Ðược tin vui Anh Chị Vũ Hữu Lý vừa cử hành Lễ Thành Hôn cho Trưởng Nam là Cháu:
Vũ Anh Quân
sánh duyên cùng Cô:
Jocelyn Creech
Hôn lễ được cử hành lúc 2:00 giờ chiều ngày 31 tháng 03 năm 2016 tại Maria Lanakila Catholic Church, Lahaina, Hawaii.
Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Anh Chị Lý.
Mến chúc Tân Lang và Tân Giai Nhân Trăm Năm Hạnh Phúc, Sắc Cầm Hòa Hợp.