Ðổ Thanh Vẽ
Connecticut - USA
Điện thư: ve_do@hotmail.com
Sở PVDH

20 Đông Bắc Hoa Kỳ tiển đưa AC LVTài về Florida.


Gia đình ĐNHC thành kính Phân Ưu Nhạc Phụ HC2 Đỗ T. Vẽ vừa tạ thế ngày 14 tháng 08 năm 2018 tại Connecticut.

Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Mẫu HC2 Đổ Thanh Vẽ vừa tạ thế ngày 15 tháng 11 năm 2014 tại VN.
Hình ảnh Lể Vu Quy Thứ Nử HC2 Đổ T. Vẽ

20 chung vui cùng Anh Chị Ðỗ Thanh Vẽ nhân dịp Lễ Thành Hôn của Thứ Nam vào ngày 27 tháng 12 năm 2003 tại Port Arthur, Texas.