Nguyễn Văn Chừng
Texas - USA
Điện thư: n/a

Gia đình ĐNHC chung vui nhân dịp Lễ Vu Quy Út Nử HC2 Nguyễn Văn Chừng ngày 11 tháng 05 năm 2013 tại Houston, Texas.
   Hình ảnh: HAViệt
Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Mẫu HC2 Nguyễn V. Chừng vừa tạ thế ngày 09 tháng 06 năm 2011 tại Houston, Texas.
...........( Hình ảnh: HAViệt )
Swimming party mừng 35 năm kỷ niệm thành hôn của 4 cặp HC2 NVChừng, HKCông, NVThước và NVHuấn được tổ chức tại tư gia của anh chị NVChừng, Houston, Texas.
20 chung vui cùng anh chị Nguyễn văn Chừng nhân dịp Lễ Vu Quy của Trưởng Nữ đầu tháng 06 năm 2005.
   Hình ảnh đám cưới trong Yahoo Photos

20 chia buồn Nhạc Mẫu HC2 Nguyễn V. Chừng vừa mãn phần ngày 27 tháng 01 năm 2003 tại Houston, Texas.
20 chung vui với Anh Chị Nguyễn V. Chừng nhân dịp Lễ Thành Hôn của Trưởng Nam vào ngày 16 tháng 11 năm 2002 tại Houston, Texas.