Ðược tin buồn Nhạc Mẫu bạn Huỳnh Kim Chiến là Bà:
Marie Cecilia Phan Thị Ngọc Diệp
vừa mãn phần ngày 23 tháng 07 năm 2009, nhầm ngày 02 tháng 06 năm Kỷ Sữu tại Nam California, hưởng thọ 83 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Chiến.
Nguyện cầu Linh Hồn Bác sớm về hưởng nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT