Hồi Ký 20 ( Trở về trang Hải Trình )
  Tu chỉnh mới nhất ngày 24 tháng 04 năm 2022 Bản quyền (c) Đệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT  
Hai mươi tháng Bảy năm nao,
Hơn hai trăm sáu lao xao hành trình.
Giã từ cha mẹ người tình,
Balô nặng gánh, hải trình Nha Trang ............


       Bốn câu thơ đầu tiên trong bài thơ "Ðể tưởng nhớ những ngày đã qua" của HC2 Nguyễn Xuân Dục đã gợi ý cho chúng ta viết lại những dòng hồi ký dưới đây. Với một ước vọng nhỏ nhoi là mang lại những kỷ niệm buồn vui cho những người bạn Hai Mươi, cách đây hơn năm mươi năm, làm thân trai thời ly loạn, đã "xếp bút nghiên theo việc đao binh" lên đường đi theo tiếng gọi của Ðại Dương hầu thực hiện mộng Hải Hồ.
Hơn nhiều thập niên qua, một số bạn hiền đã nằm xuống, trước, trong và sau cuộc chiến. Tất cả Hổ Cáp 2 xin nghiêng mình vĩnh biệt các bạn hiền. Những người bạn Hai Mươi còn sót lại, dù còn ở lại Quê Hương hay đang lưu lạc xứ người, hãy cùng nhau hồi tưởng lại những ngày đầu tiên, do thời cuộc đưa đẩy, chúng ta đã gặp nhau. Những ngày tháng đầu của năm 1969 .........


       Tháng 06/1968, Lệnh Tổng Ðộng Viên được ban hành sau biến cố Tết Mậu Thân.
Từ tháng 01 năm 1969 đến tháng 03 năm 1969, Khóa 20 Sĩ Quan Hải Quân được tuyển mộ và hoàn tất thủ tục nhập trại Bạch Ðằng II.

Quân số lên đến 8 trung đội tính đến cuối tháng 04 năm 1969.
  • Trung Ðội 1: TĐT Nguyễn Hùng Tâm.
  • Trung Ðội 2: TĐT Hoàng Thế Dân.
  • Trung Ðội 3: TĐT Nguyễn Văn Xê.
  • Trung Ðội 4: TĐT Ngô Văn Vũ.
  • Trung Ðội 5: TĐT Ngô Nguyên Trực.
  • Trung Ðội 6: TĐT Nguyễn Minh Cảnh.
  • Trung Ðội 7: TĐT Tô Ngọc Diệp..
  • Trung Ðội 8: TĐT ...( ?? ).

Tình thân 20 đã bắt đầu khi có 4 bạn kết nghĩa với nhau lúc mới vào trại Bạch Đằng II: Vỏ V. Côi, Nguyễn A. Dũng, Dương T. Tùng và Bùi T. Công.
Rồi có thêm 9 bạn nữa kết nghĩa: Phan N. Long, Lưu A. Huê, Lưu N. Quang, Nguyễn V. Đệ, Nguyễn Hải, Tôn L. Thạnh, Huỳnh H. Lành, Ngô N. Trực và Nguyễn X. Dục.
Và thêm nhóm Lục Mạch Thần Kiếm: Trần Đ. Phước, Nguyễn V. Long, Trịnh C. Đoàn, Bùi Đ. Hoan, Đặng N. Khãm và Lê T. Lực.
Tất cả lên đường thụ huấn tại Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung, dưới quyền hai Chuẩn Úy C/B Nguyễn Văn R. và Trần Văn H. vào tháng 05 năm 1969.
Thêm 7 bạn kết nghĩa với nhau: Đoàn H. Trí, Phan X. Sơn, Nguyễn M. Quan, Nguyễn V. Lộc, Ngô V. Long, Phạm V. Thì và Lưu V. Nở.
( Sau biến cố 30/04/1975, lưu lạc và định cư xứ người, nhóm 7 bạn kết nghĩa có thêm:
-Thành viên mới thứ nhất: gia nhập nhóm từ 10 năm nay, cao thủ danh trấn giang hồ, thiên hạ vô địch: Đệ nhất kiếm Trương M. Lộc.
-Thành viên mới thứ hai: gia nhập nhóm từ môt năm nay, cũng là cao thủ thượng thừa với nhóm Lục mạch thần kiếm, nhất dương chỉ của xứ Đại ly: đó là Công tử Đoàn H. Lượng.
Nhóm nầy hiện còn: Đoàn H Trí, Nguyễn V. Lộc, Ngô V. Long, Phạm V. Thì, Trương M Lộc, Đoàn H. Lượng.
Cần thêm một cao thủ nửa để cho đủ nhóm 7 người của Les Sept Mercenaires.
)

Tại đây, khóa được chia làm 2 Ðại Ðội A và B, mỗi Đại Đội có 130 khóa sinh, tổng cộng 260 người.
Danh xưng là khóa 2/69 Tiểu Ðoàn Trần Bình Trọng.
Khóa được nổi tiếng vì tinh thần kỷ luật và tự chỉ huy.
Ðiều nầy không ngạc nhiên lắm vì trước đó 2 tháng, khi còn là khóa sinh trong trại Bạch Ðằng II, mỗi ngày đều chạy và tập diễn hành.

Mãn khóa ngày 10 tháng 07 năm 1969 tại Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung sau 9 tuần cơ bản quân sự.
       Đến ngày 18 tháng 07 năm 1969 thì được chuyển vận ra Nha Trang trên HQ 406 gồm 267 khóa sinh, bao gồm 260 khóa sinh vừa mãn khóa 9 tuần quân-sự ở TTHL Quang-Trung, thêm 6 khóa sinh là nhân-viên cơ-hữu của Hải-Quân, và 1 khóa sinh nữa là Th/úy CB Ngô V. Các.
Phan Thiệu Đường, học xong căn bản quân sự Quang Trung, về lại Sài gòn và đi Hồng Kông sau đó. Ba sinh viên xin chuyển ngành là: Nguyễn Văn Huệ học Sĩ Quan Thủ Ðức, Ngô Văn Các nguyên là Thiếu Úy CB trở về Bộ Binh. Còn Nguyễn Hữu Hải thì sau 2 tuần lễ Huấn Nhục, được thuyên chuyển về Sài Gòn làm việc cho Bộ Chỉ Huy Lực Lượng Thám Sát tỉnh Gia Định.
.... Hai mươi tháng Bảy năm nao,
Hơn hai trăm sáu lao sao hành trình.
Giã từ cha mẹ người tình,
Balô nặng gánh, hải trình Nha Trang.
Quân trường trực chỉ mở màn,
Bắt đầu Huấn Nhục, ngỡ ngàng đời trai ........

Khóa 20 rời HQ406 và nhập quân trường Nha Trang trưa ngày 20 tháng 07 năm 1969.

Nhằm ngày Chủ Nhật, các đàn anh khóa 19 đều đi bờ, chỉ còn một số nhỏ trong quân trường ra đón tiếp.
Tại đây, những lời chào mừng đầu tiên là:
" ..... Hai mươi nghe đây, kể từ giờ phút nầy, các anh không còn là những người dân sự tà tà và yếu hèn nữa. Tự do của các anh sẽ đặt dưới kỷ luật của Quân Trường. Mọi chống đối sẽ bị trừng phạt nặng nề. Chúng tôi có nhiệm vụ hướng dẩn các anh ... Còn anh kia, ai cho phép anh đeo lon? anh phải tháo ra ngay!!! Tất cả các anh hãy theo lệnh tôi....... Mang balô lên vai và chạy theo tôi để chào mừng quân trường ....."
Khóa 20 bắt đầu trải qua giai đoạn Huấn Nhục từ đó.
Một vài kỷ niệm trong thời gian huấn nhục:
- Bạn Vương Thế Phiệt là người bị phạt quân đầu tiên về tội dấu đường dưới gối. Bạn bị phạt phải ăn cho hết đường, kể cả bao nylon ...
- Kế đến là bạn Trần Ken bị phạt kéo trên vỉ sắt về tội "chống đối".
- Bạn Nguyễn Xuân Dục là người bị phạt đứng nắng đầu tiên.
- Bạn Bùi Thành Công và một vài bạn khác phải đọc thực đơn mỗi buổi ăn vì nhỏ tuổi nhất.
Hai mươi con số liêu trai,
Bị trên Mười Chín, dưới dài kéo thân.
Ngày đầu lôi kéo Trần Ken,
Thị oai dằn mặt, kên kên đầy đường.
Lại thêm Thế Phiệt chạy thường,
Vì mê đồ ngọt, bao đường nuốt luôn.
Rồi thời kế đến Lưu Quang,
Bé con bị tội phạt quân dài dài.

Ðến ngày thứ nhì của tuần lễ Huấn Nhục thứ hai, khóa đàn em bị tập họp lại và hỏi:
"...Có anh nào không chịu đựng nổi Huấn Nhục, muốn giải ngũ, bước ra một bên. Chúng tôi sẽ cứu xét giúp các anh...."
Bạn Võ Uyên Sao và một vài bạn nữa, có lẽ tinh thần hơi xuống thấp, nên bước ra trình diện. Không ngờ đó là câu hỏi gài bẫy để phạt những bạn nào thiếu chịu đựng.
Và các bạn nầy được lệnh vào thu xếp tất cả quân trang, cho vào đầy balô và trở ra trình diện. Rồi thì hậu quả thế nào, các bạn cũng đã biết. Các bạn đó vác balô ra thao diễn trường và bị bắt dùng đầu đẩy balô vòng quanh sân quân trường !!!!!!
Một vài câu thơ của các bạn trong thời Huấn Nhục.
Của bạn Lưu Ðức Huyến:
........ Bầu trời cảnh Chụt
Thú Hải Quân ao ước bấy lâu nay
Kìa lăn lăn lóc lóc quay quay
Ðệ nhất rách hỏi rằng đây có phải?
Và của bạn Phạm Ðức Phong:
Ð.m. tiên sư cái sự đời
Ðứa nằm hít đất đứa ngồi chơi
Phen nầy ta quyết đi lên núi
Sống với khỉ còn hơn với người .....
Còn rất nhiều kỷ niệm mà chúng tôi không nhớ hết. Xin mời các bạn xem lại trang Huấn Nhục 20 để chúng ta cùng nhìn lại những kỷ niệm có một không hai trong cuộc đời quân ngũ của mình.
Sau khi trải qua giai đoạn Huấn Nhục, khóa 20 được đi bờ lần đầu.
Lễ Bố Con sau đó đã tạo được thân mật giữa hai khóa đàn anh và đàn em. Lễ Bố Con nầy cũng được tổ chức chu đáo, có bạn được tới hai hay ba ông Bố vì mấy ông đàn anh có con không được hài lòng nên nhận thêm để giúp đỡ bạn bè .....
Các tân Sinh Viên Sĩ Quan được đi bờ đầu tiên với PAT ÐEN, được gọi là sĩ quan tàu ngầm. Trong ngày đi bờ đầu tiên nầy, mấy ông Bố có con đi bờ cũng vất vả chạy ngược xuôi lo quân phục cho đàn em .... từ giây thắt lưng đến đôi vớ, đôi giày hay nón cũng đều mượn tạm của Bố hay gặp mấy Bố tà là phải mượn chú bác ........

Rồi thời gian cũng qua mau, ngày lễ gắn ALPHA thật vui và cảm động. Có bạn được cô nhân tình bé nhỏ vùng biển đến gắn cho hay để mặc ông Bố đàn anh lo liệu.
Cũng trong thời gian nầy thành hình ban nhạc 20 gồm những tay chơi nhạc amateur mà sau nầy rất nổi tiếng ......
Và Nguyễn Hùng Tâm, người hùng của khóa 20 đã âm thầm lập quỹ làm Nhẫn Ra Trường cho khóa 20. Đây là một hảnh diện cho Khóa 20 vì là khóa duy nhất trong các khóa Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang có Nhẫn ra trường.
Vào lúc gần Tết, các Hổ Cáp 2 được phép thường niên 2 tuần lễ về thăm nhà. Thế là hơn 200 tân SVSQ lo tìm vé máy bay hay quá giang về thăm gia đình.
Trung đội 7 Cơ Khí do Nguyễn Ngọc Châu làm Trung Ðội Trưởng đã ngấm ngầm đóng góp một số tiền về Sài Gòn để làm thiệp Tết cho khóa 20 mà không qua kiểm soát của đàn anh. Công việc in nầy giao cho các bạn Lê Công Khai, Nguyễn Xuân Dục, Nguyễn Ngọc Châu. Công tác trình bày do Lưu Quốc Bảo thực hiện, in hơn 1000 tấm thiệp với giá thật thấp đối với giá thiệp quân trường do khóa đàn anh thực hiện. Công việc nầy được bảo mật tối đa và phân phối ngay tại Sài Gòn cho mỗi trung đội.... Cũng vì thế, mà sau nầy, được các bạn cùng khóa đặt danh xưng là Trung Ðội 7 Cơ Khí Hoàng Gia ...

       Tháng 2 năm 1970, khóa đàn anh (19) ra trường. Khóa 20 được mang dây vàng. Sau đó, được sự giúp đỡ của HQ Th/Tá Hoàng Minh Tâm và HQ Ð/Úy Võ Thành Tâm cũng như nhờ sự ưu ái của các cấp chỉ huy quân trường thời bây giờ như HQ Ð/Tá Khương Hữu Bá, HQ Tr/Tá Nguyễn Trọng Hiệp, khóa 20 được đặc cách làm lễ chính thức đeo lon Alpha Chuẩn úy, điều mà khóa đàn anh mong muốn nhưng không thể thực hiện được. Ðây cũng là hình thức để đón tiếp khóa đàn em 21, Ðệ Nhị Nhân Mã.
Thời điểm Alpha dây đen, Alpha dây vàng và Alpha Chuẩn úy của khóa 20:
1/ Alpha dây đen: Sau khi Huấn Nhục hoàn tất , nhận bố con đêm Thứ Sáu. Ngày Thứ Bảy Khóa 20 làm lễ gắn Alpha (dây đen, 5 nhánh) và đi bờ Nha Trang.
2/ Alpha dây vàng: Quân Phục Đại Lễ diễn hành trong ngày ra trường của Khóa dàn anh Đệ Nhị Thiên Xứng, thứ Bảy ngày 21 tháng 02 năm 1970.
3/ Alpha Chuẫn Úy: Đeo Aplpha dây vàng được một tuần thì được quyết định cho đeo Alpha Chuẫn Úy (28/02/70) để đón tiếp khóa đàn em 21 nhập trường ngày Thứ Tư 04 tháng 03 năm 1970.
Ngày đón tiếp khóa đàn em đã được thực hiện trong nhiều lo lắng của Ban Chấp hành, lo ngại khóa đàn anh làm quá đáng sẽ có hại đến uy tín khóa cũng như trách nhiệm của quý vị Sĩ Quan liên hệ. Vì trong cùng thời gian nầy, Quốc Hội và Bộ Quốc Phòng đang để ý về việc Huấn Nhục của Hải Quân. Những trường hợp đã xảy ra như: SVSQ khóa 19 Nguyễn Văn M. bị điên vì ngậm cóc; SVSQ khóa 20 Trần Ken bị kéo trên vỉ sắt tróc da tận xuống bụng và lưng ... Những điều nầy ngoài ước muốn của Quân Trường, do đó, các "Ðao Phủ Thủ" đã được đắn đo rất kỹ. Tuy nhiên, vẫn có những đáng tiếc xảy ra. Một số đàn anh 20 hơi quá tay trong thời kỳ Huấn Nhục khóa 21, làm cho Bộ Chỉ Huy Quân Trường phải theo dõi và can thiệp...
........Rồi thì đến kẻ đi đêm,
Thiệu Đường, Hữu Hải, Huệ đen bỏ trường.
Đường thì cao cảnh xuất dương,
Hải thì bỏ lính, bạn thường với dân.
Huệ đi trình diện Lục Quân,
Thế là còn lại hai trăm sáu người.
Kéo cày qua kiếp đười ươi,
Kể từ nòng nọc đứt đuôi làm người.
Bố con lễ nghĩa lôi thôi,
Cũng toàn khuôn mặt một thời đã qua....
Những bạn sau đây đã tạo được danh tiếng cho khóa 20:
- Về phần điều hành có bạn Nguyễn Hùng Tâm, Trần Gia Ðịnh, Nguyễn Hải, Nguyễn Văn Xê ....
- Về văn nghệ, có các bạn: Huỳnh Minh Quang, Phan Thiết Dũng, Phạm Văn Hùng(Hùng Fox), Ðỗ Thế Trác, Trần Kim Hoàng, Ðỗ Thanh Vẽ, Lưu An Huê ....
- Về thể thao, có Nguyễn Hải, Phan Xuân Sơn, Lưu Quốc Bảo, Huỳnh Văn Tài, Ðàm Thanh Tâm, Hồ Ngọc Diệp, Mai Tất Ðắc, Trịnh Công Ðoàn, Trương Văn Hiếu ....

Tiểu Ðoàn SVSQ thuộc TTHLHQ/NT có 4 Ðại Ðội SVSQ. Ðại Ðội 1 và 2 thuộc về khóa đàn anh. Ðại Ðội 3 và 4 thuộc về khóa đàn em.
Thành phần cán bộ khi còn là đàn em:
- Ðại Ðội Phó ÐÐ3: Nguyễn Hùng Tâm
- Ðại Ðội Phó ÐÐ4: Trần Gia Ðịnh
Khi lên đàn anh:
- Tiểu Ðoàn Trưởng: Nguyễn Hùng Tâm
- Ðại Ðội Trưởng ÐÐ1: Nguyễn Hải
- Ðại Ðội Trưởng ÐÐ2: Nguyễn Văn Xê
- Ðại Ðội Trưởng ÐÐ3: Ðoàn Hữu Trí
- Ðại Ðội Trưởng ÐÐ4: Trần Gia Ðịnh
Tổng cộng có 8 trung đội Chỉ Huy và 3 trung đội Cơ Khí.
* Đại Đội I gồm 4 Trung Đội CH và 3 Trung Đội CK:
- Trung Ðội 1 CH: TĐT Nguyễn Minh Cảnh
- Trung Ðội 2 CH: TĐT Lâm Quốc Hùng
- Trung Ðội 3 CH: TĐT Trần Đình Triết
- Trung Ðội 4 CH: TĐT Hoàng Thế Dân
- Trung Ðội 5 CK: TĐT Lê Trọng Lực
- Trung Ðội 6 CK: TĐT Lê Vỉnh Hiệp
- Trung Ðội 7 CK: TĐT Nguyễn Ngọc Châu
* Đại Đội II gồm 4 Trung Đội CH:
- Trung Ðội 1 CH: TĐT Ngô Văn Vủ
- Trung Ðội 2 CH: TĐT Huỳnh Hửu Lành
- Trung Ðội 3 CH: TĐT Trần Tuấn Đức
- Trung Ðội 4 CH: TĐT Phan Văn Minh
Đao Phủ Thủ khóa đàn em 21:
1. Đệ Nhất ĐPT: Nguyễn Văn Độ
2, Đệ Nhị ĐPT: Hoàng Thế Dân
3. Đệ Tam ĐPT: Phạm Văn Cần
4. Đệ Tứ ĐPT: Nguyễn Phúc Khanh
5. Đệ Ngũ ĐPT: Nguyễn Quang Toàn
6. Đệ Lục ĐPT: Dương Thiệu Tùng
7. Đệ Thất ĐPT: Nguyễn Văn Sáng

( Hình minh họa của HC2 Lê V. Thạnh )
Thành phần cán bộ Tham Mưu thì gồm có:
- Ban Ẩm Thực: Trần Duy Tín, Nguyễn Văn Ðệ
- Thư Tín: Nguyễn Kỳ Tuấn Ngọc, Huỳnh Ngọc Sơn
- Trang Trí: Lưu Quốc Bảo, Nguyễn Hùng, Võ Uyên Sao
- Vũ Khí: Đỗ Duy Vy, Lê Quang Khánh
- Tiếp Liệu: Trần Ðức Chấn, Nguyễn Xuân Dục

Trong thời gian nầy, quân trường có tổ chức cho các SVSQ khóa 20 đi thăm Sư đoàn Mảnh Hổ, Đại Hàn ở Tuy Hòa và Duyên đoàn 25 ở Hòn Khói. Khi đi thăm ĐD25 thì đi bằng PCE và có thêm một chiếc LCM8 đi theo để đề phòng.
Tới Hòn Khói tầu không thể cập bến được nên neo ở ngoài và dùng chiếc LCM8 làm taxi đưa các SVSQ vào thăm duyên đoàn. Còn nhớ các Sĩ Quan của duyên đoàn 25 nói ở đây có hai tên VC nhưng chưa muốn bắt vì còn muốn theo dõi, vài ngày trước chúng đi ngang lâu dài tình ái.
Trên đường đi về tầu thì thấy Hạm Trưởng đi ca nô vô duyên đoàn nên Đ/Úy Tâm cho đi thẳng về mà không thèm ghé tầu. Ông nói "giờ giấc của Sinh Viên phải được tôn trọng".
Trên 260 SVSQ mà chen chúc trên LCM8, nếu có chuyện không may xẩy ra thì ai chịu tránh nhiệm? Không lâu thì chiếc PCE cũng bắt kịp và chạy phía ngoài. Lúc về gần tới quân trường Đ/úy Tâm nói với những người ngồi gần ông là ông cũng sợ lắm nhưng không thể để ông Hạm Trưởng muốn làm gì thì làm.
Ngày tháng qua nhanh, những tập tục Hải Quân được diễn lại. Ngày thi mãn khóa được tổ chức với sự lo lắng vì học chơi mà thi thiệt. Do đó, một số SVSQ đã nhờ bóng đèn điện dọc hàng rào phòng thủ làm đèn đọc sách.
Cũng trong thời gian chờ kết quả nầy mà các Tân SQ đă được phái đoàn tuyển mộ thuộc mọi cơ sở của Hải Quân đến thuyết trình và nhận ghi tên tình nguyện như:
- Sở phòng vệ duyên hải: Khoảng 10 bạn tình nguyện nhưng chỉ có những bạn sau đây được nhận:Bạch Xuân, Nguyễn Văn Hùng, Dương Xuân Phong, Đổ Thanh Vẽ.
- Liên Ðoàn người nhái: 18 bạn tình nguyện nhưng chỉ có vài bạn được chọn như: Nguyễn Minh Cảnh, Lê Văn Dũng, Phan Ngọc Lựu, Ngô Minh Hiếu .. còn những bạn khác tự động bỏ hay thay đổi vào giờ chót.
- Sở An Ninh, Hạm Ðội: ??
Kết quả thi ra trường, Thủ khoa ngành Chỉ Huy là bạn Lưu Ðức Huyến. Á khoa là bạn Mai Tất Đắc. Còn Thủ khoa nghành Cơ Khí là bạn Lê Vĩnh Hiệp. Á khoa là bạn Tô Phước Hồng.

       Sau Lễ Mãn Khóa, tất cả tân SQ khóa 20 và gia đình cũng như các Sinh viên trường Quốc Gia Hành Chánh ra tham dự lễ mãn khóa cùng theo HQ501 về Saigon. Và những chuyện tình trên biển, những mối tình gắn bó đã xảy ra trong chuyến hải hành nầy.
Về đến Sàigòn, nghỉ phép được hơn hai tuần thì có khoảng trên dưới 100 tân SQHQ khóa 20 bắt đầu lập thủ tục đi thực tập Ðệ Thất Hạm Ðội của Hải Quân Hoa Kỳ.
Chương trình thực tập kéo dài khoảng hai tháng. Một số may mắn được bổ nhiệm trên những Chiến hạm tiếp tế nên có dịp thăm viếng nhiều hải cảng trong vùng Á Châu như Subic Bay, Hồng Kong, Singapore v.v... Một số kém may mắn, bị bổ nhiệm trên những chiếc Khu Trục Hạm có nhiệm vụ hộ tống Hàng Không Mẫu Hạm nên đành lênh đênh trên biển Thái Bình Dương gần hai tháng, chịu đựng những trận bão khủng khiếp....

Những bạn còn lại, tập họp hằng ngày ở Câu Lạc Bộ nổi để chọn đơn vị và từ giờ phút đó, các bạn 20 đã chia tay mỗi người một ngả để chính thức mang những học hỏi trong Quân Trường ra phục vụ trong các đơn vị Hải Quân thuộc quân lực VNCH.
Trước ngày ra trường, HQ Đ/úy Hoàng Dần có ra quân trường để tuyển mộ các tân SQ k.20 vào Liên đoàn NN. Có trên 15 bạn 20 tình nguyện gia nhập. Về SG trình diện LĐ NN khoảng trên 2 tuần thì các tân SQ ngành CK được lệnh phải trở về BCH/YTTV vì nhu cầu bổ xung cho các CCYTTV và TDYTTV. Trong số có 2 bạn Nguyễn Xuân Dục và Bùi Thành Công.
Bạn Công về trình diện đơn vị mới là CCYTTV/An Thới. Còn bạn Dục thì tình nguyện phục vụ trên HQ331.
Các Tân Sĩ quan 20 tình nguyện đi đơn vị người nhái thì chỉ còn: Nguyễn Minh Cảnh, Phan Ngọc Lựu, Lê Văn Dũng.
Bạn Ngô M. Hiếu gia nhập NN trong khi phục vụ tại LĐ/ĐN 214.
Các bạn tình nguyện về đơn vị phòng vệ duyên hải thì chỉ còn: Nguyễn Văn Hùng, Ðỗ Thanh Vẽ, Bạch Xuân, Dương Xuân Phong và Vũ Hữu Lý.
Phục vụ ở Bộ Tư Lệnh có Tôn Thất Thái, Nguyễn Phùng Xuân, Nguyễn Văn Xê.
Ở Hải Quân Công Xưởng có Nguyễn Xuân Dục, Nguyễn Hữu Thiện ...
Gần 1 năm sau ngày mản khóa, khóa 20 được phép tổ chức họp mặt tại CLB nổi HQ ngày 17 tháng 07 năm 1971.
Công điện gửi đến các đơn vị HQ v/v họp mặt của khóa 20 SQHQ Nha Trang:
TTYC # Các đơn vị trưởng dành mọi sự dễ dãi để các Sĩ quan khoá 20 HQ Nha Trang về họp mặt tại CLB nổi HQ vào ngày 17/07/1971
Mỗi HC2 được đi phép 3 ngày.
Công điện này từ văn phòng TMT/HQ DQThủy ( HC2 Tôn Thất Thái là Tùy Viên )
Và HC2 Trần D. Tín lảnh nhiệm vụ tổ chức họp mặt.

Trong buổi họp mặt có sự hiện diện của thủ khoa Đệ Nhất Hổ Cáp Trịnh Tiến Hùng và điểm nổi bật nhất là từng bạn bước qua vòng tròn tượ̣ng trưng cho chiếc nhẫn của khóa xưng cấp bậc tên tuổi và đơn vị đang phục vụ .
       Ngay sau ngày mãn khóa, một HC2 đầu tiên đã lìa đàn: đó là HC2 Nguyễn Văn Được. Bạn ra đi để lại vợ trẻ và một con thơ.
Kế đến là HC2 Huỳnh Hữu Khương. Bạn là HC2 đầu tiên hy sinh trong trận chiến bảo vệ đất nước. Bạn tử trận trong trận phục kích của VC tại Năm Căn. Được biết bạn mới thuyên chuyển về Hải Đội 5 sau thời gian dài phục vụ tại Giang Đoàn 45 Ngăn Chận. Bạn đã hiên ngang chống trả trận phục kích của VC tại gần cửa sông Bồ Đề, cứu thoát toàn bộ thủy thủ đoàn. Bằng hành động anh dũng, bạn đã ra lệnh thuộc cấp lái thẳng chiến đĩnh đâm vào ngay giữa ổ phục kích và trực xạ vào kẻ thù, tiêu diệt ổ phục kích. Căn cứ Hải Quân Năm Căn có tên đường mang tên Huỳnh Hữu Khương để vinh danh bạn.
Kế đến là bạn Đổ Văn Loan. Bạn đã nằm xuống khi tuổi đời vừa được 24 cùng lúc với NT Trần Thế Trang K13 khi tháp tùng phái đoàn thuộc vùng 4 sông ngòi đi thanh tra.
HC2 Sâm Hồng Minh tử nạn trên cầu tàu BTL/V1ZH ( bị pháo kích ) trong lúc di tản từ Đà Nẳng về Sài Gòn khoảng tháng 03 năm 1975.
Người bạn 20 sau cùng gục ngã trong trận chiến là HC2 Nguyễn Quang Toàn. Theo lời kể lại của một số bạn Hải Quân thuộc các khóa OCS và Thủ Đức thì HC2 Nguyễn Quang Toàn là SQ trưởng toán PCF thuộc vùng 2 Duyên hải về để yểm trợ BTL/LĐNN và căn cứ HQ Cát Lái. Ngày cuối cùng của căn cứ này, bạn Toàn đã tình nguyện ở lại để ngăn cản sự tiến chiếm của VC, và anh dũng thay bạn đã gục ngã cùng với thủy thủ đoàn sau khi những viên đạn cuối cùng đã được nhắm vào kẻ địch.
Rồi cuộc đổi đời sau 30 tháng 4 năm 1975, trong khi tất cả các Sĩ Quan thuộc Quân Lực VNCH bị cầm tù dưới chính sách cải tạo của Hà Nội thì HC2 Võ Văn Vân đã ngấm ngầm sinh hoạt cùng một số chiến hữu bạn trong tù để tìm cách vượt trại gia nhập vào những đoàn quân còn tản lạc sau ngày 30 tháng 04. Bạn đã mất tích cho đến bây giờ vợ và con vẫn còn trông chờ.
Trong khi đó, các HC2 khác như Nguyễn Văn Xê, người cựu Đại Đội Trưởng ĐĐ2 đã gục ngã trong lao tù CS để lại góa phụ trẻ mới cưới vừa trọn năm. HC2 Tô Ngọc Điệp, cựu Trung Đội Trưởng TĐ2/ĐĐ2, cũng đã ra đi tương tự.
Các HC2 khác là Phan Tự Lập và Nguyễn Lập Thành cũng đã vùi thân nơi chốn lao tù Cộng Sản.
Một số Hổ Cáp 2 khác đã lần lượt tử nạn trên đường đi tìm tự do vào những năm 1978 và 1979. Khởi đầu là HC2 Kha Tự Tiếp và Phùng Ngọc Dồi. Hai người bạn này đã âm thầm liên lạc và cùng nhau tổ chức một chuyến mạo hiểm rời VN bằng con tàu gỗ nhưng đã không được tin tức từ đó. Rồi đến các HC2 Lâm Quốc Hùng, Bùi Trịnh Tường, đã bỏ mình trên biển cả trong chuyến vượt biên tại cửa Đại cùng với đàn anh Thiên Xứng 2 Cao Xuân Vũ.
Rồi lần lượt các HC2 Lê Văn Hậu, Nguyễn Đức Thảo, Trần Xuân Thảo, Lưu Văn Nở đã từ trần tại Việt Nam vì bịnh hoạn sau những năm dài bị giam cầm, quản thúc.
Một số HC2 khác tại hải ngoại cũng đã lìa đàn như HC2 Bạch Xuân, người sáng dựng ra trung tâm nhạc ASIA trong cuối thập niên 70.
HC2 Đinh Minh Nhuận, cựu chánh văn phòng cho cố ĐĐ Hoàng Cơ Minh đã ra đi năm 1988 sau cơn bạo bệnh nhưng vẫn còn ấp ủ một lời thề trong ngày mãn khóa. Bạn mất tại Houston, Texas.
HC2 Nguyễn Văn Nhẫn tạ thế tại Washington DC.
HC2 Nguyễn Hùng Tâm, con chim đầu đàn của Khóa 20 ngay từ những ngày chập chững tại trại Bạch Đằng II, dù không được là thủ khoa khóa nhưng bạn vẫn được các bạn đồng khóa nhớ đến qua chiếc Nhẫn Ra Trường cho khóa 20 mà bạn và HC2 Trần Gia Định quyết tâm thực hiện dù trãi qua nhiều khó khăn từ các bạn đồng khóa đến các SQ hướng dẫn. Bạn đã ra đi sau cơn bệnh cúm thường, dù rằng bạn đã hằng luyện tập cơ thể với Đệ Thất đẳng Taekwondo. Bạn Tâm mất tại Saint Paul, Minnesota, để lại người vợ mới đoàn tụ từ năm 1985 và ba người con.
Rồi đến bạn Trần Văn Cần mất tại VN tháng 10 năm 2000. Còn HC2 Trần Đức Chấn thì đã ra đi trong nỗi thương tiếc của vợ và ba con tại San Diego, California.
Tháng 04 năm 2001, HC2 Trần Đức Chấn mất tại San Diego, California, sau khi mang hiền thê và các con đến định và an cư tại đây. Hiện hiền thê và các con của bạn vẫn thường xuyên liên lạc với gia dình Hổ Cáp 2 tại Nam California.
Một HC2 khác cùng họ và tên, HC2 Trần Đức Chấn (VN) mất tháng 07 năm 2007 tại Gò Vấp, VN. Bạn Chấn là Sinh Viên Trưởng Ban 4, Đại Đội 1. Bạn ra đi sau một thời gian dài chửa bệnh.
Người bạn 20 ra đi kế tiếp là HC2 Võ Văn Kiêm ở Mỹ Tho, VN. Bạn đã vội lìa đàn tháng 10 năm 2008 khi gia đình vừa tạm ổn cũng như vừa liên lạc được với khóa.
HC2 Nguyễn Đình Thống mất tháng 11 năm 2009 tại Sài Gòn.
HC2 Lê Văn Thụy trở về với biển cả tháng 05 năm 2010 tại Khánh Hòa.
Rồi đến HC2 Phạm Văn Cần lìa đàn tháng 04 năm 2011 tại Houston, Texas.
Và HC2 Nguyễn Văn Nhất Lãng, người thuyền trưởng chiến đĩnh PCF chuyển tin tức, tiếp tế thực phẩm và chuyển người từ các chiến hạm lớn trong chuyến công tác cuối cùng của Hải Quân VNCH vào những ngày đầu tháng 5 năm 1975. Bạn đã đột ngột ra đi tại Westminster, Nam California cuối tháng 04 năm 2012 trong một tai nạn giao thông.
Sau Đại hội kỳ V tại Montréal, Canada, có thêm 5 HC2 đã trở về với biển cả.
HC2 Nguyễn Văn Gẩm mất tại Virginia tháng 07 năm 2013.
HC2 Đặng Ngọc Khảm ra đi đột ngột tháng 09 năm 2013 tạI Melbourne, Úc Châu.
HC2 Huỳnh Phú tạ thế tháng 11 năm 2013 tại Nam California.
Đầu năm 2014, HC2 Nguyễn Hùng lại bất ngờ ra đi khi bạn cùng gia đình thăm viếng vùng đất ấm ở Orlando, Florida. Thân xác bạn đã được mang về chôn cất tại Montréal, Canada nơi bạn sinh sống.
Và gần đây nhất là HC2 Hồ Ngọc Diệp, người đã mang danh dự về cho đoàn thể thao Nha Trang nói chung và quân trường Nha Trang cũng như khóa 20 nói riêng khi bạn cùng các HC2 Huỳnh Văn Tài, Hà Mạnh Hùng đoạt giải nhất thể thao trong kỳ tranh tài trong toàn vùng .
Bạn Hồ Ngọc Diệp và gia đình đã có dự tính tham dự Đại Hội kỳ VI năm 2015 tại Houston, một ngày trước khi từ giả gia đình và bạn bè, ngày 17 tháng 08 năm 2014, bạn đã nhờ HC2 Trương Đình Quí lo dùm thủ tục mua vé máy bay, đặt khách sạn, với ước mong sẽ được gặp lại những người bạn đồng môn, đồng khóa sau gần 45 năm ra khơi, nhưng như một định mệnh đã an bài, bạn trở về biển cả ngày hôm sau:
Chưa là Thu sao Ngọc Diệp đã bay
Chiếc lá tàn theo cuối điểm ngật ngầy
Bè bạn còn đây sao tung cánh vội
Ôi hải âu hiền tiếc thay! thương thay!!

Tính đến tháng 04 năm 2022, tổng cộng có 63 Cố HC2 đã trở về với biển cả.
* Nguyễn Anh | Lưu Quốc Bảo | Trần Văn Cần | Trần Ðức Chấn | Trần Ðức Chấn | Huỳnh Kim Chiến| Lê Quang Chung | Nghiêm Xuân Chương | Phùng Ngọc Dồi | Hồ Ngọc Diệp | Nguyễn Anh Dũng | Nguyễn Văn Ðăng | Nguyễn Văn Ðệ | Tô Ngọc Ðiệp | Nguyễn Văn Ðược | Nguyễn Văn Gẫm| Lê Văn Hậu | Trần Kim Hoàng | Nguyễn Tấn Hoành | Nguyễn Hùng | Lâm Quốc Hùng | Lê Công Khai | Lê Quang Khánh | Đặng Ngọc Khảm | Lư Thế Khiêm | Huỳnh Hữu Khương | Võ văn Kiêm | Nguyễn Văn Nhất Lãng | Phan Tự Lập | Nguyễn Hoàng Liêm | Ðỗ Văn Loan | Nguyễn Lộc | Lê Trọng Lực | Sâm Hồng Minh |Lương Văn Năng | Nguyễn Văn Nhẫn | Ðinh Minh Nhuận | Lưu Văn Nở | Vương Thế Phiệt | Ðỗ Văn Phú | Huỳnh Phú | Võ Công Phúc | Nguyễn Minh Quan | Phan Xuân Sơn | Ðỗ Văn Sử | Vũ Văn Sức | Huỳnh Văn Tài | Nguyễn Hùng Tâm | Ðinh Ðức Thắng| Ðặng Công Thành | Nguyễn Lập Thành | Nguyễn Ðức Thảo | Trần Xuân Thảo| Nguyễn Ðình Thống | Lê Văn Thụy |Đỗ Quang Tiếng |Kha Tư Tiếp | Nguyễn Quang Toàn | Bùi Trịnh Tường | Vỏ Văn Vân | Nguyễn Văn Xê | Bạch Xuân *

Tưởng Niệm 63 Cố HC2 ( 1970-2022 )
Lễ Thắp Nên Đêm Dạ Tiệc ĐH2022 * YouTube: LVLong & LVChâu

