Ðược tin vui Anh Chị Nguyễn Thế Hùng sẽ cử hành Lễ Thành Hôn cho Quý Nam là cháu:
Vinh Nguyễn
sánh duyên cùng Cô:
Rachel Mai
Hôn Lễ sẽ được cử hành ngày 09 tháng 09 năm 2018 tại Long Beach, California.
Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Anh Chị Hùng.
Mến chúc hai cháu Tân Lang và Tân Giai Nhân Trăm Năm Hạnh Phúc Sắc Cầm Hòa Hợp.