Hồi Ký 20 ( Trở về trang Hải Trình )
  Tu chỉnh mới nhất ngày 29 tháng 05 năm 2023 Bản quyền (c) Đệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT  
Hai mươi tháng Bảy năm nao,
Hơn hai trăm sáu lao xao hành trình.
Giã từ cha mẹ người tình,
Balô nặng gánh, hải trình Nha Trang ............


       Bốn câu thơ đầu tiên trong bài thơ "Ðể tưởng nhớ những ngày đã qua" của HC2 Nguyễn Xuân Dục đã gợi ý cho chúng ta viết lại những dòng hồi ký dưới đây. Với một ước vọng nhỏ nhoi là mang lại những kỷ niệm buồn vui cho những người bạn Hai Mươi, cách đây hơn năm mươi năm, làm thân trai thời ly loạn, đã "xếp bút nghiên theo việc đao binh" lên đường đi theo tiếng gọi của Ðại Dương hầu thực hiện mộng Hải Hồ.
Hơn nhiều thập niên qua, một số bạn hiền đã nằm xuống, trước, trong và sau cuộc chiến. Tất cả Hổ Cáp 2 xin nghiêng mình vĩnh biệt các bạn hiền. Những người bạn Hai Mươi còn sót lại, dù còn ở lại Quê Hương hay đang lưu lạc xứ người, hãy cùng nhau hồi tưởng lại những ngày đầu tiên, do thời cuộc đưa đẩy, chúng ta đã gặp nhau. Những ngày tháng đầu của năm 1969 .........

 

       Tháng 06/1968, Lệnh Tổng Ðộng Viên được ban hành sau biến cố Tết Mậu Thân.
Từ tháng 01 năm 1969 đến tháng 03 năm 1969, Khóa 20 Sĩ Quan Hải Quân được tuyển mộ và hoàn tất thủ tục nhập trại Bạch Ðằng II.

Quân số lên đến 8 trung đội tính đến cuối tháng 04 năm 1969.
  • Trung Ðội 1: TĐT Nguyễn Hùng Tâm.
  • Trung Ðội 2: TĐT Hoàng Thế Dân.
  • Trung Ðội 3: TĐT Nguyễn Văn Xê.
  • Trung Ðội 4: TĐT Ngô Văn Vũ.
  • Trung Ðội 5: TĐT Ngô Nguyên Trực.
  • Trung Ðội 6: TĐT Nguyễn Minh Cảnh.
  • Trung Ðội 7: TĐT Tô Ngọc Diệp..
  • Trung Ðội 8: TĐT ...( ?? ).

Tình thân 20 đã bắt đầu khi có 4 bạn kết nghĩa với nhau lúc mới vào trại Bạch Đằng II: Vỏ V. Côi, Nguyễn A. Dũng, Dương T. Tùng và Bùi T. Công.
Rồi có thêm 9 bạn nữa kết nghĩa: Phan N. Long, Lưu A. Huê, Lưu N. Quang, Nguyễn V. Đệ, Nguyễn Hải, Tôn L. Thạnh, Huỳnh H. Lành, Ngô N. Trực và Nguyễn X. Dục.
Và thêm nhóm Lục Mạch Thần Kiếm: Trần Đ. Phước, Nguyễn V. Long, Trịnh C. Đoàn, Bùi Đ. Hoan, Đặng N. Khãm và Lê T. Lực.
Tất cả lên đường thụ huấn tại Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung, dưới quyền hai Chuẩn Úy C/B Nguyễn Văn R. và Trần Văn H. vào tháng 05 năm 1969.
Thêm 7 bạn kết nghĩa với nhau: Đoàn H. Trí, Phan X. Sơn, Nguyễn M. Quan, Nguyễn V. Lộc, Ngô V. Long, Phạm V. Thì và Lưu V. Nở.
( Sau biến cố 30/04/1975, lưu lạc và định cư xứ người, nhóm 7 bạn kết nghĩa có thêm:
-Thành viên mới thứ nhất: gia nhập nhóm từ 10 năm nay, cao thủ danh trấn giang hồ, thiên hạ vô địch: Đệ nhất kiếm Trương M. Lộc.
-Thành viên mới thứ hai: gia nhập nhóm từ môt năm nay, cũng là cao thủ thượng thừa với nhóm Lục mạch thần kiếm, nhất dương chỉ của xứ Đại ly: đó là Công tử Đoàn H. Lượng.
Nhóm nầy hiện còn: Đoàn H Trí, Nguyễn V. Lộc, Ngô V. Long, Phạm V. Thì, Trương M Lộc, Đoàn H. Lượng.
Cần thêm một cao thủ nửa để cho đủ nhóm 7 người của Les Sept Mercenaires.
)

Tại đây, khóa được chia làm 2 Ðại Ðội A và B, mỗi Đại Đội có 130 khóa sinh, tổng cộng 260 người.
Danh xưng là khóa 2/69 Tiểu Ðoàn Trần Bình Trọng.
Khóa được nổi tiếng vì tinh thần kỷ luật và tự chỉ huy.
Ðiều nầy không ngạc nhiên lắm vì trước đó 2 tháng, khi còn là khóa sinh trong trại Bạch Ðằng II, mỗi ngày đều chạy và tập diễn hành.

Mãn khóa ngày 10 tháng 07 năm 1969 tại Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung sau 9 tuần cơ bản quân sự.
       Đến ngày 18 tháng 07 năm 1969 thì được chuyển vận ra Nha Trang trên HQ 406 gồm 267 khóa sinh, bao gồm 260 khóa sinh vừa mãn khóa 9 tuần quân-sự ở TTHL Quang-Trung, thêm 6 khóa sinh là nhân-viên cơ-hữu của Hải-Quân, và 1 khóa sinh nữa là Th/úy CB Ngô V. Các.
Phan Thiệu Đường, học xong căn bản quân sự Quang Trung, về lại Sài gòn và đi Hồng Kông sau đó. Ba sinh viên xin chuyển ngành là: Nguyễn Văn Huệ học Sĩ Quan Thủ Ðức, Ngô Văn Các nguyên là Thiếu Úy CB trở về Bộ Binh. Còn Nguyễn Hữu Hải thì sau 2 tuần lễ Huấn Nhục, được thuyên chuyển về Sài Gòn làm việc cho Bộ Chỉ Huy Lực Lượng Thám Sát tỉnh Gia Định.
.... Hai mươi tháng Bảy năm nao,
Hơn hai trăm sáu lao sao hành trình.
Giã từ cha mẹ người tình,
Balô nặng gánh, hải trình Nha Trang.
Quân trường trực chỉ mở màn,
Bắt đầu Huấn Nhục, ngỡ ngàng đời trai ........

Khóa 20 rời HQ406 và nhập quân trường Nha Trang trưa ngày 20 tháng 07 năm 1969.

Nhằm ngày Chủ Nhật, các đàn anh khóa 19 đều đi bờ, chỉ còn một số nhỏ trong quân trường ra đón tiếp.
Tại đây, những lời chào mừng đầu tiên là:
" ..... Hai mươi nghe đây, kể từ giờ phút nầy, các anh không còn là những người dân sự tà tà và yếu hèn nữa. Tự do của các anh sẽ đặt dưới kỷ luật của Quân Trường. Mọi chống đối sẽ bị trừng phạt nặng nề. Chúng tôi có nhiệm vụ hướng dẩn các anh ... Còn anh kia, ai cho phép anh đeo lon? anh phải tháo ra ngay!!! Tất cả các anh hãy theo lệnh tôi....... Mang balô lên vai và chạy theo tôi để chào mừng quân trường ....."
Khóa 20 bắt đầu trải qua giai đoạn Huấn Nhục từ đó.
Một vài kỷ niệm trong thời gian huấn nhục:
- Bạn Vương Thế Phiệt là người bị phạt quân đầu tiên về tội dấu đường dưới gối. Bạn bị phạt phải ăn cho hết đường, kể cả bao nylon ...
- Kế đến là bạn Trần Ken bị phạt kéo trên vỉ sắt về tội "chống đối".
- Bạn Nguyễn Xuân Dục là người bị phạt đứng nắng đầu tiên.
- Bạn Bùi Thành Công và một vài bạn khác phải đọc thực đơn mỗi buổi ăn vì nhỏ tuổi nhất.
Hai mươi con số liêu trai,
Bị trên Mười Chín, dưới dài kéo thân.
Ngày đầu lôi kéo Trần Ken,
Thị oai dằn mặt, kên kên đầy đường.
Lại thêm Thế Phiệt chạy thường,
Vì mê đồ ngọt, bao đường nuốt luôn.
Rồi thời kế đến Lưu Quang,
Bé con bị tội phạt quân dài dài.


Ðến ngày thứ nhì của tuần lễ Huấn Nhục thứ hai, khóa đàn em bị tập họp lại và hỏi:
"...Có anh nào không chịu đựng nổi Huấn Nhục, muốn giải ngũ, bước ra một bên. Chúng tôi sẽ cứu xét giúp các anh...."
Bạn Võ Uyên Sao và một vài bạn nữa, có lẽ tinh thần hơi xuống thấp, nên bước ra trình diện. Không ngờ đó là câu hỏi gài bẫy để phạt những bạn nào thiếu chịu đựng.
Và các bạn nầy được lệnh vào thu xếp tất cả quân trang, cho vào đầy balô và trở ra trình diện. Rồi thì hậu quả thế nào, các bạn cũng đã biết. Các bạn đó vác balô ra thao diễn trường và bị bắt dùng đầu đẩy balô vòng quanh sân quân trường !!!!!!
Một vài câu thơ của các bạn trong thời Huấn Nhục.
Của bạn Lưu Ðức Huyến:
........ Bầu trời cảnh Chụt
Thú Hải Quân ao ước bấy lâu nay
Kìa lăn lăn lóc lóc quay quay
Ðệ nhất rách hỏi rằng đây có phải?

Và của bạn Phạm Ðức Phong:
Ð.m. tiên sư cái sự đời
Ðứa nằm hít đất đứa ngồi chơi
Phen nầy ta quyết đi lên núi
Sống với khỉ còn hơn với người .....

Còn rất nhiều kỷ niệm mà chúng tôi không nhớ hết. Xin mời các bạn xem lại trang Huấn Nhục 20 để chúng ta cùng nhìn lại những kỷ niệm có một không hai trong cuộc đời quân ngũ của mình.
Sau khi trải qua giai đoạn Huấn Nhục, khóa 20 được đi bờ lần đầu.
Lễ Bố Con sau đó đã tạo được thân mật giữa hai khóa đàn anh và đàn em. Lễ Bố Con nầy cũng được tổ chức chu đáo, có bạn được tới hai hay ba ông Bố vì mấy ông đàn anh có con không được hài lòng nên nhận thêm để giúp đỡ bạn bè .....
Các tân Sinh Viên Sĩ Quan được đi bờ đầu tiên với PAT ÐEN, được gọi là sĩ quan tàu ngầm. Trong ngày đi bờ đầu tiên nầy, mấy ông Bố có con đi bờ cũng vất vả chạy ngược xuôi lo quân phục cho đàn em .... từ giây thắt lưng đến đôi vớ, đôi giày hay nón cũng đều mượn tạm của Bố hay gặp mấy Bố tà là phải mượn chú bác ........

Rồi thời gian cũng qua mau, ngày lễ gắn ALPHA thật vui và cảm động. Có bạn được cô nhân tình bé nhỏ vùng biển đến gắn cho hay để mặc ông Bố đàn anh lo liệu.
Cũng trong thời gian nầy thành hình ban nhạc 20 gồm những tay chơi nhạc amateur mà sau nầy rất nổi tiếng ......
Và Nguyễn Hùng Tâm, người hùng của khóa 20 đã âm thầm lập quỹ làm Nhẫn Ra Trường cho khóa 20. Đây là một hảnh diện cho Khóa 20 vì là khóa duy nhất trong các khóa Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang có Nhẫn ra trường.
Vào lúc gần Tết, các Hổ Cáp 2 được phép thường niên 2 tuần lễ về thăm nhà. Thế là hơn 200 tân SVSQ lo tìm vé máy bay hay quá giang về thăm gia đình.
Trung đội 7 Cơ Khí do Nguyễn Ngọc Châu làm Trung Ðội Trưởng đã ngấm ngầm đóng góp một số tiền về Sài Gòn để làm thiệp Tết cho khóa 20 mà không qua kiểm soát của đàn anh. Công việc in nầy giao cho các bạn Lê Công Khai, Nguyễn Xuân Dục, Nguyễn Ngọc Châu. Công tác trình bày do Lưu Quốc Bảo thực hiện, in hơn 1000 tấm thiệp với giá thật thấp đối với giá thiệp quân trường do khóa đàn anh thực hiện. Công việc nầy được bảo mật tối đa và phân phối ngay tại Sài Gòn cho mỗi trung đội.... Cũng vì thế, mà sau nầy, được các bạn cùng khóa đặt danh xưng là Trung Ðội 7 Cơ Khí Hoàng Gia ...

       Tháng 2 năm 1970, khóa đàn anh (19) ra trường. Khóa 20 được mang dây vàng. Sau đó, được sự giúp đỡ của HQ Th/Tá Hoàng Minh Tâm và HQ Ð/Úy Võ Thành Tâm cũng như nhờ sự ưu ái của các cấp chỉ huy quân trường thời bây giờ như HQ Ð/Tá Khương Hữu Bá, HQ Tr/Tá Nguyễn Trọng Hiệp, khóa 20 được đặc cách làm lễ chính thức đeo lon Alpha Chuẩn úy, điều mà khóa đàn anh mong muốn nhưng không thể thực hiện được. Ðây cũng là hình thức để đón tiếp khóa đàn em 21, Ðệ Nhị Nhân Mã.
Thời điểm Alpha dây đen, Alpha dây vàng và Alpha Chuẩn úy của khóa 20:
1/ Alpha dây đen: Sau khi Huấn Nhục hoàn tất , nhận bố con đêm Thứ Sáu. Ngày Thứ Bảy Khóa 20 làm lễ gắn Alpha (dây đen, 5 nhánh) và đi bờ Nha Trang.
2/ Alpha dây vàng: Quân Phục Đại Lễ diễn hành trong ngày ra trường của Khóa dàn anh Đệ Nhị Thiên Xứng, thứ Bảy ngày 21 tháng 02 năm 1970.
3/ Alpha Chuẫn Úy: Đeo Aplpha dây vàng được một tuần thì được quyết định cho đeo Alpha Chuẫn Úy (28/02/70) để đón tiếp khóa đàn em 21 nhập trường ngày Thứ Tư 04 tháng 03 năm 1970.
Ngày đón tiếp khóa đàn em đã được thực hiện trong nhiều lo lắng của Ban Chấp hành, lo ngại khóa đàn anh làm quá đáng sẽ có hại đến uy tín khóa cũng như trách nhiệm của quý vị Sĩ Quan liên hệ. Vì trong cùng thời gian nầy, Quốc Hội và Bộ Quốc Phòng đang để ý về việc Huấn Nhục của Hải Quân. Những trường hợp đã xảy ra như: SVSQ khóa 19 Nguyễn Văn M. bị điên vì ngậm cóc; SVSQ khóa 20 Trần Ken bị kéo trên vỉ sắt tróc da tận xuống bụng và lưng ... Những điều nầy ngoài ước muốn của Quân Trường, do đó, các "Ðao Phủ Thủ" đã được đắn đo rất kỹ. Tuy nhiên, vẫn có những đáng tiếc xảy ra. Một số đàn anh 20 hơi quá tay trong thời kỳ Huấn Nhục khóa 21, làm cho Bộ Chỉ Huy Quân Trường phải theo dõi và can thiệp...
........Rồi thì đến kẻ đi đêm,
Thiệu Đường, Hữu Hải, Huệ đen bỏ trường.
Đường thì cao cảnh xuất dương,
Hải thì bỏ lính, bạn thường với dân.
Huệ đi trình diện Lục Quân,
Thế là còn lại hai trăm sáu người.
Kéo cày qua kiếp đười ươi,
Kể từ nòng nọc đứt đuôi làm người.
Bố con lễ nghĩa lôi thôi,
Cũng toàn khuôn mặt một thời đã qua....

Những bạn sau đây đã tạo được danh tiếng cho khóa 20:
- Về phần điều hành có bạn Nguyễn Hùng Tâm, Trần Gia Ðịnh, Nguyễn Hải, Nguyễn Văn Xê ....
- Về văn nghệ, có các bạn: Huỳnh Minh Quang, Phan Thiết Dũng, Phạm Văn Hùng(Hùng Fox), Ðỗ Thế Trác, Trần Kim Hoàng, Ðỗ Thanh Vẽ, Lưu An Huê ....
- Về thể thao, có Nguyễn Hải, Phan Xuân Sơn, Lưu Quốc Bảo, Huỳnh Văn Tài, Ðàm Thanh Tâm, Hồ Ngọc Diệp, Mai Tất Ðắc, Trịnh Công Ðoàn, Trương Văn Hiếu ....

Tiểu Ðoàn SVSQ thuộc TTHLHQ/NT có 4 Ðại Ðội SVSQ. Ðại Ðội 1 và 2 thuộc về khóa đàn anh. Ðại Ðội 3 và 4 thuộc về khóa đàn em.
Thành phần cán bộ khi còn là đàn em:
- Ðại Ðội Phó ÐÐ3: Nguyễn Hùng Tâm
- Ðại Ðội Phó ÐÐ4: Trần Gia Ðịnh
Khi lên đàn anh:
- Tiểu Ðoàn Trưởng: Nguyễn Hùng Tâm
- Ðại Ðội Trưởng ÐÐ1: Nguyễn Hải
- Ðại Ðội Trưởng ÐÐ2: Nguyễn Văn Xê
- Ðại Ðội Trưởng ÐÐ3: Ðoàn Hữu Trí
- Ðại Ðội Trưởng ÐÐ4: Trần Gia Ðịnh
Tổng cộng có 8 trung đội Chỉ Huy và 3 trung đội Cơ Khí.
* Đại Đội I gồm 4 Trung Đội CH và 3 Trung Đội CK:
- Trung Ðội 1 CH: TĐT Nguyễn Minh Cảnh
- Trung Ðội 2 CH: TĐT Lâm Quốc Hùng
- Trung Ðội 3 CH: TĐT Trần Đình Triết
- Trung Ðội 4 CH: TĐT Hoàng Thế Dân
- Trung Ðội 5 CK: TĐT Lê Trọng Lực
- Trung Ðội 6 CK: TĐT Lê Vỉnh Hiệp
- Trung Ðội 7 CK: TĐT Nguyễn Ngọc Châu
* Đại Đội II gồm 4 Trung Đội CH:
- Trung Ðội 1 CH: TĐT Ngô Văn Vủ
- Trung Ðội 2 CH: TĐT Huỳnh Hửu Lành
- Trung Ðội 3 CH: TĐT Trần Tuấn Đức
- Trung Ðội 4 CH: TĐT Phan Văn Minh
Đao Phủ Thủ khóa đàn em 21:
1. Đệ Nhất ĐPT: Nguyễn Văn Độ
2, Đệ Nhị ĐPT: Hoàng Thế Dân
3. Đệ Tam ĐPT: Phạm Văn Cần
4. Đệ Tứ ĐPT: Nguyễn Phúc Khanh
5. Đệ Ngũ ĐPT: Nguyễn Quang Toàn
6. Đệ Lục ĐPT: Dương Thiệu Tùng
7. Đệ Thất ĐPT: Nguyễn Văn Sáng

( Hình minh họa của HC2 Lê V. Thạnh )

Thành phần cán bộ Tham Mưu thì gồm có:
- Ban Ẩm Thực: Trần Duy Tín, Nguyễn Văn Ðệ
- Thư Tín: Nguyễn Kỳ Tuấn Ngọc, Huỳnh Ngọc Sơn
- Trang Trí: Lưu Quốc Bảo, Nguyễn Hùng, Võ Uyên Sao
- Vũ Khí: Đỗ Duy Vy, Lê Quang Khánh
- Tiếp Liệu: Trần Ðức Chấn, Nguyễn Xuân Dục

Trong thời gian nầy, quân trường có tổ chức cho các SVSQ khóa 20 đi thăm Sư đoàn Mảnh Hổ, Đại Hàn ở Tuy Hòa và Duyên đoàn 25 ở Hòn Khói. Khi đi thăm ĐD25 thì đi bằng PCE và có thêm một chiếc LCM8 đi theo để đề phòng.
Tới Hòn Khói tầu không thể cập bến được nên neo ở ngoài và dùng chiếc LCM8 làm taxi đưa các SVSQ vào thăm duyên đoàn. Còn nhớ các Sĩ Quan của duyên đoàn 25 nói ở đây có hai tên VC nhưng chưa muốn bắt vì còn muốn theo dõi, vài ngày trước chúng đi ngang lâu dài tình ái.
Trên đường đi về tầu thì thấy Hạm Trưởng đi ca nô vô duyên đoàn nên Đ/Úy Tâm cho đi thẳng về mà không thèm ghé tầu. Ông nói "giờ giấc của Sinh Viên phải được tôn trọng".
Trên 260 SVSQ mà chen chúc trên LCM8, nếu có chuyện không may xẩy ra thì ai chịu tránh nhiệm? Không lâu thì chiếc PCE cũng bắt kịp và chạy phía ngoài. Lúc về gần tới quân trường Đ/úy Tâm nói với những người ngồi gần ông là ông cũng sợ lắm nhưng không thể để ông Hạm Trưởng muốn làm gì thì làm.
Ngày tháng qua nhanh, những tập tục Hải Quân được diễn lại. Ngày thi mãn khóa được tổ chức với sự lo lắng vì học chơi mà thi thiệt. Do đó, một số SVSQ đã nhờ bóng đèn điện dọc hàng rào phòng thủ làm đèn đọc sách.
Cũng trong thời gian chờ kết quả nầy mà các Tân SQ đă được phái đoàn tuyển mộ thuộc mọi cơ sở của Hải Quân đến thuyết trình và nhận ghi tên tình nguyện như:
- Sở phòng vệ duyên hải: Khoảng 10 bạn tình nguyện nhưng chỉ có những bạn sau đây được nhận:Bạch Xuân, Nguyễn Văn Hùng, Dương Xuân Phong, Đổ Thanh Vẽ.
- Liên Ðoàn người nhái: 18 bạn tình nguyện nhưng chỉ có vài bạn được chọn như: Nguyễn Minh Cảnh, Lê Văn Dũng, Phan Ngọc Lựu, Ngô Minh Hiếu .. còn những bạn khác tự động bỏ hay thay đổi vào giờ chót.
- Sở An Ninh, Hạm Ðội: ??
Kết quả thi ra trường, Thủ khoa ngành Chỉ Huy là bạn Lưu Ðức Huyến. Á khoa là bạn Mai Tất Đắc. Còn Thủ khoa nghành Cơ Khí là bạn Lê Vĩnh Hiệp. Á khoa là bạn Tô Phước Hồng.

       Sau Lễ Mãn Khóa, tất cả tân SQ khóa 20 và gia đình cũng như các Sinh viên trường Quốc Gia Hành Chánh ra tham dự lễ mãn khóa cùng theo HQ501 về Saigon. Và những chuyện tình trên biển, những mối tình gắn bó đã xảy ra trong chuyến hải hành nầy.
Về đến Sàigòn, nghỉ phép được hơn hai tuần thì có khoảng trên dưới 100 tân SQHQ khóa 20 bắt đầu lập thủ tục đi thực tập Ðệ Thất Hạm Ðội của Hải Quân Hoa Kỳ.
Chương trình thực tập kéo dài khoảng hai tháng. Một số may mắn được bổ nhiệm trên những Chiến hạm tiếp tế nên có dịp thăm viếng nhiều hải cảng trong vùng Á Châu như Subic Bay, Hồng Kong, Singapore v.v... Một số kém may mắn, bị bổ nhiệm trên những chiếc Khu Trục Hạm có nhiệm vụ hộ tống Hàng Không Mẫu Hạm nên đành lênh đênh trên biển Thái Bình Dương gần hai tháng, chịu đựng những trận bão khủng khiếp....

Những bạn còn lại, tập họp hằng ngày ở Câu Lạc Bộ nổi để chọn đơn vị và từ giờ phút đó, các bạn 20 đã chia tay mỗi người một ngả để chính thức mang những học hỏi trong Quân Trường ra phục vụ trong các đơn vị Hải Quân thuộc quân lực VNCH.
Trước ngày ra trường, HQ Đ/úy Hoàng Dần có ra quân trường để tuyển mộ các tân SQ k.20 vào Liên đoàn NN. Có trên 15 bạn 20 tình nguyện gia nhập. Về SG trình diện LĐ NN khoảng trên 2 tuần thì các tân SQ ngành CK được lệnh phải trở về BCH/YTTV vì nhu cầu bổ xung cho các CCYTTV và TDYTTV. Trong số có 2 bạn Nguyễn Xuân Dục và Bùi Thành Công.
Bạn Công về trình diện đơn vị mới là CCYTTV/An Thới. Còn bạn Dục thì tình nguyện phục vụ trên HQ331.
Các Tân Sĩ quan 20 tình nguyện đi đơn vị người nhái thì chỉ còn: Nguyễn Minh Cảnh, Phan Ngọc Lựu, Lê Văn Dũng.
Bạn Ngô M. Hiếu gia nhập NN trong khi phục vụ tại LĐ/ĐN 214.
Các bạn tình nguyện về đơn vị phòng vệ duyên hải thì chỉ còn: Nguyễn Văn Hùng, Ðỗ Thanh Vẽ, Bạch Xuân, Dương Xuân Phong và Vũ Hữu Lý.
Phục vụ ở Bộ Tư Lệnh có Tôn Thất Thái, Nguyễn Phùng Xuân, Nguyễn Văn Xê.
Ở Hải Quân Công Xưởng có Nguyễn Xuân Dục, Nguyễn Hữu Thiện ...
Gần 1 năm sau ngày mản khóa, khóa 20 được phép tổ chức họp mặt tại CLB nổi HQ ngày 17 tháng 07 năm 1971.
Công điện gửi đến các đơn vị HQ v/v họp mặt của khóa 20 SQHQ Nha Trang:
TTYC # Các đơn vị trưởng dành mọi sự dễ dãi để các Sĩ quan khoá 20 HQ Nha Trang về họp mặt tại CLB nổi HQ vào ngày 17/07/1971
Mỗi HC2 được đi phép 3 ngày.
Công điện này từ văn phòng TMT/HQ DQThủy ( HC2 Tôn Thất Thái là Tùy Viên )
Và HC2 Trần D. Tín lảnh nhiệm vụ tổ chức họp mặt.

Trong buổi họp mặt có sự hiện diện của thủ khoa Đệ Nhất Hổ Cáp Trịnh Tiến Hùng và điểm nổi bật nhất là từng bạn bước qua vòng tròn tượ̣ng trưng cho chiếc nhẫn của khóa xưng cấp bậc tên tuổi và đơn vị đang phục vụ .
       Ngay sau ngày mãn khóa, một HC2 đầu tiên đã lìa đàn: đó là HC2 Nguyễn Văn Được. Bạn ra đi để lại vợ trẻ và một con thơ.
Kế đến là HC2 Huỳnh Hữu Khương. Bạn là HC2 đầu tiên hy sinh trong trận chiến bảo vệ đất nước. Bạn tử trận trong trận phục kích của VC tại Năm Căn. Được biết bạn mới thuyên chuyển về Hải Đội 5 sau thời gian dài phục vụ tại Giang Đoàn 45 Ngăn Chận. Bạn đã hiên ngang chống trả trận phục kích của VC tại gần cửa sông Bồ Đề, cứu thoát toàn bộ thủy thủ đoàn. Bằng hành động anh dũng, bạn đã ra lệnh thuộc cấp lái thẳng chiến đĩnh đâm vào ngay giữa ổ phục kích và trực xạ vào kẻ thù, tiêu diệt ổ phục kích. Căn cứ Hải Quân Năm Căn có tên đường mang tên Huỳnh Hữu Khương để vinh danh bạn.
Kế đến là bạn Đổ Văn Loan. Bạn đã nằm xuống khi tuổi đời vừa được 24 cùng lúc với NT Trần Thế Trang K13 khi tháp tùng phái đoàn thuộc vùng 4 sông ngòi đi thanh tra.
HC2 Sâm Hồng Minh tử nạn trên cầu tàu BTL/V1ZH ( bị pháo kích ) trong lúc di tản từ Đà Nẳng về Sài Gòn khoảng tháng 03 năm 1975.
Người bạn 20 sau cùng gục ngã trong trận chiến là HC2 Nguyễn Quang Toàn. Theo lời kể lại của một số bạn Hải Quân thuộc các khóa OCS và Thủ Đức thì HC2 Nguyễn Quang Toàn là SQ trưởng toán PCF thuộc vùng 2 Duyên hải về để yểm trợ BTL/LĐNN và căn cứ HQ Cát Lái. Ngày cuối cùng của căn cứ này, bạn Toàn đã tình nguyện ở lại để ngăn cản sự tiến chiếm của VC, và anh dũng thay bạn đã gục ngã cùng với thủy thủ đoàn sau khi những viên đạn cuối cùng đã được nhắm vào kẻ địch.
Rồi cuộc đổi đời sau 30 tháng 4 năm 1975, trong khi tất cả các Sĩ Quan thuộc Quân Lực VNCH bị cầm tù dưới chính sách cải tạo của Hà Nội thì HC2 Võ Văn Vân đã ngấm ngầm sinh hoạt cùng một số chiến hữu bạn trong tù để tìm cách vượt trại gia nhập vào những đoàn quân còn tản lạc sau ngày 30 tháng 04. Bạn đã mất tích cho đến bây giờ vợ và con vẫn còn trông chờ.
Trong khi đó, các HC2 khác như Nguyễn Văn Xê, người cựu Đại Đội Trưởng ĐĐ2 đã gục ngã trong lao tù CS để lại góa phụ trẻ mới cưới vừa trọn năm. HC2 Tô Ngọc Điệp, cựu Trung Đội Trưởng TĐ2/ĐĐ2, cũng đã ra đi tương tự.
Các HC2 khác là Phan Tự Lập và Nguyễn Lập Thành cũng đã vùi thân nơi chốn lao tù Cộng Sản.
Một số Hổ Cáp 2 khác đã lần lượt tử nạn trên đường đi tìm tự do vào những năm 1978 và 1979. Khởi đầu là HC2 Kha Tự Tiếp và Phùng Ngọc Dồi. Hai người bạn này đã âm thầm liên lạc và cùng nhau tổ chức một chuyến mạo hiểm rời VN bằng con tàu gỗ nhưng đã không được tin tức từ đó. Rồi đến các HC2 Lâm Quốc Hùng, Bùi Trịnh Tường, đã bỏ mình trên biển cả trong chuyến vượt biên tại cửa Đại cùng với đàn anh Thiên Xứng 2 Cao Xuân Vũ.
Rồi lần lượt các HC2 Lê Văn Hậu, Nguyễn Đức Thảo, Trần Xuân Thảo, Lưu Văn Nở đã từ trần tại Việt Nam vì bịnh hoạn sau những năm dài bị giam cầm, quản thúc.
Một số HC2 khác tại hải ngoại cũng đã lìa đàn như HC2 Bạch Xuân, người sáng dựng ra trung tâm nhạc ASIA trong cuối thập niên 70.
HC2 Đinh Minh Nhuận, cựu chánh văn phòng cho cố ĐĐ Hoàng Cơ Minh đã ra đi năm 1988 sau cơn bạo bệnh nhưng vẫn còn ấp ủ một lời thề trong ngày mãn khóa. Bạn mất tại Houston, Texas.
HC2 Nguyễn Văn Nhẫn tạ thế tại Washington DC.
HC2 Nguyễn Hùng Tâm, con chim đầu đàn của Khóa 20 ngay từ những ngày chập chững tại trại Bạch Đằng II, dù không được là thủ khoa khóa nhưng bạn vẫn được các bạn đồng khóa nhớ đến qua chiếc Nhẫn Ra Trường cho khóa 20 mà bạn và HC2 Trần Gia Định quyết tâm thực hiện dù trãi qua nhiều khó khăn từ các bạn đồng khóa đến các SQ hướng dẫn. Bạn đã ra đi sau cơn bệnh cúm thường, dù rằng bạn đã hằng luyện tập cơ thể với Đệ Thất đẳng Taekwondo. Bạn Tâm mất tại Saint Paul, Minnesota, để lại người vợ mới đoàn tụ từ năm 1985 và ba người con.
Rồi đến bạn Trần Văn Cần mất tại VN tháng 10 năm 2000. Còn HC2 Trần Đức Chấn thì đã ra đi trong nỗi thương tiếc của vợ và ba con tại San Diego, California.
Tháng 04 năm 2001, HC2 Trần Đức Chấn mất tại San Diego, California, sau khi mang hiền thê và các con đến định và an cư tại đây. Hiện hiền thê và các con của bạn vẫn thường xuyên liên lạc với gia dình Hổ Cáp 2 tại Nam California.
Một HC2 khác cùng họ và tên, HC2 Trần Đức Chấn (VN) mất tháng 07 năm 2007 tại Gò Vấp, VN. Bạn Chấn là Sinh Viên Trưởng Ban 4, Đại Đội 1. Bạn ra đi sau một thời gian dài chửa bệnh.
Người bạn 20 ra đi kế tiếp là HC2 Võ Văn Kiêm ở Mỹ Tho, VN. Bạn đã vội lìa đàn tháng 10 năm 2008 khi gia đình vừa tạm ổn cũng như vừa liên lạc được với khóa.
HC2 Nguyễn Đình Thống mất tháng 11 năm 2009 tại Sài Gòn.
HC2 Lê Văn Thụy trở về với biển cả tháng 05 năm 2010 tại Khánh Hòa.
Rồi đến HC2 Phạm Văn Cần lìa đàn tháng 04 năm 2011 tại Houston, Texas.
Và HC2 Nguyễn Văn Nhất Lãng, người thuyền trưởng chiến đĩnh PCF chuyển tin tức, tiếp tế thực phẩm và chuyển người từ các chiến hạm lớn trong chuyến công tác cuối cùng của Hải Quân VNCH vào những ngày đầu tháng 5 năm 1975. Bạn đã đột ngột ra đi tại Westminster, Nam California cuối tháng 04 năm 2012 trong một tai nạn giao thông.
Sau Đại hội kỳ V tại Montréal, Canada, có thêm 5 HC2 đã trở về với biển cả.
HC2 Nguyễn Văn Gẩm mất tại Virginia tháng 07 năm 2013.
HC2 Đặng Ngọc Khảm ra đi đột ngột tháng 09 năm 2013 tạI Melbourne, Úc Châu.
HC2 Huỳnh Phú tạ thế tháng 11 năm 2013 tại Nam California.
Đầu năm 2014, HC2 Nguyễn Hùng lại bất ngờ ra đi khi bạn cùng gia đình thăm viếng vùng đất ấm ở Orlando, Florida. Thân xác bạn đã được mang về chôn cất tại Montréal, Canada nơi bạn sinh sống.
Và gần đây nhất là HC2 Hồ Ngọc Diệp, người đã mang danh dự về cho đoàn thể thao Nha Trang nói chung và quân trường Nha Trang cũng như khóa 20 nói riêng khi bạn cùng các HC2 Huỳnh Văn Tài, Hà Mạnh Hùng đoạt giải nhất thể thao trong kỳ tranh tài trong toàn vùng .
Bạn Hồ Ngọc Diệp và gia đình đã có dự tính tham dự Đại Hội kỳ VI năm 2015 tại Houston, một ngày trước khi từ giả gia đình và bạn bè, ngày 17 tháng 08 năm 2014, bạn đã nhờ HC2 Trương Đình Quí lo dùm thủ tục mua vé máy bay, đặt khách sạn, với ước mong sẽ được gặp lại những người bạn đồng môn, đồng khóa sau gần 45 năm ra khơi, nhưng như một định mệnh đã an bài, bạn trở về biển cả ngày hôm sau:
Chưa là Thu sao Ngọc Diệp đã bay
Chiếc lá tàn theo cuối điểm ngật ngầy
Bè bạn còn đây sao tung cánh vội
Ôi hải âu hiền tiếc thay! thương thay!!

Tính đến tháng 05 năm 2024, tổng cộng có 73 Cố HC2 đã trở về với biển cả.

 
   

Tưởng Niệm 73 Cố HC2

Cho đến trước biến cố 30/04/1975, các bạn 20 sau đây đã được thăng cấp HQ Đ/úy nhiệm chức:
Trần Đ. Triết, Nguyễn M. Cảnh, Nguyễn H. Nam, Hoàng T. Dân, Huỳnh V. Tài, Nguyễn X. Dục, Nguyễn V. Vang, Vũ Đ. Thiệu, Mai K. Phụng, Nguyễn V. Chín, Lê V. Dũng, Đỗ V. Sử, Nguyễn A. Dũng, Nguyễn H. Tâm, Nguyễn X. Hùng, Nguyễn C. Tâm, Nguyễn V. Xuân, Nguyễn V. Quý, Nguyễn P. Long.
Các bạn 20 sau đây đã có Nghị Định/Đề nghị thăng cấp HQ Đ/úy:
Nguyễn V. Sáng, Trịnh V. Thơ, Lê V. Thạnh.
Hải chiến Hoàng Sa tháng 01 năm 1974 có mặt các HC2: Nguyễn M. Cảnh, Phạm V. Thì, Lê V. Dũng, Nguyễn K.T. Ngọc, Đổ T. Vẽ, Trần Xuân, Phạm N. Bích.
       Sau hơn 30 năm xa cách, giờ đây những chàng Hổ Cáp 20 đã lập lại từng nhóm nhỏ rải rác khắp nơi trên thế giới với những bộ mặt mới và trong cuộc sống mới. Một số vẫn còn ở lại quê nhà. Với sự phát triển nhanh chóng của mạng lưới Internet, trang nhà đầu tiên của khóa 20 đã xuất hiện vào đầu năm 1998 tại tiểu bang Virgina, Hoa Kỳ do bạn Phạm Ðăng Lương tạo dựng với sự thúc đẩy của bạn Nguyễn Văn Huấn. Ðến tháng 3 năm 1999, trang nhà thứ 2 ra đời do bạn Lê Văn Châu đảm trách, thay thế trang nhà đầu tiên và rồi từ đó trở thành nhịp cầu kết nối những bạn 20 còn lại khắp năm châu ......


 
Đại Hội kỳ 1 * 07/2000 * Huntington Beach - California
Đại Hội kỳ 2 * 07/2003 * San Jose - California
Đại Hội kỳ 3 * 07/2006 * Washington DC
Đại Hội kỳ 4 * 07/2009 * Orlando - Florida
Đại Hội kỳ 5 * 07/2012 * Montreal - Canada
Đại Hội kỳ 6 * 04/2015 * Houston - Texas
Đại Hội kỳ 7 * 07/2022 * Westminster - California
Hội Ngộ 2017 và 2018 * Seattle and San Jose

Đại Hội kỳ 1 tháng 07 năm 2000 tại Huntington Beach, California :

       Chuyến bay số 27 của hãng hàng không United Airlines đưa vợ chồng chúng tôi (bà xã tôi tên Quý) từ Philadelphia đến phi trường Los Angeles vào lúc 2 giờ 30 chiều thứ Sáu ngày 21/07/2000. Vì đến vào giờ hơi tréo cẳng ngỗng, nhằm lúc các bạn trong ban Tổ Chức bận rộn chuẩn bị cho buổi họp mặt ngày đầu của Ðại Hội, nên không ai ra phi trường đón chúng tôi được. Tuy nhiên, qua sự chỉ dẫn của HC2 CVThành, chúng tôi đón xe van của hãng Super Shuttle để về khách sạn Huntington Beach Hotel, nơi chúng tôi và các bạn ở xa về tham dự đại hội sẽ đặt lưng nghỉ ngơi sau những giờ sinh hoạt chung.
Vừa vào cửa chính của khách sạn, chúng tôi gặp ngay HC2 NÐTiến cùng bà xã và hai con, đến từ Harrisburg, PA đang check-in để nhận phòng. Chúng tôi có gặp nhau vài lần trong vài năm vừa qua nên nhận ra nhau ngay. Sau khi bắt tay nhau và nói vài câu thăm hỏi, chúng tôi chia tay nhau lên phòng đã được HC2 NMCảnh đặt chỗ sẵn từ trước.
Sau khi sửa soạn và tô điểm lại dung nhan, thay đổi trang phục, chúng tôi xuống phòng khách của khách sạn để chờ tách bến đi Trung Tâm Văn Hóa Nguyễn Bá Học. Nơi phòng khách, chúng tôi được gặp các bạn TXuân, TTThái, HVTài, ÐMHào, NXDục, CVChương, NVMười, NVCấp ... Anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng, cười nói không ngớt. Riêng HC2 BVTâm thay đổi hơn xưa rất nhiều, anh em không nhận ra. Hình ảnh xương xương, dong dỏng cao của SVSQ BVTâm ngày còn trong Trường SQHQNT nay đã đổi tướng, trông bệ vệ như một xì thẩu tai to, bụng phệ. Thành thử ai cũng phải hỏi tên lúc đó mới nhận được bạn hiền của 30 năm về trước. Còn "Chương còm" năm xưa giờ trông mập mạp, tốt tướng chẳng khác một ông Mẽo với bộ ria mép như tài tử Hollywood vậy. Thành ra bây giờ ai dám gọi HC2 CVChương là "Chương còm" thì đáng bị phạt một đơn vị "thăng thiên độn thổ". Còn bạn HC2 ÐMHào của chúng ta kém may mắn bị hãng hàng không làm thất lạc một vali đồ. Khổ nỗi mấy bộ đồ vía để ăn nói và đi dự tiệc của hai vợ chồng lại nằm gọn gàng trong cái vali đó. Tuy vậy, sau khi hàn huyên tâm sự đôi chút, HC2 ÐMHào cũng vẫn "zui zẻ" cùng mọi người lên xe quá giang đến địa điểm gặp gỡ của ngày tái ngộ đầu tiên.
Khi đến Trung Tâm Văn Hóa NBHọc, tôi được nghe những tiếng cười nói vang vang trong phòng họp mặt. Lòng tôi cũng thấy vừa bồn chồn, vừa rộn rã mong gặp lại các bạn ngày xưa. Người tôi gặp đầu tiên là HC2 HTDân. Anh em chìa tay ra bắt, những ngón tay xiết chặc trong mừng rỡ tái ngộ. Ðôi cánh tay mở rộng ôm chằm lấy nhau thật là thắm thiết.
Phòng họp lúc đó cũng đông người lắm rồi. Trên sân khấu có bức tranh "Bãi biển Nha Trang" với những hàng cây dừa xanh mát mà chị HC2 TDTín, Phu Nhân của Trưởng Ban Tổ Chức, đã có công trình sáng tạo để thân tặng Ðại Hội 30 Năm Ra Khơi của gia đình ÐNHC.
Giàn âm thanh cũng sẵn sàng để được sử dụng. Giữa phòng là hai dãy bàn dài trải khăn trắng rất lịch sự. Trên mặt bàn được trang bị những món ăn mà các chị trong Ban Tổ Chức, đặc biệt là các chị HC2 HVLượm, NVVũ, NBNhẫn, CVThành, TDTín, NHBích .. đã vất vả chuẩn bị tiếp đãi các HC2 và gia đình khắp nơi về hội ngộ.
Ngay ngoài cửa ra sân chơi cạnh phòng họp, HC2 NHBích đang bận rộn phân phối quà lưu niệm. Lúc thì lấy các áo polo ra phát, lúc đưa các nón đi biển ÐNHC cho các bạn.
Trong số quà lưu niệm còn có các tấm plaque chạm trổ khá công phu theo kiểu mẫu của bạn PÐPhong, các mỏ neo cài áo, các bánh xe Hạm Trưởng để cài trên ngực áo, và các mỏ neo để bàn coi rất đáng giá. Công trình làm việc hăng say của các bạn TTÐức, PÐPhong, TXuân, CVThành, LNQuang, NÐKhúc, NMCảnh ... giờ được chuyển đến tay từng bạn đã đặt trước.


Trong khi đó, từng nhóm và từng nhóm, các anh tụ họp hàn huyên tâm sự bên trong cũng như bên ngoài phòng họp. Người cầm ly bia, người cầm ly nước ngọt, cười nói vui vẻ trong khi phì phà khói thuốc. Các chị cũng tụ nhóm làm quen với nhau vì ba mươi năm về trước hầu hết các anh em trong khóa 20 chưa lập gia đình.
Trên sân khấu, HC2 NXDục cùng một số HC2 khác lo phân phối áo thun kỷ niệm có ghi tên các bạn đồng khóa. Tiếng người hỏi cỡ áo thun, tiếng người xin đổi áo cỡ khác mặc cho vừa làm phòng họp nhộn nhịp hẳn lên.
Khoảng 7 giờ chiều (mùa Hè nên trời chưa vội tối), buổi họp mặt khai mạc với phần ăn tối. Thực đơn (mọi người quên không bắt bạn "Quang sữa" lên đọc thực đơn) gồm các món ăn như thịt nướng, bánh bột lọc, bánh bèo, bánh mì bò kho, cua Canada, trái vải ... coi không kém phần hấp dẫn.
Phần giải khát thì thì có nước ngọt, nhãn nhục và quan trọng cho "dân nhậu" là có bia hơi bơm ra ly uống cũng đỡ ghiền không ít.
Có thực mới vực được đạo, đợi các bạn ăn xong, BTC mới bắt đầu chương trình. Ba tay điều khiển chương trình (MC) là HTDân (tự Dân đen), NVSáng (tự Sáng cận- chứ không còn là Sáng nhi nhô như ngày xưa nữa) và tôi (Chính tóc quăn- sau ba mươi năm ra khơi mà mái tóc vẫn chưa kéo thẳng ra được).
Chúng tôi thay phiên nhau kêu gọi trên máy vi âm. Lúc mời gọi lãnh đồ lưu niệm, lúc nhắc chuyện nầy chuyện nọ, nhưng bạn bè lâu ngày gặp nhau lo nói chuyện không dứt nên phải lập đi lập lại nhiều lần các bạn mới nghe. HC2 Cảnh nhè cũng lên máy vi âm thông báo việc chụp hình chung lưu niệm vào chiều thứ Bảy. Riêng Trưởng Ban Tổ Chức TDTín thỉnh thoảng ghé tai các MC nhắc nhở những chi tiết cần thông báo. Nói chung, ai cũng nhận thấy buổi tái ngộ đầu tiên diễn tiến suôn sẻ, tốt đẹp trong bầu không khí thân thương của tình gia đình giữa các bạn bè đồng khóa.
Vừa chấm dứt phần phát áo thun kỷ niệm, HC2 LVChâu, webmaster ÐNHC, bắt đầu trình chiếu những hình ảnh các bạn đồng khóa, hình ảnh Huấn Nhục cũng như hình ảnh tại Trung Tâm Huấn Luyện HQ/NT, hình ảnh tại quân trường căn bản quân sự Quang Trung. Tiếng pha trò, tiếng chọc ghẹo các bạn có hình trên màn ảnh đem lại cho nhau những tiếng cười thoải mái, những tiếng vỗ tay biểu lộ tán thưởng cũng đủ tạo những kỷ niệm khó quên của buổi tối đầu tiên trong ba ngày đại hội.
Một số HC2 đã ghi tên nhưng giờ chót về không được như NPVViễn (Âu Châu), NDPhiên (Texas), ÐVSơn (Michigan), LPhụng (Connecticutt), PTDũng (Bắc Cali)...
Sau đó, các MC bắt đầu tuyên bố danh sách các HC2 và gia đình về tham dự. Từng cặp hoặc từng gia đình lên ra mắt các bạn. Người thì cám ơn BTC, người thì cám ơn các chị đã vất vả lo cho bữa ăn tối. Người cám ơn HC2 PÐLương đã khởi xướng website cho gia đình ÐNHC và kế đó là HC2 LVChâu và TTÐức đã kiện toàn một website thật đầy đủ, thật đẹp mắt và "sáng nước". Tuy nhiên, ai cũng mong là có dịp gặp gỡ bạn đồng khóa sau 30 năm từ giã mái trường thân yêu vào tháng 7 năm 1970.
Có thể nói đây là cơ hội duy nhất có nhiều bạn về họp mặt chung vui với nhau, một cơ hộ thật khó bỏ qua.
Ngoài các HC2 từ khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ và các thành phố tại Canada về họp mặt, còn có những bạn đến từ xứ Kangaroo, Úc Ðại Lợi như "Bravo Lima" TMLộc, LATuấn, NÐChính, PNTiền, ÐNKhảm, BLTùng. Ðại diện cho các HC2 tại phương trời Âu Châu là bạn LQChung đến từ Vaureal, Pháp Quốc. LQChung vẫn to lớn như xưa, chỉ khác một chút là bây giờ anh có dáng đi rất ư bệ vệ. Theo tôi nhận xét, hình như cái thùng nước lèo nho nhỏ trước bụng anh có khuynh hướng muốn "kên kên" đi trước, dẫn đường cho những phần còn lại trên thân thể cao lớn của anh đi theo.
Khi MC HTDân nhắc đến TÐChấn để giới thiệu, mọi người vô cùng cảm động khi HC2 TÐChấn, đang chữa trị căn bệnh ung thư - tin vui là căn bệnh ung thư của anh đã thuyên giảm rất nhiều - không quản ngại đường xa đã cùng vợ và con đến họp mặt với bạn bè. HC2 TÐChấn lên máy vi âm, với giọng đầy cảm xúc, anh cám ơn các bạn đã giúp đỡ tinh thần và vật chất trong thời gian anh đang chữa trị.
HC2 MNOanh dù không thấy có tên trong danh sách tham dự Ðại Hội nhưng cũng xuất hiện trong buổi gặp gỡ cùng bạn bè.
Ðặc biệt hiện diện trong buổi họp mặt phải nói đến Niên Trưởng NNLong là người có nhiều cảm tình đặc biệt dành cho gia đình ÐNHC. Niên Trưởng là người được nhắc nhở nhiều trên các điện thư liên lạc của gia đình ÐNHC trong suốt năm qua mà nay tôi mới được dịp diện kiến.
Trời gần khuya đến khoảng hơn 10 giờ đêm mới kết thúc được phần giới thiệu vì danh sách khá dài. Vậy mà một số bạn cũng bị thiếu sót không được nhắc đến, mong các bạn tha lỗi cho các MC trong đêm đó.
Làm xong nhiệm vụ MC, chúng tôi nhường máy vi âm lại cho HC2 LÐHuyến và NXDục điều động việc bầu cử một ban đại diện ÐNHC hoặc thành lập một hội mang tên Hội Ái Hữu ÐNHC. Sau những bàn thảo, tranh luận khá sôi nổi cũng như được sự đóng góp ý kiến của các chị HC2, tất cả đồng ý chọn danh xưng là Hội Ái Hữu Ðệ Nhị Hổ Cáp. Tất cả các bạn đã bầu tại chỗ Ban Chấp Hành của Hội cho nhiệm kỳ 2000-2002 như sau:
- Hội Trưởng: LÐHuyến
- Phó Hội Trưởng: NVVang
- Tổng Thư Ký: LVChâu
- Phó TTK: LNQuang
- Thủ Quỹ: TPHồng
- Thông tin & Báo chí: NXDục
Dĩ nhiên, các chị HC2 phu nhân cũng đồng ý góp sức giúp đỡ các đấng lang quân của mình chu toàn trọng trách được anh em giao phó. Nội Quy của hội cũng sẽ được bàn thảo kỹ lưỡng sau nầy. Khi quyết định niên liễm đầu tiên phải đóng góp để nhập hội là $50.00 cho mỗi gia đình ÐNHC, NT19 NNLong đã mở hàng xuất túi đóng góp liền tại chỗ khiến mọi người thật cảm động tấm chân tình của Ðệ Nhất Mạnh Thường Quân (không phải Ðệ Nhất Ðao Phủ Thủ) của gia đình ÐNHC.
Kế đó, HC2 LÐHuyến hẹn gặp lại các bạn trong ban chấp hành vào lúc 10 giờ sáng hôm sau tại phòng họp lầu hai của Hotel Huntington Beach để bàn thêm chi tiết trước khi ra mắt vào tối thứ Bảy.
Sau cùng, HC2 HMQuang, Trưởng Ban Văn Nghệ, kêu gọi các anh chị trong ban hợp ca lên sân khấu tập dượt bản "Hải Quân VN Hành Khúc". Tập dượt xong là mọi người chung tay dọn dẹp sạch sẽ phòng họp để trả lại Trung Tâm Văn Hóa NBHọc bộ mặt thường ngày trước khi bị gia đình ÐNHC chiếm đóng. Người đẩy máy hút bụi, người dọn các thùng nước đá, hai thùng bia hơi, người khiêng bao rác vừa nặng vừa lớn, người dọn sân khấu để sớm được về nghỉ ngơi cũng đủ nói lên chân tình đoàn kết anh em một nhà. Riệng HC2 NMCảnh hăng say đóng góp ý kiến nhưng không quên chuẩn bị sẵn sàng màn hai để một số anh em trở về khách sạn chén thù, chén tạc cho bỏ tình nhung nhớ bấy lâu.
Ngoài trời sương khuya nhẹ rơi làm lạnh vai người, kèm thêm làn gió nhẹ gây sảng khoái tinh thần khiến ai nấy quên mệt nhọc. Mọi người ơi ới gọi nhau rồi lục tục ra xe trở về nhà, trở về khách sạn, hẹn gặp nhau ngày hôm sau ...
Thứ Bảy 22 tháng 07 năm 2000:
       Dù sau một đêm thức khá khuya và mệt mỏi, chưa kể tới các HC2 hồi đêm chiến đấu bên thùng sắt đựng bia hơi, các bạn cũng thức giấc không quá trễ.
Xuống đến phòng khách, tôi thấy HC2 NHNam ngồi ghế salon, mắt lờ đờ thiếu ngủ, bên cạnh là cái sleeping bag được cuộn tròn gọn ghẽ. Bạn Nam cho biết trận chiến bên thùng bia hơi cùng các bạn kéo dài đến khoảng hai, ba giờ sáng nên giờ nầy Nam vẫn còn muốn cuộn mình trong chăn nhưng vì nhân viên khách sạn dọn phòng nên phải di tản. Một số bạn như NVLộc, DQThời, HMHùng, HVTài, TPHồng, NVCấp, BVTâm, ÐTTrác.... kẻ đứng người ngồi nhâm nhi cà phê ở các bàn đặt ngoài khách sạn. Riêng chúng tôi may mắn có bà Mợ ở gần đó đến đưa đi ăn sáng ở tiệm phở Nguyễn Huệ. Các bạn khác lại ngồi tán dóc tâm sự, hỏi han cuộc sống của nhau qua những ngụm cà phê, qua những làn khói thuốc.
Khi chúng tôi trở lại khách sạn lúc gần 10 giờ sáng, tôi được gặp lại bạn hiền năm xưa là HC2 ÐCChí. Anh đang đứng trước cửa chính khách sạn, nói chuyện với các HC2 CVThành, LQChung, TMLộc, TÐTriết, NMCảnh, NVVũ, NVLộc, ÐTTâm và DTTùng .... Tưởng cũng xin được ghi lại thêm chi tiết nhỏ là CVThành, ÐCChí và tôi vốn là bạn học chung trường Chu Văn An ngày xưa và khi gia nhập quân ngũ, chúng tôi cũng quyết định cả ba cùng đi quân chủng Hải Quân.

Anh em còn đang tán gẫu thì vợ chồng HC2 NHThiện, chị NXDục và một số các anh chị khác cũng vừa đến. Mọi người rủ nhau ra Phước Lộc Thọ ăn sáng trong lúc các bà tự do đi vòng vòng thăm viếng các cửa tiệm. Tôi còn nhớ chị TÐTriết có nói một câu nghe rất hữu lý và đúng tâm trạng các ông. Chị nói: "Mấy ông dị ứng vàng và kim cương nên tới mấy tiệm vàng là các ông đi qua cho lẹ, chỉ có mấy bà thích lui tới mà thôi."
Ngồi chơi vui vẻ nên chẳng ai muốn trở về khách sạn họp như lời yêu cầu của HC2 LÐHuyến khi bế mạc chương trình đêm thứ Sáu. Anh em tán gẫu thật nhiều trong lúc ăn sáng, uống cà phê nhưng vẫn chưa hết chuyện. Trả tiền quán xong, họ kéo nhau ra trước mặt tiền của Trung Tâm thương mại Phước Lộc Thọ để nói chuyện tiếp và tụ nhóm chụp hình lưu niệm.
Ít phút sau, HC2 NTTrạch cũng đưa bà xã đến và cho biết mới đánh tennis với các bạn MTÐắc, HTDân và TDTín về. Ðồng thời báo cáo cầu thủ Houston, Texas đã đoạt giải "Tennis- Kỷ Niệm 30 Năm Ra Khơi"!!!
Lúc đó, tôi thấy xuất hiện một nhân vật kiếm hiệp trong chuyện chưởng Kim Dung. Ðó là Âu Dương Phong tức HC2 DXPhong. HC2 Phong ốm hơn 30 năm về trước, mái tóc giờ cũng đượm màu muối tiêu khá nhiều. Phong độ ngày xưa giảm sút hẳn vì triệu chứng tiểu đường như anh cho biết.
Trong tấm hình lưu niệm do HC2 LVChâu chụp trước khu shopping PLT có mặt các HC2: ÐTuyên, NVHuấn, ÐTVẽ, HVDũng, TÐQuí, TVThơ, PVÐộ, NVThước, NVChừng, NÐKhúc, TCÐoàn và tôi....
Trong khi mọi người vui chơi Phước Lộc Thọ, HC2 LÐHuyến chờ đợi khách sạn khá lâu không thấy ai mò về hội họp nên cũng lái xe ra đó vui chơi với các bạn. Mãi đến khoảng hai giờ trưa, anh em mới từ giã PLT để trở về nghỉ ngơi và chuẩn bị cho Ðêm Hội Ngộ Kỷ Niệm 30 Năm Ra Khơi tại Old World Village, tọa lạc gần bên Hotel Huntington Beach.
Riêng các bạn trong ban tổ chức thì về lo trang hoàng phòng tiệc cũng như lên khuôn chiếc nhẫn khóa để chụp hình kỷ niệm.
Lúc trở về khách sạn, tôi gặp HC2 NMHiếu trước cửa thang máy. Vầng trán cao thông minh ngày nào (được ví như phi đạo của phi trường TSNhất) giờ đã có mái nhà tươm tất làm bởi những làn tóc đen được cấy rất công phu không khác gì tóc thật. Thành thử, bạn Hiếu của chúng ta coi bộ đẹp trai và trẻ trung hơn số tuổi ngoài năm bó của đường đời sóng gió. Không hiểu "Bố Vang" Hội Phó của chúng ta có hỏi thăm NMHiếu số điện thoại của ông bác sĩ cấy tóc chưa. Có lẽ anh đang chần chừ, do dự vì nếu làm cho phi đạo được tươi tốt trở lại, e rằng phải bỏ tiền mua thuốc gội đầu và sắm sửa lược chải tóc cho đầy đủ. Hiện giờ, nghe nói chỉ cần bà xã xoa nhẹ lên đầu một phát là tóc tai khép nép vào vị trí đàng hoàng tử tế ngay.
Ðêm thứ Bảy 22 tháng 07 năm 2000:
       Thể theo lời yêu cầu, kêu gọi năn nỉ ỉ ôi, thiếu điều muốn hết nước miếng của HC2 NMCảnh nhè, các bạn và gia đình đã cố gắng đến Old World Village trước 5 giờ chiều để chuẩn bị chụp hình chung trước khi vào tiệc liên hoan Kỷ Niệm 30 Năm Ra Khơi của gia đình ÐNHC.
Khi đến nơi, đúng sừng sững trước cửa ra vào là Nhẫn Vàng khóa 20 đã hoàn tất và chào đón mọi người đi ngang qua để vào phòng tiệc. Như chúng ta đã biết, HC2 LQBảo đã đảm trách thực hiện Nhẫn nầy. Mọi người thay phiên nhau, từng cặp, từng gia đình đúng chụp hình lưu niệm bên chiếc vòng cung của chiếc nhẫn khổng lồ. Ai cũng trầm trồ, khen ngợi người vẽ kiểu và thợ thực hiện Nhẫn.
Bên trong phòng tiệc, nhân viên nhà hàng Emerald Bay Seafood đang chuẩn bị bàn ăn. HC2 TDTín lo chạy tới, chạy lui, điều động mọi việc. HC2 HTDân duyệt qua chương trình của các MC mà bạn đã chuẩn bị kỹ càng khiến tôi và Sáng cận không phải lo gì cả, chỉ cần xuất khẩu theo bài đã soạn.
Các HC2 có bộ quân phục Ðại lễ hải quân và các chị mặc áo dài xanh đồng phục bắt đầu dượt qua các chi tiết của nghi lễ khai mạc. HC2 LVChâu cũng sẵn sàng dàn máy và màn ảnh cho slide show trong buổi dạ tiệc.
Trong lúc đó, bên ngoài sân sau của Old World Village, các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đang chuẩn bị máy móc và giàn đứng cho hơn 200 người sẽ có mặt trong tấm ảnh kỷ niệm.
Khoảng 5 giờ, HC2 NMCảnh nhờ HC2 TDTín thông báo trên máy vi âm mời các HC2 ra chụp chung trước. Ba bậc đứng vòng cung được thiết trí sẵn cho phần chụp hình đông người. Có khoảng hơn 88 HC2 có mặt trong hình chụp chung nầy. Tuy vậy, vẫn còn thiếu gần 20 mạng vì bận rộn chuyện check in vào khách sạn hoặc đi tìm người nầy người nọ. Riêng ông “Sĩ quan trực” PNLong lăng xăng tới lui kiểm soát mọi chuyện trong bộ kaki vàng, đội nón đi biển, vai mang lon HQ Trung Úy đã ngả sang màu đen vì gió biển lâu ngày làm màu vàng đổi sắc.
Thời gian chụp hình cho ba nhóm, nhóm các bạn HC2, nhóm các phu nhân, và nhóm chung tất cả HC2 và quý phu nhân cũng mất gần một giờ đồng hồ vì thợ phải cố gắng lấy hình cho đẹp. Các anh mặc vest mồ hôi ra đầy trán nhưng cũng phải kiên nhẫn đứng trong hàng. Nhưng có lẽ chịu nóng nực hơn ai cả là phải kể đến 12 vị HC2 trong quân phục Ðại lễ đúng hàng đầu trông thật sáng nước. Những máy chụp hình cá nhân cũng chớp lia lịa nhưng có lẽ không lấy trọn vẹn cả nhóm được. Các máy video làm việc overtime mấy ngày vừa qua cũng chạy không ngừng.
Chụp hình kỷ niệm chung vừa xong, các bạn và gia đình vào phòng tiệc để chuẩn bị cho cao điểm của ba ngày họp mặt kỷ niệm 30 năm ra khơi của gia đình ÐNHC. Một số ra phía trước nhà hàng để được nhiếp ảnh gia TTÐức chụp hình đứng trong mô hình Nhẫn khóa 20.


 


Ðúng 7 giờ, MC HTDân với giọng nói nghiêm trang kính mời Tiểu ban Nghi lễ và “Quý Phu nhân” trong áo dài đồng phục màu xanh vào vị trí để chuẩn bị khai mạc Ðại Hội. Các chị tha thướt đi hàng đôi tiến về giữa sân khấu, kế đó là 12 bạn HC2 trong quân phục Ðại lễ, tay cầm kiếm trong dáng đi uy nghiêm, cũng theo hàng đôi tiến vào vị trí hành lễ hai bên sân khấu.
Tôi tiếp lời MC HTDân với phần chào Quốc kỳ và Quốc ca Việt Mỹ. Trong bầu không khí linh thiêng trang trọng, mọi người cùng cất tiếng hát: " Này công dân ơi ...." và từ trong cơ thể mọi người dường như có một luồn sinh khí chảy mạnh qua các tế bào, các sớ thịt làm hồn người phấn khởi. Ai nấy cùng nhau hát những lời ca hùng mạnh để tưởng nhớ đến quê hương yêu dấu ngàn đời.
Hình ảnh các HC2 trong trang phục Ðại lễ, tay giơ cao kiếm trong tư thế chào kính trông thật uy nghiêm nhưng không kém phần đặc sắc và đẹp mắt. Sau khi toán nghi lễ đổi tư thế kiếm, mọi người cùng cất tiếng hát chung trong phần hợp ca "Hải Quân VN Hành Khúc". Nghi lễ được tiếp tục với phút m/Mặc n/Niệm để tưởng nhớ tiền nhân, anh hùng, đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh đời mình cho lý tưởng Tự Do và quyền làm người cho dân tộc.
Khi các quan khách an tọa, MC HTDân mời các HC2 đứng lên để cử hành giây phút tưởng nhớ các chiến hữu đồng Khóa ÐNHC tức những đồng môn cùng t/Trường m/Mẹ tại Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang, Quân Lực VNCH đã vĩnh viễn ra đi.
Trong lúc mọi người im lặng, MC HTDân và tôi thay phiên đọc danh sách các bạn đồng khóa đã vĩnh viễn ra đi nơi quê nhà hay tại Hoa Kỳ: NAnh, VADân, TNÐiệp, PNDồi, NVÐược, LVHậu, LQHùng, HHKhương, PTLập, NVLoan, NVNhẫn, ÐMNhuận, NHTâm, KTTiếp, NLThành, NQToàn, BTTường, NVXê và BXuân.



Chương trình tiếp tục với phần giới thiệu quan khách gồm các bậc đàn anh như NT NVPháp (Ðệ Nhất Hổ Cáp); NT VQThủ; NT NVMinh; NT TTNghĩa; NT LTÐạt; NT ÐÐBình; NT NVHuệ và một NT khóa 16 (xin lỗi, không nhớ tên) là anh ruột của HC2 TLThạnh. Và dĩ nhiên, người quan khách thân thiết nhất của ÐNHC tại miền Nam California vẫn là NT Nguyễn Nguyên Long, vị đàn anh khóa 19 thuộc gia đình Ðệ Nhị Thiên Xứng. Phần các khóa đàn em thì có NVTô (21); VVThiện (24). Các quan khách được giới thiệu đứng lên cho mọi người nhận diện và đón nhận những tràng pháo tay thật giòn giã từ các gia đình HC2 trong phòng tiệc.
Kế đó, HC2 CVThành đại diện chi hội HC2 Miền Nam Cali. ngỏ lời cùng quan khách và các bạn. Và HC2 TDTín, người đứng mũi chịu sào cho Ðaị Hội Kỷ Niệm 30 Năm Ra Khơi, cũng lên máy vi âm đọc diễn văn chào mừng. Ðáp lời BTC, trong phần tâm tình của quý quan khách đàn anh, NT NVPháp đã đại diện quan khách lên máy vi âm chia sẻ cảm tưởng. Kế tiếp, NT đã biểu lộ máu văn nghệ qua nhạc bản "Sao Rơi Trên Biển" để tặng cho quan khách và toàn thể gia đình ÐNHC.
Phần trình diễn slide show của webmaster LVChâu cho mọi người có dịp nhìn được hình ảnh các bạn trong gia đình ÐNHC, các sinh hoạt của HC2 khắp nơi, hình ảnh các cuộc vui như đám cưới con cái các HC2, hình ảnh hai cháu Minh Tú và Cẩm Vân tốt nghiệp Trường SQHQ Hoa Kỳ tại Annapolis thuộc tiểu bang Maryland, rồi cũng có hình ảnh buồn như cảnh tiễn đưa Cố HC NHTâm về nơi an nghỉ sau cùng, hoặc cảnh viếng mộ cố HC NVNhẫn tại Virginia ....
Sau đó, HC2 LDHuyến, tân Hội Trưởng Hội Ái Hữu ÐNHC, lên sân khấu phát biểu cảm tưởng và đồng thời giới thiệu Ban Chấp Hành nhiệm kỳ đầu tiên của Hội Ái Hữu ÐNHC.
Khi tiệc bắt đầu, HC2 HMQuang, Trưởng Ban Văn Nghệ của Ðại Hội lên điều động chương trình văn nghệ. Trong lúc mọi người thưởng thức các món ăn, các bạn trong ban nhạc khóa 20 như HMQuang, ÐTVẽ, LAHuê va ÐTTrác (vắng bóng TKHoàng, PTDũng và PVHùng fox) đã thay phiên nhau giúp vui chương trình văn nghệ. LAHuê cho các bạn đồng khóa được nghe giọng ca vang bóng một thời khi anh "chuyển vận nội công" cất tiếng hát một đoạn của bản nhạc "Don't let me down" từng nổi tiếng vào cuối thập niên 1960... Tiếp tục phần văn nghệ, LAHuê cho mọi người thưởng thức liên khúc "Thủy Thủ và Biển Cả" và bản nhạc dễ thương "Ghen". ÐTVẽ cũng cho anh em và quan khách được dịp nghe lại giọng hát truyền cảm của anh qua hai bản "Ngày Ðó" và "Ðường Xa Ướt Mưa". Chị Thanh Nhàn, bà xã của HC2 LAHuê cũng nối gót đức lang quân với bản "Biển Tình" nghe cũng đã con ráy lắm. Quả là chồng nào vợ nấy!!!
Chị CVThành, cô em Bắc Kỳ dong dỏng cao, cũng trổ tài với bản nhạc "Nha Trang Ngày Về" làm ai nấy nghe mà nhớ Nha Trang thấy "mụ nội".
Ðăc biệt trong bữa tiệc còn có sự đóng góp của nam ca sĩ Charlie Phạm và nữ ca sĩ Ngọc Huệ. Theo nguồn tin đáng tin cậy thì nữ ca sĩ Ngọc Huệ là em vợ của HC2 ÐNKhảm. Sự có mặt của cô đã làm đêm văn nghệ thêm phần hào hứng qua những bản nhạc Twist thật kích động. Các bạn và quan khách yêu chuộng khiêu vũ đã ra chật kín sàn nhảy. Mọi người thật vui, thật thoải mái tận hưởng những giờ phút khó quên của buổi dạ tiệc.
Một số bạn ra ngoài sân cho thoáng gió và để vừa nói chuyện, vừa "nhang khói" qua những điếu thuốc Marlboro light, Marlboro đỏ hay 555. Khi phần vụ làm MC của tôi được tạm gián đoạn vì có HC2 HMQuang lo trên sân khấu, tôi ra ngoài sân trước nhà hàng thì gặp HC2 NMQuân, hình như đi làm về rồi ghé qua thăm bạn bè. Trông anh vẫn vậy, không khác xưa bao nhiêu, có lẽ chỉ cái tuổi ngoài 50 đã len lén làm vài đường nhăn trên nét mặt, hay mái tóc điểm sương đánh dấu tuổi đời.
Xen kẽ chương trình còn có phần tặng quà quan khách, đặc biệt gia đình ÐNHC đã tặng NT NNLong món quà gói ghém chân tình đàn em dành cho người đàn anh khả kính. Sau đó là phần xổ số tặng quà rất là hồi họp thú vị. Chị CVThành và tôi điều động tiết mục nầy cũng khá vui. Có sáu lô an ủi, trúng quà CD nhạc của nữ ca sĩ Ngọc Huệ tặng thì gia đình PÐLương trúng hết hai món rồi. Người trúng lô độc đắc (tượng Thánh Tổ Trần Hưng Ðạo khá nặng) là HC2 LATuấn từ xứ Kangaroo tới. Không hiểu anh sẽ làm cách nào để đưa về Úc Châu giữ làm kỷ niệm.
HC2 NVSáng có thêm trò đố vui có giải thưởng khiến bà con cũng thích và tham gia vui vẻ lắm. Hai cháu HQ Thiếu Úy Cẩm Vân và Thiếu Úy TQLC Minh Tú, hai ái nữ của anh chị NVHuấn, trong hai bộ quân phục HQ và TQLC Hoa Kỳ cùng lên sân khấu phát biểu cảm tưởng bằng tiếng Việt và tiếng Anh nghe rất ư là cảm động.
Bạn NVHuấn còn được Sáng Cận mời lên đọc bài tuyên dương người thủy thủ của biển cả nghe rất hay.
Nói chung, ai cũng nhận thấy buổi dạ tiệc quả là một cơ hội ngàn vàng được gặp lại bạn bè xưa cũ. Cuộc sống nơi hải ngoại đã làm chúng ta thấy gần nhau hơn, tình cảm thắm thiết hơn khi được chia sẻ những giờ phút khó quên đó.
Gần phút cuối là phần tặng quà của NT NNLong cho một số HC2. Những món quà nho nhỏ nhưng hàm chứa đầy tình huynh đệ mà NT đã từ lâu dành cho khóa đàn em.
Kế đó là phần cắt bánh kỷ niệm. Các HC2 mới được bầu trong Ban Chấp Hành của Hội Ái Hữu ÐNHC và các đại diện vùng đã cùng nhau cắt hai bánh Kỷ Niệm 30 Năm Ra Khơi của gia đình ÐNHC. Mọi người cùng chia sẻ miếng bánh ngọt ngào ghi lại tình cảm sâu đậm của các HC2 và gia đình trong đêm đáng nhớ ngàn đời.
Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, nhất là khi sương đêm bên ngoài rơi xuống báo hiệu đêm khuya đang chuyển mình sang một ngày mới.
Dầu vậy, một số bạn vẫn vui chơi qua những điệu khiêu vũ trên sàn nhảy. Một số khác chuẩn bị về khách sạn nghỉ ngơi. Còn lại những bạn đứng ngoài sân tiếp tục hàn huyên tâm sự như muốn níu kéo thời gian đừng để nó trôi đi quá lẹ.
Ðể kết thúc phần tường trình buổi dạ tiệc, tôi xin mượn lời thố lộ của bạn ÐTTrác, gói ghém những tình cảm khó quên trong đêm thứ Bảy 22/07/2000: "Ðây là một bữa tiệc thật unique, độc nhất vô nhị. Một bữa tiệc mà từ ngày tôi sang đây chưa bao gìờ được tham dự. Một bữa tiệc mà bất cứ bàn tiệc nào tôi đặt chân đến tôi đều thấy có bạn mình ngôì đó ....."


Buổi picnic ngày Chủ Nhật 23/07/2000:
       Vào khoảng 11 giờ sáng, đa số các anh em HC2 và gia đình tham dự buổi picnic ngoài trời đã đến để chuẩn bị thực phẩm và trò chơi tại Lô 17 của Mile Square Regional Park. Công viên nầy được bao quanh bởi các đường Edinger, đường Brookhurst, đường Euclid và đường Warner.
Nắng sáng ban mai đã dịu nhưng cũng cần có nhà tạm của Lô 17 để làm nơi che nắng cho BTC sắp xếp đồ ăn thức uống trên các bàn ghế dài của công viên. Anh chị HVLượm và các bạn trong BTC lo thật đầy đủ.
Trưởng Ban Tổ Chức TDTín dù lờ đờ mệt mỏi nhưng vừa đến công viên, anh đã mở đồ nghề ra rồi mời gọi các chị cùng chung vui trong trò chơi lôtô. Với sự điều động và hát hò của chị HC2 CVThành, môn chơi lôtô cũng lôi cuốn được một số đông các chị tham gia vui vẻ. Nghe nói chị HC2 MTÐắc đã ủng hộ tất cả tiền thắng lôtô cho BTC tùy nghi sử dụng.
Trong lúc đó, HC2 NBNhẫn lo đi tìm các bạn tình nguyện làm trọng tài cho các trò chơi thể thao.
Phần thực phẩm đầu tiên được cung cấp là bánh mì thịt nguội để mọi người lót dạ trước cho đỡ đói. Trong lúc đó, các HC2 NVChừng và HKChiến hì hục mồi lửa lò than chuẩn bị nướng thịt sườn. Những trái dưa hấu thật bự và khá nặng được khiêng tới chờ được mổ xẻ thành từng miếng trước khi vô bụng mọi người. Trong số các chị lo phần thực phẩm, có lẽ chị HVLượm cực nhiều nhất. Chi lo loay hoay cắt bánh mì làm hai, rồi cắt dưa hấu, sắp trái cây ra bàn, lại lo gắp thịt ướp sẵn để hai đàu bếp tình nguyện NVChừng và HKChiến đứng nắng nướng sườn cho ngon và không bị cháy đen vì để trên lò quá lâu.
Trong lúc một số các chị chơi lôtô, một số các bạn tụ nhóm dưới bóng mát các cây lớn nói chuyện, HC2 TTÐức làm nhiệm vụ nhiếp ảnh gia một hồi rồi ra nằm ghế thoải mái, nét mặt vẫn còn đang bị ảnh hưởng bởi những giờ thức khuya trong đêm thứ Bảy. Nhiều người đã tận dụng thời gian được gần nhau để chung vui, chia sẻ những kỷ niệm xa xưa với bạn bè đồng môn, đồng khóa.

Ðứng nói chuyện cùng HC2 DTTùng và NXDục là NT NNLong, người đáng được tuyên dương công trạng vì NT có mặt đủ ba ngày gặp gỡ của gia đình ÐNHC.
Một hồi sau, phần thực phẩm được tăng cường với bánh giò nóng hết sức ngon miệng, trong lúc hai đầu bếp tình nguyện cung cấp thịt sườn nướng cho các bạn bè cùng ăn.
Sau 12 giờ trưa, HC2 NBNhẫn đi cổ động các HC bố làm trọng tài và các HC con tham dự các trò chơi nhảy bao, chạy đua. Các cháu thắng giải đã được HC2 TDTín trao tặng phần thưởng coi cũng xôm tụ không ít.
Các bạn ÐCChí, PÐPhong, LVTài, NVÐệ cầm nón đi biển lăng xăng kêu gọi bạn bè đóng góp giúp đỡ gia đình và thân nhân các HC2 còn ở VN như NHLiêm (đau phổi) và cố HC2 NVXê .... Riêng HC2 TPHồng, với tân chức vụ Thủ Quỹ, bận rộn hối thúc anh em đóng góp, gặp ai anh cũng nhắc nhở nhiệm vụ khởi đầu của các hội viên.
Ròi các bạn HC2, các chị, các cháu, từng nhóm thay nhau chụp hình, quay video tiếp. Không khí thật là vui và sống động.
HC2 VUSao, có bộ râu mép, râu càm khá rậm rạp, chọc quê mấy tay mày râu nhẵn nhụi. Anh cũng khôn khéo vuốt ve họ với câu chuyện "Con Cá Vồ". Con cá vồ, tức là cá tra, thường được nuôi trong hồ nước có nhà mát ngăn từng chổ riêng để thiên hạ tới vận nội công thả bom cho cá tra đớp.
Câu chuyện rất tiếu lâm, dí dỏm mhưng tôi không nghe hết, chỉ xin nói ngụ ý của VUSao là an ủi các tay mày râu nhẵn nhụi là đừng có buồn. Bởi lẽ mặt mũi nhiều rừng rậm coi ngon lành chứ thân phận mày râu dữ dằn hay phong nhã thì cũng chỉ giống mấy con cá vồ mà thôi. Hy vọng HC2 VUSao đồng ý với lời tôi tường thuật, còn không thì cứ gọi điện thoại than phiền. Tôi sẽ ráng nói chuyện "long distance" câu giờ bào chữa vài tiếng đồng hồ coi ai ngán !!!!!!!!!
Ðến giữa trưa, các HC2 cũng đến đông hơn lúc mới mở màn picnic. Tuy vậy, số người tham dự không thể bằng đêm 22/07/2000 được. HC2 MNOanh và TVLung cũng xuất hiện đến thăm hỏi bạn bè.
Nhân vật xuống núi bất ngờ nhất là người đẹp NVYên. Trông hơi bụi đời trong áo sơmi hường ngắn tay, bỏ vào quần jean, lại đeo thêm cặp kiếng "dâm" đen thùi, đi giầy cao bồi nhọn mũi mới rõ tay chơi cầu ba cẳng. Nét mặt vẫn vui tươi đẹp gái như ngày còn trong quân trường. Các bạn xúm nhau vào chọc Yên, nhưng anh vẫn đớp chát ngang ngửa không chịu thua ai. Yên còn trí nhớ khá tốt nên gặp đa số các bạn là anh nhận ra ngay, chỉ đoán hụt vài người thôi. Thỉnh thoảng mừng rỡ ôm chằm lấy vài bạn cũ làm HC2 NÐChính, dân xứ Kangaroo, than phiền:"Sao tụi mầy bên nầy cứ ôm nhau hoài vậy?" Tôi xin mạn phép ghi chú riêng cho HC2 NÐChính là: "Bên nầy, xứ Mẽo, bạn bè lâu ngày gặp nhau thường tỏ tình thân tình vui vẻ giữa bạn bè bằng cách ôm choàng lấy nhau (tiếng Mỹ và tiếng Kangaroo gọi là "hugging" ấy mà!!!!) cho thân mật chứ không có ý chi xấu cả."
Trong lúc đó, các chị LÐHuyến, CVThành đang chuyện trò tiếu lâm với các chị HC2 dưới bóng mát của một cây cổ thụ. Khi được tin tình báo cho biết tình trạng độc thân của HC2 NVYên, hai chị liền mạnh dạn trực chỉ đến nhóm anh em đang chọc ghẹo Yên về an tọa dưới gốc cây cổ thụ. Chị CVThành đóng vai điều động phần điều tra lý do vì sao "người đẹp" NVYên đến giờ nầy vẫn chưa "yên bề gia thất"?

Các HC2 khác đứng chung quanh cổ võ, nói cười không ngớt. Phần mai mối mỗi lúc một trở nên hào hứng, gay cấn hơn.
Khi cố gắng làm mai HC2 Yên với một chị độc thân tự xưng tên là "Trần Thị Trường", chi CVThành lại diễn giải rộng rãi, đầy đủ hơn là người đẹp mang tên "TTTT" tức "Trần Thị Trần Truồng". Tên nghe có vẽ dễ bị kiểm duyệt nhưng lại hấp dẫn thế mà HC2 Yên nhà ta vẫn nhất định "em chẳng dám"
Mai mối NVYên không được, các chị xoay qua TVLung, một tay độc thân khác. HC2 Lung thì chống đối chút đỉnh chớ không chiụ ngồi yên để các chị tố khổ. Chọc HC2 TVLung cũng không xong, các chị được nhắc nhở còn một tay độc thân nữa là NT NNLong. Thế là các chị CVThành và LÐHuyến lại kéo NT ngồi xuống gốc cây cho bằng được. Với lời lẽ tiếu lâm nhưng vẫn còn giữ sự kính trọng đối vớI NT, chị CVThành lên tiếng giới thiệu ông anh với người đẹp TTTT. Biết mình bị lâm vào trận đồ "Âm Thịnh Dương Suy", NT phá trận bằng cách đánh trống lảng trình bày hình ảnh huấn nhục trong hai cuốn album thật dầy. Nhờ vậy, NT đã khéo léo công phá được trận đồ và trở về đàm đạo với các HC2 khác.
Trong lúc đó, các chị trong BTC cũng lo dọn dẹp rác rưới để chuẩn bị giờ chấm dứt buổi picnic ngoài trời tại Mile Square Regional Park. Các anh các chị lại tụ nhóm bắt tay giã từ hay nói lời tạm biệt hẹn gặp lại một ngày gần đây. Giờ phút chia tay lúc nào cũng khó khăn vì mọi người cùng bịn rịn chẳng muốn xa nhau. Một số đã ra phi trường để trở về với gia đình, một số trở về nhà anh chị HVLượm để tiếp tục cuộc vui. Một số các bạn ở xa như TMLộc, ÐNKhảm và LQChung vẫn còn nán lại miền Nam Cali nắng ấm cho thỏa tình nhung nhớ.
Ba ngày vui đã qua, các HC2 , các phu nhân, các thân nhân và các cháu đã sống ba ngày vui khó quên. Hy vọng các bạn không có mặt trong ba ngày đại hội sẽ chia sẻ phần nào cảm nghĩ của người tham dự qua bài tường thuật nầy.
Riêng vợ chồng chúng tôi, hai đứa trở về Philadelphia vào lúc 7 giờ 30 sáng ngày thứ hai 24/07/2000.
       Sau một chuyến bay đêm khó ngủ, khi nằm trên giường cố gắng chợp mắt mà đầu óc tôi vẫn còn mơ mơ màng màng. Những khuôn mặt của các bạn tiếp tục thoáng hiện trong tâm trí. Ðầu óc chợt nghĩ đến nếu có cuộc họp mặt vào năm 2030, không hiểu Khóa 20 SQHQNT sẽ còn bao nhiêu người? Và có lẽ Hotel Huntington Beach sẽ được thay thế bởi "Khách Sạn Hằng Nga" trên cung trăng của thời đại liên hành tinh mất thôi !!!
Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, tôi thiếp đi trong giấc ngủ lúc nào chẳng hay............




 

( Trở về đầu trang )

[ Trang Hải Trình ]