Cho đến trước biến cố 30/04/1975, các bạn 20 sau đây đã được thăng cấp HQ Đ/úy thực thụ:
Trần Đ. Triết, Nguyễn H. Tâm, Nguyễn M. Cảnh, Nguyễn H. Nam, Hoàng T. Dân, Huỳnh V. Tài, Nguyễn X. Dục, Nguyễn V. Vang, Vũ Đ. Thiệu, Mai K. Phụng, Nguyễn V. Chín, Lê V. Dũng, Đỗ V. Sử, Nguyễn A. Dũng, Nguyễn X. Hùng, Nguyễn C. Tâm, Nguyễn V. Xuân, Nguyễn V. Quý, Nguyễn P. Long.
Các bạn 20 sau đây đã có Nghị Định/Đề nghị thăng cấp HQ Đ/úy:
Nguyễn V. Sáng, Trịnh V. Thơ, Lê V. Thạnh.
Hải chiến Hoàng Sa tháng 01 năm 1974 có mặt các HC2: Nguyễn M. Cảnh, Phạm V. Thì, Lê V. Dũng, Nguyễn K.T. Ngọc, Đổ T. Vẽ, Trần Xuân, Phạm N. Bích.
       Sau hơn 30 năm xa cách, giờ đây những chàng Hổ Cáp 20 đã lập lại từng nhóm nhỏ rải rác khắp nơi trên thế giới với những bộ mặt mới và trong cuộc sống mới. Một số vẫn còn ở lại quê nhà. Với sự phát triển nhanh chóng của mạng lưới Internet, trang nhà đầu tiên của khóa 20 đã xuất hiện vào đầu năm 1998 tại tiểu bang Virgina, Hoa Kỳ do bạn Phạm Ðăng Lương tạo dựng với sự thúc đẩy của bạn Nguyễn Văn Huấn. Ðến tháng 3 năm 1999, trang nhà thứ 2 ra đời do bạn Lê Văn Châu đảm trách, thay thế trang nhà đầu tiên và rồi từ đó trở thành nhịp cầu kết nối những bạn 20 còn lại khắp năm châu ......

Đại Hội kỳ 1 * 07/2000 * Huntington Beach - California
Đại Hội kỳ 2 * 07/2003 * San Jose - California
Đại Hội kỳ 3 * 07/2006 * Washington DC
Đại Hội kỳ 4 * 07/2009 * Orlando - Florida
Đại Hội kỳ 5 * 07/2012 * Montreal - Canada
Đại Hội kỳ 6 * 04/2015 * Houston - Texas
Đại Hội kỳ 7 * 07/2022 * Westminster - California
Hội Ngộ 2017 và 2018 * Seattle and San Jose


Đại Hội kỳ 4 tháng 07 năm 2009 tại Orlando, Florida:

       Sau hơn một năm bận rộn chuẩn bị và gần ba năm nôn nao chờ đợi, Đại Hội 2009 kỷ niệm 39 năm ra khơi của khóa 20 SQHQ/NT đã diễn ra tại thành phố du lịch Orlando, thuộc tiểu bang nắng ấm tình nồng Florida, nơi cũng được mệnh danh là The Sunshine State.
Đại Hội kỳ IV năm 2009 lần nầy kéo dài 4 ngày thay vì 3 ngày như 3 kỳ đại hội trước đây. Cũng xin được nhắc thêm là khóa 20 tổ chức họp khóa mỗi 3 năm, bắt đầu từ năm 2000. Đại hội 2009 chánh thức bắt đầu từ thứ năm, 16 tháng 07 đến hết ngày chủ nhật, 19 tháng 07 năm 2009. Tổng cộng có 67 gia đình ĐNHC về tham dự đại hội 2009 lần này.
Chiều thứ tư, 15/07/09, gần 20 gia đình ĐNHC đến Orlando và một buổi họp mặt “Tiền Đại Hội” được tổ chức tại nhà hàng Bamboo Grille trong khách sạn International Plaza Resort and Spa. Trước đó hơn một tuần, Manager của nhà hàng có hứa hẹn sẽ cố gắng sắp xếp ngồi chung chổ, nhưng cuối cùng vì số người tham dự khá đông nên phải tách ra hai chổ. Các phu nhân 20 ngồi tầng dưới và các quan 20 thì tụ họp ở tầng trên. Tay bắt mặt mừng, có những bạn 20 chưa được gặp nhau tận mặt sau gần 39 năm kể từ ngày ra trường (chỉ thấy hình ảnh qua trang nhà 20) như các bạn Lê V. Lai, Đoàn H. Trí, Phan X. Sơn ..... Ngoài những chai bia phục vụ từ nhà hàng, HC2 CVThành và TPHồng còn đem theo vài chai cognac để “rửa lon”. “Mừng ngày gặp nhau” là như thế, những kỷ niệm xưa thời quân trường và đơn vị được nhắc lại, nhửng thắc mắc tại sao qua tận Pháp và Na Uy?

Khách sạn International Plaza Resort and Spa tọa lạc trên đường International Drive. Tên đường đã nói lên sinh hoạt trên khu này. Rất nhiều nhà hàng phục vụ tất cả món ăn “thế giới”: từ Mỹ, Mễ, Á Châu, Âu Châu, Trung Đông, v..v…. Prime Outlets shopping center cũng tọa lạc trên đường này.
Sáng ngày thứ năm, 16/07/09, một số gia đình 20 đến từ tối thứ tư và sáng thứ năm đã hợp cùng những gia đình đến chiều hôm trước đi thăm viếng Kennedy Space Center vào buổi sáng. Chuyến viếng thăm Trung tâm Không gian Kennedy có sự trùng hợp là đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm phi thuyền Apollo 11 đáp xuống mặt trăng.
Và đến chiều, tất cả cùng nhau tham dự buổi picnic và tắm biển tại Lori Wilson Beach Park ở Cocoa Beach. Đặc biệt trong buổi picnic có sự hiện diện của NT Tôn Thất Nghỉa ( Cựu SQ ĐĐT khóa 20 trong Quân Trường Nha Trang ) và một vài thành viên Hải Quân địa phương đến phụ giúp BTC trong việc tổ chức picnic. Menu gồm có thịt nướng, salad, + bia , nước ngọt. Một số chị 20 rủ nhau xuống tắm biển Florida. Một chị nói: “Ở VN, mình đã tắm biển Thái Bình Dương, bây giờ qua đây, tắm biển Đại Tây Dương cũng mãn nguyện rồi. !!” Khí hậu ấm áp của Cocoa Beach, đã 5 giờ chiều mà biển vẫn chưa lạnh, các anh 20 cũng xuống biển với các chị sau khi cụng hết những chai bia. Hơn 7 giờ chiều tất cả mới tạm chia tay trở về Hotel ở Orlando. Một chuyện không may là trên đường về, GPS trên xe của HC2 Nguyễn V. Sơn bị sấm sét đánh trúng, bất khiển dụng, cho nên gần 12 giờ khuya mới về đến hotel !!!!!! Nghe nói tối hôm đó, HC2 Nguyễn V. Đệ cũng bị tai nạn đụng xe khi đến Orlando.
Qua ngày thứ sáu, 17/07/09, địa điểm gặp nhau là khu chợ VN. Thêm một số gia đình HC2 mới đến Orlando ngày hôm nay hẹn nhau tại khu phố VN. Rồi không hẹn mà cùng đến Hội Quán Hương Giang của Hội Đồng Hương Huế và Thân Hữu ở Florida. Bửa ăn trưa với món bún bò Huế ( lúc ban đầu chỉ dự trù 30 người nhưng cuối cùng các gia đình 20 kéo đến hơn 100 ). Dự định thăm viếng Eola Park sau bửa ăn không thành vì các chị 20 muốn về sớm nghĩ ngơi để sửa soạn tham dự đêm Tao Ngộ vào buổi chiều..
Đêm Tao Ngộ được tổ chức tại nhà hàng Lam’s Garden ở gần khu phố VN, cách Hotel khoảng 15 miles.
Các gia đình 20 đến sớm, chụp hình lưu niệm và hàn huyên sau gần 39 năm xa cách. Các HC2 LNQuang, NĐKhúc đang bận rộn trang trí trong nhà hàng. HC2 LVChâu được 2 HC2 HVDũng và TVThơ phụ giúp setup chổ để trình chiếu slide show. Nhóm chuyên viên chụp hình của Kinh Luân Studios tới lui bấm máy cho từng cặp 20 và từng nhóm 20. Hình chụp từng gia đình được BTC tặng không cho các gia đình. Tay bắt mặt mừng, không khí trong nhà hàng bắt đầu rộn ràn với những tiếng cười nói,
Đêm Tao Ngộ bắt đầu đúng giờ với phần tường trình của TBTC Lưu N. Quang về danh sách tham dự, danh sách MTQ, tổng kết chi thu, tặng quà lưu niệm cho MTQ v.v…. Tiếp đến là lời chào mừng của Hội Trưởng Hội Ái Hữu ĐNHC Cung V. Thành. Tiệc Tao Ngộ bắt đầu sau đó và cùng lúc tiết mục Tuyển chọn kiểu áo dài cho đại hội 2012 do hai chị Cung V. Thành và Tô P. Hồng điều khiển đã tăng thêm không khí náo nhiệt cho Đêm Tao Ngộ. Các chị chuẩn bị rất chu đáo và chi tiết cho tiết mục này. Kết quả tuyển chọn áo dài là kiểu áo của chị Nguyễn T. Trạch đã được chọn làm kiểu áo dài cho Đại Hội 2012.MC Lê V. Châu tiếp tục chương trình với vài câu chuyện vui trước khi giới thiệu các HC2 lần đầu tiên tham dự đại hội. Một trong những câu chuyện là mượn lời của MC NNNgạn trong DVD “ Chân dung người phụ nữ VN” để ca ngợi những bạn 20 và gia đình về tham dự đại hội: “Người quân tử sẵn sàng chết vì tri kỹ”. Thật vậy, với tình trạng kinh tế khó khăn toàn cầu ảnh hưởng hầu hết đến các gia đình 20 mà có đến 67 HC2 và gia đình đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn để về tham dự đại hội là một điều hiếm có. Chỉ có tình tri kỹ, tình bạn bè, tình đồng môn, tình đồng khóa khắn khít gần 39 năm mới là động lực mạnh mẽ cho chúng ta không ngại vượt núi cao, không sợ vượt đại dương xa cách về tham dự đại hội………….
Những HC2 lần đầu tham dự đại hội: Lư Đ. Hiệp, Nguyễn D. Hòa, Nguyễn Đ. Hoàng, Ngô Việt Hùng, Lê V. Lai, Phan X. Sơn, Đoàn H. Trí, và Đỗ D. Vy. Lần lượt, từng gia đình lên sân khấu bày tỏ cảm tưởng khi tham dự đại hội lần đầu.
HC2 ĐDVy cám ơn Hội Ái Hữu ĐNHC đã giúp đở các gia đình ở Louisiana trong cơn bảo Katrina mấy năm trước. Đặc biệt HC2 Nguyễn Đ. Hoàng có một bài thơ để tặng các HC2.

BỐN MƯƠI NĂM ĐỆ NHỊ HỔ CÁP
Chiến tranh rồi cũng gọi tên
Bọn mình những gã sinh viên ngù ngờ
Bước vào cuộc chiến lơ ngơ
Chiến tranh chấm dứt bao giờ chẳng hay
Đứa thì lưu lạc trời Tây,
Đứa thì chung nỗi đoạ đầy nước non.
Ngoái nhìn đã bốn mươi năm,
Tóc mình, tóc bạn dã đầm sương pha.
Gọi nhau Đô-Đốc cười xòa,
Bốn mươi năm có phải là hôm nay.
Vui mừng tay nắm bàn tay
Lửa truyền hơi ấm những ngày rất xa
Phu -Nhân Hổ -Cáp lên bà,
Cháu ngoại ,cháu nội một nhà đông vui.
Nói thì trẻ tựa đôi mươi;
Nghe ra như thể tiếng cười tiếc xuân
Sáu mươi ai chẳng tần ngần,
Bạc đầu ta vẫn muôn phần thương nhau
Yêu đương vẫn thuở ban đầu
Nhấp nhô sóng …nhấp nhô tàu khơi xa.
Ai hay hoa biển bây giờ,
Đã thành mái tóc bạc phơ mất rồi
Hay là màu trắng tinh khôi.
Là màu thanh bạch một đời kiên trung
Nước non xa đã muôn trùng
“Kiếm chào” ánh thép - đêm bừng lửa soi
Lệ nhòa ánh mắt bạn tôi,
Chạnh lòng thương biết bao người đã xa.
Hồn còn ẩn khuất dưới cờ
Về đây ôn lại chuyện xưa quê nhà
Bốn mươi năm ... một giấc mơ,
Những chàng Hổ Cáp ngu ngơ ngày nào
Vẫn hiên ngang giữa ba đào
Mặc con sóng phủ boong tàu …. biển xa
Những chàng Hổ Cáp chưa già
Bốn mươi năm mới chỉ là phút giây.
Nguyễn Đình Hoàng


Tiếp theo, HC2 Cung V. Thành giới thiệu thành phần tân ban Điều Hành Hội Ái Hữu ĐNHC nhiệm kỳ 2009-2012:
Hội Trưởng: Cung V. Thành
Phó Hội Trưởng: Tô P. Hồng
Cố Vấn: Trần G. Định
Tổng Thư Ký: Huỳnh K. Chiến
Phó Tổng Thư Ký: Mai K. Phụng
Thủ Quỹ: Trần Xuân
Thông Tin: Lê V. Châu.
Qua cuộc bầu cử (online) tân ban điều hành nhiệm kỳ 2009-2012 vừa qua, với số phiếu thuận gần như tuyệt đối, HC2 CVThành đã được hầu hết các bạn tín nhiệm thêm một nhiệm kỳ nửa. Sau gần 6 năm lèo lái con thuyền mang tên HQ20, bạn Thành đã chứng tỏ khả năng gầy dựng và duy trì tình thân giửa các bạn 20 ở hải ngoại củng như ở trong nước. Con số HC2 càng ngày càng tìm về tổ ấm 20 nhiều hơn đã chứng tỏ tình thân thiết bất diệt của chúng ta.
Tiếp theo là tiết mục sôi nổi: biểu quyết địa điễm cho đại hội kỷ niệm 42 năm ra khơi vào năm 2012. Hai địa điễm được chọn để biểu quyết là Houston và Toronto.
HC2 Nguyễn T. Thành và Lưu A. Huê đại diện Toronto và HC2 Tô P. Hồng đại diện cho Houston đã lần lượt lên sân khấu trình bài và cổ động cho địa phương của mình. Cuối cùng, Toronto đã được đại đa số hiện diện chọn làm địa điễm tổ chức đại hội 2012.
Phần gây quỷ cho đại hội 2009 được tiếp tục sau đó. Và Đêm Tao Ngộ tiếp nối với những chuyện vui do các bạn 20 kễ. Một đố vui của HC2 LAHuê: “Nếu các anh 20 bị bệnh tiểu đường thì các chị 20 sẽ bị bệnh gì?”. Muốn biết giải đáp, xin hỏi quý bạn 20 có mặt trong đêm Tao Ngộ...
HC2 NVVang lên sân khấu chuyển lời của HC2 Nguyễn M. Cảnh (đang phục vụ tại chiến trường Iraq) chúc Đại Hội thành công.
Sau cùng là phần cắt bánh mừng đại hội 2009. TBTC LNQuang và hai thành viên đắc lực NĐKhúc, NĐTiến cùng nhau cắt bánh với sự tán thưởng của các bạn hiện diện. Chương trình Đêm Tao Ngộ chấm dứt đúng theo dự trù: 10:30pm. Các bạn 20 và gia đình cùng khách mời ra về, đồng hẹn nhau gặp lại Đêm Dạ Tiệc hôm sau.

