Ðược tin vui Anh Chị Nguyễn văn Chừng sẽ cử hành Lễ Vu Quy cho Trưởng Nữ là Cháu:

Maria Goretti Nguyễn Linh Phương
sánh duyên cùng Cậu:
Gregory Nguyễn Minh Triết Lưu

Hôn lể sẽ cử hành tại Nhà Thờ Đức Mẹ Lavang ,
Houston, Texas vào lúc 2 giờ chiều ngày thứ Bảy, 04 tháng 06, năm 2005.

Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Anh Chị Chừng.
Mến Chúc Tân Giai Nhân và Tân Lang Trăm Năm Hạnh Phúc, Sắc Cầm Hòa Hợp.