Ðược tin vui Anh Chị Nguyễn Thế Hùng sẽ cử hành Lễ Thành Hôn cho Quý Nam là Cháu:
Nguyễn Thế Vinh
sánh duyên cùng Cô:
Bồ Khánh Vân
Thứ Nữ của Ông Bà Bồ Văn Nghiêm.
Hôn lể sẽ cử hành tại San Francisco, California vào ngày 05 tháng 07 năm 2008.
Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Anh Chị Hùng.
Mến chúc hai cháu Thế Vinh Khánh Vân Trăm Năm Hạnh Phúc, Sắc Cầm Hòa Hợp.

Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQ/HQNT