Hồi Ký 20 ( Trở về trang Hải Trình )
  Tu chỉnh mới nhất ngày 24 tháng 04 năm 2022 Bản quyền (c) Đệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT  
Hai mươi tháng Bảy năm nao,
Hơn hai trăm sáu lao xao hành trình.
Giã từ cha mẹ người tình,
Balô nặng gánh, hải trình Nha Trang ............


       Bốn câu thơ đầu tiên trong bài thơ "Ðể tưởng nhớ những ngày đã qua" của HC2 Nguyễn Xuân Dục đã gợi ý cho chúng ta viết lại những dòng hồi ký dưới đây. Với một ước vọng nhỏ nhoi là mang lại những kỷ niệm buồn vui cho những người bạn Hai Mươi, cách đây hơn năm mươi năm, làm thân trai thời ly loạn, đã "xếp bút nghiên theo việc đao binh" lên đường đi theo tiếng gọi của Ðại Dương hầu thực hiện mộng Hải Hồ.
Hơn nhiều thập niên qua, một số bạn hiền đã nằm xuống, trước, trong và sau cuộc chiến. Tất cả Hổ Cáp 2 xin nghiêng mình vĩnh biệt các bạn hiền. Những người bạn Hai Mươi còn sót lại, dù còn ở lại Quê Hương hay đang lưu lạc xứ người, hãy cùng nhau hồi tưởng lại những ngày đầu tiên, do thời cuộc đưa đẩy, chúng ta đã gặp nhau. Những ngày tháng đầu của năm 1969 .........


       Tháng 06/1968, Lệnh Tổng Ðộng Viên được ban hành sau biến cố Tết Mậu Thân.
Từ tháng 01 năm 1969 đến tháng 03 năm 1969, Khóa 20 Sĩ Quan Hải Quân được tuyển mộ và hoàn tất thủ tục nhập trại Bạch Ðằng II.

Quân số lên đến 8 trung đội tính đến cuối tháng 04 năm 1969.
  • Trung Ðội 1: TĐT Nguyễn Hùng Tâm.
  • Trung Ðội 2: TĐT Hoàng Thế Dân.
  • Trung Ðội 3: TĐT Nguyễn Văn Xê.
  • Trung Ðội 4: TĐT Ngô Văn Vũ.
  • Trung Ðội 5: TĐT Ngô Nguyên Trực.
  • Trung Ðội 6: TĐT Nguyễn Minh Cảnh.
  • Trung Ðội 7: TĐT Tô Ngọc Diệp..
  • Trung Ðội 8: TĐT ...( ?? ).

Tình thân 20 đã bắt đầu khi có 4 bạn kết nghĩa với nhau lúc mới vào trại Bạch Đằng II: Vỏ V. Côi, Nguyễn A. Dũng, Dương T. Tùng và Bùi T. Công.
Rồi có thêm 9 bạn nữa kết nghĩa: Phan N. Long, Lưu A. Huê, Lưu N. Quang, Nguyễn V. Đệ, Nguyễn Hải, Tôn L. Thạnh, Huỳnh H. Lành, Ngô N. Trực và Nguyễn X. Dục.
Và thêm nhóm Lục Mạch Thần Kiếm: Trần Đ. Phước, Nguyễn V. Long, Trịnh C. Đoàn, Bùi Đ. Hoan, Đặng N. Khãm và Lê T. Lực.
Tất cả lên đường thụ huấn tại Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung, dưới quyền hai Chuẩn Úy C/B Nguyễn Văn R. và Trần Văn H. vào tháng 05 năm 1969.
Thêm 7 bạn kết nghĩa với nhau: Đoàn H. Trí, Phan X. Sơn, Nguyễn M. Quan, Nguyễn V. Lộc, Ngô V. Long, Phạm V. Thì và Lưu V. Nở.
( Sau biến cố 30/04/1975, lưu lạc và định cư xứ người, nhóm 7 bạn kết nghĩa có thêm:
-Thành viên mới thứ nhất: gia nhập nhóm từ 10 năm nay, cao thủ danh trấn giang hồ, thiên hạ vô địch: Đệ nhất kiếm Trương M. Lộc.
-Thành viên mới thứ hai: gia nhập nhóm từ môt năm nay, cũng là cao thủ thượng thừa với nhóm Lục mạch thần kiếm, nhất dương chỉ của xứ Đại ly: đó là Công tử Đoàn H. Lượng.
Nhóm nầy hiện còn: Đoàn H Trí, Nguyễn V. Lộc, Ngô V. Long, Phạm V. Thì, Trương M Lộc, Đoàn H. Lượng.
Cần thêm một cao thủ nửa để cho đủ nhóm 7 người của Les Sept Mercenaires.
)

Tại đây, khóa được chia làm 2 Ðại Ðội A và B, mỗi Đại Đội có 130 khóa sinh, tổng cộng 260 người.
Danh xưng là khóa 2/69 Tiểu Ðoàn Trần Bình Trọng.
Khóa được nổi tiếng vì tinh thần kỷ luật và tự chỉ huy.
Ðiều nầy không ngạc nhiên lắm vì trước đó 2 tháng, khi còn là khóa sinh trong trại Bạch Ðằng II, mỗi ngày đều chạy và tập diễn hành.

Mãn khóa ngày 10 tháng 07 năm 1969 tại Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung sau 9 tuần cơ bản quân sự.
       Đến ngày 18 tháng 07 năm 1969 thì được chuyển vận ra Nha Trang trên HQ 406 gồm 267 khóa sinh, bao gồm 260 khóa sinh vừa mãn khóa 9 tuần quân-sự ở TTHL Quang-Trung, thêm 6 khóa sinh là nhân-viên cơ-hữu của Hải-Quân, và 1 khóa sinh nữa là Th/úy CB Ngô V. Các.
Phan Thiệu Đường, học xong căn bản quân sự Quang Trung, về lại Sài gòn và đi Hồng Kông sau đó. Ba sinh viên xin chuyển ngành là: Nguyễn Văn Huệ học Sĩ Quan Thủ Ðức, Ngô Văn Các nguyên là Thiếu Úy CB trở về Bộ Binh. Còn Nguyễn Hữu Hải thì sau 2 tuần lễ Huấn Nhục, được thuyên chuyển về Sài Gòn làm việc cho Bộ Chỉ Huy Lực Lượng Thám Sát tỉnh Gia Định.
.... Hai mươi tháng Bảy năm nao,
Hơn hai trăm sáu lao sao hành trình.
Giã từ cha mẹ người tình,
Balô nặng gánh, hải trình Nha Trang.
Quân trường trực chỉ mở màn,
Bắt đầu Huấn Nhục, ngỡ ngàng đời trai ........

Khóa 20 rời HQ406 và nhập quân trường Nha Trang trưa ngày 20 tháng 07 năm 1969.

Nhằm ngày Chủ Nhật, các đàn anh khóa 19 đều đi bờ, chỉ còn một số nhỏ trong quân trường ra đón tiếp.
Tại đây, những lời chào mừng đầu tiên là:
" ..... Hai mươi nghe đây, kể từ giờ phút nầy, các anh không còn là những người dân sự tà tà và yếu hèn nữa. Tự do của các anh sẽ đặt dưới kỷ luật của Quân Trường. Mọi chống đối sẽ bị trừng phạt nặng nề. Chúng tôi có nhiệm vụ hướng dẩn các anh ... Còn anh kia, ai cho phép anh đeo lon? anh phải tháo ra ngay!!! Tất cả các anh hãy theo lệnh tôi....... Mang balô lên vai và chạy theo tôi để chào mừng quân trường ....."
Khóa 20 bắt đầu trải qua giai đoạn Huấn Nhục từ đó.
Một vài kỷ niệm trong thời gian huấn nhục:
- Bạn Vương Thế Phiệt là người bị phạt quân đầu tiên về tội dấu đường dưới gối. Bạn bị phạt phải ăn cho hết đường, kể cả bao nylon ...
- Kế đến là bạn Trần Ken bị phạt kéo trên vỉ sắt về tội "chống đối".
- Bạn Nguyễn Xuân Dục là người bị phạt đứng nắng đầu tiên.
- Bạn Bùi Thành Công và một vài bạn khác phải đọc thực đơn mỗi buổi ăn vì nhỏ tuổi nhất.
Hai mươi con số liêu trai,
Bị trên Mười Chín, dưới dài kéo thân.
Ngày đầu lôi kéo Trần Ken,
Thị oai dằn mặt, kên kên đầy đường.
Lại thêm Thế Phiệt chạy thường,
Vì mê đồ ngọt, bao đường nuốt luôn.
Rồi thời kế đến Lưu Quang,
Bé con bị tội phạt quân dài dài.

Ðến ngày thứ nhì của tuần lễ Huấn Nhục thứ hai, khóa đàn em bị tập họp lại và hỏi:
"...Có anh nào không chịu đựng nổi Huấn Nhục, muốn giải ngũ, bước ra một bên. Chúng tôi sẽ cứu xét giúp các anh...."
Bạn Võ Uyên Sao và một vài bạn nữa, có lẽ tinh thần hơi xuống thấp, nên bước ra trình diện. Không ngờ đó là câu hỏi gài bẫy để phạt những bạn nào thiếu chịu đựng.
Và các bạn nầy được lệnh vào thu xếp tất cả quân trang, cho vào đầy balô và trở ra trình diện. Rồi thì hậu quả thế nào, các bạn cũng đã biết. Các bạn đó vác balô ra thao diễn trường và bị bắt dùng đầu đẩy balô vòng quanh sân quân trường !!!!!!
Một vài câu thơ của các bạn trong thời Huấn Nhục.
Của bạn Lưu Ðức Huyến:
........ Bầu trời cảnh Chụt
Thú Hải Quân ao ước bấy lâu nay
Kìa lăn lăn lóc lóc quay quay
Ðệ nhất rách hỏi rằng đây có phải?
Và của bạn Phạm Ðức Phong:
Ð.m. tiên sư cái sự đời
Ðứa nằm hít đất đứa ngồi chơi
Phen nầy ta quyết đi lên núi
Sống với khỉ còn hơn với người .....
Còn rất nhiều kỷ niệm mà chúng tôi không nhớ hết. Xin mời các bạn xem lại trang Huấn Nhục 20 để chúng ta cùng nhìn lại những kỷ niệm có một không hai trong cuộc đời quân ngũ của mình.
Sau khi trải qua giai đoạn Huấn Nhục, khóa 20 được đi bờ lần đầu.
Lễ Bố Con sau đó đã tạo được thân mật giữa hai khóa đàn anh và đàn em. Lễ Bố Con nầy cũng được tổ chức chu đáo, có bạn được tới hai hay ba ông Bố vì mấy ông đàn anh có con không được hài lòng nên nhận thêm để giúp đỡ bạn bè .....
Các tân Sinh Viên Sĩ Quan được đi bờ đầu tiên với PAT ÐEN, được gọi là sĩ quan tàu ngầm. Trong ngày đi bờ đầu tiên nầy, mấy ông Bố có con đi bờ cũng vất vả chạy ngược xuôi lo quân phục cho đàn em .... từ giây thắt lưng đến đôi vớ, đôi giày hay nón cũng đều mượn tạm của Bố hay gặp mấy Bố tà là phải mượn chú bác ........

Rồi thời gian cũng qua mau, ngày lễ gắn ALPHA thật vui và cảm động. Có bạn được cô nhân tình bé nhỏ vùng biển đến gắn cho hay để mặc ông Bố đàn anh lo liệu.
Cũng trong thời gian nầy thành hình ban nhạc 20 gồm những tay chơi nhạc amateur mà sau nầy rất nổi tiếng ......
Và Nguyễn Hùng Tâm, người hùng của khóa 20 đã âm thầm lập quỹ làm Nhẫn Ra Trường cho khóa 20. Đây là một hảnh diện cho Khóa 20 vì là khóa duy nhất trong các khóa Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang có Nhẫn ra trường.
Vào lúc gần Tết, các Hổ Cáp 2 được phép thường niên 2 tuần lễ về thăm nhà. Thế là hơn 200 tân SVSQ lo tìm vé máy bay hay quá giang về thăm gia đình.
Trung đội 7 Cơ Khí do Nguyễn Ngọc Châu làm Trung Ðội Trưởng đã ngấm ngầm đóng góp một số tiền về Sài Gòn để làm thiệp Tết cho khóa 20 mà không qua kiểm soát của đàn anh. Công việc in nầy giao cho các bạn Lê Công Khai, Nguyễn Xuân Dục, Nguyễn Ngọc Châu. Công tác trình bày do Lưu Quốc Bảo thực hiện, in hơn 1000 tấm thiệp với giá thật thấp đối với giá thiệp quân trường do khóa đàn anh thực hiện. Công việc nầy được bảo mật tối đa và phân phối ngay tại Sài Gòn cho mỗi trung đội.... Cũng vì thế, mà sau nầy, được các bạn cùng khóa đặt danh xưng là Trung Ðội 7 Cơ Khí Hoàng Gia ...

       Tháng 2 năm 1970, khóa đàn anh (19) ra trường. Khóa 20 được mang dây vàng. Sau đó, được sự giúp đỡ của HQ Th/Tá Hoàng Minh Tâm và HQ Ð/Úy Võ Thành Tâm cũng như nhờ sự ưu ái của các cấp chỉ huy quân trường thời bây giờ như HQ Ð/Tá Khương Hữu Bá, HQ Tr/Tá Nguyễn Trọng Hiệp, khóa 20 được đặc cách làm lễ chính thức đeo lon Alpha Chuẩn úy, điều mà khóa đàn anh mong muốn nhưng không thể thực hiện được. Ðây cũng là hình thức để đón tiếp khóa đàn em 21, Ðệ Nhị Nhân Mã.
Thời điểm Alpha dây đen, Alpha dây vàng và Alpha Chuẩn úy của khóa 20:
1/ Alpha dây đen: Sau khi Huấn Nhục hoàn tất , nhận bố con đêm Thứ Sáu. Ngày Thứ Bảy Khóa 20 làm lễ gắn Alpha (dây đen, 5 nhánh) và đi bờ Nha Trang.
2/ Alpha dây vàng: Quân Phục Đại Lễ diễn hành trong ngày ra trường của Khóa dàn anh Đệ Nhị Thiên Xứng, thứ Bảy ngày 21 tháng 02 năm 1970.
3/ Alpha Chuẫn Úy: Đeo Aplpha dây vàng được một tuần thì được quyết định cho đeo Alpha Chuẫn Úy (28/02/70) để đón tiếp khóa đàn em 21 nhập trường ngày Thứ Tư 04 tháng 03 năm 1970.
Ngày đón tiếp khóa đàn em đã được thực hiện trong nhiều lo lắng của Ban Chấp hành, lo ngại khóa đàn anh làm quá đáng sẽ có hại đến uy tín khóa cũng như trách nhiệm của quý vị Sĩ Quan liên hệ. Vì trong cùng thời gian nầy, Quốc Hội và Bộ Quốc Phòng đang để ý về việc Huấn Nhục của Hải Quân. Những trường hợp đã xảy ra như: SVSQ khóa 19 Nguyễn Văn M. bị điên vì ngậm cóc; SVSQ khóa 20 Trần Ken bị kéo trên vỉ sắt tróc da tận xuống bụng và lưng ... Những điều nầy ngoài ước muốn của Quân Trường, do đó, các "Ðao Phủ Thủ" đã được đắn đo rất kỹ. Tuy nhiên, vẫn có những đáng tiếc xảy ra. Một số đàn anh 20 hơi quá tay trong thời kỳ Huấn Nhục khóa 21, làm cho Bộ Chỉ Huy Quân Trường phải theo dõi và can thiệp...
........Rồi thì đến kẻ đi đêm,
Thiệu Đường, Hữu Hải, Huệ đen bỏ trường.
Đường thì cao cảnh xuất dương,
Hải thì bỏ lính, bạn thường với dân.
Huệ đi trình diện Lục Quân,
Thế là còn lại hai trăm sáu người.
Kéo cày qua kiếp đười ươi,
Kể từ nòng nọc đứt đuôi làm người.
Bố con lễ nghĩa lôi thôi,
Cũng toàn khuôn mặt một thời đã qua....
Những bạn sau đây đã tạo được danh tiếng cho khóa 20:
- Về phần điều hành có bạn Nguyễn Hùng Tâm, Trần Gia Ðịnh, Nguyễn Hải, Nguyễn Văn Xê ....
- Về văn nghệ, có các bạn: Huỳnh Minh Quang, Phan Thiết Dũng, Phạm Văn Hùng(Hùng Fox), Ðỗ Thế Trác, Trần Kim Hoàng, Ðỗ Thanh Vẽ, Lưu An Huê ....
- Về thể thao, có Nguyễn Hải, Phan Xuân Sơn, Lưu Quốc Bảo, Huỳnh Văn Tài, Ðàm Thanh Tâm, Hồ Ngọc Diệp, Mai Tất Ðắc, Trịnh Công Ðoàn, Trương Văn Hiếu ....

Tiểu Ðoàn SVSQ thuộc TTHLHQ/NT có 4 Ðại Ðội SVSQ. Ðại Ðội 1 và 2 thuộc về khóa đàn anh. Ðại Ðội 3 và 4 thuộc về khóa đàn em.
Thành phần cán bộ khi còn là đàn em:
- Ðại Ðội Phó ÐÐ3: Nguyễn Hùng Tâm
- Ðại Ðội Phó ÐÐ4: Trần Gia Ðịnh
Khi lên đàn anh:
- Tiểu Ðoàn Trưởng: Nguyễn Hùng Tâm
- Ðại Ðội Trưởng ÐÐ1: Nguyễn Hải
- Ðại Ðội Trưởng ÐÐ2: Nguyễn Văn Xê
- Ðại Ðội Trưởng ÐÐ3: Ðoàn Hữu Trí
- Ðại Ðội Trưởng ÐÐ4: Trần Gia Ðịnh
Tổng cộng có 8 trung đội Chỉ Huy và 3 trung đội Cơ Khí.
* Đại Đội I gồm 4 Trung Đội CH và 3 Trung Đội CK:
- Trung Ðội 1 CH: TĐT Nguyễn Minh Cảnh
- Trung Ðội 2 CH: TĐT Lâm Quốc Hùng
- Trung Ðội 3 CH: TĐT Trần Đình Triết
- Trung Ðội 4 CH: TĐT Hoàng Thế Dân
- Trung Ðội 5 CK: TĐT Lê Trọng Lực
- Trung Ðội 6 CK: TĐT Lê Vỉnh Hiệp
- Trung Ðội 7 CK: TĐT Nguyễn Ngọc Châu
* Đại Đội II gồm 4 Trung Đội CH:
- Trung Ðội 1 CH: TĐT Ngô Văn Vủ
- Trung Ðội 2 CH: TĐT Huỳnh Hửu Lành
- Trung Ðội 3 CH: TĐT Trần Tuấn Đức
- Trung Ðội 4 CH: TĐT Phan Văn Minh
Đao Phủ Thủ khóa đàn em 21:
1. Đệ Nhất ĐPT: Nguyễn Văn Độ
2, Đệ Nhị ĐPT: Hoàng Thế Dân
3. Đệ Tam ĐPT: Phạm Văn Cần
4. Đệ Tứ ĐPT: Nguyễn Phúc Khanh
5. Đệ Ngũ ĐPT: Nguyễn Quang Toàn
6. Đệ Lục ĐPT: Dương Thiệu Tùng
7. Đệ Thất ĐPT: Nguyễn Văn Sáng

( Hình minh họa của HC2 Lê V. Thạnh )
Thành phần cán bộ Tham Mưu thì gồm có:
- Ban Ẩm Thực: Trần Duy Tín, Nguyễn Văn Ðệ
- Thư Tín: Nguyễn Kỳ Tuấn Ngọc, Huỳnh Ngọc Sơn
- Trang Trí: Lưu Quốc Bảo, Nguyễn Hùng, Võ Uyên Sao
- Vũ Khí: Đỗ Duy Vy, Lê Quang Khánh
- Tiếp Liệu: Trần Ðức Chấn, Nguyễn Xuân Dục

Trong thời gian nầy, quân trường có tổ chức cho các SVSQ khóa 20 đi thăm Sư đoàn Mảnh Hổ, Đại Hàn ở Tuy Hòa và Duyên đoàn 25 ở Hòn Khói. Khi đi thăm ĐD25 thì đi bằng PCE và có thêm một chiếc LCM8 đi theo để đề phòng.
Tới Hòn Khói tầu không thể cập bến được nên neo ở ngoài và dùng chiếc LCM8 làm taxi đưa các SVSQ vào thăm duyên đoàn. Còn nhớ các Sĩ Quan của duyên đoàn 25 nói ở đây có hai tên VC nhưng chưa muốn bắt vì còn muốn theo dõi, vài ngày trước chúng đi ngang lâu dài tình ái.
Trên đường đi về tầu thì thấy Hạm Trưởng đi ca nô vô duyên đoàn nên Đ/Úy Tâm cho đi thẳng về mà không thèm ghé tầu. Ông nói "giờ giấc của Sinh Viên phải được tôn trọng".
Trên 260 SVSQ mà chen chúc trên LCM8, nếu có chuyện không may xẩy ra thì ai chịu tránh nhiệm? Không lâu thì chiếc PCE cũng bắt kịp và chạy phía ngoài. Lúc về gần tới quân trường Đ/úy Tâm nói với những người ngồi gần ông là ông cũng sợ lắm nhưng không thể để ông Hạm Trưởng muốn làm gì thì làm.
Ngày tháng qua nhanh, những tập tục Hải Quân được diễn lại. Ngày thi mãn khóa được tổ chức với sự lo lắng vì học chơi mà thi thiệt. Do đó, một số SVSQ đã nhờ bóng đèn điện dọc hàng rào phòng thủ làm đèn đọc sách.
Cũng trong thời gian chờ kết quả nầy mà các Tân SQ đă được phái đoàn tuyển mộ thuộc mọi cơ sở của Hải Quân đến thuyết trình và nhận ghi tên tình nguyện như:
- Sở phòng vệ duyên hải: Khoảng 10 bạn tình nguyện nhưng chỉ có những bạn sau đây được nhận:Bạch Xuân, Nguyễn Văn Hùng, Dương Xuân Phong, Đổ Thanh Vẽ.
- Liên Ðoàn người nhái: 18 bạn tình nguyện nhưng chỉ có vài bạn được chọn như: Nguyễn Minh Cảnh, Lê Văn Dũng, Phan Ngọc Lựu, Ngô Minh Hiếu .. còn những bạn khác tự động bỏ hay thay đổi vào giờ chót.
- Sở An Ninh, Hạm Ðội: ??
Kết quả thi ra trường, Thủ khoa ngành Chỉ Huy là bạn Lưu Ðức Huyến. Á khoa là bạn Mai Tất Đắc. Còn Thủ khoa nghành Cơ Khí là bạn Lê Vĩnh Hiệp. Á khoa là bạn Tô Phước Hồng.

       Sau Lễ Mãn Khóa, tất cả tân SQ khóa 20 và gia đình cũng như các Sinh viên trường Quốc Gia Hành Chánh ra tham dự lễ mãn khóa cùng theo HQ501 về Saigon. Và những chuyện tình trên biển, những mối tình gắn bó đã xảy ra trong chuyến hải hành nầy.
Về đến Sàigòn, nghỉ phép được hơn hai tuần thì có khoảng trên dưới 100 tân SQHQ khóa 20 bắt đầu lập thủ tục đi thực tập Ðệ Thất Hạm Ðội của Hải Quân Hoa Kỳ.
Chương trình thực tập kéo dài khoảng hai tháng. Một số may mắn được bổ nhiệm trên những Chiến hạm tiếp tế nên có dịp thăm viếng nhiều hải cảng trong vùng Á Châu như Subic Bay, Hồng Kong, Singapore v.v... Một số kém may mắn, bị bổ nhiệm trên những chiếc Khu Trục Hạm có nhiệm vụ hộ tống Hàng Không Mẫu Hạm nên đành lênh đênh trên biển Thái Bình Dương gần hai tháng, chịu đựng những trận bão khủng khiếp....

Những bạn còn lại, tập họp hằng ngày ở Câu Lạc Bộ nổi để chọn đơn vị và từ giờ phút đó, các bạn 20 đã chia tay mỗi người một ngả để chính thức mang những học hỏi trong Quân Trường ra phục vụ trong các đơn vị Hải Quân thuộc quân lực VNCH.
Trước ngày ra trường, HQ Đ/úy Hoàng Dần có ra quân trường để tuyển mộ các tân SQ k.20 vào Liên đoàn NN. Có trên 15 bạn 20 tình nguyện gia nhập. Về SG trình diện LĐ NN khoảng trên 2 tuần thì các tân SQ ngành CK được lệnh phải trở về BCH/YTTV vì nhu cầu bổ xung cho các CCYTTV và TDYTTV. Trong số có 2 bạn Nguyễn Xuân Dục và Bùi Thành Công.
Bạn Công về trình diện đơn vị mới là CCYTTV/An Thới. Còn bạn Dục thì tình nguyện phục vụ trên HQ331.
Các Tân Sĩ quan 20 tình nguyện đi đơn vị người nhái thì chỉ còn: Nguyễn Minh Cảnh, Phan Ngọc Lựu, Lê Văn Dũng.
Bạn Ngô M. Hiếu gia nhập NN trong khi phục vụ tại LĐ/ĐN 214.
Các bạn tình nguyện về đơn vị phòng vệ duyên hải thì chỉ còn: Nguyễn Văn Hùng, Ðỗ Thanh Vẽ, Bạch Xuân, Dương Xuân Phong và Vũ Hữu Lý.
Phục vụ ở Bộ Tư Lệnh có Tôn Thất Thái, Nguyễn Phùng Xuân, Nguyễn Văn Xê.
Ở Hải Quân Công Xưởng có Nguyễn Xuân Dục, Nguyễn Hữu Thiện ...
Gần 1 năm sau ngày mản khóa, khóa 20 được phép tổ chức họp mặt tại CLB nổi HQ ngày 17 tháng 07 năm 1971.
Công điện gửi đến các đơn vị HQ v/v họp mặt của khóa 20 SQHQ Nha Trang:
TTYC # Các đơn vị trưởng dành mọi sự dễ dãi để các Sĩ quan khoá 20 HQ Nha Trang về họp mặt tại CLB nổi HQ vào ngày 17/07/1971
Mỗi HC2 được đi phép 3 ngày.
Công điện này từ văn phòng TMT/HQ DQThủy ( HC2 Tôn Thất Thái là Tùy Viên )
Và HC2 Trần D. Tín lảnh nhiệm vụ tổ chức họp mặt.

Trong buổi họp mặt có sự hiện diện của thủ khoa Đệ Nhất Hổ Cáp Trịnh Tiến Hùng và điểm nổi bật nhất là từng bạn bước qua vòng tròn tượ̣ng trưng cho chiếc nhẫn của khóa xưng cấp bậc tên tuổi và đơn vị đang phục vụ .
       Ngay sau ngày mãn khóa, một HC2 đầu tiên đã lìa đàn: đó là HC2 Nguyễn Văn Được. Bạn ra đi để lại vợ trẻ và một con thơ.
Kế đến là HC2 Huỳnh Hữu Khương. Bạn là HC2 đầu tiên hy sinh trong trận chiến bảo vệ đất nước. Bạn tử trận trong trận phục kích của VC tại Năm Căn. Được biết bạn mới thuyên chuyển về Hải Đội 5 sau thời gian dài phục vụ tại Giang Đoàn 45 Ngăn Chận. Bạn đã hiên ngang chống trả trận phục kích của VC tại gần cửa sông Bồ Đề, cứu thoát toàn bộ thủy thủ đoàn. Bằng hành động anh dũng, bạn đã ra lệnh thuộc cấp lái thẳng chiến đĩnh đâm vào ngay giữa ổ phục kích và trực xạ vào kẻ thù, tiêu diệt ổ phục kích. Căn cứ Hải Quân Năm Căn có tên đường mang tên Huỳnh Hữu Khương để vinh danh bạn.
Kế đến là bạn Đổ Văn Loan. Bạn đã nằm xuống khi tuổi đời vừa được 24 cùng lúc với NT Trần Thế Trang K13 khi tháp tùng phái đoàn thuộc vùng 4 sông ngòi đi thanh tra.
HC2 Sâm Hồng Minh tử nạn trên cầu tàu BTL/V1ZH ( bị pháo kích ) trong lúc di tản từ Đà Nẳng về Sài Gòn khoảng tháng 03 năm 1975.
Người bạn 20 sau cùng gục ngã trong trận chiến là HC2 Nguyễn Quang Toàn. Theo lời kể lại của một số bạn Hải Quân thuộc các khóa OCS và Thủ Đức thì HC2 Nguyễn Quang Toàn là SQ trưởng toán PCF thuộc vùng 2 Duyên hải về để yểm trợ BTL/LĐNN và căn cứ HQ Cát Lái. Ngày cuối cùng của căn cứ này, bạn Toàn đã tình nguyện ở lại để ngăn cản sự tiến chiếm của VC, và anh dũng thay bạn đã gục ngã cùng với thủy thủ đoàn sau khi những viên đạn cuối cùng đã được nhắm vào kẻ địch.
Rồi cuộc đổi đời sau 30 tháng 4 năm 1975, trong khi tất cả các Sĩ Quan thuộc Quân Lực VNCH bị cầm tù dưới chính sách cải tạo của Hà Nội thì HC2 Võ Văn Vân đã ngấm ngầm sinh hoạt cùng một số chiến hữu bạn trong tù để tìm cách vượt trại gia nhập vào những đoàn quân còn tản lạc sau ngày 30 tháng 04. Bạn đã mất tích cho đến bây giờ vợ và con vẫn còn trông chờ.
Trong khi đó, các HC2 khác như Nguyễn Văn Xê, người cựu Đại Đội Trưởng ĐĐ2 đã gục ngã trong lao tù CS để lại góa phụ trẻ mới cưới vừa trọn năm. HC2 Tô Ngọc Điệp, cựu Trung Đội Trưởng TĐ2/ĐĐ2, cũng đã ra đi tương tự.
Các HC2 khác là Phan Tự Lập và Nguyễn Lập Thành cũng đã vùi thân nơi chốn lao tù Cộng Sản.
Một số Hổ Cáp 2 khác đã lần lượt tử nạn trên đường đi tìm tự do vào những năm 1978 và 1979. Khởi đầu là HC2 Kha Tự Tiếp và Phùng Ngọc Dồi. Hai người bạn này đã âm thầm liên lạc và cùng nhau tổ chức một chuyến mạo hiểm rời VN bằng con tàu gỗ nhưng đã không được tin tức từ đó. Rồi đến các HC2 Lâm Quốc Hùng, Bùi Trịnh Tường, đã bỏ mình trên biển cả trong chuyến vượt biên tại cửa Đại cùng với đàn anh Thiên Xứng 2 Cao Xuân Vũ.
Rồi lần lượt các HC2 Lê Văn Hậu, Nguyễn Đức Thảo, Trần Xuân Thảo, Lưu Văn Nở đã từ trần tại Việt Nam vì bịnh hoạn sau những năm dài bị giam cầm, quản thúc.
Một số HC2 khác tại hải ngoại cũng đã lìa đàn như HC2 Bạch Xuân, người sáng dựng ra trung tâm nhạc ASIA trong cuối thập niên 70.
HC2 Đinh Minh Nhuận, cựu chánh văn phòng cho cố ĐĐ Hoàng Cơ Minh đã ra đi năm 1988 sau cơn bạo bệnh nhưng vẫn còn ấp ủ một lời thề trong ngày mãn khóa. Bạn mất tại Houston, Texas.
HC2 Nguyễn Văn Nhẫn tạ thế tại Washington DC.
HC2 Nguyễn Hùng Tâm, con chim đầu đàn của Khóa 20 ngay từ những ngày chập chững tại trại Bạch Đằng II, dù không được là thủ khoa khóa nhưng bạn vẫn được các bạn đồng khóa nhớ đến qua chiếc Nhẫn Ra Trường cho khóa 20 mà bạn và HC2 Trần Gia Định quyết tâm thực hiện dù trãi qua nhiều khó khăn từ các bạn đồng khóa đến các SQ hướng dẫn. Bạn đã ra đi sau cơn bệnh cúm thường, dù rằng bạn đã hằng luyện tập cơ thể với Đệ Thất đẳng Taekwondo. Bạn Tâm mất tại Saint Paul, Minnesota, để lại người vợ mới đoàn tụ từ năm 1985 và ba người con.
Rồi đến bạn Trần Văn Cần mất tại VN tháng 10 năm 2000. Còn HC2 Trần Đức Chấn thì đã ra đi trong nỗi thương tiếc của vợ và ba con tại San Diego, California.
Tháng 04 năm 2001, HC2 Trần Đức Chấn mất tại San Diego, California, sau khi mang hiền thê và các con đến định và an cư tại đây. Hiện hiền thê và các con của bạn vẫn thường xuyên liên lạc với gia dình Hổ Cáp 2 tại Nam California.
Một HC2 khác cùng họ và tên, HC2 Trần Đức Chấn (VN) mất tháng 07 năm 2007 tại Gò Vấp, VN. Bạn Chấn là Sinh Viên Trưởng Ban 4, Đại Đội 1. Bạn ra đi sau một thời gian dài chửa bệnh.
Người bạn 20 ra đi kế tiếp là HC2 Võ Văn Kiêm ở Mỹ Tho, VN. Bạn đã vội lìa đàn tháng 10 năm 2008 khi gia đình vừa tạm ổn cũng như vừa liên lạc được với khóa.
HC2 Nguyễn Đình Thống mất tháng 11 năm 2009 tại Sài Gòn.
HC2 Lê Văn Thụy trở về với biển cả tháng 05 năm 2010 tại Khánh Hòa.
Rồi đến HC2 Phạm Văn Cần lìa đàn tháng 04 năm 2011 tại Houston, Texas.
Và HC2 Nguyễn Văn Nhất Lãng, người thuyền trưởng chiến đĩnh PCF chuyển tin tức, tiếp tế thực phẩm và chuyển người từ các chiến hạm lớn trong chuyến công tác cuối cùng của Hải Quân VNCH vào những ngày đầu tháng 5 năm 1975. Bạn đã đột ngột ra đi tại Westminster, Nam California cuối tháng 04 năm 2012 trong một tai nạn giao thông.
Sau Đại hội kỳ V tại Montréal, Canada, có thêm 5 HC2 đã trở về với biển cả.
HC2 Nguyễn Văn Gẩm mất tại Virginia tháng 07 năm 2013.
HC2 Đặng Ngọc Khảm ra đi đột ngột tháng 09 năm 2013 tạI Melbourne, Úc Châu.
HC2 Huỳnh Phú tạ thế tháng 11 năm 2013 tại Nam California.
Đầu năm 2014, HC2 Nguyễn Hùng lại bất ngờ ra đi khi bạn cùng gia đình thăm viếng vùng đất ấm ở Orlando, Florida. Thân xác bạn đã được mang về chôn cất tại Montréal, Canada nơi bạn sinh sống.
Và gần đây nhất là HC2 Hồ Ngọc Diệp, người đã mang danh dự về cho đoàn thể thao Nha Trang nói chung và quân trường Nha Trang cũng như khóa 20 nói riêng khi bạn cùng các HC2 Huỳnh Văn Tài, Hà Mạnh Hùng đoạt giải nhất thể thao trong kỳ tranh tài trong toàn vùng .
Bạn Hồ Ngọc Diệp và gia đình đã có dự tính tham dự Đại Hội kỳ VI năm 2015 tại Houston, một ngày trước khi từ giả gia đình và bạn bè, ngày 17 tháng 08 năm 2014, bạn đã nhờ HC2 Trương Đình Quí lo dùm thủ tục mua vé máy bay, đặt khách sạn, với ước mong sẽ được gặp lại những người bạn đồng môn, đồng khóa sau gần 45 năm ra khơi, nhưng như một định mệnh đã an bài, bạn trở về biển cả ngày hôm sau:
Chưa là Thu sao Ngọc Diệp đã bay
Chiếc lá tàn theo cuối điểm ngật ngầy
Bè bạn còn đây sao tung cánh vội
Ôi hải âu hiền tiếc thay! thương thay!!

Tính đến tháng 04 năm 2022, tổng cộng có 63 Cố HC2 đã trở về với biển cả.
* Nguyễn Anh | Lưu Quốc Bảo | Trần Văn Cần | Trần Ðức Chấn | Trần Ðức Chấn | Huỳnh Kim Chiến| Lê Quang Chung | Nghiêm Xuân Chương | Phùng Ngọc Dồi | Hồ Ngọc Diệp | Nguyễn Anh Dũng | Nguyễn Văn Ðăng | Nguyễn Văn Ðệ | Tô Ngọc Ðiệp | Nguyễn Văn Ðược | Nguyễn Văn Gẫm| Lê Văn Hậu | Trần Kim Hoàng | Nguyễn Tấn Hoành | Nguyễn Hùng | Lâm Quốc Hùng | Lê Công Khai | Lê Quang Khánh | Đặng Ngọc Khảm | Lư Thế Khiêm | Huỳnh Hữu Khương | Võ văn Kiêm | Nguyễn Văn Nhất Lãng | Phan Tự Lập | Nguyễn Hoàng Liêm | Ðỗ Văn Loan | Nguyễn Lộc | Lê Trọng Lực | Sâm Hồng Minh |Lương Văn Năng | Nguyễn Văn Nhẫn | Ðinh Minh Nhuận | Lưu Văn Nở | Vương Thế Phiệt | Ðỗ Văn Phú | Huỳnh Phú | Võ Công Phúc | Nguyễn Minh Quan | Phan Xuân Sơn | Ðỗ Văn Sử | Vũ Văn Sức | Huỳnh Văn Tài | Nguyễn Hùng Tâm | Ðinh Ðức Thắng| Ðặng Công Thành | Nguyễn Lập Thành | Nguyễn Ðức Thảo | Trần Xuân Thảo| Nguyễn Ðình Thống | Lê Văn Thụy |Đỗ Quang Tiếng |Kha Tư Tiếp | Nguyễn Quang Toàn | Bùi Trịnh Tường | Vỏ Văn Vân | Nguyễn Văn Xê | Bạch Xuân *

Tưởng Niệm 63 Cố HC2 ( 1970-2022 )
Lễ Thắp Nên Đêm Dạ Tiệc ĐH2022 * YouTube: LVLong & LVChâu

Cho đến trước biến cố 30/04/1975, các bạn 20 sau đây đã được thăng cấp HQ Đ/úy thực thụ:
Trần Đ. Triết, Nguyễn H. Tâm, Nguyễn M. Cảnh, Nguyễn H. Nam, Hoàng T. Dân, Huỳnh V. Tài, Nguyễn X. Dục, Nguyễn V. Vang, Vũ Đ. Thiệu, Mai K. Phụng, Nguyễn V. Chín, Lê V. Dũng, Đỗ V. Sử, Nguyễn A. Dũng, Nguyễn X. Hùng, Nguyễn C. Tâm, Nguyễn V. Xuân, Nguyễn V. Quý, Nguyễn P. Long.
Các bạn 20 sau đây đã có Nghị Định/Đề nghị thăng cấp HQ Đ/úy:
Nguyễn V. Sáng, Trịnh V. Thơ, Lê V. Thạnh.
Hải chiến Hoàng Sa tháng 01 năm 1974 có mặt các HC2: Nguyễn M. Cảnh, Phạm V. Thì, Lê V. Dũng, Nguyễn K.T. Ngọc, Đổ T. Vẽ, Trần Xuân, Phạm N. Bích.
       Sau hơn 30 năm xa cách, giờ đây những chàng Hổ Cáp 20 đã lập lại từng nhóm nhỏ rải rác khắp nơi trên thế giới với những bộ mặt mới và trong cuộc sống mới. Một số vẫn còn ở lại quê nhà. Với sự phát triển nhanh chóng của mạng lưới Internet, trang nhà đầu tiên của khóa 20 đã xuất hiện vào đầu năm 1998 tại tiểu bang Virgina, Hoa Kỳ do bạn Phạm Ðăng Lương tạo dựng với sự thúc đẩy của bạn Nguyễn Văn Huấn. Ðến tháng 3 năm 1999, trang nhà thứ 2 ra đời do bạn Lê Văn Châu đảm trách, thay thế trang nhà đầu tiên và rồi từ đó trở thành nhịp cầu kết nối những bạn 20 còn lại khắp năm châu ......


Đại Hội kỳ 1 * 07/2000 * Huntington Beach - California
Đại Hội kỳ 2 * 07/2003 * San Jose - California
Đại Hội kỳ 3 * 07/2006 * Washington DC
Đại Hội kỳ 4 * 07/2009 * Orlando - Florida
Đại Hội kỳ 5 * 07/2012 * Montreal - Canada
Đại Hội kỳ 6 * 04/2015 * Houston - Texas
Đại Hội kỳ 7 * 07/2022 * Westminster - California
Hội Ngộ 2017 và 2018 * Seattle and San Jose


Đại Hội kỳ 5 tháng 07 năm 2012 tại Montreal, Canada:

       Ba năm cặp bến một lần.
Chở bao kỷ niệm xa gần tới nhau.
Thời gian thấm thoát qua mau
Con tàu Hổ Cáp (vẫn) đượm màu yêu thương.


       Đại hội, hai từ đơn giản mà sao mỗi lần nói tới lại thấy lòng dạ nôn nao, háo hức, và bồi hồi. Đại hội năm nay được tổ chức tại Montréal, Canada, xứ sở được mệnh danh là "đất lạnh, tình nồng". Thật vậy, tổng số chỉ....le te có mấy Hổ Cáp thôi mà đã kết hợp chặt chẽ để tổ chức một ngày Đại hội qui mô, huy hoàng nhất, được xếp vào loại... nhiều... nhiều cái nhất. Này nhé : ban tổ chức ít người nhất, thành công nhất, xa xôi nhất, ăn nhiều và ngon nhất, rượu ngon nhất, tiện lợi nhất, vui nhộn nhất, các bà... đẹp nhất và “quậy” nhất, nhiều đầu...bạc nhất, nhiều phó nhòm nhất, nhiều hình được chụp nhất, nhiều phái đoàn đi trắc trở nhất... Ôi thôi không thể kể hết được toàn những cái nhất của Đại hội Đệ Nhị Hổ Cáp năm nay!

Thứ Tư ngày 18/7/2012. Chúng tôi gồm có 7 người, hẹn gặp nhau tại phi trường Dallas/Forth worth vào lúc 11giờ tối ngày thứ Tư, bay tới Boston vào lúc 6 giờ sáng ngày thứ Năm, 19/7/2012, thủ tục mướn xe xong là trực chỉ Montreal. Chúng tôi vừa đi vừa ...nghỉ ngơi, ăn chơi, chụp hình và tới khoảng 5giờ chiều thì tới nhà anh chị Nguyễn Hùng. Xe chạy qua lại hai lần mà vẫn chưa chắc ăn là đúng nhà, đúng địa chỉ rồi mà chúng tôi còn nghi ngờ, vì đó không phải là một căn nhà, mà là một tòa lâu đài cổ kính, dính liền với một căn biệt thự nguy nga tráng lệ. Mặc dù chúng tôi tới sớm hơn dự tính, nhưng cũng đã có một số các bạn Hổ Cáp khác còn tới sớm hơn cả chúng tôi nữa, vì các anh chị muốn đến sớm để... thăm dân cho biết sự tình, đồng thời còn có thời gian đi viếng đền thánh Giuse, ngôi nhà thờ nổi tiếng là linh thiêng và hùng vĩ.
Anh chị Hùng, mà các bạn gọi là Hùng ĐB, đã đón tiếp bạn bè rất ân cần, nhiệt tình, ăn uống linh đình. Các bạn trầm trồ... cơ ngơi... đồ sộ, thì được anh chị cho biết là các con và dâu rể của anh chị đều là “lang tây” cả, nên đã mua và xây nhà để ở chung, "tam đại đồng đường", ba thế hệ ở chung trong một thửa đất, nhưng mọi người vẫn có tự do và không gian riêng của mình, không đụng chạm đến nếp sống của nhau. Thật là một kết hợp tuyệt vời, Đông, Tây, kim, cổ mà ai cũng từng mơ ước,
Chuyện trò, vui đùa tới khuya vẫn chưa muốn dứt, gió từ hồ sau nhà thổi lên mát lạnh. Hồ rộng mênh mông không thấy bờ, có ngọn đèn sáng rực, lấp lánh xa xa làm các anh liên tưởng tới những ngọn hải đăng dọc theo bờ biển Việt Nam ngày nào....
Sáng ngày 20/7/12, thứ Sáu, tại khách sạn mà ban tổ chức đã đặt chỗ sẵn cho ... đoàn Hổ Cáp II tụ họp để tham dự Đại Hội kỷ niệm 42 năm RA KHƠI. Một số bạn nói rằng đã ...thao thức suốt đêm không ngủ được! Chỉ mong trời mau sáng để xuống phòng ăn của khách sạn..." điểm mặt" bạn bè thay vì dùng điểm tâm. Những tiếng gọi nhau rổn rảng, nét mặt vui mừng, câu trả lời hớn hở, những bàn tay siết chặt, vòng tay ôm ấm áp, ánh mắt rạng ngời vui tươi.
Nôn nao gặp lại bạn bè,
Đồ ăn, thức uống ê hề không mê
Chỉ mê tâm sự tỉ tê
Rộn ràng sum họp hả hê nói cười....

Các anh như được trẻ lại của cái thủa ...mấy mươi năm về trước, đang còn là những chàng trai mang đầy nhiệt huyết, sẵn sàng chấp nhận số phận với phận nước ngả nghiêng, sống chết cho quê hương tổ quốc. Chỉ khác một điều là bây giờ bên cạnh các anh còn có dáng những ...bông hồng để đôi khi...thúc thúc hay...giật giật ve áo những khi các anh hăng hái, năng nổ quá đà. Phòng ăn của khách sạn tuy cũng khá rộng, tiếng nói cười ầm ĩ, bây giờ đã có khá đông người, nên các anh lại rủ nhau xuống lobby, rộng rãi, thoải mái ngồi nói chuyện, tiện thể ngồi chờ đón những Hổ Cáp sẽ tới trong ngày. Mỗi lần gặp một Hổ Cáp mới tới là các anh lại reo hò ầm ĩ. Tay bắt mặt mừng, người mới đến gặp bạn, bỏ quên cả ...vợ, nhưng các bà đã quen với những chuyện này trong những lần các anh gặp nhau rồi nên tự lui cui lo thủ tục nhận phòng, để mặc ông chồng hân hoan ...nhập bọn.
Râm ran đây đó hỏi han.
Ê, thằng X sao giờ nó ở đâu?
Thằng K nó có đi không?
Gió nghe được, gió sẽ trả lời cho.

Ăn trưa buffet tại nhà hàng JARDIN DE JADE - POON KAI.
Phải nói là... thật náo động không gian trong buổi ăn trưa này, tình thân thiết của bạn bè thể hiện và có lẽ không một ngôn từ nào có thể diễn tả đầy đủ được. Bao nhiêu mệt mỏi sau một chuyến bay dài đã thấy tan biến trên nét mặt mọi người, bây giờ chỉ còn lại sự... cười nói rổn rảng, náo nhiệt, và những thể hiện thân tình.
Nhà hàng rộng rãi, Hổ Cáp được dành riêng một phòng, các ông theo ... phe của các ông, các bà theo ... phe của các bà, “thân ai người nấy lo”, không có thì giờ để ... galăng, vừa ăn vừa chọc ghẹo nhau, lời qua tiếng lại cười đùa ầm ĩ, hôm nay các Hổ Cáp hầu như đã tới đông đủ, chỉ trừ một hai nhóm bị trục trặc, ôi chao những ... 3 năm đợi chờ kia mà, làm sao mà không vui cho được, đồ ăn ngon, nhiều món, thêm tình bạn thấm thiết nên ăn lại còn ngon hơn.
Mười phương tụ lại chốn này
Niềm vui chát chúa, vỗ đầy không gian
Chẳng còn những tiếng... thở than
Trên môi, ánh mắt nồng nàn tin yêu.

Xong bữa ăn, tuy đã trễ nhưng không một ai muốn rời chốn... huyên náo để về khách sạn nghỉ ngơi.


Chiều thứ sáu.
Nếu thứ Bảy là trung tâm điểm của đại hôi, thì ngày thứ Sáu, tiền đại hội cũng quan trọng không kém, có phần còn... ngất ngây hơn, thú vị hơn, vì chỉ có... ta với ta, không có... quan dưới trông lên, quan trên ngó xuống nên các anh tha hồ tung hoành, đùa giởn, chọc ghẹo nhau bằng những từ... đao to búa lớn “thoải mái” mà không cần phải e dè, tha hồ ăn chơi, quên béng... cả hiện tai, quay lại... những quá khứ kiêu hùng, và cũng chẳng tư lự gì tới... cái tương lai gần xịt.
Khoảng 4:30 chiều, xe bus do ban tổ chức đã mướn sẵn để chở tới câu lạc bộ, là nơi sẽ tổ chức họp mặt tiền đại hội. Tại chỗ đậu trước khách sạn, mọi người đã sẵn sàng và nôn nóng để lên xe, nhưng các anh lại áp dụng “chiến thuật” đã học được từ quân trường Hải Quân là... phải galăng với phái nữ, nên các “chàng” đã tự động... đứng dạt qua một bên để các... “nàng” lên trước. Nhưng các “ông” quên khuấy mất một điều là các nàng bây giờ đã thành... “hổ cái” từ lâu rồi, khôn lắm, “bà” nào cũng giữ một chỗ cho... chồng, để “ông đâu, tui đó”, cấm ngó dọc, liếc ngang à nghen! Xe bus phải chở đến hai lần mới đủ.
Tại câu lạc bộ, thức ăn đã được mang tới, các bà chung tay xúm vào sắp xếp, một loáng là thức ăn đã được dọn lên mấy chục cái bàn, toàn là những thức ăn ngon, khoái khẩu đậm đà hương vị quê nhà. Các ông thì lo trang hoàng cờ xí và... "phông", một bức tranh thật lớn của chị Thái Hương, bà xã anh Trần Duy Tín, thật đẹp, có hình con tàu giữa biển cả mênh mông, có phù hiệu của quân chủng Hải Quân oai hùng muôn thủa... Từng đôi, từng đôi hay cùng nhóm lên chụp hình, có cả thợ "pro" chụp hình rất đẹp. Xong phần chụp hình, MC lên tuyên bố khai mạc, và giới thiệu tân, cựu "chức sắc" trong ban điệu hành những năm tới... Rồi "ngài" chủ tịch khui rượu khai mạc. Năm nay Hổ Cáp II ...chơi sang, toàn rượu Martell Cordon Bleu được “vác” từ miền Nam California lên. Sở dĩ có rượu... ngon này cũng là nhờ quan Trần Duy Tín, phạn xá khi xưa trong quân trường. Anh có “máu” làm... thương mại, và chỉ có trong vòng hai ngày thôi mà anh đã "fund raising" từ những mạnh thường quân trong khóa để có được đủ số tiền mua rượu. Ăn, uống thì... phải có màn ca hát, không thể thiếu được, và karaoke hát cho nhau nghe vô cùng hào hứng. Có những giọng ca vàng của Đệ Nhị Hổ Cáp như các anh Trần Kim Hoàng hát còn hay hơn ca sỹ, hay Đỗ Thanh Vẽ, một giọng ca của đài phát thanh Đà Nẵng ngày nào hoặc những giọng ca mới “nổi” như Huỳnh Văn Tài, anh chị Huỳnh Minh Quang... Màn hoạt cảnh "mười hai bến nước, mười ba bến tình", và "anh là lính đa tình" do các phu nhân của Hổ Cáp II trình diễn vô cùng đặc sắc với tiếng hát “phụ họa” của anh Lưu An Huê, một tiếng hát kích động chính của ban nhạc 20 ngày nào. Các chị vui nhộn, trẻ trung lại, và quên mất luôn mình đã là những bà nội hay bà ngoại ở nhà ....
Tới khuya có món cháo gà ngon tuyệt và ăn cho để... giải rượu, bây giờ thì... eo của các bà có vẻ... chật chội hơn, còn vòng bụng của các ông thì có vẻ... phè phỡn hơn phần nào.
Tiền đại hội, thật là một đêm vui, vui đến quên cả... Trời đất.
Trên xe ra về, với cái giọng ... rè rè của Cordon Bleu, anh Hùng (bb) đả cao hứng kể lại những chuyện đã bị đàn anh “quay như dế” trong quân trường, những hình phạt thật là vô lý, không tưởng ... làm cả xe cười nghiêng ngả. Tại khách sạn, lầu trên, lầu dưới đều... thuộc phe ta, nên có ồn ào ti tí cũng không đến nỗi ngại ngùng. Tối nay tôi đi... nghe ngóng xem coi phòng nào có... địa chấn làm... rung rinh... cả một góc phòng mà không thấy, chỉ có những tiếng cưa gỗ phá rừng, và có lẽ cười hồi tối qua nên... hết hơi!
Cám ơn trời cho tôi gặp lại
Nhóm bạn bè thân ái ngày xưa
Cùng vui đùa như thủa... trai tơ.
Tráng sĩ xông pha không bước ngại
Sóng Hòn Lớn, vượt qua nhớ mãi
Đêm quân hành, Kinh Hạ thả neo.
Tàu về bến, gặp bạn mừng reo
Tao với mày, rượu đầy hay cạn
Để quên đời “công tử” làm quan.
Nhớ người yêu, lòng chợt se lại.....

Sáng thứ Bảy, ngày 21/7/12
Xuống phòng ăn của khách sạn lúc 7:30 sáng, lại gặp nhau, lại chuyện trò râm ran, mới 1 đêm thôi mà cứ tưởng chừng như lâu lắm, chuyện trò không muốn dứt, sáng nay “free time” ai muốn đi chơi đâu tùy ý, trưa gặp nhau tại nhà hàng Bistro ăn trưa. Đây cũng là một điểm son nửa của ban tổ chức, địa điểm chỉ loanh quanh có mấy dảy phố, đi dạo chơi lòng vòng, cho mau đói, rồi lại về ăn, thật là "nhất cử lưởng tiện".
Tới 11 giờ sáng, theo sự hướng dẫn của ban tổ chức, dẩn mọi người ... rồng rắn đi bộ tới nhà hàng ăn trưa, cách khách sạn khoảng chừng 15 phút. Nắng hè rọi lại qua những khung cửa kính của những tòa nhà cao ốc sáng lung linh, gió thổi bay bay những sợi tóc mai mát như mân mê bên mặt. Một anh bạn tinh nghịch la lớn:
Ăn sáng chưa ...ra, ăn trưa đã ...vào!
Những tiếng cười dòn dã, và những câu bông đùa ...vô tội, và trải rộng trên con đường đi tới nhà hàng.
Tại nhà hàng Café Bistro Van Houtte là một dạng quán cà phê khá sang trọng và mang một thương hiệu Van Houtte danh tiếng ở Canada, rộng lớn nằm tại một góc phố của một tòa cao ốc trong khu thương mãi. Nhà hàng có nhiều món nguội, sandwich và soup nóng, ăn kiểu “cơm chỉ” nhưng tha hồ chọn lựa tùy thích. Đặc biệt chính chủ nhân đã đích thân pha những ly cà phê thật tuyệt vời và theo những yêu cầu chi tiết của khách, và có lẽ ly cà phê sữa đã được mọi người ưa chuộng nhất vì có phong vị của dân Tây, rất gần giống với những ly cà phê sữa của dân mình. Những cô đầm xinh xắn, trẻ đẹp, tươi cười nhận lãnh order, hay thoăn thoắt len lỏi dọn bàn đã điểm trang cho nhà hàng thêm phần tươi trẻ và lịch sự.
Chiều thứ Bảy, 21 tháng 7, là buổi sinh hoạt quan trọng nhất của những ngày đại hội:
Những phòng trên lầu thứ 11 của khách sạn đều do các Hổ Cáp trú ngụ. Mới khoảng 4 giờ chiều, các cửa phòng đều mở cửa, tiếng gọi nhau ơi ới vọng qua vọng lại giữa các phòng. Chúng tôi xuống lobby lúc 4:30 đã thấy đầy các bạn, đứng chật cả lobby và tràn ra tới ngoài đường. Tiếng huyên náo nói cười, nhân viên của khách sạn mấy hôm nay đã quen với cảnh này, nên cũng góp vào những câu chào vui vẻ. Ông chủ tiệm gift shop thì... xum xoe, luôn miệng mời chào mọi người mua thẻ điện thoại và quà lưu niệm, sẽ bớt tới 50% vì cũng là... một cựu quân nhân. Mọi người bắt đầu di chuyển, đi bộ tới địa điểm tổ chức đại hội. Dọc đường, hai bên bốn phía đang mua bán tấp nập, thế mà bây giờ như ngưng đọng lại, sững sờ nhìn ngắm đoàn Hổ Cáp đi qua. Các bà ăn diện rực rỡ như những cánh bướm muôn màu, xinh đẹp trong nắng chiều êm dịu. Các ông thì không đồng phục đại lễ thì cũng đóng bộ chững chạc như những “xếp” lớn.
Ngỡ ngàng vẻ đẹp kiêu sa
Lung linh trong nắng, hai tà áo bay
Trải qua bao nỗi đắng cay
Giờ đây còn lại chút này làm duyên.


Tới nhà hàng Ruby Rouge, nơi tổ chức đại hội, đã thấy trang hoàng sang trọng, tươi vui với những lá cờ chữ Hải Quân, và trang nghiêm với cờ Canada, cờ Việt Nam Cộng Hòa, quân kỳ và toán hộ kỳ đang tổng dượt. Một chiếc bánh lớn nhiều tầng như bánh cưới với hàng chữ “kỷ niệm 42 năm Đệ Nhị Hổ Cáp Ra Khơi trên bàn. Bầu không khí sinh động huyên náo, các máy hình thi nhau... nháy, vì đêm nay ai ai cũng đẹp, và tất cả đều thật là... tuyệt vời, không thể bỏ qua. Quan khách đã tới đông dủ, MC giới thiệu toán quốc quân kỳ do các anh mặc đại lễ Hải Quân trắng toát, và bắt đầu chào cờ, quốc ca Canada được cất lên, sau tới quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Mọi người cùng cất tiếng hát, chúng tôi hát mà lòng chùng xuống, một vài người long lanh mắt rướm lệ. Điện trong nhà hàng được tắt hết, chỉ còn lại những ánh nến lung linh khi bắt đầu phút mặc niệm để tưởng nhớ đến anh linh các chiến sỹ quốc gia, quân cán chính, cảnh sát quốc gia, và các chiến sỹ Đồng Minh đã hy sinh mạng sống để bảo vệ miền Nam Việt Nam khỏi họa Cộng Sản, hay đã bỏ mình trên đường đi tìm tự do. Cảm động nhất đêm nay là khi đọc bài tưởng niệm các Hổ Cáp II đã lìa đàn do HC2 Nguyễn Xuân Dục soạn. Tên các anh đã được xướng lên trang trọng, và tha thiết. Trong bầu không khí linh thiêng, tôi cúi đầu thầm cầu nguyện cho anh linh của những người bạn của chồng tôi đã khuất, tôi chợt rùng mình ớn lạnh như có hồn thiêng của các anh như đang hiện diện nơi đây.
Anh linh phảng phất đâu đây
Âm dương cách biệt, phút giây tương phùng
Bạn ơi, xin bạn hãy cùng
Nhấp chung ly rượu nghìn trùng KHÔNG xa.Khi đèn điện được bật sáng, tôi thấy mắt mọi người ngấn lệ rưng rưng...
"Ngài" chủ tịch và anh trưởng ban tổ chức Đại hội tuyên bố khai mạc. Diễn văn khai mạc rất chân tình, ngọt ngào, và ngắn gọn. Ngoài những quan khách của các quân binh chủng bạn hay những hội đoàn tại Montreal, còn có cả các niên trưởng, các niện đệ HQ từ những khóa trước tham dự.
N/T Trịnh Tiến Hùng Đệ Nhất Hổ Cáp, lên nói chuyện về truyền thống Hải Quân và một số các chiến công mà Hải Quân VNCH đã đạt được. N/T Trịnh Tiến Hùng đã gia nhập Hải Quân trước các anh đúng 12 khóa, khóa Đệ Nhất Hổ Cáp. Như là một người khóa đàn anh mang cùng một mẹ là chùm sao Hổ Cáp của các anh nên lắm thân tình. Ngoài ra niên trưởng cũng đã từng là vị chỉ huy của một số các anh trong thời gian các anh còn bôn ba thời chinh chiến.
Mở đầu chương trình văn nghệ, ca sỹ Đoàn Chính chuyên nghiệp giọng hát têno đã trình bày bản nhạc Hội Nghị Diên Hồng thật là điêu luyện, giọng hát anh như nước vỡ bờ, như sóng biển khơi làm cho không khí hội trường như sôi động hẳn lên. Tiếp đến là những giọng ca vàng của Khóa 20 một thời vang bóng như của các anh Trần Kim Hoàng, anh Đỗ Thanh Vẽ, Lưu An Huê, và chị Thanh Nhàn. Các chị nhanh chân chạy lên phụ diễn cho “ông chủ tiệm” café khi trình bày bản “Pretty Woman” thật vui và thật là “quậy” không kém gì các cô choai choai.
Tiếp theo là phần dạ tiệc thật là vui vẻ, thật là lãng mạn, mọi người có cảm tưởng như đang được “dập dìu” trong câu lạc bộ nổi của Hải Quân tại bến Bạch Đằng năm nào, hay những buổi tiệc mãn khóa năm xưa tại quân trường Mẹ. Chẳng ai muốn ra về cho dầu đã quá nửa khuya.....
Sáng Chủ Nhật, ngày 22/7/12.
Hôm nay khách sạn ...biết điều, nên phòng ăn đã được ngăn riêng cho gia đình Đệ Nhị Hổ Cáp, và ai cũng hiểu ...tại sao rồi! Sáng nay cũng là giờ giấc tự do, ai muốn đi đâu thì tùy ý, nhưng trưa hẹn sẽ tụ tập tại nhà hàng Ruby Rouge một lần nữa để cùng ăn trưa. Những anh chị theo đạo Công Giáo thì đi lễ tại các nhà thờ, còn không thì kéo nhau đi thăm cảng Montreal. Trưa nay chúng tôi được BTC đãi “tím sẩm” nhưng món ăn rất phong phú và đa dạng, và ai cũng có vẻ có một tâm hồn... ăn uống nên những món ăn đã được chiếu cố rất tận tình.
Chưa ăn cười nói ...lao xao
Ăn no cứng bụng mày, tao... yếu xìu
Về phòng nhắm mắt ... liu riu.
Chiều ... ăn chơi tiếp, có nhiều... màn hay.

Mấy ngày hôm nay BTC cho ăn cơm Tây, cơm Tàu đã có phần ... ngán. Ban Tổ Chức rất là ... tâm lý (chắc những phần đi chợ này là ý kiến của mấy chị bên Canada nên đã rất là tươm tất, ngon miệng, và thật là hợp lý), và chiều nay đã cho chúng tôi đi ăn cơm Việt Nam. Bỏ đi ba cái món nhậu lai rai khai vị, phần còn lại là gà, tôm, nhưng hấp dẫn nhất vẫn là những món canh chua và cá kho tộ. Mấy anh lại còn có rượu loại sang Cordon Bleu để nhâm nhi nữa chứ, thật là vui... hết biết.
Tối nay, vì ngày Đại Hội đã xong nên ai cũng có vẻ thoải mái, những tràng cười không dứt, làm náo động nhà hàng Thanh Thảo cho tới hơn 10 giờ đêm mới trả lại sự yên tỉnh cho nhà hàng. Một số các bạn phải ra về vào sáng ngày mai, nên mọi người còn tiếp tục bịn rịn từ giả nhau tới, từ giả nhau lui hoài mà cho tới thật khuya mà cũng vẫn còn nghe thấy những lời... chia tay giã từ.
Sáng thứ Hai, ngày 23/7/12.
Theo như chương trình của ban tổ chức thì 7giờ sáng chúng ta phải trả phòng để kịp “nhổ neo” cho chuyến du lịch Hậu Đại Hội, ấy vậy mà mới 6 giờ sáng mọi người đã thấy kéo nhau đi trả phòng không trong ban tổ chức đã yêu cầu cơ quan du lịch phải đổi xe khác đúng như trong hợp đồng đã ký kết. Như thế cũng thật là hay, và mọi người lại có dịp kéo nhau vào khách sạn để ăn sáng, và sau cùng thì mọi chuyện rồi đâu cũng vào đấy. Mọi người hớn hở lên xe, và một số các anh chị lái xe riêng chạy theo, nhưng cũng thật "tội nghiệp" cho các anh chị này vì “đường trường xa” mà lại không được... chung vui với đám đông qua những câu đùa, những chuyện cười muốn “bể bụng”.
Hôm nay đi thăm “vùng ngàn hòn đảo” (1000 islands)
Mới chỉ có một số ít các anh chị phải về sớm, không kịp tham dự những buổi đi chơi này mà sao thấy... tự nhiên đám đông lõng bõng hẳn ra, Nghe cô tour guide kể câu chuyện tình đẹp như... cổ tích của 1000 hòn đảo mà lòng miên man nghĩ đến những sự thủy chung, cho dầu giờ đã... già, tình yêu lãng mạn thì nay cũng ... dửng dưng. Tôi mải mê ngắm cảnh, quên mất chuyện đếm coi có đúng một ngàn hòn đảo hay không? Nhung thật là đặc biệt, trên mỗi một hòn đảo đều có một căn nhà, đảo to thì nhà lớn, đảo nhỏ thì nhà bé. Thậm chí có cái nhà nhỏ xíu không biết em bé... có thể bò vào có lọt không nữa, nhưng nó cũng đã thể hiện được cái sắc thái rất là riêng biệt của nó, rất thú vị. Các anh đứng ...tựa lan can tàu, nói cười vui vẻ, gió thổi bay bay...tí tóc bạc. Nước hắt lên từ những chiếc tàu nhỏ rẽ song chạy qua làm các anh tư lự, nhớ thủa còn... "đạp con sóng dữ, đuổi bắt kình ngư", hay những hải đảo xa xôi mà những lần các anh đã ghé lại nơi quê nhà yêu dấu. Đâu Giáng Tiên, đâu hòn Rùa, hòn Sơn Rái, những Tamashu, những hòn Nam Du, hòn Khoai, hòn Chuối ... Ôi một thời đáng yêu và đáng nhớ của các anh.
Rời vùng 1000 islands, xe chạy bon bon về hướng Toronto. Ăn trưa tự túc, ai muốn ăn gì thì ...tự chọn, và chúng tôi đã chọn nhà hàng Tàu ăn buffet cho tiện. Một số các bạn đi vòng ra những tiệm ăn khác gần quanh đó. Ăn xong, xe chạy về phố Tàu ở Toronto, chúng tôi vào trong khu thương mãi dạo chơi xem sự bán buôn. Phố Tàu thì đâu cũng thế thôi, giống nhau, không có gì là khác lạ đặc biệt. Chúng tôi chỉ dạo chơi, không mua gì. Đi tới gian hàng bán thịt cừu nướng của người Trung Đông, 10$ cho 3 xâu, anh chị Chừng móc bóp mua rồi chia cho mọi người ăn thử coi có giống thịt “cờ tây” xứ mình hay không? Ăn thịt cừu nướng thấy cũng là lạ, ngon miệng nhưng cay quá, hơi cay nó... xốc lên tới mũi. Đi vòng vòng lầu trên lầu dưới, tới tiệm bán đậu hũ, nghe anh chị Huê bảo đậu hũ này ngon lắm, ngon hơn cả đậu hũ của anh chị Nguyễn Thế Trạch khi xưa nên cả nhóm lại kéo nhau vào ăn. Đậu hũ trắng, mềm và rất ngon, nhưng không ai dám ăn nhiều, vì phải để dành bụng ăn tối, nhưng mò tới chợ bán trái cây thì ai cũng... tay xách tay mang, không ít thì nhiều để còn tối về khách sạn ăn tiếp. Ăn chiều, chúng tôi đa số chọn vào nhà hàng Việt Nam, nhà hàng này tuy nhỏ nhưng thức ăn ngon. Không đủ chỗ, nên một số các anh chị đã phải đi qua những nhà hàng khác. Tôi gọi món cháo thập cẩm ăn cho... nhẹ bụng, và giải cảm. Hôm nay... qua đêm tại khách sạn ở Toronto, sau một ngày du ngoạn đầy thú vị, và hào hứng đến... rã rời chân tay, các bà lo đi ngủ sớm cho “phẻ”, còn các ông lại ...họp tiếp, uống với nhau cho tới 2 hay 3 giờ sáng quên tuốt luôn đám “quần hồng” chúng tôi đang nằm “chèo queo” trên phòng!
Ngày thứ Ba, 24/7/12.
Kéo nhau xuống khách sạn ăn sáng, còn hơi sớm nên cũng chỉ có... mình với ta. Thức ăn sáng của khách sạn này phong phú, mọi người lo nạp... năng lượng cho đầy đủ. Hôm nay đi thăm thác Niagara, cô tour guide duyên dáng, vợ chồng anh Huê dí dỏm, cộng thêm những câu chuyện tếu trên xe làm mọi người cười đùa vui vẻ, nên quên mất là không biết quãng đường bao xa?
Tôi biết có nhiều bạn trong đoàn du ngoạn này đã từng thăm viếng thác này rồi, và tôi cũng vậy, nhưng cái cảm giác lúc đi với gia đình nó khác xa khi đi với bạn bè. Trước khi lên tàu, mỗi người được phát cho một chiếc áo đi mưa dù trời nắng nóng “không mưa nhưng anh cũng mặc áo mưa”. Khoác chiếc áo mưa vào trùm kín, mọi người coi giống như một... đàn "vịt" thế mà cũng đùa giỡn được, làm như không dám... bỏ sót một giây phút nào...
Tàu chạy ra xa gần nơi thác đổ mạnh, nước bắn tung tóe lên người, bụi nước bay mù trời. tàu hơi lắc với cơn sóng do nước thác đổ mạnh làm mấy chị,.. la lên thích thú với cảm giác chập chùng của con tàu, nhưng tôi thấy các anh vẫn thản nhiên cười... ruồi như có ý nói: nhằm nhò gì năm ba cái lẻ tẻ này, chẳng lạ gì đối với chúng tôi, biển cả với những cơn sóng dữ chúng tôi còn ...chinh phục được, xá gì ba cái... lúc lắc như chuồn chuồn thấm nước thế này... Những gì có tí liên quan đến ...sóng, đến nước, đến tàu bè đều làm cho các anh có vẻ ...hào hứng hơn lên.

Rời tàu, chúng tôi dạo chơi khu công viên ngay đó, loanh quanh mấy phố xá, hàng quán. Cây cối xanh tươi, hoa lá đủ sắc màu, không khí trong lành, mát mẻ. Trưa nay cả đoàn ghé vào ăn trưa tại... trung tâm phố thị, một building rộng lớn, có cả sòng bài, có những cửa tiệm sang trọng, có những hàng quán lịch sự và cũng có cả những tiệm bán thức ăn nhanh như hamburger, fried chicken, pizza, taco... và ai muốn ăn gì thì cứ tự ...gọi, tự... trả tiền.
Ăn xong, xe buýt chở về khách sạn nhận phòng, nghỉ trưa chốc lát, chờ cho chiều bớt nắng, rồi lại réo nhau cùng kéo đi ra thác đạo chơi xem Niagara Fall vào ban đêm. Thác Niagara là nơi nổi tiếng khắp thế giới về sự hùng vĩ mà mọi người đều biết, nên rất đông du khách, nhưng nhóm của Đệ Nhị Hổ Cáp thì không sợ bị ...lạc, vì đông và ồn ào náo nhiệt nhất, máy hình chớp nháy liên tục. Đi dạo đã hết... chỗ đi, bụng đã bắt đầu đói nên rủ nhau vào khu casino ăn tối. Nhà hàng thì nhiều, nhưng cũng rất đông khách, order chờ lâu, sốt ruột nên có bà bỏ ăn, đi tìm ...hỏi thăm thần tài đen đỏ. Chúng tôi ăn đồ ăn Ý tối nay, vừa ăn vừa nhìn ngắm ...thiên hạ ... đi qua đi lại,
Tới giờ hẹn, nhóm bạn từ sòng bài kéo ra, và kể cũng lạ, vì khi đi vào thì rất ...hí hửng, mà khi đi ra cũng ...hớn hở luôn, thắng hay thua không thấy có gì ảnh hưởng, chỉ cần bỏ tí bạc cắc mua vui.
Ngồi trên xe, nhìn về phía thác Niagara, nước cuồn cuộn đổ không dứt như cả ngàn năm nay, cầu vòng ngũ sắc sáng rực do ánh đèn và bụi nước tạo ra vẻ đẹp lung linh huyền ảo trong đêm tối, đẹp như tình bạn keo sơn của chúng tôi, một vẻ đẹp vĩnh cửu...
Tôi đang miên man suy nghĩ thì xe đã về tới khách sạn, vào khách sạn các bà lo đi tắm rửa nghỉ ngơi, các ông thì lại tụm năm tụm ba ...họp tiếp cho mãi tới khuya mới “mò” về với vợ.
Sáng thứ tư, ngày 25/7/12.
Khách sạn này không cho ăn sáng như mấy khách sạn trước, ban tổ chức và tour guide đã cẩn thận đặt món ăn sáng từ bên ngoài, mỗi người một phần: croissant, hay muffin, candy bar và nước. Lịch trình là sẽ rời khách sạn lúc 8 giờ sáng, nhưng hôm nay mọi người đều biết là cuộc vui sắp... tàn, nên ai cũng lề mề không hăng hái, lanh lẹ như mấy hôm trước. Xuống lobby nhận phần ăn, có người ăn, có người không ăn chỉ uống những giọt cà phê đắng của khách sạn để đè lên nỗi buồn chia tay “mày về bên nớ, tao về bên ni.” Đứng ngồi to nhỏ, chuyện trò râm ran. Sáng nay một số bạn lái xe riêng phải chia tay về thẳng, không chạy theo xe buýt nữa. Rất tiếc là tôi cũng phải về theo nhóm này, vì tôi theo chung trong đoàn đến từ Dallas. Chúng tôi sẽ lái xe “vượt” biên tại đây, ghé nhà anh chị Bảnh ít phút rồi tới Boston để bay về lại Dallas.
Sắp xếp hành lý xong xuôi, tự dưng thấy ...bầu không khí như lắng xuống, bồi hồi bịn rịn ...chưa từng thấy có trong mấy ngày qua. Lại kéo nhau chụp hình lưu niệm, hình chụp nhiều ...hết biết, nhóm này qua nhóm khác, người này qua người khác, trao đổi số điện thoại, email cho nhau... cả hơn tiếng đồng hồ rồi mà chưa “dứt áo” ra đi được. Nhưng cố lưu luyến, dùng dằng cho đến mấy rồi cũng phải chia tay. Tôi cũng như nhiều người đã không thể tin được sao mà một tuần qua đi nhanh quá. Mới hôm tuần trước mình còn háo hức sửa soạn đi, mà bây giờ lại đang ngậm ngùi chia tay... Ôi cuộc vui nào sao thấy cũng chóng tàn!
Hoa lòng còn nở trên môi
Chia tay chợt thấy bồi hồi rưng rưng
Nhủ thầm hãy cố dửng dưng
Ba năm ngắn ngủi xin đừng quên nhau...

Một tuần với bạn với bè, những người bạn thân thương, đã quan tâm, nâng đỡ, thông cảm, chia sẻ, vui buồn cùng nhau. Bạn bè, nhất là bạn bè thân quý là một món quà quí giá từ trời cao ban cho, chúng ta hãy nâng niu trân quí, vun đắp cho tình bạn luôn mãi trường tồn.... như những ngày đại hội Kỷ Niệm 42 Năm RA KHƠI của khóa 20 SQHQ/NT, Đệ Nhị Hổ Cáp năm nay đã làm.
( Tài liệu và Thơ do hai bạn Nguyễn Xuân Dục Trần Gia Ðịnh cung cấp.
Hình Huấn Nhục trích trong Album HN của bạn Ðổ Minh Hào
Đại Hội kỳ 1 tường trình bởi Đinh Văn Chính
Đại Hội kỳ 2 tường trình bởi Lê Văn Châu
Đại Hội kỳ 3 tường trình bởi Huỳnh Văn Bảnh
Đại Hội kỳ 4 tường trình bởi Lưu Ngọc Quang và Lê Văn Châu
Đại Hội kỳ 5 tường trình bởi Chị Nguyễn Văn Thước
Đại Hội kỳ 6 tường trình bởi Chị Nguyễn Văn Thước
Du ngoạn tiền Hội Ngộ 2017 tường trình bởi Huỳnh Văn Bảnh
Hội Ngộ 2017 tường trình bởi Chị Lê Văn Tài
Hội Ngộ 2017 du ký viết bởi Ngô Thiện Tánh
Ký sự HN2017 tường trình bởi Mai Kim Phụng
Hội Ngộ 2018 tường trình bởi Lê Văn Châu
Đại Hội kỳ 7 tường trình bởi Chị Nguyễn Văn Thước )

( Trở về đầu trang )

[ Trang Hải Trình ]