Nguyễn Xuân Hùng
Louisiana - USA
Điện thư: hungnguyen3620@gmail.com.
HĐ4ZP (PCF 3814), ZD28, HĐ1ZP (WPB725)

Gia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc báo tin Hiền thê HC2 Nguyễn Xuân Hùng vừa tạ thế ngày 12 tháng 08 năm 2015 tại New Orleans, Louisiana.
...........( Hình ảnh: NXDục )
20 thăm viếng HC2 NXHùng
Cuối tuần qua bạn bè HC2 gồm có BVTâm, ĐTuyến, PđPhong, chị Hương (NNTrực out of state) và vợ chồng TPHồng-Chánh, chúng tôi đã lái xe xuống New Orleans, LA để thăm viếng chị Liên đang đau nặng. Anh chị NVXuân dẫn chúng tôi qua thăm. NXHùng và chị Liên rất mừng khi có bạn bè ở xa đến thăm. Chị Liên tỉnh táo hẳn ra và dù rất mệt nhưng cũng nói chuyện đùa vui với mọi người và ăn được chút ít các món ăn ngon anh chị Hồng mua từ Houston mang qua. Buổi tối tất cả tụ họp ở nhà anh chị Xuân nhậu nhẹt tán dóc và nghỉ đêm. Sáng hôm sau, chúng tôi lại qua thăm chị Liên một lần nữa trước khi chia tay ra về; chị Liên rất vui, cảm động ứa nước mắt nhưng không cho chụp hình.
...........( Hình ảnh và tường trình: PĐPhong )

Gia đình ĐNHC chia buồn Nhạc Phụ HC2 Nguyễn Xuân Hùng vừa tạ thế ngày 16 tháng 02 năm 2013 tại New Orleans, Hoa Kỳ.
Gia đình ĐNHC chung vui nhân dịp Lễ Thành Hôn Truởng Nử HC2 Nguyễn X. Hùng ngày 18 tháng 02 năm 2012 tại Hawaii.
Gia đình ĐNHC chung vui nhân dịp Lễ Thành Hôn Truởng Nam HC2 Nguyễn X. Hùng ngày 26 tháng 11 năm 2011 tại New Orleans, Louisiana.
20 chia buồn Hiền Tỷ bạn Nguyễn Xuân Hùng vừa mãn phần ở Florida.
Lễ Tốt Nghiệp cũa Trưởng Nữ vào ngày 18 tháng 05 năm 2002 tại Louisiana.