Hà Mạnh Hùng
Windsor - Canada
Điện thư: hung_m_ha@hotmail.com
BTL/LĐĐN/TB 211.2,

20 Tây Bắc Hoa Kỳ gặp gở HC2 Hà M. Hùng ngày 14 tháng 06 năm 2019 tại Portland, Oregon.

Hình ảnh: NNChâu và Chị HMHùng (từ Facebook)
HC2 Hà M. Hùng gặp gở 20 VN ngày 26 tháng 01 năm 2019. tại Làng Nướng Nam Bộ, Sàigòn.

Hình ảnh: HMHùng
HQ Toronto họp mặt Hè Mississauga ngày 11 tháng 08 năm 2018.

Hình ảnh: HMHùng
20 Nam Cali. gặp gở AC Hà M. Hùng đến từ Ontario, Canada chiều ngày 26 tháng 01 năm 2018 tại Nhà hàng Hồng Ân, Westminster.

Hình ảnh: LVLong
20 Bắc Cali. gặp gở AC Hà M. Hùng đến từ Ontario, Canada chiều ngày 21 tháng 01 năm 2018 tại Nhà hàng Ánh Hồng, San Jose.

Hình ảnh: LVChâu
Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Mẫu HC2 Hà M. Hùng vừa tạ thế tại Việt Nam.
Gia đình ĐNHC chung vui cùng Anh Chị Hà M. Hùng nhân dịp Lễ Vu Quy cho Trưởng Nữ ngày 31 tháng 08 năm 2008 tại Canada.