Ðược tin buồn Nhạc Mẫu HC2 Nguyễn Đình Hoàng là Bà:

Nguyễn Lương Ngọ
Khuê danh: Nguyễn Thị Lương
Pháp danh: Diệu Thiện

vừa mãn phần ngày 16 tháng 10 năm 2015 tại Quận 11, Sài Gòn, hưởng thọ 89 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Hoàng.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT