Vũ Hữu Lý
California - USA
Điện thư: lyhuuvu@yahoo.com
Sở PVDH (LLHT)

Gia đình ĐNHC chia buồn Nhạc Phụ HC2 Vũ Hữu Lý vừa tạ thế ngày 15 tháng 07 năm 2021 tại Việt Nam.

Gia đình ĐNHC chung vui với AC Vũ Hữu Lý nhân dịp Lễ Thành Hôn Trưởng Nam ngày 31 tháng 03 năm 2016 tại Lahaina, Hawaii.

Gia đình ĐNHC chia buồn Bào Đệ của Hiền Thê HC2 Vũ Hữu Lý vừa tạ thế ngày 17 tháng 08 năm 2015 tại Tây Đức.

Gia đình ĐNHC chia buồn Nhạc Mẫu HC2 Vũ Hữu Lý vừa mãn phần ngày 22 tháng 10 năm 2014 tại VN.

Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Phụ HC2 Vũ Hữu Lý vừa tạ thế ngày 15 tháng 07 năm 2011 tại Bà-Rịa Vũng-Tàu, Việt-Nam.

20 chia buồn Bào Ðệ Chị Vủ Hửu Lý vừa tạ thế ở San Jose, California.