Huỳnh Kim Chiến
California - USA
Điện thư: ckimhuynh@yahoo.com

20 Nam Cali. tham dự tiệc cưới Ái Nử HC2 Huỳnh K. Chiến chiều ngày 02 tháng 11 năm 2019 .

Hình ảnh: TDTín
Hình ảnh: LVLong
20 Nam Cali. MNGN ngày 07 tháng 09 năm 2019 tại Diamond Seafood Palace.

Hình ảnh: TDTín
Hình ảnh: LVLong
20 Nam Cali. MNGN ngày 14 tháng 05 năm 2016 tại tư gia HC2 HKChiến.
   Hình ảnh: LVLong
   Hình ảnh: TDTín
   Slide show: LVLong
20 Nam Cali. MNGN tại tư gia HC2 Huỳnh K. Chiến ngày 30 tháng 06 năm 2012.
   Hình ảnh: LVLong
   Hình ảnh: NT19 NVOanh
Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Phụ HC2 Huỳnh K. Chiến vừa tạ thế ngày 25 tháng 09 năm 2011 tại Saigon, VN.
20 Nam Cali họp mặt MNGN ngày 26 tháng 06 năm 2010 tại tư gia HC2 HKChiến.
   Hình ảnh: LVLong
   Hình ảnh: VĐThiều
   Hình ảnh: NT19 NVOanh
Gia đình ĐNHC chia buồn Nhạc Mẫu HC2 Huỳnh K. Chiến vừa tạ thế ngày 23 tháng 07 năm 2009 tại Nam California, Hoa Kỳ.
20 Nam Cali. họp mặt MNGN tại tư gia HC2 Huỳnh K. Chiến chiều thứ Bảy, 02 tháng 08 năm 2008.