Chu Văn Chương
California - USA
Điện thư: cl4755@hotmail.com
BCH/YTTV, HQ1

20 Bắc Cali. gặp gở HC2 Vũ Q. Hiệp trưa ngày 20 tháng 10 năm 2013 tại tư gia HC2 Chu V. Chương.
...........( Hình ảnh: LVChâu )
Gia đình ĐNHC chia buồn Em Gái HC2 Chu V. Chương vừa tạ thế ngày 05 tháng 12 năm 2012 tại San Jose, California.
Gia đình ĐNHC chia buồn Bào Đệ HC2 Chu V. Chương vừa tạ thế ngày 06 tháng 02 năm 2012 tại Las Vegas, Nevada.
Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Mẫu HC2 Chu Văn Chương vừa mãn phần tại San Jose, California.