Cố HC2 Huỳnh Kim Chiến
California - USA
Điện thư: ckimhuynh@yahoo.com
HQ504

Gia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc Cố HC2 Huỳnh Kim Chiến đã trở về biển cả ngày 19 tháng 03 năm 2021.
Trang Phân Ưu
Hình ảnh tang lễ: LVLong
Video tang lễ: NT19 NVOanh

20 Nam Cali. tham dự tiệc cưới Ái Nử HC2 Huỳnh K. Chiến chiều ngày 02 tháng 11 năm 2019.

Hình ảnh: TDTín
Hình ảnh: LVLong

20 Nam Cali. MNGN ngày 07 tháng 09 năm 2019 tại Diamond Seafood Palace.

Hình ảnh: TDTín
Hình ảnh: LVLong
Slide show: LVLong

Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Phụ HC2 Huỳnh K. Chiến vừa tạ thế ngày 25 tháng 09 năm 2011 tại Saigon, VN.

Gia đình ĐNHC chia buồn Nhạc Mẫu HC2 Huỳnh K. Chiến vừa tạ thế ngày 23 tháng 07 năm 2009 tại Nam California, Hoa Kỳ.