Ðược tin buồn Nhạc Mẫu của HC2 Vũ Hữu Lý là:

Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Lụa

vừa tạ thế ngày 22 tháng 10 năm 2014 tại Việt Nam, hưởng thọ 79 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Lý và Tang Quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm về Hưởng Nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT