Ðược tin buồn Thân Mẫu của HC2 Nguyễn Văn Chừng là:

Cụ bà Nguyễn Văn Khâm
Nhủ danh: Maria Nguyễn Thị Tiếp

vừa mãn phần ngày 09 tháng 06 năm 2011 tại Houston, Texas, hưởng thọ 88 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Chừng.
Nguyện cầu Linh Hồn Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Tiếp sớm được về Hưởng Nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT