Phân Ưu ( Nam Cali )    Phân Ưu ( Canada )
   Phân Ưu ( Washington-DC )    Phân Ưu ( 20 )
   Phân Ưu ( Hội Ái Hữu Cửu Long )

Hình ảnh Tang Lễ ( NHBích )    Hình ảnh Tang Lễ ( CVThành )


Ðược tin buồn Nhạc Phụ của HC2 Cung Vĩnh Thành là Cụ Ông:

Đôminicô Nguyễn Văn Mẫn


đã được Chúa gọi về lúc 03 giờ chiều ngày 25 tháng 03 năm 2011, nhằm ngày 21 tháng 2 năm Tân Mão tại Pasadena, California, hưởng thọ 92 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Thành.
Nguyện cầu Linh Hồn Cụ Ông Nguyễn Văn Mẫn sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT