Ðược tin buồn Nhạc Phụ bạn Nguyễn Văn Long là:
Ông Juse Lê Văn Bình
vừa mãn phần ngày 22 tháng 10 năm 2007 tại Oklahoma City, tiểu bang Oklahoma, hưởng thọ 79 tuổi.
Gia Ðình ÐNHC xin thành thật chia buồn cùng Anh Chị Long và Gia Quyến.
Nguyện Cầu hương hồn Bác sớm về hưởng nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT