Hồi Ký 20 ( Trở về trang Hải Trình )
  Tu chỉnh mới nhất ngày 24 tháng 04 năm 2022 Bản quyền (c) Đệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT  
Hai mươi tháng Bảy năm nao,
Hơn hai trăm sáu lao xao hành trình.
Giã từ cha mẹ người tình,
Balô nặng gánh, hải trình Nha Trang ............


       Bốn câu thơ đầu tiên trong bài thơ "Ðể tưởng nhớ những ngày đã qua" của HC2 Nguyễn Xuân Dục đã gợi ý cho chúng ta viết lại những dòng hồi ký dưới đây. Với một ước vọng nhỏ nhoi là mang lại những kỷ niệm buồn vui cho những người bạn Hai Mươi, cách đây hơn năm mươi năm, làm thân trai thời ly loạn, đã "xếp bút nghiên theo việc đao binh" lên đường đi theo tiếng gọi của Ðại Dương hầu thực hiện mộng Hải Hồ.
Hơn nhiều thập niên qua, một số bạn hiền đã nằm xuống, trước, trong và sau cuộc chiến. Tất cả Hổ Cáp 2 xin nghiêng mình vĩnh biệt các bạn hiền. Những người bạn Hai Mươi còn sót lại, dù còn ở lại Quê Hương hay đang lưu lạc xứ người, hãy cùng nhau hồi tưởng lại những ngày đầu tiên, do thời cuộc đưa đẩy, chúng ta đã gặp nhau. Những ngày tháng đầu của năm 1969 .........


       Tháng 06/1968, Lệnh Tổng Ðộng Viên được ban hành sau biến cố Tết Mậu Thân.
Từ tháng 01 năm 1969 đến tháng 03 năm 1969, Khóa 20 Sĩ Quan Hải Quân được tuyển mộ và hoàn tất thủ tục nhập trại Bạch Ðằng II.

Quân số lên đến 8 trung đội tính đến cuối tháng 04 năm 1969.
  • Trung Ðội 1: TĐT Nguyễn Hùng Tâm.
  • Trung Ðội 2: TĐT Hoàng Thế Dân.
  • Trung Ðội 3: TĐT Nguyễn Văn Xê.
  • Trung Ðội 4: TĐT Ngô Văn Vũ.
  • Trung Ðội 5: TĐT Ngô Nguyên Trực.
  • Trung Ðội 6: TĐT Nguyễn Minh Cảnh.
  • Trung Ðội 7: TĐT Tô Ngọc Diệp..
  • Trung Ðội 8: TĐT ...( ?? ).

Tình thân 20 đã bắt đầu khi có 4 bạn kết nghĩa với nhau lúc mới vào trại Bạch Đằng II: Vỏ V. Côi, Nguyễn A. Dũng, Dương T. Tùng và Bùi T. Công.
Rồi có thêm 9 bạn nữa kết nghĩa: Phan N. Long, Lưu A. Huê, Lưu N. Quang, Nguyễn V. Đệ, Nguyễn Hải, Tôn L. Thạnh, Huỳnh H. Lành, Ngô N. Trực và Nguyễn X. Dục.
Và thêm nhóm Lục Mạch Thần Kiếm: Trần Đ. Phước, Nguyễn V. Long, Trịnh C. Đoàn, Bùi Đ. Hoan, Đặng N. Khãm và Lê T. Lực.
Tất cả lên đường thụ huấn tại Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung, dưới quyền hai Chuẩn Úy C/B Nguyễn Văn R. và Trần Văn H. vào tháng 05 năm 1969.
Thêm 7 bạn kết nghĩa với nhau: Đoàn H. Trí, Phan X. Sơn, Nguyễn M. Quan, Nguyễn V. Lộc, Ngô V. Long, Phạm V. Thì và Lưu V. Nở.
( Sau biến cố 30/04/1975, lưu lạc và định cư xứ người, nhóm 7 bạn kết nghĩa có thêm:
-Thành viên mới thứ nhất: gia nhập nhóm từ 10 năm nay, cao thủ danh trấn giang hồ, thiên hạ vô địch: Đệ nhất kiếm Trương M. Lộc.
-Thành viên mới thứ hai: gia nhập nhóm từ môt năm nay, cũng là cao thủ thượng thừa với nhóm Lục mạch thần kiếm, nhất dương chỉ của xứ Đại ly: đó là Công tử Đoàn H. Lượng.
Nhóm nầy hiện còn: Đoàn H Trí, Nguyễn V. Lộc, Ngô V. Long, Phạm V. Thì, Trương M Lộc, Đoàn H. Lượng.
Cần thêm một cao thủ nửa để cho đủ nhóm 7 người của Les Sept Mercenaires.
)

Tại đây, khóa được chia làm 2 Ðại Ðội A và B, mỗi Đại Đội có 130 khóa sinh, tổng cộng 260 người.
Danh xưng là khóa 2/69 Tiểu Ðoàn Trần Bình Trọng.
Khóa được nổi tiếng vì tinh thần kỷ luật và tự chỉ huy.
Ðiều nầy không ngạc nhiên lắm vì trước đó 2 tháng, khi còn là khóa sinh trong trại Bạch Ðằng II, mỗi ngày đều chạy và tập diễn hành.

Mãn khóa ngày 10 tháng 07 năm 1969 tại Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung sau 9 tuần cơ bản quân sự.
       Đến ngày 18 tháng 07 năm 1969 thì được chuyển vận ra Nha Trang trên HQ 406 gồm 267 khóa sinh, bao gồm 260 khóa sinh vừa mãn khóa 9 tuần quân-sự ở TTHL Quang-Trung, thêm 6 khóa sinh là nhân-viên cơ-hữu của Hải-Quân, và 1 khóa sinh nữa là Th/úy CB Ngô V. Các.
Phan Thiệu Đường, học xong căn bản quân sự Quang Trung, về lại Sài gòn và đi Hồng Kông sau đó. Ba sinh viên xin chuyển ngành là: Nguyễn Văn Huệ học Sĩ Quan Thủ Ðức, Ngô Văn Các nguyên là Thiếu Úy CB trở về Bộ Binh. Còn Nguyễn Hữu Hải thì sau 2 tuần lễ Huấn Nhục, được thuyên chuyển về Sài Gòn làm việc cho Bộ Chỉ Huy Lực Lượng Thám Sát tỉnh Gia Định.
.... Hai mươi tháng Bảy năm nao,
Hơn hai trăm sáu lao sao hành trình.
Giã từ cha mẹ người tình,
Balô nặng gánh, hải trình Nha Trang.
Quân trường trực chỉ mở màn,
Bắt đầu Huấn Nhục, ngỡ ngàng đời trai ........

Khóa 20 rời HQ406 và nhập quân trường Nha Trang trưa ngày 20 tháng 07 năm 1969.

Nhằm ngày Chủ Nhật, các đàn anh khóa 19 đều đi bờ, chỉ còn một số nhỏ trong quân trường ra đón tiếp.
Tại đây, những lời chào mừng đầu tiên là:
" ..... Hai mươi nghe đây, kể từ giờ phút nầy, các anh không còn là những người dân sự tà tà và yếu hèn nữa. Tự do của các anh sẽ đặt dưới kỷ luật của Quân Trường. Mọi chống đối sẽ bị trừng phạt nặng nề. Chúng tôi có nhiệm vụ hướng dẩn các anh ... Còn anh kia, ai cho phép anh đeo lon? anh phải tháo ra ngay!!! Tất cả các anh hãy theo lệnh tôi....... Mang balô lên vai và chạy theo tôi để chào mừng quân trường ....."
Khóa 20 bắt đầu trải qua giai đoạn Huấn Nhục từ đó.
Một vài kỷ niệm trong thời gian huấn nhục:
- Bạn Vương Thế Phiệt là người bị phạt quân đầu tiên về tội dấu đường dưới gối. Bạn bị phạt phải ăn cho hết đường, kể cả bao nylon ...
- Kế đến là bạn Trần Ken bị phạt kéo trên vỉ sắt về tội "chống đối".
- Bạn Nguyễn Xuân Dục là người bị phạt đứng nắng đầu tiên.
- Bạn Bùi Thành Công và một vài bạn khác phải đọc thực đơn mỗi buổi ăn vì nhỏ tuổi nhất.
Hai mươi con số liêu trai,
Bị trên Mười Chín, dưới dài kéo thân.
Ngày đầu lôi kéo Trần Ken,
Thị oai dằn mặt, kên kên đầy đường.
Lại thêm Thế Phiệt chạy thường,
Vì mê đồ ngọt, bao đường nuốt luôn.
Rồi thời kế đến Lưu Quang,
Bé con bị tội phạt quân dài dài.

Ðến ngày thứ nhì của tuần lễ Huấn Nhục thứ hai, khóa đàn em bị tập họp lại và hỏi:
"...Có anh nào không chịu đựng nổi Huấn Nhục, muốn giải ngũ, bước ra một bên. Chúng tôi sẽ cứu xét giúp các anh...."
Bạn Võ Uyên Sao và một vài bạn nữa, có lẽ tinh thần hơi xuống thấp, nên bước ra trình diện. Không ngờ đó là câu hỏi gài bẫy để phạt những bạn nào thiếu chịu đựng.
Và các bạn nầy được lệnh vào thu xếp tất cả quân trang, cho vào đầy balô và trở ra trình diện. Rồi thì hậu quả thế nào, các bạn cũng đã biết. Các bạn đó vác balô ra thao diễn trường và bị bắt dùng đầu đẩy balô vòng quanh sân quân trường !!!!!!
Một vài câu thơ của các bạn trong thời Huấn Nhục.
Của bạn Lưu Ðức Huyến:
........ Bầu trời cảnh Chụt
Thú Hải Quân ao ước bấy lâu nay
Kìa lăn lăn lóc lóc quay quay
Ðệ nhất rách hỏi rằng đây có phải?
Và của bạn Phạm Ðức Phong:
Ð.m. tiên sư cái sự đời
Ðứa nằm hít đất đứa ngồi chơi
Phen nầy ta quyết đi lên núi
Sống với khỉ còn hơn với người .....
Còn rất nhiều kỷ niệm mà chúng tôi không nhớ hết. Xin mời các bạn xem lại trang Huấn Nhục 20 để chúng ta cùng nhìn lại những kỷ niệm có một không hai trong cuộc đời quân ngũ của mình.
Sau khi trải qua giai đoạn Huấn Nhục, khóa 20 được đi bờ lần đầu.
Lễ Bố Con sau đó đã tạo được thân mật giữa hai khóa đàn anh và đàn em. Lễ Bố Con nầy cũng được tổ chức chu đáo, có bạn được tới hai hay ba ông Bố vì mấy ông đàn anh có con không được hài lòng nên nhận thêm để giúp đỡ bạn bè .....
Các tân Sinh Viên Sĩ Quan được đi bờ đầu tiên với PAT ÐEN, được gọi là sĩ quan tàu ngầm. Trong ngày đi bờ đầu tiên nầy, mấy ông Bố có con đi bờ cũng vất vả chạy ngược xuôi lo quân phục cho đàn em .... từ giây thắt lưng đến đôi vớ, đôi giày hay nón cũng đều mượn tạm của Bố hay gặp mấy Bố tà là phải mượn chú bác ........

Rồi thời gian cũng qua mau, ngày lễ gắn ALPHA thật vui và cảm động. Có bạn được cô nhân tình bé nhỏ vùng biển đến gắn cho hay để mặc ông Bố đàn anh lo liệu.
Cũng trong thời gian nầy thành hình ban nhạc 20 gồm những tay chơi nhạc amateur mà sau nầy rất nổi tiếng ......
Và Nguyễn Hùng Tâm, người hùng của khóa 20 đã âm thầm lập quỹ làm Nhẫn Ra Trường cho khóa 20. Đây là một hảnh diện cho Khóa 20 vì là khóa duy nhất trong các khóa Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang có Nhẫn ra trường.
Vào lúc gần Tết, các Hổ Cáp 2 được phép thường niên 2 tuần lễ về thăm nhà. Thế là hơn 200 tân SVSQ lo tìm vé máy bay hay quá giang về thăm gia đình.
Trung đội 7 Cơ Khí do Nguyễn Ngọc Châu làm Trung Ðội Trưởng đã ngấm ngầm đóng góp một số tiền về Sài Gòn để làm thiệp Tết cho khóa 20 mà không qua kiểm soát của đàn anh. Công việc in nầy giao cho các bạn Lê Công Khai, Nguyễn Xuân Dục, Nguyễn Ngọc Châu. Công tác trình bày do Lưu Quốc Bảo thực hiện, in hơn 1000 tấm thiệp với giá thật thấp đối với giá thiệp quân trường do khóa đàn anh thực hiện. Công việc nầy được bảo mật tối đa và phân phối ngay tại Sài Gòn cho mỗi trung đội.... Cũng vì thế, mà sau nầy, được các bạn cùng khóa đặt danh xưng là Trung Ðội 7 Cơ Khí Hoàng Gia ...

       Tháng 2 năm 1970, khóa đàn anh (19) ra trường. Khóa 20 được mang dây vàng. Sau đó, được sự giúp đỡ của HQ Th/Tá Hoàng Minh Tâm và HQ Ð/Úy Võ Thành Tâm cũng như nhờ sự ưu ái của các cấp chỉ huy quân trường thời bây giờ như HQ Ð/Tá Khương Hữu Bá, HQ Tr/Tá Nguyễn Trọng Hiệp, khóa 20 được đặc cách làm lễ chính thức đeo lon Alpha Chuẩn úy, điều mà khóa đàn anh mong muốn nhưng không thể thực hiện được. Ðây cũng là hình thức để đón tiếp khóa đàn em 21, Ðệ Nhị Nhân Mã.
Thời điểm Alpha dây đen, Alpha dây vàng và Alpha Chuẩn úy của khóa 20:
1/ Alpha dây đen: Sau khi Huấn Nhục hoàn tất , nhận bố con đêm Thứ Sáu. Ngày Thứ Bảy Khóa 20 làm lễ gắn Alpha (dây đen, 5 nhánh) và đi bờ Nha Trang.
2/ Alpha dây vàng: Quân Phục Đại Lễ diễn hành trong ngày ra trường của Khóa dàn anh Đệ Nhị Thiên Xứng, thứ Bảy ngày 21 tháng 02 năm 1970.
3/ Alpha Chuẫn Úy: Đeo Aplpha dây vàng được một tuần thì được quyết định cho đeo Alpha Chuẫn Úy (28/02/70) để đón tiếp khóa đàn em 21 nhập trường ngày Thứ Tư 04 tháng 03 năm 1970.
Ngày đón tiếp khóa đàn em đã được thực hiện trong nhiều lo lắng của Ban Chấp hành, lo ngại khóa đàn anh làm quá đáng sẽ có hại đến uy tín khóa cũng như trách nhiệm của quý vị Sĩ Quan liên hệ. Vì trong cùng thời gian nầy, Quốc Hội và Bộ Quốc Phòng đang để ý về việc Huấn Nhục của Hải Quân. Những trường hợp đã xảy ra như: SVSQ khóa 19 Nguyễn Văn M. bị điên vì ngậm cóc; SVSQ khóa 20 Trần Ken bị kéo trên vỉ sắt tróc da tận xuống bụng và lưng ... Những điều nầy ngoài ước muốn của Quân Trường, do đó, các "Ðao Phủ Thủ" đã được đắn đo rất kỹ. Tuy nhiên, vẫn có những đáng tiếc xảy ra. Một số đàn anh 20 hơi quá tay trong thời kỳ Huấn Nhục khóa 21, làm cho Bộ Chỉ Huy Quân Trường phải theo dõi và can thiệp...
........Rồi thì đến kẻ đi đêm,
Thiệu Đường, Hữu Hải, Huệ đen bỏ trường.
Đường thì cao cảnh xuất dương,
Hải thì bỏ lính, bạn thường với dân.
Huệ đi trình diện Lục Quân,
Thế là còn lại hai trăm sáu người.
Kéo cày qua kiếp đười ươi,
Kể từ nòng nọc đứt đuôi làm người.
Bố con lễ nghĩa lôi thôi,
Cũng toàn khuôn mặt một thời đã qua....
Những bạn sau đây đã tạo được danh tiếng cho khóa 20:
- Về phần điều hành có bạn Nguyễn Hùng Tâm, Trần Gia Ðịnh, Nguyễn Hải, Nguyễn Văn Xê ....
- Về văn nghệ, có các bạn: Huỳnh Minh Quang, Phan Thiết Dũng, Phạm Văn Hùng(Hùng Fox), Ðỗ Thế Trác, Trần Kim Hoàng, Ðỗ Thanh Vẽ, Lưu An Huê ....
- Về thể thao, có Nguyễn Hải, Phan Xuân Sơn, Lưu Quốc Bảo, Huỳnh Văn Tài, Ðàm Thanh Tâm, Hồ Ngọc Diệp, Mai Tất Ðắc, Trịnh Công Ðoàn, Trương Văn Hiếu ....

Tiểu Ðoàn SVSQ thuộc TTHLHQ/NT có 4 Ðại Ðội SVSQ. Ðại Ðội 1 và 2 thuộc về khóa đàn anh. Ðại Ðội 3 và 4 thuộc về khóa đàn em.
Thành phần cán bộ khi còn là đàn em:
- Ðại Ðội Phó ÐÐ3: Nguyễn Hùng Tâm
- Ðại Ðội Phó ÐÐ4: Trần Gia Ðịnh
Khi lên đàn anh:
- Tiểu Ðoàn Trưởng: Nguyễn Hùng Tâm
- Ðại Ðội Trưởng ÐÐ1: Nguyễn Hải
- Ðại Ðội Trưởng ÐÐ2: Nguyễn Văn Xê
- Ðại Ðội Trưởng ÐÐ3: Ðoàn Hữu Trí
- Ðại Ðội Trưởng ÐÐ4: Trần Gia Ðịnh
Tổng cộng có 8 trung đội Chỉ Huy và 3 trung đội Cơ Khí.
* Đại Đội I gồm 4 Trung Đội CH và 3 Trung Đội CK:
- Trung Ðội 1 CH: TĐT Nguyễn Minh Cảnh
- Trung Ðội 2 CH: TĐT Lâm Quốc Hùng
- Trung Ðội 3 CH: TĐT Trần Đình Triết
- Trung Ðội 4 CH: TĐT Hoàng Thế Dân
- Trung Ðội 5 CK: TĐT Lê Trọng Lực
- Trung Ðội 6 CK: TĐT Lê Vỉnh Hiệp
- Trung Ðội 7 CK: TĐT Nguyễn Ngọc Châu
* Đại Đội II gồm 4 Trung Đội CH:
- Trung Ðội 1 CH: TĐT Ngô Văn Vủ
- Trung Ðội 2 CH: TĐT Huỳnh Hửu Lành
- Trung Ðội 3 CH: TĐT Trần Tuấn Đức
- Trung Ðội 4 CH: TĐT Phan Văn Minh
Đao Phủ Thủ khóa đàn em 21:
1. Đệ Nhất ĐPT: Nguyễn Văn Độ
2, Đệ Nhị ĐPT: Hoàng Thế Dân
3. Đệ Tam ĐPT: Phạm Văn Cần
4. Đệ Tứ ĐPT: Nguyễn Phúc Khanh
5. Đệ Ngũ ĐPT: Nguyễn Quang Toàn
6. Đệ Lục ĐPT: Dương Thiệu Tùng
7. Đệ Thất ĐPT: Nguyễn Văn Sáng

( Hình minh họa của HC2 Lê V. Thạnh )
Thành phần cán bộ Tham Mưu thì gồm có:
- Ban Ẩm Thực: Trần Duy Tín, Nguyễn Văn Ðệ
- Thư Tín: Nguyễn Kỳ Tuấn Ngọc, Huỳnh Ngọc Sơn
- Trang Trí: Lưu Quốc Bảo, Nguyễn Hùng, Võ Uyên Sao
- Vũ Khí: Đỗ Duy Vy, Lê Quang Khánh
- Tiếp Liệu: Trần Ðức Chấn, Nguyễn Xuân Dục

Trong thời gian nầy, quân trường có tổ chức cho các SVSQ khóa 20 đi thăm Sư đoàn Mảnh Hổ, Đại Hàn ở Tuy Hòa và Duyên đoàn 25 ở Hòn Khói. Khi đi thăm ĐD25 thì đi bằng PCE và có thêm một chiếc LCM8 đi theo để đề phòng.
Tới Hòn Khói tầu không thể cập bến được nên neo ở ngoài và dùng chiếc LCM8 làm taxi đưa các SVSQ vào thăm duyên đoàn. Còn nhớ các Sĩ Quan của duyên đoàn 25 nói ở đây có hai tên VC nhưng chưa muốn bắt vì còn muốn theo dõi, vài ngày trước chúng đi ngang lâu dài tình ái.
Trên đường đi về tầu thì thấy Hạm Trưởng đi ca nô vô duyên đoàn nên Đ/Úy Tâm cho đi thẳng về mà không thèm ghé tầu. Ông nói "giờ giấc của Sinh Viên phải được tôn trọng".
Trên 260 SVSQ mà chen chúc trên LCM8, nếu có chuyện không may xẩy ra thì ai chịu tránh nhiệm? Không lâu thì chiếc PCE cũng bắt kịp và chạy phía ngoài. Lúc về gần tới quân trường Đ/úy Tâm nói với những người ngồi gần ông là ông cũng sợ lắm nhưng không thể để ông Hạm Trưởng muốn làm gì thì làm.
Ngày tháng qua nhanh, những tập tục Hải Quân được diễn lại. Ngày thi mãn khóa được tổ chức với sự lo lắng vì học chơi mà thi thiệt. Do đó, một số SVSQ đã nhờ bóng đèn điện dọc hàng rào phòng thủ làm đèn đọc sách.
Cũng trong thời gian chờ kết quả nầy mà các Tân SQ đă được phái đoàn tuyển mộ thuộc mọi cơ sở của Hải Quân đến thuyết trình và nhận ghi tên tình nguyện như:
- Sở phòng vệ duyên hải: Khoảng 10 bạn tình nguyện nhưng chỉ có những bạn sau đây được nhận:Bạch Xuân, Nguyễn Văn Hùng, Dương Xuân Phong, Đổ Thanh Vẽ.
- Liên Ðoàn người nhái: 18 bạn tình nguyện nhưng chỉ có vài bạn được chọn như: Nguyễn Minh Cảnh, Lê Văn Dũng, Phan Ngọc Lựu, Ngô Minh Hiếu .. còn những bạn khác tự động bỏ hay thay đổi vào giờ chót.
- Sở An Ninh, Hạm Ðội: ??
Kết quả thi ra trường, Thủ khoa ngành Chỉ Huy là bạn Lưu Ðức Huyến. Á khoa là bạn Mai Tất Đắc. Còn Thủ khoa nghành Cơ Khí là bạn Lê Vĩnh Hiệp. Á khoa là bạn Tô Phước Hồng.

       Sau Lễ Mãn Khóa, tất cả tân SQ khóa 20 và gia đình cũng như các Sinh viên trường Quốc Gia Hành Chánh ra tham dự lễ mãn khóa cùng theo HQ501 về Saigon. Và những chuyện tình trên biển, những mối tình gắn bó đã xảy ra trong chuyến hải hành nầy.
Về đến Sàigòn, nghỉ phép được hơn hai tuần thì có khoảng trên dưới 100 tân SQHQ khóa 20 bắt đầu lập thủ tục đi thực tập Ðệ Thất Hạm Ðội của Hải Quân Hoa Kỳ.
Chương trình thực tập kéo dài khoảng hai tháng. Một số may mắn được bổ nhiệm trên những Chiến hạm tiếp tế nên có dịp thăm viếng nhiều hải cảng trong vùng Á Châu như Subic Bay, Hồng Kong, Singapore v.v... Một số kém may mắn, bị bổ nhiệm trên những chiếc Khu Trục Hạm có nhiệm vụ hộ tống Hàng Không Mẫu Hạm nên đành lênh đênh trên biển Thái Bình Dương gần hai tháng, chịu đựng những trận bão khủng khiếp....

Những bạn còn lại, tập họp hằng ngày ở Câu Lạc Bộ nổi để chọn đơn vị và từ giờ phút đó, các bạn 20 đã chia tay mỗi người một ngả để chính thức mang những học hỏi trong Quân Trường ra phục vụ trong các đơn vị Hải Quân thuộc quân lực VNCH.
Trước ngày ra trường, HQ Đ/úy Hoàng Dần có ra quân trường để tuyển mộ các tân SQ k.20 vào Liên đoàn NN. Có trên 15 bạn 20 tình nguyện gia nhập. Về SG trình diện LĐ NN khoảng trên 2 tuần thì các tân SQ ngành CK được lệnh phải trở về BCH/YTTV vì nhu cầu bổ xung cho các CCYTTV và TDYTTV. Trong số có 2 bạn Nguyễn Xuân Dục và Bùi Thành Công.
Bạn Công về trình diện đơn vị mới là CCYTTV/An Thới. Còn bạn Dục thì tình nguyện phục vụ trên HQ331.
Các Tân Sĩ quan 20 tình nguyện đi đơn vị người nhái thì chỉ còn: Nguyễn Minh Cảnh, Phan Ngọc Lựu, Lê Văn Dũng.
Bạn Ngô M. Hiếu gia nhập NN trong khi phục vụ tại LĐ/ĐN 214.
Các bạn tình nguyện về đơn vị phòng vệ duyên hải thì chỉ còn: Nguyễn Văn Hùng, Ðỗ Thanh Vẽ, Bạch Xuân, Dương Xuân Phong và Vũ Hữu Lý.
Phục vụ ở Bộ Tư Lệnh có Tôn Thất Thái, Nguyễn Phùng Xuân, Nguyễn Văn Xê.
Ở Hải Quân Công Xưởng có Nguyễn Xuân Dục, Nguyễn Hữu Thiện ...
Gần 1 năm sau ngày mản khóa, khóa 20 được phép tổ chức họp mặt tại CLB nổi HQ ngày 17 tháng 07 năm 1971.
Công điện gửi đến các đơn vị HQ v/v họp mặt của khóa 20 SQHQ Nha Trang:
TTYC # Các đơn vị trưởng dành mọi sự dễ dãi để các Sĩ quan khoá 20 HQ Nha Trang về họp mặt tại CLB nổi HQ vào ngày 17/07/1971
Mỗi HC2 được đi phép 3 ngày.
Công điện này từ văn phòng TMT/HQ DQThủy ( HC2 Tôn Thất Thái là Tùy Viên )
Và HC2 Trần D. Tín lảnh nhiệm vụ tổ chức họp mặt.

Trong buổi họp mặt có sự hiện diện của thủ khoa Đệ Nhất Hổ Cáp Trịnh Tiến Hùng và điểm nổi bật nhất là từng bạn bước qua vòng tròn tượ̣ng trưng cho chiếc nhẫn của khóa xưng cấp bậc tên tuổi và đơn vị đang phục vụ .
       Ngay sau ngày mãn khóa, một HC2 đầu tiên đã lìa đàn: đó là HC2 Nguyễn Văn Được. Bạn ra đi để lại vợ trẻ và một con thơ.
Kế đến là HC2 Huỳnh Hữu Khương. Bạn là HC2 đầu tiên hy sinh trong trận chiến bảo vệ đất nước. Bạn tử trận trong trận phục kích của VC tại Năm Căn. Được biết bạn mới thuyên chuyển về Hải Đội 5 sau thời gian dài phục vụ tại Giang Đoàn 45 Ngăn Chận. Bạn đã hiên ngang chống trả trận phục kích của VC tại gần cửa sông Bồ Đề, cứu thoát toàn bộ thủy thủ đoàn. Bằng hành động anh dũng, bạn đã ra lệnh thuộc cấp lái thẳng chiến đĩnh đâm vào ngay giữa ổ phục kích và trực xạ vào kẻ thù, tiêu diệt ổ phục kích. Căn cứ Hải Quân Năm Căn có tên đường mang tên Huỳnh Hữu Khương để vinh danh bạn.
Kế đến là bạn Đổ Văn Loan. Bạn đã nằm xuống khi tuổi đời vừa được 24 cùng lúc với NT Trần Thế Trang K13 khi tháp tùng phái đoàn thuộc vùng 4 sông ngòi đi thanh tra.
HC2 Sâm Hồng Minh tử nạn trên cầu tàu BTL/V1ZH ( bị pháo kích ) trong lúc di tản từ Đà Nẳng về Sài Gòn khoảng tháng 03 năm 1975.
Người bạn 20 sau cùng gục ngã trong trận chiến là HC2 Nguyễn Quang Toàn. Theo lời kể lại của một số bạn Hải Quân thuộc các khóa OCS và Thủ Đức thì HC2 Nguyễn Quang Toàn là SQ trưởng toán PCF thuộc vùng 2 Duyên hải về để yểm trợ BTL/LĐNN và căn cứ HQ Cát Lái. Ngày cuối cùng của căn cứ này, bạn Toàn đã tình nguyện ở lại để ngăn cản sự tiến chiếm của VC, và anh dũng thay bạn đã gục ngã cùng với thủy thủ đoàn sau khi những viên đạn cuối cùng đã được nhắm vào kẻ địch.
Rồi cuộc đổi đời sau 30 tháng 4 năm 1975, trong khi tất cả các Sĩ Quan thuộc Quân Lực VNCH bị cầm tù dưới chính sách cải tạo của Hà Nội thì HC2 Võ Văn Vân đã ngấm ngầm sinh hoạt cùng một số chiến hữu bạn trong tù để tìm cách vượt trại gia nhập vào những đoàn quân còn tản lạc sau ngày 30 tháng 04. Bạn đã mất tích cho đến bây giờ vợ và con vẫn còn trông chờ.
Trong khi đó, các HC2 khác như Nguyễn Văn Xê, người cựu Đại Đội Trưởng ĐĐ2 đã gục ngã trong lao tù CS để lại góa phụ trẻ mới cưới vừa trọn năm. HC2 Tô Ngọc Điệp, cựu Trung Đội Trưởng TĐ2/ĐĐ2, cũng đã ra đi tương tự.
Các HC2 khác là Phan Tự Lập và Nguyễn Lập Thành cũng đã vùi thân nơi chốn lao tù Cộng Sản.
Một số Hổ Cáp 2 khác đã lần lượt tử nạn trên đường đi tìm tự do vào những năm 1978 và 1979. Khởi đầu là HC2 Kha Tự Tiếp và Phùng Ngọc Dồi. Hai người bạn này đã âm thầm liên lạc và cùng nhau tổ chức một chuyến mạo hiểm rời VN bằng con tàu gỗ nhưng đã không được tin tức từ đó. Rồi đến các HC2 Lâm Quốc Hùng, Bùi Trịnh Tường, đã bỏ mình trên biển cả trong chuyến vượt biên tại cửa Đại cùng với đàn anh Thiên Xứng 2 Cao Xuân Vũ.
Rồi lần lượt các HC2 Lê Văn Hậu, Nguyễn Đức Thảo, Trần Xuân Thảo, Lưu Văn Nở đã từ trần tại Việt Nam vì bịnh hoạn sau những năm dài bị giam cầm, quản thúc.
Một số HC2 khác tại hải ngoại cũng đã lìa đàn như HC2 Bạch Xuân, người sáng dựng ra trung tâm nhạc ASIA trong cuối thập niên 70.
HC2 Đinh Minh Nhuận, cựu chánh văn phòng cho cố ĐĐ Hoàng Cơ Minh đã ra đi năm 1988 sau cơn bạo bệnh nhưng vẫn còn ấp ủ một lời thề trong ngày mãn khóa. Bạn mất tại Houston, Texas.
HC2 Nguyễn Văn Nhẫn tạ thế tại Washington DC.
HC2 Nguyễn Hùng Tâm, con chim đầu đàn của Khóa 20 ngay từ những ngày chập chững tại trại Bạch Đằng II, dù không được là thủ khoa khóa nhưng bạn vẫn được các bạn đồng khóa nhớ đến qua chiếc Nhẫn Ra Trường cho khóa 20 mà bạn và HC2 Trần Gia Định quyết tâm thực hiện dù trãi qua nhiều khó khăn từ các bạn đồng khóa đến các SQ hướng dẫn. Bạn đã ra đi sau cơn bệnh cúm thường, dù rằng bạn đã hằng luyện tập cơ thể với Đệ Thất đẳng Taekwondo. Bạn Tâm mất tại Saint Paul, Minnesota, để lại người vợ mới đoàn tụ từ năm 1985 và ba người con.
Rồi đến bạn Trần Văn Cần mất tại VN tháng 10 năm 2000. Còn HC2 Trần Đức Chấn thì đã ra đi trong nỗi thương tiếc của vợ và ba con tại San Diego, California.
Tháng 04 năm 2001, HC2 Trần Đức Chấn mất tại San Diego, California, sau khi mang hiền thê và các con đến định và an cư tại đây. Hiện hiền thê và các con của bạn vẫn thường xuyên liên lạc với gia dình Hổ Cáp 2 tại Nam California.
Một HC2 khác cùng họ và tên, HC2 Trần Đức Chấn (VN) mất tháng 07 năm 2007 tại Gò Vấp, VN. Bạn Chấn là Sinh Viên Trưởng Ban 4, Đại Đội 1. Bạn ra đi sau một thời gian dài chửa bệnh.
Người bạn 20 ra đi kế tiếp là HC2 Võ Văn Kiêm ở Mỹ Tho, VN. Bạn đã vội lìa đàn tháng 10 năm 2008 khi gia đình vừa tạm ổn cũng như vừa liên lạc được với khóa.
HC2 Nguyễn Đình Thống mất tháng 11 năm 2009 tại Sài Gòn.
HC2 Lê Văn Thụy trở về với biển cả tháng 05 năm 2010 tại Khánh Hòa.
Rồi đến HC2 Phạm Văn Cần lìa đàn tháng 04 năm 2011 tại Houston, Texas.
Và HC2 Nguyễn Văn Nhất Lãng, người thuyền trưởng chiến đĩnh PCF chuyển tin tức, tiếp tế thực phẩm và chuyển người từ các chiến hạm lớn trong chuyến công tác cuối cùng của Hải Quân VNCH vào những ngày đầu tháng 5 năm 1975. Bạn đã đột ngột ra đi tại Westminster, Nam California cuối tháng 04 năm 2012 trong một tai nạn giao thông.
Sau Đại hội kỳ V tại Montréal, Canada, có thêm 5 HC2 đã trở về với biển cả.
HC2 Nguyễn Văn Gẩm mất tại Virginia tháng 07 năm 2013.
HC2 Đặng Ngọc Khảm ra đi đột ngột tháng 09 năm 2013 tạI Melbourne, Úc Châu.
HC2 Huỳnh Phú tạ thế tháng 11 năm 2013 tại Nam California.
Đầu năm 2014, HC2 Nguyễn Hùng lại bất ngờ ra đi khi bạn cùng gia đình thăm viếng vùng đất ấm ở Orlando, Florida. Thân xác bạn đã được mang về chôn cất tại Montréal, Canada nơi bạn sinh sống.
Và gần đây nhất là HC2 Hồ Ngọc Diệp, người đã mang danh dự về cho đoàn thể thao Nha Trang nói chung và quân trường Nha Trang cũng như khóa 20 nói riêng khi bạn cùng các HC2 Huỳnh Văn Tài, Hà Mạnh Hùng đoạt giải nhất thể thao trong kỳ tranh tài trong toàn vùng .
Bạn Hồ Ngọc Diệp và gia đình đã có dự tính tham dự Đại Hội kỳ VI năm 2015 tại Houston, một ngày trước khi từ giả gia đình và bạn bè, ngày 17 tháng 08 năm 2014, bạn đã nhờ HC2 Trương Đình Quí lo dùm thủ tục mua vé máy bay, đặt khách sạn, với ước mong sẽ được gặp lại những người bạn đồng môn, đồng khóa sau gần 45 năm ra khơi, nhưng như một định mệnh đã an bài, bạn trở về biển cả ngày hôm sau:
Chưa là Thu sao Ngọc Diệp đã bay
Chiếc lá tàn theo cuối điểm ngật ngầy
Bè bạn còn đây sao tung cánh vội
Ôi hải âu hiền tiếc thay! thương thay!!

Tính đến tháng 04 năm 2022, tổng cộng có 63 Cố HC2 đã trở về với biển cả.
* Nguyễn Anh | Lưu Quốc Bảo | Trần Văn Cần | Trần Ðức Chấn | Trần Ðức Chấn | Huỳnh Kim Chiến| Lê Quang Chung | Nghiêm Xuân Chương | Phùng Ngọc Dồi | Hồ Ngọc Diệp | Nguyễn Anh Dũng | Nguyễn Văn Ðăng | Nguyễn Văn Ðệ | Tô Ngọc Ðiệp | Nguyễn Văn Ðược | Nguyễn Văn Gẫm| Lê Văn Hậu | Trần Kim Hoàng | Nguyễn Tấn Hoành | Nguyễn Hùng | Lâm Quốc Hùng | Lê Công Khai | Lê Quang Khánh | Đặng Ngọc Khảm | Lư Thế Khiêm | Huỳnh Hữu Khương | Võ văn Kiêm | Nguyễn Văn Nhất Lãng | Phan Tự Lập | Nguyễn Hoàng Liêm | Ðỗ Văn Loan | Nguyễn Lộc | Lê Trọng Lực | Sâm Hồng Minh |Lương Văn Năng | Nguyễn Văn Nhẫn | Ðinh Minh Nhuận | Lưu Văn Nở | Vương Thế Phiệt | Ðỗ Văn Phú | Huỳnh Phú | Võ Công Phúc | Nguyễn Minh Quan | Phan Xuân Sơn | Ðỗ Văn Sử | Vũ Văn Sức | Huỳnh Văn Tài | Nguyễn Hùng Tâm | Ðinh Ðức Thắng| Ðặng Công Thành | Nguyễn Lập Thành | Nguyễn Ðức Thảo | Trần Xuân Thảo| Nguyễn Ðình Thống | Lê Văn Thụy |Đỗ Quang Tiếng |Kha Tư Tiếp | Nguyễn Quang Toàn | Bùi Trịnh Tường | Vỏ Văn Vân | Nguyễn Văn Xê | Bạch Xuân *

Tưởng Niệm 63 Cố HC2 ( 1970-2022 )
Lễ Thắp Nên Đêm Dạ Tiệc ĐH2022 * YouTube: LVLong & LVChâu

Cho đến trước biến cố 30/04/1975, các bạn 20 sau đây đã được thăng cấp HQ Đ/úy thực thụ:
Trần Đ. Triết, Nguyễn H. Tâm, Nguyễn M. Cảnh, Nguyễn H. Nam, Hoàng T. Dân, Huỳnh V. Tài, Nguyễn X. Dục, Nguyễn V. Vang, Vũ Đ. Thiệu, Mai K. Phụng, Nguyễn V. Chín, Lê V. Dũng, Đỗ V. Sử, Nguyễn A. Dũng, Nguyễn X. Hùng, Nguyễn C. Tâm, Nguyễn V. Xuân, Nguyễn V. Quý, Nguyễn P. Long.
Các bạn 20 sau đây đã có Nghị Định/Đề nghị thăng cấp HQ Đ/úy:
Nguyễn V. Sáng, Trịnh V. Thơ, Lê V. Thạnh.
Hải chiến Hoàng Sa tháng 01 năm 1974 có mặt các HC2: Nguyễn M. Cảnh, Phạm V. Thì, Lê V. Dũng, Nguyễn K.T. Ngọc, Đổ T. Vẽ, Trần Xuân, Phạm N. Bích.
       Sau hơn 30 năm xa cách, giờ đây những chàng Hổ Cáp 20 đã lập lại từng nhóm nhỏ rải rác khắp nơi trên thế giới với những bộ mặt mới và trong cuộc sống mới. Một số vẫn còn ở lại quê nhà. Với sự phát triển nhanh chóng của mạng lưới Internet, trang nhà đầu tiên của khóa 20 đã xuất hiện vào đầu năm 1998 tại tiểu bang Virgina, Hoa Kỳ do bạn Phạm Ðăng Lương tạo dựng với sự thúc đẩy của bạn Nguyễn Văn Huấn. Ðến tháng 3 năm 1999, trang nhà thứ 2 ra đời do bạn Lê Văn Châu đảm trách, thay thế trang nhà đầu tiên và rồi từ đó trở thành nhịp cầu kết nối những bạn 20 còn lại khắp năm châu ......

Đại Hội kỳ 1 * 07/2000 * Huntington Beach - California
Đại Hội kỳ 2 * 07/2003 * San Jose - California
Đại Hội kỳ 3 * 07/2006 * Washington DC
Đại Hội kỳ 4 * 07/2009 * Orlando - Florida
Đại Hội kỳ 5 * 07/2012 * Montreal - Canada
Đại Hội kỳ 6 * 04/2015 * Houston - Texas
Đại Hội kỳ 7 * 07/2022 * Westminster - California
Hội Ngộ 2017 và 2018 * Seattle and San JoseĐại Hội kỳ 3 tháng 07 năm 2006 tại Washington DC :

       Trong dịp ĐH2003 tổ chức tại San Jose, được các Bạn và Phu Nhân HC2 chọn địa điểm Washington DC làm nơi tổ chức cho Đại Hội 2006 kỷ niệm 36 năm ra khơi khóa 20, Tôi, Huỳnh văn Bảnh, đại diện cho các Bạn HC2 thuộc vùng Đông Bắc Hoa Kỳ và Bạn Phạm Đăng Lương, đại diện cho các Bạn HC2 vùng DC nhận lãnh trách nhiệm tổ chức đại hội do các Bạn và Phu Nhân HC2 giao phó.
Sau đó, tôi liên lạc ngay với một số Bạn HC2 tại vùng DC để tham khảo ý kiến. Mười tháng sau, nhân dịp lễ Vu Quy trưởng nữ của Bạn Đỗ Thanh Vẻ ở Hartford, Connecticut; với sự hiện diện khá đầy đủ của các Bạn trong Ban Tân Chấp Hành cùng sự hiện diện của các Bạn HC2 từ Canada, Đông Bắc, Trung Đông, Đông Nam và Trung Nam Hoa Kỳ nhân buổi picnic do Anh Chị Lê văn Tài khoản đãi, chúng tôi đã tiến hành đề cử và sau đó Ban Tổ Chức ĐH2006 đã được thành hình với sự chứng kiến của Ban Chấp Hành gồm có: Huỳnh văn Bảnh làm trưởng ban; bạn Nguyễn văn Huấn đảm trách Phó Trưởng ban; thủ quỹ là HC2 Nguyễn văn Sơn; ẩm thực do Anh Chị Phan Ngọc Long và các Chị HC2 vùng Đông Bắc Hoa Kỳ đảm trách; văn nghệ được ca sĩ nóng bỏng anh chị Lưu An Huê cùng hợp tác với Đỗ Thanh Vẻ và Trần Kim Hoàng; MC do Đinh văn Chính và Hoàng Thế Dân (bạn Dân không tham dự được vào giờ chót nên chỉ có MC Chính phụ trách đêm Dạ tiệc); quà cáp do 3 Ban Lưu Ngọc Quang, Nguyễn Đăng Khúc và Nguyễn Đình Tiến; tiếp tân do anh chị Trần Gia Định nhận lãnh; Anh Chị Tô Phước Hồng lo phần n/Nghi l/Lễ; báo chí đại hội do Bạn Trương Đình Quí với sự hợp tác của bà xã tôi là Lê Kim Cúc và phu nhân HC2 Lê văn Tài.

Trang ĐH2006 được Webmaster Lê văn Châu thiết lập để thông báo tin tức từ Ban Tổ Chức đến toàn thể tất cả các bạn HC2 cùng với lá thư ngỏ do tôi viết để kêu gọi tất cả các gia đình HC2 tiến hành ghi tên tham dự ĐH2006.
Nhân dịp thả neo chùm của anh chị Phan Ngọc Long tổ chức tại nhà hàng Lucky Three ở Falls Church, Virginia; tôi, HT Cung Vĩnh Thành cùng các Bạn ở DC tiến hành tìm nơi tổ chức Đại Hội. Các Bạn ở DC đã hướng dẫn đi xem một số địa điểm để chọn nhưng vì tiền mướn quá mắc và ăn đồ ăn Mỹ nên chúng tôi đi đến quyết định chọn nhà hàng Lucky Three với ông chủ là người Tàu Chợ Lớn và cũng là cựu thành viên trong binh chủng Hải Quân để dể nói chuyện và giúp chúng ta với giá thân tình...
Sau đó, các Bạn tại DC đã đến nhà hàng gặp ông chủ để đặt Menu và giá cả cho hai đêm Đại Hội. Với giá $15 mỗi đầu người ăn buffet cho đêm Tao ngộ thứ Sáu (tối thiểu 200 người) và $25 cho mỗi đầu người cho đêm Dạ Tiệc (tối thiểu là 300 người). Nếu đủ 500 người nhà hàng sẽ dành hết cho chúng ta đêm đó. Các Bạn ở DC tiếp tục trả giá về tiền bia. Vì ông chủ rất thân tình với Hải Quân nên cho giá $1 cho 1 chai bia Heineken (300 chai đêm tao ngộ và 600 chai cho đêm chánh Đại Hội. Rượu Martell với giá $50 một chai; riêng nước ngọt và nước đá thì free). Với giá cả tương đối quá rẻ so với vật giá vùng DC, chúng tôi đồng ý ký giao kèo với ông chủ nhà hàng và đặt tiền cọc $500 ngay.
Sau khi lo được phần chánh nơi tổ chức và giá cả nhà hàng, công việc kế tiếp là ấn định số tiền ghi danh tham dự. Với danh sách ghi danh do bạn Lê văn Châu cập nhật trong trang Đại Hội, chúng tôi bắt đầu kêu gọi các Gia Đình HC2 ghi tên và đóng tiền tham dự. Để tạo thêm phần thích thú cho các Bạn và nhất là các phu nhân, chúng tôi đưa ra chương trình du ngoạn Washington DC, phố Eden và thăm quân trường Annapolis thêm vào chương trình Đại Hội. Và để có đủ thì giờ đi tham quan và mua được vé máy bay rẻ vào ngày thứ Năm, tôi đã đưa thêm chương trình du ngoạn vùng Đông Bắc Hoa Kỳ sau ĐH2006 do tôi hướng dẫn và đã được hơn 20 Gia đình hưởng ứng ngay.
Các Bạn DC tiếp tục tìm kiếm Hotel cho ĐH2006. Quality Inn do bạn Phạm Đăng Lương tìm được ở gần nhà hàng nhưng nhà hàng đòi phải đặc cọc $1000 để giữ phòng. Sau đó, một số bạn đề nghị nên tìm Hotel sang hơn để ở và vì nhân số HC2 tại DC chỉ có 5 bạn, cần tìm Hotel gần phi trường để khỏi lo phần đưa đón, cộng thêm vào các gia đình theo tôi đi du ngoạn sau Đại Hội cần mướn xe để đi nên tôi đề nghị mướn 4 chiếc xe van loại lớn 12 chỗ ngồi sớm hơn 1 tuần để được giá rẻ và để dùng làm phương tiện di chuyển cho những ngày Đại Hội từ Hotel đến nhà hàng và tiết kiệm được tiền mướn xe của các bạn về tham dự. Bạn Nguyễn văn Huấn tiến hành tìm được Hotel Marriott Crystal City nằm gần phi trường Reagan và có bus của Hotel đưa rước với giá Group đặc biệt nhưng với điều kiện chúng ta phải mướn tối thiểu 80 phòng cho 3 đêm đại hội. Chúng tôi thấy không gì trở ngại bởi vì các bạn và phu nhân HC2 rất chịu chơi nên nhờ bạn Huấn ký hợp đồng với Hotel.
Chính nhờ hệ thống internet và Webmaster Lê văn Châu lo cập nhật trang đại hội 2006 thường xuyên nên Ban Tổ Chức liên lạc với nhau rất dễ dàng. Ban quà cáp do bạn Lưu Ngọc Quang lo phần quà tặng như pin cài áo, ly uống rượu vang đã thực hiện 300 cho mỗi thứ và để khuyến khích các gia đình HC2 đi tham dự nhiều hơn, các bạn ở Nam Cali đã tự động đóng góp làm thêm bộ tách dĩa uống trà. Nhưng vì bị bể khi tôi đổi máy bay trên đường mang về New York chỉ còn sót lại khoãng 20 bộ nên tôi quyết định chỉ để tặng cho các bạn trong Ban Tổ Chức và Ban Điều Hành mới mà thôi.


Riêng phần quà tặng Đặc San 2006, lúc đầu do Trưởng ban báo chí Trương Đình Quí đảm trách nhưng sau đó các bạn đề nghị nên giao cho hai bạn Trần Tuấn Đức và Lê văn Châu thực hiện vì Đặc San 2006 chung cho Khóa và cần hai bạn rành về computer để layout và design được đẹp hơn và quỹ Đặc San cũng chính do các Bạn Nam Cali cùng đóng góp và sau đó làm quà tặng cho tất cả Gia Đình HC2. Xin được kể thêm là phần hiệu chính và ấn in còn có sự đóng góp của HC2 Lê văn Long.
Bạn Nguyễn Đăng Khúc lo liên lạc với Sa khóa 22 để làm áo Polo và nón đi biển nhưng vì tiệm may đóng cửa nên phải nhờ cựu phạn xá phó Nguyễn văn Đệ đảm trách vào giờ chót. Chúng tôi sợ không làm kịp, không đúng màu hoặc không đúng size và làm áo Polo quá dư nhưng sau cùng quà order đã đến tay các Bạn và không đủ để bán nhất là nón đi biển làm rất đẹp nên tiếp tục nhận order thêm.
Danh sách ghi danh tham dự Đại Hội đã có hơn 100 gia đình nhưng sau đó vì gặp khó khăn về kinh tế cũng như bận chuyện gia đình nên cuối cùng chỉ còn 71 Gia Đình HC2 tham dự. Đặc biệt có 4 Gia Đình ở Âu Châu về tham dự gồm Gia Đình Lê Quang Chung ở Pháp, Gia Đình Nguyễn Phúc Vĩnh Viễn đến từ Thụy Sĩ, Gia Đình Nguyễn văn Chín và Phạm văn Hùng đến từ Hòa Lan. Ở Úc Châu có Châu Phúc Yên đến từ Sydney và Gia Đình Phạm Ngọc Tiền đến từ Melbourne.

Vào cuối tháng 4 năm 2006, nhân dịp mùa hoa anh đào nở rộ tại DC, tôi rủ anh chị thủ quỹ Nguyễn văn Sơn cùng đi với vợ chồng tôi lái xe lên Virginia để gặp các bạn trong Ban Tổ Chức. Sau khi được Bạn Phan Ngọc Long hướng dẫn đi xem hoa anh đào rồi đến nhà bạn Nguyễn văn Huấn và rất may gặp được tất cả 5 bạn tại DC gồm có Huấn, Long, Lương, Lập, Trinh. Chúng tôi cùng nhau tiến hành giải quyết những khó khăn nhỏ còn lại của Đại Hội qua hệ thống viễn liên với hội trưởng CVThành.
Từ tháng 5 trở đi, Ban Tổ Chức chúng tôi rất là bận rộn: gởi thơ mời các vị khách: Cựu Đề Đốc Đinh Mạnh Hùng, Chung Tấn Cang, Cựu CHT Khương Hữu Bá, Trung Tá HC1 Hùng, các Niên Trưởng và các Hội Đoàn tại vùng DC và Virginia; giúp giải quyết mọi thắc mắc của các bạn về mua vé máy bay; thay đỗi phòng Hotel; thêm bớt số người tham dự; đóng tiền tham dự; đặt mua quà cáp v.v.......
Anh Chị Lưu An Huê lo ban nhạc đồng thời lo thâu 4 CD “Những Chuyện Kể Năm Xưa” với giọng đọc của Huê, phu nhân Thanh Nhàn và Trương Đình Quí. Bài Những Chuyện Kể Năm Xưa do Nguyễn văn Đệ thu thập soạn thảo và CD “Dạ Vủ Biển Tình” với các giọng ca HC2 Hoàng, Vẽ, Huê và ca sĩ Thanh Nhàn, sau đó được TQ Sơn sang CD. Bạn Trần Tuấn Đức design hình bìa DVD, CD label và sau đó tôi in để dán và cho vào case.
Cũng may là vào đầu tháng 7, nhân dịp đám cưới con trai Anh Chị Lê văn Tài tại Hartford-Connecticut, tôi đã nhờ thêm một số bạn trong Ban Tổ Chức như Đinh văn Chính lo MC với sự tiếp tay của bạn Lê văn Châu cho đêm Tao ngộ; Bạn Trần Gia Định lo phần tiếp tân. Bạn Ngô Nguyên Trực đã chở hơn 10 thùng ly rượu từ Florida và giao cho tôi chở về Rochester, New York. Các bạn tại DC đã họp lại để bổ túc và sửa đổi thêm cho chương trình đi ngoạn càng thêm hấp dẫn.
Trước ngày Đại Hội một tuần, bạn Trần Gia Định phụ với 2 MC ĐvChính và LvChâu để thảo chi tiết chương trình Đại Hội và phân công từng người. Bạn Huấn đảm trách phần nghi lễ đã liên lạc và kêu gọi các bạn và phu nhân đem theo đồng phục Đại lễ, kiếm và áo dài xanh để tập dợt; bạn Trần Tuấn Đức tiếp tục design banner "Kỷ niệm 36 năm ra khơi" để bạn Cung Vĩnh Thành mướn in và treo lên sân khấu đồng thời bạn Đức cũng design bản tên để tôi đánh tên các bạn và phu nhân và các cháu anh chị Long lo đặt đồ ăn cho đêm thứ Năm tại Hotel Marriott và lại gặp chủ nhà hàng để sắp xếp sân khấu, bàn ăn cũng như chỗ ngồi cho gia đình HC2 và quan khách: Đại Hội 2006 đã sẵn sàng đón tiếp gia đình HC2.
Được biết gia đình Nguyễn văn Chín và Phạm văn Hùng đã rời Hòa Lan và gia đình Phạm Ngọc Tiền từ Melbourne Úc Châu bay đến Nam Cali trước Đại Hội vài tuần đã được các bạn trong vùng do TLV Ngô Bá Nhẫn hướng dẫn đón tiếp. Sau đó, các bạn cũng đã được các bạn Bắc Cali chào đón và sau cùng bay đến DC để tham dự Đại Hội.
Anh Chị Châu Phúc Yên từ Sydney Úc Châu bay đến Toronto Canada thăm bà con được các bạn Thành, Như, Hoàng, Hùng đón tiếp và anh chị Lê Quang Chung từ Paris bay đến Florida được Ngô Nguyên Trực tiếp đón. Ngày thứ Ba, 18 tháng 7, Chung được Trực chở đến nhà tôi sau khi đi thăm thác Niagara Fall cùng với Yên (Thiền Sư Yoga) được gia đình Nguyễn Trung Thành (Tango) với niên trưởng Trung tá Đáo khóa 9 Nha Trang. Chúng tôi có những tiệc nhậu để đón tiếp các bạn HC2 với niên trưởng Đáo và NT K13 Nguyễn văn Thắng tại nhà tôi và thủ quỹ Sơn. Thứ Năm, phái đoàn chúng tôi lái xe thẳng đường lên Washington DC và có ghé thăm Nguyễn Kỳ Tuấn Ngọc.
Một số Gia Đình HC2 đã bay đến vào buổi sáng và đến trưa khi tôi lái xe lên gần đến Washington DC thì điện thoại cầm tay của tôi reo liên tục. Các bạn HC2 gọi hỏi thăm cách lấy xe bus của Hotel từ phi trường Reagan. Vừa lái xe chở Anh Chị Yên vừa hướng dẫn vài xe theo sau nên phải mang earphone thường trực để trả lời cho tất cả các bạn.
       Khoảng 3 giờ chiều, phái đoàn chúng tôi đến Hotel Marriott và gặp rất nhiều Gia Đình HC2 xôn xao tại lobby. Tay bắt mặt mừng, các gia đình đến trước phụ các Gia Đình đến sau để check-in. Các bạn HC2 ôm cổ với nhau như đôi tình nhân; riêng các Phu Nhân và các cháu chào hỏi với nhau rất là ồn ào không cần biết những người Mỹ chung quanh.
Điện thoại cầm tay của tôi vẫn tiếp tục reng và tôi lại tiếp tục hướng dẫn các bạn lấy shuttle để đến Hotel. Gia Đình HC2 càng đến đông hơn, tiếp tục check-in, tiếp tục ồn ào nguyên cả lobby của Hotel.
Đến khoảng 6pm thì thức ăn (đặt trước ở các tiệm ăn tại phố Việt Nam Eden) do anh chị Phan Ngọc Long mang đến Hotel. Vì sợ Hotel không cho mang đồ ăn và bia vào, chúng tôi phải mượn xe vận tải hành lý của Hotel, đậy kín lại với khăn trắng để mang thức ăn và bia lên Suite mà hotel cho chúng ta dùng vào những ngày Đại Hội.

Party đêm thứ Năm chào đón Gia Đình HC2 bắt đầu. Phòng thì nhỏ mà người mỗi lúc một đông hơn, đồ ăn thì tự nhiên lấy vì đi máy bay không cho ăn nên ai cũng đói, các Bạn HC2 cụng bia để chào mừng ngày gặp nhau.
Oh My God !!!!!! Các bạn có thể tưởng tượng với cái phòng Suite Hotel nhỏ mà chứa hơn cả trăm người với những lời thăm hỏi của các bạn HC2, phu nhân, các cháu và cộng thêm tiếng nói to của niên trưởng 19 Hồ Ngọc Hoa thì giảng đường của trường Hải Quân Nha Trang cũng không chứa nổi. Chúng tôi cũng xin tạ lỗi cùng các gia đình HC2 đến sau vì quỹ Đại Hội có giới hạn để lo cho 2 đêm chánh thứ Sáu và thứ Bảy nên không cung cấp đủ đồ ăn cho đêm thứ Năm tại Hotel. Một số bạn đã thông cảm tự xuống nhà hàng trong Hotel để ăn hoặc tự order từ bên ngoài mang vào.
Vì quá ồn ào và suite không chứa đủ người nên các phu nhân kéo ra ngồi ở hallway tại cầu thang để hàn huyên tiếp; riêng các bạn HC2 tiếp tục cụng ly và rượu mạnh bắt đầu mang ra. Sau đó, order thêm pizza để ăn và nhậu suốt đêm. Điện thoại cầm tay của tôi tiếp tục reng. Vì sau 11 giờ đêm, xe Bus của Hotel không đón nữa nên tôi phải lái xe ra phi trường để đón các gia đình đến trể nên đêm thứ Năm tôi chịu thiệt thòi không được uống rượu cùng các Bạn. Đến 2 giờ sáng, tôi mệt quá nên đi ngủ mặc dù biết rằng trong suite vẫn còn hơn 20 Bạn HC2 tiếp tục cụng ly với Niên Trưởng Hoa.
       Sáng thứ Sáu 21 tháng 7, chương trình đi xem thạch động Luray Caverns ở Virginia có gần 80 HC2 gia đình tham dự. Từ 8 giờ sáng, một số xuống nhà hàng Hotel để ăn sáng, một số đứng ngoài phía trước Hotel để chờ bạn Trần văn Lập mua bánh mì và nước uống đến phân phối. Tôi gọi điện thoại đốc thúc hội trưởng Thành (trách nhiệm mướn xe van) và thêm ba tài xế Huỳnh Kim Chiến, Võ Uyên Sao và Lâm Ngọc Cục theo Bạn Huấn ra phi trường để lấy 4 xe van cộng thêm xe của Nguyển văn Huấn, Phạm Đăng Lương, Nguyễn Đình Tiến, Nguyển Đăng Khúc và sau đó xe của Bạn Lập đến với 80 ổ bánh mì thịt và nước uống với giá rẻ được cựu phạn xá trưởng Trần Duy Tín phân phát. Và cuối cùng, 4 xe van được lấy về từ phi trường đậu hàng dọc trước Hotel để đón tất cả mọi người lên xe. Khách sạn Marriott nằm cạnh Ngủ Giác Đài và Nghĩa Trang Quân Đội nên khi đoàn xe gồm 8 chiếc vừa rời Hotel có đi ngang 2 nơi vừa kể. Sau đó, trực chỉ đi thạch động Luray Caverns ở Virginia do 2 hướng dẫn viên Huấn và Lương lái xe đi đầu.
Giữa đường đi, hạm trưởng Khúc vì uống nhiều bia từ tối hôm qua nên tàu hơi nặng cần ghé cây xăng để xả nước nhưng không may khi quẹo vào lỡ quẹt nhẹ vào xe của một tên Mỹ đen, nó làm khó dễ. Trong lúc chờ cảnh sát lại điều tra, tất cả đều xuống xe. Một số hơi đói bụng, kéo vào tiệm mua pizza đang nóng để ăn và mua thêm nước để uống. Riêng hướng dẫn viên Huấn chạy lên thạch động trước để mua vé trước với giá group được bớt rẻ hơn.
Gần một giờ sau khi tai nạn đụng xe đã giải quyết, tất cả đều lên xe thẳng tiến đến thạch động. Đường đi gần đến Thạch động rất ngoằn ngoèo chạy theo sườn núi nhưng khung cảnh rất hữu tình nên mọi người đều cảm thấy rất thoải mái. Khi đến thạch động, đoàn xe từ từ tiến vào bãi đậu xe và tất cả cùng vào trước cửa thạch động. Trong lúc chờ đợi cựu phạn xá trường Tín đi thâu tiền vào cửa từng gia đình thì cũng là cơ hội tốt để cho mọi người cùng chụp hình để làm kỷ niệm. Vì phái đoàn du ngoạn khóa 20 và gia đình quá đông nên phải chia làm 2 nhóm để đi xem. Nhóm của tôi có khoảng 40 người trong đó có anh chị Hội Trưởng Thành và hướng dẫn viên là cậu Mỹ trẻ đẹp trai. Anh cho biết sẽ mất khoảng hơn 1 tiếng để đi xem thạch động với những cấu tạo nhiên nhiên thạch nhũ cả ngàn năm cộng vào khí hậu rất dịu mát bên trong thạch động nên ai cũng cảm thấy thích thú. Riêng chị Hội Trưởng Thành lại có dịp chụp hình chung với hướng dẫn viên ngay trong thạch động, kêu là kép nhí làm cho mọi người cười ồ cả lên. Khi 2 nhóm ra khỏi thạch động cũng đã hơn 4 giờ chiều, trưởng toán Huấn phải chạy về sớm để đến nhà hàng phụ với ẩm thực Long cùng một số bạn khác để trang trí và sắp bàn trong nhà hàng sẳn sàng đón tiếp gia đình HC2. Trên đường về, đoàn xe do cơ khí trưởng Lương dẫn đầu không chạy nhanh được vì gặp trận mưa rất lớn cho nên mãi đến 5 giờ rưỡi mới về tới nơi.
Vừa về đến Hotel, Huấn điện thoại cho tôi biết đã có hơn 10 HC2 và Phu Nhân đến sớm phụ trang trí nhà hàng và yêu cầu tôi ở Hotel lo đốc thúc gia đình HC2 đi sớm và chỉ đường đến nhà hàng. Tôi loan báo cho mọi người lên phòng nghỉ mệt đúng 6 giờ rưỡi có mặt tại lobby sẽ có xe van di chuyển sang nhà hàng tham dự đêm Tao Ngộ. Và không quên nhắc các chị phu nhân nhớ mang theo áo đẹp để chụp hình chung với phu quân mặc đồ đại lễ hoặc tiểu lễ do thợ chụp hình chuyên nghiệp Sô đảm trách....
Đúng 6 giờ rưỡi, tất cả tập trung kéo xuống lobby và chờ xe phía trước Hotel. Tôi phân phối bản đồ chỉ dẫn đến nhà hàng cho 4 tài xế xe van và các bạn có xe riêng. Xe tôi thì chở đầy quà lưu niệm và dẫn đầu đến nhà hàng đúng 7 giờ chiều. Mặc dù chương trình dự trù bắt đầu vào 6 giờ nhưng vì suốt ngày đi xem thạch động về trễ, ai cũng cảm thấy đói, vào nhà hàng thấy thức ăn nóng và ngon do đó mọi người tự động đi lấy đồ ăn và ăn ngay. Sau khi ăn xong, tôi lên sân khấu có vài lời chào mừng 71 gia đình HC2 về tham dự ĐH2006 và trình làng 4 chai Martell cho các HC2 và 4 chai rượu đỏ tặng các phu nhân.
Hai MC Lê văn Châu và Đinh văn Chính lần lượt giới thiệu các gia đình HC2 về tham dự Đại hội. Lần này, không giới thiệu theo mẫu tự mà theo từng vùng: Âu Châu, Úc Châu, Canada, và sau đó là các vùng từ hướng Tây sang hướng Đông Hoa Kỳ. Mỗi Gia Đình HC2 lên khán đài tự giới thiệu và nói vắn tắt các đơn vị mà các bạn đã từng phục vụ trước năm 1975, sau đó nhận quà tặng từ ban tổ chức gồm có Đặc San 2006, CD “Những Chuyện Kể Năm Xưa & Dạ Vũ Biển Tình” và 2 pins với phù hiệu Đệ Nhị Hổ Cáp để các HC2 và phu nhân cài áo vào đêm chánh Đại Hội do 2 HC2 Quang Sữa và em Khúc trao tặng. Cũng trong thời gian này có thợ chụp hình chuyên nghiệp Sô đã dựng phối cảnh cạnh bên trong khán đài với đồ đại lễ và tiểu lễ có sẵn để các Bạn HC2 lần lượt có cơ hội mặc chụp hình bên cạnh các phu nhân đẹp và duyên dáng. Có rất nhiều HC2 và phu nhân cùng nhau chụp rất đẹp và được rửa sáng hôm sau lấy với giá thân hữu và cũng để giúp thêm vào cho quỹ ĐH2006.
Sau phần giới thiệu các gia đình là phần trình diện tân Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2006-2009 gồm:
- Hội Trưởng Cung Vĩnh Thành
- Hội Phó Lưu Ngọc Quang
- Tổng Thư Ký Phạm Đức Phong
- Phó Tổng Thư Ký Mai Kim Phụng
- Thủ Quỹ Trần Xuân
- Thông Tin Lê văn Châu
- Cố Vấn Trần Gia Định
Sau đó, đa số các Bạn HC2 và phu nhân đều đồng ý tổ chức Đại Hội kỳ IV tại Orlando, Florida và đêm Tao Ngộ chấm dứt vào lúc 12 giờ khuya. Một số xe van tự động tìm đường lái về bị lạc gần 2 giờ khuya mới về đến Hotel. Tôi và một số xe khác về sau được Chị Huấn dẫn đường chỉ mất 10 phút lái xe và khi về đến Hotel gặp được một số xe van bị lạc cùng tìm được đường về cùng một lượt sau đó.
       Sáng thứ Bảy 22 tháng 7, khoảng 8 giờ, tôi xuống lobby gặp rất nhiều các HC2 và gia đình đã ngồi uống cà phê đấu láo rất ồn ào, sau đó được Hotel Manager hướng dẫn đến phòng dành riêng cho chúng ta dùng để hội họp và một số tập dợt chào kiếm với toán quân quốc kỳ. Không biết Chị nào có đem theo vài trái mít rất thơm ngon nên các chị phu nhân tự nhiên bày ra ăn tại chỗ. Khoảng 2 tiếng sau, anh chị Lập đem bánh mì, xôi và nước uống đến phân phối. Đoàn xe hơn 10 chiếc chở hơn 100 người khởi hành đi thăm Washington DC. Tất cả được các thổ địa DC Huấn, Long, Lương và Lập hướng dẫn. Phái đoàn được thả xuống tại đài kỷ niệm World War 2 kế cận cây viết chì ( The Washington Monument ) và cạnh bờ hồ nổi tiếng với khoảng cách đi bộ đến đài kỷ niệm Lincoln, bên cạnh là đài kỷ niệm chiến tranh Đại Hàn và Việt Nam. Với khí hậu tương đối nóng nên mọi người đều tìm đường có bóng mát để nghỉ mệt hoặc đi dọc theo hàng cây. Phái đoàn đi du ngoạn đến 2 giờ chiều thì tập trung trở ra xe và được tiếp tục hướng dẫn chạy ngang qua Tòa Bạch Ốc, Bộ Ngoại Giao, Quốc Hội v..v.. Tất cả trở về Hotel khoảng 4 giờ chiều để nghỉ ngơi và chuẩn bị sang nhà hàng dự lễ chánh: Đêm Dạ Tiệc.

Khoảng 5 giờ chiều, tôi phải sang nhà hàng sớm để phụ Quang Sữa và phu nhân chuẩn bị quà tặng cho đêm thứ Bảy. Bà xã tôi phụ với phu nhân Long và Định lo tiếp tân xếp chỗ ngồi và tôi tiếp tục phụ với tất cả các bạn khác để sẵn sàng chào đón các gia đình HC2 và quan khách. Hai chiếc bánh kỷ niệm 36 năm ra khơi được đặt hai bên khán đài. Đến 6 giờ chiều, bắt đầu có nhiều gia đình HC2 vào nhà hàng được phát bảng tên để đeo lên áo. Các anh chị phụ sắp xếp quà lưu niệm và hình chụp đêm tao ngộ hôm trước được Sô mang đến. Hình nào cũng đẹp với HC2 mặc tiểu lễ hoặc đại lễ bên cạnh các phu nhân rất xinh và duyên dáng nên các chị nhận mua ngay. Quan khách cũng bắt đầu đến gồm các vị niên trưởng và các đại diện hội đoàn Hải Quân. Ban tiếp tân rất bận rộn lo đón tiếp các gia đình HC2 và quan khách. Gia đình HC2 tiếp tục chụp hình lưu niệm, ban nghi lễ do ban Huấn điều động tất cả HC2 với đồng phục đại lễ tập dợt toán quốc quân kỳ gồm có Huấn, Khúc cầm kiếm, Trực cầm cờ Hải Quân, Vĩnh Viễn cầm cờ Việt Nam, Thước cầm cờ Mỹ, Quang cầm kiếm, Huê, Bảnh, Lành, Dục, Thái, Cường và Đức đứng hàng sau và được xếp đứng giữa sân khấu. Trưởng ban nhạc Lưu An Huê tập dợt các phu nhân HC2 mặc đồng phục áo dài xanh hợp ca bản Quốc Ca và được xếp hàng đứng hai bên toán nghi lễ.
Đúng 7 giờ, MC Đinh văn Chính tuyên bố ĐH2006 kỳ III kỷ niệm 36 năm ra khơi của khóa 20 SQHQ Nha Trang bắt đầu. Tất cả cùng đứng lên nghiêm trang làm lễ chào Quốc Kỳ. Các phu nhân và các quan khách đồng ca Quốc Ca Việt Nam rất hùng hồn và trang trọng. Sau đó, đến phút mặc niệm các bạn Cố HC2 đã trở về với biển cả. Bài viết "Những HC2 rời đàn" được soạn thảo bởi HC2 NXDục và được MC Chính diễn đọc rất là cảm động. Sau đó, tôi có vài lời cám ơn quan khách và rất hân hoan chào mừng 71 Gia Đình HC2 về dự ĐH2006. Kế tiếp, hội trưởng Cung Vĩnh Thành với những lời phát biểu thật cảm động, làm một số anh em Hổ Cáp rưng rưng nước mắt! Sau khi bạn dứt lời, khán giả vỗ tay và các Bạn HC2 hoan hô nồng nhiệt. Buổi dạ tiệc bắt đầu với "Liên Khúc Trùng Dương" do trưởng ban nhạc Lưu An Huê điều khiển với phần hợp xướng rất linh động của các bạn HC2 mặc đồng phục vừa ca vừa nhảy theo điệu nhạc như thuở đôi mươi còn ở quân trường. Buổi tiệc do nhà hàng Lucky Three khoản đãi: khai vị với đồ nguội, càng cua chiên giòn, soup bong bóng, tôm hùm, nấm đông cô, vịt quay, cá Canada đút lò, cơm chiên Dương châu, bánh cam, trái cây và bánh 36 năm ra khơi v.v. Dĩ nhiên, không thiếu bia Heineken và nước ngọt.
Đêm dạ tiệc rất vui và thật sống động. Tiếp sau phần trình diễn của HC2 LAHuê, anh chị TTĐức lên sân khấu với liên khúc "Tình lính và 60 năm cuộc đời" và chị LvTài ngâm bài thơ "36 năm ra khơi". Sau đó là phần cắt bánh kỷ niệm 36 năm ra khơi và thêm một tiết mục đặc biệt là Lễ Tái Ngộ của HC2 TTCường và Võ thị Đông Quyên. (Xin mời quý bạn và quý Phu Nhân đọc bài "Thuyền lại bến xưa" để biết thêm chi tiết về chuyện tình của bạn Cường). Chương trình dạ vũ bắt đầu với nhiều bản tình khúc đại dương, các HC2 và phu nhân thích nhảy đầm quây quần nhảy chung với nhau.
Một số ra đứng trước nhà hàng tiếp tục hàn huyên và nhân dịp này, một số bạn từ xa về tham dự đại hội như NP Vĩnh Viễn, Châu Phúc Yên v..v.. đã được chị NT Tuyết Mai (ký giả vùng Washington DC, cũng là người phụ trách thâu video những ngày đại hội) phỏng vấn và thu hình. Buổi dạ tiệc chấm dứt vào lúc nửa đêm. Tất cả Quan Khách và Gia Đình HC2 ra về; riêng Ban tổ Chức vẫn ở lại để thu xếp và dọn dẹp tất cả cờ xí trang trí trong nhà hàng. Sau đó, tôi trở về Hotel cũng gần 2 giờ sáng. Phu Nhân của tôi mệt nên vào phòng ngũ, riêng tôi được một số Bạn HC2 hơn 20 người đã có mặt trong phòng nhậu 1406 kêu tôi lên trình diện nhậu tiếp cho đến 4 giờ sáng mới tan hàng đi ngủ.
       Sáng Chủ nhật 23 tháng 7, tôi thức dậy khoảng 8 giờ sáng xuống lobby thấy các bạn HC2 và Phu Nhân đang uống cà phê ăn sáng tiếp tục hàn quyên. Một số gia đình HC2 phải bay về sớm ngày Chủ nhật nên không đi thăm trường Hải Quân Hoa Kỳ được đến bắt tay từ giã và hẹn gặp lại vào 2009 tại Orlando-Florida. Đa số còn lại chuẩn bị chờ anh chị Phan Ngọc Long đem bánh mì và nước uống lại để hướng dẫn đi. Tôi vào phòng computer của Hotel để in bản đồ hướng dẫn đi đến trường Annapolis và về lại Hotel. Khoảng 10 giờ 30, Anh Chị Long đến và phạn xá trưởng TDTín làm nhiệm vụ phân phối bánh mì nước uống, đoàn xe cũng hơn 10 chiếc trực chỉ đi Annapolis. Mất gần 1 tiếng lái xe vào đến thành phố tương đối rất chật nên lái vòng vòng khoảng 15 phút mới tìm được chổ đậu xe. Sau đó, phái đoàn HC2 gần cả 100 người trình giấy vào cổng để đi vào khuôn viên trường. Chúng tôi dừng lại sân diễn hành để xem sinh viên sĩ quan năm đầu không được đi bờ đứng phơi nắng và tập dợt diễn hành; kế đến vào trung tâm thăm viếng để chia ra 4 nhóm có tour guide hướng dẫn đi thăm khu ăn ở của sinh viên từ dân sự bước chân vào cổng trường vào năm đầu bị đàn anh quay bị phơi nắng không được đi bờ, được 10 phút đứng giữa nắng nóng dùng cell phone gọi về nhà.
Cư xá mỗi phòng có 2 sinh viên ở từng trên bên dưới có computer để học và làm bài, có tủ quần áo riêng và tắm chung 1 phòng tắm. Ngoài ra có nhà thờ lớn để đi lễ mỗi Chủ nhật nếu muốn. Khu Sĩ Quan cán bộ ở riêng biệt rất đẹp, nhà riêng của Chỉ Huy Trưởng trường rất rộng rãi. Phải mất khoảng 1 tiếng rưỡi để đi giáp tour và chấm dứt đúng 3 giờ chiều. Phái đoàn ra khỏi cổng trường chia tay; một số lái xe về tiểu bang lân cận, đa số lái trở về Hotel và bạn Lập đem hình của Sô chụp để tiếp tục phân phối với sự tiếp tay của anh chị PNTiền. Sau đó, rất nhiều Gia Đình HC2 chia tay lấy shuttle ra phi trường bay về. Mặc dù ĐH2006 đã chấm dứt tuy nhiên cũng còn hơn 25 Gia Đình HC2 vẫn còn ở Hotel và chiều hôm đó kéo ra Eden để ăn tối với anh chị Long. Một số gia đình sẽ bay về vào sáng thứ Hai. Riêng phái đoàn 20 gia đình sẽ tiếp tục du hành vùng Đông Bắc Hoa Kỳ và Canada do tôi hướng dẫn gồm có anh chị ở Nam Cali CVThành, NBNhẫn, TDTín, HKChiến, TTĐức, PvĐộ, MTĐắc, TTCường, VUSao với con gái, NvĐệ với Anh và Chị; Bắc Cali LNCục, CvChương, NNChâu ở Oregon, NPKhanh ở Seattle, NXHùng ở New Orleans, ĐTTâm ở Dallas, TĐTriết ở Canada, NPVViễn ở Thụy Sĩ, CPYên ở Sydney Úc Châu. Anh Chị PvThì không đi được vào giờ chót vì sức khoẻ của chị Thì không ngồi trên xe lâu được.

Thứ Hai 24 tháng 7, hơn 9 giờ, phái đoàn check out Hotel sắp xếp hành lý và lên 4 chiếc xe van do 4 tài xế Sao, Thành, Cục và Chiến lái theo xe tôi với cặp Châu Phúc Yên cùng đi chung. Năm chiếc xe với tôi dẫn đầu rời Hotel trực chỉ ra phố Việt Nam Eden để ăn sáng và thủ no bụng cho buổi trưa; gặp được cơ khí trưởng Phạm Đăng Lương hướng dẫn đoàn xe 5 chiếc của chúng tôi ra xa lộ. Sau đó, chúng tôi tiếp tục lái lên Atlantic City mất khoảng 5 tiếng đến Hotel Quality Inn Resort vào khoảng 4 giờ chiều. Check in với 22 phòng đã đặt trước, Hotel cũng cho phòng họp rất tiện để bàn chương trình đi du ngoạn. Đúng 6 giờ 30 chiều, tập trung ra xe lái đi Boardwalk Casino nổi tiếng vùng Đông Bắc Hoa Kỳ thuộc tiểu bang New Jersey. Chúng tôi kéo vào Hilton Casino ăn buffet với đồ ăn ngon có nhiều đồ biển và khung cảnh rất hữu tình vì phòng ăn nằm sát bờ biển Atlantic Ocean.
Sau khi ăn uống xong, phái đoàn cùng nhau đi trên boardwalk kéo dài hơn 3 dặm, bên trên là Casino thắp đèn rực rỡ, bên dưới là bãi biển sóng vỗ vào bờ mang theo những ngọn gió mát tạo cho mọi người cảm giác rất dễ chịu. Tất cả gần 50 người vừa tà tà đi trên boardwalk vừa diểu cợt nói chuyện ồn ào, rồi đi ngang và dừng lại chụp hình ở những nơi như Casino Bally, Sand, Trump Plaza, Tropicana, Caesars, Resort .v.v.. Khá đông vào casino thử thời vận gần đến nửa đêm; một số trở về Hotel nghĩ mệt và một số kéo vào Trump Taj Mahal để thử thời vận tiếp trong đó có anh chị CVThành, NBNhẫn, NPVViễn, TDTín, MTĐắc và vợ chồng tôi. Thời vận tốt thật, cặp nữ tướng Thủy và Nga ngồi bàn ăn được vài trăm, tụi này kéo máy cũng kiếm thêm chút đỉnh đủ trả tiền ăn nhậu lai rai, gần 2 giờ sáng mới kéo về Hotel nghỉ mệt để sáng mai đi du ngoạn tiếp.
Sáng thứ Ba 25 tháng 7, chúng tôi tập họp tại phòng hội bàn chương trình đi thăm New York City. Tôi và Châu Fit cho biết sơ về New York City gồm có uptown và downtown Manhattan và phải mất hơn 3 tiếng lái xe đến Staten Islands thuộc tiểu bang New York. Sau khi đậu xe, tất cả cùng đi Ferry không mất tiền ngang qua tượng Nữ thần tự do. Mọi người cùng ra thành tàu đứng chụp hình và ferry cặp vào cầu tàu pier 11 thuộc lower Mahattan. Khi lên bờ, tôi thấy số người quá đông gần 50 người nên bàn với Châu fit nếu dẫn nguyên đám đông như thế này đi subway sẽ bị lạc và mất rất nhiều thì giờ. Tôi đề nghị chúng ta chịu bỏ thêm tiền mua vé bus tour loại hop on hop off cùng đi chung. Mọi người đồng ý chia làm 2 nhóm, nhóm đầu do tôi dẫn đầu và nhóm thứ nhì do Châu Fit hướng dẫn. Chúng tôi ngồi trên xe bus màu đỏ hai tầng chạy nguyên vòng downtown New York City. Khởi hành từ đường South Seaport, East Village, United Nation, Asyoria, Rockefeller Center, Central Park, Times Square, Theater District, Macy’s Madison Square, Empire State Building, Flatiron Building, Union Square Shopping District, Greenwich Village, Shoho. Sau đó, xuống China Town/ little Tokyo để ăn chiều với từng nhóm nhỏ vào ăn những nhà hàng Việt Nam ở đường Canal thuộc khu China Town. Ăn xong, phái đoàn kéo ra đi bus tour tiếp đến City Hall/Brooklyn Bridge, World Trade Center, Battery Park và trở về đường South Seaport mất hơn 2 tiếng bus để đi một vòng Downtown. Phái đoàn trở xuống lấy Ferry đi ngang lại tượng Nữ thần tự do và trở về Staten Islands lấy xe lái trở về Hotel ở Atlantic City hơn nửa đêm.
Sáng thứ Tư 26 tháng 7, đúng 8 giờ 30 sáng tất cả các bạn HC2 tập trung lại phòng họp để tôi phân phối bản đồ chỉ dẫn của Map Quest mà tôi đã in ra đồng thời có cả bản đồ lớn của các tiểu bang New Jersey, Pennsylvania và New York để chỉ đường đi cho các tài xế cũng như phụ tá tài xế. Tôi cho biết sẽ mất từ 7 đến 8 tiếng lái xe từ Atlantic City về đến Rochester thuộc Western New York. Sau khi chở anh chị Mai Tất Đắc ra phi trường mướn xe để lái về DC, phái đoàn chúng tôi ghé Mc Donald ăn sáng và các tài xế đi đổ xăng cho đầy bình. Sau đó, xe tôi có anh chị NP Vĩnh Viễn đi chung dẫn đầu với 4 xe van tiếp theo sau, lái khoảng hơn 1 tiếng đoàn xe rời tiểu bang New Jersey vào Philadelphia. Cùng đi trên xe anh chị Viễn cho biết hoàn cảnh gia đình tôi và anh chị Viễn rất giống nhau: cùng làm lễ cưới 1 tháng trước khi mất nước rồi đi tù và vượt biên. Hơn 5 tiếng sau, đoàn xe vào tiểu bang New York; gần 6 giờ đến Rochester và đi thẳng đến nhà tôi. Nghỉ ngơi trên sân cỏ rộng rãi phía sau lai rai với bia lạnh cho các HC2 và nước lạnh cho các phu nhân. Phái đoàn tụ tập lại chụp hình, sau đó khoảng 7 giờ rưỡi cùng kéo lên nhà TQ Nguyễn văn Sơn để picnic; có thêm niên trưởng K13 Nguyễn văn Thắng. Ăn uống và hàn huyên đến 11 giờ khuya thì tôi hướng dẫn phái đoàn đến Motel check in và chởaAnh chị Vĩnh Viễn về nhà tôi nghỉ mệt để sáng hôm sau tiếp tục chương trình du ngoạn hậu đại hội.
Sáng thứ Năm 27 tháng 7, khoảng 8 giờ dậy ăn sáng với anh chị Vĩnh Viễn xong, tôi in bản đồ hướng dẫn đi thác Niagara Fall và Toronto-Canada. Đến 9 giờ, vợ chồng tôi và anh chị Vĩnh Viễn đến Motel, tất cả HC2 và phu nhân cũng đã ăn sáng xong và sẵn sàng lên đường đi du ngoạn tiếp. Đoàn xe 4 chiếc lần lượt nối đuôi theo xe tôi, chỉ mất hơn 1 tiếng lái xe chúng tôi đến kỳ quan thế giới: thác Niagara Fall. Sau khi đậu xe cùng kéo vào xem thác, mọi người lần lượt mua vé xuống thang máy để đi ferry vào chân thác, tất cả mọi người được phát áo mưa mặc để khỏi ướt khi ferry đi gần vào chân thác. Đến 2 giờ, tất cả đi xem thác chụp hình xong vào câu lạc bộ ăn trưa.
Đúng 3 giờ, rời thác Niagara ghé vào mua rượu và bia không thuế ở tiệm gần biên giới sau đó thẳng đường đến Toronto-Canada. Phái đoàn cùng đi phố Tàu-Việt Nam mua trái cây thưởng thức những hương vị quê hương tại chỗ. Sau khi du ngoạn phố Toronto xong, chúng tôi lên xe đi Mississauga dự picnic tại nhà anh chị Nguyễn Trung Thành. Tại đây, chúng tôi được gặp lại các anh chị Trần Kim Hoàng, Nguyễn văn Như và Đặng Công Thành. Phái đoàn ăn nhậu đến 9 giờ tối rồi kéo đến nhà Trần Kim Hoàng để nghe lại giọng ca trầm ấm của bạn Hoàng và ở chơi đến hơn 10 giờ khuya, sau đó chúng tôi rời Mississauga trở về Rochester gần 1 giờ sáng.
Sáng thứ Sáu 28 tháng 7, tôi chuẩn bị sẵn sàng donuts, croissants để tiếp phái đoàn đến ăn sáng chia tay nhưng trời mưa rất lớn nên không đến được. Tôi và Vĩnh Viễn ăn sáng xong, in bản đổ hướng dẩn cho phái đoàn lái xe trở về Washington DC. Tôi chở anh chị Viễn đến Motel gặp tất cả đang chờ ở lobby, giao bản đồ chỉ dẫn cho các tài xế và các bạn họp lại vạch đường đi. Tất cả mọi người lưu luyến chia tay rồi lên xe trở lại Washington DC và từ đó trở về nguyên quán ..........
       C uộc vui nào rồi cũng đến lúc phải chia tay. Trong kỳ ĐH2006 này, chúng ta đã cùng nhau đi du ngoạn thạch động Luray Caverns ở Virginia; thăm thủ đô Hoa Kỳ Washington DC; thăm trường Annapolis, Boardwalk Casino ở Atlantic City, Manhattan New York City; thăm kỳ quan thế giới thác Niagara Fall thuộc Western New York, Toronto và Mississauga thuộc Canada. Chúng ta đã có những buổi du ngoạn thật là thân tình và khó quên, tạo cho tình bạn giửa những HC2 càng thêm khắn khít và các Chị HC2 càng thêm thân tình.
Đại Hội 2006 lần này có thể nói thành công tốt đẹp. Tất cả các hội đoàn Hải Quân cũng như Cộng Đồng người Việt tại vùng Washington DC và Virginia đều biết đến và có những lời tốt đẹp về khóa Đệ Nhị Hổ Cáp chúng ta. Cám ơn các bạn HC2 và phu nhân trong ban tổ chức và đặc biệt cảm tạ các bạn HC2 và phu nhân đã sốt sắng về tham dự Đại Hội kỳ III này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn HC2 và các phu nhân trong kỳ đại hội tới tại Orlando, Florida tháng 07 năm 2009........
( Tài liệu và Thơ do hai bạn Nguyễn Xuân Dục Trần Gia Ðịnh cung cấp.
Hình Huấn Nhục trích trong Album HN của bạn Ðổ Minh Hào
Đại Hội kỳ 1 tường trình bởi Đinh Văn Chính
Đại Hội kỳ 2 tường trình bởi Lê Văn Châu
Đại Hội kỳ 3 tường trình bởi Huỳnh Văn Bảnh
Đại Hội kỳ 4 tường trình bởi Lưu Ngọc Quang và Lê Văn Châu
Đại Hội kỳ 5 tường trình bởi Chị Nguyễn Văn Thước
Đại Hội kỳ 6 tường trình bởi Chị Nguyễn Văn Thước
Du ngoạn tiền Hội Ngộ 2017 tường trình bởi Huỳnh Văn Bảnh
Hội Ngộ 2017 tường trình bởi Chị Lê Văn Tài
Hội Ngộ 2017 du ký viết bởi Ngô Thiện Tánh
Ký sự HN2017 tường trình bởi Mai Kim Phụng
Hội Ngộ 2018 tường trình bởi Lê Văn Châu
Đại Hội kỳ 7 tường trình bởi Chị Nguyễn Văn Thước )

( Trở về đầu trang )

[ Trang Hải Trình ]