Ðược tin vui Anh Chị Nguyễn Đình Hoàng sẽ cử hành Lễ Vu Quy cho Trưởng Nử là Cháu:
Nguyễn Đình An Vy
sánh duyên cùng Cậu:
Nguyễn Việt Dũng
Hôn lễ sẽ được cử hành tại tư gia lúc 2:30 giờ chiều ngày 10 tháng 01 năm 2014, nhằm ngày 10 tháng 12 năm Quý Tỵ tại Sài Gòn, VN.
Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Anh Chị Hoàng.
Mến chúc Tân Giai Nhân và Tân Lang Trăm Năm Hạnh Phúc, Sắc Cầm Hòa Hợp.