Ðược tin vui Anh Chị Nguyễn Văn Chừng sẽ cử hành Lễ Vu Quy cho Út Nử là Cháu:
Nguyễn Trang Marilyn
sánh duyên cùng Cậu:
Tellez Javier Antonio
Hôn lễ sẽ được cử hành lúc 02 giờ chiều ngày 11 tháng 05 năm 2013 tại Nhà Thờ Prince of Peace Catholic Community, Mary Chapel, Houston, Texas.
Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Anh Chị Chừng.
Mến chúc Tân Giai Nhân và Tân Lang Trăm Năm Hạnh Phúc, Sắc Cầm Hòa Hợp.