Nguyễn văn Long
Oklahoma - USA
Điện thư: loannguyenokc@yahoo.com
CCYTTV/NhàBè, HQ800

HC2 Nguyễn V. Long gặp gở các khóa 18, 19 và 20 tại Sàigòn giửa tháng 10 năm 2019 .

Hình ảnh: TMHà
20 Bắc Cali. gặp gở HC2 Nguyễn V. Long ngày 01 và 02 tháng 06 năm 2019 tại San Jose.

Hình ảnh: LVChâu
Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Mẫu HC2 Nguyễn V. Long vừa mản phần ngày 10 tháng 05 năm 2015 tại Sài gòn, VN.
...........( Hình ảnh: TMHà )
Gia đình ĐNHC chung vui cùng Chị Nguyễn Văn Long nhân dịp Lễ Thành Hôn cho Trưởng Nam ngày 06 tháng 02 năm 2009 tại Oklahoma.
20 Bắc Cali. gặp gở HC2 Nguyễn V. Long đến từ Oklahoma ngày 16 tháng 03 năm 2008.

20 chia buồn Nhạc Phụ HC2 Nguyễn v. Long vừa tạ thế ngày 22 tháng 10 năm 2007 tại Oklahoma City, tiểu bang Oklahoma.