Nguyễn Thế Hùng
California - USA
Điện thư: hungnguyen808@gmail.com
HQ330,

HC2 PVĐộ và NTHùng mừng SN thứ 77 của HC2 TDTín ngày 20 tháng 03 năm 2021 tại Nam Cali.
20 Nam Cali. MNGN ngày 29 tháng 06 năm 2019.

Hình ảnh: TDTín
Gia đình ĐNHC chung vui Lễ Thành Hôn Quý Nam HC2 Nguyễn T. Hùng ngày 09 tháng 09 năm 2018 tại Long Beach, California.
Hình ảnh: TDTín
Gia đình ĐNHC chia buồn Nhạc Phụ HC2 Nguyễn Thế Hùng vừa tạ thế tại Fullerton, California.
Gia đình ĐNHC chung vui cùng Anh Chị Nguyễn Thế Hùng nhân dịp Lễ Thành Hôn cho Quý Nam ngày 5 tháng 07 năm 2008 tại San Francisco, California.
20 Nam Cali. đón tiếp HC2 Nguyễn T. Hùng và phu nhân đến từ Michigan chiều ngày 03 tháng 11 năm 2007 tại Nhà Hàng Ánh Hồng.