Ðược tin buồn Nhạc Phụ của HC2 Nguyễn Đình Hoàng là Ông:

Nguyễn Lương Ngọ
Pháp danh: Minh Đức


vừa từ trần ngày 14 tháng8 năm 2016, nhằm ngày 12 tháng 7 năm Bính thân tại Sài Gòn, hưởng thọ 90 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành kính Phân Ưu cùng Anh Chị Hoàng và Tang Quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc .


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT