Cáo Phó


Ðược tin buồn Nhạc Mẫu HC2 Lê Văn Long là:

Cụ Bà Nguyễn Thị Tỵ
Pháp danh : Diệu Trí - Tâm Thông


Vừa mản phần ngày 12 tháng 04 năm 2018, nhằm ngày 27 tháng 02 năm Mậu Tuất tại Santa Ana, California, hưởng thọ 90 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành kính phân ưu cùng Anh Chị Long.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm an vui nơi Cỏi Vĩnh Hằng.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT