Ðược tin buồn Hiền Tỷ bạn Nguyễn Xuân Hùng là:
Chị Nguyễn thị Ngọc Hường
vừa từ trần ngày 29 tháng 09 năm 2005 tại Orlando, Florida,
hưởng thọ 69 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Hùng và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Chị Ngọc Hường sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.

Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT