Cung Vỉnh Thành
California - USA
Điện thư: tcung49@yahoo.com OR cungthanh49@gmail.com
GĐ43NC, HQ473, BTL/V4ZH


 

  Happy Birthday CV Thành 70 tuổi 

07/2022 - Du ngoạn Lahaina - Honolulu

07/2022 - Du ngoạn Waimanalo Beach + Kailua Beach + AOKI Restaurant

07/2022 - Du ngoạn China Town + Pinapple Garden + Pearl Habor + Waikiki Beach Beach + AOKI Restaurant

07/2022 - Du ngoạn China Town + Oahu Hawaii + Waikiki Beach Beach + AOKI Restaurant

07/2022 - Du ngoạn Kailua Kona Airport - Go Home

07/2022 - Đức Mẹ Long Beach + Sweaming+Dinner + Las Vegas

22.05.2022 Hành Hương Fatima

21.05.2022 Hành Hương Fatima

Marilyn Monroe 2021

20 Nam Cali tham dự Đêm Thùy Dương chiều ngày 10 tháng 09 năm 2021 tại Paracel Seafood Restaurant, Westminster.

Hình ảnh: TDTín
Video 01: NTTánh
Video 02: NTTánh
Video 03: NTTánh
Video 04: NTTánh

20 Nam Cali tham dự Đêm Hạ Uy Di chiều ngày 20 tháng 08 năm 2021 tại Paracel Seafood Restaurant, Westminster.

Hình ảnh: CVThành

20 Bắc Cali gặp gở AC CVThành và HC2 MKPhụng chiều ngày 31 tháng 07 năm 2021 tại Nhà hàng Ánh Hồng, San Jose.

Hình ảnh: LVChâu

HC2 CVThành gặp gở 20 Tây Bắc Hoa Kỳ giửa tháng 07 năm 2021 tại Oregon.


20 Nam Cali. MNGN ngày 28 tháng 12 năm 2019 tại Diamond Seafood Palace.

Hình ảnh: TDTín

20 Bắc Cali. gặp gở AC Cung V. Thành chiều ngày 04 tháng 05 năm 2019 tại nhà hàng Ánh Hồng, San Jose.

Hình ảnh: LVChâu

20 Nam Cali. MNGN ngày 29 tháng 12 năm 2018. tại tư gia HC2 CVThành

Hình ảnh: TDTín

Buổi MNGN Nam CA tháng 11-2017 do 4 đầu bếp CV Thành, NM Cảnh, ND Hoàng,NV Vũ khoản đãi được tổ chức tại tư gia HC2 CV Thành ngày 25-11-2017.

Hình ảnh: TDTín
Hình ảnh:LV Long

20 VN gặp gở HC2 CVThành và ĐCChí tại Sài Gòn, VN.
   Hình ảnh: BTHải

20 Nam Cali MNGN mừng Xmas 2016 chiều ngày 17 tháng 12 năm 2016 tại tư gia HC2 CVThành, Nam California.
   Hình ảnh: TDTín

20 Bắc Cali. gặp gở 3 HC2 CVThành, ĐCChí và NVThước chiều ngày 05 tháng 06 năm 2016 tại Nhà hàng Ánh Hồng ở San Jose.
   Hình ảnh:LVChâu

Gia đình ĐNHC chung vui nhân dịp Lễ Thành Hôn Trưởng Nam HC2 Cung V. Thành ngày 07 tháng 11 năm 2015 tại Nam California.
   Hình ảnh: LVLong
   Youtube: LVThạnh
   Hình ảnh MNGN chiều thứ 6 tại Nhà hàng Paracel: LVLong

Gia đình ĐNHC chia buồn Nhạc Phụ HC2 Cung V. Thành vừa tạ thế ngày 25 tháng 03 năm 2011 tại Pasadena, California.


20 chia buồn Hiền Tỷ HC2 Cung Vĩnh Thành vừa thất lộc ngày 19 tháng 05 năm 2007 tại Pasadena, California.
HC2 Cung V. Thành thăm bạn ở Âu Châu.


HC2 Huỳnh v. Bảnh và Lưu A. Huê gặp gở 20 Nam Cali. dịp Giáng Sinh tại tư gia HT Cung V. Thành.20 Nam Cali. đón mừng New Year 2005.HC2 CVThành gặp gở 20 bên Âu Châu.


20 ở Calgary, Canada đón tiếp Anh Chị CVThành.


20 chia buồn Thân Mẫu bạn Cung V. Thành vừa tạ thế tại Việt Nam.
20 họp mặt tại VN năm 2003.