người trong lao tù cộng sản, còn chúng ta lưu lạc tha hương. Bây giờ chúng ta lại có nhau như 52 năm trước…..
Thủ khoa Hổ Cáp hai mươi
Vẫn còn phong độ của người đàn anh

Em xi Hoàng Thế Dân lần lượt xướng tên và thứ tự ngày tháng năm tử của các cố H2C. Sáu cố phu nhân hiện diện lên thắp nến cho chồng trước rồi các con thắp nến cho cha, các bạn thắp cho bạn có vợ chồng HC2 Trần Xuân giúp đưa nến. Lúc này thì giọng nói của em xi đã chùng xuống rồi nấc lên nghẹn ngào không đọc ra lời làm cho ai nấy đều cảm động lệ rưng rưng
Tưởng rằng Dân rất lạnh lùng
Không ngờ Dân lại vô cùng đáng yêu
Xướng tên các bạn đồng liêu
Anh hùng rướm lệ đăm chiêu nhớ người

Ngọn nến ân tình K20
Thắp thoáng ngân hà toả sắc hương
Chùm sao Hổ cáp cõi thiên đường
Trăm mây ngũ sắc về đoàn tụ
Vạn cánh hoa vàng ánh thái dương!
Có kẻ ra đi về biển Mẹ
Còn người ở lại mãi niềm thương
Mưa ngâu tháng bảy sao mù mịt?
Ngọn nến ân tình bạc sóng Tương…

NTTánh

Ngọn Nến Thân Thương
Người đi còn đó bóng hình
Bao nhiêu kỷ niệm ân tình sẻ chia
Tàn cay đắng đỉnh đăng khoa
Đội quân nhịp bước giọng hoà chí trai
Hai mươi nối nghiệp biển dài
Ra khơi áo trắng mong mai thanh bình
Ước mơ xưa phủ bóng hình
Nay nương ngọn nến gửi tình nhớ nhau
Còn đây cõi tạm sắc màu
Còn đây âm hưởng niềm đau tiếng cười
Đến bên nhau nghỉa Hai Mươi
Quý thương tưởng nhớ những người ra đi

Cát Biển NVSáng

Tưởng niệm
Hổ Cáp sum họp hôm nay
Các anh phương ấy cởi mây bay về
Cùng nhau ôn lại lời thề
Nhấp chung ly rượu trong mê hoá hình
Anh linh phảng phất bên mình
Lung linh ánh nến đượm tình hai mươi
Chập chờn thấy bóng anh cười
Nương theo hương khói nói lời chia tay
Cơ duyên gặp gỡ chốn này
Âm dương cách biệt chờ ngày gặp nhau
Đợi khi chung một chuyến tàu
Chúng mình lướt sóng đi chầu Thánh quân

Phu nhân HC2 NVThướcKhông khí trang nghiêm và linh thiêng chỉ nghe tiếng rì rào nho nhỏ như hình các cố HC2 về cười vui chấp nhận.
Hồn thiêng xin trở về đây
Chúng ta hội tụ lòng đầy nhớ mong
Kính dâng ly rượu thơm nồng
Nhấp chung một chén ấm lòng âm, dương
Xong nghi thức quan trọng là đến hội trưởng HC 20 lên nói về lịch trình 52 năm của HC2. Anh nói hùng hồn mạch lạc mà ấm áp dẫn dắt người nghe từ năm 1970 đến năm 2022 trong 52 năm từ chiến tranh đến tan hàng mất nước, từ Việt Nam đến Mỹ hay các quốc gia khác, từ lôi thôi rách nát với hai bàn tay trắng nuốt bao tủi nhục tới giờ con cháu hiện đạt vinh quang…….anh nói thao thao bất tuyệt trơn tru không vấp váp không cần nhìn giấy hay quá là hay ai cũng lắng nghe cảm động

Khi anh dứt pháo tay nỗ hoài không muốn dứt tôi đùa bảo anh: hay quá anh ơi anh nói hay như vậy anh có lo mà…..tè không? Anh cười hiền lành: trả lời không có….tè
Khâm phục hội trưởng hai mươi
Văn đàn dẫn dắt mọi người nhận ra
Năm mươi hai năm đã qua
Như là giấc mộng, cũng là hồng ân

Các nghi thức quan trọng đã xong, dạ tiệc bắt đầu, hôm nay có các ca sỹ và ban nhạc bên ngoài vào giúp vui ca sĩ hát quá hay được các anh chị tặng hoa rất nhiều. Lúc này mới thấy trưởng ban tổ chức ngồi xuống ghế và nở nụ cười
Hôm nay mới thấy anh cười
Còn mấy ngày trước anh lười nhếch môi
Đại hội vắt sức anh rồi
Thành công vang dội anh ngồi….thở ra


HC Nguyễn Văn Huấn cũng làm một màn ….vui ra phết là thủ tục đám cưới Hải quân. Cặp vợ chồng phải hôn nhau thì kiếm mới hạ xuống cho đi qua vui quá lại độc đáo được các HC2 hưởng ứng nhiệt tình
Tiệc đang vui hát đang hay nhưng đúng giờ là phần cắt bánh các mục khác phải ngưng em cy giới thiệu ba người đặc biệt quan trọng nhất hôm nay đó là:
Trưởng ban tổ chức Trần Duy Tín
Hội trưởng HC 20 Cung Vĩnh Thành
Thủ khoa Lưu Đức Huyến

Lên cùng nhau cắt bánh, chiếc bánh được đẩy ra, bánh rất đẹp như một bức tranh thu nhỏ của đại hội
Ba chàng ưu tú hai mươi
Cùng chung rút kiếm cùng cười hạ tay
Niềm vui hôm nay
Cất làm kỷ niệm mai này….cùng xem
Ăn uống ca hát khiêu vũ vui không kể xiết 11 giờ xe tới nhưng có một số chưa về ở lại chơi tới mấy giờ sáng ( đã nói là vui tới bến mà )
Còn tôi về khách sạn ngủ, nhưng giấc ngủ chập chờn vì tưởng nhớ tới các anh linh trong nghi lễ tưởng niệm
    Ngày chúa Nhật
Cũng 8 giờ sáng xuống phòng ăn của khách sạn ăn sáng, chương trình lễ ngày Chúa Nhật cho các HC đạo công giáo được HC Vũ Đức Thiệu gởi ra là lễ 9:45 sáng tại nhà thờ kiếng 9:00 xe sẽ tới đem đi. Hôm nay ăn sáng xong thì cũng có một số HC ra về .
Đúng 9 giờ xe tới một số người lên xe và một số người từ giả ra về trong tiếc nuối
Ngôi giáo đường đồ sộ nguy nga đẹp lổng lậy, một điểm dừng chân của du khách tới California bây giờ địa phận đã giao cho các linh mục Việt Nam đảm nhiệm.
Thánh lễ hôm nay có cả Đức cha Việt Nam đồng tế. Lễ xong ra ngoài lại được Đức cha ban phép lành cho HC, một hồng ân.

Sau khi dự Thánh Lễ, tất cả lên xe bus trở về Ramada Plaza để sinh hoạt chung buổi trưa và chiều.
Buổi trưa, Anh TTĐức đã setup Webex để các bạn trên khắp thế giới không tham dự được ĐH có cơ hội gặp lại bạn bè.
Các anh sau đây đã tham dự Webex meeting: NPVViễn, NNChâu CH, NXDục, HVBảnh, PVHùng fox, PViếtHùng, HAViệt, TPHồng v..v..
Hai buổi ăn trưa và chiều do Chi hội Nam Cali. khoản đải cho tất cả HC2 và gia đình về tham dự ĐH2022.
Buổi chiều, còn có Hát Cho Nhau Nghe. Và một số anh lên tâm sự về ĐH2022. Anh LĐHuyến, TDTín, NHBích, NVVang, HMQuang.

Ngày vui qua mau quá, tôi bịn rịn xao xuyến lòng buồn nặng trĩu chào từ biệt các anh chị em HC, những cái ôm thật chặt, những cái bắt tay thật lâu, tôi cắn môi ngăn dòng nước mắt chực trào ra.
Đại hội kỳ 7 thành công rực rỡ là do tất cả các anh chị HC2 Nam Bắc California hợp tác chung tay. Xin chân thành cảm ơn những hy sinh cao đẹp của các anh chị, ước gì sẽ được gặp lại.
Xin đừng nói là lần cuối mà sẽ còn tiếp nữa vì duyên tình HC2 còn mãi trong chúng ta.
Hai năm nơi chốn quân trường
Vui buồn gian khổ can cường vượt qua
Anh em chung một mái nhà
Giờ đây bóng xế thì ta chung lòng

Dư âm đại hội
Năm mươi hai năm về trước
Những chàng trai tuấn kiệt bước lên đường
Quen nhau dưới mái quân trường
Tình bạn ấy vẫn vấn vương tha thiết
Năm mươi hai năm sau ( điều ) biết
Tuổi già, cô vít nhưng quyết gặp nhau
Cho trọn tình bạn trước sau

Giờ đây âm vang của đại hội còn đang…nhảy múa trong tôi, đại hội thành công vượt bậc, chắc hẳn các anh chị trong ban tổ chức giờ này còn đang nghĩ …dưỡng sức , còn chúng tôi những người tham dự thì lai láng niềm vui thảnh thơi an bình và đang chờ đợi xem những hình chụp trong mấy ngày do các quan phó nhòm đăng lên, để nhìn xem cho thật rõ những gương mặt thân thương và sinh hoạt trong mấy ngày qua, nhìn thấy các anh như là….trẻ lại (vì được gặp bạn đó mà) còn các chị thì ai cũng xinh đẹp lộng lẫy.
Nghe các anh ý ới gọi nhau kể cho nhau bao kỷ niệm buồn vui lâu nay không gặp.
Mấy hôm nay là những ngày đáng nhớ
Bao lâu trông ngóng đợi chờ hôm nay
Khoé môi ánh mắt đầu mày….nhướng cao
Tao mày gặp gỡ nói sao hết tình

Cám ơn những tấm lòng…..kim cương đã vất vả hy sinh bao đêm ngày không quản ngại khó khăn khổ nhọc, mất ngủ, biếng ăn, với tuổi đời….thất thập mà các anh đã lo các anh chị em bạn hữu có được dịp gặp nhau một cách an toàn, vui vẻ thoải mái nhất, và một đại hội thành công lẫy lừng nhất.
Hy sinh như những kim cương
Long lanh ngời sáng thân thương chan hoà
Gặp nhau là bản tình ca
Ríu ra ríu rít ngân nga không ngừng

Tôi rất tiếc không tham dự hậu đại hội được, ra về lòng xôn xao nuối tiếc, đã thấy nhớ những người bạn vừa gặp mới, cũ.
Dư âm đại hội những ngày vui ấy sẽ còn vang vọng mãi ( có một số anh chị về bị lây nhiễm cô vít, nhưng không sao ai cũng bình an, vì có niềm vui là qua tất cả)
Ước mong sẽ có những tấm lòng kim cương nữa dám ….xâm mình đứng lên nối tiếp, tuy rằng tuổi tác và sức khỏe rất khó khăn. Nhưng còn sức còn…vác. Hơn nữa mai này….biết sẽ ra sao? Còn được ngày nào ta cứ vui ngày đó, nói thì nói thế thôi chứ tôi thấy các anh còn trẻ khỏe đẹp trai…dai sức lắm, hơn nữa cái….duyên tình Hổ Cáp nó khó bỏ lắm các anh ơi.
Ba chân ta cũng cứ đi
Bốn chân…cũng tốt có gì phải lo
Miệng thì vừa nói vừa ho
Tai lại nghễnh ngãng nói to cổ khàn
Nhìn nhau là thấy hân hoan
Cái tình Hổ Cáp nó ràng buộc ta

Như thế đấy, hy vọng sẽ có đại hội tám thân chúc nhau trong niềm vui hội ngộ Mong lắm,

Phu nhân HC2 NVThước * Hiệu chỉnh: LVChâuĐại Hội kỳ 7 : Behind the scenes

“Thông minh bất chợt”
Kỳ đại hội này không biết mình có “Ngu Thường trực“ không mà có một vài “thông minh bất chợt” mà đã giải mã một vài bế tắc thành công.
Mọi việc chuẩn bị đã xong và trang bị những gì mang theo đề đề phòng những trục trặc có thể xẩy ra trong những ngày ĐH kỳ 7 này.
( cũng không quên wrap up những back up files incase we needed)
1 . Ngày cuối sáng thứ 6, đang chuẩn bị sắp depart đi OC thì nhận gọi từ bạn Châu và chị Chánh (TPHồng) cho tin là 2 vợ chồng lý do sức khoẻ không tham dự được ĐH được,
Chị Chánh hỏi tôi có cách nào không?
Chuyện nhỏ, chị yên tâm ở nhà nghỉ ngoi, tôi sẽ connect trực tuyến cho chị điều khiển hoạt cảnh từ bên Houston ngay chiều nay.
2. Sự cố đêm ĐH thứ 7, còn 15’ nữa là đến hợp ca “Tiếng Sóng Vân Đồn”
thì bất chợt hệ thống video của nhà hàng bị mất signals.
Tôi nghĩ ngay là chỉ còn 15’ nữa thôi trong khi ca sỉ thính phòng đang hát 3 bài chót không thể troubleshoot cái phần video này mà làm gián đoạn chương trình được, không còn trò “phủ thuỷ” nào khác, tôi quyết định bỏ phần video, một mặt yêu cầu Hoàng Thông ( Chủ nhân Nhà hàng Paracel ) cung cấp wifi pw, một mặt chạy ra xe lấy ipad ( mà đã back up files extra trên cloud download xuống) và cables nối để connect từ ipad to keyboard của ban nhạc thru mixer để play direct bản pre-record TSVD)
Hú hồn vừa lúc mà 5 áo dài xanh và 5 HC 2 trắng đang tiến lên sân khấu với bản TSVD. Thanks God
3. Sự cố thứ 3: Đêm văn nghệ cho Đêm giã từ thứ Ba vẫn được tốt đẹp mặc dù vì lý do nào đó last minutes, nhà hàng thông báo từ chối cho group chúng ta xử dụng âm thanh và ánh sáng.


One-man band và Ban nhạc cho thứ 6, Chủ Nhật và Đêm giã từ thứ 3 (19/07/22)
Nhạc Sĩ Duy Tân, San Diego Dimensions band
Nguyễn Trứ (Lung tung Xèng band)
Dũng (Hạ trắng): chuyên viên âm thanh

The Night Stars Band cho Đêm Dạ Tiệc
Patrick: Guitar
Vincent: Drums
Lease keyboard: John Tín
Keyboard Bass: Minh Chánh
Hà Phương Thúy: sound engineer
Ca sĩ Nhạc Dance:
Quỳnh Như và Cát Ly
Ca sĩ Nhạc thính phòng:
Thanh Thủy và Khánh Trân
Ca sĩ phụ:
Phượng Linh và Thúy Anh (MC Đài SG Radio Hải ngoại)

TTĐức

( Còn tiếp )
( Tài liệu và Thơ do hai bạn Nguyễn Xuân Dục Trần Gia Ðịnh cung cấp.
Hình Huấn Nhục trích trong Album HN của bạn Ðổ Minh Hào
Đại Hội kỳ 1 tường trình bởi Đinh Văn Chính
Đại Hội kỳ 2 tường trình bởi Lê Văn Châu
Đại Hội kỳ 3 tường trình bởi Huỳnh Văn Bảnh
Đại Hội kỳ 4 tường trình bởi Lưu Ngọc Quang và Lê Văn Châu
Đại Hội kỳ 5 tường trình bởi Chị Nguyễn Văn Thước
Đại Hội kỳ 6 tường trình bởi Chị Nguyễn Văn Thước
Du ngoạn tiền Hội Ngộ 2017 tường trình bởi Huỳnh Văn Bảnh
Hội Ngộ 2017 tường trình bởi Chị Lê Văn Tài
Hội Ngộ 2017 du ký viết bởi Ngô Thiện Tánh
Ký sự HN2017 tường trình bởi Mai Kim Phụng
Hội Ngộ 2018 tường trình bởi Lê Văn Châu
Đại Hội kỳ 7 tường trình bởi Chị Nguyễn Văn Thước )

( Trở về đầu trang )

[ Trang Hải Trình ]