       Ngày thứ ba của Đại Hội, thứ bảy, 18/07/09 bắt đầu với bửa ăn sáng tại Village Inn Restaurant, đối diện khách sạn International Plaza. Rồi cùng nhau đi shopping tại Prime Outlets cách Hotel khoảng 6 miles.
Đến chiều thì tất cả cùng hẹn nhau đến địa điểm cho Đêm Dạ Tiệc. Đây là địa điểm thứ ba mà BTC đã tốn rất nhiều thì giờ để chọn. Địa điểm thứ nhất là ballroom trong International Plaza and Resort Hotel. Nhưng gặp trở ngại là hotel charge phụ trội tiền bia rượu ( khách phải trả thêm tiền). Sau khi hội ý với Ban Điều Hành, BTC quyết định tìm địa điễm khác. Địa điểm thứ nhì là Hotel gần phi trường: Orlando International Airport Hotel trên đường McCoy. Nhưng gần ngày đại hội khoảng 2 tuần, TBTC LNQuang có dịp đi ngang thì thấy chung quanh đều rào lại và không cho vào. Hỏi thêm thì được biết chổ này không còn hoạt động nửa!!!!!!!! Vội vả thông báo cho BĐH và BTC, và sau cùng, HC2 LNQuang đã tìm được địa điểm khác: Home Builder Association ở Maitland, cách Hotel khoảng 20 miles. Tuy hơi xa hotel so với hai địa điểm trước nhưng chổ này rất rộng và khang trang, có thể đặt bục gổ để tất cả cùng chụp hình lưu niệm. (Địa điểm cho ngày thứ sáu (đêm tao Ngộ) cũng gặp trở ngại tương tự.
Các gia đình 20 lần lượt đến sớm để chụp hình lưu niệm. Phần chụp hình vẫn do nhóm thợ chụp hình chuyên nghiệp của Kinh Luân Studios ở Orlando đảm trách. Dự định sẽ có chụp hình chung tất cả HC2 và phu nhân nhưng bục gổ để đứng không đũ chổ nên chỉ chụp chung được các HC2, các phu nhân 20, các phu nhân 20 + HC2 mặc Tiểu/ Đại Lễ. Sau đó, tất cả cùng vào bên trong để dự Dạ Tiệc. Một chi tiết rất đáng khen ngợi của BTC nửa là các phu nhân ( 20 và khách mời ) khi vào cửa đều được tặng mỗi người một hoa hồng….Đúng 7:00pm, TBTC Lưu N. Quang tuyên bố khai mạc đêm Dạ Tiệc Kỷ Niệm 39 Năm Ra Khơi của khóa 20 và giới thiệu HC2 Đinh V. Chính là MC của đêm Dạ Tiệc. Có một trùng hợp lý thú là đêm Dạ Tiệc diển ra đúng vào ngày khóa 20 ra trường cách đây 39 năm: 18 tháng 07 năm 1970.
Toán chào kiếm của khóa 20 dưới quyền điều động của HC2 Nguyễn V. Huấn, trưởng ban nghi lễ, ra sân khấu làm lể chào Quốc Kỳ và Quốc Ca Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Tiếp theo là phút m ặc niệm với bài “Những Hổ Cáp 2 lìa đàn” để tưởng niệm 28 Cố HC2 đã trở về với biển cả. Phút mặc niệm đã là những giây phút gây nhiều xúc động nhất trong đêm Dạ Tiệc. Trước khi bắt đầu phút mặc niệm, đèn tắt đi, chỉ còn ánh nến lung linh từ bình hoa trên mỗi bàn tiệc. Và khi nhắc đến tên của mổi cố HC2 thì trên màn ảnh có hình của từng cố HC2. (Bài viết do HC2 Nguyễn X. Dục soạn thảo. Diển đọc bởi HC2 Đinh V. Chính. Slide show do HC2 Lê V. Châu thực hiện.)
Tiếp theo là phần giới thiệu quan khách hiện diện và lời mở đầu của Hội Trưởng Hội Ái Hữu ĐNHC Cung V. Thành. Niên Trưởng Tôn T. Nghỉa sau đó được mời lên phát biểu cảm tưởng. Tiệc kỷ niệm 39 năm ra khơi bắt đầu với những món ăn rất ngon miệng do Nhà hàng Hao Wah đảm trách. Những món ăn này được đặt tên rất kiêu kỳ bằng hán văn. MC đọc từng món ăn bằng những danh từ hoa mỹ rồi đố xin cho biết đó là món gì?


Phần Văn Nghệ gồm 2 phần: Phần đầu do Trưởng Ban Văn Nghệ 20 Lưu A. Huê đảm trách với những bản nhạc về thủy thủ và biển. Mới hát được vài bản là anh chị ĐHTrí đã bắt đầu ra sàn nhảy. Các cặp 20 và khách mời cũng bắt đầu ra sàn nhảy. Sau phần cắt bánh kỷ niệm 39 năm ra khơi là phần ca múa của các cháu sinh viên trường University of Central Florida. Tiết mục ca múa nầy đã mang lại rất nhiều cảnh sắc mới lạ và hứng thú cho Đại Hội 2009.
Phần dạ vủ do TBVN LAHuê điều động sau đó đã mang lại rất nhiều hào hứng và sôi động cho đêm Dạ Tiệc. Một số HC2 ở lại đến phút cuối của đêm dạ vủ với màn group dance. Một chi tiết hơi lạ là HC2 ĐNViêm bị rơi mất hàm răng dưới trong đêm dạ tiệc!!!! Đêm dạ tiệc kỷ niệm 39 năm ra khơi đã mang lại nhiều vương vấn và lưu luyến cho tất cả HC2 và gia đình.
Sáng hôm sau, chủ nhật, 19/07/09, là ngày cuối của đại hội. Một số lên xe bus đến Port Canaveral để tham dự chuyến SunCruz Casino Ship. Một số khác được các HC2 địa phương đưa xuống tàu Carnival Sensation đi du lịch Bahamas hậu đại hội. Và một số khác rủ nhau đi biển Daytona Beach. Số còn lại đi thăm thân nhân, bạn bè hoặc ra phi trường trở về để các cháu kịp đi làm ngày thứ hai.
Bốn ngày vui đại hội mới đó mà đã qua mau. Một chị 20 tâm sự trong đêm dạ tiệc: “Chưa bao giờ tui thấy ổng vui như vậy. Ở nhà cũng thế, hể nhắc đến khóa 20 là ổng kể chuyện thao thao bất tuyệt ...”
Và một tâm nguyện của một chị 20 khác trong ngày cuối của đại hội: “Vui quá, vui quá! Bây giờ về, bắt đầu bỏ ống để dành tiền tham dự đại hội kỳ tới.”
Nhận xét của một thân hữu (Hoa Đồng Nội) trong bài tường thuật về đêm dạ tiệc: “... Bữa ăn ngon, không khí ấm cúng, người tham dự vui vẻ, văn nghệ đặc sắc đã lưu lại kỷ niệm thật đẹp trong lòng mọi người khi từ giã nhau.”
Cuộc vui nào rồi củng tàn. Tất cả cùng chia tay, và cùng hẹn gặp lại nhau tại Đại Hội kỳ V kỷ niệm 42 năm ra khơi sẽ được tổ chức vào tháng 07 năm 2012 tại Toronto, Canada. ...........( Tài liệu và Thơ do hai bạn Nguyễn Xuân Dục Trần Gia Ðịnh cung cấp.
Hình Huấn Nhục trích trong Album HN của bạn Ðổ Minh Hào
Đại Hội kỳ 1 tường trình bởi Đinh Văn Chính
Đại Hội kỳ 2 tường trình bởi Lê Văn Châu
Đại Hội kỳ 3 tường trình bởi Huỳnh Văn Bảnh
Đại Hội kỳ 4 tường trình bởi Lưu Ngọc Quang và Lê Văn Châu
Đại Hội kỳ 5 tường trình bởi Chị Nguyễn Văn Thước
Đại Hội kỳ 6 tường trình bởi Chị Nguyễn Văn Thước
Du ngoạn tiền Hội Ngộ 2017 tường trình bởi Huỳnh Văn Bảnh
Hội Ngộ 2017 tường trình bởi Chị Lê Văn Tài
Hội Ngộ 2017 du ký viết bởi Ngô Thiện Tánh
Ký sự HN2017 tường trình bởi Mai Kim Phụng
Hội Ngộ 2018 tường trình bởi Lê Văn Châu
Đại Hội kỳ 7 tường trình bởi Chị Nguyễn Văn Thước )( Trở về đầu trang )

[ Trang Hải Trình ]