Ðược tin vui Anh Chị Nguyễn Xuân Hùng sẽ cử hành Lễ Thành Hôn cho Trưởng Nam là cháu
Nguyễn Xuân Vinh
sánh duyên cùng Cô:
Nguyễn Hằng Nga
Hôn Lễ sẽ được cử hành tại Thánh Ðường Holy Name of Mary, New Orleans, LA lúc 02 giờ chiều ngày 26 tháng 11 năm 2011, nhằm ngày 02 tháng 11 năm Tân Mão.
Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Anh Chị Hùng.
Mến chúc hai cháu Nguyễn Xuân VinhNguyễn Hằng Nga Trăm Năm Hạnh Phúc, Sắc Cầm Hòa Hợp.

Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT