Ðược tin buồn Thân Phụ của HC2 Vũ Hữu Lý là Cụ Ông:

Vinh-Sơn-Tê VŨ-HỮU-KIỀN

vừa thất lộc ngày 15 tháng 07 năm 2011 tại Bà-Rịa Vũng-Tàu, Việt-Nam. Hưởng thọ 87 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Lý.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm được về Hưởng Nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT