Nguyễn Ðình Hoàng
California
Điện thư: ndhoang20@gmail.com
CCHQ/CửaViệt, ĐKB102, TTKSDH/ĐàNẳng, BTL/V1ZH, HQ228, HQ502

20 Nam Cali. tham dự tiệc cưới Ái Nử HC2 Nguyễn Đ. Hoàng chiều ngày 16 tháng 11 năm 2019 .

Hình ảnh: LVLong
Hình ảnh: TDTín
Hình ảnh: NT19 NVOanh
Gia đình ĐNHC chia buồn Nhạc Phụ HC2 Nguyễn Đ. Hoàng vừa tạ thế tại Sài Gòn, VN.
...........( Hình ảnh: BTHải )
Gia đình ĐNHC chia buồn Nhạc Mẩu HC2 Nguyễn Đ. Hoàng vừa tạ thế ngày 16 tháng 10 năm 2015 tại Sài Gòn, VN.
Gia đình ĐNHC chung vui nhân dịp Lễ Vu Quy Trưởng Nử HC2 Nguyễn Đình Hoàng ngày 10 tháng 01 năm 2014 tại Sài Gòn, VN.
Giới thiệu bài thơ "Sài Gòn 30 năm" của HC2 Nguyễn Đ. Hoàng.
20 Nam Cali. họp mặt mừng HC2 Nguyễn Đ. Hoàng và gia đình tại tư gia HC2 NHBích ngày 03 tháng 05 năm 2008.
   Hình ảnh họp mặt của NT19 Nguyễn V. Oanh