Lê Văn Long
California - USA
Điện thư: lelongv@yahoo.com

Gia đình ĐNHC thành kính Phân Ưu Thân mẫu HC2 Lê Văn Long vừa tạ thế tại Nam California ngày 13 tháng 06 năm 2020.
Cáo Phó
Hình ảnh tang lể: LVLong
20 Nam Cali. MNGN ngày 07 tháng 09 năm 2019 tại Diamond Seafood Palace.

Hình ảnh: TDTín
Hình ảnh: LVLong
Gia đình ĐNHC thành kính Phân Ưu Bào Huynh HC2 Lê Văn Long vừa tạ thế ngày 14 tháng 06 năm 2018 tại Nam California.
Cáo Phó
Gia đình ĐNHC thành kính Phân Ưu Nhạc Mẩu HC2 Lê Văn Long vừa tạ thế ngày 14 tháng 02 năm 2018 tại Santa Ana, California.
Cáo Phó
Hình ảnh phúng viếng: LVLong
20 Nam Cali. MNGN chiều ngày 22 tháng 08 năm 2015 tại tư gia HC2 LVLong.
  
Hình ảnh: LVLong
   Hình ảnh: TDTín
20 Nam Cali Walk to end Alzheimer's và Họp mặt Sinh Nhật tháng 10 tại nhà hàng THAI BAMBOO BISTRO tại Tustin, Orange County ngày 18 tháng 10 năm 2014.
   Hình ảnh: LVLong
HC2 Nguyễn Văn Xuân, Đỗ Duy Vy và Lê Văn Long MNGN tại New Orleans ngày 17 và 18 tháng 05 năm 2011.
20 Nam Cali. tham dự Ngày Hoàng Sa ngày 16 tháng 01 năm 2011 tại Orange County.
   Hình ảnh: LVLong
20 Nam Cali. họp mặt tại tư gia HC2 LVLong chiều ngày 20 tháng 11 năm 2010 tại Nam California.
   Hình ảnh: VĐThiều
   Hình ảnh: LVLong
   Hình ảnh: NT19 NVOanh
20 tham dự lễ ra mắt cháu Lê Minh Lý, ái nữ anh chị Lê v. Long ngày 18 tháng 11 năm 2006 tại nhà hàng Ánh Hồng, Garden Grove, Nam Cali.

Hình ảnh Vu Quy cháu Lê Minh Lý, ái nữ anh chị Lê v. Long, tháng 07 năm 2006 tại Nam California và Hawaii.

20 chúc mừng cháu Lê Lộc, Trưởng Nam Anh Chị Lê v. Long vừa tốt nghiệp Bác Sĩ Y Khoa cuối tháng 05 năm 2001.