Ðược tin buồn Thân Phụ của HC2 Huỳnh Kim Chiến là Ông:

HUỲNH VĂN QUỞN

vừa tạ thế vào lúc 5 giờ sáng ngày 25 tháng 09 năm 2011, nhằm ngày 28 tháng 08 năm Tân Mão, taị Saigon, Việt Nam, hưởng đại thọ 96 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng hai Anh Chị Chiến.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm an vui nơi Cỏi Vỉnh Hằng.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT