Danh Sách SQHQ ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) Đệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT  

Khóa Brest  || Khóa 01-06  || Khóa 07-13  || Khóa 14-20  || Khóa 21-26  || Khóa OCS

Full Name Notes Class
Nguyễn-Văn-Duyên   Khoá 1 Brest
Nguyễn-Gia-Định   Khoá 1 Brest
Nguyễn-Tân   Khoá 1 Brest
Đặng-Cao-Thăng   Khoá 1 Brest
Vương-Hữu-Thiều   Khoá 1 Brest
Nguyễn-Đức-Vân   Khoá 1 Brest
Nguyễn-Vân   Khoá 1 Brest
Vũ-Xuân-An   Khoá 2 Brest
Ủ-Văn-Đức   Khoá 2 Brest
Dư-Trí-Hùng   Khoá 2 Brest
Bùi-Văn-Lễ   Khoá 2 Brest
Nguyễn-Kim-Lượng   Khoá 2 Brest
Hồ-Ngọc-Ngà   Khoá 2 Brest
Phương-Xuân-Nhàn   Khoá 2 Brest
Trịnh-Xuân-Phong   Khoá 2 Brest
Nguyễn-Ngọc-Quỳnh   Khoá 2 Brest
Bùi-Tiến-Rũng   Khoá 2 Brest
Nguyễn-Tân ( K1 Brest ) Khoá 2 Brest
Đinh-Gia-Tường   Khoá 2 Brest
Phạm-Cừ   Khoá 3 Brest
Nguyễn-Quang-Dật   Khoá 3 Brest
Đặng-Đình-Hiệp   Khoá 3 Brest
Nguyễn-Văn-Khánh   Khoá 3 Brest
Đỗ-Kiểm   Khoá 3 Brest
Vũ-Nhân   Khoá 3 Brest
Nguyễn-Ngọc-Oánh   Khoá 3 Brest
Lê-Phụng   Khoá 3 Brest
Phạm-Văn-Sanh   Khoá 3 Brest
Bùi-Hữu-Thư   Khoá 3 Brest
Vũ-Tư-Trực   Khoá 3 Brest
Trịnh-Quang-Xuân   Khoá 3 Brest
Lê-Triệu-Đẩu   Khoá 4 Brest
Nguyễn-Địch-Hùng   Khoá 4 Brest
Nguyễn-Tiến-Ích   Khoá 4 Brest
Nguyễn-Kim-Lượng ( K2 Brest ) Khoá 4 Brest
Võ-Duy-Ninh   Khoá 4 Brest
Trần-Văn-Sơn   Khoá 4 Brest


[ Trang Hải Trình ]