Ðược tin vui Anh Chị Hà Mạnh Hùng sẽ cử hành Lễ Vu Quy cho Trưởng Nử là Cháu:
Hà Minh Dung
sánh duyên cùng Cậu:
Cornelius NeuFeld


Hôn Lễ sẽ được cử hành vào ngày Chủ Nhật, 31 tháng 08 năm 2008, nhằm ngày 01 tháng 08 năm Mậu Tý tại Windsor, Ontario.

Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Anh Chị Hùng.
Mến Chúc Tân Giai Nhân và Tân Lang Trăm Năm Hạnh Phúc, Sắc Cầm Hòa Hợp.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT