Vô cùng thương tiếc hay tin Hiền Thê của HC2 Nguyễn Xuân Hùng là:

Teresa Nguyễn Thị Liên


vừa tạ thế ngày 12 tháng 08 năm 2015 tại New Orleans, Louisiana, hưởng thọ 59 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng HC2 Nguyễn Xuân Hùng và Tang Quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Chị Teresa Nguyễn Thị Liên sớm về Hưởng Nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT

Giã từ Anh

Bạn bè khóc liệm nỗi niềm
Ra đi bỏ lại trái tim não nùng
NXHùng nỗi đau chung
Đành thôi phu phụ dứt chùm vấn vương
Từ đây gối lạnh đêm trường
Vắt tay lên trán vô thường thê nhi
Từ đây còn có nghĩa gì
Trăng treo quạnh quẽ đường đi lạnh lùng
Cũng đành dìm nỗi nhớ nhung
Tình cao nghĩa nặng mịt mùng phù du...
Ừ không trọn kiếp thiên thu
Hẹn nhau kiếp nữa đền bù lứa đôi!


Thành Kính Phân Ưu cùng bạn Nguyễn Xuân Hùng và tang quyến.

NTTánh 081215