Hồi Ký 20 ( Trở về trang Hải Trình )
  Tu chỉnh mới nhất ngày 28 tháng 05 năm 2020 Bản quyền (c) Đệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT  
Hai mươi tháng Bảy năm nao,
Hơn hai trăm sáu lao xao hành trình.
Giã từ cha mẹ người tình,
Balô nặng gánh, hải trình Nha Trang ............


       B ốn câu thơ đầu tiên trong bài thơ "Ðể tưởng nhớ những ngày đã qua" của bạn Nguyễn Xuân Dục đã gợi ý cho chúng tôi viết lại những dòng hồi ký dưới đây. Với một ước vọng nhỏ nhoi là mang lại những kỷ niệm buồn vui cho những người bạn Hai Mươi, cách đây hơn mấy chục năm, làm thân trai thời ly loạn, đã "xếp bút nghiên theo việc đao binh" lên đường đi theo tiếng gọi của Ðại Dương hầu thực hiện mộng Hải Hồ.
Hơn nhiều thập niên qua, một số bạn hiền đã nằm xuống, trước, trong và sau cuộc chiến. Tất cả Hổ Cáp 2 xin nghiêng mình vỉnh biệt các bạn hiền. Những người bạn Hai Mươi còn sót lại, dù còn ở lại Quê Hương hay đang lưu lạc xứ người, hãy cùng nhau hồi tưởng lại những ngày đầu tiên, do thời cuộc đưa đẩy, chúng ta đã gặp nhau. Những ngày tháng đầu của năm 1969 .........


       Tháng 06/1968, Lệnh Tổng Ðộng Viên được ban hành sau biến cố Tết Mậu Thân.
Từ tháng 01 năm 1969 đến tháng 03 năm 1969, Khóa 20 Sĩ Quan Hải Quân được tuyển mộ và hoàn tất thủ tục nhập trại Bạch Ðằng II.
Quân số lên đến 8 trung đội tính đến cuối tháng 04 năm 1969.
  • Trung Ðội 1 do Nguyễn Hùng Tâm.
  • Trung Ðội 2 do Hoàng Thế Dân.
  • Trung Ðội 3 do Nguyễn Văn Xê.
  • Trung Ðội 4 do Ngô Văn Vũ.
  • Trung Ðội 5 do Ngô Nguyên Trực.
  • Trung Ðội 6 do Nguyễn Minh Cảnh.
  • Trung Ðội 7 do Tô Ngọc Diệp..
  • Trung Ðội 8 do ...( ?? ).
Tình thân 20 đã bắt đầu khi có 4 bạn kết nghỉa anh em lúc mới vào trại Bạch Đằng II: Vỏ V. Côi, Nguyễn A. Dũng, Dương T. Tùng và Bùi T. Công.
Tất cả lên đường thụ huấn tại Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung, dưới quyền hai Chuẩn Úy C/B Nguyễn Văn R. và Trần Văn H. vào tháng 05 năm 1969.
Thêm 7 bạn kết nghỉa với nhau: Đoàn H. Trí, Phan X. Sơn, Nguyễn M. Quan, Nguyễn V. Lộc, Ngô V. Long, Phạm V. Thì và Lưu V. Nở.

Tại đây, khóa được chia làm 2 Ðại Ðội A và B, mổi Đại Đội có 130 khóa sinh, tổng cộng 260 người.
Danh xưng là khóa 2/69 Tiểu Ðoàn Trần Bình Trọng. Khóa được nổi tiếng vì tinh thần kỷ luật và tự chỉ huy. Ðiều nầy không ngạc nhiên lắm vì trước đó 2 tháng, khi còn là khóa sinh trong trại Bạch Ðằng II, mỗi ngày đều chạy và tập diễn hành.
Mãn khóa ngày 10 tháng 07 năm 1969 tại Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung sau 9 tuần cơ bản quân sự.
Ðến ngày 18 tháng 07 năm 1969 thì được chuyển vận ra Nha Trang trên HQ 406 gồm 267 khóa sinh, bao gồm 260 khóa sinh vừa mãn khóa 9 tuần quân-sự ở TTHL Quang-Trung, thêm 6 khóa sinh là nhân-viên cơ-hữu của Hải-Quân, và 1 khóa sinh nữa là Th/úy CB Ngô V. Các.
.... Hai mươi tháng Bảy năm nao,
Hơn hai trăm sáu lao sao hành trình.
Giã từ cha mẹ người tình,
Balô nặng gánh, hải trình Nha Trang.
Quân trường trực chỉ mở màn,
Bắt đầu Huấn Nhục, ngỡ ngàng đời trai ........

Khóa 20 rời HQ406 và nhập quân trường Nha Trang trưa ngày 20 tháng 07 năm 1969.

Nhằm ngày Chủ Nhật, các đàn anh khóa 19 đều đi bờ, chỉ còn một số nhỏ trong quân trường ra đón tiếp.
Tại đây, những lời chào mừng đầu tiên là:
" ..... Hai mươi nghe đây, kể từ giờ phút nầy, các anh không còn là những người dân sự tà tà và yếu hèn nữa. Tự do của các anh sẽ đặt dưới kỷ luật của Quân Trường. Mọi chống đối sẽ bị trừng phạt nặng nề. Chúng tôi có nhiệm vụ hướng dẩn các anh ... Còn anh kia, ai cho phép anh đeo lon? anh phải tháo ra ngay!!! Tất cả các anh hãy theo lệnh tôi....... Mang balô lên vai và chạy theo tôi để chào mừng quân trường ....."
Khóa 20 bắt đầu trải qua giai đoạn Huấn Nhục từ đó.
Một vài kỷ niệm trong thời gian huấn nhục:
- Bạn Vương Thế Phiệt là người bị phạt quân đầu tiên về tội dấu đường dưới gối. Bạn bị phạt phải ăn cho hết đường, kể cả bao nylon ...
- Kế đến là bạn Trần Ken bị phạt kéo trên vỉ sắt về tội "chống đối".
- Bạn Nguyễn Xuân Dục là người bị phạt đứng nắng đầu tiên.
- Bạn Bùi Thành Công và một vài bạn khác phải đọc thực đơn mỗi buổi ăn vì nhỏ tuổi nhất.
Hai mươi con số liêu trai,
Bị trên Mười Chín, dưới dài kéo thân.
Ngày đầu lôi kéo Trần Ken,
Thị oai dằn mặt, kên kên đầy đường.
Lại thêm Thế Phiệt chạy thường,
Vì mê đồ ngọt, bao đường nuốt luôn.
Rồi thời kế đến Lưu Quang,
Bé con bị tội phạt quân dài dài.

Ðến ngày thứ nhì của tuần lễ Huấn Nhục thứ hai, khóa đàn em bị tập họp lại và hỏi:
"...Có anh nào không chịu đựng nổi Huấn Nhục, muốn giải ngũ, bước ra một bên. Chúng tôi sẽ cứu xét giúp các anh...."
Bạn Võ Uyên Sao và một vài bạn nữa, có lẽ tinh thần hơi xuống thấp, nên bước ra trình diện. Không ngờ đó là câu hỏi gài bẫy để phạt những bạn nào thiếu chịu đựng.
Và các bạn nầy được lệnh vào thu xếp tất cả quân trang, cho vào đầy balô và trở ra trình diện. Rồi thì hậu quả thế nào, các bạn cũng đã biết. Các bạn đó vác balô ra thao diễn trường và bị bắt dùng đầu đẩy balô vòng quanh sân quân trường !!!!!!
Một vài câu thơ của các bạn trong thời Huấn Nhục.
Của bạn Lưu Ðức Huyến:
........ Bầu trời cảnh Chụt
Thú Hải Quân ao ước bấy lâu nay
Kìa lăn lăn lóc lóc quay quay
Ðệ nhất rách hỏi rằng đây có phải?
Và của bạn Phạm Ðức Phong:
Ð.m. tiên sư cái sự đời
Ðứa nằm hít đất đứa ngồi chơi
Phen nầy ta quyết đi lên núi
Sống với khỉ còn hơn với người .....
Còn rất nhiều kỷ niệm mà chúng tôi không nhớ hết. Xin mời các bạn xem lại trang Huấn Nhục 20 để chúng ta cùng nhìn lại những kỷ niệm có một không hai trong cuộc đời quân ngũ của mình.
Một sinh viên đào ngũ là Phan Thiệu Đường. Ba sinh viên xin chuyển ngành là: Nguyễn Văn Huệ học Sĩ Quan Thủ Ðức, Ngô Văn Các nguyên là Thiếu Úy CB trở về Bộ Binh. Còn Nguyễn Hữu Hải thì sau 2 tuần lễ Huấn Nhục, được thuyên chuyển về Sài Gòn làm việc cho Bộ Chỉ Huy Lực Lượng Thám Sát tỉnh Gia Định.
Sau khi trải qua giai đoạn Huấn Nhục, khóa 20 được đi bờ lần đầu.
Lễ Bố Con sau đó đã tạo được thân mật giữa hai khóa đàn anh và đàn em. Lễ Bố Con nầy cũng được tổ chức chu đáo, có bạn được tới hai hay ba ông Bố vì mấy ông đàn anh có con không được hài lòng nên nhận thêm để giúp đỡ bạn bè .....
Các tân Sinh Viên Sĩ Quan được đi bờ đầu tiên với PAT ÐEN, được gọi là sĩ quan tàu ngầm. Trong ngày đi bờ đầu tiên nầy, mấy ông Bố có con đi bờ cũng vất vả chạy ngược xuôi lo quân phục cho đàn em .... từ giây thắt lưng đến đôi vớ, đôi giày hay nón cũng đều mượn tạm của Bố hay gặp mấy Bố tà là phải mượn chú bác ........

Rồi thời gian cũng qua mau, ngày lễ gắn ALPHA thật vui và cảm động. Có bạn được cô nhân tình bé nhỏ vùng biển đến gắn cho hay để mặc ông Bố đàn anh lo liệu.
Cũng trong thời gian nầy thành hình ban nhạc 20 gồm những tay chơi nhạc amateur mà sau nầy rất nổi tiếng ......
Và Nguyễn Hùng Tâm, người hùng của khóa 20 đã âm thầm lập quỹ làm Nhẫn Ra Trường cho khóa 20. Đây là một hảnh diện cho Khóa 20 vì là khóa duy nhất trong các khóa Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang có Nhẫn ra trường.
Vào lúc gần Tết, các Hổ Cáp 2 được phép thường niên 2 tuần lễ về thăm nhà. Thế là hơn 200 tân SVSQ lo tìm vé máy bay hay quá giang về thăm gia đình.
Trung đội 7 Cơ Khí do Nguyễn Ngọc Châu làm Trung Ðội Trưởng đã ngấm ngầm đóng góp một số tiền về Sài Gòn để làm thiệp Tết cho khóa 20 mà không qua kiểm soát của đàn anh. Công việc in nầy giao cho các bạn Lê Công Khai, Nguyễn Xuân Dục, Nguyễn Ngọc Châu. Công tác trình bày do Lưu Quốc Bảo thực hiện, in hơn 1000 tấm thiệp với giá thật thấp đối với giá thiệp quân trường do khóa đàn anh thực hiện. Công việc nầy được bảo mật tối đa và phân phối ngay tại Sài Gòn cho mỗi trung đội.... Cũng vì thế, mà sau nầy, được các bạn cùng khóa đặt danh xưng là Trung Ðội 7 Cơ Khí Hoàng Gia ...

       Tháng 2 năm 1970, khóa đàn anh (19) ra trường. Khóa 20 được mang dây vàng. Sau đó, được sự giúp đỡ của HQ Th/Tá Hoàng Minh Tâm và HQ Ð/Úy Võ Thành Tâm cũng như nhờ sự ưu ái của các cấp chỉ huy quân trường thời bây giờ như HQ Ð/Tá Khương Hữu Bá, HQ Tr/Tá Nguyễn Trọng Hiệp, khóa 20 được đặc cách làm lễ chính thức đeo lon Alpha Chuẩn úy, điều mà khóa đàn anh mong muốn nhưng không thể thực hiện được. Ðây cũng là hình thức để đón tiếp khóa đàn em 21, Ðệ Nhị Nhân Mã.
Thời điểm Alpha dây đen, Alpha dây vàng và Alpha Chuẩn úy của khóa 20:
1/ Alpha dây đen: Sau khi Huấn Nhục hoàn tất , nhận bố con đêm Thứ Sáu. Ngày Thứ Bảy Khóa 20 làm lễ gắn Alpha (dây đen, 5 nhánh) và đi bờ Nha Trang.
2/ Alpha dây vàng: Quân Phục Đại Lễ diễn hành trong ngày ra trường của Khóa dàn anh Đệ Nhị Thiên Xứng, thứ Bảy ngày 21 tháng 02 năm 1970.
3/ Alpha Chuẫn Úy: Đeo Aplpha dây vàng được một tuần thì được quyết định cho đeo Alpha Chuẫn Úy (28/02/70) để đón tiếp khóa đàn em 21 nhập trường ngày Thứ Tư 04 tháng 03 năm 1970.
Ngày đón tiếp khóa đàn em đã được thực hiện trong nhiều lo lắng của Ban Chấp hành, lo ngại khóa đàn anh làm quá đáng sẽ có hại đến uy tín khóa cũng như trách nhiệm của quý vị Sĩ Quan liên hệ. Vì trong cùng thời gian nầy, Quốc Hội và Bộ Quốc Phòng đang để ý về việc Huấn Nhục của Hải Quân. Những trường hợp đã xảy ra như: SVSQ khóa 19 Nguyễn Văn M. bị điên vì ngậm cóc; SVSQ khóa 20 Trần Ken bị kéo trên vỉ sắt tróc da tận xuống bụng và lưng ... Những điều nầy ngoài ước muốn của Quân Trường, do đó, các "Ðao Phủ Thủ" đã được đắn đo rất kỹ. Tuy nhiên, vẫn có những đáng tiếc xảy ra. Một số đàn anh 20 hơi quá tay trong thời kỳ Huấn Nhục khóa 21, làm cho Bộ Chỉ Huy Quân Trường phải theo dõi và can thiệp...
........Rồi thì đến kẻ đi đêm,
Thiệu Đường, Hữu Hải, Huệ đen bỏ trường.
Đường thì cao cành xuất dương,
Hải thì bỏ lính, bạn thường với dân.
Huệ đi trình diện Lục Quân,
Thế là còn lại hai trăm sáu người.
Kéo cày qua kiếp đười ươi,
Kể từ nòng nọc đứt đuôi làm người.
Bố con lễ nghĩa lôi thôi,
Cũng toàn khuôn mặt một thời đã qua....
Những bạn sau đây đã tạo được danh tiếng cho khóa 20:
- Về phần điều hành có bạn Nguyễn Hùng Tâm, Trần Gia Ðịnh, Nguyễn Hải, Nguyễn Văn Xê ....
- Về văn nghệ, có các bạn: Huỳnh Minh Quang, Phan Thiết Dũng, Phạm Văn Hùng(Hung Fox), Ðỗ Thế Trác, Trần Kim Hoàng, Ðỗ Thanh Vẽ, Lưu An Huê ....
- Về thể thao, có Nguyễn Hải, Phan Xuân Sơn, Lưu Quốc Bảo, Huỳnh Văn Tài, Ðàm Thanh Tâm, Hồ Ngọc Diệp, Mai Tất Ðắc, Trịnh Công Ðoàn, Trương Văn Hiếu ....

Tiểu Ðoàn SVSQ thuộc TTHLHQ/NT có 4 Ðại Ðội SVSQ. Ðại Ðội 1 và 2 thuộc về khóa đàn anh. Ðại Ðội 3 và 4 thuộc về khóa đàn em.
Thành phần cán bộ khi còn là đàn em:
- Ðại Ðội Phó ÐÐ3: Nguyễn Hùng Tâm
- Ðại Ðội Phó ÐÐ4: Trần Gia Ðịnh
Khi lên đàn anh:
- Tiểu Ðoàn Trưởng: Nguyễn Hùng Tâm
- Ðại Ðội Trưởng ÐÐ1: Nguyễn Hải
- Ðại Ðội Trưởng ÐÐ2: Nguyễn Văn Xê
- Ðại Ðội Trưởng ÐÐ3: Ðoàn Hữu Trí
- Ðại Ðội Trưởng ÐÐ4: Trần Gia Ðịnh
Tổng cộng có 8 trung đội Chỉ Huy và 3 trung đội Cơ Khí.
* Đại Đội I gồm 4 Trung Đội CH và 3 Trung Đội CK:
- Trung Ðội 1 CH: TĐT Nguyễn Minh Cảnh
- Trung Ðội 2 CH: TĐT Lâm Quốc Hùng
- Trung Ðội 3 CH: TĐT Trần Đình Triết
- Trung Ðội 4 CH: TĐT Hoàng Thế Dân
- Trung Ðội 5 CK: TĐT Lê Trọng Lực
- Trung Ðội 6 CK: TĐT Lê Vỉnh Hiệp
- Trung Ðội 7 CK: TĐT Nguyễn Ngọc Châu
* Đại Đội II gồm 4 Trung Đội CH:
- Trung Ðội 1 CH: TĐT Ngô Văn Vủ
- Trung Ðội 2 CH: TĐT Huỳnh Hửu Lành
- Trung Ðội 3 CH: TĐT Trần Tuấn Đức
- Trung Ðội 4 CH: TĐT Phan Văn Minh
Đao Phủ Thủ khóa 21:
1. Đệ Nhất ĐPT: Nguyễn Văn Độ
2, Đệ Nhị ĐPT: Hoàng Thế Dân
3. Đệ Tam ĐPT: Phạm Văn Cần
4. Đệ Tứ ĐPT: Nguyễn Phúc Khanh
5. Đệ Ngũ ĐPT: Nguyễn Quang Toàn
6. Đệ Lục ĐPT: Dương Thiệu Tùng
7. Đệ Thất ĐPT: Nguyễn Văn Sáng

( Hình minh họa của HC2 Lê V. Thạnh )
Thành phần cán bộ Tham Mưu thì gồm có:
- Ban Ẩm Thực: Trần Duy Tín, Nguyễn Văn Ðệ
- Thư Tín: Nguyễn Kỳ Tuấn Ngọc, Huỳnh Ngọc Sơn
- Trang Trí: Lưu Quốc Bảo, Nguyễn Hùng, Võ Uyên Sao
- Vũ Khí: Đỗ Duy Vy, Lê Quang Khánh
- Tiếp Liệu: Trần Ðức Chấn, Nguyễn Xuân Dục

Trong thời gian nầy, quân trường có tổ chức cho các SVSQ khóa 20 đi thăm Sư đoàn Mảnh Hổ, Đại Hàn ở Tuy Hòa và Duyên đoàn 25 ở Hòn Khói. Khi đi thăm ĐD25 thì đi bằng PCE và có thêm một chiếc LCM8 đi theo để đề phòng.
Tới Hòn Khói tầu không thể cập bến được nên neo ở ngoài và dùng chiếc LCM8 làm taxi đưa các SVSQ vào thăm duyên đoàn. Còn nhớ các Sĩ Quan của duyên đoàn 25 nói ở đây có hai tên VC nhưng chưa muốn bắt vì còn muốn theo dõi, vài ngày trước chúng đi ngang lâu dài tình ái.
Trên đường đi về tầu thì thấy Hạm Trưởng đi ca nô vô duyên đoàn nên Đ/Úy Tâm cho đi thẳng về mà không thèm ghé tầu. Ông nói "giờ giấc của Sinh Viên phải được tôn trọng".
Trên 260 SVSQ mà chen chúc trên LCM8, nếu có chuyện không may xẩy ra thì ai chịu tránh nhiệm? Không lâu thì chiếc PCE cũng bắt kịp và chạy phía ngoài. Lúc về gần tới quân trường Đ/úy Tâm nói với những người ngồi gần ông là ông cũng sợ lắm nhưng không thể để ông Hạm Trưởng muốn làm gì thì làm.
Ngày tháng qua nhanh, những tập tục Hải Quân được diễn lại. Ngày thi mãn khóa được tổ chức với sự lo lắng vì học chơi mà thi thiệt. Do đó, một số SVSQ đã nhờ bóng đèn điện dọc hàng rào phòng thủ làm đèn đọc sách.
Cũng trong thời gian chờ kết quả nầy mà các Tân SQ đă được phái đoàn tuyển mộ thuộc mọi cơ sở của Hải Quân đến thuyết trình và nhận ghi tên tình nguyện như:
- Sở phòng vệ duyên hải: Khoảng 10 bạn tình nguyện nhưng chỉ có những bạn sau đây được nhận:Bạch Xuân, Nguyễn Văn Hùng, Dương Xuân Phong, Đổ Thanh Vẽ.
- Liên Ðoàn người nhái: 18 bạn tình nguyện nhưng chỉ có vài bạn được chọn như: Nguyễn Minh Cảnh, Lê Văn Dũng, Phan Ngọc Lựu, Ngô Minh Hiếu .. còn những bạn khác tự động bỏ hay thay đổi vào giờ chót.
- Sở An Ninh, Hạm Ðội: ??
Kết quả thi ra trường, Thủ khoa ngành Chỉ Huy là bạn Lưu Ðức Huyến. Á khoa là bạn Mai Tất Đắc. Còn Thủ khoa nghành Cơ Khí là bạn Lê Vĩnh Hiệp. Á khoa là bạn Tô Phước Hồng.

       S au Lễ Mãn Khóa, tất cả tân SQ khóa 20 và gia đình cũng như các Sinh viên trường Quốc Gia Hành Chánh ra tham dự lễ mãn khóa cùng theo HQ501 về Saigon. Và những chuyện tình trên biển, những mối tình gắn bó đã xảy ra trong chuyến hải hành nầy.
Về đến Sàigòn, nghỉ phép được hơn hai tuần thì có khoảng trên dưới 100 tân SQHQ khóa 20 bắt đầu lập thủ tục đi thực tập Ðệ Thất Hạm Ðội của Hải Quân Hoa Kỳ.
Chương trình thực tập kéo dài khoảng hai tháng. Một số may mắn được bổ nhiệm trên những Chiến hạm tiếp tế nên có dịp thăm viếng nhiều hải cảng trong vùng Á Châu như Subic Bay, Hồng Kong, Singapore v.v... Một số kém may mắn, bị bổ nhiệm trên những chiếc Khu Trục Hạm có nhiệm vụ hộ tống Hàng Không Mẫu Hạm nên đành lênh đênh trên biển Thái Bình Dương gần hai tháng, chịu đựng những trận bão khủng khiếp....

Những bạn còn lại, tập họp hằng ngày ở Câu Lạc Bộ nổi để chọn đơn vị và từ giờ phút đó, các bạn 20 đã chia tay mỗi người một ngả để chính thức mang những học hỏi trong Quân Trường ra phục vụ trong các đơn vị Hải Quân thuộc quân lực VNCH.
Trước ngày ra trường, HQ Đ/úy Hoàng Dần có ra quân trường để tuyển mộ các tân SQ k.20 vào Liên đoàn NN. Có trên 15 bạn 20 tình nguyện gia nhập. Về SG trình diện LĐ NN khoảng trên 2 tuần thì các tân SQ ngành CK được lệnh phải trở về BCH/YTTV vì nhu cầu bổ xung cho các CCYTTV và TDYTTV. Trong số có 2 bạn Nguyễn X. Dục và Bùi T. Công.
Bạn Công về trình diện đơn vị mới là CCYTTV/An Thới. Còn bạn Dục thì tình nguyện phục vụ trên HQ331.
Các Tân Sĩ quan 20 tình nguyện đi đơn vị người nhái thì chỉ còn: Nguyễn Minh Cảnh, Phan Ngọc Lựu, Lê Văn Dũng.
Bạn Ngô M. Hiếu gia nhập NN khi phục vụ tại LĐ/ĐN 214.
Các bạn tình nguyện về đơn vị phòng vệ duyên hải thì chỉ còn: Nguyễn Văn Hùng, Ðỗ Thanh Vẽ, Bạch Xuân, Dương Xuân Phong và Vũ Hữu Lý.
Phục vụ ở Bộ Tư Lệnh có Tôn Thất Thái, Nguyễn Phùng Xuân, Nguyễn Văn Xê.
Ở Hải Quân Công Xưởng có Nguyễn Xuân Dục, Nguyễn Hữu Thiện ...
       Ngay sau ngày mãn khóa, một HC2 đầu tiên đã lìa đàn: đó là HC2 Nguyễn Văn Được. Bạn ra đi để lại vợ trẻ và một con thơ.
Kế đến là HC2 Huỳnh Hữu Khương. Bạn là HC2 đầu tiên hy sinh trong trận chiến bảo vệ đất nước. Bạn tử trận trong trận phục kích của VC tại Năm Căn. Được biết bạn mới thuyên chuyển về đơn vị Hải Đội 5 sau thời gian dài phục vụ tại Giang Đoàn 45 Ngăn Chận. Bạn đã tình nguyện đi công tác trong khi chiến đĩnh của bạn đang sửa chữa tại căn cứ và với kinh nghiệm sẳn có bạn đã hiên ngang chống trả trận phục kích của VC tại gần cửa Gành Hào, cứu thoát toàn bộ thủy thủ đoàn. Bằng hành động anh dũng, bạn đã ra lệnh thuộc cấp lái thẳng chiến đĩnh đâm vào ngay giữa ổ phục kích và trực xạ vào kẻ thù, tiêu diệt ổ phục kích. Do đó, tại Căn cứ Hải Quân Năm Căn có tên đường mang tên bạn.
Kế đến là bạn Đổ Văn Loan. Bạn đã nằm xuống khi tuổi đời vừa được 24 cùng lúc với NT Trần Thế Trang K13 khi tháp tùng phái đoàn thuộc vùng 4 sông ngòi đi thanh tra.
HC2 Sâm Hồng Minh tử nạn trên cầu tàu BTL/V1ZH ( bị pháo kích ) trong lúc di tản từ Đà Nẳng về Sài Gòn khoảng tháng 03 năm 1975.
Người bạn 20 sau cùng gục ngã trong trận chiến là HC2 Nguyễn Quang Toàn. Theo lời kể lại của một số bạn Hải Quân thuộc các khóa OCS và Thủ Đức thì HC2 Nguyễn Quang Toàn là SQ trưởng toán PCF thuộc vùng 2 Duyên hải về để yểm trợ BTL/LĐNN và căn cứ HQ Cát Lái. Ngày cuối cùng của căn cứ này, bạn Toàn đã tình nguyện ở lại để ngăn cản sự tiến chiếm của VC, và anh dũng thay bạn đã gục ngã cùng với thủy thủ đoàn sau khi những viên đạn cuối cùng đã được nhắm vào kẻ địch.
Rồi cuộc đổi đời sau 30 tháng 4 năm 1975, trong khi tất cả các Sĩ Quan thuộc Quân Lực VNCH bị cầm tù dưới chính sách cải tạo của Hà Nội thì HC2 Võ Văn Vân đã ngấm ngầm sinh hoạt cùng một số chiến hữu bạn trong tù để tìm cách vượt trại gia nhập vào những đoàn quân còn tản lạc sau ngày 30 tháng 04. Bạn đã mất tích cho đến bây giờ vợ và con vẫn còn trông chờ.
Trong khi đó, các HC2 khác như Nguyễn Văn Xê, người cựu Đại Đội Trưởng ĐĐ2 đã gục ngã trong lao tù CS để lại góa phụ trẻ mới cưới vừa trọn năm. HC2 Tô Ngọc Điệp, cựu Trung Đội Trưởng TĐ2/ĐĐ2, cũng đã ra đi tương tự.
Các HC2 khác là Phan Tự Lập và Nguyễn Lập Thành cũng đã vùi thân nơi chốn lao tù Cộng Sản.
Một số Hổ Cáp 2 khác đã lần lượt tử nạn trên đường đi tìm tự do vào những năm 1978 và 1979. Khởi đầu là HC2 Kha Tự Tiếp và Phùng Ngọc Dồi. Hai người bạn này đã âm thầm liên lạc và cùng nhau tổ chức một chuyến mạo hiểm rời VN bằng con tàu gỗ nhưng đã không được tin tức từ đó. Rồi đến các HC2 Lâm Quốc Hùng, Bùi Trịnh Tường, đã bỏ mình trên biển cả trong chuyến vượt biên tại cửa Đại cùng với đàn anh Thiên Xứng 2 Cao Xuân Vũ.
Rồi lần lượt các HC2 Lê Văn Hậu, Nguyễn Đức Thảo, Trần Xuân Thảo, Lưu Văn Nở đã từ trần tại Việt Nam vì bịnh hoạn sau những năm dài bị giam cầm, quản thúc.
Một số HC2 khác tại hải ngoại cũng đã lìa đàn như HC2 Bạch Xuân, người sáng dựng ra trung tâm nhạc ASIA trong cuối thập niên 70.
HC2 Đinh Minh Nhuận, cựu chánh văn phòng cho cố ĐĐ Hoàng Cơ Minh đã ra đi năm 1988 sau cơn bạo bệnh nhưng vẫn còn ấp ủ một lời thề trong ngày mãn khóa. Bạn mất tại Houston, Texas.
HC2 Nguyễn Văn Nhẫn tạ thế tại Washington DC.
HC2 Nguyễn Hùng Tâm, con chim đầu đàn của Khóa 20 ngay từ những ngày chập chững tại trại Bạch Đằng II, dù không được là thủ khoa khóa nhưng bạn vẫn được các bạn đồng khóa nhớ đến qua chiếc Nhẫn Ra Trường cho khóa 20 mà bạn và HC2 Trần Gia Định quyết tâm thực hiện dù trãi qua nhiều khó khăn từ các bạn đồng khóa đến các SQ hướng dẫn. Bạn đã ra đi sau cơn bệnh cúm thường, dù rằng bạn đã hằng luyện tập cơ thể với Đệ Thất đẳng Taekwondo. Bạn Tâm mất tại Saint Paul, Minnesota, để lại người vợ mới đoàn tụ từ năm 1985 và ba người con. Hiện cháu trưởng nữ vừa hành nghề Nha sĩ vừa trông nom võ đường của cha để lại tại thành phố này.
Rồi đến bạn Trần Văn Cần mất tại VN tháng 10 năm 2000. Còn HC2 Trần Đức Chấn thì đã ra đi trong nỗi thương tiếc của vợ và ba con tại San Diego, California.
Tính đến tháng 05 năm 2020, tổng cộng có 55 Cố HC2 đã trở về với biển cả.
* Nguyễn Anh | Phạm Văn Cần | Trần Văn Cần | Trần Ðức Chấn | Trần Ðức Chấn | Lê Quang Chung | Phùng Ngọc Dồi | Hồ Ngọc Diệp | Nguyễn Anh Dũng | Nguyễn Văn Ðệ | Tô Ngọc Ðiệp | Nguyễn Văn Ðược | Nguyễn Văn Gẫm| Lê Văn Hậu | Trần Kim Hoàng | Nguyễn Tấn Hoành | Nguyễn Hùng | Lâm Quốc Hùng | Lê Công Khai | Đặng Ngọc Khảm | Lư Thế Khiêm | Huỳnh Hữu Khương | Võ văn Kiêm | Nguyễn Văn Nhất Lãng | Phan Tự Lập | Ðỗ Văn Loan | Nguyễn Lộc | Lê Trọng Lực | Sâm Hồng Minh |Lương Văn Năng | Nguyễn Văn Nhẫn | Ðinh Minh Nhuận | Lưu Văn Nở | Ðỗ Văn Phú | Huỳnh Phú | Võ Công Phúc | Nguyễn Minh Quan | Phan Xuân Sơn | Ðỗ Văn Sử | Vũ Văn Sức | Huỳnh Văn Tài | Nguyễn Hùng Tâm | Ðinh Ðức Thắng| Ðặng Công Thành | Nguyễn Lập Thành | Nguyễn Ðức Thảo | Trần Xuân Thảo| Nguyễn Ðình Thống | Lê Văn Thụy |Kha Tư Tiếp | Nguyễn Quang Toàn | Bùi Trịnh Tường | Vỏ Văn Vân | Nguyễn Văn Xê | Bạch Xuân *

Tưởng Niệm Cố HC2

       Sau hơn 30 năm xa cách, giờ đây những chàng Hổ Cáp 20 đã lập lại từng nhóm nhỏ rải rác khắp nơi trên thế giới với những bộ mặt mới và trong cuộc sống mới. Một số vẫn còn ở lại quê nhà. Với sự phát triển nhanh chóng của mạng lưới Internet, trang nhà đầu tiên của khóa 20 đã xuất hiện vào đầu năm 1998 tại tiểu bang Virgina, Hoa Kỳ do bạn Phạm Ðăng Lương tạo dựng với sự thúc đẩy của bạn Nguyễn Văn Huấn. Ðến tháng 3 năm 1999, trang nhà thứ 2 ra đời do bạn Lê Văn Châu đảm trách, thay thế trang nhà đầu tiên và rồi từ đó trở thành nhịp cầu kết nối những bạn 20 còn lại khắp năm châu ......


Đại Hội kỳ I tháng 07 năm 2000 tại Huntington Beach, California :

       Chuyến bay số 27 của hãng hàng không United Airlines đưa vợ chồng chúng tôi (bà xã tôi tên Quý) từ Philadelphia đến phi trường Los Angeles vào lúc 2 giờ 30 chiều thứ Sáu ngày 21/07/2000. Vì đến vào giờ hơi tréo cẳng ngỗng, nhằm lúc các bạn trong ban Tổ Chức bận rộn chuẩn bị cho buổi họp mặt ngày đầu của Ðại Hội, nên không ai ra phi trường đón chúng tôi được. Tuy nhiên, qua sự chỉ dẫn của HC2 CVThành, chúng tôi đón xe van của hãng Super Shuttle để về khách sạn Huntington Beach Hotel, nơi chúng tôi và các bạn ở xa về tham dự đại hội sẽ đặt lưng nghỉ ngơi sau những giờ sinh hoạt chung.
Vừa vào cửa chính của khách sạn, chúng tôi gặp ngay HC2 NÐTiến cùng bà xã và hai con, đến từ Harrisburg, PA đang check-in để nhận phòng. Chúng tôi có gặp nhau vài lần trong vài năm vừa qua nên nhận ra nhau ngay. Sau khi bắt tay nhau và nói vài câu thăm hỏi, chúng tôi chia tay nhau lên phòng đã được HC2 NMCảnh đặt chỗ sẵn từ trước.
Sau khi sửa soạn và tô điểm lại dung nhan, thay đổi trang phục, chúng tôi xuống phòng khách của khách sạn để chờ tách bến đi Trung Tâm Văn Hóa Nguyễn Bá Học. Nơi phòng khách, chúng tôi được gặp các bạn TXuân, TTThái, HVTài, ÐMHào, NXDục, CVChương, NVMười, NVCấp ... Anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng, cười nói không ngớt. Riêng HC2 BVTâm thay đổi hơn xưa rất nhiều, anh em không nhận ra. Hình ảnh xương xương, dong dỏng cao của SVSQ BVTâm ngày còn trong Trường SQHQNT nay đã đổi tướng, trông bệ vệ như một xì thẩu tai to, bụng phệ. Thành thử ai cũng phải hỏi tên lúc đó mới nhận được bạn hiền của 30 năm về trước. Còn "Chương còm" năm xưa giờ trông mập mạp, tốt tướng chẳng khác một ông Mẽo với bộ ria mép như tài tử Hollywood vậy. Thành ra bây giờ ai dám gọi HC2 CVChương là "Chương còm" thì đáng bị phạt một đơn vị "thăng thiên độn thổ". Còn bạn HC2 ÐMHào của chúng ta kém may mắn bị hãng hàng không làm thất lạc một vali đồ. Khổ nỗi mấy bộ đồ vía để ăn nói và đi dự tiệc của hai vợ chồng lại nằm gọn gàng trong cái vali đó. Tuy vậy, sau khi hàn huyên tâm sự đôi chút, HC2 ÐMHào cũng vẫn "zui zẻ" cùng mọi người lên xe quá giang đến địa điểm gặp gỡ của ngày tái ngộ đầu tiên.
Khi đến Trung Tâm Văn Hóa NBHọc, tôi được nghe những tiếng cười nói vang vang trong phòng họp mặt. Lòng tôi cũng thấy vừa bồn chồn, vừa rộn rã mong gặp lại các bạn ngày xưa. Người tôi gặp đầu tiên là HC2 HTDân. Anh em chìa tay ra bắt, những ngón tay xiết chặc trong mừng rỡ tái ngộ. Ðôi cánh tay mở rộng ôm chằm lấy nhau thật là thắm thiết.
Phòng họp lúc đó cũng đông người lắm rồi. Trên sân khấu có bức tranh "Bãi biển Nha Trang" với những hàng cây dừa xanh mát mà chị HC2 TDTín, Phu Nhân của Trưởng Ban Tổ Chức, đã có công trình sáng tạo để thân tặng Ðại Hội 30 Năm Ra Khơi của gia đình ÐNHC.
Giàn âm thanh cũng sẵn sàng để được sử dụng. Giữa phòng là hai dãy bàn dài trải khăn trắng rất lịch sự. Trên mặt bàn được trang bị những món ăn mà các chị trong Ban Tổ Chức, đặc biệt là các chị HC2 HVLượm, NVVũ, NBNhẫn, CVThành, TDTín, NHBích .. đã vất vả chuẩn bị tiếp đãi các HC2 và gia đình khắp nơi về hội ngộ.
Ngay ngoài cửa ra sân chơi cạnh phòng họp, HC2 NHBích đang bận rộn phân phối quà lưu niệm. Lúc thì lấy các áo polo ra phát, lúc đưa các nón đi biển ÐNHC cho các bạn.
Trong số quà lưu niệm còn có các tấm plaque chạm trổ khá công phu theo kiểu mẫu của bạn PÐPhong, các mỏ neo cài áo, các bánh xe Hạm Trưởng để cài trên ngực áo, và các mỏ neo để bàn coi rất đáng giá. Công trình làm việc hăng say của các bạn TTÐức, PÐPhong, TXuân, CVThành, LNQuang, NÐKhúc, NMCảnh ... giờ được chuyển đến tay từng bạn đã đặt trước.


Trong khi đó, từng nhóm và từng nhóm, các anh tụ họp hàn huyên tâm sự bên trong cũng như bên ngoài phòng họp. Người cầm ly bia, người cầm ly nước ngọt, cười nói vui vẻ trong khi phì phà khói thuốc. Các chị cũng tụ nhóm làm quen với nhau vì ba mươi năm về trước hầu hết các anh em trong khóa 20 chưa lập gia đình.
Trên sân khấu, HC2 NXDục cùng một số HC2 khác lo phân phối áo thun kỷ niệm có ghi tên các bạn đồng khóa. Tiếng người hỏi cỡ áo thun, tiếng người xin đổi áo cỡ khác mặc cho vừa làm phòng họp nhộn nhịp hẳn lên.
Khoảng 7 giờ chiều (mùa Hè nên trời chưa vội tối), buổi họp mặt khai mạc với phần ăn tối. Thực đơn (mọi người quên không bắt bạn "Quang sữa" lên đọc thực đơn) gồm các món ăn như thịt nướng, bánh bột lọc, bánh bèo, bánh mì bò kho, cua Canada, trái vải ... coi không kém phần hấp dẫn.
Phần giải khát thì thì có nước ngọt, nhãn nhục và quan trọng cho "dân nhậu" là có bia hơi bơm ra ly uống cũng đỡ ghiền không ít.
Có thực mới vực được đạo, đợi các bạn ăn xong, BTC mới bắt đầu chương trình. Ba tay điều khiển chương trình (MC) là HTDân (tự Dân đen), NVSáng (tự Sáng cận- chứ không còn là Sáng nhi nhô như ngày xưa nữa) và tôi (Chính tóc quăn- sau ba mươi năm ra khơi mà mái tóc vẫn chưa kéo thẳng ra được).
Chúng tôi thay phiên nhau kêu gọi trên máy vi âm. Lúc mời gọi lãnh đồ lưu niệm, lúc nhắc chuyện nầy chuyện nọ, nhưng bạn bè lâu ngày gặp nhau lo nói chuyện không dứt nên phải lập đi lập lại nhiều lần các bạn mới nghe. HC2 Cảnh nhè cũng lên máy vi âm thông báo việc chụp hình chung lưu niệm vào chiều thứ Bảy. Riêng Trưởng Ban Tổ Chức TDTín thỉnh thoảng ghé tai các MC nhắc nhở những chi tiết cần thông báo. Nói chung, ai cũng nhận thấy buổi tái ngộ đầu tiên diễn tiến suôn sẻ, tốt đẹp trong bầu không khí thân thương của tình gia đình giữa các bạn bè đồng khóa.
Vừa chấm dứt phần phát áo thun kỷ niệm, HC2 LVChâu, webmaster ÐNHC, bắt đầu trình chiếu những hình ảnh các bạn đồng khóa, hình ảnh Huấn Nhục cũng như hình ảnh tại Trung Tâm Huấn Luyện HQ/NT, hình ảnh tại quân trường căn bản quân sự Quang Trung. Tiếng pha trò, tiếng chọc ghẹo các bạn có hình trên màn ảnh đem lại cho nhau những tiếng cười thoải mái, những tiếng vỗ tay biểu lộ tán thưởng cũng đủ tạo những kỷ niệm khó quên của buổi tối đầu tiên trong ba ngày đại hội.
Một số HC2 đã ghi tên nhưng giờ chót về không được như NPVViễn (Âu Châu), NDPhiên (Texas), ÐVSơn (Michigan), LPhụng (Connecticutt), PTDũng (Bắc Cali)...
Sau đó, các MC bắt đầu tuyên bố danh sách các HC2 và gia đình về tham dự. Từng cặp hoặc từng gia đình lên ra mắt các bạn. Người thì cám ơn BTC, người thì cám ơn các chị đã vất vả lo cho bữa ăn tối. Người cám ơn HC2 PÐLương đã khởi xướng website cho gia đình ÐNHC và kế đó là HC2 LVChâu và TTÐức đã kiện toàn một website thật đầy đủ, thật đẹp mắt và "sáng nước". Tuy nhiên, ai cũng mong là có dịp gặp gỡ bạn đồng khóa sau 30 năm từ giã mái trường thân yêu vào tháng 7 năm 1970.
Có thể nói đây là cơ hội duy nhất có nhiều bạn về họp mặt chung vui với nhau, một cơ hộ thật khó bỏ qua.
Ngoài các HC2 từ khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ và các thành phố tại Canada về họp mặt, còn có những bạn đến từ xứ Kangaroo, Úc Ðại Lợi như "Bravo Lima" TMLộc, LATuấn, NÐChính, PNTiền, ÐNKhảm, BLTùng. Ðại diện cho các HC2 tại phương trời Âu Châu là bạn LQChung đến từ Vaureal, Pháp Quốc. LQChung vẫn to lớn như xưa, chỉ khác một chút là bây giờ anh có dáng đi rất ư bệ vệ. Theo tôi nhận xét, hình như cái thùng nước lèo nho nhỏ trước bụng anh có khuynh hướng muốn "kên kên" đi trước, dẫn đường cho những phần còn lại trên thân thể cao lớn của anh đi theo.
Khi MC HTDân nhắc đến TÐChấn để giới thiệu, mọi người vô cùng cảm động khi HC2 TÐChấn, đang chữa trị căn bệnh ung thư - tin vui là căn bệnh ung thư của anh đã thuyên giảm rất nhiều - không quản ngại đường xa đã cùng vợ và con đến họp mặt với bạn bè. HC2 TÐChấn lên máy vi âm, với giọng đầy cảm xúc, anh cám ơn các bạn đã giúp đỡ tinh thần và vật chất trong thời gian anh đang chữa trị.
HC2 MNOanh dù không thấy có tên trong danh sách tham dự Ðại Hội nhưng cũng xuất hiện trong buổi gặp gỡ cùng bạn bè.
Ðặc biệt hiện diện trong buổi họp mặt phải nói đến Niên Trưởng NNLong là người có nhiều cảm tình đặc biệt dành cho gia đình ÐNHC. Niên Trưởng là người được nhắc nhở nhiều trên các điện thư liên lạc của gia đình ÐNHC trong suốt năm qua mà nay tôi mới được dịp diện kiến.
Trời gần khuya đến khoảng hơn 10 giờ đêm mới kết thúc được phần giới thiệu vì danh sách khá dài. Vậy mà một số bạn cũng bị thiếu sót không được nhắc đến, mong các bạn tha lỗi cho các MC trong đêm đó.
Làm xong nhiệm vụ MC, chúng tôi nhường máy vi âm lại cho HC2 LÐHuyến và NXDục điều động việc bầu cử một ban đại diện ÐNHC hoặc thành lập một hội mang tên Hội Ái Hữu ÐNHC. Sau những bàn thảo, tranh luận khá sôi nổi cũng như được sự đóng góp ý kiến của các chị HC2, tất cả đồng ý chọn danh xưng là Hội Ái Hữu Ðệ Nhị Hổ Cáp. Tất cả các bạn đã bầu tại chỗ Ban Chấp Hành của Hội cho nhiệm kỳ 2000-2002 như sau:
- Hội Trưởng: LÐHuyến
- Phó Hội Trưởng: NVVang
- Tổng Thư Ký: LVChâu
- Phó TTK: LNQuang
- Thủ Quỹ: TPHồng
- Thông tin & Báo chí: NXDục
Dĩ nhiên, các chị HC2 phu nhân cũng đồng ý góp sức giúp đỡ các đấng lang quân của mình chu toàn trọng trách được anh em giao phó. Nội Quy của hội cũng sẽ được bàn thảo kỹ lưỡng sau nầy. Khi quyết định niên liễm đầu tiên phải đóng góp để nhập hội là $50.00 cho mỗi gia đình ÐNHC, NT19 NNLong đã mở hàng xuất túi đóng góp liền tại chỗ khiến mọi người thật cảm động tấm chân tình của Ðệ Nhất Mạnh Thường Quân (không phải Ðệ Nhất Ðao Phủ Thủ) của gia đình ÐNHC.
Kế đó, HC2 LÐHuyến hẹn gặp lại các bạn trong ban chấp hành vào lúc 10 giờ sáng hôm sau tại phòng họp lầu hai của Hotel Huntington Beach để bàn thêm chi tiết trước khi ra mắt vào tối thứ Bảy.
Sau cùng, HC2 HMQuang, Trưởng Ban Văn Nghệ, kêu gọi các anh chị trong ban hợp ca lên sân khấu tập dượt bản "Hải Quân VN Hành Khúc". Tập dượt xong là mọi người chung tay dọn dẹp sạch sẽ phòng họp để trả lại Trung Tâm Văn Hóa NBHọc bộ mặt thường ngày trước khi bị gia đình ÐNHC chiếm đóng. Người đẩy máy hút bụi, người dọn các thùng nước đá, hai thùng bia hơi, người khiêng bao rác vừa nặng vừa lớn, người dọn sân khấu để sớm được về nghỉ ngơi cũng đủ nói lên chân tình đoàn kết anh em một nhà. Riệng HC2 NMCảnh hăng say đóng góp ý kiến nhưng không quên chuẩn bị sẵn sàng màn hai để một số anh em trở về khách sạn chén thù, chén tạc cho bỏ tình nhung nhớ bấy lâu.
Ngoài trời sương khuya nhẹ rơi làm lạnh vai người, kèm thêm làn gió nhẹ gây sảng khoái tinh thần khiến ai nấy quên mệt nhọc. Mọi người ơi ới gọi nhau rồi lục tục ra xe trở về nhà, trở về khách sạn, hẹn gặp nhau ngày hôm sau ...
Thứ Bảy 22 tháng 07 năm 2000:
       Dù sau một đêm thức khá khuya và mệt mỏi, chưa kể tới các HC2 hồi đêm chiến đấu bên thùng sắt đựng bia hơi, các bạn cũng thức giấc không quá trễ.
Xuống đến phòng khách, tôi thấy HC2 NHNam ngồi ghế salon, mắt lờ đờ thiếu ngủ, bên cạnh là cái sleeping bag được cuộn tròn gọn ghẽ. Bạn Nam cho biết trận chiến bên thùng bia hơi cùng các bạn kéo dài đến khoảng hai, ba giờ sáng nên giờ nầy Nam vẫn còn muốn cuộn mình trong chăn nhưng vì nhân viên khách sạn dọn phòng nên phải di tản. Một số bạn như NVLộc, DQThời, HMHùng, HVTài, TPHồng, NVCấp, BVTâm, ÐTTrác.... kẻ đứng người ngồi nhâm nhi cà phê ở các bàn đặt ngoài khách sạn. Riêng chúng tôi may mắn có bà Mợ ở gần đó đến đưa đi ăn sáng ở tiệm phở Nguyễn Huệ. Các bạn khác lại ngồi tán dóc tâm sự, hỏi han cuộc sống của nhau qua những ngụm cà phê, qua những làn khói thuốc.
Khi chúng tôi trở lại khách sạn lúc gần 10 giờ sáng, tôi được gặp lại bạn hiền năm xưa là HC2 ÐCChí. Anh đang đứng trước cửa chính khách sạn, nói chuyện với các HC2 CVThành, LQChung, TMLộc, TÐTriết, NMCảnh, NVVũ, NVLộc, ÐTTâm và DTTùng .... Tưởng cũng xin được ghi lại thêm chi tiết nhỏ là CVThành, ÐCChí và tôi vốn là bạn học chung trường Chu Văn An ngày xưa và khi gia nhập quân ngũ, chúng tôi cũng quyết định cả ba cùng đi quân chủng Hải Quân.

Anh em còn đang tán gẫu thì vợ chồng HC2 NHThiện, chị NXDục và một số các anh chị khác cũng vừa đến. Mọi người rủ nhau ra Phước Lộc Thọ ăn sáng trong lúc các bà tự do đi vòng vòng thăm viếng các cửa tiệm. Tôi còn nhớ chị TÐTriết có nói một câu nghe rất hữu lý và đúng tâm trạng các ông. Chị nói: "Mấy ông dị ứng vàng và kim cương nên tới mấy tiệm vàng là các ông đi qua cho lẹ, chỉ có mấy bà thích lui tới mà thôi."
Ngồi chơi vui vẻ nên chẳng ai muốn trở về khách sạn họp như lời yêu cầu của HC2 LÐHuyến khi bế mạc chương trình đêm thứ Sáu. Anh em tán gẫu thật nhiều trong lúc ăn sáng, uống cà phê nhưng vẫn chưa hết chuyện. Trả tiền quán xong, họ kéo nhau ra trước mặt tiền của Trung Tâm thương mại Phước Lộc Thọ để nói chuyện tiếp và tụ nhóm chụp hình lưu niệm.
Ít phút sau, HC2 NTTrạch cũng đưa bà xã đến và cho biết mới đánh tennis với các bạn MTÐắc, HTDân và TDTín về. Ðồng thời báo cáo cầu thủ Houston, Texas đã đoạt giải "Tennis- Kỷ Niệm 30 Năm Ra Khơi"!!!
Lúc đó, tôi thấy xuất hiện một nhân vật kiếm hiệp trong chuyện chưởng Kim Dung. Ðó là Âu Dương Phong tức HC2 DXPhong. HC2 Phong ốm hơn 30 năm về trước, mái tóc giờ cũng đượm màu muối tiêu khá nhiều. Phong độ ngày xưa giảm sút hẳn vì triệu chứng tiểu đường như anh cho biết.
Trong tấm hình lưu niệm do HC2 LVChâu chụp trước khu shopping PLT có mặt các HC2: ÐTuyên, NVHuấn, ÐTVẽ, HVDũng, TÐQuí, TVThơ, PVÐộ, NVThước, NVChừng, NÐKhúc, TCÐoàn và tôi....
Trong khi mọi người vui chơi Phước Lộc Thọ, HC2 LÐHuyến chờ đợi khách sạn khá lâu không thấy ai mò về hội họp nên cũng lái xe ra đó vui chơi với các bạn. Mãi đến khoảng hai giờ trưa, anh em mới từ giã PLT để trở về nghỉ ngơi và chuẩn bị cho Ðêm Hội Ngộ Kỷ Niệm 30 Năm Ra Khơi tại Old World Village, tọa lạc gần bên Hotel Huntington Beach.
Riêng các bạn trong ban tổ chức thì về lo trang hoàng phòng tiệc cũng như lên khuôn chiếc nhẫn khóa để chụp hình kỷ niệm.
Lúc trở về khách sạn, tôi gặp HC2 NMHiếu trước cửa thang máy. Vầng trán cao thông minh ngày nào (được ví như phi đạo của phi trường TSNhất) giờ đã có mái nhà tươm tất làm bởi những làn tóc đen được cấy rất công phu không khác gì tóc thật. Thành thử, bạn Hiếu của chúng ta coi bộ đẹp trai và trẻ trung hơn số tuổi ngoài năm bó của đường đời sóng gió. Không hiểu "Bố Vang" Hội Phó của chúng ta có hỏi thăm NMHiếu số điện thoại của ông bác sĩ cấy tóc chưa. Có lẽ anh đang chần chừ, do dự vì nếu làm cho phi đạo được tươi tốt trở lại, e rằng phải bỏ tiền mua thuốc gội đầu và sắm sửa lược chải tóc cho đầy đủ. Hiện giờ, nghe nói chỉ cần bà xã xoa nhẹ lên đầu một phát là tóc tai khép nép vào vị trí đàng hoàng tử tế ngay.
Ðêm thứ Bảy 22 tháng 07 năm 2000:
       Thể theo lời yêu cầu, kêu gọi năn nỉ ỉ ôi, thiếu điều muốn hết nước miếng của HC2 NMCảnh nhè, các bạn và gia đình đã cố gắng đến Old World Village trước 5 giờ chiều để chuẩn bị chụp hình chung trước khi vào tiệc liên hoan Kỷ Niệm 30 Năm Ra Khơi của gia đình ÐNHC.
Khi đến nơi, đúng sừng sững trước cửa ra vào là Nhẫn Vàng khóa 20 đã hoàn tất và chào đón mọi người đi ngang qua để vào phòng tiệc. Như chúng ta đã biết, HC2 LQBảo đã đảm trách thực hiện Nhẫn nầy. Mọi người thay phiên nhau, từng cặp, từng gia đình đúng chụp hình lưu niệm bên chiếc vòng cung của chiếc nhẫn khổng lồ. Ai cũng trầm trồ, khen ngợi người vẽ kiểu và thợ thực hiện Nhẫn.
Bên trong phòng tiệc, nhân viên nhà hàng Emerald Bay Seafood đang chuẩn bị bàn ăn. HC2 TDTín lo chạy tới, chạy lui, điều động mọi việc. HC2 HTDân duyệt qua chương trình của các MC mà bạn đã chuẩn bị kỹ càng khiến tôi và Sáng cận không phải lo gì cả, chỉ cần xuất khẩu theo bài đã soạn.
Các HC2 có bộ quân phục Ðại lễ hải quân và các chị mặc áo dài xanh đồng phục bắt đầu dượt qua các chi tiết của nghi lễ khai mạc. HC2 LVChâu cũng sẵn sàng dàn máy và màn ảnh cho slide show trong buổi dạ tiệc.
Trong lúc đó, bên ngoài sân sau của Old World Village, các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đang chuẩn bị máy móc và giàn đứng cho hơn 200 người sẽ có mặt trong tấm ảnh kỷ niệm.
Khoảng 5 giờ, HC2 NMCảnh nhờ HC2 TDTín thông báo trên máy vi âm mời các HC2 ra chụp chung trước. Ba bậc đứng vòng cung được thiết trí sẵn cho phần chụp hình đông người. Có khoảng hơn 88 HC2 có mặt trong hình chụp chung nầy. Tuy vậy, vẫn còn thiếu gần 20 mạng vì bận rộn chuyện check in vào khách sạn hoặc đi tìm người nầy người nọ. Riêng ông “Sĩ quan trực” PNLong lăng xăng tới lui kiểm soát mọi chuyện trong bộ kaki vàng, đội nón đi biển, vai mang lon HQ Trung Úy đã ngả sang màu đen vì gió biển lâu ngày làm màu vàng đổi sắc.
Thời gian chụp hình cho ba nhóm, nhóm các bạn HC2, nhóm các phu nhân, và nhóm chung tất cả HC2 và quý phu nhân cũng mất gần một giờ đồng hồ vì thợ phải cố gắng lấy hình cho đẹp. Các anh mặc vest mồ hôi ra đầy trán nhưng cũng phải kiên nhẫn đứng trong hàng. Nhưng có lẽ chịu nóng nực hơn ai cả là phải kể đến 12 vị HC2 trong quân phục Ðại lễ đúng hàng đầu trông thật sáng nước. Những máy chụp hình cá nhân cũng chớp lia lịa nhưng có lẽ không lấy trọn vẹn cả nhóm được. Các máy video làm việc overtime mấy ngày vừa qua cũng chạy không ngừng.
Chụp hình kỷ niệm chung vừa xong, các bạn và gia đình vào phòng tiệc để chuẩn bị cho cao điểm của ba ngày họp mặt kỷ niệm 30 năm ra khơi của gia đình ÐNHC. Một số ra phía trước nhà hàng để được nhiếp ảnh gia TTÐức chụp hình đứng trong mô hình Nhẫn khóa 20.Ðúng 7 giờ, MC HTDân với giọng nói nghiêm trang kính mời Tiểu ban Nghi lễ và “Quý Phu nhân” trong áo dài đồng phục màu xanh vào vị trí để chuẩn bị khai mạc Ðại Hội. Các chị tha thướt đi hàng đôi tiến về giữa sân khấu, kế đó là 12 bạn HC2 trong quân phục Ðại lễ, tay cầm kiếm trong dáng đi uy nghiêm, cũng theo hàng đôi tiến vào vị trí hành lễ hai bên sân khấu.
Tôi tiếp lời MC HTDân với phần chào Quốc kỳ và Quốc ca Việt Mỹ. Trong bầu không khí linh thiêng trang trọng, mọi người cùng cất tiếng hát: " Này công dân ơi ...." và từ trong cơ thể mọi người dường như có một luồn sinh khí chảy mạnh qua các tế bào, các sớ thịt làm hồn người phấn khởi. Ai nấy cùng nhau hát những lời ca hùng mạnh để tưởng nhớ đến quê hương yêu dấu ngàn đời.
Hình ảnh các HC2 trong trang phục Ðại lễ, tay giơ cao kiếm trong tư thế chào kính trông thật uy nghiêm nhưng không kém phần đặc sắc và đẹp mắt. Sau khi toán nghi lễ đổi tư thế kiếm, mọi người cùng cất tiếng hát chung trong phần hợp ca "Hải Quân VN Hành Khúc". Nghi lễ được tiếp tục với phút m/Mặc n/Niệm để tưởng nhớ tiền nhân, anh hùng, đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh đời mình cho lý tưởng Tự Do và quyền làm người cho dân tộc.
Khi các quan khách an tọa, MC HTDân mời các HC2 đứng lên để cử hành giây phút tưởng nhớ các chiến hữu đồng Khóa ÐNHC tức những đồng môn cùng t/Trường m/Mẹ tại Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang, Quân Lực VNCH đã vĩnh viễn ra đi.
Trong lúc mọi người im lặng, MC HTDân và tôi thay phiên đọc danh sách các bạn đồng khóa đã vĩnh viễn ra đi nơi quê nhà hay tại Hoa Kỳ: NAnh, VADân, TNÐiệp, PNDồi, NVÐược, LVHậu, LQHùng, HHKhương, PTLập, NVLoan, NVNhẫn, ÐMNhuận, NHTâm, KTTiếp, NLThành, NQToàn, BTTường, NVXê và BXuân.Chương trình tiếp tục với phần giới thiệu quan khách gồm các bậc đàn anh như NT NVPháp (Ðệ Nhất Hổ Cáp); NT VQThủ; NT NVMinh; NT TTNghĩa; NT LTÐạt; NT ÐÐBình; NT NVHuệ và một NT khóa 16 (xin lỗi, không nhớ tên) là anh ruột của HC2 TLThạnh. Và dĩ nhiên, người quan khách thân thiết nhất của ÐNHC tại miền Nam California vẫn là NT Nguyễn Nguyên Long, vị đàn anh khóa 19 thuộc gia đình Ðệ Nhị Thiên Xứng. Phần các khóa đàn em thì có NVTô (21); VVThiện (24). Các quan khách được giới thiệu đứng lên cho mọi người nhận diện và đón nhận những tràng pháo tay thật giòn giã từ các gia đình HC2 trong phòng tiệc.
Kế đó, HC2 CVThành đại diện chi hội HC2 Miền Nam Cali. ngỏ lời cùng quan khách và các bạn. Và HC2 TDTín, người đứng mũi chịu sào cho Ðaị Hội Kỷ Niệm 30 Năm Ra Khơi, cũng lên máy vi âm đọc diễn văn chào mừng. Ðáp lời BTC, trong phần tâm tình của quý quan khách đàn anh, NT NVPháp đã đại diện quan khách lên máy vi âm chia sẻ cảm tưởng. Kế tiếp, NT đã biểu lộ máu văn nghệ qua nhạc bản "Sao Rơi Trên Biển" để tặng cho quan khách và toàn thể gia đình ÐNHC.
Phần trình diễn slide show của webmaster LVChâu cho mọi người có dịp nhìn được hình ảnh các bạn trong gia đình ÐNHC, các sinh hoạt của HC2 khắp nơi, hình ảnh các cuộc vui như đám cưới con cái các HC2, hình ảnh hai cháu Minh Tú và Cẩm Vân tốt nghiệp Trường SQHQ Hoa Kỳ tại Annapolis thuộc tiểu bang Maryland, rồi cũng có hình ảnh buồn như cảnh tiễn đưa Cố HC NHTâm về nơi an nghỉ sau cùng, hoặc cảnh viếng mộ cố HC NVNhẫn tại Virginia ....
Sau đó, HC2 LDHuyến, tân Hội Trưởng Hội Ái Hữu ÐNHC, lên sân khấu phát biểu cảm tưởng và đồng thời giới thiệu Ban Chấp Hành nhiệm kỳ đầu tiên của Hội Ái Hữu ÐNHC.
Khi tiệc bắt đầu, HC2 HMQuang, Trưởng Ban Văn Nghệ của Ðại Hội lên điều động chương trình văn nghệ. Trong lúc mọi người thưởng thức các món ăn, các bạn trong ban nhạc khóa 20 như HMQuang, ÐTVẽ, LAHuê va ÐTTrác (vắng bóng TKHoàng, PTDũng và PVHùng fox) đã thay phiên nhau giúp vui chương trình văn nghệ. LAHuê cho các bạn đồng khóa được nghe giọng ca vang bóng một thời khi anh "chuyển vận nội công" cất tiếng hát một đoạn của bản nhạc "Don't let me down" từng nổi tiếng vào cuối thập niên 1960... Tiếp tục phần văn nghệ, LAHuê cho mọi người thưởng thức liên khúc "Thủy Thủ và Biển Cả" và bản nhạc dễ thương "Ghen". ÐTVẽ cũng cho anh em và quan khách được dịp nghe lại giọng hát truyền cảm của anh qua hai bản "Ngày Ðó" và "Ðường Xa Ướt Mưa". Chị Thanh Nhàn, bà xã của HC2 LAHuê cũng nối gót đức lang quân với bản "Biển Tình" nghe cũng đã con ráy lắm. Quả là chồng nào vợ nấy!!!
Chị CVThành, cô em Bắc Kỳ dong dỏng cao, cũng trổ tài với bản nhạc "Nha Trang Ngày Về" làm ai nấy nghe mà nhớ Nha Trang thấy "mụ nội".
Ðăc biệt trong bữa tiệc còn có sự đóng góp của nam ca sĩ Charlie Phạm và nữ ca sĩ Ngọc Huệ. Theo nguồn tin đáng tin cậy thì nữ ca sĩ Ngọc Huệ là em vợ của HC2 ÐNKhảm. Sự có mặt của cô đã làm đêm văn nghệ thêm phần hào hứng qua những bản nhạc Twist thật kích động. Các bạn và quan khách yêu chuộng khiêu vũ đã ra chật kín sàn nhảy. Mọi người thật vui, thật thoải mái tận hưởng những giờ phút khó quên của buổi dạ tiệc.
Một số bạn ra ngoài sân cho thoáng gió và để vừa nói chuyện, vừa "nhang khói" qua những điếu thuốc Marlboro light, Marlboro đỏ hay 555. Khi phần vụ làm MC của tôi được tạm gián đoạn vì có HC2 HMQuang lo trên sân khấu, tôi ra ngoài sân trước nhà hàng thì gặp HC2 NMQuân, hình như đi làm về rồi ghé qua thăm bạn bè. Trông anh vẫn vậy, không khác xưa bao nhiêu, có lẽ chỉ cái tuổi ngoài 50 đã len lén làm vài đường nhăn trên nét mặt, hay mái tóc điểm sương đánh dấu tuổi đời.
Xen kẽ chương trình còn có phần tặng quà quan khách, đặc biệt gia đình ÐNHC đã tặng NT NNLong món quà gói ghém chân tình đàn em dành cho người đàn anh khả kính. Sau đó là phần xổ số tặng quà rất là hồi họp thú vị. Chị CVThành và tôi điều động tiết mục nầy cũng khá vui. Có sáu lô an ủi, trúng quà CD nhạc của nữ ca sĩ Ngọc Huệ tặng thì gia đình PÐLương trúng hết hai món rồi. Người trúng lô độc đắc (tượng Thánh Tổ Trần Hưng Ðạo khá nặng) là HC2 LATuấn từ xứ Kangaroo tới. Không hiểu anh sẽ làm cách nào để đưa về Úc Châu giữ làm kỷ niệm.
HC2 NVSáng có thêm trò đố vui có giải thưởng khiến bà con cũng thích và tham gia vui vẻ lắm. Hai cháu HQ Thiếu Úy Cẩm Vân và Thiếu Úy TQLC Minh Tú, hai ái nữ của anh chị NVHuấn, trong hai bộ quân phục HQ và TQLC Hoa Kỳ cùng lên sân khấu phát biểu cảm tưởng bằng tiếng Việt và tiếng Anh nghe rất ư là cảm động.
Bạn NVHuấn còn được Sáng Cận mời lên đọc bài tuyên dương người thủy thủ của biển cả nghe rất hay.
Nói chung, ai cũng nhận thấy buổi dạ tiệc quả là một cơ hội ngàn vàng được gặp lại bạn bè xưa cũ. Cuộc sống nơi hải ngoại đã làm chúng ta thấy gần nhau hơn, tình cảm thắm thiết hơn khi được chia sẻ những giờ phút khó quên đó.
Gần phút cuối là phần tặng quà của NT NNLong cho một số HC2. Những món quà nho nhỏ nhưng hàm chứa đầy tình huynh đệ mà NT đã từ lâu dành cho khóa đàn em.
Kế đó là phần cắt bánh kỷ niệm. Các HC2 mới được bầu trong Ban Chấp Hành của Hội Ái Hữu ÐNHC và các đại diện vùng đã cùng nhau cắt hai bánh Kỷ Niệm 30 Năm Ra Khơi của gia đình ÐNHC. Mọi người cùng chia sẻ miếng bánh ngọt ngào ghi lại tình cảm sâu đậm của các HC2 và gia đình trong đêm đáng nhớ ngàn đời.
Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, nhất là khi sương đêm bên ngoài rơi xuống báo hiệu đêm khuya đang chuyển mình sang một ngày mới.
Dầu vậy, một số bạn vẫn vui chơi qua những điệu khiêu vũ trên sàn nhảy. Một số khác chuẩn bị về khách sạn nghỉ ngơi. Còn lại những bạn đứng ngoài sân tiếp tục hàn huyên tâm sự như muốn níu kéo thời gian đừng để nó trôi đi quá lẹ.
Ðể kết thúc phần tường trình buổi dạ tiệc, tôi xin mượn lời thố lộ của bạn ÐTTrác, gói ghém những tình cảm khó quên trong đêm thứ Bảy 22/07/2000: "Ðây là một bữa tiệc thật unique, độc nhất vô nhị. Một bữa tiệc mà từ ngày tôi sang đây chưa bao gìờ được tham dự. Một bữa tiệc mà bất cứ bàn tiệc nào tôi đặt chân đến tôi đều thấy có bạn mình ngôì đó ....."


Buổi picnic ngày Chủ Nhật 23/07/2000:
       Vào khoảng 11 giờ sáng, đa số các anh em HC2 và gia đình tham dự buổi picnic ngoài trời đã đến để chuẩn bị thực phẩm và trò chơi tại Lô 17 của Mile Square Regional Park. Công viên nầy được bao quanh bởi các đường Edinger, đường Brookhurst, đường Euclid và đường Warner.
Nắng sáng ban mai đã dịu nhưng cũng cần có nhà tạm của Lô 17 để làm nơi che nắng cho BTC sắp xếp đồ ăn thức uống trên các bàn ghế dài của công viên. Anh chị HVLượm và các bạn trong BTC lo thật đầy đủ.
Trưởng Ban Tổ Chức TDTín dù lờ đờ mệt mỏi nhưng vừa đến công viên, anh đã mở đồ nghề ra rồi mời gọi các chị cùng chung vui trong trò chơi lôtô. Với sự điều động và hát hò của chị HC2 CVThành, môn chơi lôtô cũng lôi cuốn được một số đông các chị tham gia vui vẻ. Nghe nói chị HC2 MTÐắc đã ủng hộ tất cả tiền thắng lôtô cho BTC tùy nghi sử dụng.
Trong lúc đó, HC2 NBNhẫn lo đi tìm các bạn tình nguyện làm trọng tài cho các trò chơi thể thao.
Phần thực phẩm đầu tiên được cung cấp là bánh mì thịt nguội để mọi người lót dạ trước cho đỡ đói. Trong lúc đó, các HC2 NVChừng và HKChiến hì hục mồi lửa lò than chuẩn bị nướng thịt sườn. Những trái dưa hấu thật bự và khá nặng được khiêng tới chờ được mổ xẻ thành từng miếng trước khi vô bụng mọi người. Trong số các chị lo phần thực phẩm, có lẽ chị HVLượm cực nhiều nhất. Chi lo loay hoay cắt bánh mì làm hai, rồi cắt dưa hấu, sắp trái cây ra bàn, lại lo gắp thịt ướp sẵn để hai đàu bếp tình nguyện NVChừng và HKChiến đứng nắng nướng sườn cho ngon và không bị cháy đen vì để trên lò quá lâu.
Trong lúc một số các chị chơi lôtô, một số các bạn tụ nhóm dưới bóng mát các cây lớn nói chuyện, HC2 TTÐức làm nhiệm vụ nhiếp ảnh gia một hồi rồi ra nằm ghế thoải mái, nét mặt vẫn còn đang bị ảnh hưởng bởi những giờ thức khuya trong đêm thứ Bảy. Nhiều người đã tận dụng thời gian được gần nhau để chung vui, chia sẻ những kỷ niệm xa xưa với bạn bè đồng môn, đồng khóa.

Ðứng nói chuyện cùng HC2 DTTùng và NXDục là NT NNLong, người đáng được tuyên dương công trạng vì NT có mặt đủ ba ngày gặp gỡ của gia đình ÐNHC.
Một hồi sau, phần thực phẩm được tăng cường với bánh giò nóng hết sức ngon miệng, trong lúc hai đầu bếp tình nguyện cung cấp thịt sườn nướng cho các bạn bè cùng ăn.
Sau 12 giờ trưa, HC2 NBNhẫn đi cổ động các HC bố làm trọng tài và các HC con tham dự các trò chơi nhảy bao, chạy đua. Các cháu thắng giải đã được HC2 TDTín trao tặng phần thưởng coi cũng xôm tụ không ít.
Các bạn ÐCChí, PÐPhong, LVTài, NVÐệ cầm nón đi biển lăng xăng kêu gọi bạn bè đóng góp giúp đỡ gia đình và thân nhân các HC2 còn ở VN như NHLiêm (đau phổi) và cố HC2 NVXê .... Riêng HC2 TPHồng, với tân chức vụ Thủ Quỹ, bận rộn hối thúc anh em đóng góp, gặp ai anh cũng nhắc nhở nhiệm vụ khởi đầu của các hội viên.
Ròi các bạn HC2, các chị, các cháu, từng nhóm thay nhau chụp hình, quay video tiếp. Không khí thật là vui và sống động.
HC2 VUSao, có bộ râu mép, râu càm khá rậm rạp, chọc quê mấy tay mày râu nhẵn nhụi. Anh cũng khôn khéo vuốt ve họ với câu chuyện "Con Cá Vồ". Con cá vồ, tức là cá tra, thường được nuôi trong hồ nước có nhà mát ngăn từng chổ riêng để thiên hạ tới vận nội công thả bom cho cá tra đớp.
Câu chuyện rất tiếu lâm, dí dỏm mhưng tôi không nghe hết, chỉ xin nói ngụ ý của VUSao là an ủi các tay mày râu nhẵn nhụi là đừng có buồn. Bởi lẽ mặt mũi nhiều rừng rậm coi ngon lành chứ thân phận mày râu dữ dằn hay phong nhã thì cũng chỉ giống mấy con cá vồ mà thôi. Hy vọng HC2 VUSao đồng ý với lời tôi tường thuật, còn không thì cứ gọi điện thoại than phiền. Tôi sẽ ráng nói chuyện "long distance" câu giờ bào chữa vài tiếng đồng hồ coi ai ngán !!!!!!!!!
Ðến giữa trưa, các HC2 cũng đến đông hơn lúc mới mở màn picnic. Tuy vậy, số người tham dự không thể bằng đêm 22/07/2000 được. HC2 MNOanh và TVLung cũng xuất hiện đến thăm hỏi bạn bè.
Nhân vật xuống núi bất ngờ nhất là người đẹp NVYên. Trông hơi bụi đời trong áo sơmi hường ngắn tay, bỏ vào quần jean, lại đeo thêm cặp kiếng "dâm" đen thùi, đi giầy cao bồi nhọn mũi mới rõ tay chơi cầu ba cẳng. Nét mặt vẫn vui tươi đẹp gái như ngày còn trong quân trường. Các bạn xúm nhau vào chọc Yên, nhưng anh vẫn đớp chát ngang ngửa không chịu thua ai. Yên còn trí nhớ khá tốt nên gặp đa số các bạn là anh nhận ra ngay, chỉ đoán hụt vài người thôi. Thỉnh thoảng mừng rỡ ôm chằm lấy vài bạn cũ làm HC2 NÐChính, dân xứ Kangaroo, than phiền:"Sao tụi mầy bên nầy cứ ôm nhau hoài vậy?" Tôi xin mạn phép ghi chú riêng cho HC2 NÐChính là: "Bên nầy, xứ Mẽo, bạn bè lâu ngày gặp nhau thường tỏ tình thân tình vui vẻ giữa bạn bè bằng cách ôm choàng lấy nhau (tiếng Mỹ và tiếng Kangaroo gọi là "hugging" ấy mà!!!!) cho thân mật chứ không có ý chi xấu cả."
Trong lúc đó, các chị LÐHuyến, CVThành đang chuyện trò tiếu lâm với các chị HC2 dưới bóng mát của một cây cổ thụ. Khi được tin tình báo cho biết tình trạng độc thân của HC2 NVYên, hai chị liền mạnh dạn trực chỉ đến nhóm anh em đang chọc ghẹo Yên về an tọa dưới gốc cây cổ thụ. Chị CVThành đóng vai điều động phần điều tra lý do vì sao "người đẹp" NVYên đến giờ nầy vẫn chưa "yên bề gia thất"?

Các HC2 khác đứng chung quanh cổ võ, nói cười không ngớt. Phần mai mối mỗi lúc một trở nên hào hứng, gay cấn hơn.
Khi cố gắng làm mai HC2 Yên với một chị độc thân tự xưng tên là "Trần Thị Trường", chi CVThành lại diễn giải rộng rãi, đầy đủ hơn là người đẹp mang tên "TTTT" tức "Trần Thị Trần Truồng". Tên nghe có vẽ dễ bị kiểm duyệt nhưng lại hấp dẫn thế mà HC2 Yên nhà ta vẫn nhất định "em chẳng dám"
Mai mối NVYên không được, các chị xoay qua TVLung, một tay độc thân khác. HC2 Lung thì chống đối chút đỉnh chớ không chiụ ngồi yên để các chị tố khổ. Chọc HC2 TVLung cũng không xong, các chị được nhắc nhở còn một tay độc thân nữa là NT NNLong. Thế là các chị CVThành và LÐHuyến lại kéo NT ngồi xuống gốc cây cho bằng được. Với lời lẽ tiếu lâm nhưng vẫn còn giữ sự kính trọng đối vớI NT, chị CVThành lên tiếng giới thiệu ông anh với người đẹp TTTT. Biết mình bị lâm vào trận đồ "Âm Thịnh Dương Suy", NT phá trận bằng cách đánh trống lảng trình bày hình ảnh huấn nhục trong hai cuốn album thật dầy. Nhờ vậy, NT đã khéo léo công phá được trận đồ và trở về đàm đạo với các HC2 khác.
Trong lúc đó, các chị trong BTC cũng lo dọn dẹp rác rưới để chuẩn bị giờ chấm dứt buổi picnic ngoài trời tại Mile Square Regional Park. Các anh các chị lại tụ nhóm bắt tay giã từ hay nói lời tạm biệt hẹn gặp lại một ngày gần đây. Giờ phút chia tay lúc nào cũng khó khăn vì mọi người cùng bịn rịn chẳng muốn xa nhau. Một số đã ra phi trường để trở về với gia đình, một số trở về nhà anh chị HVLượm để tiếp tục cuộc vui. Một số các bạn ở xa như TMLộc, ÐNKhảm và LQChung vẫn còn nán lại miền Nam Cali nắng ấm cho thỏa tình nhung nhớ.
Ba ngày vui đã qua, các HC2 , các phu nhân, các thân nhân và các cháu đã sống ba ngày vui khó quên. Hy vọng các bạn không có mặt trong ba ngày đại hội sẽ chia sẻ phần nào cảm nghĩ của người tham dự qua bài tường thuật nầy.
Riêng vợ chồng chúng tôi, hai đứa trở về Philadelphia vào lúc 7 giờ 30 sáng ngày thứ hai 24/07/2000.
       Sau một chuyến bay đêm khó ngủ, khi nằm trên giường cố gắng chợp mắt mà đầu óc tôi vẫn còn mơ mơ màng màng. Những khuôn mặt của các bạn tiếp tục thoáng hiện trong tâm trí. Ðầu óc chợt nghĩ đến nếu có cuộc họp mặt vào năm 2030, không hiểu Khóa 20 SQHQNT sẽ còn bao nhiêu người? Và có lẽ Hotel Huntington Beach sẽ được thay thế bởi "Khách Sạn Hằng Nga" trên cung trăng của thời đại liên hành tinh mất thôi !!!
Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, tôi thiếp đi trong giấc ngủ lúc nào chẳng hay............


Đại Hội kỳ II tháng 07 năm 2003 tại San Jose, California :

       Gần 3 năm sau, đại hội 2003 kỷ niệm 33 năm ra khơi của khóa 20 cựu Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang - Đệ Nhị Hổ Cáp - đã chánh thức khai mạc chiều ngày thứ sáu 18 tháng 07 năm 2003 tại thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Ðây là lần thứ hai khóa 20 tổ chức đại hội. Cách đây ba năm, vào tháng 07 năm 2000, khóa 20 cũng đã tổ chức ba ngày đại hội kỷ niệm 30 năm ra khơi tại thành phố Huntington Beach, Nam California với hơn 115 gia đình tham dự. Đại hội 2003 kỳ nầy, phần vì kinh tế khó khăn, phần vì phương tiện giao thông không được dễ dàng lắm cho nên chỉ có 63 gia đình tham dự. Nhưng lần nầy lại có sự tham dự đặc biệt của phu nhân Cố ÐNHC Trần Đức Chấn và gia đình đến từ San Diego.
Trước đó vài ngày, một số HC2 và gia đình đã đến Bắc Cali. và đã được một số HC2 ở địa phương tiếp đón. Một buổi họp mặt nhỏ “tiền đh2003“ đã được tổ chức tại tư gia của HC2 TQĐức ở Fremont vào chiều thứ Năm 17 tháng 07 để đón tiếp HC2 NXHùng đến từ Louisiana + TGĐịnh từ New Jersey + PÐPhong từ Georgia + NÐKhúc từ Florida và HMHùng từ Ontario, Canada. Tiền đh2003 cũng đã được tiếp tục vào sáng thứ Sáu hôm sau tại Grand Century Mall ở Nam San Jose do tbtc NVVang hướng dẫn, gồm có anh chị NNChâu CH từ Oregon, anh chị NPKhanh từ Washington, HC2 PÐLương từ Virginia, HC2 PÐPhong, NÐKhúc và NVLộc ở San Jose.
Địa điểm cho hai ngày họp mặt đầu tiên của Đại Gia Đình Đệ Nhị Hổ Cáp được diễn ra cùng một chỗ, đó là Nhà Hàng New Pearl River Seafood Restaurant, tọa lạc tại trung tâm thành phố San Jose, kế cận Wyndham Hotel là nơi mà một số đông HC2 và gia đình đã chọn để lưu trú trong ba ngày đại hội.
Từ 3 giờ chiều, một số thành viên trong btc đã có mặt để chuẩn bị chào đón các HC2 và gia đình. Không khí trong nhà hàng bắt đầu nhộn nhịp và vui lên khi có một vài anh chị HC2 từ Nam Cali. đến. Theo dự trù thì phái đoàn Nam Cali.sẽ đền Bắc Cali.vào khoảng 5pm, nhưng mới 2pm mà trong lobby của Wyndham Hotel đã nghe tiếng lăng xăng của quý anh chị Nam Cali.. Hai tấm banners do Nam Cali. giúp thực hiện cũng đã được mang qua và quý bạn Nam Cali. đã hăng hái treo lên giùm. Bên trong nhà hàng, nhân viên nhà hàng bận rộn sắp xếp bàn ghế và trải khăn bàn để chuẩn bị cho buổi ăn buffet.
Đến khoãng 4pm thì không khí bắt đầu náo nhiệt hẳn lên vì một số HC2 và gia đình ở địa phương cũng như các tiểu bang khác đã đến khá đông. Tay bắt, mặt mừng, những kỷ niệm xưa ở quân trường và đơn vị đã được nhắc lại và những vui buồn trong cuộc sống nơi xứ người cũng đã được trao đổi và chia sẻ giữa những người bạn 20 với nhau. Một số bạn không có dịp tham dự đh2000 ở Nam Cali. và đây là lần đầu tiên về tham dự đh2003 sau hơn 33 năm không gặp nên càng có rất nhiều chuyện để kể cho nhau nghe. Nhờ btc đã khéo léo mua sẵn name badge để quý chị 20 viết tên “người tình trăm năm” của mình và dán lên áo nên rất dễ dàng cho quý chị nhận tên của những chị 20 khác. Và cũng nhờ tổ chức trong nhà hàng nên mặc dù thời tiết bên ngoài rất nóng và oi bức ( heatwave bất thường ) mà bên trong, quý bạn 20 và gia đình rất thoải mái.
Đến khoảng hơn 6pm thì tbtc NVVang trong bộ quân phục màu tím của HQ, (đây là bộ quân phục mà Cựu HQ Ð/U NVVang, Chỉ Huy Phó Duyên Ðoàn 42 ở An Thới, Phú Quốc mặc khi rời VN tháng 04 năm 1975) lên sân khấu ngỏ lời chào mừng quý anh chị 20 và gia đình đã không quản ngại đường xá xa xôi cố gắng về tham dự đh2003 và tuyên bố đh2003 chánh thức khai mạc. Sauđó, gia đình 20 cùng nhau thưởng thức buffet do gia đình Bắc Cali. khoản đãi. Ngoài những món ăn vừa miệng do nhà hàng cung cấp, btc cũng đã mang thêm vào những món ăn VN như thịt quay, bánh mì, bê thui, chả giò v.v…, Và dĩ nhiên là phải có beer cho quý quan và nước ngọt cho quý chị 20 và HC con. Cùng lúc là slide show do bạn TGĐịnh trình chiếu lại những hình ảnh trong quân trường và nơi đơn vị và những sinh hoạt của đại gia đình ĐNHC trên toàn thế giới, kể cả Việt Nam. Slide show nầy trích trong CD lưu niệm do nhóm HC2 Đông Bắc Hoa Kỳ thực hiện. Lần lượt, những hình ảnh huấn luyên cơ bản quân sự ở quân trường Quang Trung, những cảnh huấn nhục, những chuyến thực tập hải hành và lễ mãn khóa tại Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang cũng như hình ảnh Nhẫn khóa Hai Mươi đã gợi lại rất nhiều kỷ niệm khó quên cho những người bạn 20 …
Sau những hình ảnh ghi lại những kỷ niệm ở quân trường và đơn vị là những hình ảnh sinh hoạt của những gia đình 20 trên toàn thế giới. Từ những buổi họp mặt, picnic ở địa phương, cho đến những đám cưới, những lễ tốt nghiệp của con em 20 và những sinh hoạt kỷ niệm 28 năm ra khơi ở Nam Cali., kỷ niệm 29 năm ra khơi ở VN, đh2000 kỷ niệm 30 năm ra khơi ở Nam Cali. ......
Đến khoảng sau 7pm là chương trình giới thiệu từng gia đình 20 về tham dự đai hội và tặng quà lưu niệm. Từng gia đình lần lượt bước lên sân khấu, giới thiệu mình và gia đình mình. Mỗi gia đình về tham dự đại hội được tặng T-shirt, CD lưu niệm với tất cả hình ảnh sưu tầm từ lúc trong quân trường cho đến hiện tại và cây viết president pen có khắc hàng chữ 33 năm ra khơi, San Jose 18, 19 và 20 năm 2003. Một số HC2 và gia đình ở xa, vì kẹt xe và chuyến bay bị delay cũng đã từ từ xuất hiện.
Tổng cộng có 63 HC2 và gia đình về tham dự đh2003 lần nầy. Ngoài ra, còn có sự tham dự đặc biệt của Chị Cố HC2 TĐChấn và gia đình đến từ San Diego.
Sau phần giới thiệu từng gia đình là Sinh Hoạt Nội Bộ. Trong dịp nầy, bàn giao giữa cựu và tân Ban Điều Hành Hội Ái Hữu ĐNHC đã được diễn ra đơn giản nhưng cũng không kém phần nghi thức. Và Tân Ban Điều Hành đã ra mắt quý bạn 20 và gia đình:
- Hội trưởng: CVThành.
- Phó HT: TGĐịnh.
- Tổng thư ký: PĐPhong.
- Phó TTK: MKPhụng.
- Thủ quỹ: TPHồng.
- Thông tin: LVChâu.
- Cố vấn: NMCảnh.
Nhân dịp nầy, Tân HT CVThành cũng giới thiệu 2 tân chi Hội trưởng:
Đông Bắc Hoa Kỳ: HVBảnh.
Tây Nam Hoa Kỳ: NHThiện.
Tiếp theo là đề nghị và bầu địa điểm tổ chức đh2006 vào tháng 07 năm 2006. Hai địa điểm được chọn là Houston và Washington DC. Và cuối cùng, sau khi bàn thảo sôi nổi, số đông hiện diện đã đồng thanh chọn Washington DC là nơi tổ chức đh2006. Và hai khuôn mặt quen thuộc, chuyên viên gây quỹ cho khóa 20: Hai chị CVThành và TPHồng đã hăng hái và đã thành công trong việc gây quỹ Điều Hành cho Hội Ái Hữu ĐNHC và quỹ yểm trợ đh2006. Lần gây quỹ nầy còn có sự tiếp tay của chị LÐHuyến.
Những thông báo cho chương trình ngày thứ Bảy cũng được loan báo sau phần sinh hoạt nội bộ. Chương trình cho ngày thứ Sáu dự trù chỉ kéo dài đến 10pm nhưng những quyến luyến của gia đình 20 với nhau đã kéo dài đến hơn 11pm. Đến khoảng 11:15pm, btc tuyên bố tạm chia tay, hẹn gặp lại ngày mai ở Grand Century Mall là nơi mà btc đã chọn lựa để giới thiệu đến quý bạn 20 và gia đình ở xa về thăm viếng.
       Ngày thứ Bảy, 19 tháng 07 năm 2003, đúng theo chương trình dự liệu, một số đông HC2 và gia đình đã có cơ hội để thăm viếng một shopping center mới của người Việt tỵ nạn tại Thung Lũng Hoa vàng: đó là Grand Century Mall, tọa lạc trên đường Story Road, phía Nam thành phố San Jose…. Cũng như những lần gặp gỡ khác, các chị 20 thì đưa các cháu đi shopping với nhau, còn các anh 20 thì ngồi lại với nhau, tiếp tục “câu chuyện dưới cờ“, các “chức sắc” thì bàn thảo phần nghi lể cho chưong trình tối thứ Bảy. Sau đó, một số đã tách ra để đi shopping ở một nơi khác, đó là Great Mall ở Milpitas.
Đến khoảng 3pm thì tất cả mọi người đều trở về hotel hoặc nhà bạn để chuẩn bị đến nhà hàng chụp hình lưu niệm và dự dạ tiệc.
Điạ điểm chụp hình lưu niệm nằm đối diện với nhà hàng, không bị chói bởi nắng chiều nên rất thuận tiện cho quý anh chị 20 và các cháu, nhất là với bộ Đại lể và trang phục dự dạ hội. Những tà áo dài thướt tha màu xanh nước biển hòa hợp với những bộ quân phục đại lễ HQ màu trắng làm tất cả gợi nhớ đến 33 năm trước đây, những chàng tân sĩ quan HQ trẻ tuổi khóa 20 đã có những kỷ niệm thật đẹp và đáng nhớ tại quân trường Nha Trang. Ông phó nhòm lăng xăng sắp xếp thế đứng cho từng nhóm và buổi chụp hình lưu niệm cũng đã diễn ra tốt đẹp. Sau đó, tất cả đều cùng vào nhà hàng để đón khách mời và chuẩn bị khai mạc đh2003.
Trưởng Ban Điều Hợp Chương Trình HTDân đã khéo léo và linh động điều khiển phần nghi lễ. Nhờ đó, chương trình đã diễn ra theo đúng như dự liệu: sau phần nghi lễ với toán chào kiếm của khóa 20, chào cờ Hoa Kỳ và VNCH và phút mặc niệm tưởng nhớ Quân Cán Chính VNCH đã bỏ mình vì Tổ Quốc là phút tưởng niệm 23 Cố HC2 đã trở về với biển cả. Một số hình ảnh Cố HC2 đã được chiếu lên màn ảnh. Kế tiếp là phần giới thiệu quan khách. Khách danh dự đầu tiên là Cựu ĐĐ Tư Lệnh HQ Trần Văn Chơn, rồi lần lượt NT khóa 8 Đệ Nhất Hổ Cáp Lê Công Hảo, NT khóa 14 Đệ Nhị Kim Ngưu Nguyễn An Cường, Chủ nhiệm Ðặc san Lướt Sóng, NT đại diện khóa 19 Đệ Nhị Thiên Xứng Ngô Tiến Hưng, đại diện khóa 21 Đệ Nhị Nhân Mã Trần Quang Minh và OCS Nguyễn Cười, Hội Trưởng Hội Bạch Đằng. NT Khương Hữu Bá, nguyên CHT Trường SQHQNT, vào giờ chót, không thể tham dự. NT Trịnh Tiến Hùng, thủ khoa Đệ Nhất Hổ Cáp, cũng xin lỗi không có mặt vì bận việc gia đình. Tiếp theo là lời chào mừng quan khách của tbtc NVVang, phần tường trình của bạn PĐPhong về chai rượu XO (quà tặng của NT Đệ Nhất Hổ Cáp Trịnh T. Hùng) và phát biểu cảm tưởng của Cựu HT LĐHuyến và Tân HT CVThành.
Dạ tiệc bắt đầu ngay sau đó, với phần văn nghệ thật đặc sắc do Trưởng ban Văn Nghệ HMQuang điều khiển. Không khí vui nhộn hẳn lên khi HC2 LAHuê lên sân khấu với bài "Liên Khúc Trùng Dương", cùng với đồng diễn của một số HC2 mặc đồng phục Đại lễ. Tiềng ca trên sân khấu hòa lẫn với tiềng nhịp vỗ tay và những tiếng “dzô dzô…dzô dzô ...” bên dưới để mời cùng nhau nâng ly rượu giữa những người bạn 20 và thân hữu đã làm cho buổi dạ tiệc quá vui và chứa chan tình bạn, tình đồng đội và tình thân hữu.
Sau đó là phần tặng quà lưu niệm cho quan khách và MTQ đh2003. Cùng với xổ số đã làm tất cả gia đình 20 và quan khách có một buổi tối thật vui. Đến khoảng 10pm thì bắt đầu cắt bánh kỷ niệm 33 năm ra khơi. Champagne cũng đuợc đem đến từng bàn và sau đó những tiếng nổ đã phát ra cùng với bài đồng ca HQVN Hành Khúc với quý chị 20 mặc áo dài xanh trên sân khấu.
Và cuối cùng, phần mong đợi của tất cả mọi người trong bất cứ một dạ tiệc nào đã đến: mục DẠ VŨ.
Những cặp 20 bắt đầu ra sàn nhảy, những khách 20 nối gót theo và buổi khiêu vũ mừng 33 năm ra khơi của khóa 20 Cựu SQHQNT đã kéo dài thật vui nhộn và ồn ào gần 2 tiếng đồng hồ. TBVN HMQuang kết thúc buổi dạ vũ với hai bài "It's now or never" và "Are you lonesome tonite?”.
Nhưng rồi, cuộc vui nào cũng tàn, tất cả lại tạm chia tay, cùng hẹn sẽ gặp nhau thêm một ngày nữa: picnic sáng Chủ Nhật ở Lick Mill Park, Santa Clara.
       Sáng Chủ Nhật, 20 tháng 07, ngày thứ 3 và củng là ngày cuối của đại hội 2003, HC2 và gia đình lại có dịp gặp gở một lần nửa trước khi chia tay.
Từ sáng sớm, tbtc NVVang đã ra park để sửa soạn kê thêm bàn và reserved chỗ picnic. Rồi quý anh chị trong btc cũng bắt đầu mang thức ăn, nước ngọt và tráng miệng ra park. Và HC2 và gia đình cũng từ từ kéo đến. Một vài đàn em khóa 21 cũng mang vợt đến để chơi vài ván tennis với đàn anh. Quý chị 20 trong btc đã cố gắng chọn thức ăn khác nhau cho 3 ngày đh nên thức ăn buổi sáng chủ nhật, ngoài BBQ beef, còn có bánh bèo, giò lụa, bánh mì, paté chaud, cánh gà chiên, sôi, bánh xu, dưa hấu, cantaloupv.v… Đại hội 2000 có câu chuyện Con Cá Vồ do VUSao kể thì lần nầy lại có thêm một chuyện khác, hấp dẫn hơn và lý thú hơn, đó là chuyện "Cái Lồng Chim" do LAHuê thủ diển. Cứ tưởng tượng đến cái lồng chim và con chim bay vào bay ra cũng đủ hấp dẫn rồi. Sau khi ăn trưa và chụp hình chung lưu niệm, một số chia ra từng nhóm nhỏ để hàn huyên, quý chị 20 tiếp tục làm thêm thức ăn tráng miệng, các HC con (trai) thì chơi bóng rổ, các HC con (gái) thì ngồi với nhau, cười nói huyên thuyên.
Một vài anh chị 20 chăm chú nghe và theo dõi môn tập Suối Nguồn Tươi Trẻ do HC2 NNLuật hướng dẫn. Một số khác say mê nhìn HC2 ĐVĐức chỉ dẫn về những môn tập căn bản "Dịch Chân Kinh" để giữ sức khõe, tránh bệnh tật. Gần 2pm thì phái đoàn Nam Cali. giã từ để về lại Nam Cali.. Một số phải đi trả rented car, một số đưa thân nhân ra phi trường. Nhưng lại có một số HC2 đến trễ vì bận chuyện riêng, nên picnic lại kéo dài thêm. HC2 PTDũng đến trễ nhất, nhưng lại có chuyện vui để kể nên cuộc vui vẫn còn tiếp tục. Một số hẹn gặp nhau nữa vào buổi tối ở Vũ Trường Lido. Đến gần 5pm, nhóm còn lại tụ họp chụp hình chung thêm một lần nữa, rồi bắt đầu rời park.
       Ba ngày đại hội mới đó mà đã qua đi thật nhanh. Đệ Nhị Hồ Cáp, 33 năm ra khơi, 1970-2003. Những hàng chữ quen thuộc nầy, những con số liêu trai nầy, từ lúc bắt đầu chuẩn bị đh2003 cho đến hôm nay, như vẫn còn văng vẳng đâu đây. Từ lúc tay bắt, mặt mừng trưa thứ Sáu đến những lời quyến luyến giã từ chiều Chủ Nhật. Có thật sự quý mến nhau mới tìm đến nhau. Không biết diển tả như thế nào những chân tình mà 63 bạn HC2 và gia đình đã cùng chia sẻ với nhau trong 3 ngày tại Thung Lũng Hoa Vàng, nơi được mệnh danh là Thung Lũng Tình Thương.
Xin chân thành cám ơn quý bạn 20 và gia đình.
Với những bạn 20 nào không có dịp về tham dự đh2003, xin được gởi đến quý bạn một nhắn nhủ: Chúng ta cùng hẹn nhau 3 năm nữa, tháng 07 năm 2006, HQ20 sẽ về cập bến tại thủ đô Hoa Thịnh Ðốn để kỷ niệm 36 năm ra khơi. Xin đừng lỡ chuyến tàu.
Hẹn gặp lại!............Đại Hội kỳ III tháng 07 năm 2006 tại Washington DC :

       Trong dịp ĐH2003 tổ chức tại San Jose, được các Bạn và Phu Nhân HC2 chọn địa điểm Washington DC làm nơi tổ chức cho Đại Hội 2006 kỷ niệm 36 năm ra khơi khóa 20, Tôi, Huỳnh văn Bảnh, đại diện cho các Bạn HC2 thuộc vùng Đông Bắc Hoa Kỳ và Bạn Phạm Đăng Lương, đại diện cho các Bạn HC2 vùng DC nhận lãnh trách nhiệm tổ chức đại hội do các Bạn và Phu Nhân HC2 giao phó.
Sau đó, tôi liên lạc ngay với một số Bạn HC2 tại vùng DC để tham khảo ý kiến. Mười tháng sau, nhân dịp lễ Vu Quy trưởng nữ của Bạn Đỗ Thanh Vẻ ở Hartford, Connecticut; với sự hiện diện khá đầy đủ của các Bạn trong Ban Tân Chấp Hành cùng sự hiện diện của các Bạn HC2 từ Canada, Đông Bắc, Trung Đông, Đông Nam và Trung Nam Hoa Kỳ nhân buổi picnic do Anh Chị Lê văn Tài khoản đãi, chúng tôi đã tiến hành đề cử và sau đó Ban Tổ Chức ĐH2006 đã được thành hình với sự chứng kiến của Ban Chấp Hành gồm có: Huỳnh văn Bảnh làm trưởng ban; bạn Nguyễn văn Huấn đảm trách Phó Trưởng ban; thủ quỹ là HC2 Nguyễn văn Sơn; ẩm thực do Anh Chị Phan Ngọc Long và các Chị HC2 vùng Đông Bắc Hoa Kỳ đảm trách; văn nghệ được ca sĩ nóng bỏng anh chị Lưu An Huê cùng hợp tác với Đỗ Thanh Vẻ và Trần Kim Hoàng; MC do Đinh văn Chính và Hoàng Thế Dân (bạn Dân không tham dự được vào giờ chót nên chỉ có MC Chính phụ trách đêm Dạ tiệc); quà cáp do 3 Ban Lưu Ngọc Quang, Nguyễn Đăng Khúc và Nguyễn Đình Tiến; tiếp tân do anh chị Trần Gia Định nhận lãnh; Anh Chị Tô Phước Hồng lo phần n/Nghi l/Lễ; báo chí đại hội do Bạn Trương Đình Quí với sự hợp tác của bà xã tôi là Lê Kim Cúc và phu nhân HC2 Lê văn Tài.

Trang ĐH2006 được Webmaster Lê văn Châu thiết lập để thông báo tin tức từ Ban Tổ Chức đến toàn thể tất cả các bạn HC2 cùng với lá thư ngỏ do tôi viết để kêu gọi tất cả các gia đình HC2 tiến hành ghi tên tham dự ĐH2006.
Nhân dịp thả neo chùm của anh chị Phan Ngọc Long tổ chức tại nhà hàng Lucky Three ở Falls Church, Virginia; tôi, HT Cung Vĩnh Thành cùng các Bạn ở DC tiến hành tìm nơi tổ chức Đại Hội. Các Bạn ở DC đã hướng dẫn đi xem một số địa điểm để chọn nhưng vì tiền mướn quá mắc và ăn đồ ăn Mỹ nên chúng tôi đi đến quyết định chọn nhà hàng Lucky Three với ông chủ là người Tàu Chợ Lớn và cũng là cựu thành viên trong binh chủng Hải Quân để dể nói chuyện và giúp chúng ta với giá thân tình...
Sau đó, các Bạn tại DC đã đến nhà hàng gặp ông chủ để đặt Menu và giá cả cho hai đêm Đại Hội. Với giá $15 mỗi đầu người ăn buffet cho đêm Tao ngộ thứ Sáu (tối thiểu 200 người) và $25 cho mỗi đầu người cho đêm Dạ Tiệc (tối thiểu là 300 người). Nếu đủ 500 người nhà hàng sẽ dành hết cho chúng ta đêm đó. Các Bạn ở DC tiếp tục trả giá về tiền bia. Vì ông chủ rất thân tình với Hải Quân nên cho giá $1 cho 1 chai bia Heineken (300 chai đêm tao ngộ và 600 chai cho đêm chánh Đại Hội. Rượu Martell với giá $50 một chai; riêng nước ngọt và nước đá thì free). Với giá cả tương đối quá rẻ so với vật giá vùng DC, chúng tôi đồng ý ký giao kèo với ông chủ nhà hàng và đặt tiền cọc $500 ngay.
Sau khi lo được phần chánh nơi tổ chức và giá cả nhà hàng, công việc kế tiếp là ấn định số tiền ghi danh tham dự. Với danh sách ghi danh do bạn Lê văn Châu cập nhật trong trang Đại Hội, chúng tôi bắt đầu kêu gọi các Gia Đình HC2 ghi tên và đóng tiền tham dự. Để tạo thêm phần thích thú cho các Bạn và nhất là các phu nhân, chúng tôi đưa ra chương trình du ngoạn Washington DC, phố Eden và thăm quân trường Annapolis thêm vào chương trình Đại Hội. Và để có đủ thì giờ đi tham quan và mua được vé máy bay rẻ vào ngày thứ Năm, tôi đã đưa thêm chương trình du ngoạn vùng Đông Bắc Hoa Kỳ sau ĐH2006 do tôi hướng dẫn và đã được hơn 20 Gia đình hưởng ứng ngay.
Các Bạn DC tiếp tục tìm kiếm Hotel cho ĐH2006. Quality Inn do bạn Phạm Đăng Lương tìm được ở gần nhà hàng nhưng nhà hàng đòi phải đặc cọc $1000 để giữ phòng. Sau đó, một số bạn đề nghị nên tìm Hotel sang hơn để ở và vì nhân số HC2 tại DC chỉ có 5 bạn, cần tìm Hotel gần phi trường để khỏi lo phần đưa đón, cộng thêm vào các gia đình theo tôi đi du ngoạn sau Đại Hội cần mướn xe để đi nên tôi đề nghị mướn 4 chiếc xe van loại lớn 12 chỗ ngồi sớm hơn 1 tuần để được giá rẻ và để dùng làm phương tiện di chuyển cho những ngày Đại Hội từ Hotel đến nhà hàng và tiết kiệm được tiền mướn xe của các bạn về tham dự. Bạn Nguyễn văn Huấn tiến hành tìm được Hotel Marriott Crystal City nằm gần phi trường Reagan và có bus của Hotel đưa rước với giá Group đặc biệt nhưng với điều kiện chúng ta phải mướn tối thiểu 80 phòng cho 3 đêm đại hội. Chúng tôi thấy không gì trở ngại bởi vì các bạn và phu nhân HC2 rất chịu chơi nên nhờ bạn Huấn ký hợp đồng với Hotel.
Chính nhờ hệ thống internet và Webmaster Lê văn Châu lo cập nhật trang đại hội 2006 thường xuyên nên Ban Tổ Chức liên lạc với nhau rất dễ dàng. Ban quà cáp do bạn Lưu Ngọc Quang lo phần quà tặng như pin cài áo, ly uống rượu vang đã thực hiện 300 cho mỗi thứ và để khuyến khích các gia đình HC2 đi tham dự nhiều hơn, các bạn ở Nam Cali đã tự động đóng góp làm thêm bộ tách dĩa uống trà. Nhưng vì bị bể khi tôi đổi máy bay trên đường mang về New York chỉ còn sót lại khoãng 20 bộ nên tôi quyết định chỉ để tặng cho các bạn trong Ban Tổ Chức và Ban Điều Hành mới mà thôi.


Riêng phần quà tặng Đặc San 2006, lúc đầu do Trưởng ban báo chí Trương Đình Quí đảm trách nhưng sau đó các bạn đề nghị nên giao cho hai bạn Trần Tuấn Đức và Lê văn Châu thực hiện vì Đặc San 2006 chung cho Khóa và cần hai bạn rành về computer để layout và design được đẹp hơn và quỹ Đặc San cũng chính do các Bạn Nam Cali cùng đóng góp và sau đó làm quà tặng cho tất cả Gia Đình HC2. Xin được kể thêm là phần hiệu chính và ấn in còn có sự đóng góp của HC2 Lê văn Long.
Bạn Nguyễn Đăng Khúc lo liên lạc với Sa khóa 22 để làm áo Polo và nón đi biển nhưng vì tiệm may đóng cửa nên phải nhờ cựu phạn xá phó Nguyễn văn Đệ đảm trách vào giờ chót. Chúng tôi sợ không làm kịp, không đúng màu hoặc không đúng size và làm áo Polo quá dư nhưng sau cùng quà order đã đến tay các Bạn và không đủ để bán nhất là nón đi biển làm rất đẹp nên tiếp tục nhận order thêm.
Danh sách ghi danh tham dự Đại Hội đã có hơn 100 gia đình nhưng sau đó vì gặp khó khăn về kinh tế cũng như bận chuyện gia đình nên cuối cùng chỉ còn 71 Gia Đình HC2 tham dự. Đặc biệt có 4 Gia Đình ở Âu Châu về tham dự gồm Gia Đình Lê Quang Chung ở Pháp, Gia Đình Nguyễn Phúc Vĩnh Viễn đến từ Thụy Sĩ, Gia Đình Nguyễn văn Chín và Phạm văn Hùng đến từ Hòa Lan. Ở Úc Châu có Châu Phúc Yên đến từ Sydney và Gia Đình Phạm Ngọc Tiền đến từ Melbourne.

Vào cuối tháng 4 năm 2006, nhân dịp mùa hoa anh đào nở rộ tại DC, tôi rủ anh chị thủ quỹ Nguyễn văn Sơn cùng đi với vợ chồng tôi lái xe lên Virginia để gặp các bạn trong Ban Tổ Chức. Sau khi được Bạn Phan Ngọc Long hướng dẫn đi xem hoa anh đào rồi đến nhà bạn Nguyễn văn Huấn và rất may gặp được tất cả 5 bạn tại DC gồm có Huấn, Long, Lương, Lập, Trinh. Chúng tôi cùng nhau tiến hành giải quyết những khó khăn nhỏ còn lại của Đại Hội qua hệ thống viễn liên với hội trưởng CVThành.
Từ tháng 5 trở đi, Ban Tổ Chức chúng tôi rất là bận rộn: gởi thơ mời các vị khách: Cựu Đề Đốc Đinh Mạnh Hùng, Chung Tấn Cang, Cựu CHT Khương Hữu Bá, Trung Tá HC1 Hùng, các Niên Trưởng và các Hội Đoàn tại vùng DC và Virginia; giúp giải quyết mọi thắc mắc của các bạn về mua vé máy bay; thay đỗi phòng Hotel; thêm bớt số người tham dự; đóng tiền tham dự; đặt mua quà cáp v.v.......
Anh Chị Lưu An Huê lo ban nhạc đồng thời lo thâu 4 CD “Những Chuyện Kể Năm Xưa” với giọng đọc của Huê, phu nhân Thanh Nhàn và Trương Đình Quí. Bài Những Chuyện Kể Năm Xưa do Nguyễn văn Đệ thu thập soạn thảo và CD “Dạ Vủ Biển Tình” với các giọng ca HC2 Hoàng, Vẽ, Huê và ca sĩ Thanh Nhàn, sau đó được TQ Sơn sang CD. Bạn Trần Tuấn Đức design hình bìa DVD, CD label và sau đó tôi in để dán và cho vào case.
Cũng may là vào đầu tháng 7, nhân dịp đám cưới con trai Anh Chị Lê văn Tài tại Hartford-Connecticut, tôi đã nhờ thêm một số bạn trong Ban Tổ Chức như Đinh văn Chính lo MC với sự tiếp tay của bạn Lê văn Châu cho đêm Tao ngộ; Bạn Trần Gia Định lo phần tiếp tân. Bạn Ngô Nguyên Trực đã chở hơn 10 thùng ly rượu từ Florida và giao cho tôi chở về Rochester, New York. Các bạn tại DC đã họp lại để bổ túc và sửa đổi thêm cho chương trình đi ngoạn càng thêm hấp dẫn.
Trước ngày Đại Hội một tuần, bạn Trần Gia Định phụ với 2 MC ĐvChính và LvChâu để thảo chi tiết chương trình Đại Hội và phân công từng người. Bạn Huấn đảm trách phần nghi lễ đã liên lạc và kêu gọi các bạn và phu nhân đem theo đồng phục Đại lễ, kiếm và áo dài xanh để tập dợt; bạn Trần Tuấn Đức tiếp tục design banner "Kỷ niệm 36 năm ra khơi" để bạn Cung Vĩnh Thành mướn in và treo lên sân khấu đồng thời bạn Đức cũng design bản tên để tôi đánh tên các bạn và phu nhân và các cháu anh chị Long lo đặt đồ ăn cho đêm thứ Năm tại Hotel Marriott và lại gặp chủ nhà hàng để sắp xếp sân khấu, bàn ăn cũng như chỗ ngồi cho gia đình HC2 và quan khách: Đại Hội 2006 đã sẵn sàng đón tiếp gia đình HC2.
Được biết gia đình Nguyễn văn Chín và Phạm văn Hùng đã rời Hòa Lan và gia đình Phạm Ngọc Tiền từ Melbourne Úc Châu bay đến Nam Cali trước Đại Hội vài tuần đã được các bạn trong vùng do TLV Ngô Bá Nhẫn hướng dẫn đón tiếp. Sau đó, các bạn cũng đã được các bạn Bắc Cali chào đón và sau cùng bay đến DC để tham dự Đại Hội.
Anh Chị Châu Phúc Yên từ Sydney Úc Châu bay đến Toronto Canada thăm bà con được các bạn Thành, Như, Hoàng, Hùng đón tiếp và anh chị Lê Quang Chung từ Paris bay đến Florida được Ngô Nguyên Trực tiếp đón. Ngày thứ Ba, 18 tháng 7, Chung được Trực chở đến nhà tôi sau khi đi thăm thác Niagara Fall cùng với Yên (Thiền Sư Yoga) được gia đình Nguyễn Trung Thành (Tango) với niên trưởng Trung tá Đáo khóa 9 Nha Trang. Chúng tôi có những tiệc nhậu để đón tiếp các bạn HC2 với niên trưởng Đáo và NT K13 Nguyễn văn Thắng tại nhà tôi và thủ quỹ Sơn. Thứ Năm, phái đoàn chúng tôi lái xe thẳng đường lên Washington DC và có ghé thăm Nguyễn Kỳ Tuấn Ngọc.
Một số Gia Đình HC2 đã bay đến vào buổi sáng và đến trưa khi tôi lái xe lên gần đến Washington DC thì điện thoại cầm tay của tôi reo liên tục. Các bạn HC2 gọi hỏi thăm cách lấy xe bus của Hotel từ phi trường Reagan. Vừa lái xe chở Anh Chị Yên vừa hướng dẫn vài xe theo sau nên phải mang earphone thường trực để trả lời cho tất cả các bạn.
       Khoảng 3 giờ chiều, phái đoàn chúng tôi đến Hotel Marriott và gặp rất nhiều Gia Đình HC2 xôn xao tại lobby. Tay bắt mặt mừng, các gia đình đến trước phụ các Gia Đình đến sau để check-in. Các bạn HC2 ôm cổ với nhau như đôi tình nhân; riêng các Phu Nhân và các cháu chào hỏi với nhau rất là ồn ào không cần biết những người Mỹ chung quanh.
Điện thoại cầm tay của tôi vẫn tiếp tục reng và tôi lại tiếp tục hướng dẫn các bạn lấy shuttle để đến Hotel. Gia Đình HC2 càng đến đông hơn, tiếp tục check-in, tiếp tục ồn ào nguyên cả lobby của Hotel.
Đến khoảng 6pm thì thức ăn (đặt trước ở các tiệm ăn tại phố Việt Nam Eden) do anh chị Phan Ngọc Long mang đến Hotel. Vì sợ Hotel không cho mang đồ ăn và bia vào, chúng tôi phải mượn xe vận tải hành lý của Hotel, đậy kín lại với khăn trắng để mang thức ăn và bia lên Suite mà hotel cho chúng ta dùng vào những ngày Đại Hội.

Party đêm thứ Năm chào đón Gia Đình HC2 bắt đầu. Phòng thì nhỏ mà người mỗi lúc một đông hơn, đồ ăn thì tự nhiên lấy vì đi máy bay không cho ăn nên ai cũng đói, các Bạn HC2 cụng bia để chào mừng ngày gặp nhau.
Oh My God !!!!!! Các bạn có thể tưởng tượng với cái phòng Suite Hotel nhỏ mà chứa hơn cả trăm người với những lời thăm hỏi của các bạn HC2, phu nhân, các cháu và cộng thêm tiếng nói to của niên trưởng 19 Hồ Ngọc Hoa thì giảng đường của trường Hải Quân Nha Trang cũng không chứa nổi. Chúng tôi cũng xin tạ lỗi cùng các gia đình HC2 đến sau vì quỹ Đại Hội có giới hạn để lo cho 2 đêm chánh thứ Sáu và thứ Bảy nên không cung cấp đủ đồ ăn cho đêm thứ Năm tại Hotel. Một số bạn đã thông cảm tự xuống nhà hàng trong Hotel để ăn hoặc tự order từ bên ngoài mang vào.
Vì quá ồn ào và suite không chứa đủ người nên các phu nhân kéo ra ngồi ở hallway tại cầu thang để hàn huyên tiếp; riêng các bạn HC2 tiếp tục cụng ly và rượu mạnh bắt đầu mang ra. Sau đó, order thêm pizza để ăn và nhậu suốt đêm. Điện thoại cầm tay của tôi tiếp tục reng. Vì sau 11 giờ đêm, xe Bus của Hotel không đón nữa nên tôi phải lái xe ra phi trường để đón các gia đình đến trể nên đêm thứ Năm tôi chịu thiệt thòi không được uống rượu cùng các Bạn. Đến 2 giờ sáng, tôi mệt quá nên đi ngủ mặc dù biết rằng trong suite vẫn còn hơn 20 Bạn HC2 tiếp tục cụng ly với Niên Trưởng Hoa.
       Sáng thứ Sáu 21 tháng 7, chương trình đi xem thạch động Luray Caverns ở Virginia có gần 80 HC2 gia đình tham dự. Từ 8 giờ sáng, một số xuống nhà hàng Hotel để ăn sáng, một số đứng ngoài phía trước Hotel để chờ bạn Trần văn Lập mua bánh mì và nước uống đến phân phối. Tôi gọi điện thoại đốc thúc hội trưởng Thành (trách nhiệm mướn xe van) và thêm ba tài xế Huỳnh Kim Chiến, Võ Uyên Sao và Lâm Ngọc Cục theo Bạn Huấn ra phi trường để lấy 4 xe van cộng thêm xe của Nguyển văn Huấn, Phạm Đăng Lương, Nguyễn Đình Tiến, Nguyển Đăng Khúc và sau đó xe của Bạn Lập đến với 80 ổ bánh mì thịt và nước uống với giá rẻ được cựu phạn xá trưởng Trần Duy Tín phân phát. Và cuối cùng, 4 xe van được lấy về từ phi trường đậu hàng dọc trước Hotel để đón tất cả mọi người lên xe. Khách sạn Marriott nằm cạnh Ngủ Giác Đài và Nghĩa Trang Quân Đội nên khi đoàn xe gồm 8 chiếc vừa rời Hotel có đi ngang 2 nơi vừa kể. Sau đó, trực chỉ đi thạch động Luray Caverns ở Virginia do 2 hướng dẫn viên Huấn và Lương lái xe đi đầu.
Giữa đường đi, hạm trưởng Khúc vì uống nhiều bia từ tối hôm qua nên tàu hơi nặng cần ghé cây xăng để xả nước nhưng không may khi quẹo vào lỡ quẹt nhẹ vào xe của một tên Mỹ đen, nó làm khó dễ. Trong lúc chờ cảnh sát lại điều tra, tất cả đều xuống xe. Một số hơi đói bụng, kéo vào tiệm mua pizza đang nóng để ăn và mua thêm nước để uống. Riêng hướng dẫn viên Huấn chạy lên thạch động trước để mua vé trước với giá group được bớt rẻ hơn.
Gần một giờ sau khi tai nạn đụng xe đã giải quyết, tất cả đều lên xe thẳng tiến đến thạch động. Đường đi gần đến Thạch động rất ngoằn ngoèo chạy theo sườn núi nhưng khung cảnh rất hữu tình nên mọi người đều cảm thấy rất thoải mái. Khi đến thạch động, đoàn xe từ từ tiến vào bãi đậu xe và tất cả cùng vào trước cửa thạch động. Trong lúc chờ đợi cựu phạn xá trường Tín đi thâu tiền vào cửa từng gia đình thì cũng là cơ hội tốt để cho mọi người cùng chụp hình để làm kỷ niệm. Vì phái đoàn du ngoạn khóa 20 và gia đình quá đông nên phải chia làm 2 nhóm để đi xem. Nhóm của tôi có khoảng 40 người trong đó có anh chị Hội Trưởng Thành và hướng dẫn viên là cậu Mỹ trẻ đẹp trai. Anh cho biết sẽ mất khoảng hơn 1 tiếng để đi xem thạch động với những cấu tạo nhiên nhiên thạch nhũ cả ngàn năm cộng vào khí hậu rất dịu mát bên trong thạch động nên ai cũng cảm thấy thích thú. Riêng chị Hội Trưởng Thành lại có dịp chụp hình chung với hướng dẫn viên ngay trong thạch động, kêu là kép nhí làm cho mọi người cười ồ cả lên. Khi 2 nhóm ra khỏi thạch động cũng đã hơn 4 giờ chiều, trưởng toán Huấn phải chạy về sớm để đến nhà hàng phụ với ẩm thực Long cùng một số bạn khác để trang trí và sắp bàn trong nhà hàng sẳn sàng đón tiếp gia đình HC2. Trên đường về, đoàn xe do cơ khí trưởng Lương dẫn đầu không chạy nhanh được vì gặp trận mưa rất lớn cho nên mãi đến 5 giờ rưỡi mới về tới nơi.
Vừa về đến Hotel, Huấn điện thoại cho tôi biết đã có hơn 10 HC2 và Phu Nhân đến sớm phụ trang trí nhà hàng và yêu cầu tôi ở Hotel lo đốc thúc gia đình HC2 đi sớm và chỉ đường đến nhà hàng. Tôi loan báo cho mọi người lên phòng nghỉ mệt đúng 6 giờ rưỡi có mặt tại lobby sẽ có xe van di chuyển sang nhà hàng tham dự đêm Tao Ngộ. Và không quên nhắc các chị phu nhân nhớ mang theo áo đẹp để chụp hình chung với phu quân mặc đồ đại lễ hoặc tiểu lễ do thợ chụp hình chuyên nghiệp Sô đảm trách....
Đúng 6 giờ rưỡi, tất cả tập trung kéo xuống lobby và chờ xe phía trước Hotel. Tôi phân phối bản đồ chỉ dẫn đến nhà hàng cho 4 tài xế xe van và các bạn có xe riêng. Xe tôi thì chở đầy quà lưu niệm và dẫn đầu đến nhà hàng đúng 7 giờ chiều. Mặc dù chương trình dự trù bắt đầu vào 6 giờ nhưng vì suốt ngày đi xem thạch động về trễ, ai cũng cảm thấy đói, vào nhà hàng thấy thức ăn nóng và ngon do đó mọi người tự động đi lấy đồ ăn và ăn ngay. Sau khi ăn xong, tôi lên sân khấu có vài lời chào mừng 71 gia đình HC2 về tham dự ĐH2006 và trình làng 4 chai Martell cho các HC2 và 4 chai rượu đỏ tặng các phu nhân.
Hai MC Lê văn Châu và Đinh văn Chính lần lượt giới thiệu các gia đình HC2 về tham dự Đại hội. Lần này, không giới thiệu theo mẫu tự mà theo từng vùng: Âu Châu, Úc Châu, Canada, và sau đó là các vùng từ hướng Tây sang hướng Đông Hoa Kỳ. Mỗi Gia Đình HC2 lên khán đài tự giới thiệu và nói vắn tắt các đơn vị mà các bạn đã từng phục vụ trước năm 1975, sau đó nhận quà tặng từ ban tổ chức gồm có Đặc San 2006, CD “Những Chuyện Kể Năm Xưa & Dạ Vũ Biển Tình” và 2 pins với phù hiệu Đệ Nhị Hổ Cáp để các HC2 và phu nhân cài áo vào đêm chánh Đại Hội do 2 HC2 Quang Sữa và em Khúc trao tặng. Cũng trong thời gian này có thợ chụp hình chuyên nghiệp Sô đã dựng phối cảnh cạnh bên trong khán đài với đồ đại lễ và tiểu lễ có sẵn để các Bạn HC2 lần lượt có cơ hội mặc chụp hình bên cạnh các phu nhân đẹp và duyên dáng. Có rất nhiều HC2 và phu nhân cùng nhau chụp rất đẹp và được rửa sáng hôm sau lấy với giá thân hữu và cũng để giúp thêm vào cho quỹ ĐH2006.
Sau phần giới thiệu các gia đình là phần trình diện tân Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2006-2009 gồm:
- Hội Trưởng Cung Vĩnh Thành
- Hội Phó Lưu Ngọc Quang
- Tổng Thư Ký Phạm Đức Phong
- Phó Tổng Thư Ký Mai Kim Phụng
- Thủ Quỹ Trần Xuân
- Thông Tin Lê văn Châu
- Cố Vấn Trần Gia Định
Sau đó, đa số các Bạn HC2 và phu nhân đều đồng ý tổ chức Đại Hội kỳ IV tại Orlando, Florida và đêm Tao Ngộ chấm dứt vào lúc 12 giờ khuya. Một số xe van tự động tìm đường lái về bị lạc gần 2 giờ khuya mới về đến Hotel. Tôi và một số xe khác về sau được Chị Huấn dẫn đường chỉ mất 10 phút lái xe và khi về đến Hotel gặp được một số xe van bị lạc cùng tìm được đường về cùng một lượt sau đó.
       Sáng thứ Bảy 22 tháng 7, khoảng 8 giờ, tôi xuống lobby gặp rất nhiều các HC2 và gia đình đã ngồi uống cà phê đấu láo rất ồn ào, sau đó được Hotel Manager hướng dẫn đến phòng dành riêng cho chúng ta dùng để hội họp và một số tập dợt chào kiếm với toán quân quốc kỳ. Không biết Chị nào có đem theo vài trái mít rất thơm ngon nên các chị phu nhân tự nhiên bày ra ăn tại chỗ. Khoảng 2 tiếng sau, anh chị Lập đem bánh mì, xôi và nước uống đến phân phối. Đoàn xe hơn 10 chiếc chở hơn 100 người khởi hành đi thăm Washington DC. Tất cả được các thổ địa DC Huấn, Long, Lương và Lập hướng dẫn. Phái đoàn được thả xuống tại đài kỷ niệm World War 2 kế cận cây viết chì ( The Washington Monument ) và cạnh bờ hồ nổi tiếng với khoảng cách đi bộ đến đài kỷ niệm Lincoln, bên cạnh là đài kỷ niệm chiến tranh Đại Hàn và Việt Nam. Với khí hậu tương đối nóng nên mọi người đều tìm đường có bóng mát để nghỉ mệt hoặc đi dọc theo hàng cây. Phái đoàn đi du ngoạn đến 2 giờ chiều thì tập trung trở ra xe và được tiếp tục hướng dẫn chạy ngang qua Tòa Bạch Ốc, Bộ Ngoại Giao, Quốc Hội v..v.. Tất cả trở về Hotel khoảng 4 giờ chiều để nghỉ ngơi và chuẩn bị sang nhà hàng dự lễ chánh: Đêm Dạ Tiệc.

Khoảng 5 giờ chiều, tôi phải sang nhà hàng sớm để phụ Quang Sữa và phu nhân chuẩn bị quà tặng cho đêm thứ Bảy. Bà xã tôi phụ với phu nhân Long và Định lo tiếp tân xếp chỗ ngồi và tôi tiếp tục phụ với tất cả các bạn khác để sẵn sàng chào đón các gia đình HC2 và quan khách. Hai chiếc bánh kỷ niệm 36 năm ra khơi được đặt hai bên khán đài. Đến 6 giờ chiều, bắt đầu có nhiều gia đình HC2 vào nhà hàng được phát bảng tên để đeo lên áo. Các anh chị phụ sắp xếp quà lưu niệm và hình chụp đêm tao ngộ hôm trước được Sô mang đến. Hình nào cũng đẹp với HC2 mặc tiểu lễ hoặc đại lễ bên cạnh các phu nhân rất xinh và duyên dáng nên các chị nhận mua ngay. Quan khách cũng bắt đầu đến gồm các vị niên trưởng và các đại diện hội đoàn Hải Quân. Ban tiếp tân rất bận rộn lo đón tiếp các gia đình HC2 và quan khách. Gia đình HC2 tiếp tục chụp hình lưu niệm, ban nghi lễ do ban Huấn điều động tất cả HC2 với đồng phục đại lễ tập dợt toán quốc quân kỳ gồm có Huấn, Khúc cầm kiếm, Trực cầm cờ Hải Quân, Vĩnh Viễn cầm cờ Việt Nam, Thước cầm cờ Mỹ, Quang cầm kiếm, Huê, Bảnh, Lành, Dục, Thái, Cường và Đức đứng hàng sau và được xếp đứng giữa sân khấu. Trưởng ban nhạc Lưu An Huê tập dợt các phu nhân HC2 mặc đồng phục áo dài xanh hợp ca bản Quốc Ca và được xếp hàng đứng hai bên toán nghi lễ.
Đúng 7 giờ, MC Đinh văn Chính tuyên bố ĐH2006 kỳ III kỷ niệm 36 năm ra khơi của khóa 20 SQHQ Nha Trang bắt đầu. Tất cả cùng đứng lên nghiêm trang làm lễ chào Quốc Kỳ. Các phu nhân và các quan khách đồng ca Quốc Ca Việt Nam rất hùng hồn và trang trọng. Sau đó, đến phút mặc niệm các bạn Cố HC2 đã trở về với biển cả. Bài viết "Những HC2 rời đàn" được soạn thảo bởi HC2 NXDục và được MC Chính diễn đọc rất là cảm động. Sau đó, tôi có vài lời cám ơn quan khách và rất hân hoan chào mừng 71 Gia Đình HC2 về dự ĐH2006. Kế tiếp, hội trưởng Cung Vĩnh Thành với những lời phát biểu thật cảm động, làm một số anh em Hổ Cáp rưng rưng nước mắt! Sau khi bạn dứt lời, khán giả vỗ tay và các Bạn HC2 hoan hô nồng nhiệt. Buổi dạ tiệc bắt đầu với "Liên Khúc Trùng Dương" do trưởng ban nhạc Lưu An Huê điều khiển với phần hợp xướng rất linh động của các bạn HC2 mặc đồng phục vừa ca vừa nhảy theo điệu nhạc như thuở đôi mươi còn ở quân trường. Buổi tiệc do nhà hàng Lucky Three khoản đãi: khai vị với đồ nguội, càng cua chiên giòn, soup bong bóng, tôm hùm, nấm đông cô, vịt quay, cá Canada đút lò, cơm chiên Dương châu, bánh cam, trái cây và bánh 36 năm ra khơi v.v. Dĩ nhiên, không thiếu bia Heineken và nước ngọt.
Đêm dạ tiệc rất vui và thật sống động. Tiếp sau phần trình diễn của HC2 LAHuê, anh chị TTĐức lên sân khấu với liên khúc "Tình lính và 60 năm cuộc đời" và chị LvTài ngâm bài thơ "36 năm ra khơi". Sau đó là phần cắt bánh kỷ niệm 36 năm ra khơi và thêm một tiết mục đặc biệt là Lễ Tái Ngộ của HC2 TTCường và Võ thị Đông Quyên. (Xin mời quý bạn và quý Phu Nhân đọc bài "Thuyền lại bến xưa" để biết thêm chi tiết về chuyện tình của bạn Cường). Chương trình dạ vũ bắt đầu với nhiều bản tình khúc đại dương, các HC2 và phu nhân thích nhảy đầm quây quần nhảy chung với nhau.
Một số ra đứng trước nhà hàng tiếp tục hàn huyên và nhân dịp này, một số bạn từ xa về tham dự đại hội như NP Vĩnh Viễn, Châu Phúc Yên v..v.. đã được chị NT Tuyết Mai (ký giả vùng Washington DC, cũng là người phụ trách thâu video những ngày đại hội) phỏng vấn và thu hình. Buổi dạ tiệc chấm dứt vào lúc nửa đêm. Tất cả Quan Khách và Gia Đình HC2 ra về; riêng Ban tổ Chức vẫn ở lại để thu xếp và dọn dẹp tất cả cờ xí trang trí trong nhà hàng. Sau đó, tôi trở về Hotel cũng gần 2 giờ sáng. Phu Nhân của tôi mệt nên vào phòng ngũ, riêng tôi được một số Bạn HC2 hơn 20 người đã có mặt trong phòng nhậu 1406 kêu tôi lên trình diện nhậu tiếp cho đến 4 giờ sáng mới tan hàng đi ngủ.
       Sáng Chủ nhật 23 tháng 7, tôi thức dậy khoảng 8 giờ sáng xuống lobby thấy các bạn HC2 và Phu Nhân đang uống cà phê ăn sáng tiếp tục hàn quyên. Một số gia đình HC2 phải bay về sớm ngày Chủ nhật nên không đi thăm trường Hải Quân Hoa Kỳ được đến bắt tay từ giã và hẹn gặp lại vào 2009 tại Orlando-Florida. Đa số còn lại chuẩn bị chờ anh chị Phan Ngọc Long đem bánh mì và nước uống lại để hướng dẫn đi. Tôi vào phòng computer của Hotel để in bản đồ hướng dẫn đi đến trường Annapolis và về lại Hotel. Khoảng 10 giờ 30, Anh Chị Long đến và phạn xá trưởng TDTín làm nhiệm vụ phân phối bánh mì nước uống, đoàn xe cũng hơn 10 chiếc trực chỉ đi Annapolis. Mất gần 1 tiếng lái xe vào đến thành phố tương đối rất chật nên lái vòng vòng khoảng 15 phút mới tìm được chổ đậu xe. Sau đó, phái đoàn HC2 gần cả 100 người trình giấy vào cổng để đi vào khuôn viên trường. Chúng tôi dừng lại sân diễn hành để xem sinh viên sĩ quan năm đầu không được đi bờ đứng phơi nắng và tập dợt diễn hành; kế đến vào trung tâm thăm viếng để chia ra 4 nhóm có tour guide hướng dẫn đi thăm khu ăn ở của sinh viên từ dân sự bước chân vào cổng trường vào năm đầu bị đàn anh quay bị phơi nắng không được đi bờ, được 10 phút đứng giữa nắng nóng dùng cell phone gọi về nhà.
Cư xá mỗi phòng có 2 sinh viên ở từng trên bên dưới có computer để học và làm bài, có tủ quần áo riêng và tắm chung 1 phòng tắm. Ngoài ra có nhà thờ lớn để đi lễ mỗi Chủ nhật nếu muốn. Khu Sĩ Quan cán bộ ở riêng biệt rất đẹp, nhà riêng của Chỉ Huy Trưởng trường rất rộng rãi. Phải mất khoảng 1 tiếng rưỡi để đi giáp tour và chấm dứt đúng 3 giờ chiều. Phái đoàn ra khỏi cổng trường chia tay; một số lái xe về tiểu bang lân cận, đa số lái trở về Hotel và bạn Lập đem hình của Sô chụp để tiếp tục phân phối với sự tiếp tay của anh chị PNTiền. Sau đó, rất nhiều Gia Đình HC2 chia tay lấy shuttle ra phi trường bay về. Mặc dù ĐH2006 đã chấm dứt tuy nhiên cũng còn hơn 25 Gia Đình HC2 vẫn còn ở Hotel và chiều hôm đó kéo ra Eden để ăn tối với anh chị Long. Một số gia đình sẽ bay về vào sáng thứ Hai. Riêng phái đoàn 20 gia đình sẽ tiếp tục du hành vùng Đông Bắc Hoa Kỳ và Canada do tôi hướng dẫn gồm có anh chị ở Nam Cali CVThành, NBNhẫn, TDTín, HKChiến, TTĐức, PvĐộ, MTĐắc, TTCường, VUSao với con gái, NvĐệ với Anh và Chị; Bắc Cali LNCục, CvChương, NNChâu ở Oregon, NPKhanh ở Seattle, NXHùng ở New Orleans, ĐTTâm ở Dallas, TĐTriết ở Canada, NPVViễn ở Thụy Sĩ, CPYên ở Sydney Úc Châu. Anh Chị PvThì không đi được vào giờ chót vì sức khoẻ của chị Thì không ngồi trên xe lâu được.

Thứ Hai 24 tháng 7, hơn 9 giờ, phái đoàn check out Hotel sắp xếp hành lý và lên 4 chiếc xe van do 4 tài xế Sao, Thành, Cục và Chiến lái theo xe tôi với cặp Châu Phúc Yên cùng đi chung. Năm chiếc xe với tôi dẫn đầu rời Hotel trực chỉ ra phố Việt Nam Eden để ăn sáng và thủ no bụng cho buổi trưa; gặp được cơ khí trưởng Phạm Đăng Lương hướng dẫn đoàn xe 5 chiếc của chúng tôi ra xa lộ. Sau đó, chúng tôi tiếp tục lái lên Atlantic City mất khoảng 5 tiếng đến Hotel Quality Inn Resort vào khoảng 4 giờ chiều. Check in với 22 phòng đã đặt trước, Hotel cũng cho phòng họp rất tiện để bàn chương trình đi du ngoạn. Đúng 6 giờ 30 chiều, tập trung ra xe lái đi Boardwalk Casino nổi tiếng vùng Đông Bắc Hoa Kỳ thuộc tiểu bang New Jersey. Chúng tôi kéo vào Hilton Casino ăn buffet với đồ ăn ngon có nhiều đồ biển và khung cảnh rất hữu tình vì phòng ăn nằm sát bờ biển Atlantic Ocean.
Sau khi ăn uống xong, phái đoàn cùng nhau đi trên boardwalk kéo dài hơn 3 dặm, bên trên là Casino thắp đèn rực rỡ, bên dưới là bãi biển sóng vỗ vào bờ mang theo những ngọn gió mát tạo cho mọi người cảm giác rất dễ chịu. Tất cả gần 50 người vừa tà tà đi trên boardwalk vừa diểu cợt nói chuyện ồn ào, rồi đi ngang và dừng lại chụp hình ở những nơi như Casino Bally, Sand, Trump Plaza, Tropicana, Caesars, Resort .v.v.. Khá đông vào casino thử thời vận gần đến nửa đêm; một số trở về Hotel nghĩ mệt và một số kéo vào Trump Taj Mahal để thử thời vận tiếp trong đó có anh chị CVThành, NBNhẫn, NPVViễn, TDTín, MTĐắc và vợ chồng tôi. Thời vận tốt thật, cặp nữ tướng Thủy và Nga ngồi bàn ăn được vài trăm, tụi này kéo máy cũng kiếm thêm chút đỉnh đủ trả tiền ăn nhậu lai rai, gần 2 giờ sáng mới kéo về Hotel nghỉ mệt để sáng mai đi du ngoạn tiếp.
Sáng thứ Ba 25 tháng 7, chúng tôi tập họp tại phòng hội bàn chương trình đi thăm New York City. Tôi và Châu Fit cho biết sơ về New York City gồm có uptown và downtown Manhattan và phải mất hơn 3 tiếng lái xe đến Staten Islands thuộc tiểu bang New York. Sau khi đậu xe, tất cả cùng đi Ferry không mất tiền ngang qua tượng Nữ thần tự do. Mọi người cùng ra thành tàu đứng chụp hình và ferry cặp vào cầu tàu pier 11 thuộc lower Mahattan. Khi lên bờ, tôi thấy số người quá đông gần 50 người nên bàn với Châu fit nếu dẫn nguyên đám đông như thế này đi subway sẽ bị lạc và mất rất nhiều thì giờ. Tôi đề nghị chúng ta chịu bỏ thêm tiền mua vé bus tour loại hop on hop off cùng đi chung. Mọi người đồng ý chia làm 2 nhóm, nhóm đầu do tôi dẫn đầu và nhóm thứ nhì do Châu Fit hướng dẫn. Chúng tôi ngồi trên xe bus màu đỏ hai tầng chạy nguyên vòng downtown New York City. Khởi hành từ đường South Seaport, East Village, United Nation, Asyoria, Rockefeller Center, Central Park, Times Square, Theater District, Macy’s Madison Square, Empire State Building, Flatiron Building, Union Square Shopping District, Greenwich Village, Shoho. Sau đó, xuống China Town/ little Tokyo để ăn chiều với từng nhóm nhỏ vào ăn những nhà hàng Việt Nam ở đường Canal thuộc khu China Town. Ăn xong, phái đoàn kéo ra đi bus tour tiếp đến City Hall/Brooklyn Bridge, World Trade Center, Battery Park và trở về đường South Seaport mất hơn 2 tiếng bus để đi một vòng Downtown. Phái đoàn trở xuống lấy Ferry đi ngang lại tượng Nữ thần tự do và trở về Staten Islands lấy xe lái trở về Hotel ở Atlantic City hơn nửa đêm.
Sáng thứ Tư 26 tháng 7, đúng 8 giờ 30 sáng tất cả các bạn HC2 tập trung lại phòng họp để tôi phân phối bản đồ chỉ dẫn của Map Quest mà tôi đã in ra đồng thời có cả bản đồ lớn của các tiểu bang New Jersey, Pennsylvania và New York để chỉ đường đi cho các tài xế cũng như phụ tá tài xế. Tôi cho biết sẽ mất từ 7 đến 8 tiếng lái xe từ Atlantic City về đến Rochester thuộc Western New York. Sau khi chở anh chị Mai Tất Đắc ra phi trường mướn xe để lái về DC, phái đoàn chúng tôi ghé Mc Donald ăn sáng và các tài xế đi đổ xăng cho đầy bình. Sau đó, xe tôi có anh chị NP Vĩnh Viễn đi chung dẫn đầu với 4 xe van tiếp theo sau, lái khoảng hơn 1 tiếng đoàn xe rời tiểu bang New Jersey vào Philadelphia. Cùng đi trên xe anh chị Viễn cho biết hoàn cảnh gia đình tôi và anh chị Viễn rất giống nhau: cùng làm lễ cưới 1 tháng trước khi mất nước rồi đi tù và vượt biên. Hơn 5 tiếng sau, đoàn xe vào tiểu bang New York; gần 6 giờ đến Rochester và đi thẳng đến nhà tôi. Nghỉ ngơi trên sân cỏ rộng rãi phía sau lai rai với bia lạnh cho các HC2 và nước lạnh cho các phu nhân. Phái đoàn tụ tập lại chụp hình, sau đó khoảng 7 giờ rưỡi cùng kéo lên nhà TQ Nguyễn văn Sơn để picnic; có thêm niên trưởng K13 Nguyễn văn Thắng. Ăn uống và hàn huyên đến 11 giờ khuya thì tôi hướng dẫn phái đoàn đến Motel check in và chởaAnh chị Vĩnh Viễn về nhà tôi nghỉ mệt để sáng hôm sau tiếp tục chương trình du ngoạn hậu đại hội.
Sáng thứ Năm 27 tháng 7, khoảng 8 giờ dậy ăn sáng với anh chị Vĩnh Viễn xong, tôi in bản đồ hướng dẫn đi thác Niagara Fall và Toronto-Canada. Đến 9 giờ, vợ chồng tôi và anh chị Vĩnh Viễn đến Motel, tất cả HC2 và phu nhân cũng đã ăn sáng xong và sẵn sàng lên đường đi du ngoạn tiếp. Đoàn xe 4 chiếc lần lượt nối đuôi theo xe tôi, chỉ mất hơn 1 tiếng lái xe chúng tôi đến kỳ quan thế giới: thác Niagara Fall. Sau khi đậu xe cùng kéo vào xem thác, mọi người lần lượt mua vé xuống thang máy để đi ferry vào chân thác, tất cả mọi người được phát áo mưa mặc để khỏi ướt khi ferry đi gần vào chân thác. Đến 2 giờ, tất cả đi xem thác chụp hình xong vào câu lạc bộ ăn trưa.
Đúng 3 giờ, rời thác Niagara ghé vào mua rượu và bia không thuế ở tiệm gần biên giới sau đó thẳng đường đến Toronto-Canada. Phái đoàn cùng đi phố Tàu-Việt Nam mua trái cây thưởng thức những hương vị quê hương tại chỗ. Sau khi du ngoạn phố Toronto xong, chúng tôi lên xe đi Mississauga dự picnic tại nhà anh chị Nguyễn Trung Thành. Tại đây, chúng tôi được gặp lại các anh chị Trần Kim Hoàng, Nguyễn văn Như và Đặng Công Thành. Phái đoàn ăn nhậu đến 9 giờ tối rồi kéo đến nhà Trần Kim Hoàng để nghe lại giọng ca trầm ấm của bạn Hoàng và ở chơi đến hơn 10 giờ khuya, sau đó chúng tôi rời Mississauga trở về Rochester gần 1 giờ sáng.
Sáng thứ Sáu 28 tháng 7, tôi chuẩn bị sẵn sàng donuts, croissants để tiếp phái đoàn đến ăn sáng chia tay nhưng trời mưa rất lớn nên không đến được. Tôi và Vĩnh Viễn ăn sáng xong, in bản đổ hướng dẩn cho phái đoàn lái xe trở về Washington DC. Tôi chở anh chị Viễn đến Motel gặp tất cả đang chờ ở lobby, giao bản đồ chỉ dẫn cho các tài xế và các bạn họp lại vạch đường đi. Tất cả mọi người lưu luyến chia tay rồi lên xe trở lại Washington DC và từ đó trở về nguyên quán ..........
       C uộc vui nào rồi cũng đến lúc phải chia tay. Trong kỳ ĐH2006 này, chúng ta đã cùng nhau đi du ngoạn thạch động Luray Caverns ở Virginia; thăm thủ đô Hoa Kỳ Washington DC; thăm trường Annapolis, Boardwalk Casino ở Atlantic City, Manhattan New York City; thăm kỳ quan thế giới thác Niagara Fall thuộc Western New York, Toronto và Mississauga thuộc Canada. Chúng ta đã có những buổi du ngoạn thật là thân tình và khó quên, tạo cho tình bạn giửa những HC2 càng thêm khắn khít và các Chị HC2 càng thêm thân tình.
Đại Hội 2006 lần này có thể nói thành công tốt đẹp. Tất cả các hội đoàn Hải Quân cũng như Cộng Đồng người Việt tại vùng Washington DC và Virginia đều biết đến và có những lời tốt đẹp về khóa Đệ Nhị Hổ Cáp chúng ta. Cám ơn các bạn HC2 và phu nhân trong ban tổ chức và đặc biệt cảm tạ các bạn HC2 và phu nhân đã sốt sắng về tham dự Đại Hội kỳ III này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn HC2 và các phu nhân trong kỳ đại hội tới tại Orlando, Florida tháng 07 năm 2009........


Đại Hội kỳ IV tháng 07 năm 2009 tại Orlando, Florida:

       Sau hơn một năm bận rộn chuẩn bị và gần ba năm nôn nao chờ đợi, Đại Hội 2009 kỷ niệm 39 năm ra khơi của khóa 20 SQHQ/NT đã diễn ra tại thành phố du lịch Orlando, thuộc tiểu bang nắng ấm tình nồng Florida, nơi cũng được mệnh danh là The Sunshine State.
Đại Hội kỳ IV năm 2009 lần nầy kéo dài 4 ngày thay vì 3 ngày như 3 kỳ đại hội trước đây. Cũng xin được nhắc thêm là khóa 20 tổ chức họp khóa mỗi 3 năm, bắt đầu từ năm 2000. Đại hội 2009 chánh thức bắt đầu từ thứ năm, 16 tháng 07 đến hết ngày chủ nhật, 19 tháng 07 năm 2009. Tổng cộng có 67 gia đình ĐNHC về tham dự đại hội 2009 lần này.
Chiều thứ tư, 15/07/09, gần 20 gia đình ĐNHC đến Orlando và một buổi họp mặt “Tiền Đại Hội” được tổ chức tại nhà hàng Bamboo Grille trong khách sạn International Plaza Resort and Spa. Trước đó hơn một tuần, Manager của nhà hàng có hứa hẹn sẽ cố gắng sắp xếp ngồi chung chổ, nhưng cuối cùng vì số người tham dự khá đông nên phải tách ra hai chổ. Các phu nhân 20 ngồi tầng dưới và các quan 20 thì tụ họp ở tầng trên. Tay bắt mặt mừng, có những bạn 20 chưa được gặp nhau tận mặt sau gần 39 năm kể từ ngày ra trường (chỉ thấy hình ảnh qua trang nhà 20) như các bạn Lê V. Lai, Đoàn H. Trí, Phan X. Sơn ..... Ngoài những chai bia phục vụ từ nhà hàng, HC2 CVThành và TPHồng còn đem theo vài chai cognac để “rửa lon”. “Mừng ngày gặp nhau” là như thế, những kỷ niệm xưa thời quân trường và đơn vị được nhắc lại, nhửng thắc mắc tại sao qua tận Pháp và Na Uy?

Khách sạn International Plaza Resort and Spa tọa lạc trên đường International Drive. Tên đường đã nói lên sinh hoạt trên khu này. Rất nhiều nhà hàng phục vụ tất cả món ăn “thế giới”: từ Mỹ, Mễ, Á Châu, Âu Châu, Trung Đông, v..v…. Prime Outlets shopping center cũng tọa lạc trên đường này.
Sáng ngày thứ năm, 16/07/09, một số gia đình 20 đến từ tối thứ tư và sáng thứ năm đã hợp cùng những gia đình đến chiều hôm trước đi thăm viếng Kennedy Space Center vào buổi sáng. Chuyến viếng thăm Trung tâm Không gian Kennedy có sự trùng hợp là đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm phi thuyền Apollo 11 đáp xuống mặt trăng.
Và đến chiều, tất cả cùng nhau tham dự buổi picnic và tắm biển tại Lori Wilson Beach Park ở Cocoa Beach. Đặc biệt trong buổi picnic có sự hiện diện của NT Tôn Thất Nghỉa ( Cựu SQ ĐĐT khóa 20 trong Quân Trường Nha Trang ) và một vài thành viên Hải Quân địa phương đến phụ giúp BTC trong việc tổ chức picnic. Menu gồm có thịt nướng, salad, + bia , nước ngọt. Một số chị 20 rủ nhau xuống tắm biển Florida. Một chị nói: “Ở VN, mình đã tắm biển Thái Bình Dương, bây giờ qua đây, tắm biển Đại Tây Dương cũng mãn nguyện rồi. !!” Khí hậu ấm áp của Cocoa Beach, đã 5 giờ chiều mà biển vẫn chưa lạnh, các anh 20 cũng xuống biển với các chị sau khi cụng hết những chai bia. Hơn 7 giờ chiều tất cả mới tạm chia tay trở về Hotel ở Orlando. Một chuyện không may là trên đường về, GPS trên xe của HC2 Nguyễn V. Sơn bị sấm sét đánh trúng, bất khiển dụng, cho nên gần 12 giờ khuya mới về đến hotel !!!!!! Nghe nói tối hôm đó, HC2 Nguyễn V. Đệ cũng bị tai nạn đụng xe khi đến Orlando.
Qua ngày thứ sáu, 17/07/09, địa điểm gặp nhau là khu chợ VN. Thêm một số gia đình HC2 mới đến Orlando ngày hôm nay hẹn nhau tại khu phố VN. Rồi không hẹn mà cùng đến Hội Quán Hương Giang của Hội Đồng Hương Huế và Thân Hữu ở Florida. Bửa ăn trưa với món bún bò Huế ( lúc ban đầu chỉ dự trù 30 người nhưng cuối cùng các gia đình 20 kéo đến hơn 100 ). Dự định thăm viếng Eola Park sau bửa ăn không thành vì các chị 20 muốn về sớm nghĩ ngơi để sửa soạn tham dự đêm Tao Ngộ vào buổi chiều..
Đêm Tao Ngộ được tổ chức tại nhà hàng Lam’s Garden ở gần khu phố VN, cách Hotel khoảng 15 miles.
Các gia đình 20 đến sớm, chụp hình lưu niệm và hàn huyên sau gần 39 năm xa cách. Các HC2 LNQuang, NĐKhúc đang bận rộn trang trí trong nhà hàng. HC2 LVChâu được 2 HC2 HVDũng và TVThơ phụ giúp setup chổ để trình chiếu slide show. Nhóm chuyên viên chụp hình của Kinh Luân Studios tới lui bấm máy cho từng cặp 20 và từng nhóm 20. Hình chụp từng gia đình được BTC tặng không cho các gia đình. Tay bắt mặt mừng, không khí trong nhà hàng bắt đầu rộn ràn với những tiếng cười nói,
Đêm Tao Ngộ bắt đầu đúng giờ với phần tường trình của TBTC Lưu N. Quang về danh sách tham dự, danh sách MTQ, tổng kết chi thu, tặng quà lưu niệm cho MTQ v.v…. Tiếp đến là lời chào mừng của Hội Trưởng Hội Ái Hữu ĐNHC Cung V. Thành. Tiệc Tao Ngộ bắt đầu sau đó và cùng lúc tiết mục Tuyển chọn kiểu áo dài cho đại hội 2012 do hai chị Cung V. Thành và Tô P. Hồng điều khiển đã tăng thêm không khí náo nhiệt cho Đêm Tao Ngộ. Các chị chuẩn bị rất chu đáo và chi tiết cho tiết mục này. Kết quả tuyển chọn áo dài là kiểu áo của chị Nguyễn T. Trạch đã được chọn làm kiểu áo dài cho Đại Hội 2012.MC Lê V. Châu tiếp tục chương trình với vài câu chuyện vui trước khi giới thiệu các HC2 lần đầu tiên tham dự đại hội. Một trong những câu chuyện là mượn lời của MC NNNgạn trong DVD “ Chân dung người phụ nữ VN” để ca ngợi những bạn 20 và gia đình về tham dự đại hội: “Người quân tử sẵn sàng chết vì tri kỹ”. Thật vậy, với tình trạng kinh tế khó khăn toàn cầu ảnh hưởng hầu hết đến các gia đình 20 mà có đến 67 HC2 và gia đình đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn để về tham dự đại hội là một điều hiếm có. Chỉ có tình tri kỹ, tình bạn bè, tình đồng môn, tình đồng khóa khắn khít gần 39 năm mới là động lực mạnh mẽ cho chúng ta không ngại vượt núi cao, không sợ vượt đại dương xa cách về tham dự đại hội………….
Những HC2 lần đầu tham dự đại hội: Lư Đ. Hiệp, Nguyễn D. Hòa, Nguyễn Đ. Hoàng, Ngô Việt Hùng, Lê V. Lai, Phan X. Sơn, Đoàn H. Trí, và Đỗ D. Vy. Lần lượt, từng gia đình lên sân khấu bày tỏ cảm tưởng khi tham dự đại hội lần đầu.
HC2 ĐDVy cám ơn Hội Ái Hữu ĐNHC đã giúp đở các gia đình ở Louisiana trong cơn bảo Katrina mấy năm trước. Đặc biệt HC2 Nguyễn Đ. Hoàng có một bài thơ để tặng các HC2.

BỐN MƯƠI NĂM ĐỆ NHỊ HỔ CÁP
Chiến tranh rồi cũng gọi tên
Bọn mình những gã sinh viên ngù ngờ
Bước vào cuộc chiến lơ ngơ
Chiến tranh chấm dứt bao giờ chẳng hay
Đứa thì lưu lạc trời Tây,
Đứa thì chung nỗi đoạ đầy nước non.
Ngoái nhìn đã bốn mươi năm,
Tóc mình, tóc bạn dã đầm sương pha.
Gọi nhau Đô-Đốc cười xòa,
Bốn mươi năm có phải là hôm nay.
Vui mừng tay nắm bàn tay
Lửa truyền hơi ấm những ngày rất xa
Phu -Nhân Hổ -Cáp lên bà,
Cháu ngoại ,cháu nội một nhà đông vui.
Nói thì trẻ tựa đôi mươi;
Nghe ra như thể tiếng cười tiếc xuân
Sáu mươi ai chẳng tần ngần,
Bạc đầu ta vẫn muôn phần thương nhau
Yêu đương vẫn thuở ban đầu
Nhấp nhô sóng …nhấp nhô tàu khơi xa.
Ai hay hoa biển bây giờ,
Đã thành mái tóc bạc phơ mất rồi
Hay là màu trắng tinh khôi.
Là màu thanh bạch một đời kiên trung
Nước non xa đã muôn trùng
“Kiếm chào” ánh thép - đêm bừng lửa soi
Lệ nhòa ánh mắt bạn tôi,
Chạnh lòng thương biết bao người đã xa.
Hồn còn ẩn khuất dưới cờ
Về đây ôn lại chuyện xưa quê nhà
Bốn mươi năm ... một giấc mơ,
Những chàng Hổ Cáp ngu ngơ ngày nào
Vẫn hiên ngang giữa ba đào
Mặc con sóng phủ boong tàu …. biển xa
Những chàng Hổ Cáp chưa già
Bốn mươi năm mới chỉ là phút giây.
Nguyễn Đình Hoàng


Tiếp theo, HC2 Cung V. Thành giới thiệu thành phần tân ban Điều Hành Hội Ái Hữu ĐNHC nhiệm kỳ 2009-2012:
Hội Trưởng: Cung V. Thành
Phó Hội Trưởng: Tô P. Hồng
Cố Vấn: Trần G. Định
Tổng Thư Ký: Huỳnh K. Chiến
Phó Tổng Thư Ký: Mai K. Phụng
Thủ Quỹ: Trần Xuân
Thông Tin: Lê V. Châu.
Qua cuộc bầu cử (online) tân ban điều hành nhiệm kỳ 2009-2012 vừa qua, với số phiếu thuận gần như tuyệt đối, HC2 CVThành đã được hầu hết các bạn tín nhiệm thêm một nhiệm kỳ nửa. Sau gần 6 năm lèo lái con thuyền mang tên HQ20, bạn Thành đã chứng tỏ khả năng gầy dựng và duy trì tình thân giửa các bạn 20 ở hải ngoại củng như ở trong nước. Con số HC2 càng ngày càng tìm về tổ ấm 20 nhiều hơn đã chứng tỏ tình thân thiết bất diệt của chúng ta.
Tiếp theo là tiết mục sôi nổi: biểu quyết địa điễm cho đại hội kỷ niệm 42 năm ra khơi vào năm 2012. Hai địa điễm được chọn để biểu quyết là Houston và Toronto.
HC2 Nguyễn T. Thành và Lưu A. Huê đại diện Toronto và HC2 Tô P. Hồng đại diện cho Houston đã lần lượt lên sân khấu trình bài và cổ động cho địa phương của mình. Cuối cùng, Toronto đã được đại đa số hiện diện chọn làm địa điễm tổ chức đại hội 2012.
Phần gây quỷ cho đại hội 2009 được tiếp tục sau đó. Và Đêm Tao Ngộ tiếp nối với những chuyện vui do các bạn 20 kễ. Một đố vui của HC2 LAHuê: “Nếu các anh 20 bị bệnh tiểu đường thì các chị 20 sẽ bị bệnh gì?”. Muốn biết giải đáp, xin hỏi quý bạn 20 có mặt trong đêm Tao Ngộ...
HC2 NVVang lên sân khấu chuyển lời của HC2 Nguyễn M. Cảnh (đang phục vụ tại chiến trường Iraq) chúc Đại Hội thành công.
Sau cùng là phần cắt bánh mừng đại hội 2009. TBTC LNQuang và hai thành viên đắc lực NĐKhúc, NĐTiến cùng nhau cắt bánh với sự tán thưởng của các bạn hiện diện. Chương trình Đêm Tao Ngộ chấm dứt đúng theo dự trù: 10:30pm. Các bạn 20 và gia đình cùng khách mời ra về, đồng hẹn nhau gặp lại Đêm Dạ Tiệc hôm sau.

       Ngày thứ ba của Đại Hội, thứ bảy, 18/07/09 bắt đầu với bửa ăn sáng tại Village Inn Restaurant, đối diện khách sạn International Plaza. Rồi cùng nhau đi shopping tại Prime Outlets cách Hotel khoảng 6 miles.
Đến chiều thì tất cả cùng hẹn nhau đến địa điểm cho Đêm Dạ Tiệc. Đây là địa điểm thứ ba mà BTC đã tốn rất nhiều thì giờ để chọn. Địa điểm thứ nhất là ballroom trong International Plaza and Resort Hotel. Nhưng gặp trở ngại là hotel charge phụ trội tiền bia rượu ( khách phải trả thêm tiền). Sau khi hội ý với Ban Điều Hành, BTC quyết định tìm địa điễm khác. Địa điểm thứ nhì là Hotel gần phi trường: Orlando International Airport Hotel trên đường McCoy. Nhưng gần ngày đại hội khoảng 2 tuần, TBTC LNQuang có dịp đi ngang thì thấy chung quanh đều rào lại và không cho vào. Hỏi thêm thì được biết chổ này không còn hoạt động nửa!!!!!!!! Vội vả thông báo cho BĐH và BTC, và sau cùng, HC2 LNQuang đã tìm được địa điểm khác: Home Builder Association ở Maitland, cách Hotel khoảng 20 miles. Tuy hơi xa hotel so với hai địa điểm trước nhưng chổ này rất rộng và khang trang, có thể đặt bục gổ để tất cả cùng chụp hình lưu niệm. (Địa điểm cho ngày thứ sáu (đêm tao Ngộ) cũng gặp trở ngại tương tự.
Các gia đình 20 lần lượt đến sớm để chụp hình lưu niệm. Phần chụp hình vẫn do nhóm thợ chụp hình chuyên nghiệp của Kinh Luân Studios ở Orlando đảm trách. Dự định sẽ có chụp hình chung tất cả HC2 và phu nhân nhưng bục gổ để đứng không đũ chổ nên chỉ chụp chung được các HC2, các phu nhân 20, các phu nhân 20 + HC2 mặc Tiểu/ Đại Lễ. Sau đó, tất cả cùng vào bên trong để dự Dạ Tiệc. Một chi tiết rất đáng khen ngợi của BTC nửa là các phu nhân ( 20 và khách mời ) khi vào cửa đều được tặng mỗi người một hoa hồng….Đúng 7:00pm, TBTC Lưu N. Quang tuyên bố khai mạc đêm Dạ Tiệc Kỷ Niệm 39 Năm Ra Khơi của khóa 20 và giới thiệu HC2 Đinh V. Chính là MC của đêm Dạ Tiệc. Có một trùng hợp lý thú là đêm Dạ Tiệc diển ra đúng vào ngày khóa 20 ra trường cách đây 39 năm: 18 tháng 07 năm 1970.
Toán chào kiếm của khóa 20 dưới quyền điều động của HC2 Nguyễn V. Huấn, trưởng ban nghi lễ, ra sân khấu làm lể chào Quốc Kỳ và Quốc Ca Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Tiếp theo là phút m ặc niệm với bài “Những Hổ Cáp 2 lìa đàn” để tưởng niệm 28 Cố HC2 đã trở về với biển cả. Phút mặc niệm đã là những giây phút gây nhiều xúc động nhất trong đêm Dạ Tiệc. Trước khi bắt đầu phút mặc niệm, đèn tắt đi, chỉ còn ánh nến lung linh từ bình hoa trên mỗi bàn tiệc. Và khi nhắc đến tên của mổi cố HC2 thì trên màn ảnh có hình của từng cố HC2. (Bài viết do HC2 Nguyễn X. Dục soạn thảo. Diển đọc bởi HC2 Đinh V. Chính. Slide show do HC2 Lê V. Châu thực hiện.)
Tiếp theo là phần giới thiệu quan khách hiện diện và lời mở đầu của Hội Trưởng Hội Ái Hữu ĐNHC Cung V. Thành. Niên Trưởng Tôn T. Nghỉa sau đó được mời lên phát biểu cảm tưởng. Tiệc kỷ niệm 39 năm ra khơi bắt đầu với những món ăn rất ngon miệng do Nhà hàng Hao Wah đảm trách. Những món ăn này được đặt tên rất kiêu kỳ bằng hán văn. MC đọc từng món ăn bằng những danh từ hoa mỹ rồi đố xin cho biết đó là món gì?


Phần Văn Nghệ gồm 2 phần: Phần đầu do Trưởng Ban Văn Nghệ 20 Lưu A. Huê đảm trách với những bản nhạc về thủy thủ và biển. Mới hát được vài bản là anh chị ĐHTrí đã bắt đầu ra sàn nhảy. Các cặp 20 và khách mời cũng bắt đầu ra sàn nhảy. Sau phần cắt bánh kỷ niệm 39 năm ra khơi là phần ca múa của các cháu sinh viên trường University of Central Florida. Tiết mục ca múa nầy đã mang lại rất nhiều cảnh sắc mới lạ và hứng thú cho Đại Hội 2009.
Phần dạ vủ do TBVN LAHuê điều động sau đó đã mang lại rất nhiều hào hứng và sôi động cho đêm Dạ Tiệc. Một số HC2 ở lại đến phút cuối của đêm dạ vủ với màn group dance. Một chi tiết hơi lạ là HC2 ĐNViêm bị rơi mất hàm răng dưới trong đêm dạ tiệc!!!! Đêm dạ tiệc kỷ niệm 39 năm ra khơi đã mang lại nhiều vương vấn và lưu luyến cho tất cả HC2 và gia đình.
Sáng hôm sau, chủ nhật, 19/07/09, là ngày cuối của đại hội. Một số lên xe bus đến Port Canaveral để tham dự chuyến SunCruz Casino Ship. Một số khác được các HC2 địa phương đưa xuống tàu Carnival Sensation đi du lịch Bahamas hậu đại hội. Và một số khác rủ nhau đi biển Daytona Beach. Số còn lại đi thăm thân nhân, bạn bè hoặc ra phi trường trở về để các cháu kịp đi làm ngày thứ hai.
Bốn ngày vui đại hội mới đó mà đã qua mau. Một chị 20 tâm sự trong đêm dạ tiệc: “Chưa bao giờ tui thấy ổng vui như vậy. Ở nhà cũng thế, hể nhắc đến khóa 20 là ổng kể chuyện thao thao bất tuyệt ...”
Và một tâm nguyện của một chị 20 khác trong ngày cuối của đại hội: “Vui quá, vui quá! Bây giờ về, bắt đầu bỏ ống để dành tiền tham dự đại hội kỳ tới.”
Nhận xét của một thân hữu (Hoa Đồng Nội) trong bài tường thuật về đêm dạ tiệc: “... Bữa ăn ngon, không khí ấm cúng, người tham dự vui vẻ, văn nghệ đặc sắc đã lưu lại kỷ niệm thật đẹp trong lòng mọi người khi từ giã nhau.”
Cuộc vui nào rồi củng tàn. Tất cả cùng chia tay, và cùng hẹn gặp lại nhau tại Đại Hội kỳ V kỷ niệm 42 năm ra khơi sẽ được tổ chức vào tháng 07 năm 2012 tại Toronto, Canada. ...........Đại Hội kỳ V tháng 07 năm 2012 tại Montreal, Canada:

       Ba năm cặp bến một lần.
Chở bao kỷ niệm xa gần tới nhau.
Thời gian thấm thoát qua mau
Con tàu Hổ Cáp (vẫn) đượm màu yêu thương.


       Đại hội, hai từ đơn giản mà sao mỗi lần nói tới lại thấy lòng dạ nôn nao, háo hức, và bồi hồi. Đại hội năm nay được tổ chức tại Montréal, Canada, xứ sở được mệnh danh là "đất lạnh, tình nồng". Thật vậy, tổng số chỉ....le te có mấy Hổ Cáp thôi mà đã kết hợp chặt chẽ để tổ chức một ngày Đại hội qui mô, huy hoàng nhất, được xếp vào loại... nhiều... nhiều cái nhất. Này nhé : ban tổ chức ít người nhất, thành công nhất, xa xôi nhất, ăn nhiều và ngon nhất, rượu ngon nhất, tiện lợi nhất, vui nhộn nhất, các bà... đẹp nhất và “quậy” nhất, nhiều đầu...bạc nhất, nhiều phó nhòm nhất, nhiều hình được chụp nhất, nhiều phái đoàn đi trắc trở nhất... Ôi thôi không thể kể hết được toàn những cái nhất của Đại hội Đệ Nhị Hổ Cáp năm nay!

Thứ Tư ngày 18/7/2012. Chúng tôi gồm có 7 người, hẹn gặp nhau tại phi trường Dallas/Forth worth vào lúc 11giờ tối ngày thứ Tư, bay tới Boston vào lúc 6 giờ sáng ngày thứ Năm, 19/7/2012, thủ tục mướn xe xong là trực chỉ Montreal. Chúng tôi vừa đi vừa ...nghỉ ngơi, ăn chơi, chụp hình và tới khoảng 5giờ chiều thì tới nhà anh chị Nguyễn Hùng. Xe chạy qua lại hai lần mà vẫn chưa chắc ăn là đúng nhà, đúng địa chỉ rồi mà chúng tôi còn nghi ngờ, vì đó không phải là một căn nhà, mà là một tòa lâu đài cổ kính, dính liền với một căn biệt thự nguy nga tráng lệ. Mặc dù chúng tôi tới sớm hơn dự tính, nhưng cũng đã có một số các bạn Hổ Cáp khác còn tới sớm hơn cả chúng tôi nữa, vì các anh chị muốn đến sớm để... thăm dân cho biết sự tình, đồng thời còn có thời gian đi viếng đền thánh Giuse, ngôi nhà thờ nổi tiếng là linh thiêng và hùng vĩ.
Anh chị Hùng, mà các bạn gọi là Hùng ĐB, đã đón tiếp bạn bè rất ân cần, nhiệt tình, ăn uống linh đình. Các bạn trầm trồ... cơ ngơi... đồ sộ, thì được anh chị cho biết là các con và dâu rể của anh chị đều là “lang tây” cả, nên đã mua và xây nhà để ở chung, "tam đại đồng đường", ba thế hệ ở chung trong một thửa đất, nhưng mọi người vẫn có tự do và không gian riêng của mình, không đụng chạm đến nếp sống của nhau. Thật là một kết hợp tuyệt vời, Đông, Tây, kim, cổ mà ai cũng từng mơ ước,
Chuyện trò, vui đùa tới khuya vẫn chưa muốn dứt, gió từ hồ sau nhà thổi lên mát lạnh. Hồ rộng mênh mông không thấy bờ, có ngọn đèn sáng rực, lấp lánh xa xa làm các anh liên tưởng tới những ngọn hải đăng dọc theo bờ biển Việt Nam ngày nào....
Sáng ngày 20/7/12, thứ Sáu, tại khách sạn mà ban tổ chức đã đặt chỗ sẵn cho ... đoàn Hổ Cáp II tụ họp để tham dự Đại Hội kỷ niệm 42 năm RA KHƠI. Một số bạn nói rằng đã ...thao thức suốt đêm không ngủ được! Chỉ mong trời mau sáng để xuống phòng ăn của khách sạn..." điểm mặt" bạn bè thay vì dùng điểm tâm. Những tiếng gọi nhau rổn rảng, nét mặt vui mừng, câu trả lời hớn hở, những bàn tay siết chặt, vòng tay ôm ấm áp, ánh mắt rạng ngời vui tươi.
Nôn nao gặp lại bạn bè,
Đồ ăn, thức uống ê hề không mê
Chỉ mê tâm sự tỉ tê
Rộn ràng sum họp hả hê nói cười....

Các anh như được trẻ lại của cái thủa ...mấy mươi năm về trước, đang còn là những chàng trai mang đầy nhiệt huyết, sẵn sàng chấp nhận số phận với phận nước ngả nghiêng, sống chết cho quê hương tổ quốc. Chỉ khác một điều là bây giờ bên cạnh các anh còn có dáng những ...bông hồng để đôi khi...thúc thúc hay...giật giật ve áo những khi các anh hăng hái, năng nổ quá đà. Phòng ăn của khách sạn tuy cũng khá rộng, tiếng nói cười ầm ĩ, bây giờ đã có khá đông người, nên các anh lại rủ nhau xuống lobby, rộng rãi, thoải mái ngồi nói chuyện, tiện thể ngồi chờ đón những Hổ Cáp sẽ tới trong ngày. Mỗi lần gặp một Hổ Cáp mới tới là các anh lại reo hò ầm ĩ. Tay bắt mặt mừng, người mới đến gặp bạn, bỏ quên cả ...vợ, nhưng các bà đã quen với những chuyện này trong những lần các anh gặp nhau rồi nên tự lui cui lo thủ tục nhận phòng, để mặc ông chồng hân hoan ...nhập bọn.
Râm ran đây đó hỏi han.
Ê, thằng X sao giờ nó ở đâu?
Thằng K nó có đi không?
Gió nghe được, gió sẽ trả lời cho.

Ăn trưa buffet tại nhà hàng JARDIN DE JADE - POON KAI.
Phải nói là... thật náo động không gian trong buổi ăn trưa này, tình thân thiết của bạn bè thể hiện và có lẽ không một ngôn từ nào có thể diễn tả đầy đủ được. Bao nhiêu mệt mỏi sau một chuyến bay dài đã thấy tan biến trên nét mặt mọi người, bây giờ chỉ còn lại sự... cười nói rổn rảng, náo nhiệt, và những thể hiện thân tình.
Nhà hàng rộng rãi, Hổ Cáp được dành riêng một phòng, các ông theo ... phe của các ông, các bà theo ... phe của các bà, “thân ai người nấy lo”, không có thì giờ để ... galăng, vừa ăn vừa chọc ghẹo nhau, lời qua tiếng lại cười đùa ầm ĩ, hôm nay các Hổ Cáp hầu như đã tới đông đủ, chỉ trừ một hai nhóm bị trục trặc, ôi chao những ... 3 năm đợi chờ kia mà, làm sao mà không vui cho được, đồ ăn ngon, nhiều món, thêm tình bạn thấm thiết nên ăn lại còn ngon hơn.
Mười phương tụ lại chốn này
Niềm vui chát chúa, vỗ đầy không gian
Chẳng còn những tiếng... thở than
Trên môi, ánh mắt nồng nàn tin yêu.

Xong bữa ăn, tuy đã trễ nhưng không một ai muốn rời chốn... huyên náo để về khách sạn nghỉ ngơi.


Chiều thứ sáu.
Nếu thứ Bảy là trung tâm điểm của đại hôi, thì ngày thứ Sáu, tiền đại hội cũng quan trọng không kém, có phần còn... ngất ngây hơn, thú vị hơn, vì chỉ có... ta với ta, không có... quan dưới trông lên, quan trên ngó xuống nên các anh tha hồ tung hoành, đùa giởn, chọc ghẹo nhau bằng những từ... đao to búa lớn “thoải mái” mà không cần phải e dè, tha hồ ăn chơi, quên béng... cả hiện tai, quay lại... những quá khứ kiêu hùng, và cũng chẳng tư lự gì tới... cái tương lai gần xịt.
Khoảng 4:30 chiều, xe bus do ban tổ chức đã mướn sẵn để chở tới câu lạc bộ, là nơi sẽ tổ chức họp mặt tiền đại hội. Tại chỗ đậu trước khách sạn, mọi người đã sẵn sàng và nôn nóng để lên xe, nhưng các anh lại áp dụng “chiến thuật” đã học được từ quân trường Hải Quân là... phải galăng với phái nữ, nên các “chàng” đã tự động... đứng dạt qua một bên để các... “nàng” lên trước. Nhưng các “ông” quên khuấy mất một điều là các nàng bây giờ đã thành... “hổ cái” từ lâu rồi, khôn lắm, “bà” nào cũng giữ một chỗ cho... chồng, để “ông đâu, tui đó”, cấm ngó dọc, liếc ngang à nghen! Xe bus phải chở đến hai lần mới đủ.
Tại câu lạc bộ, thức ăn đã được mang tới, các bà chung tay xúm vào sắp xếp, một loáng là thức ăn đã được dọn lên mấy chục cái bàn, toàn là những thức ăn ngon, khoái khẩu đậm đà hương vị quê nhà. Các ông thì lo trang hoàng cờ xí và... "phông", một bức tranh thật lớn của chị Thái Hương, bà xã anh Trần Duy Tín, thật đẹp, có hình con tàu giữa biển cả mênh mông, có phù hiệu của quân chủng Hải Quân oai hùng muôn thủa... Từng đôi, từng đôi hay cùng nhóm lên chụp hình, có cả thợ "pro" chụp hình rất đẹp. Xong phần chụp hình, MC lên tuyên bố khai mạc, và giới thiệu tân, cựu "chức sắc" trong ban điệu hành những năm tới... Rồi "ngài" chủ tịch khui rượu khai mạc. Năm nay Hổ Cáp II ...chơi sang, toàn rượu Martell Cordon Bleu được “vác” từ miền Nam California lên. Sở dĩ có rượu... ngon này cũng là nhờ quan Trần Duy Tín, phạn xá khi xưa trong quân trường. Anh có “máu” làm... thương mại, và chỉ có trong vòng hai ngày thôi mà anh đã "fund raising" từ những mạnh thường quân trong khóa để có được đủ số tiền mua rượu. Ăn, uống thì... phải có màn ca hát, không thể thiếu được, và karaoke hát cho nhau nghe vô cùng hào hứng. Có những giọng ca vàng của Đệ Nhị Hổ Cáp như các anh Trần Kim Hoàng hát còn hay hơn ca sỹ, hay Đỗ Thanh Vẽ, một giọng ca của đài phát thanh Đà Nẵng ngày nào hoặc những giọng ca mới “nổi” như Huỳnh Văn Tài, anh chị Huỳnh Minh Quang... Màn hoạt cảnh "mười hai bến nước, mười ba bến tình", và "anh là lính đa tình" do các phu nhân của Hổ Cáp II trình diễn vô cùng đặc sắc với tiếng hát “phụ họa” của anh Lưu An Huê, một tiếng hát kích động chính của ban nhạc 20 ngày nào. Các chị vui nhộn, trẻ trung lại, và quên mất luôn mình đã là những bà nội hay bà ngoại ở nhà ....
Tới khuya có món cháo gà ngon tuyệt và ăn cho để... giải rượu, bây giờ thì... eo của các bà có vẻ... chật chội hơn, còn vòng bụng của các ông thì có vẻ... phè phỡn hơn phần nào.
Tiền đại hội, thật là một đêm vui, vui đến quên cả... Trời đất.
Trên xe ra về, với cái giọng ... rè rè của Cordon Bleu, anh Hùng (bb) đả cao hứng kể lại những chuyện đã bị đàn anh “quay như dế” trong quân trường, những hình phạt thật là vô lý, không tưởng ... làm cả xe cười nghiêng ngả. Tại khách sạn, lầu trên, lầu dưới đều... thuộc phe ta, nên có ồn ào ti tí cũng không đến nỗi ngại ngùng. Tối nay tôi đi... nghe ngóng xem coi phòng nào có... địa chấn làm... rung rinh... cả một góc phòng mà không thấy, chỉ có những tiếng cưa gỗ phá rừng, và có lẽ cười hồi tối qua nên... hết hơi!
Cám ơn trời cho tôi gặp lại
Nhóm bạn bè thân ái ngày xưa
Cùng vui đùa như thủa... trai tơ.
Tráng sĩ xông pha không bước ngại
Sóng Hòn Lớn, vượt qua nhớ mãi
Đêm quân hành, Kinh Hạ thả neo.
Tàu về bến, gặp bạn mừng reo
Tao với mày, rượu đầy hay cạn
Để quên đời “công tử” làm quan.
Nhớ người yêu, lòng chợt se lại.....

Sáng thứ Bảy, ngày 21/7/12
Xuống phòng ăn của khách sạn lúc 7:30 sáng, lại gặp nhau, lại chuyện trò râm ran, mới 1 đêm thôi mà cứ tưởng chừng như lâu lắm, chuyện trò không muốn dứt, sáng nay “free time” ai muốn đi chơi đâu tùy ý, trưa gặp nhau tại nhà hàng Bistro ăn trưa. Đây cũng là một điểm son nửa của ban tổ chức, địa điểm chỉ loanh quanh có mấy dảy phố, đi dạo chơi lòng vòng, cho mau đói, rồi lại về ăn, thật là "nhất cử lưởng tiện".
Tới 11 giờ sáng, theo sự hướng dẫn của ban tổ chức, dẩn mọi người ... rồng rắn đi bộ tới nhà hàng ăn trưa, cách khách sạn khoảng chừng 15 phút. Nắng hè rọi lại qua những khung cửa kính của những tòa nhà cao ốc sáng lung linh, gió thổi bay bay những sợi tóc mai mát như mân mê bên mặt. Một anh bạn tinh nghịch la lớn:
Ăn sáng chưa ...ra, ăn trưa đã ...vào!
Những tiếng cười dòn dã, và những câu bông đùa ...vô tội, và trải rộng trên con đường đi tới nhà hàng.
Tại nhà hàng Café Bistro Van Houtte là một dạng quán cà phê khá sang trọng và mang một thương hiệu Van Houtte danh tiếng ở Canada, rộng lớn nằm tại một góc phố của một tòa cao ốc trong khu thương mãi. Nhà hàng có nhiều món nguội, sandwich và soup nóng, ăn kiểu “cơm chỉ” nhưng tha hồ chọn lựa tùy thích. Đặc biệt chính chủ nhân đã đích thân pha những ly cà phê thật tuyệt vời và theo những yêu cầu chi tiết của khách, và có lẽ ly cà phê sữa đã được mọi người ưa chuộng nhất vì có phong vị của dân Tây, rất gần giống với những ly cà phê sữa của dân mình. Những cô đầm xinh xắn, trẻ đẹp, tươi cười nhận lãnh order, hay thoăn thoắt len lỏi dọn bàn đã điểm trang cho nhà hàng thêm phần tươi trẻ và lịch sự.
Chiều thứ Bảy, 21 tháng 7, là buổi sinh hoạt quan trọng nhất của những ngày đại hội:
Những phòng trên lầu thứ 11 của khách sạn đều do các Hổ Cáp trú ngụ. Mới khoảng 4 giờ chiều, các cửa phòng đều mở cửa, tiếng gọi nhau ơi ới vọng qua vọng lại giữa các phòng. Chúng tôi xuống lobby lúc 4:30 đã thấy đầy các bạn, đứng chật cả lobby và tràn ra tới ngoài đường. Tiếng huyên náo nói cười, nhân viên của khách sạn mấy hôm nay đã quen với cảnh này, nên cũng góp vào những câu chào vui vẻ. Ông chủ tiệm gift shop thì... xum xoe, luôn miệng mời chào mọi người mua thẻ điện thoại và quà lưu niệm, sẽ bớt tới 50% vì cũng là... một cựu quân nhân. Mọi người bắt đầu di chuyển, đi bộ tới địa điểm tổ chức đại hội. Dọc đường, hai bên bốn phía đang mua bán tấp nập, thế mà bây giờ như ngưng đọng lại, sững sờ nhìn ngắm đoàn Hổ Cáp đi qua. Các bà ăn diện rực rỡ như những cánh bướm muôn màu, xinh đẹp trong nắng chiều êm dịu. Các ông thì không đồng phục đại lễ thì cũng đóng bộ chững chạc như những “xếp” lớn.
Ngỡ ngàng vẻ đẹp kiêu sa
Lung linh trong nắng, hai tà áo bay
Trải qua bao nỗi đắng cay
Giờ đây còn lại chút này làm duyên.


Tới nhà hàng Ruby Rouge, nơi tổ chức đại hội, đã thấy trang hoàng sang trọng, tươi vui với những lá cờ chữ Hải Quân, và trang nghiêm với cờ Canada, cờ Việt Nam Cộng Hòa, quân kỳ và toán hộ kỳ đang tổng dượt. Một chiếc bánh lớn nhiều tầng như bánh cưới với hàng chữ “kỷ niệm 42 năm Đệ Nhị Hổ Cáp Ra Khơi trên bàn. Bầu không khí sinh động huyên náo, các máy hình thi nhau... nháy, vì đêm nay ai ai cũng đẹp, và tất cả đều thật là... tuyệt vời, không thể bỏ qua. Quan khách đã tới đông dủ, MC giới thiệu toán quốc quân kỳ do các anh mặc đại lễ Hải Quân trắng toát, và bắt đầu chào cờ, quốc ca Canada được cất lên, sau tới quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Mọi người cùng cất tiếng hát, chúng tôi hát mà lòng chùng xuống, một vài người long lanh mắt rướm lệ. Điện trong nhà hàng được tắt hết, chỉ còn lại những ánh nến lung linh khi bắt đầu phút mặc niệm để tưởng nhớ đến anh linh các chiến sỹ quốc gia, quân cán chính, cảnh sát quốc gia, và các chiến sỹ Đồng Minh đã hy sinh mạng sống để bảo vệ miền Nam Việt Nam khỏi họa Cộng Sản, hay đã bỏ mình trên đường đi tìm tự do. Cảm động nhất đêm nay là khi đọc bài tưởng niệm các Hổ Cáp II đã lìa đàn do HC2 Nguyễn Xuân Dục soạn. Tên các anh đã được xướng lên trang trọng, và tha thiết. Trong bầu không khí linh thiêng, tôi cúi đầu thầm cầu nguyện cho anh linh của những người bạn của chồng tôi đã khuất, tôi chợt rùng mình ớn lạnh như có hồn thiêng của các anh như đang hiện diện nơi đây.
Anh linh phảng phất đâu đây
Âm dương cách biệt, phút giây tương phùng
Bạn ơi, xin bạn hãy cùng
Nhấp chung ly rượu nghìn trùng KHÔNG xa.Khi đèn điện được bật sáng, tôi thấy mắt mọi người ngấn lệ rưng rưng...
"Ngài" chủ tịch và anh trưởng ban tổ chức Đại hội tuyên bố khai mạc. Diễn văn khai mạc rất chân tình, ngọt ngào, và ngắn gọn. Ngoài những quan khách của các quân binh chủng bạn hay những hội đoàn tại Montreal, còn có cả các niên trưởng, các niện đệ HQ từ những khóa trước tham dự.
N/T Trịnh Tiến Hùng Đệ Nhất Hổ Cáp, lên nói chuyện về truyền thống Hải Quân và một số các chiến công mà Hải Quân VNCH đã đạt được. N/T Trịnh Tiến Hùng đã gia nhập Hải Quân trước các anh đúng 12 khóa, khóa Đệ Nhất Hổ Cáp. Như là một người khóa đàn anh mang cùng một mẹ là chùm sao Hổ Cáp của các anh nên lắm thân tình. Ngoài ra niên trưởng cũng đã từng là vị chỉ huy của một số các anh trong thời gian các anh còn bôn ba thời chinh chiến.
Mở đầu chương trình văn nghệ, ca sỹ Đoàn Chính chuyên nghiệp giọng hát têno đã trình bày bản nhạc Hội Nghị Diên Hồng thật là điêu luyện, giọng hát anh như nước vỡ bờ, như sóng biển khơi làm cho không khí hội trường như sôi động hẳn lên. Tiếp đến là những giọng ca vàng của Khóa 20 một thời vang bóng như của các anh Trần Kim Hoàng, anh Đỗ Thanh Vẽ, Lưu An Huê, và chị Thanh Nhàn. Các chị nhanh chân chạy lên phụ diễn cho “ông chủ tiệm” café khi trình bày bản “Pretty Woman” thật vui và thật là “quậy” không kém gì các cô choai choai.
Tiếp theo là phần dạ tiệc thật là vui vẻ, thật là lãng mạn, mọi người có cảm tưởng như đang được “dập dìu” trong câu lạc bộ nổi của Hải Quân tại bến Bạch Đằng năm nào, hay những buổi tiệc mãn khóa năm xưa tại quân trường Mẹ. Chẳng ai muốn ra về cho dầu đã quá nửa khuya.....
Sáng Chủ Nhật, ngày 22/7/12.
Hôm nay khách sạn ...biết điều, nên phòng ăn đã được ngăn riêng cho gia đình Đệ Nhị Hổ Cáp, và ai cũng hiểu ...tại sao rồi! Sáng nay cũng là giờ giấc tự do, ai muốn đi đâu thì tùy ý, nhưng trưa hẹn sẽ tụ tập tại nhà hàng Ruby Rouge một lần nữa để cùng ăn trưa. Những anh chị theo đạo Công Giáo thì đi lễ tại các nhà thờ, còn không thì kéo nhau đi thăm cảng Montreal. Trưa nay chúng tôi được BTC đãi “tím sẩm” nhưng món ăn rất phong phú và đa dạng, và ai cũng có vẻ có một tâm hồn... ăn uống nên những món ăn đã được chiếu cố rất tận tình.
Chưa ăn cười nói ...lao xao
Ăn no cứng bụng mày, tao... yếu xìu
Về phòng nhắm mắt ... liu riu.
Chiều ... ăn chơi tiếp, có nhiều... màn hay.

Mấy ngày hôm nay BTC cho ăn cơm Tây, cơm Tàu đã có phần ... ngán. Ban Tổ Chức rất là ... tâm lý (chắc những phần đi chợ này là ý kiến của mấy chị bên Canada nên đã rất là tươm tất, ngon miệng, và thật là hợp lý), và chiều nay đã cho chúng tôi đi ăn cơm Việt Nam. Bỏ đi ba cái món nhậu lai rai khai vị, phần còn lại là gà, tôm, nhưng hấp dẫn nhất vẫn là những món canh chua và cá kho tộ. Mấy anh lại còn có rượu loại sang Cordon Bleu để nhâm nhi nữa chứ, thật là vui... hết biết.
Tối nay, vì ngày Đại Hội đã xong nên ai cũng có vẻ thoải mái, những tràng cười không dứt, làm náo động nhà hàng Thanh Thảo cho tới hơn 10 giờ đêm mới trả lại sự yên tỉnh cho nhà hàng. Một số các bạn phải ra về vào sáng ngày mai, nên mọi người còn tiếp tục bịn rịn từ giả nhau tới, từ giả nhau lui hoài mà cho tới thật khuya mà cũng vẫn còn nghe thấy những lời... chia tay giã từ.
Sáng thứ Hai, ngày 23/7/12.
Theo như chương trình của ban tổ chức thì 7giờ sáng chúng ta phải trả phòng để kịp “nhổ neo” cho chuyến du lịch Hậu Đại Hội, ấy vậy mà mới 6 giờ sáng mọi người đã thấy kéo nhau đi trả phòng không trong ban tổ chức đã yêu cầu cơ quan du lịch phải đổi xe khác đúng như trong hợp đồng đã ký kết. Như thế cũng thật là hay, và mọi người lại có dịp kéo nhau vào khách sạn để ăn sáng, và sau cùng thì mọi chuyện rồi đâu cũng vào đấy. Mọi người hớn hở lên xe, và một số các anh chị lái xe riêng chạy theo, nhưng cũng thật "tội nghiệp" cho các anh chị này vì “đường trường xa” mà lại không được... chung vui với đám đông qua những câu đùa, những chuyện cười muốn “bể bụng”.
Hôm nay đi thăm “vùng ngàn hòn đảo” (1000 islands)
Mới chỉ có một số ít các anh chị phải về sớm, không kịp tham dự những buổi đi chơi này mà sao thấy... tự nhiên đám đông lõng bõng hẳn ra, Nghe cô tour guide kể câu chuyện tình đẹp như... cổ tích của 1000 hòn đảo mà lòng miên man nghĩ đến những sự thủy chung, cho dầu giờ đã... già, tình yêu lãng mạn thì nay cũng ... dửng dưng. Tôi mải mê ngắm cảnh, quên mất chuyện đếm coi có đúng một ngàn hòn đảo hay không? Nhung thật là đặc biệt, trên mỗi một hòn đảo đều có một căn nhà, đảo to thì nhà lớn, đảo nhỏ thì nhà bé. Thậm chí có cái nhà nhỏ xíu không biết em bé... có thể bò vào có lọt không nữa, nhưng nó cũng đã thể hiện được cái sắc thái rất là riêng biệt của nó, rất thú vị. Các anh đứng ...tựa lan can tàu, nói cười vui vẻ, gió thổi bay bay...tí tóc bạc. Nước hắt lên từ những chiếc tàu nhỏ rẽ song chạy qua làm các anh tư lự, nhớ thủa còn... "đạp con sóng dữ, đuổi bắt kình ngư", hay những hải đảo xa xôi mà những lần các anh đã ghé lại nơi quê nhà yêu dấu. Đâu Giáng Tiên, đâu hòn Rùa, hòn Sơn Rái, những Tamashu, những hòn Nam Du, hòn Khoai, hòn Chuối ... Ôi một thời đáng yêu và đáng nhớ của các anh.
Rời vùng 1000 islands, xe chạy bon bon về hướng Toronto. Ăn trưa tự túc, ai muốn ăn gì thì ...tự chọn, và chúng tôi đã chọn nhà hàng Tàu ăn buffet cho tiện. Một số các bạn đi vòng ra những tiệm ăn khác gần quanh đó. Ăn xong, xe chạy về phố Tàu ở Toronto, chúng tôi vào trong khu thương mãi dạo chơi xem sự bán buôn. Phố Tàu thì đâu cũng thế thôi, giống nhau, không có gì là khác lạ đặc biệt. Chúng tôi chỉ dạo chơi, không mua gì. Đi tới gian hàng bán thịt cừu nướng của người Trung Đông, 10$ cho 3 xâu, anh chị Chừng móc bóp mua rồi chia cho mọi người ăn thử coi có giống thịt “cờ tây” xứ mình hay không? Ăn thịt cừu nướng thấy cũng là lạ, ngon miệng nhưng cay quá, hơi cay nó... xốc lên tới mũi. Đi vòng vòng lầu trên lầu dưới, tới tiệm bán đậu hũ, nghe anh chị Huê bảo đậu hũ này ngon lắm, ngon hơn cả đậu hũ của anh chị Nguyễn Thế Trạch khi xưa nên cả nhóm lại kéo nhau vào ăn. Đậu hũ trắng, mềm và rất ngon, nhưng không ai dám ăn nhiều, vì phải để dành bụng ăn tối, nhưng mò tới chợ bán trái cây thì ai cũng... tay xách tay mang, không ít thì nhiều để còn tối về khách sạn ăn tiếp. Ăn chiều, chúng tôi đa số chọn vào nhà hàng Việt Nam, nhà hàng này tuy nhỏ nhưng thức ăn ngon. Không đủ chỗ, nên một số các anh chị đã phải đi qua những nhà hàng khác. Tôi gọi món cháo thập cẩm ăn cho... nhẹ bụng, và giải cảm. Hôm nay... qua đêm tại khách sạn ở Toronto, sau một ngày du ngoạn đầy thú vị, và hào hứng đến... rã rời chân tay, các bà lo đi ngủ sớm cho “phẻ”, còn các ông lại ...họp tiếp, uống với nhau cho tới 2 hay 3 giờ sáng quên tuốt luôn đám “quần hồng” chúng tôi đang nằm “chèo queo” trên phòng!
Ngày thứ Ba, 24/7/12.
Kéo nhau xuống khách sạn ăn sáng, còn hơi sớm nên cũng chỉ có... mình với ta. Thức ăn sáng của khách sạn này phong phú, mọi người lo nạp... năng lượng cho đầy đủ. Hôm nay đi thăm thác Niagara, cô tour guide duyên dáng, vợ chồng anh Huê dí dỏm, cộng thêm những câu chuyện tếu trên xe làm mọi người cười đùa vui vẻ, nên quên mất là không biết quãng đường bao xa?
Tôi biết có nhiều bạn trong đoàn du ngoạn này đã từng thăm viếng thác này rồi, và tôi cũng vậy, nhưng cái cảm giác lúc đi với gia đình nó khác xa khi đi với bạn bè. Trước khi lên tàu, mỗi người được phát cho một chiếc áo đi mưa dù trời nắng nóng “không mưa nhưng anh cũng mặc áo mưa”. Khoác chiếc áo mưa vào trùm kín, mọi người coi giống như một... đàn "vịt" thế mà cũng đùa giỡn được, làm như không dám... bỏ sót một giây phút nào...
Tàu chạy ra xa gần nơi thác đổ mạnh, nước bắn tung tóe lên người, bụi nước bay mù trời. tàu hơi lắc với cơn sóng do nước thác đổ mạnh làm mấy chị,.. la lên thích thú với cảm giác chập chùng của con tàu, nhưng tôi thấy các anh vẫn thản nhiên cười... ruồi như có ý nói: nhằm nhò gì năm ba cái lẻ tẻ này, chẳng lạ gì đối với chúng tôi, biển cả với những cơn sóng dữ chúng tôi còn ...chinh phục được, xá gì ba cái... lúc lắc như chuồn chuồn thấm nước thế này... Những gì có tí liên quan đến ...sóng, đến nước, đến tàu bè đều làm cho các anh có vẻ ...hào hứng hơn lên.

Rời tàu, chúng tôi dạo chơi khu công viên ngay đó, loanh quanh mấy phố xá, hàng quán. Cây cối xanh tươi, hoa lá đủ sắc màu, không khí trong lành, mát mẻ. Trưa nay cả đoàn ghé vào ăn trưa tại... trung tâm phố thị, một building rộng lớn, có cả sòng bài, có những cửa tiệm sang trọng, có những hàng quán lịch sự và cũng có cả những tiệm bán thức ăn nhanh như hamburger, fried chicken, pizza, taco... và ai muốn ăn gì thì cứ tự ...gọi, tự... trả tiền.
Ăn xong, xe buýt chở về khách sạn nhận phòng, nghỉ trưa chốc lát, chờ cho chiều bớt nắng, rồi lại réo nhau cùng kéo đi ra thác đạo chơi xem Niagara Fall vào ban đêm. Thác Niagara là nơi nổi tiếng khắp thế giới về sự hùng vĩ mà mọi người đều biết, nên rất đông du khách, nhưng nhóm của Đệ Nhị Hổ Cáp thì không sợ bị ...lạc, vì đông và ồn ào náo nhiệt nhất, máy hình chớp nháy liên tục. Đi dạo đã hết... chỗ đi, bụng đã bắt đầu đói nên rủ nhau vào khu casino ăn tối. Nhà hàng thì nhiều, nhưng cũng rất đông khách, order chờ lâu, sốt ruột nên có bà bỏ ăn, đi tìm ...hỏi thăm thần tài đen đỏ. Chúng tôi ăn đồ ăn Ý tối nay, vừa ăn vừa nhìn ngắm ...thiên hạ ... đi qua đi lại,
Tới giờ hẹn, nhóm bạn từ sòng bài kéo ra, và kể cũng lạ, vì khi đi vào thì rất ...hí hửng, mà khi đi ra cũng ...hớn hở luôn, thắng hay thua không thấy có gì ảnh hưởng, chỉ cần bỏ tí bạc cắc mua vui.
Ngồi trên xe, nhìn về phía thác Niagara, nước cuồn cuộn đổ không dứt như cả ngàn năm nay, cầu vòng ngũ sắc sáng rực do ánh đèn và bụi nước tạo ra vẻ đẹp lung linh huyền ảo trong đêm tối, đẹp như tình bạn keo sơn của chúng tôi, một vẻ đẹp vĩnh cửu...
Tôi đang miên man suy nghĩ thì xe đã về tới khách sạn, vào khách sạn các bà lo đi tắm rửa nghỉ ngơi, các ông thì lại tụm năm tụm ba ...họp tiếp cho mãi tới khuya mới “mò” về với vợ.
Sáng thứ tư, ngày 25/7/12.
Khách sạn này không cho ăn sáng như mấy khách sạn trước, ban tổ chức và tour guide đã cẩn thận đặt món ăn sáng từ bên ngoài, mỗi người một phần: croissant, hay muffin, candy bar và nước. Lịch trình là sẽ rời khách sạn lúc 8 giờ sáng, nhưng hôm nay mọi người đều biết là cuộc vui sắp... tàn, nên ai cũng lề mề không hăng hái, lanh lẹ như mấy hôm trước. Xuống lobby nhận phần ăn, có người ăn, có người không ăn chỉ uống những giọt cà phê đắng của khách sạn để đè lên nỗi buồn chia tay “mày về bên nớ, tao về bên ni.” Đứng ngồi to nhỏ, chuyện trò râm ran. Sáng nay một số bạn lái xe riêng phải chia tay về thẳng, không chạy theo xe buýt nữa. Rất tiếc là tôi cũng phải về theo nhóm này, vì tôi theo chung trong đoàn đến từ Dallas. Chúng tôi sẽ lái xe “vượt” biên tại đây, ghé nhà anh chị Bảnh ít phút rồi tới Boston để bay về lại Dallas.
Sắp xếp hành lý xong xuôi, tự dưng thấy ...bầu không khí như lắng xuống, bồi hồi bịn rịn ...chưa từng thấy có trong mấy ngày qua. Lại kéo nhau chụp hình lưu niệm, hình chụp nhiều ...hết biết, nhóm này qua nhóm khác, người này qua người khác, trao đổi số điện thoại, email cho nhau... cả hơn tiếng đồng hồ rồi mà chưa “dứt áo” ra đi được. Nhưng cố lưu luyến, dùng dằng cho đến mấy rồi cũng phải chia tay. Tôi cũng như nhiều người đã không thể tin được sao mà một tuần qua đi nhanh quá. Mới hôm tuần trước mình còn háo hức sửa soạn đi, mà bây giờ lại đang ngậm ngùi chia tay... Ôi cuộc vui nào sao thấy cũng chóng tàn!
Hoa lòng còn nở trên môi
Chia tay chợt thấy bồi hồi rưng rưng
Nhủ thầm hãy cố dửng dưng
Ba năm ngắn ngủi xin đừng quên nhau...

Một tuần với bạn với bè, những người bạn thân thương, đã quan tâm, nâng đỡ, thông cảm, chia sẻ, vui buồn cùng nhau. Bạn bè, nhất là bạn bè thân quý là một món quà quí giá từ trời cao ban cho, chúng ta hãy nâng niu trân quí, vun đắp cho tình bạn luôn mãi trường tồn.... như những ngày đại hội Kỷ Niệm 42 Năm RA KHƠI của khóa 20 SQHQ/NT, Đệ Nhị Hổ Cáp năm nay đã làm.


Đại Hội kỳ VI tháng 04 năm 2015 tại Houston, Texas:

           N gược về ba năm trước, Đại hội tại Canada thành công dư âm vang dội, gia đinh Hổ Cáp nôn nao háo hức chờ đợi ...mãi ba năm sau tại Houston, Texas. Tôi vui mừng rủ vợ chồng HC2 Nguyễn Kế Toàn ở Iowa là phải đi tham dự Đại hội, ghé Dallas ở nhà chúng tôi, vì mỗi lần ông xã tôi đi giữ cháu nội được anh chị tiếp đãi ân cần, hai bạn già qua lại với nhau vui vẻ thân thương, anh chị nhận lời.
Rồi cũng một năm về trước HC2 Hoàng văn Dũng gọi điện thoại cho chúng tôi, anh nói anh chị đi tham dự Đại hội cùng với anh chị HC2 Nhan Thanh Toàn sẽ ghé nhà chúng tôi ngủ qua đêm, chúng tôi hân hoan OK liền, tôi nói càng đông càng vui, sá gì có mấy...đôi lẽ tẻ.
Một tuần trước Đại hội, tôi nhờ ông xã gọi điện thoại cho anh Dũng và anh Toàn vì tôi muốn đãi bạn bè món nhậu dân dã lạ mà ngon, bổ dưỡng đó là.....rùa ...mu mềm ( con ba ba) xào lăn cậu em tôi đi câu được, tôi nhờ cậu nuôi cho sạch sẽ và khi nào tôi kêu thì làm và đem qua nhà cho tôi đãi bạn. Khi ông xã tôi gọi hỏi thì anh Dũng....ú ớ trả lời hàng hai là ....ừ ăn cũng được nhưng chưa ăn bao giờ, anh Phạm Văn Độ, anh chị đang ở Dallas thăm con cháu, anh cũng trả lời....hàng hai luôn nên tôi bàn với ông xã là không làm ...rùa nữa kẻo không ai ăn thì....uổng, thôi mình làm con sóc ...hầm thuốc Bắc có lẽ ai cũng ăn được, vì sóc nó chỉ ăn trái cây, các loại hạt nên ....tốt, vì thứ gì ....nhỏ mà....mạnh là tốt huống gì con sóc nó leo trèo nhanh nhẹn hết...xảy, mà tốt thiệt ( kiểm chứng với HC2 Thước nghe các...ông bạn) nên tôi hầm sóc thuốc Bắc với hạt sen táo tàu, thêm nồi cháo gà.
Thứ ba ngày 07 tháng 04 năm 15, đón anh chị Nguyễn Kế Toàn về nhà, sau khi nghỉ ngơi tôi dọn món sóc hầm thuốc Bắc để hai bạn tẩm bổ, ngủ ngon, tô của anh Toàn vô tình có một cái....ngầu bín sóc kèm theo hai ....hòn bi đen thui như hai hột nhạn, anh giơ lên, đặt xuống mấy lần, miệng cười cười mím chi, tay anh khều khều cái ....vòi đang ...dựng đứng nói : mày chết rồi sao mày....nhỏng thấy...ghét sao không....bù cho tao, bốn chúng tôi cười nghiêng ngã, thấy bạn không....hảo đồ bổ, tôi dọn cháo gà thì anh chị ăn nhẹ nhàng hơn.
Thứ tư ngày 08 tháng 04 năm 15
Hôm nay tôi phải đi làm, nhưng tôi đã sẳn sàng mọi thứ từ tối qua và sáng nay, nhắc nhở ông xã vài chuyện, nhưng tôi an tâm vì nếu tôi đi làm chưa về thì các chị sẽ....nhào vào giúp. Khi tôi về thì các bạn đang ...ì xèo nói cười, thật là vui khi gặp lại nhau, thêm tôi càng thêm náo nhiệt. Tôi kể lại tối qua anh Toàn ăn ....cu con sóc, những tràng cười vỡ oà, những câu nói đùa vui như không muốn dứt. Anh Nguyễn Xuân Dục nói: sao nó...khoẽ thế lần sau để dành tao...coi. Tôi nói anh hỏi anh Thước, vì có là anh...lủm ngay của đâu có mà để dành. Các chị đấm vai nhau khúc khích cười, miệng la...khiếp khiếp nhưng ánh mắt sáng ngời như mong ...được thấy.
Ngầu bí thuốc Bắc hầm lên
Ăn xong ông...nóng, bà rên...hừ hừ
Mình ơi ta hãy...từ từ
Làm gì mà vội, mình dư thì giờ.

Tôi khẻ ngâm nga vì cũng đang ngà ngà say, anh Độ, anh Thơ, hai anh Toàn anh Dũng thì ....ôm đầu sợ ....văng vì cười.
Đêm Tâm Giao
Lần này cập bến Houston,
Gia đình Hổ Cáp xa gần xôn xao
Ba năm chờ đợi nôn nao
Hôm nay sum họp biết bao...là tình.

Người ăn sáng, xe ...uống xăng, load, unload xong xuôi chúng tôi trực chỉ Houston.
Houston chào đón HC 20 với trời Xuân mát mẻ cây cối đâm chồi nẩy lộc, bông hoa đua nở cùng khoe sắc thắm, vì chúng cũng đã chờ đợi đến ...ba mùa : hạ, thu, đông như chúng ta đã phải chờ ba năm vậy. Nên hôm nay chúng ta vỡ òa hạnh phúc. Houston với những cơn mưa ngắn, dài ướt một tí để được hong khô bởi tình bạn, ấm lạnh bất thường để khoác lên người quần áo kín, hở...ngây thơ. Trời âm u để tình bạn chúng ta bừng sáng.
Tới khách sạn đã gặp các HC 20 tại đại sảnh vui vẻ chào đón, thăm hỏi rồi cùng nhau xúm xít chụp hình, trai oai phong tuấn tú, gái trẻ trung xinh đẹp kiều diễm thướt tha.
Mấy chuyến xe van với tài xế Thước được bắt ...cóc đặt vào tay lái chở các HC từ khách sạn tới Valentino Party Hall vì cậu Bảnh đang rất bận điều chỉnh, lắp ráp dàn karaoke. Còn các anh em khác thì ....ai lo việc nấy.
Tại Valentino Party Hall tất cả các HC 20 đã đông đủ gặp nhau tay bắt mặt mừng thân thương. Có những bạn mấy chục năm nay mới gặp lại mừng mừng, tủi tủi ríu rít chuyện trò.
Gặp nhau tay bắt không rời
Cố ngăn dòng lệ sắp rơi xuống đời
Gom bao kỷ niệm ra khơi
Cùng nhau ôn chuyện một thời liệt oanh.

Các chị HC 20 Houston lăng xăng bận rộn sửa soạn thức ăn, các chị mặc....yếm đồng phục màu hồng trông duyên dáng, quyến rủ chi lạ, người đã xinh trông càng xinh hơn, thức ăn ngon lành đa dạng, chay mặn hấp dẫn đến nỗi phải đưa tay....bốc, mũi hít hà...chà ngon quá.
Chủ tịch câu lạc bộ...CB Trần Duy Tín tuyên bố....khui CB, có lẽ giây phút nầy là các ông HC....khoái nhất, những chai CB dán mạc Đệ Nhị Hổ Cáp 20 y như ....là thật được hãng ưu ái làm riêng dành tặng cho HC 20 vậy.
CB....nạp vào, đời tăng thi vị, cụng ly mày mày tao tao cho dầu những mái đầu đã bạc trắng như bông.
Những chàng quan hải khi xưa
Kiêu hùng ngang dọc lại vừa đẹp trai
Bây giờ các lão....tu chai
Tóc tai bạc trắng vẫn oai như ....thần.

TBTC TPHồng chào mừng tất cả HC 20 từ muôn phương về tham dự đại hội. Úc Châu có HC2 Trương Minh Lộc, Bắc Âu có Nguyễn Phúc Vĩnh Viễn, Lê Văn Lai, từ quê mẹ có Bùi Tá Hải, Nguyễn Trọng Thành, còn ....lân bang Canada thì gần như...đủ mặt, hợp với HC 20 taị Mỹ chỉ thua lần đầu tiên, muôn phương tụ về một phương, phương đó là phương ....20.
Văn nghệ karaoke hát cho nhau nghe do cậu Bảnh đảm trách, ca sỹ 20 nhiều và hát hay như ca sỹ nhà nghề, đặc biệt chị Lê Văn Tài ngâm thơ thay đổi bầu không khí, văn nghệ vui nhộn hào hứng khi chị Thuý phu nhân của hội trưởng và HC2 Ngô Văn Vũ trình diễn hoạt cảnh Chùa Hương tếu không chịu được cười ....đứt ruột.
Xong màn trình diễn các HC2 ông HC2 bà ...tranh nhau chụp hình với cô...đào lẵng lơ xinh như mơ. HC Lê văn Thạnh phân phối quà lưu niệm kỳ này gồm có một túi xách xinh xắn do HC Lê Văn Thạnh tặng rất tiện lợi, trong túi có một nón đi biển và một cái viết do ban tổ chức tặng, tất cả đều có huy hiệu hải quân Việt Nam Đệ Nhị Hổ Cáp 45 năm ra khơi, con bò cạp nằm...vắt trên mỏ neo, chị Thúy phân phối áo thủy binh cho các chị đã order.
Trời bên ngoài mưa...như xối nhưng không át được tiếng cười của những HC 20 hội ngộ, thật là ấm áp nồng nàn, tuyệt vời tình bạn.
Ai cũng mong đêm ....dài thêm, nhưng thời gian ...có hạn, mà tình bạn thì.....vô hạn,... Thôi đành mai gặp lại.
Du ngoạn sáng thứ 6
Sáng nay ngủ dậy thấy vui
Mau đi gặp bạn ông tui, tao mày
CB cứ uống đừng say
Quậy cho tới bến, ngày này chớ quên.
Tối qua về sớm vì trời mưa lớn, hơn nữa nhà anh chị Nguyễn Văn Chừng ở hơi xa nơi tổ chức Đại hội. Sáng nay hai vợ chồng hai xe...đầy nhóc HC2 đưa chúng tôi tới khách sạn, tụ điểm ăn sáng. Tới nơi đã thấy ....toàn dân HC2 đang ăn sáng. Thức ăn được order từ nhà hàng Lee sanwich gồm có bánh croissant, Patê sô, chuối, cà phê sữa đậm Đà hương vị quê hương thơm ngon tuyệt vời thế mới biết tại sao ban tổ chức...đuối vì quá quan tâm chu toàn. Tôi tìm sư đệ BB tối qua máy bay không tới được vì mưa bão. Lão đang nói chuyện với hoàng thân Vĩnh Viển, tôi hỏi lão mà quên mất có mặt hoàng thân đứng cạnh.
Đêm qua ngụ đ.. không?
Lão cười hè hè trả lời:
Ngụ không đ.. bốn giờ sáng mới tới làm răng mà đ..
Mọi người cười vang, tôi giật mình quay sang xin lỗi hoàng thân, anh chỉ cười hiền hoà còn góp lời đùa theo với đám thần dân...mất nết nên ai cũng thoải mái không e dè, cười tiếp nối
Cười không dứt vì ai ...ngụ cũng không đ.., vui quá ai mà ngụ...đ.. được.Ba chiếc xe bus lớn đang chờ, ăn xong mọi người chia nhau lên xe, chồng kiếm vợ, vợ kiếm chồng vì muốn ngồi chung để....ôm, thế là lại lao nhao những lời chọc ghẹo nhau cười. Trên xe cũng đủ mọi thứ chuyện để cười vui hết ....biết. Xe chở đi du ngoạn San Jacinto Monument Museum, nhưng hôm nay không mở cửa cho du khách tham quan, mà ai cũng không mấy tha thiết vì thích....nói hơn....coi. Chỉ chụp hình kỷ niệm, các nhiếp ảnh gia 20 vợ chồng HC2 Lê Văn Long, Lê Văn Thạnh, Hồ Ái Việt thay nhau....nháy lia lịa.
Lại lên xe tới USS Battleship Texas, trời trong, nắng đẹp, ý định tốt của ban tổ chức sắp xếp đi thăm Battleship nầy là vì lịch sử con tàu, thêm một phần nữa các đấng nhà mình ...quan hải. Nhưng khi tới anh chị Lưu Đức Huyến nói:
Ai muốn vào xem không? mình phải mua vé mới vào được.
Một chị hỏi: Coi gì trong đó?
Coi súng.
Súng gì?
Đủ loại súng, to, nhỏ, ngắn, dài, củ, mới súng gì cũng có
Mấy bà cùng nhao nhao:
Ôi tưởng gì chứ súng thì coi làm gì? Lại còn phải mất tiền...coi, súng ở nhà của...chồng, chồng phải trả tiền chúng tôi mới....coi.
Từng nhóm, từng đoàn tìm nơi thích hợp chụp hình, tụm lại kể chuyện tếu, phải công nhận HC 20 là cả một kho tàng chuyện tếu, mỗi người góp một chuyện, nếu kể ra thì không bút mực nào ghi hết, mọi người cười không ....khép môi. Toàn là chuyện ....ấy ấy mà chỉ có chuyện ....ấy ấy mới cười...no. Tôi hiểu được rằng ở đâu có tình bạn chân thành là ở đó có nụ cười, có niềm vui.
Chẳng thèm coi súng, coi tàu
Bạn bè thân thiết cùng nhau sum vầy
Chúng mình có khối chuyện hay
Bướm, chim súng đạn chưng bày hết ra
Súng gì ...kỳ cục thấy cha
Vừa mới lâm trận đếm (1,2) ba....gục đầu!

Có mấy chị ghé vào gifts shop chọn mua nón thủy thủ để kỷ niệm và đội vì nắng nhưng thấy đẹp lại hợp với áo thủy binh sẽ mặc tối nay, các chị định vào mua thêm nhưng đã 11 giờ trưa và xe đang chờ để chở tới Deer Park ăn trưa.
Tới nơi thì thức ăn trưa đã bày sẵn trên hai chiếc bàn còn thêm hai bên ghềnh xi măng dưới những tàng cây nhâm mát, park sạch sẽ, mát mẻ. Thức ăn vô cùng hấp dẫn: heo quay, xôi gấc, gỏi cuốn, bánh mì, bánh bột lọc, tráng miệng thì có: thơm, mít, chè thái, vì lúc sáng ăn hơi nhiều nên bây giờ hãy còn no nên ăn không được, giờ nghỉ lại thấy...thèm.
Mới tối hôm qua, sáng nay và bây giờ thôi mà đã là....đúng nghĩa ...ăn chơi.
2 giờ chiều xe chở về khách sạn các bà yêu cầu tài xế dừng tại gift shop để mua nón, có bao nhiêu các bà.....vơ hết chia nhau, tiệm...trúng mánh chắc mừng, xong xuôi xe chở về khách sạn nghỉ nghơi chiều ....quậy tiếp.
Đêm Tao Ngộ
Hôm qua là đêm tâm giao, tâm giao đúng nghĩa tâm giao, hôm nay là đêm tao ngộ tại nhà hàng Kim Sơn do anh chị Nguyễn Văn Chừng bảo trợ, anh chị Chừng là một....đại mạnh thường quân của HC 20. Cũng trong những ngày Đại hội này hai căn nhà của anh chị dành cho bạn bè về tham dự đại hội, các HC2 Tự, Hoà, Phong, Nam, Thước, lại còn lo ăn uống cho bằng ấy người thật vất vả, nên chị Hoàng Kim Công tình nguyện nấu thức ăn mang qua để nhẹ bớt...áp lực cho chị Chừng, thức ăn chị Công nấu rất ngon, đó cũng là một điểm son của HC2, không chỉ các ông đoàn kết mà các bà cũng đoàn kết nữa.Tới nhà hàng tôi thấy một đoàn...nữ quân nhân, cấp bậc....thủy thủ, không biết....vào gia nhập lính thuỷ lúc nào mà bây giờ đang chuẩn bị...ra quân, đoàn nữ thủy thủ này tuy đã là nội ngoại hết rồi mà sao còn trẻ trung, mượt mà xinh đẹp nhí nha nhí nhảnh thật vui mắt. Các các ông tối hôm nay bị....lép, có mấy ông ....than :
Đây là Đại hội của....ông hay ....bà? Ôi....âm thịnh dương suy, các bà....hăng quá!
Rồi một ông buột miệng:
Tôi nghỉ Đại hội kỳ này là cho các bà, chớ mấy ông có....nổi như mấy bà đâu, sao mấy bà lại nghỉ ra nhiều....chiêu độc thế?
Miệng thì nói vậy nhưng thấy các bà ...quậy các ông rất vui, nhìn các bà với ánh mắt trìu mến thân thương và miệng thì cười hạnh phúc theo nhịp....quậy của các quan bà.
Trong yên lặng tôi...ngắm các bà rạng rỡ vui đùa, lòng hơi ...buồn cảm thấy lẻ loi vì không được nhập cuộc thì sư đệ Lê Văn Thạnh tới hỏi :
Sao sư tỷ lại ngồi đây? Tôi trả lời :
Tỷ không có....áo, chỉ có....quần thôi. Tỷ order nhưng người khác đã mặc thay tỷ rồi, tại tỷ....chân ngắn chậm, chân dài bước nhanh tuy không order nhưng lại đựơc áo, tỷ buồn một tý, nhưng mà người khác đựơc vui cũng là một điều hay sư đệ ạ.
Sư đệ Thạnh cười nói :
Tội nghiệp tỷ, thôi đệ còn một áo, đệ tặng cho tỷ, đệ order 10 cái đệ tặng hết rồi may còn lại một cái.
Tôi mừng quá thế là mình cũng có áo như ai nhưng mãi tới ngày thứ hai đi ...cu gặp sư đệ mới có, trể còn hơn không cám ơn đệ.
Các bà Hổ Cáp gặp nhau
Câu trước thăm hỏi, lát sau om sòm
Đít cô bà nhảy...lon xon
Quậy hơn...khỉ đột lại còn thích...cu.
Đã tới giờ khai mạc, các bà....tạm yên, HC2 Lê Văn Châu master website tối hôm nay làm MC, nhờ có anh mà chúng ta liên lạc với nhau đựơc dể dàng nhanh chóng bằng emai, anh giới thiệu hội trưởng Cung Vĩnh Thành lên khai mạc, anh chào mừng tất cả HC2 đã có mặt đặc biệt HC2 Mai tất Đắc là HC2 ghi tên tham dự đại hội trể nhất, vì phu nhân cũng bận đi tham dự đại hội Gia Long, và HC Lê Trọng Lực, tình trạng sức khõe không cho phép nên lâu nay anh ít khi sinh hoạt, vậy mà hôm nay anh cũng có mặt với chúng ta. Chứng tỏ ai ai cũng tha thiết với anh em đồng đội.
Tối nay trình diện ban chấp hành, kết quả bầu cử toàn thể HC2 đồng ý ....lưu nhiệm, HC Cung Vĩnh Thành sẽ là hội trưởng ...Vĩnh Viễn, không ai đủ điều kiện hơn hội trưởng Cung Vĩnh Thành, (đồng vợ đồng chồng ...bồng HC) phó hội trưởng Tô Phước Hồng, phó Mai Kim Phụng, thủ quỷ Trần Xuân, cố vấn Trần Gia Định tất cả đều ....lưu hết có thể cũng ....Vĩnh viễn luôn, toàn thể HC2 vui mừng vỗ tay tán thưởng.
Kế tiếp bầu chọn địa điểm cho họp mặt lần tới, Seattle được bầu chọn, sẽ đựơc tổ chức năm 2017 vậy là hai năm thay vì ba năm như trước. Ai cũng có một suy nghĩ giống nhau là thời gian không còn nhiều nữa, chẳng biết mai này sẽ ra sao....
Thời gian vun vút trôi nhanh
Mới ngày nào đó (nay) tôi anh bạc đầu.
Đời người ...thọ được bao lâu?
Mình cứ an hưởng hơi đâu lo buồn.

MC Lê Văn Châu bình thường trông đạo mạo, nhưng hôm nay anh rất dí dõm nói về ....chữ dâm, anh đọc bài thơ ý so sánh ...dâm lúc xưa còn trẻ và ...dâm già bây giờ, các ông thì cười ha hả gật gù đúng đúng, còn các bà thì giẩy nãy la oai oái nhưng mà con mắt thì...có đuôi, mà thiệt giờ chỉ là ...khẩu dâm nói cho đã thôi chứ chã làm được gì. Còn gì nữa mà như sắt với đồng, như rồng phun mưa?
Khi xưa như sắt như đồng
Như đinh đóng cột như rồng phun mưa
Bây giờ như gà muối dưa
Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngửng đầu


Xin họa tiếp:
Già rồi khoái chuyện lâm ly
Vì thằng cu tý nó lì chẳng lên
Thêm hai thằng nhỏ kề bên
Lăn qua lăn lại rồi rên hừ hừ
Muốn...ngẩng cũng phải từ từ
Vuốt ve, thăm hỏi xì xù mới...xung

Văn nghệ hát cho nhau nghe, hợp ca ...phịa của mấy chị HC2 Cali, tam ca HC Tảnh, Bích Vũ. Hồ ái Việt và phu nhân ca mở đầu cho dạ vũ, nhiều lắm các anh chị ca sỹ của HC2, đặt biệt đôi uyên ương Nhàn Huê làm náo nhiệt đêm nay với những bản nhạc kích động.
Trời bên ngoài mưa tầm tả, nước dâng cao, sấm chớp ầm ầm nhưng trong lòng ai cũng thấy ấm áp và vui trọn vẹn cho dầu lúc ra về phải xắn quần hay...vén váy lội nước.
Sáng thứ bảy free time các chị dự định ...lượn shopping do chị Chừng làm hướng dẫn viên. Chị Chừng sẽ gặp các chị em tại khách sạn lúc 10 giờ sáng, còn các ông thì đi đánh tennis mấy hôm nay vì trời mưa sân ướt nên các cầu thủ chưa thi đấu được đang....buồn và....cuồng chân, sáng nay trời thương tình cho...le lói một ít nắng vàng thế là các chàng cầu thủ mừng ...húm ra sân thử sức tranh tài cùng nhau. HC2 Hoàng Kim Công trưởng ban thể thao, sắp xếp lịch tình thi đấu, còn các nàng thì 9 giờ sáng gọi cho chị Chừng cancel vì các chị muốn dạo phố Bellaire, đó cũng là một ý hay của ban tổ chức nên đã chọn hotel gần Bellaire để HC2 có thể đi bộ ngắm phố Bellaire ...thăm dân cho biết sự tình, các bạn ở Cali thì không lạ, nhưng các bạn ở những tiểu bang khác xa xôi ít người Việt thì rất thú vị, Bellaire chỉ thua Cali sự đông đúc, to lớn bề thế, nhưng Bellaire thì sạch sẽ, yên bình, thức ăn đa dạng, gì cũng có, có người nói còn ngon hơn Cali, chẳng biết đúng sai tôi chỉ ghi lại, nên phe ta chiếu cố tận tình để nạp năng lượng.( Slide show Đêm Dạ Tiệc / Thực hiện: LVThạnh )

Đêm Dạ Tiệc
Tối nay là trọng tâm của Đại hội, đúng 6 giờ chiều đông đủ HC2 đã tập trung tại nhà hàng Ocean Palace, hôm nay có thêm mấy HC2 nữa chỉ đi tham dự được tối nay thôi. Khi chúng tôi tới thì đã chuẩn bị chụp hình, các nhiếp ảnh gia HC2 anh chị Lê Văn Long, Lê Văn Thạnh, Hồ Ái Việt... đang căn đo cho vừa đủ và lấy background tôi...sửng ngừơi giật mình, chao ôi đẹp quá, nhìn hoa cả mắt.
Màu xanh, xanh ngát chân trời.
Điểm thêm sắc trắng sáng ngời ngay đây
Thêm hồng, vàng, tím ngất ngây
Như bao nốt nhạc đắm say lòng người.
Dự báo thời tiết là sẽ mưa làm ban tổ chức lo lắng vì mưa sẽ làm mất vui, nhưng như một phép mầu trời không mưa, tới khuya cũng chỉ lác đác, có lẽ các thiên thần nhìn thấy một đoàn người xúm xít lăng xăng trông xinh đẹp vui mắt, các ngài yêu mến nên đã dang đôi cánh che mưa chắn gió cho chúng ta nên chỉ có lác đác mấy giọt lọt qua cánh tiên rớt xuống.
Chụp hình xong vào trong nhà hàng, nhà hàng thiết kế sang trọng, các chàng hôm nay trông oai phong tuấn tú cho dầu có mặc Đại lễ hay không.
Kiêu hùng như đấng...quân vương
Là những quan hải thân thương ngày nào
Bây giờ tuổi có hơi...cao
Vẫn còn phong độ em nào ...chê anh...(già)
HC2 Lưu Đức Huyến trưởng ban nghi lễ. Các anh trong đoàn quân kỳ mặc Đại lễ long trọng rước Quốc kỳ và Quân kỳ đứng giữa khán đài, các chị mặc áo dài xanh đứng hai bên và cả trên khán đài trang nghiêm thành kính, Quốc ca Việt Nam được hát lên bởi mọi người, còn Quốc ca Mỹ thì được cháu Trang ái nữ của anh chị Nguyễn Văn Chừng hát, cháu hát rất hay, giọng cao trong vắt mạnh mạnh mẽ. Cảm động nhất trong nghi lễ là rước linh vị của 39 HC2 lìa đàn, 39 ngọn nến được thắp sáng bởi các chị đặt dưới linh vị. Mắt mọi người rưng rưng cố ngăn dòng lệ khi nghe MC Đinh Văn Chính với giọng ấm áp truyền cảm nhất xướng tên những HC2 lìa đàn.
Ba chín ngọn nến long lanh
Soi đường chỉ lối mong anh quay về
Hiển linh xin hãy môi kề
Nhấp chung chén rượu lời thề cùng nhau.
Đèn được thắp sáng,( Slide show Lễ Tưởng Niệm Cố HC2 / Thực hiện: LVThạnh )

Đèn được thắp sáng mọi người như bừng tỉnh vì đang chìm đắm trong ưu tư tửơng nhớ. Nước mắt tôi lăn dài trên má khi nghe xướng tên sư huynh Đặng Ngọc Khảm, tôi nói thầm như có sư huynh đứng bên cạnh:
Sư huynh ơi, huynh hãy vui cùng các bạn đi nhé, cho dầu âm dương ngăn cách nghe huynh.
Ban tổ chức đại hội gồm có: trưởng ban HC2 Tô Phước Hồng, phó ban HC2 Đào Cơ Chí, thủ quỷ HC2 Lê Văn Thạnh lên chào mừng quan khách và toàn thể HC2 hiện diện, trưởng ban Tô Phước Hồng cũng ngỏ lời cám ơn phu nhân đã cùng kề vai sát cánh, gánh vác trọng trách để có được những ngày đại hội thành công tốt đẹp này, lời cám ơn như có mạnh lực thổi bay hết mọi lao nhọc, ưu phiền lo lắng, để chỉ còn lại sự an ủi ngọt ngào.
MC Đinh Văn Chính giới thiệu hội trưởng HC2 Cung Vĩnh Thành lên đọc diễn văn khai mạc đại hội, chào mừng quan khách và toàn thể HC2, anh nói ngắn, gọn nhưng rất chân tình và cảm động, anh em sinh hoạt khắng khít, quan tâm lo lắng cho nhau cùng tìm ước mơ, cùng tìm hoài bão, cùng tìm bạn bè rồi mày tao vui vầy như cá gặp nước.....bài diễn văn của anh được mọi người nhiệt liệt tán thưởng vỗ tay vang rần.
Tiếp nối MC giới thiệu chỉ huy trưởng trung tâm huấn luyện hãi quân Nha Trang, NT Khương Hữu Bá, tuy tuổi tác đã cao, sức yếu nhưng vẫn còn phong độ, lịch lãm, vị chỉ huy trưởng ngày nào nhắn nhủ với những sinh viên hải quân cũng ....ngày nào: tổ quốc, danh dự, kỷ luật, trách nhiệm. Những sinh viên Hải quân ưu Ttú , gương mẫu từ gia đình đến xã hội. Ông mượn câu nói của danh nhân để kết luận : người lính già không bao giờ chết, chỉ phai nhòa theo năm tháng mà thôi. Thật ...thấm thía với những người lính già các anh bây giờ.
Tất cả ai đã là lính thì bất kể Âu hay Á, Đông hay Tây, xưa hay nay đều hiểu đựơc định luật thiêng liêng này.
MC giới thiệu quan khách tham dự gồm có :
1- NT- HQ ĐT Khương Hữu Bá nguyên CHT/TTHLHQ/NT
2- NT- HQ Tr/T Tô Văn Hai - K7, giám khảo chấm thi ra trường của Khóa20
3- NT- HQ Tr/T Nguyễn Văn Tòng - K7, cố vấn Hội HQ/Houston
4- Thầy Phạm Văn Thiệu, dạy thực tập cơ khí SVSQ 20
5- NT- HQ Tr/T Lê văn Quế - K 9
6- NT- HQ Tr/T Phan Tứ Hải - K11
7- NT- Trần văn Dùng - K15
8- NT- Nguyễn Thành Danh - K17
9- Đại diện K19, 21 & 22
10- Ch Nguyễn rần Đàm (OCS) HT Hội Ái Hữu HQ Houston
11- Ch Đỗ Hữu Huân (OCS) Cựu HT Hội Ái Hữu HQ Houston
12- Ch Đoàn văn Xinh - Lưu Đầy
Tiếp theo, HC2 Hoàng Kim Công, trưởng ban thể thao lên trao giải thưởng cho các cầu thủ thắng giải : HC2 Trần Duy Tín, Mai Tất Đắc, Nguyễn Thế Trạch, Trần Đăng Bé (21), các cầu thủ quần vợt đã chuẩn bị chu đáo cho những trận tranh tài hào hứng, có hai đội: Cali và Houston, có bạn còn ...cá độ, ủng hộ đội nhà, nhưng thật là uổng vì trời làm ...mưa ...mưa mãi nên chúng ta không thưởng thức được các danh thủ đã tranh tài với những trận đấu...bốc lửa, và các....chị ...chi li đờ ...nhảy....bốc.... khói, mông....văng....zú rớt.
Đêm nay là đêm chính của Đại hội nên phần văn nghệ đêm nay rất đặc biệt, được bảo trợ bởi HC Đào Cơ Chí mạnh thường quân của gia đình 20, ban nhạc Ocean ban là ban nhạc nổi tiếng của Houston và cô ca sĩ trẻ xinh đẹp Nguyễn Hồng Nhung. HC2 Đào Cơ Chí giới thiệu ca sĩ quân trường của HC2, ba ca sĩ lần lượt lên trình diển. Đỗ Thanh Vẽ giọng ca mượt mà lã lướt, Huỳnh Minh Quang ấm áp trầm cảm, tài năng các ca sĩ không vì thời gian làm sút kém, mà trái lại càng...già càng cay, còn Lưu An Huê mạnh mẽ kích động vui nhộn như xưa, Lưu An Huê và phu nhân như đôi uyên ương song kiếm ...náo loạn đại hội.
Văn nghệ càng về khuya càng hào hứng, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đêm nay rực rở như nữ hoàng, cô ca liên tiếp và được bao người ngưởng mổ vây quanh cùng ca hát cùng chụp hình.
Phần dạ vũ ban tổ chức mời đại tá Khương Hữu Bá và phu nhân lên nhảy khai mạc, sau đó ...mọi người cùng nhau vui, vui như chưa bao giờ ...vui thế, đêm tuyệt vời.
Hổ Cáp các bạn tôi ơi
Nhớ ngày Đại hội nơi nơi ta về.
Đúng vậy, về gặp nhau ôn lại chuyện củ nhưng lúc nào thì cũng là chuyện ....mới mỗi khi các anh gặp nhau và mình
Còn được mấy lần vui nữa vì chúng ta đều đã sáu, bảy ...bó cả rồi.
Mai này dù có ra sao
Răng lay, má hóp (vẫn) thì thào mày tao.
Thật là thiếu sót nếu không nói về bức tranh sống động, vẽ con tàu 20 đang lứơt trên đại dương mênh mông bao la tuyệt đẹp, chúng ta lấy làm background chụp hình và những tấm băng rôn chào mừng đại hội, huy hiệu của hải quân, huy hiệu riêng của HC2.


Trong ba ngày tôi cứ ngắm nghía con bò cạp vẽ nằm ....vắt hay đang....bò ngang dọc thầm khen họa sỹ tài hoa. Đi hỏi loanh quanh thì biết họa sỹ tài hoa đó là chị Hương phu nhân của HC2 Trần Duy Tín biệt hiệu là Tín Đé, tôi muốn gặp chị ngay để khen nhưng phải tới hôm...trên cu ngồi ăn chung với chị tôi hỏi chị:
Chị học trường mỹ thuật hả, sao chị vẽ đẹp quá.
Chị trả lời:
Có học được ngày mô mô, đang học trung học thì lấy ...ổng rồi.
Tôi cười nói:
Tôi tưởng tôi lấy chồng sớm...bỏ cuộc chơi, thì ra chị cũng vậy còn bỏ sớm hơn tôi mà sao chị quen anh ấy?
Chị cười bẻn lẻn nói:
Có quen chi mô nà nhà...ổng bán quán, tôi đi mua hàng, ổng thấy tôi ổng kêu mẹ ổng đi cưới, ba mẹ tôi...ưng rồi...cưới chứ có biết yêu iếc chi mô. Còn vẽ là tôi thích vẽ nên tôi tự học rồi mua sách về nghiên cứu, ông nội, ba và anh tôi là nghệ nhân vẽ tranh tàu có lẽ vì thế tôi có....máu vẽ.
Tôi phục chị quá.
Thì ra ông phạn xá trưởng của HC2 khôn ngoan lanh tay lẹ mắt, ở quân trường lão đã biết ăn...bớt, về nhà thì thấy....em đẹp anh ...đé liền, nên được cô vợ tài sắc vẹn toàn. Năm 2012 lão ấy thú tội sao các bạn không...đè ngữa lão ra ....búng cho rụng cuống?
    T âm giao, tao ngộ, trùng dương hội ngộ ba ngày qua mau, ý nghĩa như tên gọi. Trên mắt môi mọi người tâm mãn, ý đủ, mỗi đại hội là một kỷ niệm tuyệt vời khó quên sẽ theo ta đi...trọn đường trần. Cám ơn ban tổ chức đã lao tâm, khổ trí lo cho đại hội thành công tốt đẹp, đặc biệt đôi uyên ương ...song bích Tô Phước Hồng như hai viên ngọc bích kết hợp làm cho đại hội....anh hùng thêm hào hứng, hoàn hảo. Ban tổ chức đã phải hy sinh thật nhiều để các bạn có đựơc niềm vui trọn vẹn. Tình HC thiết tha nồng nàn gắn bó như thế đó, ai nở quên, như sợi dây vô hình linh thiêng thắt chặt tình thâm và kính mến của chúng ta lại với nhau.
Trời làm núi lở sông nghiêng
Nhưng tình Hổ Cáp thiêng liêng .....trời trừ.Du ngoạn Hậu ĐH


Trên Cu sướng lắm Cu ơi,
Tha hồ nhảy nhót, ăn chơi mút mùa
Trên Cu sung sướng như vua
Xuống Cu vừa tiếc lại vừa hả hê.

    B ốn giờ chiều cruise sẽ khởi hành, các HC2 ở khách sạn thì ban tổ chức đã lo xe bus đưa đón nên phe ta đã đâu đó sẵn sàng từ sáng sớm nên đi sớm, tôi đi xe với anh chị Chừng, rời nhà lúc 12:30 trưa tới 2:00 thì tới Galveston, vì đông nên làm thủ tục hơi lâu xong xuôi lên tàu nhận phòng, xem sơ đồ của tàu là biết phe ta đang ở đâu, chúng tôi lên lầu 9 thì thấy một đoàn...thủy binh gái đang ...lao xao, tôi vội quay trở lại đi tìm sư đệ LVThạnh để...xin áo, vừa đi tôi vừa ....rủa thầm những ai đã không order áo mà lại lấy áo của ...người ta, mà không phải chỉ mình tôi đâu, có thêm mấy chị nữa cũng bị.....người lấy mất, tội nghiệp chị Thúy phu nhân hội trưởng CVThành phải...trốn khi bị hỏi...áo tôi đâu? Đã lấy áo lại còn không trả tiền nữa chứ có lẽ nghỉ là....free, làm chį Thúy phải....ôm nợ, lần sau nếu có, đừng làm thế nữa nhé vì mình đã vui trên nỗi buồn của người khác....unfair, tôi may mắn được sư đệ tặng áo mừng quá, những chị khác thì buồn...ngẩn ngơ, cám ơn sư đệ Thạnh nhé. Có áo rồi tôi vội nhập vào đoàn nữ thủy ....tặc, xinh đẹp duyên dáng ...lượn lờ làm cả rừng người trên Cu cứ nhìn ngắm trầm trồ....thắc mắc.
4:00 giờ chiều loa phóng thanh kêu gọi mọi người tập họp thực tập life boat for emergency, máy nói mặc máy, người cứ...nói mặc người, phe ta cũng chẳng mấy...quan tâm, quan hải mà, xá gì ba cái lẻ tẻ, nhưng nói...dại có gì xảy ra thì đám...nữ tặc cứ nắm lưng quần các quan nhà mình là...yên.
6:00 giờ chiều ..phe ta bắt đầu kéo nhau tới Paris Dining Room tại lầu 3 ăn tối, phe ta được ưu đãi vì có quan Châu, tự Châu Fit là...chuyên gia ...Cu liên lạc, dàn xếp nên phe ta được xếp bàn gần nhau, bàn nầy có thể quay qua nói chuyện với mấy bàn bên cạnh, bàn của tôi gồm có song Châu đó là NNChâu, LVChâu và HKCông, ai ai cũng vui vẻ thoải mái, chuyện trò rì rào trong lúc chờ order. Mấy ngày Đại hội quá vui cho nên mấy chàng bèn đòi sẽ đề nghị với ban chấp hành HC2 lập thêm hai ban nữa là ban ...du hí và ban ...ăn nhậu. Ban ăn nhậu phải giao cho ngài Tín đé, còn ban du hí chắc chắn sẽ là ngài Châu fit. Đúng ý quá mấy ông vỗ tay rầm rầm. Lai rai để chờ tới 8:30 tối đi xem welcome show ở lầu 4 Oxford Lounge. Xem show xong mọi người về phòng hẹn...mai gặp. Tôi theo chân ông xã về phòng tôi nói:
Ông xã tôi ẩm ừ: Anh đi ra ngoài một tí, nói xong anh đi liền, ý chừng anh chưa muốn ngủ nên đi ra ngoài gặp anh em để tán gẫu, tôi đã....sẵn sàng chờ mãi mà chẳng thấy anh ...đâu nên tôi ngủ, không biết lúc này là mấy giờ, nhưng tôi cũng biết ...ổng về, không biết mạnh lực nào mà anh ấy có thể....đút được cái thẻ để mở cửa, không tỉnh táo nhưng cũng cởi được đôi giày rồi bay lên giường nằm ngáy o o, chẳng cần biết ai đây đang....trằn trọc.
Sáng ngủ dậy tôi hỏi:
Tối hôm qua anh uống ở đâu mà say dữ vậy?Anh cười đưa cho tôi một tờ giấy order bia nhàu nát viết vội vàng tên những chàng...hào kiệt rù quến nhau uống bia nói chuyện đời ...trai, dông dài góp nhặt xưa nay hay ôn kỷ niệm một thời, những chàng trai năm xưa ấy dẫn đầu vẫn là hội trưởng của HC2 CVThành, cựu cố vấn NMCảnh, phó tổ chức đại hội kiêm đại gia ĐCChí, Long, Vũ, thủ quỷ TXuân, Hùng BB, Bác phó Phụng, chủ tịch câu lạc bộ CB Tín Đé, Phiên, Khanh, Hùng sập giường, cố vấn TGĐịnh, sư đệ Thạnh, Lượng, Sơn, Quí, Thơ, Long phở, Lộc....cả mấy chục chàng trai...năm xưa cùng uống, cùng say, cùng....lần mò hay cùng...quên đường về.
Thứ ba ngày 21/4/2015
Có gì mà phải vội vã, enjoy từng giây phút hiện tại, biển êm sóng lặng, thức ăn ngon lại có cả bạn hiền ...thỏa mản, trong lúc ăn sáng các bà rủ nhau 10 giờ lên lầu năm tập Tai Chi do phu nhân nhiếp ảnh gia HC2 LVLong hướng dẫn, có phụ tá...sơ sơ là vợ của cậu Cẩn. Lần đầu tiên tôi biết đến môn thể thao hữu ích nầy tôi rất thích, hứa hẹn sẽ tập tiếp lần sau.
Từ sáng tới giờ tôi không thấy chị Diệp phu nhân của HC2 NKToàn, tôi rủ ông xã cùng nhau tới xem sao, phòng anh chị cùng lầu với chúng tôi, gõ cửa anh Toàn mở cửa cười....mím chi, chị Diệp và cô Hạnh em anh Toàn đang chuyện trò coi bộ rất tâm đắc, tôi hỏi:
Hai chị em nói chuyện gì vui thế? Mà sao không thấy đi ăn?
Chị Diêp trả lời:
Chị ơi bây tôi mới biết ...chết đuối là làm sao? Và làm sao mà chết đuối.
Tôi nghớ ngẩn hỏi: chuyện gì vậy?
Chị nói: sáng nay thấy hồ tắm vắng nên hai chị em đi bơi, khoái quá tôi leo lên cầu tuột, tuột xuống hồ, ai dè...đầu thì chúi xuống nước,...đít thì...chổng lên trời, uống nước ngộp tắt hơi, tôi sợ quá tưởng chết đuối rồi chứ.
Anh Toàn tủm tỉm cười làm một ...ná bắn hai con nhạn, vừa ...khèo vợ lại vừa ...chọc cô em, anh nói:
Em ...dại quá, em để con Hạnh nó...to con nó...tuột xuống trước, nước trong hồ ...tràn ra bớt và rồi em có gì nó còn...hứng, ai bảo em nhỏ con mà ham ...tuột trước.
Chị Diệp ...nguýt chồng con mắt...có đuôi, ai nấy cười muốn...sập phòng, từ đó cho tới lúc về chị Diệp không dám bơi nữa, còn cô Hạnh thì ngày nào cũng bơi như....rái.
Đang đi lang thang thì gặp HT Thành, tôi nắm tay anh hỏi nhỏ::
Có phải anh lúc nào cũng có ...kim cương xanh mang theo để tặng cho những anh em nào cần, có thật không? Hay anh em chỉ ....đùa chơi?
Anh cười nụ cười rất ư là dể thương trả lời:
Ừ có thật chứ..
Anh....móc ra cho tôi xem đi, tôi thấy tôi mới tin là có thật, tôi nói với anh. Có mà để trong phòng rồi, ai cần hỏi thì tôi mới cho, anh trả lời tôi như vậy.
Tôi ...lì lợm nói: tôi đang...cần anh có cho không? Và đưa tay chỉ sư đệ Hùng BB: Anh coi cái lão sư đệ nầy lão ấy mở bóp...khoe mấy viên hồng ngọc tôi xin mà lão không cho. Mấy chàng đi cùng với HT họ Cung cười la ...toáng lên : hoan hô lão bà bà chịu chơi. Tôi quay đi cười....lỏn lẹn lẩm bẩm: lão bà chơi...chịu chứ chịu chơi cái gì.
Lên phòng ăn, ăn trưa gặp bạn bè vui quá quên luôn chuyện tìm hiểu kim cương của HT, nhưng chiều đến Cung hội trưởng tìm gặp tôi tặng cho hai viên kim cương loại viên...loaị bự phải...cắt ra hai, ba lần, miệng lão cười....tươi mà....đểu chết người như ngầm bảo: muốn chết ông cho mày....chết. Thì ra chuyện này là có thật, anh đúng là làm anh danh sự ...khó mà chuyện ...khó này chẳng ...dính dáng gì tới chuyện làm ...anh của anh, cảm động quá tình HT dành cho anh em trìu mến biết bao.
Thông báo của HC2 là 5 giờ chiều diện đồ đẹp để chụp hình cho...bảnh, HC2 ông vét tông, cà vạt, HC2 bà áo dài, áo đầm đủ kiểu, đa...sắc màu kiêu sa xinh đẹp, tới lầu 5 chụp hình nơi cầu thang, vì cầu thang này rất đẹp, nhưng phe ta đông quá đành phải chia thành mấy group nhỏ để chụp mới đựơc, rồi định đem nhau lên lầu 10 cho rộng rãi, nhưng gió quá sợ gió làm tóc em....bay, nay anh ...già vuốt thêm ...rối nên thôi.


Dinner hôm nay anh em HC2 đặc biệt mừng kỷ niệm ngày cưới của 4 cặp đó là cặp hoàng gia Vĩnh Viễn, cậu Bảnh quần đỏ, HMHùng và NVSơn. Cặp hoàng gia phong cách thật...hoàng gia, áo dài khăn đóng hoàng hậu, mọi người cùng hát chúc mừng từng đôi một. Hôm nay ăn tôm hùm mừng ...hấp hôn...đã quá.
Song Châu cùng lên tiếng kẻ tung người hứng::
Khóa mình ...ngầu, gì cũng có từ vua chúa tới dân ngu cu đen, từ cậu công tử đến thằng cu li, chỉ cái tên thôi nghe cũng ra...vần : Lượm, Được, Chừng, Mười, Lượng giàu quá phả không? Còn cậu thì có tới ba cậu.
Tôi hỏi: Ở đâu mà ra ba cậu? Tôi chỉ nghe có cậu Bảnh quần đỏ thôi.
Song Châu cười, Châu...quản gia đưa tay chỉ HC2 Cẩn bàn bên cạnh nói với tôi:
Đây là cậu Cẩn, cậu thứ hai đó, còn cậu thứ ba thì.....im lặng.
Tôi ngạc nhiên thú vị vì từ lâu nay tôi không hề biết cậu Cẩn đẹp ...liêu trai lại hiền lành này là ...cậu.
Vậy ai là cậu thứ ba? tôi hỏi nhưng ai cũng làm....tình vờ chẳng chịu trả lời, cậu Cẩn thì cười...nụ, còn phu nhân xinh đẹp của cậu cứ cười ...duyên, hỏi mấy cũng lắc đầu cười ...trừ, hai vợ chồng rất tâm đắc chẳng chịu hé môi, tôi thấy hai vợ chồng rất thân thiện tưởng...nắn được, ai dè..., tôi rắn mắt chẳng chịu thua tìm hiểu cho bằng được, qua bàn cậu Bảnh năn nỉ, cậu cứ lắc đầu lia lịa miệng la bai bải không biết, không biết rồi chạy trốn, tôi rượt theo cậu Bảnh ....bí quay lại bảo::
Có cái quần đỏ đây này có coi không? Mọi người nghe cười rần rần, thế là cậu thứ ba còn trong vòng bí mật. Vui quá ở đâu có HC2 là ở đó có niềm vui tiếng cười và tình thương mến.
8:30 tối cùng nhau đi xem show, hôm nay hay quá ai nấy say sưa theo dỏi, xong rồi ra về nhưng vẫn quay lại nhìn luyến tiếc.
Đêm nay những chàng trai hào kiệt ...năm xưa cũng họp bàn tròn trên lầu 9 nhưng....lão gia tôi không đi, tôi hỏi sao anh không đi? Chàng chỉ lắc đầu trong nuối tiếc, tôi nghĩ có lẽ hôm qua chàng đã lỡ ...cuộc tình.
Thứ tư ngày 22/4/2015
Xuống Cu đi tới...Ghét Sô
Lao xao nghe, thấy hé lô, ô là
Mấy cô gái Mễ mặn mà,
Đít to, zú bự ( đẹp thua) mấy bà hai mươi.

Hôm nay thứ tư, tàu cặp bến Progreso, Mexico lúc 7:30 sáng, ai cũng háo hức ...đi bờ, ăn sáng sớm hơn để còn đi chơi chứ không rề rề như hai hôm trước. Mấy bà nói nhỏ với nhau là lấy thêm trái cây đem theo bỏ vào túi, đói thì ăn an toàn...xa lộ. Tôi cũng thủ sẵn hai trái chuối và hai trái cam hí hửng đi theo đoàn người rời tàu, ai dè bị chó đánh hơi được nên bị lấy mất, nhưng cũng có người thoát được vì đông quá chó không đánh hơi kịp, hay biết đường đi tránh....chó.


Ngay tại bến tàu có nhiều màn câu khách khá vui, họ hóa trang thành chim, thổ dân, xe ngựa, xe bò để du khách chụp hình hay thuê đi lanh quanh. Ngay tại bến cũng có những gift shop, quán ăn, có những thứ giá cả vừa phải, cũng có những thứ nói thách ...trên cây, họ bán cho du khách mà,...dũa đựợc thì cứ...dũa, nhưng phe ta là...sư phụ nên không bị...hớ, biển xanh mây trắng, hải âu bay lượn thấp từng đàn, trời nắng trong nhưng hâm hấp nóng, các bà HC2 ai cũng thủ sẳn nón nên không sợ....da em đen. La cà quanh quẩn chán, đón xe bus đi ra phố, phố xá gì cũng chỉ đi ...dăm phút đã về chốn cũ, tôi thấy chẳng có gì bắt mắt, hấp dẫn nên tôi chỉ mua một con mèo và một con lân bằng đá nhỏ, một số HC2 khác đón xe đi xem phong cảnh đền đài, một số nữa đi xuống tắm biển, uống bia. Còn tôi đón xe đi về nghỉ nghơi.
6 giờ ăn tối, cà kê đến 8:30 kéo nhau đi xem show như những đêm trước, giữa đường gặp Bác Tín Đé Bác hỏi:
Trưa ni eng không thấy lẽo bè bè đi tém biểng?
Tôi trả lời:
Em thấy nắng quá nên em không đi, có vui không anh?
Zui lém, uống bia nghém người đẹp, chéc túi ni hè hè hè....anh cười rất hồn nhiên mà chân thành....thỏa mãn.
Hai anh em cùng cười vang tôi nói:
Good night and good luck anh nha.
Anh cười : Cém ơng nhen..
Bác Tín thăm đảo Gét Sô
Uống bia bác ngắm mấy cô...zú dài
Tối về Bác muốn ...khoe tài
Leo lên, tụt xuống, nằm xoài ....reng sướng ri.

Chàng của tôi tuy không uống được bia nhưng chàng cứ nhong nhóng đứng ngồi không yên muốn đi ...họp bàn tròn với những chàng trai oai hùng năm xưa, thấy vậy tôi rủ chàng cùng đi. Tới nơi tôi đã thấy các chàng ngồi đó từ khi nào rồi, đang nói cười vui vẻ nhưng khi thấy tôi tới thì các chàng nín bặt.
Tôi thân mật chào hỏi: Các anh nói chuyện gì mà vui thế? Có phải chuyện...cấm đàn bà không? Cho tôi nghe với, ..vẫn im lặng, tôi tiếp: Không sao đâu, cho tôi ...góp với sẽ vui thêm.
Cố vấn TGĐịnh đưa cho tôi một sợi dây thun đã được cột lại thành hai nói:
Cho cô cái này nè, thôi đi về ngủ đi.
Tôi cầm lên hỏi:
Anh cho tôi sợi dây thun nầy để làm gì?
Ai nấy cười khúc khích thay nhau giải thích cho tôi hiểu thì ra sợi dây thun nầy chàng cố vấn biến chế thành...o ring xxxx.
Tôi quay qua hỏi bác phó Phụng:
Anh có cần không? Tặng anh nè.
Bác phó đang lắc đầu quầy quậy thì bác cố vấn ...móc trong túi ra ...một nắm...chia.....đều thì ai nấy đều cười vang, cười đau cả bụng.
Hội trưởng thì có...kim cương
Gia Định cố vấn....cao cường ....dây thun.
Bác còn chỉ cách...đẩy đun
Làm sao cho...khéo
Kẻo ....rụng luôn....tàn đời.

Thì ra nhất quỷ, nhì ma, thứ ba các quan hải...già. Y như bác Châu quản gia đã nói: nói thì nhiều nhưng làm....chẳng đựơc bao nhiêu.
Thứ năm 23/4/2015
Ra đi cho biết Zú Meo
Ra về ai nấy bèo nhèo hom hem
Đít đầu dính cát tèm lem
Phủi thì đau...bướm, chim thèm ...đong đưa.

Hôm nay tàu cập bến Cozumel trước khi quay về lại Galveston để kết thúc chuyến hải hành, lịch trình tàu cập bến lúc 9:30 sáng nhưng trên tàu ai nấy đã sẵn sàng ra đi vì nghe nói đảo này lớn, đẹp hơn đảo Progreso nhiều. Phe ta thì cũng đang háo hức, hôm nay không ai đem trái cây theo chỉ có HC2 LAHuê là mạnh dạn....hốt một mớ trái cây vào xách tay, tôi thắc mắc sao đem ....lọt? thì ra chàng ta khôn ngoan đã tính toán trước, chia cho mấy người đang đứng chung quanh mỗi người một trái bảo cầm lấy khi đi ra ngoài thì cứ ....dí vào mõm chó cho nó...ngửi còn chàng cứ...ung dung ôm xách tay giơ lên cao tránh...chó, thế là thoát.


Phe ta mướn mấy chiếc xe van chở đi thăm vòng quanh đảo, phong cảnh đẹp, yên tịnh, những mái nhà tranh thấp lè tè mọc dưới những tàng cây mát mẻ trông đậm chất hoang sơ, nhưng bên cạnh đó cũng có những căn biệt thự sang trọng xinh xắn. Có siêu thị lớn, khách sạn, nhà hàng, có cả phượng vĩ nở đỏ rực tuy chưa...hè. Thật tình mà nói những thứ nầy thì nơi đâu cũng có, cái ...khó có được là tình thương mến, tương thân tương ái, vui vẻ hòa hợp và đồng cảm với nhau, mà những thứ này thì gia đình HC2 của chúng ta đang có sẵn nên chúng ta thấy ....gì gì cũng hay cũng đẹp cũng vui cũng ...tình.
Xe đổ phe ta xuống một resort có cây cao bóng mát, có ghế để ...nằm, ngồi, khi yên ...vị, phe ta trút bỏ....xiêm y ( dĩ nhiên là còn áo tắm ) xuống nước, trời thì nắng nóng, mà nước biển thì mát trong xanh nhìn thấy tận đáy, bãi tắm này nước hơi sâu, tôi đi xuống thấy ....khó chơi vì tôi là dân ...thiếu thước sợ bị...chìm nên...ngoi lên ngắm phe ta ...quậy, đầu ...têu cũng là uyên ương song kiếm LAHuê ( đầu têu là tiếng người Bắc...âu yếm gọi người cầm đầu phá phách, quậy) vừa nhảy vừa hát: chồng em là...trung,( đại )úy, ...ấy em vừa ý, lắc lư hai...hòn bi, chỉ thấy...bọt mép...văng theo nhịp lắc, lắc lư khi chàng...phi...làm em khái chí, em rên....hí hí....nữa đi nữa đi ( lời của HC2 LAHuê, ai mắng thì cứ đè LAH mà mắng chứ đừng mắng tôi, tôi chỉ ghi lại thôi ) phe ta ...phê quá hát nhảy hăng quá xá ...hăng...lấn đất, lấn biển nên phe ta tiến tới đâu thì phe...người lui tới đó, quậy ...đã đời, lên thì đã có trái cây lúc sáng mà ...đầu têu dấu được mang theo, cũng có một số HC2 ...ông thì....khoái bia...Mễ nên ...quây một bàn dài vừa uống vừa...đấu láo với nhau. 2:30 chiều xe tới rất đúng hẹn, ngày vui bao giờ cũng qua mau, sáu bó lẽ hết rồi mà ai cũng tràn trề sinh lực, cùng nhau tận hưởng cuộc sống. Về tới nơi chưa vội tắm rửa đi tìm đồ ăn...dồn cho chắc bụng vì ai cũng đói, nhưng nói với nhau ăn...cầm chừng thôi để dành bụng ăn tối cho...đã. Ăn xong về phòng tắm rửa nghỉ nghơi.6:00 tối tới phòng ăn, lại rổn rang nói cười, thấy ai cũng....đen nhẻm nhưng trông khõe mạnh, nét rạng rỡ vui tươi, ăn xong lại đi xem show.
Một số các bà rủ nhau đi thử...thời vận nói với nhau là đi chơi....tí thôi, xong ..xem show, tôi cáo mệt về phòng, quay qua quay lại chàng của tôi...biến mất, tôi biết chàng đi gặp những chàng trai...năm xưa, chàng của tôi không uống được bia rượu nhưng lại thích bạn bè, ông bà xưa thường nói: điếc hay ngong, ngọng hay nói, không nói, không ngong mà lòng chung với bạn, chàng của tôi là như vậy đó. Vừa nằm nghỉ tôi chợt nhớ ngày hôm nay chưa tâm tình với Chúa, tôi vội dậy đi ra khỏi phòng, định bụng sẽ lên lầu 10 giờ này yên tịnh, trăng thanh gió mát thì tha hồ tâm tình, nhưng ...lực bất tòng tâm, cái chân nó...chống lại cái...đầu nên tôi đổi ý bước tới bàn các chàng đang ...đối ẩm, vẫn chia hai bàn, một ...chay, một ..mặn, chay thì uống nước lạnh, mặn là bia.
Chàng của tôi theo bàn...chay, bàn này hôm nay có thêm thầy sáu HC2 LVLai, tôi cúi đầu chào: Chào thầy, thầy cũng ...ngồi với mấy quan...quỷ này sao? Sẽ làm tai thầy...điếc mất.
Thầy cười hiền lành, phúc hậu nói: Đừng gọi thầy, bạn bè với nhau cả, đối đãi với nhau bằng chân tình nên danh xưng sẽ vô nghĩa trong tình bạn chúng ta. Cảm phục anh lắm anh Lai ơi, anh đúng là một bậc chân tu.
Hai bàn toàn là ...gươm, mà chỉ có một hoa mà lại là hoa....cứt lợn lạc lỏng giữa rừng gươm, nên tôi xin phép rút lui, nhưng chàng của tôi cũng đứng lên đi theo.
Chúng tôi lên lầu 10 đọc kinh xong, đứng tựa lan can tàu, nhìn trời ngắm sao, đêm nay gió mát, trời trong, trăng non đang lấp ló sau làn mây trắng nhẹ nhàng ôm ấp lấy trăng, làm tâm hồn chàng rung cảm, xúc cảnh ...sinh tình chàng của tôi ngước nhìn trời ngắm sao quay về dĩ vãng những ngày đang miệt mài học tập ở quân trường, chàng chỉ cho tôi cách nhận biết các sao, sao nào là sao Bắc Đẩu, sao nào là sao Hổ Cáp, sao nào Nam Dương, Song Nam, Xử Nữ v.v...chàng say sưa miệng nói tay chỉ, còn tôi thì hửng hờ nghe vì tôi chẳng hiểu ...ất giáp gì cứ như ...vịt nghe sấm nhưng cũng ...gật gù vâng dạ cho chàng vui, sợ chàng mất hứng, nhưng rất ngạc nhiên hôm nay sao chàng của tôi ...hứng thế, tôi.....thọc chàng: wow hôm nay....cóc mở miệng, anh hay quá ...anh ơi, tôi âu yếm đem chàng về ...hiện tại.
Khuya rồi, thôi mình về phòng nhé.
Ngày vui qua mau, lại hết một ngày
Thứ sáu ngày 24/4/2015
Là ngày enjoy and relax. Sáng nay thức dậy tự nhiên dấy lên một nỗi buồn nhẹ lén dâng lên, à thì ra hôm nay là ngày thứ sáu, ngày mai thứ bảy sẽ chia tay nhau có lẽ vì thế mà buồn chăng? ước gì hôm nay là thứ hai hay thứ ba nhỉ, được thế thì ...sướng biết mấy. Đứng tần ngần một lát cho nổi buồn trôi qua rồi đi ăn sáng, tới nơi thấy phe ta đã đông đủ, vẫn những chiếc bàn ăn nhìn ra biển, để vừa ăn vừa ngắm biển cả mênh mông lại vừa ...tán chuyện.
Nhìn sóng nhấp nhô các ông bàn luận với nhau về...sóng, sóng nầy là sóng cấp mấy? Sóng nào là sóng bạc đầu, sóng nào goị là sóng...ngầm và nơi nào có cơn sóng....dữ, nơi đâu thì sóng lại....hiền, đang hăng say với....sóng thì sư đệ Hùng BB ....xâu vào với giọng ...rè thuốc lào muôn thuở:
Sóng nào cũng chẳng thấm thía con....mẹ gì cả, mấy thứ sóng ...lẻ tẻ như....chuồn chuồn ...nhúng nước đít này thì nhằm nhò ....mẹ gì.
Còn Bác nhái Cảnh bựa thì ngồi cười...tủm tỉm vì ai cũng biết hai ...lão này là quan hải ...thứ dữ không ai ...dám đụng.
Thế rồi mỗi người một câu chuyện kể lại những chuyến đi công tác từ sông ngòi rộng lớn đến lạch cạn, vũng sâu, trùng dương biển cả ....nổ ra như...bắp rang ...vui đáo để.
Chị TPHồng đi từng bàn nhắc nhở chị em đừng quên đúng hai giờ chiều nay tới lầu năm để tham dự đám cưới của HC2 HMHùng...đã kết duyên cùng chị NTGiỏi. Hôm nay tôi thấy dường như mọi người quyến luyến nhau hơn thì phải, vì sắp sữa xa nhau tới ....hai năm sau mới gặp lại hay tại tôi quá....nhạy cảm nên thấy vậy?
Các ông tiếp tục...chuyện, các bà thì theo chị Long đi tập Tai Chi, nhưng không có phòng trống, các bà rủ nhau lên bong tàu, ở đây tha hồ rộng rải thoáng mát, trời xanh, nước xanh, gió thổi lồng lộng rất lý tưởng nhưng ....nắng quá, tôi chịu thua vì tôi thuộc...loại đồ...dổm nắng không ưa, mưa không chịu, kỵ gió ghét mù sương, trời...ương ương là ...trổ bịnh nên tôi không tập, mặc dầu tiếc hùi hụi. Buồn buồn quay về phòng lấy đồ tắm tới phòng tập thể dục để tập....bù, tập xong vào phòng xông hơi, đang ....nằm lơ mơ thì các bà cũng lục đục kéo nhau tới, mấy bà gộp lại thế là được một cái....chợ nằm ....ồn mà khoái hết xảy
. Khoẽ khoắn rồi ....xà quầng một lát lại rủ nhau đi ăn trưa, hôm nay phải ăn sớm xong còn sửa soạn cho đẹp đi dự đám cưới. Tôi thầm nghĩ đi ...Cu sướng thiệt, chỉ có ăn và...chơi, thức ăn thì ê hề: tây, tàu mễ gì cũng có, nói phải tội không ăn thì...uổng, ăn vào thì....luống cuống cho ra. Nhưng vẫn ...ăn kéo....uổng.
Câu nói đùa nhưng ...đúng: không ăn đậu không phải Mễ, không đi trể không phải Việt Nam, nhưng lại không đúng với HC2 của chúng ta. Vì 2 giờ chiều là phe ta đã tề tựu đông đủ, mọi người đều ...diện thật trang trọng và đẹp, HC2 NNChâu ...Cu trưởng sắp xếp chương trình ngày mai rời tàu ra sao cho trật tự nhanh chóng thuận tiện đã được mọi người đồng thanh hưởng ứng. Xong phần ....Cu là đến chương trình đám cưới là mục đích chính của buổi chiều nay.
Yêu nhau trong lúc chiến tranh
Chưa mặc áo cưới sao đành xa nhau
Cộng nô đan vạn nỗi đau.
Nỗi đau đôi lứa, nỗi sầu nước non
Giang sơn gấm vóc chẳng còn
Nỗi đau đôi lứa sắt son vẫn chờ.Phòng được trang bị dàn máy karaoke, không khí ấm áp, lãng mạng có tình bạn lại thêm rượu nồng, cùng nhau thưởng thức âm nhạc hay như nhạc thính phòng do chính các HC2 trình diển thật tuyệt vời. Đời còn gì thú vị hơn? Chị TPHồng lên đọc tóm tắt tình sử của HC2 HMHùng và cô y tá NTGiỏi, đã là chuyện tình trên thế gian này thì hết thảy đều ....lâm li bi đát, chuyện bắt đầu khi HC2 Hùng đóng quân tại Côn Đảo đem lòng yêu say đắm cô y tá Giỏi là người đẹp Côn Đảo, đang yêu nhau tha thiết và đã tính đến chuyện cưới xin thì mất nước, chàng cũng như bao chàng trai hào kiệt đất của nước bị bắt đi tù, trong tù anh đau khổ ngày đêm thương nhớ người yêu bây giờ đang sống trong cảnh nhiểu nhương, anh chịu khổng nổi nên đã bao lần toan tính trốn tù bị bắt lại nên tội lại càng nặng thêm. Còn người đẹp Côn Đảo cũng thế không khác gì anh, nàng nóng lòng như lửa đốt lo lắng cho người yêu trong tù đói ăn thiếu áo không lúc nào nguôi thương nhớ.
Hùm thiêng gặp lúc sa cơ
Thân hùm tù tội, cơ đồ tan hoang
Yêu nhau xẻ nghé, tan đàn
Dân tình khốn khổ trăm đàng xót xa

Hai người yêu nhau phải chịu cảnh chia lìa còn gì đau đớn hơn, mãi cho tới khi được thăm nuôi, người đẹp Côn Đảo xin phép mẹ người yêu gánh gồng đi thăm nuôi, anh em bạn tù thương cho mối tình chung thủy đã cùnng nhau làm giúp một cái giường để hai người yêu nhau nằm cho ấm áp...êm lưng và ...kín đáo, nào ngờ đâu trong lúc....đong đưa ngon trớn thì giường ....sập, sập đúng vào giây phút đang .....khờ người vì...sướng quá nên...rung rinh, rung rinh...sập, ông trời quả thật khéo trêu ghẹo hai người hay tại trời đang....coi nhằm lúc hai người....xung quá Ông giật mình nên....giường mới sập?
Yêu như thế mới là yêu
Yêu cho chiếu ...rách giường ...tiêu mặc giường.
Trời ...nhìn trời cũng thấy thương
Càng thương ( ngài ) càng ghét cái phường cộng nô.Qua bao sóng gió, và qua bao phong ba bão táp gian truân cuối cùng thì hai người yêu nhau cũng đã đến được với nhau, happy ending, chuyện tình có...hậu.
Anh chị HMHùng ao ước một lần được mặc áo cưới nhưng vì hoàn cảnh chung của đất nước mà anh chị chưa kịp chuyện cưới xin, vì chuyện này mà đã qua bao nhiêu năm tháng rồi anh chị vẫn còn canh cánh trong lòng. Nhân dịp đại hội Hổ Cáp có đông đủ anh em bạn hữu anh chị Hùng nhờ chị TPHồng đứng ra tổ chức cho anh chị một đám cưới để anh chị được toại nguyện. Anh chị Hùng tìm thật đúng người, vì chị Hồng là người gắn bó mật thiết với anh chị em HC2 bao lâu nay. Yêu nhau yêu cả đường đi, chị Hồng là thế, chị yêu chồng nên chị xem anh chị em HC2 là gia đình của chị, vì chồng là HC2 chị hoạt động hăng say không hề biết mệt mỏi, chị nhờ anh chị HC2 NVVang đại diện đàng trai, cố vấn TGĐịnh và chị Lộc đại diện bên đàng gái, chị tìm bằng được hoa cưới, áo cưới đặt bánh cưới cho cô dâu, những câu đối đáp dí dỏm của hai bên ...xui gia làm mọi người thấy không gian...cưới vui nhộn, cảm động. Có người rơi nước mắt, có người nước mắt rưng rưng mừng cho hạnh phúc của bạn. Anh chị Hùng cắt bánh cưới, mọi người cùng cụng ly chúc mừng. Tôi không ...hay hát, cũng chẳng ...hát hay nhưng vì muốn chúc mừng hạnh phúc cho anh chị Hùng nên đã hát....ké với chị LAHuê. Nghe nhạc, khiêu vũ, uống rượu ăn bánh, chụp hình, chuyện trò với những ngừơi bạn thân yêu một buổi chiều khó quên trong đời.
6:00 chiều lại cùng nhau tới phòng ăn dinner, tại phòng ăn chị LVLai và chị LAHuê đi từng bàn rủ các chị em 9:00 tối gặp nhau trên lầu chín...họp bàn tròn, làm một màn ....talk show như mấy ông nhà mình đã làm từ mấy hôm nay, hơn nữa ngày mai....ta xa nhau rồi thì đó là kỷ niệm để nhớ nhau, các chị em đồng thanh hưởng ứng hẹn sẽ gặp nhau. Ăn xong lại đi coi show, đêm nay là show cuối nên rất hay, ai ai cũng say mê theo giỏi, hết show rồi mà vẫn còn trầm trồ nuối tiếc.
Khỏang 9:00 tối hay hơn các bà và các ông tay trong tay đi tới....điểm hẹn, tới nơi....tự nhiên tách ra, bà ngồi bàn của bà, ông ngồi bàn của ông, chỉ có vài ông vì ....quyến luyến vợ không muốn rời nấn ná ngồi lại nhưng cũng bị các bà....đuổi đi, còn lại. Uyên ương ...tác nghiệp LVLong cố...vớt vát tác nghiệp thêm mấy....pô rồi cũng....vẩy tay chào ôm máy ra đi, LAHuê thì rất ga lăng, lăng xăng lấy bánh, trái cây và nước phục vụ cho các bà xong rồi cũng....xoa xoa tay xin phép ....chạy vội tới bàn các ông.
Còn lại các bà lúc này mới...nhóm nhưng chưa đầy đủ lắm vì một số bà đang muốn gom....sòng, chưa tới kịp và chị LVLai là nhân vật chính của tối nay cũng chưa tới nên chỉ...cầm chừng chứ chưa náo nhiệt, rồi mấy bà....gom sòng tới, kẻ thắng người thua ai cũng vui vẻ đề huề , bổng những tràng pháo tay nổi lên chị Lai đang đi tới, vì chờ hơi lâu mọi người ...sốt ruột, nên chị lịch sự xin lỗi vì bận phải ...pack lu bu quá, từ khi có chị không khí vui nhộn hẳn lên, chị kể chuyện rất hay thêm điệu bộ của chị rất ...tỉnh nên mọi người cười nghiêng ngã cười....té tè có bà đứng dậy...bụm chạy còn cố ...vói: phải chờ tôi không được kể khi tôi đi....xả, công nhận chị rất có duyên khi kể chuyện. Vui quá quên cả thời gian nhưng phải chia tay và hứa là hai năm nữa gặp nhau sẽ tiếp tục, còn bây giờ thì trể quá rồi phải về thu dọn đồ để trước cửa phòng cho phục vụ mang đi dùm.
Đã khuya lắm nhưng lòng bồi hồi ngủ không được tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng thì ông xã tôi bật dậy vội vã bước theo vì chàng cũng đâu có ngủ được, chúng tôi lên bong tàu hóng mát, ngước nhìn bầu trời, trời hôm nay rất trong và sáng, trăng non treo lơ lửng, sao tỏ lấp lánh gió thổi hây hây mang theo hơi nước biển làm mặn môi, ướt má tôi thấy mình bé nhỏ trước vũ trụ bao la, chúng tôi đi chầm chậm quanh bong tàu thấy rải rác có mấy nhóm ...phe ta cũng đang tụ lại to nhỏ thân mật có lẽ sắp xa nhau nên nấn ná cùng nhau thêm đựơc tí nào hay...tí đó, các anh trân quý từng giây phút bên nhau đủ chứng tỏ cái tình của HC2 quan trọng và linh thiêng gắn bó sâu sắc đến mức nào trong đời sống các anh, tôi tôn trọng mối tình cảm này nên để anh ở lại đi về phòng một mình nhưng trong lòng rất vui vì đã....ngộ ra là: các anh đã đau khổ lắm rồi khi bắt buộc phải rời bỏ quân ngũ, giờ thì các anh chỉ còn lại bạn quân ngũ là niềm vui nên tôi tự hứa sẽ ủng hộ tinh thần 20 của các anh mãi mãi. Ngày thứ sáu đã trôi qua trong nỗi nhớ.
Thứ bảy ngày 25/4/2015
Hôm nay dậy thật sớm, ngày cuối của...Cu, dọn dẹp phòng lần cuối, bill chưa gởi tới tôi để lại thêm một ít tiền típ trên bàn rồi đi lên phòng ăn, sáng nay phòng ăn rất đông vì ai cũng phải lo ăn cho ...chắc bụng rồi còn về. Phe ta ...điểm danh thấy đủ cả cứ...tà tà ăn cho no chẳng cần lo lắng, vì hôm qua đã...đâu vào đấy.
Ăn xong tôi quay trở lại phòng xem bill đã có chưa tiện thể check coi còn gì sơ sót nữa không trước khi...chấm dứt, an tâm ....bill bọng gì cũng OK. Lên lầu hợp với phe ta đi tới nơi đã đựợc....ưu tiên cho HC2 group, mọi người cùng nhau nói lời tạm biệt tay ...ôm, tay ...bắt và hẹn sẽ gặp lại tại Seattle hai năm sau, trong lúc chờ đợi các bà HC quậy....kinh quá, quậy còn hơn giặc, quỷ...cái còn phải thua, cũng do uyên ương song kiếm LAHuê làm ....chủ xị hát hò bậy bạ lung tung vậy mà vui hết biết, tạm quyên nỗi buồn lưu luyến lúc chia tay, chao ôi tình HC2 sao nó thắm thiết đến thế, đang vui tôi chợt chạnh lòng vì sắp xa nhau, vốn tính nhảy cảm tôi cố ngăn dòng nước mắt đang chực trào và lách mình ra khỏi nhóm...quậy để tránh bị bắt gặp, nhưng cũng không lọt qua được cặp mắt của chị CVThành. Chị cười nói: Nhìn mặt thì ...bặm trợn mà sao ...mít ướt thế, vậy mà tôi cứ tưởng là ....ngầu lắm chứ. Tôi cười ngượng ngùng dấu những giọt nước mắt đang lăn.
Vui vầy sum họp hôm nay
Làm sao biết được mai nầy ra sao
Tuổi đời giờ đã...hơi cao
Sợ sầu ly biệt lệ trào ngập mi.Quậy đã đời mà vẫn chưa nghe gọi để rời tàu, sốt ruột các HC2 lao nhao đi tìm ...Cu trưởng, chả thấy Cu trưởng đâu quay sang chọc ghẹo cu trưởng ...bà: Cu trưởng bỏ...của chạy lấy người rồi, thôi mình giữ ...bà Cu lại làm con tin vậy. Mỗi người ...châm vào một câu cười vui như...tết, vì được dịp có thêm chút thời giờ cùng nhau. Thì ra Cu trưởng thấy mãi chưa gọi Group mình rời tàu nên đi tìm manager ...Cu để hỏi thì được trả lời là tại Group mình lớn nên rời tàu sau cho nó...oai.
Tình bạn đó cũng là ....duyên phận, cái duyên này nó khắng khít liên kết chúng ta lại với nhau, quan tâm lo lắng cho nhau rồi nhớ tới nhau, nổi nhớ cứ âm ỉ thôi thúc trong tâm nên phải tìm đến nhau với nhau, vì thế đã có những HC2 từ chân trời Âu, Á, Úc, Canada tụ về sum họp. Không một ngôn từ nào có thể diển tả hết được chữ duyên này, chúng ta được trời ban cho có duyên với nhau chúng ta phải biết trân trọng, quyến luyến, quý mến, và gìn giữ cái duyên này. Sẽ là một tiếc nuối không nguôi khi ta đánh mất nó. Cám ơn Trời đã ban cho tôi ...kết duyên HC2.Du ngoạn tiền Hội Ngộ 2017:

       Nhớ lại vào tháng 8 năm 2016, nhân dịp hai Anh Chị Cung Vỉnh Thành và Đào Cơ Chí đi thăm gia đình cháu gái ở Toledo, Ohio rồi lái xe đến Rochester, New York và AC Nguyễn Văn Sơn đến từ Philadelphia. Chúng tôi có những ngày vui cụng ly, hát cho nhau nghe tại nhà tôi và nhà bạn Sơn trong tình bạn hửu.
Ngày hôm sau, chúng tôi đến Connecticut, sau 6 tiếng lái xe chúng tôi cặp bến tá túc tại nhà AC Lê văn Tài, chiều đến được thưởng thức bún bò Huế tuyệt ngon do Phu Nhân bạn Tài khoản đải, họp mặt với các AC Phạm Nghĩa Vụ, Lê Phụng, Nguyễn Văn Cấp, Đổ Thanh Vẻ trong vùng và Trần Gia Định đến từ New Jersey. Tay bắt mặt mừng, cụng ly táo bạo qua đêm thật vui.
Ngày hôm sau, đi tham quan vùng Boston, thăm hỏi bạn Nghiêm Xuân chương, chiều về thưởng thức những món đồ biển nướng do Phu Nhân ĐTVẻ khoản đải và hát cho nhau nghe tại tư gia bạn Vẻ.
Ngày kế, phái đoàn tiếp tục tham quan New York City, ghé thăm bạn Nguyễn Văn Quý và chiều về được bạn Lê Phụng và Phu Nhân khoản đãi buổi ăn tối tại tư gia. Trong dịp họp mặt này, một số bạn đề nghị tôi đứng ra tổ chức du ngoạn tiền hội ngộ nhân dịp đi tham dự HN2017 tại Seattle.
Sau lần hội ngộ này về nhà, tôi email BTC/HN2017 đề nghị tổ chức những ngày du ngoạn tiền hội ngộ thăm viếng Vancouver, Canada và Portland, Oregon. Vì nhân lực chỉ có ba người trong ban tổ chức và chỉ có hai bạn thổ địa ở vùng Seattle nên ban tổ chức trả lời đồng ý với điều kiện tự túc và hai bạn thổ địa Khanh và Hùng bb giúp đở tìm hiểu thêm những chương trình đi du ngoạn của các hãng du lịch tại địa phương.
Tôi vào online tìm hiểu những thắng cảnh nổi tiếng tại vùng phụ cận Vancouver, Canada và Portland, Oregon, đồng thời hỏi ý kiến chỉ dẩn thêm của bạn thổ địa Nguyễn Ngọc Châu. Ngoài ra tôi cũng cẩn thận tránh ra hai ngày thứ Năm và thứ Sáu dành cho Hội ngộ 2017.
Khởi đầu soạn thảo chương trình cho hai ngày du ngoạn tiền hội ngộ, ngày đầu đi Vancouver, Canada mục đích chánh để biết China Town và ngày hôm sau đi tham quan tàn tích núi lửa Mt. St Helen, Washington, Vista House và Multnomah Falls, Oregon. Sau khi soạn thảo xong cho vào email nhờ bạn quản gia Lê Văn Châu phổ biến cho các bạn toàn khóa xem hy vọng sẻ được nhiều bạn ghi danh tham dự, càng đông càng vui.
Sau khi được bạn quản gia phổ biến, có hai nhóm: ở vùng Đông bắc do tôi đại diện và vùng Nam California do bạn Trần Duy Tín đãm trách. Dự tính đầu tiên là mướn hai xe vans làm phương tiện duy chuyển nhưng đến đầu năm 2017, số người ghi tên tham dự đã có trên 50 người nên tôi liên lạc với bạn Hùng qua sự giúp đở của cháu Khoa ( con một niên trưởng k. 19 ) đứng ra mướn xe bus 55 chổ ngồi để đi chung cho vui.
Sau khi hoàn tất mướn xe bus xong, biết rỏ số tiền invoice cho hai ngày du ngoạn, tôi ước tính chia đều số tiền cho mỗi người, rồi gởi email thông báo cho các bạn gởi đóng tiền trả đúng ngày ký hợp đồng mướn xe bus để gởi cho bạn Hùng hoàn trả lại cho cháu Khoa.
Riêng hai buổi ăn trưa cho hai ngày du ngoạn, lúc đầu chúng tôi dự tính ăn tại nhà hàng nhưng sau đó liên lạc bàn tính với bạn quản gia, bạn Châu liên lạc thẳng với nhà hàng ở Vancouver và Portland thì được biết cả hai đều không thể phục vụ hơn 50 người cùng lúc nên tôi và bạn Châu quyết định nhờ bạn NTThành ở Canada ( sẽ có mặt tại Vancouver để đi chung xe bus về Seattle ) nhờ mua bánh mì ba lẹ ăn trưa ngày đầu tiên ở Vancouver và nhờ bạn thổ địa Hùng đặt mua bánh mì Subway ăn trưa cho ngày tham quan Portland hôm sau.

Tất cả các bạn tham dự cũng như bạn hửu đã book máy bay và hotel đến vào ngày thứ hai 1 tháng 5, ngày vui hội ngộ 2017 đã đến. Chúng tôi khởi hành từ Rochester vào 8 giờ sáng qua United Airlines, đến Seattle khoảng hơn 3 giờ chiều, lấy shuttle về Hotel Ramada. Check-in xong, gặp một số bạn tại lobby có thổ địa Hùng bb, HT CVThành, LVLai, LVLong, PNVụ, ĐHTrí, NPKhanh.v.v..... Sau đó bạn TTĐức cũng vừa đến check-in. Các bạn đến sớm đã được thổ địa Khanh dẫn đi ăn trưa xong, riêng vợ chồng tôi và AC TTĐức được thổ địa Hùng dẩn đến nhà hàng Việt Nam ăn, sau đó đi Costco mua nước uống và potato chip đem theo ăn trưa.
Khi về lại Hotel, gặp được tất cả các bạn và Phu nhân tham dự du ngoạn tiền hội ngộ có mặt đầy đũ trong phòng họp Hotel dành cho nhóm chúng ta. Tất cả tay bắt mặt mừng trò chuyện vui vẻ cùng ăn pizza và cụng ly kể chuyện mày tao vang vội trong phòng họp. Ngoài món pizza, còn có món ốc hấp rất ngon do Chị NVHùng mang đến. Chưa kể 2 thùng Heinenken và 2 chai CB.

    N gày đầu thứ ba 2 tháng 5, 2017 du ngoạn tiền hội ngộ, sau khi ăn sáng xong tại hotel, vào khoảng 9 giờ sáng xe bus đến đón tại Hotel, tất cả lên xe bus đi tham quan Vancouver, Canada. Xe bus vừa qua downtown Seattle, ngang trung tâm Microsoft, ngừng nghĩ tại trạm du lịch Mount Vernon. Thời tiết rất lý tưởng dịu mát và được chụp hình chung qua hai thợ chụp hình chuyên nghiệp là anh chị Lê Văn Long. Phái đoàn trở lên xe bus tiếp tục cuộc du hành chạy qua biên giới Mỷ Canada, sau khi xuống xe qua thủ tục nhập cảnh vào Canada, trở lên xe bus thẳng tiến đến Vancouver mất hơn 4 giờ lái xe. Sau khi tìm chổ đậu xe bus, một nhóm theo tôi đến gặp anh chị NTThành chờ tại tiệm bánh mì ba lẹ phụ lấy bánh mì đặt mua và anh chị Thành kéo hành lý trở về xe bus, nhóm còn lại và các chị đi dạo phố Tàu. Khoảng một giờ tất cả trở về xe bus tiếp tục du ngoạn công viên nổi tiếng Stanley Park và dừng lại nơi đẹp nhất của công viên vừa ngắm cảnh đẹp vừa ăn trưa với bánh mì ba lẹ, potato chip, nước uống có sẳn và chụp hình.

Sau khi ăn trưa và xem cảnh đẹp Stanley Park xong phái đoàn lên xe bus trở về, khi đến biên giới xuống xe qua thủ tục nhập cảnh vào nước Mỹ lại. Đến khoảng 4 giờ chiều cảm thấy đói, nhất là bạn NTThành than đói hỏi còn bánh mì không? bánh mì đã ăn hết nên tôi trã lời vui với bạn Thành: “Thôi nói với bà xã cho anh “mum mum” đỡ đói”.
Theo chương trình dự định khoãng hơn nữa tiếng sẻ ghé ăn China buffet tại Bellingham gần Bellis Fair Mall, mọi người ai cũng cảm thấy đói vừa vào chổ ngồi xong đi lấy đồ ăn ngay, nhà hàng buffet tương đối nhỏ nhưng đồ ăn có rất nhiều đồ biển rất ngon. Sau khi ăn uống thỏa thuê, trở lên xe bus về lại hotel vào khoảng 8 giờ chiều quá hơn 1 tiếng như đã ký trong hợp đồng xe bus nên hảng xe bus tính thêm một giờ overtime.

    S áng ngày thứ tư 3 tháng 5, 2017, sau khi ăn sáng tại Hotel, có thêm cặp phù thủy nhiếp ảnh Lê Văn Thạnh tháp tùng, bánh mì Subway do bạn Hùng đặt mua đem đến Hotel Ramada, xe bus đến hotel sớm hơn 9 giờ do tài xế cựu chiến binh Hoa Kỳ rất thoải mái trò chuyện. Mọi người vội vả đem thức ăn, nước uống và lên xe bus khởi hành du ngoạn tham quan tàng tích núi lửa Mount St. Helen thuộc tiểu bang Washington. Sau khi đi hơn hai tiếng quẹo vào đường nhỏ lên núi chạy một khoãng hơi xa mọi người cảm thấy cần đi restroom, khổ nổi đường lên núi đi cong queo gặp ghềnh nên cần đi restroom hơn. Cũng may, đi hơn nửa tiếng có trạm Mt St Helens Visitor Center tương đối lớn phong cảnh rất đẹp và thấy được tàng tích dòng nước nóng của núi lửa chảy xuống thung lũng ngay trạm Visitor Center nên phái đoàn sau khi thoải mái xong tập trung ra chụp hình do phù thủy nhiếp ảnh Thạnh và hai nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp anh chị Long thỏa thích chụp ảnh rất nhiều. Rời Visitor Center, xe bus chở phái đoàn tiếp tục lên đỉnh núi lửa Mount St.Helen, càng lên cao phong cảnh càng đẹp vì tuyết vẫn còn phũ trắng trên đỉnh núi nên các nhiếp ảnh gia đề nghị dừng lại chụp hình, khi lên gần đỉnh núi vì tuyết phủ còn nhiều nên trạm chính Johnston Ridge Observatory trên đỉnh núi đóng cổng chưa cho thăm viếng. Xe bus phải chạy trở xuống ghé chụp hình thêm và trở lại ghé lại Mt St Helens Visitor Center để ăn trưa.
Ăn trưa xong lên xe bus tiếp tục cuộc du hành đỗ xuống núi thẳng tiến đến hai nơi với phong cảnh nổi tiếng vùng Portland, Oregon. Mất một số thời gian kẹt xe khi vừa qua biên giới Oregon, xe bus vào lại đường cong do lên núi đến thăm quan Vista House căn nhà lịch sử nổi tiếng nằm trên đỉnh núi vùng Portland, phong cảnh rất đẹp hửu tình khi nhìn xuống thung lũng nằm chung quanh bên dưới Vista House và một màn chụp hình cho cả phái đoàn do các phù thủy và nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp trổ tài.Xem phong cảnh tại Vista House xong, xe bus tiếp tục chở phái đoàn đến tham quan Multnomah Falls, thác đỗ từ trên đỉnh cao nhất vùng Portland xuống chân núi rất đẹp. Dịp nầy, chúng tôi có dịp gặp lại bạn Đỗ Thế Trác, tay đờn nổi tiếng của ban nhạc khóa 20 ( Trác hẹn gặp AC ĐVKhoan ở đây ). Mọi người đổ xô đến gần chân núi nơi ngọn thác cao đỗ xuống đứng chung chụp hình chung, sau khi xem thỏa mãn phong cảnh nổi tiếng Multnomah Falls xong trở lên xe bus chạy xuống thung lũng ra xa lộ chạy trở về Hotel.
Khi về gần biên giới giữa Oregon và Washington lại kẹt xe một thời gian khá lâu, để giúp vui trong thời gian kẹt xe mọi người đề nghị kể chuyện vui và hát cho nhau nghe để giết thời gian. Phần kể chuyện tếu và vui nhất do chị Sáu phu nhân thầy Sáu LVLai, tiếp theo các Bạn và các Phu Nhân khác lên kể chuyện và hát tiếp cho nhau nghe, càng lúc càng vui nhộn ra hơn trên đường trở về Hotel. Khi về gần Hotel bạn quản gia Châu và Phu Nhân HT Thành gọi điện thoại đặt mua pizza ăn tối, khoãng gần 9 giờ hơn mới về đến Hotel, quá hơn hai giờ ký hợp đồng mướn xe bus nên phải trả thêm 2 giờ overtime.
Về đến Hotel thì pizza củng vừa đưa đến lobby. Cả phái đoàn vào phòng riêng hotel cho mượn, tiếp tục ăn uống vui đùa cho đến gần nữa đêm mới tan hàng vì mọi người đã thắm mệt.
Sáng hôm sau, ngày thứ năm 4 tháng 5, 2017 vừa ăn sáng xong, bạn thổ địa Hùng BB chở bốn tài xế đi mướn 4 xe van về chở phái đoàn đi xem Pike Place Public Market nằm cạnh biển gần downtown Seattle, thăm Fish Market, ăn trưa và xế chiều trở về lại Hotel gặp các bạn và phu nhân đã và đang đến check-in, tay bắt mặt mừng ồn ào cả Lobby, tối thì đến nhà hàng Tea Palace dưới cơn mưa tầm tả tham dự Đêm Tâm Giao. Sáng hôm sau, ngày thứ sáu 5 tháng, 2017 đi shopping Westfield South Certer Mall gần Hotel và ăn trưa tại Mall. Chiều về sớm, sửa soạn đi đến nhà hàng Tea Palace tham dự Đêm Dạ Tiệc.
    Cuộc vui nào cũng phải chấm dứt, tôi không tham dự di du thuyền sau HN2017 nên sáng ngày thứ bảy 6 tháng 5, 2017 xuống ăn sáng xong chia tay các Bạn và Phu Nhân, tôi và bà xã LKCúc lấy Hotel Shuttle ra phi trường vào khoảng 8 giờ sáng để bay về Rochester New York, riêng các bạn tham dự di du thuyền sau hội ngộ tiếp tục cuộc hải hành đi Alaska. Dù nhân lực trong BTC/HN2017 chỉ có 3 bạn nhưng với sự tiếp tay thêm của các bạn ngoài vùng tạo cho HN2017 rất vui vẻ với tình bạn cùng khóa và với sự tiếp tay của các Phu Nhân 20 thêm vào cho những ngày hội ngộ thành công rực rở.
Hẹn gặp lại các Bạn và Phu Nhân 20 vào dịp ĐH2020 tổ chức tại California.
Chúc các bạn và Phu Nhân dồi dào sức khoẻ.
HVBảnh & LKCúc


Hội Ngộ 2017 tại Seattle, Washington:

       Đáng lẽ khi về đến nhà, tôi phải viết ngay đôi dòng cảm nghĩ về lần hội ngộ tại Seattle, Washington, nhưng xin các anh chị thông cảm, bởi vắng nhà hơn ba tuần lễ nên khi trở về, nhìn mảnh vườn sau nhà cỏ dài thậm thượt, nhất là vườn rau, chao ôi! thấy mà khiếp, có dại mọc tùm lum. Phải bắt tay vào công việc ngay, đến mấy ngày trời mới thấy tạm được, rồi phải làm đất, gieo vài loại rau thông thường mỗi năm như mồng tơi, cúc tần, xà lách, cải “kale”, rau muống, đậu cô-ve v.v… Rồi phải tìm xin người quen mấy cây bầu, bí đỏ, khổ qua, mướp ngọt để trồng cho kịp. Năm nào chúng tôi cũng tự tay gieo, nhiều trồng không hết còn cho một vài người quen nữa, những năm nầy vì phải đi vắng nên không ương được cây gì cả, phải hỏi xin thôi! Vì vậy những lời tâm sự này đến các anh chị rất trễ, xin lỗi nhé.
    H ai năm trước, lúc dự Đại hội 2015 tại Houston, Texas, các anh định cư tại tiểu bang Washington đứng ra nhận tổ chức ngày hội ngộ 47 năm ra khơi tại thành phố Seattle, tôi rất vui và nói ngay với ông xã không cần suy nghĩ:
- Chắc chắn đi nghe!
Tôi muốn đến lại phi trường Seattle, đây là nơi đầu tiên đón mẹ con tôi đến định cư tại Hoa Kỳ cách đây 28 năm, cũng là nơi nhân viên xã hội hướng dẫn đi chụp hình để làm thẻ xanh.
Tôi đưa các con đi vượt biên rất nhiều lần, bị vô tù ba nơi: Sóc Trăng, Cần Thơ, Duyên Hải vì tội vượt biên trái phép. Rời nhà tù Duyên Hải về đến nhà là tối 7 tháng 10 năm 1988, ngủ chỉ được mấy tiếng đồng hồ, tờ mờ sáng ngày hôm sau, tôi lại đưa ba con với thằng em út về Cà Mau để vượt biên tiếp. Tháng này biển động mạnh, còn có bão nữa, nhưng gặp chuyến là tôi đi, rời xa Việt cộng được ngày nào thì tốt ngày đó, thời gian này tôi đang dạy học ở Thanh Đa, nhưng có chuyến gọi là dứt áo đi liền không do dự !
Chuyến đi trong cơn bão táp vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng nhờ bảo táp mà qua mặt mấy điếm canh của tụi công an biên phòng Việt cộng dễ dàng, và cũng nhờ biển động mà tàu chúng tôi thoát được hai chiếc tàu hải tặc Thái Lan cương quyết đuổi theo, chúng đuổi theo gần nửa ngày trời, nhưng sóng lớn quá, đợt sóng này nối tiếp đợt sóng kia, cuối cùng chúng đành bỏ cuộc! Bảy mươi ba người vừa lớn vừa nhỏ trên chiếc ghe dài 17 mét, ngang 2, 7 mét được giàn khoan dầu của Úc ở hải phận Mã Lai vớt lên, cho ăn uống, thuốc men. Nghỉ lại một đêm, sáng hôm sau họ lấy tàu sắt không mui chở chúng tôi vào trại tị nạn Pulau Bidong, Mã Lai, bốn mẹ con tôi và thằng em ở đây khoảng 5 tháng, rồi chuyển qua trại Sungai Bisi, ở thêm 3 tháng nữa, và được đi thẳng Hoa Kỳ, còn thằng em phải qua Phi Luật Tân thêm 6 tháng.
Khoảng ngày 23 tháng 8 năm 1989, bốn mẹ con tôi và một số người lớn nhỏ, thành một nhóm 15 người rời Mã Lai, lên phi cơ đi Hồng Kông. Có người đón chúng tôi đưa về ở tạm trong một khách sạn, ông ta căn dặn chúng tôi không được ra khỏi phòng, ngày ba lần, ông ta đích thân đem cơm hộp đến cho chúng tôi ăn. Một nhóm 15 mạng người bị nhốt trong hai căn phòng của khách sạn nằm chơ vơ trên mô đất cao, nhỏ hẹp như nhốt tù làm cho chúng tôi khó chịu vô cùng, mọi người có vài bộ áo quần, vài đồ vật dụng thì đều bỏ trong vali gởi theo hành lý cả! Không ai mang theo nên phải chịu trận, có gội đầu tắm rửa cũng phải mặc lại bộ đồ đang mặc, mấy đứa nhỏ tắm xong thì cho quấn khăn của khách sạn, bộ đồ được mẹ giặc sạch, đem phơi khô mới mặc vào lại. Chờ như vậy được ba ngày, tù túng quá, một hôm tôi đưa ba con cùng mấy đứa trẻ xuống dưới sân khách sạn cho chúng nó chạy nhảy, chơi đùa, chưa được nữa tiếng đồng hồ, ông ta đến, lên tiếng trách tôi tại sao không nghe lời ông ta căn dặn! Ông ta nói tiếng Anh âm Tàu lơ lớ, nhưng tôi cũng hiểu ít nhiều ý ông ta muốn nói. Với vốn liếng Anh Văn hạn chế, tôi hỏi tại sao không cho chúng tôi ra khỏi phòng? Tại sao đã ba ngày rồi mà chưa được lên máy bay đi Mỹ? Ông ta trả lời rằng chúng tôi là những người ty nạn chính trị, cần phải bảo vệ cho tới khi đến Mỹ bình an, nếu kẻ gian biết được rồi bắt cóc đòi tiền chuộc mạng thì mệt lắm, sở dĩ chưa được đi là vì đoàn chúng tôi đến 15 người, hai người lớn, còn lại toàn trẻ nhỏ, hầu hết thuộc diện “mồ côi“, tức vượt biên một mình không có người thân, nên không thể tách ra được, phải chờ chuyến bay nào đủ 15 chỗ ngồi mới được. Đến ngày thứ tư, chúng tôi mới được xe bus đưa ra phi trường đi Mỹ. Trên máy bay, không được ngồi gần nhau mà mỗi người một góc, con gái lớn và con trai của tôi cũng phải ngồi xa mẹ. Sau mấy chục tiếng đồng hồ, chúng tôi đặt chân xuống phi trường Seattle, có người chờ sẵn, đưa chúng tôi đi chụp hình làm thẻ xanh, vì vậy tôi nhớ mãi kỷ niệm này !!!!
Chúng tôi vắng nhà hơi lâu, hơn ba tuần lận, giữa tháng tư, đi Cali. thăm con gái, gặp một trở ngại nhỏ là con gái chuẩn bị đổi nhà đến thành phố Lake Forest nên đồ đạc đã sắp vào từng thùng giấy để lũ khủ trong garage, vì vậy chúng tôi không thể mời các anh chị đến họp mặt được xin thông cảm. Đặc biệt ông xã bẫy được 9 con mèo hoang thường kéo đến làm náo loạn khu này, nhất là sau vườn nhà con gái. Đi Cali. lần này, chúng tôi gặp may, được dự Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót kỳ 17 ở Long Beach vào Chúa Nhật 23 tháng 4 năm 2017 do Dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại tổ chức hằng năm, ôi! đông ơi là đông. Rồi Chúa Nhật 30 tháng 4 năm 2017 lại được đi hành hương cùng với Cộng Đoàn St. John the Baptist Catholic Church, Costa Mesa do Cha Quản nhiệm tổ chức, số anh chị em cộng đoàn tham dự rất đông, những ba xe bus lớn, khởi hành tại nhà thờ đi San Diego. Được đi thăm nhiều nơi nổi tiếng và được Cha Tuệ giải thích chi tiết lịch sử từng nơi khiến tôi rất thích vì có thêm một số kiến thức về những địa danh Công Giáo.
Đoàn hành hương đã đến Đồi Thánh Giá Soledad, Trường đại học Công giáo Diego, Công viên Mission Bay Park, Giáo Điểm Mission San Diego, Đan viện Prince of Peace, nhất là được đi suy niệm 14 chặng đường Thánh Giá tại đây đã làm cho tôi vô cùng cảm xúc. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự viếng 14 chặng đường Thánh Giá ngoài trời, dưới cái nắng gay gắt nhưng ai nấy đều đọc kinh, cầu nguyện một cách sốt sắng. Xin cám ơn anh chị Tế, là sui gia của chúng tôi đã giúp cho vợ chồng tôi có mặt trong đoàn hành hương bổ ích này.
Thứ tư ngày 3 tháng 5 năm 2017, chúng tôi ra phi trường John Wayne, California đi Seattle để dự ngày họp mặt khóa. Ngồi trên máy bay với tâm hồn lâng lâng, phấn khởi, ngoài được gặp lại bạn bè, tôi còn được đặt chân lại nơi mà tôi từng đặt chân đầu tiên đến Hoa Kỳ, ông xã còn vui vẻ hơn vì được gặp lại “bố” Nguyễn Bá Nha, đã cách xa nhau 43 năm trời. Khi ông xã gia nhập vào trường Hải Quân Nha Trang khóa 20, nhận anh Bá Nha, khóa 19 làm bố "đỡ đầu", bố hiền lành, chân thật, con cũng chân thật, hiền lành nên rất hợp tánh nhau. Rồi sau khi tốt nghiệp ra trường, ông xã gặp bố Nha trên tàu, rồi lại gặp nhau ở căn cứ Hải quân Vũng Tàu, thành ra tình cảm giữa hai bố con rất tốt. Sau tháng tư đen, cả hai bố con đều bị tù “cải tạo“. Ông xã vượt biên năm 1985, gia đình bố Nha đi diện “HO” năm 1994, hai bố con mất liên lạc. Ông xã thường nhắc đến bố Nha và hối tiếc vì sự mất liên lạc với nhau! Ông xã có hỏi anh Chung, cùng khóa 19, nhưng không có kết quả. May thay, năm ngoái ông xã gặp anh Trịnh Văn Hai, khóa 19 cùng với bố Nha, nhờ anh Hai tìm được số điện thoại của bố Nha nên hai bố con mới liên lạc được với nhau làm ông xã rất vui mừng, biết bố Nha cũng ở tiểu bang Washington, thành phố Tacoma, cách Seattle khoảng một giờ lái xe, vậy là một công hai việc, vừa đi họp khóa vừa đi thăm gia đình bố Nha luôn.
Chúng tôi không đi tiền Hội Ngộ vì bận việc ở California, chỉ họp mặt thứ năm và thứ sáu mà thôi. Tuy nhiên tôi cũng nhận thấy được sự cố gắng của anh chị NPKhanh, anh chị NVHùng trong “sứ mạng“ làm ban tổ chức. Nơi đây chỉ có vỏn vẹn hai cặp mà “dám“ đứng ra đảm nhận “trách nhiệm“ tổ chức ngày họp mặt cho gia đình Đệ Nhị Hổ Cáp, để anh chị em chúng ta từ muôn phương về đây sum họp trong mấy ngày là một sự cố gắng đáng cho tôi ngợi khen và khâm phục.


Tối thứ tư, khi phi cơ bay thấp xuống, chuẩn bị bạ cánh xuống phi trường, tôi nhìn ra cửa sổ, ôi! một hình ảnh vô cùng hùng vĩ, đẹp như cảnh thần tiên hiện ra trước mắt, làm tôi phải thốt lên: “Đẹp quá, đẹp quá đi“. Nơi tôi ở trong 28 năm nay là vùng Đông Bắc, là xứ tuyết, dù ít dù nhiều năm nào cũng có tuyết rơi, vì vậy tuyết đối với tôi thì đâu có lạ lẩm gì, nhưng khi nhìn thấy hòn núi trắng xóa đứng sừng sững, vươn cao lên trời xanh, bên cạnh một vùng nước biển xanh biếc, rất gần thành phố Seattle, tôi thích quá, vì đẹp quá, lòng ao ước sẽ đến được tận nơi để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của núi mà ông tạo đã khéo tay tạc ra.
Theo lời căn dặn tỉ mỉ của anh Hùng trong Email, vợ chồng tôi lần mò ra được bên ngoài, nhìn tới nhìn lui chẳng thấy anh chị nào cùng khóa để bớt “cô đơn“, tôi hơi hồi hộp, lo âu, nhưng ông xã đã liên lạc được với anh Hùng, chờ một lúc, thì xe của khách sạn Ramada số 34 đến đón. Người tài xế là một thanh niên Ấn Độ, vào Mỹ ba năm, đang tìm vợ, nói chuyện với anh ta rất vui, tôi bảo con gái Ấn có người đẹp lắm, thì anh ta nói người đẹp không tới phiên anh đâu, chỉ có con gái xấu nên anh ta mới còn cô đơn, chưa vợ, tôi nói anh về quê “tuyển“ vợ, thì tha hồ gái đẹp vây quanh để anh tha hồ chọn lựa, anh ta nói về quê lấy vợ không tốt, chỉ tìm vợ ở Mỹ hay Canada thôi. Qua câu chuyện với anh tài xế, tôi nghĩ đến những người đàn ông Việt Nam về quê lấy vợ, đưa qua Mỹ, kết quả khi có thẻ xanh vĩnh viễn rồi thì hơn 50% cặp kéo nhau ra tòa, vì vợ muốn ly dị, chia của, ra đi tìm nơi khác ngon hơn, trẻ hơn. Có lẽ anh tài xế này lo sợ cảnh này xảy ra!!! Vậy thì gái nước nào cũng như nhau cả!!!
Về đến được khách sạn, tôi mừng lắm, gặp các anh chị có mặt ở phòng ăn, tay bắt mặt mừng, xúc động vô cùng, các anh chị đi ngoạn cảnh về muộn nên đang ăn Pizza và mì ly, thấy chúng tôi bước vào, các anh các chị vui vẻ mời ăn, tôi không ăn được Pizza nên cháu Hồng Ngọc nhanh nhẹn lấy ly mì đem chế nước sôi mời tôi ăn, dù đang đói, nhưng trong lòng cảm thấy vui nên ăn không hết ly mì, cháu Hồng Ngọc rất ngoan, cám ơn cháu. Cám ơn anh Hùng đã nhiệt tình vì bạn, gọi taxi khách sạn ra phi trường đón chúng tôi.Anh chị Lai đón vợ chồng tôi vào ở chung phòng, không phải chúng tôi vì tiếc tiền mà không “Book“ phòng riêng cho mình, mà chúng tôi muốn ở chung với bạn trong mấy ngày gặp mặt để có dịp chuyện trò, tâm sự, nhất là không bị “cô đơn“. Tình cảm giữa anh Lai và ông xã thật vô cùng quí mến, vì vậy chị Lai và tôi, là hai người vợ, cũng rất thân thiết với nhau. Tôi mong sao một ngày nào đó, anh chị Lai qua Connecticut để chúng tôi có cơ hội đón tiếp, để anh chị Lai thưởng thức những món ăn do tôi thường làm đãi bạn gần xa, mong lắm thay! Cám ơn anh chị Lai, cũng tạ ơn Chúa đã thắt chặt tình bạn này.
Sáng thứ năm, bốn chiếc xe Van lớn đưa mấy chục anh chị em và chúng tôi đi Downtown Seattle, bốn “tài xế“: Thạnh, Thiệu, Vang, Phụng đã làm “anh hùng xa lộ“ một cách trọn vẹn, dù “lạ nước lạ cái“, đường quanh co, lên đồi xuống dốc, xe chạy dập dìu, các bác tài đã đưa phái đoàn đến nơi bình an. Thành phố Seattle nằm sát biển, nhà cửa xưa cũ, không tráng lệ, nguy nga, nhưng có nét đẹp riêng, thành phố có nhiều tầng rất đặc biệt.
Theo chân mấy anh chị “chui“ vào một tiệm cà phê Starbucks để “giải quyết“ vấn đề, đã thấy toàn phe ta đứng chờ hai hàng khá đông, không mua gì mà “đi“ nhờ như vậy thấy cũng kỳ, nhưng đâu biết chỗ nào mà “đi“ bây giờ !! Tôi và chị Bảnh là người cuối cùng, không thấy bóng dáng ai cả nên cũng hoảng hồn, may có anh Bảnh đứng chờ bà xã, chúng tôi chẳng biết đường đi, anh Bảnh gọi điện thoại cho anh Thành và anh Hùng mà không được, vậy là ba người chúng tôi tự tìm đường mà đi. Đứng phía bên này đường nhìn qua bên kia thấy có mấy dãy phố trên cao, không biết làm thế nào để leo lên, đoán phái đoàn chắc đã lên hết trên đó rồi nên hỏi ông Cảnh Sát, nhờ vậy chúng tôi mới lên được.


Đứng trên phố cao này nhìn ngọn núi tuyết rất rõ, hùng vĩ quá. Ôi! ông tạo hóa thật tài ba!!! Thấy ông Mỹ cao to tay cầm cái túi xách, nghĩ là ông đi chợ nên hỏi đường đi chợ Seafood, ông ta vui vẻ dẫn chúng tôi đi, ngôi chợ rất đặc biệt, không giống những chợ khác mà tôi đã từng đến, đó là một dãy nhà dài, không vách, hẹp, nằm trên độ cao của thành phố, muốn đến đây, chúng tôi phải leo lên mấy tầng cấp của một cao ốc đó, phải công nhận, từ Parking lot đến được chỗ này cũng vất vã chớ chẳng chơi đâu nhé! anh chị nào leo lên tới chỗ này, tôi đều phong cho chức “anh hùng leo núi“ đó nghe, chứng tỏ chúng ta chưa đến nỗi “chân run, gối mỏi“ đấy, chúc mừng!
Theo chân ông Mỹ đến được chỗ bán cá, cua, coi giá cả thấy mắc ghê, trước khi tới đây, tôi nghĩ xứ này nằm sát biển, thì cá, cua chắc rẽ lắm, khi về phải mua nhiều cua, nhờ anh chị Bá Nha luộc chín, đem về CT biếu bạn bè, người thân. Mỗi lần đi xa tôi đều cố gắng mang về những thứ gì ở CT hiếm hay mắc, làm quà, lần nầy đi CA trước, thấy mít, và chuối xiêm rẽ mà ham, muốn đóng thùng đem về hết sức nhưng còn phải đi Seattle nữa, đành tiếc thầm mà thôi! Nghĩ rằng sẽ mua cua ở Seattle đem về, ai dè cua ở đây cũng mắc thiệt, thôi đành chắc lưỡi chào thua. Chỗ này tôi mê nhất là hoa, ôi! Hoa đẹp mà giá phải chăng, nhìn hàng hoa tôi thích vô cùng, có rất nhiều loại hoa đẹp, đủ màu sắc, một bó to gồm nhiều loại mà chỉ có 15 hay 20 đô, người bán đã sắp xếp khá mỹ thuật, chỉ cần mua về, đổ nước vào cái bình thủy tinh, cấm bó hoa vào, thế là ta có một bình hoa đẹp. Tuy nhiên hàng hoa mà lại bị sắp nằm cạnh hàng cua, cá thì tiếc cho mùi thơm của hoa bị mùi tanh của cua, cá lẫn lộn thật tội nghiệp kiếp hồng nhan!!
Chúng tôi thấy đói bụng, muốn tìm một tiệm phở, anh Bảnh dò la từng bước để hướng dẫn bà xã và tôi đi theo, được một đoạn đường, thì gặp anh Hùng xuất hiện, đang bối rối về đường đi nước bước nơi xứ lạ quê người mà gặp được “thổ địa” thì mừng quá! rồi gặp thêm anh chị Châu, anh chị Đức nữa. Mặc dầu “thổ địa” Hùng cho biết không bao giờ đi ăn hàng quán bên ngoài nhưng chúng tôi cũng tin tưởng sự dẫn dắt của “thổ địa”.
Leo đồi xuống dốc một hồi, cũng tìm ra được tiệm phở, không biết ngon dở thế nào nhưng có còn hơn không. Vào tiệm ngồi chưa nóng cái ghế thì có thêm vài anh chị xô cửa đi vào, rồi lại thêm một nhóm nữa xô cửa đi vào, toàn là phe ta cả, trong đám người lố nhố này có ông xã Tài của tôi mà tôi đã lạc mất từ ở Parking lot đến giờ. Tuy phở ở tiệm này không ngon, nhưng coi bộ ai ăn cũng “cạn“ tô, vì đói quá mà.
Chiều thứ năm, trời mưa lớn quá, chị Hùng cho biết xứ này một năm có 12 tháng, thì hết 9 tháng là trời mưa rồi. Tôi là dân xứ Huế, là xứ mưa dai dẳng, dầm dề thúi đất thúi đai, đến nỗi thi sĩ Nguyễn Bính khi đặt chân đến Huế đã phải cất lên tiếng than nghe mà não nuột:
“Trời mưa xứ Huế sao buồn quá
Mưa kéo dài ra đến mấy ngày
Tràng Tiền vắng ngắt người qua lại
Đập Đá mênh mông nước ngập đầy“

Vậy mà khi nghe và chứng kiến mưa như “thác đổ“ ở đây, tôi cũng phải ngán, tôi vốn rất ghét trời mưa, vì làm cho người đi lại bị mua ướt át khó chịu, ai đã từng ở Huế đều có trải qua. Mặc áo dài đi học, dù bên ngoài có áo mưa, vẫn bị ướt như chuột lột, vô lớp ngồi học suốt mấy tiếng đồng hồ với áo quần ướt, khi áo quần sắp khô, thì trống tan học cũng vừa điểm. Nhà nào có máy giặt máy sấy thì đỡ, còn những nhà không có thì phải quạt một lò than thật lớn đỏ rực, phủ lên trên một lớp tro mỏng, rồi bỏ vào một cái thùng thiết lớn hay trong ngăn tủ sắt, bên trên để một cái sàng tre thưa lỗ, áo quần giặt xong được trải nằm lên mặt sàng, mà sấy, như vậy suốt mùa đông mới có đủ áo quần khô để thay đổi đi học, đi làm.


Nghe các “tài xế“ nói từ khách sạn đến nơi họp mặt chỉ có 6 miles, nhưng phần mưa lớn, phần bị gặp tai nạn nên bị kẹt xe kinh khủng, phải mất một thời gian lâu mới đến được nơi. Ngoài trời mưa cứ mưa, trong căn phòng ấm áp, hơn một trăm anh chị em của gia đình Đệ Nhị Hổ Cáp đang đoàn tụ. Phần văn nghệ chỉ là “cây nhà lá vườn“, các ca sĩ Hổ Cáp II, ca sĩ phu nhân toàn xấp xỉ “tuổi vàng 7 bó“, thế mà trình diễn vô cùng sôi nổi, hào hứng. Ẩm thực với những món ăn thuần túy gia đình: bún thịt nướng, gỏi tôm thịt, bánh hỏi thịt heo quay, đậu hủ chiên muối sả, nhưng ăn thật ngon, tôi thuộc loại kén ăn, nhưng đêm đó tôi đã ăn rất nhiều. Điều tôi muốn khen ngợi các anh chị trong ban tổ chức là các anh chị chuẩn bị số lượng thức ăn vừa đủ, không dư không thiếu, điều này rất tốt.
Đêm thứ sáu là đêm chính, tuy chỉ là hội ngộ, không phải Đại hội khóa, nhưng cũng có 7 anh mặc lễ phục chào cờ, gần ba chục năm nay, kể từ ngày rời xa quê mẹ, cứ mỗi lần dự lễ chào cờ, được hát Quốc ca “ Này công dân ơi … ” là tôi cảm động vô cùng. Đêm nầy vợ chồng tôi có ba vị khách mời, đó là anh chị Nguyễn Bá Nha và cháu Ba, con rể lái xe đưa anh chị đi dự tiệc với chúng ta. Đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt anh chị Bá Nha, nhưng tôi cảm thấy như thân quen từ lâu vì ông xã thường nhắc đến tên anh với một tình cảm dạt dào thân mến. Văn nghệ đêm nay rất hay, các ca sĩ địa phương hát cũng hay lắm chứ, nào có thua gì ca sĩ của Asia hay Paris by Night đâu! Ẩm thực cũng dồi dào. Anh Cảnh ngồi cùng bàn với chúng tôi, mang đến một case Sparkling Natural Mineral Water, tôi biết nước này dùng để pha với rượu mạnh, anh phát cho mọi người ngồi chung bàn mỗi người một chai để uống thay nước lạnh vì “nước này tốt lắm“, vì vậy trên bàn chúng tôi ngồi tràn đầy nước này, một lát sau anh Tín đến, anh “cằn nhằn“: “Mấy bàn kia thì thiếu để pha rượu mà bàn này sao nhiều quá vậy“, rồi anh “tịch thu“ mấy chai mang đi. À ! té ra nước này dùng để cho mấy anh pha rượu, anh Tín “ tịch thu “ bên thừa đem cho bên thiếu là đúng rồi, nhưng anh Tín đâu có biết phía dưới bàn còn mấy chai nữa đó anh Tín ạ!!!! Tôi rất thích tính “nhè“ của anh Cảnh, anh nói chuyện vui ghê nên tôi cứ hỏi để cho anh nói.
Kỳ này cũng như những lần trước, có nhiều anh chị “phó nhòm“, nổi bật và thiện nghệ nhất là anh chị “phó nhòm“ Long , anh “phó nhòm“ Thạnh, hai anh mà ra tay thì chị em chúng tôi có những tấm hình đẹp, ngoài ra còn có nhiều “phó nhòm“ khác, như “phó nhòm“ Tín, phó nhòm “Đức”, “ phó nhòm “Vụ”. Phó nhòm nào cũng nhiệt tình bấm máy cả. Xin cám ơn tất cả “phó nhòm“.
Nghe anh MC Châu “tuyên bố“ tất cả phải ở lại đúng 12 giờ khuya mới được về, tôi lo quá, như vậy đâu có xe đưa về khách sạn sớm, mà tôi thì muốn về khách sạn sớm đề nghỉ ngơi vì hơn hai tuần ở CA bị mất ngủ liên miên, nên hơi mệt, hơn nữa từ xưa đến giờ chúng tôi không thích khiêu vũ, cứ ngồi “chầu rìa“ phía ngoài hàng bao nhiêu tiếng đồng hồ cũng chán. Xưa nay mỗi lần đi dự tiệc cưới hay bất cứ tiệc gì thì chúng tôi cũng xin về sớm, đang ngồi ngáp dài chợt biết được tin có xe về khách sạn, vì chị Nguyễn Hữu Bích bị mệt cần về sớm, tin tức chỉ “rỉ tai“ nhau thôi làm tôi nhớ đến thời gian đi vượt biên, bất cứ tin nhắn gì cũng chỉ được “rỉ tai“ với nhau như vậy nên tôi cười khì. Tôi vội “rỉ tai“ cho ông xã và anh chị Phạm Nghĩa Vụ đang ngồi cùng bàn và cũng đang ngồi ngáp. Chúng tôi “âm thầm“ dọt lẹ, ra phía ngoài cửa đã trông thấy một số anh chị đứng lố nhố chờ xe, thật “chí lớn“ gặp nhau! hay “cá mè một lứa“!!!


Xe chỉ chở được 15 mạng nên anh Hữu Bích và anh Nghĩa Vụ bị “rớt“ lại, nếu đi vượt biên mà chậm chân như vậy là mệt lắm đó nghe. Vậy là tôi “tự phong“ cho tôi chức “hộ tống“ chị Bích về. Việc gì chứ việc nhảy xe là tôi rành lắm, ba năm ông xã bị tù ”cải tạo“, mỗi lần đi thăm nuôi thì phải nhanh chân mà chạy, lẹ chân mà nhảy lên xe mới “địch“ lại đám đông dân chúng đang đứng chờ xe mà xe thì rất ít . Sau ba năm khổ sai trong rừng, được thả về cũng bị quản thúc tại quê nhà, tôi vẫn dạy xa, nên mỗi lần về quê thăm ông xã thì cũng phải chạy, nhảy, lấn, leo lên xe mới theo kịp “đà tiến hoá“ của xã hội chủ nghĩa Việt Nam !!
Sáng thứ bảy, nơi phòng ăn khách sạn, gặp các anh chị, nói lời chia tay, hẹn ba năm sau gặp lại nhưng không biết có thực hiện được không vì chẳng biết ai còn ai mất! Tất cả chúng ta có người hơn, có người đang, có người sắp đạt đến tuổi vàng “Thất thập cổ lai hy“. Cầu nguyện ơn trên luôn gìn giữ anh chị em chúng ta được sống an bình.
Tôi không thích đi Cruise, vì biết sức mình, xưa nay mỗi lần đi tàu thủy là tôi bị ói tới tấp, ói ra mật xanh mật vàng, sống dở chết dở, lần di tản bằng tàu Hải Quân từ Huế vào Đà Nẵng, từ Đà Nẵng vào Cam Ranh, từ Cam Ranh ra Phú Quốc làm tôi sợ đi tàu thủy lắm. Thêm lần vượt biên cuối cùng, tàu bị sóng nhồi lên cao, đập xuống sâu liên tục, mấy lần suýt bị chìm, ngồi bó gối trong góc cabin, nhìn thấy rõ hai chiếc tàu hải tặc Thái Lan ở hai phía cố rượt theo, ba con thơ nằm bất động bên cạnh, thằng em suýt bị rớt xuống biển vì sóng nhồi, tất cả đã khắc sâu vào tâm khảm làm tôi rất sợ biển khơi! Tuy nhiên nhìn các anh chị chuẩn bị xuống bến để đi Cruise, lòng tôi ngậm ngùi, buồn man mác !!!!!!
Hôm ấy anh chị Bá Nha và con gái là cháu Khánh Trang đến tận khách sạn để đón chúng tôi về nhà, việc đến thăm anh chị Bá Nha đôi ba ngày cũng nằm trong dự tính đi Seattle lần này của chúng tôi. Anh chị Bá Nha và các cháu tiếp đón chúng tôi bằng tấm chân tình của người thân đối với người thân, cũng làm cho tôi đỡ nhớ đến các anh chị vừa mới chia tay. Cháu Khánh Trang là cô gái thông minh, lanh lợi, bặt thiệp, biết chúng tôi còn quyến luyến các anh chị, cháu đã cố gắng đưa chúng tôi ra Seattle Naval Supply Center, nơi chiếc Cruise Ruby Princess to đùng như một thành phố nhỏ đang nằm chình ình kia, trong lòng nó đã có một số anh chị em gia đình Hổ Cáp II, chúng tôi đứng nhìn, lòng thấy ngậm ngùi, có lần tôi cũng muốn “liều mạng“ đi cruise cùng với các anh chị em, nhưng lại sợ không “ kham nổi “, hẹn có dịp gặp lại các anh chị trên đất liền nhé.


Cháu cũng đã chở anh chị Bá Nha và chúng tôi đi Mount Rainier, đường đi quanh co, khúc khuỷu giống như đường đèo Hải Vân ở Huế đi Đà Nẵng rất ngoạn mục. Tận mắt nhìn tuyết được nhân viên ủi cao lên đến mấy thước, từ chân núi lên đến đỉnh núi thành một vách tường tuyết trắng xóa rất công phu và đẹp vô cùng. Xe chạy ngoằn ngoèo lên cao gần chóp núi, nơi đây có Parking lot rộng, có những khách sạn bị vùi trong tuyết nên không sinh hoạt, chỉ có Henry M . Jackson Memorial Visitor Center mở cửa đón du khách mà thôi. Rất đông thanh thiếu niên nam nữ, đàn ông đàn bà trung niên đến đây leo núi, trượt tuyết, họ đem theo những dụng cụ để trang bị rất chu đáo. Tuổi trẻ luôn luôn năng động, mạnh mẽ, anh chị em chúng ta cũng đã từng là thanh thiếu niên năng động, mạnh mẽ và hăng hái, đúng không nào? Chúng tôi đã dừng chân ở Parwood, Paradise Inn, Mount Rainier National Park để thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên, hùng vỉ của núi tuyết và có chụp vài tấm hình kỷ niệm . Hôm sau cháu Trang lại đưa chúng tôi đi thăm Museum of Pop Culture, Memorial Stadium , Experience Music Project, Space Needle.


Rất tiếc chỉ lưu lại nhà anh chị Bá Nha có ba ngày, thời gian quá ngắn để kể cho nhau nghe chuyện “đời tôi“ trong hơn 43 năm xa cách, bị tù tội, bị sống áp bức dưới chế độ cộng sản Việt Nam. Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, một lần nữa lại ngậm ngùi chia tay anh chị Bá nha và các cháu, mong có ngày gặp lại. Cám ơn anh chị Bá Nha và các cháu.
Chuyến đi họp mặt tại Seattle vừa qua, tôi chân thành cám ơn anh chị Khanh, anh chị Hùng “gồng mình“ đứng ra tổ chức lần họp mặt này để anh chị em gia đình Đệ Nhị Hổ Cáp có dịp đến với nhau, mặc dù ở địa phương này chỉ vỏn vẹn có hai cặp nhưng đã tổ chức rất tốt. Cám ơn các anh chị “phó nhòm” đã cho chúng tôi có những tấm hình đẹp để lưu lại cho con cháu về sau. Cám ơn các “bác tài“ đã lái xe đưa chúng tôi đến nơi an toàn. Chúng tôi cũng không quên cám ơn Ban Điều Hành của khóa đã hỗ trợ giúp ý kiến... cho Ngày Hội Ngộ.
Cám ơn một số quí anh chị dù ở xa nhưng ít nhiều cũng đóng góp vào sự thành công tốt đẹp này. Tôi biết được người nắm “hầu bao“ của lần hội ngộ này ở rất xa xứ sở nắng ít mưa nhiều Seattle này, xa cách cả hai múi giờ lận nhưng làm rất tốt việc chi tiêu, tính toán còn giỏi hơn mấy bà nội trợ chuyên nghiệp nữa đó, chính là anh Lê Văn Thạnh. Quà kỷ niệm rất đẹp, chiếc túi vải vừa mỹ thuật lại vừa tiện lợi, cám ơn quý vị có sáng kiến về vật kỷ niệm này.


    Chúc tất cả anh chị em trong gia đình Đệ Nhị Hổ Cáp và bạn bè xa gần luôn luôn có cuộc sống an bình, mạnh khỏe.
Hẹn gặp lại vào năm 2020 nhé!
Chào thân ái
Nguyễn Ánh


Hội ngộ HC2 Seattle 2017 du ký:

Hội ngộ 20 quá tuyệt vời
Trời mưa tầm tã giọt mưa rơi
Seattle lóng lánh ngàn con sóng
Tụ hội về đây đẹp quá thôi!

Từng cặp đưa nhau tuyệt quá trời
Buổi tiền hội ngộ rượu mềm môi
"Dám đốc" CB cười líu tíu
Đôn đốc 20 uống đã đời!

Tiếng hát lời ca lẫn tiếng cười
Ngàn câu chúc tụng tặng nhau chơi
Cụ nào cũng đã già ra phết
Vẫn cứ mày tao thật quá trời!

Hiếu nhái MC mặt tỉnh bơ
Đưa bà vương hậu đẹp như mơ
Tung tăng ca múa như tiên nữ
Khiến mấy lão ông phải sững sờ

Web Master Châu dẫn chương trình
An Huê tiếp sức nhạc nhà binh
"Don't let me down" ôi lã lướt
Thuỷ thủ đồng ca "lính đa tình!"

Cung Tổng nhà ta rất chịu chơi
Thêm màn cháo nóng bốc đầy hơi
Nửa khuya ngầy ngật cùng bè bạn
Hội ngộ là đây thật đã đời!

Chị Hương đứng hát bản tình ca
Tín lão hoàn đồng vỗ tay pha
20 gặp lại năm hai chục (2020)
Cali điểm hẹn chớ bỏ qua!!!

Hứa Khanh biểu diễn nhiều chiêu độc
Sàn nhảy tung hoành như bão lốc
Tuyệt diệu vô cùng chẳng nói ngoa
Hoan hô càng già càng quá gộc!

Phương Thảo tài xinh một bàn tay
Điều binh khiển tướng quá trời hay
Thức ăn, ca nhạc, nơi tổ chức
Hoà điệu êm đềm tuyệt lắm thay!

Lão Hùng "gc" cũng gặp may
Cặp với Khanh đen quá tài đây
Cả hai đồng nhịp chào bè bạn
Khách chủ đình huỳnh mặc sức say!
NTTánh
060917

Ký sự “từ tỉnh về quê” tham dự Hội Ngộ 2017:

       Để em kể chuyện chúng em ở "tỉnh" về "miền quê" tham dự cuộc hội ngộ 2017 cho các bác nghe.
Chúng em gồm có bác Cảnh, bác Thiệu, vợ chồng bác Bích và em khởi hành từ "thủ đô tị nạn" về quê tham dự HN2017. Tới điểm hẹn thì chỉ mới có bác Thiệu và em, một lát sau có một cái xe Tesla tới đậu trước mặt chúng em, chúng em đương sững sờ thì bác Cảnh lò mò bước ra rồi bà tài xế cũng mở cửa bước ra, lúc đó em mới hoàn hồn. (em sợ bị bắt cóc)
Bà tài xế nói với chúng em:
“Đấy tôi trao ông Cảnh cho các ông đó (giao ác cho ....trứng) nhớ để ông ấy ở quê luôn đừng mang ông ấy về”.
Em nghe thế bèn hỏi:
Thế bà trả tôi bao nhiêu?
Bà ta trả lời:
Thì cứ bỏ ở đó đi rồi về tính sau.
Bác Cảnh nghe nói mắt sáng rỡ, miệng cười toe toét, chắc bác ấy nghĩ tới cảnh thả hổ về rừng (quê cũ của bác ấy).
Chờ thêm một lát thì xe tới rước ra phi trường, trong xe đã có vợ chồng bác Bich, tới phi trường thì đã có vợ chồng bác Vũ ở đó chờ rồi.
Ra tới gate chưa ngồi nóng chỗ đã phải đi qua gate khác. Ngồi một lát em hỏi có ai muốn đi ăn không thì chả ai thèm đi cả, em bèn đi một mình. Khi mua đồ ăn về thì không thấy ai, em tá hỏa tam tinh đi lại gate cũ cũng không thấy ai, em nghĩ trong đầu không lẽ em "quan trọng" như vậy mà họ không chờ dám cất cánh sao. Em lại nghĩ hay mấy người kia bị "bắt cóc" rồi, đang loay hoay tính đi tìm mấy cái TV về chuyến bay coi cho nó ...đỡ buồn thì các bác trở lại. Chắc các bác chơi trò đi trốn mà em không đi tìm nên chán quá đành phải đi ra vậy.
Lúc đó em mới chuyển từ lo sang no mặc dù chưa ăn một miếng hamburger nào cả. Lúc ăn xong thì em sợ hamburger cả tháng trời.
Khi tới miền quê thì thấy thời tiết rất là mát mẻ may nhờ bác bb chỉ dẫn "gõ gàng" nên cũng dễ đi. Khi về tới khách sạn em gọi bác bb thì bác ấy mò tới khách sạn dẫn chúng em đi ăn, bác ấy lại dẫn tới tiệm hamburger thế có chán không. Thế là em ngồi chơi ...sơi nước (dầu sao hamburger ở miền quê cũng ngon hơn hamburger ở phi trường tỉnh).
Tới tối thì phái đoàn đi chơi xa về thế rồi lại rối rít với nhau vui quá tuy hơi làm phiền hàng xóm (khách sạn).

Sáng Thứ Năm, bác bb chở 4 tài xế đi lấy xe, sau đó chúng em chở phái đoàn đi ....chợ. Bốn xe khởi hành cùng một lượt nhưng chạy được một lát thì hồn ai nấy giữ đường ai nấy chạy. Trên xe em có bác bb nên em cũng yên tâm chạy được ít lâu thì em hỏi nhỏ bác ấy là ...hình như mình lạc đường rồi thì phải.
Bác ấy trả lời:
Ở trên xe có ai biết đường đâu mà mày lo (bác ấy thú nhận bác ấy cũng không biết đường) hơn nữa ai trên xe cũng mải nói chuyện nên mày đừng lo.
Thôi thì trao trứng cho ác rồi thì cũng phải theo luôn. Chạy một lát thì cũng tới nơi, đương chạy đi tìm chỗ đậu xe theo lời chỉ dẫn hồi xưa thì thấy một nhóm người đứng vẫy tay em nhìn vào thấy có hai cái xe van đã vào vị trí rồi, em quay lại rồi cũng ráng "nhét" cái xe vào chỗ của nó. Chờ ít lâu thì xe của TT Thiệu tới. Lính gác bãi đậu xe không biết TT nên không cho xe vô với lý do xe lớn quá không có chỗ đậu nữa. Nếu em không lầm thì TL phải ra điều đình với với họ đồng ý trả tiền cho hai chỗ họ mới cho vô, nhờ chiếc xe thứ tư đậu giữa 2 chỗ nên khi ra về cũng dễ dàng hơn.(như vậy chiếc xe thứ tư phải trả 64$ tiền parking) Sau đó thì cuộc hành trình đi bộ bắt đầu.
Bác tour guide nói nhỏ với em là bác ấy đâu biết đường đi thế mà mọi người cứ đi theo bác ấy, lúc này đã chia ra nhiều toán nhỏ, sau khi đi bộ dọc theo bến tầu thì bác tour guide leo lên một cái cầu thang khá cao, leo lên nửa chừng thì bác ấy bảo đi xuống (chắc là thực tập)
Đi thêm một đoạn nữa lại thấy một cái cầu thang còn dài hơn cái trước, ở đây "hiện đại" hơn nên có thêm cái cầu thang máy, một số người thở phào nhẹ nhõm nhưng khi tới gần thì có bảng "bất khiển dụng" thế mới biết ở miền quê máy còn...bất khiển dụng huống chi người miền quê có phải không bác bb.
Một vài anh chị đứng ngao ngán nhìn cái cầu thang, vì chân yếu nên không biết có lên tới đỉnh không, sau khi được sự khuyến khích của mọi người thì cả đoàn đồng thanh "đường trường xa ta quyết đi cho đến cùng". Thế mói biết sự vui vẻ, tình bạn bè đã tăng thêm sức lực cho đôi chân và mọi người cũng đã tới đích. Tới đây thì mọi người mạnh ai nấy đi.....tìm đồ ăn cho mình. Sau khi ăn xong mọi người đi bát phố thêm ít lâu nữa rồi tất cả phải trở về "bến xe" để sửa soạn cho buổi tối.
Vào buổi chiều trước khi đi thì trời mưa tầm tã, khi vào tới xa lộ thì trời mưa càng lúc càng nặng hạt hơn nên xa lộ kẹt xe kinh khủng, đi có khoảng 4 miles trên xa lộ mà mất khoảng 1 tiếng, dầu sao mưa ở đây vẫn thua mưa ở Texas.
Có một lần em đi công tác ở Texas đương lái xe trên xa lộ thì gặp trời mưa không thấy cái gì cả ngoại trừ cái đèn đỏ của xe trước, nhìn xuống đường thì giống như một con sông, muốn ra khỏi xa lộ cũng không được, khi nhìn thấy đường ra thì đã lố rồi. Thôi thì trời kêu ai nấy dạ, cứ theo cái đèn đỏ phía trước, không dám nhìn xuống xem mình chạy với tốc đọ bao nhiêu vì phải chạy thật gần xe trước thì mới tháy cái đèn đỏ của họ, chạy khoảng 45 phút thì mới ra khỏi đám mưa.
Sau hơn tiếng lái xe thì bốn "anh hùng trên xa lộ" cũng đưa mọi người tới nơi an toàn. Bữa ăn "đồng quê" thật tuyệt vời, đồ ăn rất hợp khẩu vị. Khoảng 10 giờ đêm thì bác TL (nếu em không lầm) đã gọi thêm 1 nồi cháo gà giá 400$ nhưng khi trả tiền thì họ đòi 600$, 400$ tiền cháo và 200$ tiền phục vụ, thế mới biết dân quê cũng lương lẹo quá.
Qua ngày Thứ Sáu trời mưa mà lại chỉ còn hai xe khiển dụng nên không thể đi chơi xa được, hai xe kia đã đi công tác khác ngoài dự liệu của ban tổ chức nên hai xe còn lại đành phải đưa các bác đi shopping vậy. Chúng em thành thật xin lỗi những bác tới ngày Thứ Năm.
Sau khi chở tất cả tới shopping thì em đậu xe và gọi bác TL để nhận chị thị tiếp thì được trả lời:
“Bây giờ mình đi.....nhậu”.
Buổi chiều vì không có mưa nên không kẹt xe mặc dù là chiều Thứ Sáu mọi việc diễn ra rất là êm đềm, sau khi ăn xong thì có một số người vì lý do sức khỏe nên muốn về sớm em với bác Thiệu chở mọi người về, khi em trở lại thì một số người nữa lại muốn về, đúng là đi về là bệnh hay lây, chờ mọi người lên xe xong còn 4, 5 chỗ nữa nên em chờ thêm một lát xem có ai muốn về không thì bác TL ra dặn "nhớ trở lại nhé", biết bác rất lo cho khóa nhưng em cũng đùa "cái đó cũng còn tùy" rồi nhẩy lên xe đi. Chả biết bác ấy có chửi thề không. Thú thật em cũng ham vui lắm nên phải trở lại thôi hơn nữa em cũng biết nhiệm vụ của tài xế là phải đưa tất cả đến nơi về đến chốn.
Khi dạ tiệc tàn thì số người còn lại rất ít mà có tới 4 cái xe thành ra dư chỗ rất nhiều tuy nhiên khi em vừa chạy xe tới vừa đậu trước cửa thì mọi người leo hết lên xe em, em có nói còn 3 xe nữa thành ra muốn ngồi thoải mái thì qua xe khác, chả thấy ai nhúc nhíc em đành chiều lòng mọi người nên em lái đi luôn mặc dù trong lòng rất lo. Xe em chở dư ra khoảng bốn, năm người nên cái cua đầu tiên đã có một phu nhân lọt xuống sàn vì ngồi chưa đủ nửa cái mông.
Em dám liều với Cảnh Sát ở miền quê chứ ở Cali không ai dám đâu, xe 15 chỗ thì có 15 cái dây an toàn, ai ngồi thêm mà không có dây an toàn thì tài xế sẽ bị phạt. Có bao nhiêu người không có dây an toàn thì cứ việc nhân lên.
Có một người làm trong hãng lái mini van đi Las Vegas chơi, trên xe có 6 người kể cả tài xế, đương đi thì thấy một bác CS lái xe gắn máy chạy song song bên tay phải rồi ông ta lại chạy qua bên trái, tài xế lấy làm lạ nhưng cứ yên tâm vì không chạy quá tốc độ, cũng không làm gì sai cả, chạy thêm một đoạn nữa thì CS chớp đèn bắt đứng lại. Lúc đó có hai người ngồi dằng sau vội vàng cài dây an toàn. Khi stop lại câu đầu tiên ông CS hỏi tài xế là có hỏi hành khách cài dây an toàn không, anh ta trả lời không, ông CS bèn cho 2 người không cài dây an toàn 2 cái giấy phạt, hai người kia cãi thì ông CS nói rằng ra tòa mà cãi còn không muốn ký vô cái giấy phạt này thì ông ta sẽ bắt ngay tại chỗ sau đó cho tài xế thêm hai cái giấy phạt nữa, chỉ mong kỳ họp năm 2020 sẽ không sẩy ra với chúng ta.
Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn. Một số đông lên đường đi "cu" một số ít âm thầm đi về, chúng em bẩy người ở nam Cali (Thiệu, Cảnh, vợ chồng bác Bích và vợ chồng bác Vũ với em) ở lại thêm một ngày nữa để đi thăm "mái nhà xưa" của bác Cảnh, chúng em đi thăm Space Needle, khu phố VN, bến tầu, trưa chúng em ghé một tiệm VN ăn trưa. Cà phê thì mới uống một ngụm đã muốn đổ đi rồi, bánh cuốn thì ...ráng ăn chưa hết một nửa đã phải vất đi.
Tài nghệ chỉ đường của bác Cảnh cũng ngang hàng bác bb nhờ vậy chúng em mới có nhiều cảnh để coi, chạy một hồi thì bác ấy cũng tìm thấy ngôi nhà cũ, cảnh trí thật đẹp ở trên sườn đồi trông xuống thành phố, chỗ đậu xe rất là rộng rãi, chúng em xuống xe đi dạo mát, ở...vườn nhà bác ấy có một cái chòi trong đó có một bộ bàn ghế và có vài người đang ngồi ở đó, chúng em đi bộ gần tới thì có người đứng dậy làm cái thú.....đái đồng, chúng em vội lên xe chạy mất, té ra ngày xưa bác ấy homeless còn bây giờ thì bác ấy lesshome có nghĩa là bác ấy ở nhờ một bà thân sinh ra ....con của.......bà ta.
Chiều thứ bẩy sau khi về tới khách sạn thì hai bà ở lại còn bốn đứa em đi dạo chơi thì tình cờ thấy tiệm phở ngay gần hotel, bác bb đúng là chả biết gì cả. Ngày Chủ Nhật thì chúng em ra về, tới chỗ security check in thì em nhẩy qua một lane khác, ông TSA vẽ một chữ x rồi khoanh chữ o đè lên trên cái boarding pass của em, em nghĩ tụi này tài thật nó biết em làm Executive Officer cho HQ800 (khi em tân đáo HQ800 thì Hạm Trưởng nói với em hãy tìm hiểu con tầu và các ban trước khi ông ấy chỉ định chức vụ cho em, vị xử lý Hạm Phó vẫn còn Trung Úy thành ra lính cứ gọi em là Hạm Phó, em cứ phải đinh chính mãi là tôi chưa có chức vụ gì hết. Khoảng tháng sau thì vị Tr/U đó cũng lên Đại Úy, sau khi đầu hàng thì vị XL HP về lại SG nên Hạm Trưởng chỉ định em "chính thức" lên làm Hạm Phó đúng ngày 30 tháng 4 để còn có người ....năn nỉ lính làm việc. Sĩ Quan thì khỏi phải làm vì đi quart đã có Trung Tá và Thiếu Tá đảm nhiệm) Cơ khí cũng có một vị Trung Tá.
Khi vô tới trong thì có người bảo em cởi giầy ra em bèn lấy cái boarding pass dí vào mặt họ thế là em không phải cởi giầy mà chỉ đi qua chỗ dò kim loại thôi. Công nhận phi trường nhà quê họ tốt thật, nhìn các bạn tôi dơ tay lên cho nó thổi bụi, sau đó ra ngoài lại còn được free massage nữa có người còn được nó lau tay cho......no charge.
Sau khi qua cửa ải có bác hỏi em tại sao không được.....massage em trả lời là VIP muốn massage là phải nằm giường chứ không đứng được.
Em coi boarding pass của các bác thì ai cũng pre-check nên nó vẽ chữ XO nhưng vì các bác ấy về quê mà không đeo lon nên nó không biết các bác ấy làm lớn….

MKPhụng


Hội Ngộ 2018 tại San Jose, California:

    Ngày cuối của HN2017 ở Seattle, bạn NVHùng tâm sự: “ Chờ đến 2020 lâu quá, nếu BĐH tổ chức thêm họp mặt năm tới thì tốt, chúng ta lại được tiếp tục vui nửa”. Rồi đến tháng 6 năm nay ( 2018 ), nhân dịp xuôi Nam thăm quý bạn 20, cựu PXT TDTín gặp chúng tôi và nhắc thêm: “ Bắc Cali. tổ chức, bọn nầy sẽ lên!”.
Trở về San Jose, chúng tôi bàn với TLV NVVang. Sau khi bạn HT Thành bật đèn xanh, chúng tôi bắt đầu “hai máy tiến full”.
Dự định sẽ tổ chức vào ngày 21 tháng 07 ( ngày ra trường ) nhưng hầu hết những nơi mà chúng tôi liên lạc đều không có chổ trống. Những nơi đó, chổ thì đóng cửa, chổ thì đang remodeling. Nhà hàng Ta ở Milpitas thì đã có tiệc hội đoàn. Dời ngày tổ chức đến tuần sau đó cũng không có chổ trống. Một số bạn 20 củng bận rộn trong ngày nầy nên BTC chúng tôi quyết định dời đến ngày thứ bảy, 04 tháng 08.
NMHiếu giới thiệu Ánh Dương Club. Chúng tôi đến xem, thấy chổ đậu xe không nhiều, bên trong không có máy lạnh, hơi do dự. HTKhanh giới thiệu ở Tully. Hiếu củng biết chổ nầy, giá thuê đắt hơn AD Club, nhưng không trống tuần lể đó. Gần 2 tuần trước ngày HN thì anh Thức, chủ nhân Tully gọi chúng tôi cho biết có thể tổ chức ngày 04/08 thì quá trể . Chúng tôi đã quyết định chọn AD Club. Sau khi deposit đặt chổ AD Club xong, chúng tôi lo tìm kiếm địa điểm ngày Chủ nhật.
Gởi điện thư hỏi ý kiến các bạn Bắc Cali. về địa điểm tổ chức thì bạn LNCục và CVChương giới thiệu 2 nơi picnic ngoài trời. Trở ngại là phải deposit, phải xin phép và thuê security để được uống bia, và phải trả tiền đậu xe.
Chúng tôi nghỉ đến Bò 7 món Ánh Hồng, nhưng ăn trưa thì không tiện.
Hiếu giới thiệu Phở Ý ( chổ nầy, chúng tôi có đến xem TV World Cup 2018 ). Phở Ý không tính tiền phụ trội cho CB và rượu vang, không tính tiền service fee, và thức ăn thì trên trung bình và có món bánh xèo seafood rất nổi tiếng.
Chúng tôi đến gặp anh Thuận ( chủ nhân Phở Ý ) và tỏ ý muốn đặt ăn trưa cho trên 60 người. Anh Thuận cho biết sẽ tăng cường nhân viên phục vụ ( từ Phở Ý thứ 2 ở San Jose ).


Có được 2 địa điểm cho 2 ngày rồi, chúng tôi bắt đầu lo thức ăn cho ngày thứ 7. Rượu CB thì đã có 9 chai qua Quỹ CB do TDTín gây quỹ.
Còn có thêm 2 chai rượu vang Yao Ming của TQĐức và 2 chai rượu vang của LNCục.
HMQuang giới thiệu Golden Harvest Catering ( Phong trào Du Ca có đặt thức ăn ờ đây mấy tháng trước ). Nhưng khi liên lạc thì anh John ( Manager ) xin lổi vì ngày 04 tháng 08 đã có 1 party lớn nên không nhận đặt thêm nửa.
Cuối cùng, chúng tôi quyết định order từ nhiều chổ khác nhau.
Chúng tôi bắt đầu cổ động các bạn 20 về tham dự qua trang HN2018.
TLV Vang liên lạc các HC2 Bắc Cali.. Hầu hết đều nhận lời. Huỳnh Học sức khoẻ không được khả quan vào giờ chót nên không tham dự. NĐTha cũng không đi được vì sức khoẻ. Cai T. Hùng gọi phone vài lần không có nhà. Còn TCĐoàn ở Sacto thì tưởng ngày HN là 28 tháng 07 nên xin nghỉ trước. Đến khi thay đổi ngày HN thì Đoàn không xin nghỉ được nửa.
Bạn Vang cũng có mời chị HVTài nhưng chị không đến được, nói đến gặp các anh lại nhớ đến anh Tài buồn lắm.
Ngoài các bạn Nam Cali., có AC NVHùng đến từ Seattle, AC LVThạnh đến từ Houston, AC ĐCChí đến từ Dallas, TĐQuí đến từ Montréal và AC TGĐịnh đến từ New Jersey.
Bạn NNChâu fit đã ghi tên nhưng bận vào giờ chót không xuống được.
Bạn NXDục cũng gọi điện thoại ghi tên, nhưng không đi được vì bận rộn gia đình phút chót.
Trước ngày HN khoảng hai tuần thì bạn Thành gọi lên cho biết TXuân có mời NQNghi ( k. 21 ) và DTTùng sẽ mời 2 anh em rể ( NT19 MCMinh và NĐ21 VNMỹ ). Mặc dù HN2018 chỉ dành riêng cho gia đình 20 nhưng đây là trường hợp đặc biệt nên chúng tôi vui vẻ đồng thuận.

Tiền HN2018:
    Theo dự trù, phái đoàn Nam Cali. (Các AC TDTín, CVThành, ĐCChí và TTĐức ) sẽ lên đường đến Thung Lũng Hoa Vàng tối ngày thứ 6.
Các bạn nầy đi theo xa lộ 101 ( dọc biển ), vừa ngắm cảnh vừa nghỉ dọc đuờng. Dự định ăn chiều ở Carmel, Monterey rồi đến SJ sau 10pm.
Các bạn Nam Cali. khác sẽ lên ngày thứ 7.
TĐQuí đến phi trường SF vào rạng sáng ngày thứ 6. Có em rể đón đưa về Tracy ngủ rồi sáng mới chở xuống San Jose.
TGĐịnh thì có lẽ đã đến San Jose mấy hôm trước.
10 giờ sáng ngày thứ 6, TLV Vang gọi phone chúng tôi, cho biết Quí đang ngồi ăn phở ở tiệm Phở Hà Nội trong khu ViệtNam Town. Chúng tôi liên lạc ngay với Quí, dặn ngồi chờ và đồng thời báo cho NMHiếu (đang trong Gym ). Hiếu cho biết sẽ đến liền. Gặp nhau, tay bắt mặt mừng. Quí tâm sự: “ HN2017 không đi được vào giờ chót vì phải vào bệnh viện mổ răng khẩn cấp. Chờ đến 2020 thì lâu quá, nên ráng thu xếp xuống gặp các bạn năm nay.”
Chúng tôi đưa Quí về nhà bạn LNCục tắm rửa và để hành lý (Quí ở nhà bạn Cục trong 2 ngày HN ). Trong khi chờ Quí tắm rửa, Hiếu cho biết, sáng nay đi gym, gặp vợ chồng HMQuang. Quang tỏ ý muốn mời các bạn đến SJ sớm thứ sáu đến nhà Quang mừng Tiền HN.
Chúng tôi bắt đầu nghỉ đến chuyện đặt thức ăn. Gọi CVThành, hỏi đến SJ sớm được không để mừng tiền HN. Thành do dự lúc đầu, không muốn đổi chương trình, nhưng sau đó có lẽ mùi rượu CB và tình thân20 làm cho các bạn đổi ý chăng?.
Gọi CVChương và DTTùng, 2 bạn cho biết sẽ đến.
Liên lạc TGĐịnh, may mắn Định đã đến SJ và đang ngồi uống bia với VHLý. Định cho biết sẽ mang đến 1 chai CB.
Sau khi mua xong thức, chúng tôi ghé nhà lấy thêm 2 chai CB, hy vọng 3 chai sẽ đủ để mừng ngày tiền HN.
Tất cả các bạn hứa đến đã đến nhà AC Quang. PTDũng cũng ráng chống gậy đến gặp bạn ( Chị Dũng chở đến ).
Đến hơn 8:30pm thì phái đoàn Nam Cali. đến nơi. TDTín tự thú: “ Nghe nói có tiệc tiền HN, thích quá nhưng không dám lên tiếng, chỉ biết lái xe. Đến khi biết chương trình thay đổi, mừng quá, chạy trên 80 mph !!!!”.
Và buổi tiệc mừng tiền HN bắt đầu.

   Tiền HN ngày 03 tháng 08 năm 2018/ Hình ảnh: TDTín

Đến sau 12 giờ đêm mới hết 3 chai CB. AC Thành và AC Chí vội rời nhà Quang để xuống San Jose check-in hotel. AC Tín và AC Đức trú ngụ nhà AC Quang 2 ngày HN. AC Định ngủ lại, không muốn lái xe ban đêm.
Tất cả cùng hẹn gặp lại chiều hôm sau, ngày chính của HN2018…..

HN2018:
    Khi thương lượng với chủ nhân Ánh Dương Club, chúng tôi yêu cầu mở cửa sớm lúc 5pm để chuẩn bị.
TBTC NVVang gởi điện thư kêu gọi các bạn Bắc Cali. đến sớm để phụ sắp xếp. Chiều hôm đó, đang trên đường ghé Dakao Sandwiches lấy Chả giò tôm cua thì Hiếu gọi phone, cho biết một số các bạn Bắc Cali. và vài bạn Nam Cali. đã đến AD Club đang chờ.
Trên xe chúng tôi có mang theo khăn trải bàn, ly đựng hoa, ly uống CB, đậu phụng và beef jerky, v..v. . Khăn trải bàn màu hồng cho quý chị, màu xanh cho quý anh 20 và màu trắng cho bàn để thức ăn.
Hiếu mua hoa Minigarnation để cắm ly và tặng các chị trình diển áo dài.
Đến nơi khoảng 5:30pm thì quả thật, một số các AC đã đến. Bên trong, LVThạnh đang sắp xếp ghế ngồi để chụp hình lưu niệm. TTĐức và HMQuang chuẩn bị sân khấu. Hiếu đứng bên ngoài để hướng dẩn chỉ chổ đậu xe. TLV Vang thì trên đường pick-up Heo quay ở New China Station BBQ ( bên cạnh chợ Lion ) và mua bánh mì Đức Hương. CB do NHThiện chở lên từ Nam Cali..
Các bạn và các chị lần lượt chụp hình chung lưu niệm qua ống kính của 2 phó nhòm TDTín và LVThạnh. Phó nhòm chính thức LVLong cũng có mặt nhưng bị đau chân khi đến SJ nên phải chống gậy, không làm nhiệm vụ bình thường được.
Hình ảnh áo thủy binh gợi cho chúng ta nhớ lại ĐH2015 ở Houston.

Gần 6pm thì hầu hết đều đã có mặt. Các NT19 và NĐ21 cũng đã đến. Kiểm điểm quân số thì thấy còn thiếu TQĐức, HTDân và PCHoàng.
Nấn ná chờ thêm 15’ nửa, vẫn chưa thấy bóng dáng của quý bạn nầy, chúng tôi đành bắt đầu. Sau đó thì AC TQĐức đến, mang theo 2 chai Yao Ming, còn Dân và Hoàng cuối cùng không đến được.
( Sau HN, hỏi thăm thì biết Dân bận đi công tác khẩn, còn AC Hoàng thì con gái vào giờ chót phải out of town 2 ngày, hai OB phải ở nhà giử cháu !!! )
Một ngẩu nhiên nửa là có 2 cặp bố con 20/21: TXuân/ NQNghi và VHLý/VNMỹ.
TLV kiêm TBTC Vang lên chào mừng và cám ơn tất cả AC20 và khách.
HT Thành tiếp theo, nhắc đến ĐH2020.
Đêm HN bắt đầu với buổi ăn chiều. Chúng tôi chỉ chọn vài món: Heo quay và càri gà ăn với bánh mì + Salad + Chả giò tôm cua + Gỏi cuốn tôm thịt + Gỏi Thái Lan. Món gỏi Thái Lan do chị PNBích làm tặng.
Desert thì có dưa hấu + nho + cantaloupe + khóm do chị HMQuang mang đến.
Chương trình Nhạc Thính Phòng bắt đầu lúc 8pm với những giọng ca 20. Và chấm dứt qua tiếng hát em gái DTTùng ( bà xả VNMỹ 21 ) với bản nhạc “Nha Trang ngày về”.
Trong khi chờ đợi chương trình dạ vủ và cũng để cho anh Vương Tử ( chơi nhạc đệm ) nghĩ xả hơi, LVChâu lên sân khấu kể chuyện vui + loan báo tin tức sơ khởi về ĐH2020 và giới thiệu tiết mục trình diển áo dài với 3 chị Tín, Thiện và Thành. Chị Thành giới thiệu áo, đề nghị các chị sẽ may cùng một kiểu ( không cổ, viền màu trắng cổ và tay ).
Áo dài nầy cũng chưa phải là mẩu áo sau cùng. Các chị Nam Cali. sẽ chọn thêm vài mẩu áo nửa rồi mới quyết định.
Trước đó mấy ngày, Thành gọi lên cho biết sẽ có thêm tiết mục trình diển áo dài do 3 chị Tín, Thiện và Thành. Và tiết lộ thêm áo dài cho ĐH2020 sẽ do HC2 Nam Cali. bảo trợ. Các chị đi lùn các tiệm vải ở Bolsa tìm vải. Nhiều kiểu đẹp nhưng không có đủ số lượng mình muốn ( tối thiểu 75 đến 80 xấp vải). Cuối cùng có 1 tiệm có đủ 75 xấp vải. Ba chị may áo dài khẩn cấp để kịp trình diện trong ngày thứ 7.

Hơn 9:30 thì chương trình dạ vũ bắt đầu. Một số ra sàn nhảy, có HNKhang lần đầu tham dự sinh hoạt 20. Một số còn lại, ra ngoài sân tiếp tục hàn uyên và uống rượu vang + CB.
Gần 11pm, tất cả trở vào, lên cùng lắc lư qua các LK Tình Lính và Lính Mà Em do chị Thúy Cung và TTĐức trình bày.
Buổi tiệc HN chấm dứt đúng 11pm.
Tất cả lần lượt ra về, hẹn gặp lại nhau lần nửa trưa hôm sau tại nhà hàng Phở Ý.

   HN ngày 04 tháng 08 năm 2018/ Hình ảnh: TDTín
Pro show 1 Đêm HN / LVThạnh

Hậu HN2018:

    Hẹn nhau 11:00am tại Phở Ý, ăn trưa trước khi các bạn ở xa lên đường trở về nguyên quán.
Phở Ý có món bánh xèo seafood đặc biệt, ngoài ra còn có thêm bánh cuốn, bò lúc lắc và cánh gà chiên nước mắm.
Hôm nay, có thêm chị LVThạnh ăn chay với hai chị LVLong và LVChâu.
Còn lại 2 chai CB, đủ để chúng ta vui thêm một lần nửa.
Chụp hình lưu niệm trước khi chia tay.
Trước đó, có cháu Trung, trưởng nam AC DTTùng mang cháu trai đến trình diện quý “ông bà 20”.


   Hậu HN ngày 05 tháng 08 năm 2018/ Hình ảnh: TDTín

Còn quý mến nhau mới tìm về với nhau. Tình thân 20 vẫn tồn tại và sâu đậm sau 48 năm ra khơi.
Những ồn ào vui vẽ, những tiếng cười rộn ràng hiện trên những khuôn mặt trên dưới thất tuần. Sau 2 ngày hội ngộ, vẫn có cảm tưởng như chưa đủ.
Tất cả tạm chia tay, hẹn gặp lại thật đông đủ một lần nửa vào ĐH2020 tại Nam California……

Bên lề HN2018:

Trước hết em cám ơn Trùm Vang đã đứng ra tổ chức buổi họp mặt này, cám ơn các bạn Châu, Hiếu, Quang đã diều hành buổi họp mặt rất là thành công. Cám ơn tất cả anh chị Hổ Cáp 2 Bắc Cali đã bỏ rất nhiều công sức và tiền bạc để cưu mang những kẻ ham .....vui chúng em.
Em tới nhà thằng con ở Bắc Cali mấy ngày trước, tới chiều thứ bẩy em ghé lại hotel để đi cùng phái đoàn Nam Cali.
Em hỏi bác CCV là các bác ở đâu, bác ta trả lời là đương ở lobby ..."uống rượu" Mặc dù em hơi ngạc nhiên nhưng cũng ghé lobby, em tới đó thì chả thấy ai cả, (may cho bác ấy, bác còn ở trong Quân Đội mà cho tọa độ như vậy thì chỉ còn cách .... đi bộ về) em ngó vô cái phòng cạnh đó chỉ thấy rất nhiều người đang học vẽ.
Em ra ngoài ngó quanh quẩn nhưng không thấy ai cả nên đành phải gọi bác ấy thêm một lần nữa.
Bác ấy ra tận cửa đón và ...."mời" em vô cái phòng mà mọi người đang học ....vẽ Té ra đó là cái quầy bán rượu nhưng vì có lớp dậy vẽ nên chỉ còn một cái bàn khuất ở góc phòng cho các bác ngồi.
Ngồi được một lát thì mọi người đồng ý ra cái patio bên ngoài để được nói chuyện thoải mái hơn.
Gần tới giờ MNGN thì bác Chí đứng dậy vô hỏi họ cái "bill" cho 9 ly bia rồi bác ra ngoài ngồi chờ, cùng lúc đó thì em nhờ bác CCV vô lấy cho em ly nước. Chắc là quầy bar còn đương thắc mắc giữa "bill" và "check" thì may quá bác CCV vô, họ hỏi bác cái gì và bác trả lời ra sao mà một lúc sau họ mang ra ....thêm 9 ly bia nữa.
Mọi người nói là chúng tôi không có gọi thêm mà phải đi bây giờ.
Lúc đó người mang rượu ra nói rằng OK 9 ly này "in the house" quý vị cứ uống đi" Thấy thế bác Chí nói thôi được tôi trả cho 5 ly, lúc đó người mang rượu ra nói OK tôi chỉ tính tiền 3 ly thôi.
Khi chúng em tới Hội Quán Người Việt thì các bác đã ở đó khá đông rồi, em thấy bác Quí "đen" đã bớt đen rồi chắc tại cái đầu bạc đã phản chiếu trên làn da của bác.
Bác bb sau khi đi.....hút mỡ bụng xong thì cũng lấy lại được ít nhiều phong độ ngày trước mặc dù cái thẹo ở bụng rất dài. Cũng may tai qua nạn khỏi. Bác Dân và bác Dũng rùa vắng mặt bất hợp pháp.
Chắc là bác Dân ....sợ chúng nó.... đè đầu cỡi cổ hay là bác vẵn còn đeo bảng "đồ dễ bể xin nhẹ tay" rất may là ngày hôm sau thì bác ấy xuất hiện nên chúng em cũng nhẹ tay. Nhìn thấy bác Dân khỏe mạnh thì chúng em cũng mừng cho bác ấy.

Kỳ họp này có hai "Bác Sĩ" một Bác Sĩ trường thuốc và một Bác Sĩ trường đời. Bác Sĩ trường thuốc thì thấy bệnh nhân nhiều quá nên lúc nào cũng sợ..."bệnh" Bác ấy không dám uống nhiều rượu sợ đi về ......"'lộn nhà"
Còn Bác Sĩ trường đời thì uyển chuyển hơn, lúc....cứng, lúc...mềm, lúc co lúc dãn nên chúng em gọi bác ấy là bác sĩ "giây thung"
Kỳ này ngoài những ca sĩ thường lệ có xuất hiên. thêm nhiều tài năng mới. Đó là NM Hiếu, HN Khang, LV Thạnh.
Giọng ca của bác Hiếu là giọng ca "cua đào".
"Ai mua tôi, tôi bán tôi cho, không ai mua tôi cũng cho luôn" cũng vì thế mà mỗi lần đi chơi là bác ấy lại phải ..."vất vả" không biết chọn ai đi cùng.
Bác Vũ Sư Khanh dậy nhảy....đầm rất hay vì thế cứ gần...một năm (không phải chín tháng đâu nhé) là hoc viên thành tài bác ấy lại phải ....kèm học viên mới.
Ngày hôm sau thì tổ chức ở nhà hàng nên không chạy tới chạy lui được.
Tóm lại kỳ tiểu hội ngộ này rất là thành công, đồ ăn rất ngon và quá dư thừa.
Đặc biệt là cái tình 20 đã làm cho chúng ta cảm thấy rất vui và rất là ấm áp. Một lần nữa em cám ơn các anh chị Bắc Cali.
Em chỉ tiếc có một điều là không bác nào mang ....... tiền về được

MKPhụng

Kính các cụ.
Em về lại Seattle tối hôm qua, giờ này ngồi viết thư cám ơn các cụ ở San hố dề, các cụ ở đó chơi bảnh vô cùng, khoản đãi bạn bè toàn thức ăn ngon lại dư thừa chứ không thảm như HN 2017 ở xứ em, cũng xin cám ơn các cụ khắp bốn phương trời về tham dự rất đông ( Ăn chùa mờ lị) để chúng ta có dịp ăn tục nói phét.
Lần này em gặp sư huynh lùn đen, chàng cho biết sau khi mổ về cơ thể thay đổi khiếp lắm, từ 1 cụ 71 đã trở thành 1 tay 17 bẻ gẫy sừng trâu, có lẽ sư huynh là quới nhơn nên gặp diệu thủ thần y, không giống như em vốn nà bần cố nông nên gặp phải sát nhân danh y sau khi mổ về đang từ 1 thằng 69 hóa thành 1 lão 96 khiến cho bà hàng xóm khi gặp em đã chỉ ngón tay cái xuống đất và hát “ Ông lái đò giờ đây già yếu lắm” thiệt là chán mớ đời.

Cũng lần này em còn được cụ Tiêu xì dầu cho biết sau mấy chục năm nghiên cứu cụ đã phát giác ra nghề nghiệp giống nhau của 1 thằng bác sĩ nhất là bác sĩ chuyên khoa đẻ đái với 1 thằng đi giao pi xà, cả 2 thằng này đều được nhìn, được sờ, được ngửi nhưng không được ăn, thằng nào liều mạng ăn 1 phát là cuộc đời vất vả ngay. Đúng nà 1 phát giác vĩ đại.
Nhìn thấy các cụ ở Cali đông vui, còn xứ em chán ơi là chán, năm tới em sẽ xin thuyên chuyển về đó.
Thân

NVHùng

CÁM ƠN ĐỜI CÁM ƠN NGƯỜI
Hội Ngộ "Hâm Nóng Tình bạn" San Jose 2018 :

    Hai năm đã theo dòng thời gian trôi qua thật nhanh. Lần trước tôi cũng đến San Jose vào một ngày mùa hè của tuần lễ cuối tháng tám 2016 trong một buổi chiều nhạt nắng với một nỗi buồn thê lương để cùng các bạn tiển đưa một người bạn cùng khóa 20 Đệ Nhị Hổ Cáp và chung phòng Alpha 5 ngày xưa của một thời Sinh Viên Sĩ Quan trong Quân Trường Áo Trắng.
Nhưng lần nầy 2018, tôi trở lại "Thung Lũng Hoa Vàng" với một tâm trạng hoàn toàn khác hẳn. Với một niềm vui hớn hở vì trong chốc lát nữa đây sẽ tay bắt mặt mừng khi gặp lại những gương mặt thân thương của bạn bè cùng khóa. Có những người bạn đã gặp nhau nhiều lần trong những kỳ đại hội hay hội ngộ trước, nhưng cũng có những người bạn mới gặp lại lần đầu sau 48 năm từ ngày ra trường. Theo danh sách tham dự được quan Quản Gia LV Châu công bố trong Trang HN 2018 thì ngoài các Trưởng Lão của môn phái ĐNHC thuộc Nam-Bắc Cali còn có thêm các Trưởng Lão cao thủ 20 ở xa về tham dự như Bắc Cái Hoa Trùng Dương TĐQuí từ Montreal-Canada, Tây Độc Hùng BB từ Seattle-WA, Vương Trùng Dương ĐCChí từ Dallas-Texas, Nam Đế Phó Nhòm Houston LVThạnh và đặc biệt nhân vật ca bài “Come back to Sorento” là Đông Tà TGĐịnh người cựu ĐĐT/ĐĐ2 kiêu hùng năm xưa đến từ New Jersey.
Sau khi làm thủ tục check-in tại cùng Hotel khi tham dự Đại Hội Cựu SVSQ/NT vào năm 2009. Tôi và bà xả Tammy lái xe đến Ánh Dương Club và vào parking phía sau theo lệnh của quan Hiếu nhái đang đứng chờ trước cửa.
Lấy camera và tripod đi vào hội quán thì gặp ngay lão Hùng Bò Bía. Lão nầy sau cái màn chơi Harakiri cắt đi một khúc ruột làm bà xả hắn xĩu luôn trong nhà thương, nhưng vì nợ trần còn thiếu chưa pay-off nên hắn vẫn còn sống nhăn răng và chỉ hơi gầy hơn lúc gặp ở kỳ HN 2017 Seattle một tí.
Nhờ các quan T.T.Đức, D.T. Tùng, L.N. Cục và các quan khác đến sớm từ trước giúp một tay sắp xếp ghế ngồi cho quí Phu Nhân để chụp hình group còn các đại quan nhà ta thì cứ vui vẻ tự do thao diễn nghĩ đứng phía sau.

Sau màn chụp hình là đến màn ăn nhậu . Cám ơn quí HC2 Phu Nhân và quí đại quan địa phương đã bỏ nhiều công sức và tài chính để lo vấn đề ẩm thực cho hơn 70 cái bao tử của bạn bè và khách mời. Đặc biệt cũng xin cám ơn Ông Dám Đốc Tín Đé đã thành công trong việc kêu gọi MTQ cho quỹ CB và các quan địa phương cũng đã tiếp đạn bằng các chai CB và rượu wine để cho bạn bè có cơ hội Dzô Dzô.

Sau khi bụng đã hơi căng vì thức ăn ngon và vài ly CB. Dám Đốc Tín Đé lên sân khấu cầm micro để nói lời cám ơn đến các bạn MTQ đã quá nhiệt tình đóng góp vào quỹ CB đến mức bội thu và vì lo ngại phe ta sẽ không uống hết số lượng CB nên phải đành cám ơn bạn bè để xin khóa sỗ.

Quan N.M.Hiếu cũng lên sân khấu để giới thiệu đến các bạn và nói lời cám ơn đến chủ nhân của Ánh Dương Club đã dành mọi sự dễ dàng cho BTC trong việc thuê địa điểm và tiếp theo là giới thiệu nhạc sĩ One Man Band đảm trách chương trình Nhạc Thính Phòng HCNN và Dạ Vũ đêm nay.
Sau khi Quan Hiếu tuyên bố: "Chương trình văn nghệ HCNN ....bắt đầu". Ca Sĩ cây nhà lá vườn lên sân khấu để mở đầu phần văn nghệ là Chị Tín-Hương với bản nhạc :"Về đây nghe em".


Ca Sĩ tiếp theo trong chương trình là Bà Chủ Tịch Thúy Cung với ca khúc : "Cho em quên tuổi ngọc".
Ca sĩ Thúy Cung nầy ca "quá phê" đến nỗi làm cho hai khán giả ái mộ phải cầm hoa lên sân khấu để trao tặng.
Vì quan Tóc Đỏ là phe khách đến từ phương nam đến nên chỉ được "hít" người đẹp! Nhưng mà đến phiên quan Thầy Tu Peter Lâm là phe chủ xị tại địa phương thì ngược lại thay ca sĩ Thúy Cung nầy lại tặng cho ông nầy một cái kiss nồng cháy để cám ơn. Không biết có phải vì do ảnh hưởng của vài ly CB hay vì quá bất ngờ mà bạn ta e thẹn đến đỏ mặt.
Ca Sĩ thứ ba trong chương trình là Tuyết Hoa (Phu Nhân của HC2 T.T.Đức) với ca khúc Tình Nồng Cháy.
Được Quan NM Hiếu giới thiệu một giọng hát mới xuất hiện lần đầu trong các chương trình HCNN của K20 ĐNHC đến từ Houston, Texas. Phó nhòm Tony Thạnh bước lên sân khấu với ca khúc "Xe Hoa Một Chiếc" với nhạc điệu Tango.
Tiếp theo chương trình với đôi song ca HC2 là thành viên nổi tiếng trong Đoàn Du Ca Bắc Cali : Ngọc Hòa và Minh Quang.
Quan N.M Hiếu là Ca Sĩ thứ sáu trong chương trình lên trình bày ca khúc "Ai về sông Tương".
Phần nhạc thính phòng HCNN được kết thúc với Ca Sĩ Đức Beau với phong cách trình diễn rất tới bến làm cho hai bạn khác cùng khóa cùng tên nhưng khác họ được yêu cầu đi lên sân khấu để chụp tấm hình lưu niệm TAM ĐỨC HỘI NGỘ gồm Đỗ Văn Đức, Trần Tuấn Đức và Tiêu Quang Đức.


Trước khi chấm dứt phần Nhạc Thính Phòng. Quan N.M.Hiếu giới thiệu đến các bạn một khách mời đặc biệt có nhã ý góp vui vào phần văn nghệ HCNN.
Ca Sĩ Bích Thủy nầy chính là em gái của HC2 DTTùng và cũng là Phu Nhân của Niên Đệ NM2 Vũ Ngô Mỹ. Với một giọng ca truyền cảm trong Ca Khúc "Nha Trang Ngày Về" đã đưa các Trưởng Lão K19, K20 và K21 trở về quân trường áo trắng bên cạnh những người tình xưa.
Thay cho lời kết của phần I HN San Jose 2018 : Nhạc Thính Phòng HCNN. Một lần nữa, tôi xin viết lại những dòng chữ của 15 năm về trước trong bài viết cho Đặc San ĐH San Jose 2003 kỷ niệm 33 năm ra khơi.
"- Cám ơn đời đã cho tôi gặp được những người bạn rất tốt, từ những bước đầu binh nghiệp đến khi tàn cuộc chiến và luôn cả bây giờ.
- Cám ơn các bạn HC2 trong Ban Tổ Chức Hội Ngộ "Hâm Nóng Tình Bạn" San Jose 2018.
- Cám ơn quý Phu Nhân, những người bạn đời yêu quý của các HC2. Nếu không có các chị khuyến khích và giúp đỡ từ công sức và tài chính thì anh em cùng khóa 20 ĐNHC của chúng tôi sẽ không có được hai ngày Hội Ngộ được xem là thành công, đầy tình bằng hữu thắm thiết và những kỷ niệm mà chúng tôi không thể nào quên được.
- Các bạn thân mến, được gia nhập vào Khóa 20 Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang, được làm bạn với những người có tinh thần hào hùng biết đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau, là một điều may mắn và vinh hạnh cho cuộc đời của tôi."
Hẹn gặp lại các bạn trong kỳ ĐH2020 tại Nam California".

Thân mến,
Phó Nhòm Houston LVT & Tammy.Video clip Về Đây Nghe Em - Thái Hương / Thực hiện: LVThạnh
Video clip Cho Em Quên Tuổi Ngọc - Thúy Cung và Tình Nồng Cháy / Tuyết Hoa / Thực hiện: LVThạnh
Video clip Xe Hoa Một Chiếc - Tony Lê / Thực hiện: LVThạnh
Video clip Xin Một Ngày Có Nhau - Ngọc Hòa & Minh Quang + Ai Về Sông Tương - Minh Hiếu + Yêu Em Dật Dờ - TTĐức / Thực hiện: LVThạnh
Video clip Nha Trang Ngày Về - Bích Thủy / Thực hiện: LVThạnh
Video clip Chiếc Lá Mùa Đông - Tony Lê / Thực hiện: LVThạnh


( Tài liệu và Thơ do hai bạn Nguyễn Xuân Dục Trần Gia Ðịnh cung cấp.
Hình Huấn Nhục trích trong Album HN của bạn Ðổ Minh Hào
Đại Hội kỳ I tường trình bởi Đinh Văn Chính
Đại Hội kỳ II tường trình bởi Lê Văn Châu
Đại Hội kỳ III tường trình bởi Huỳnh Văn Bảnh
Đại Hội kỳ IV tường trình bởi Lưu Ngọc Quang và Lê Văn Châu
Đại Hội kỳ V tường trình bởi Chị Nguyễn Văn Thước
Đại Hội kỳ VI tường trình bởi Chị Nguyễn Văn Thước
Du ngoạn tiền Hội Ngộ 2017 tường trình bởi Huỳnh Văn Bảnh
Hội Ngộ 2017 tường trình bởi Chị Lê Văn Tài
Hội Ngộ 2017 du ký viết bởi Ngô Thiện Tánh
Ký sự HN2017 tường trình bởi Mai Kim Phụng
Hội Ngộ 2018 tường trình bởi Lê Văn Châu )

( Trở về đầu trang )

[ Trang Hải Trình ]