( Chương Trình Tang Lễ )


Ðau buồn được tin Bào Đệ của HC2 Chu Văn Chương là:

ĐaMinh Chu Văn Chỉnh

đã được Chúa gọi về lúc 05:35 chiều ngày 06 tháng 02 năm 2012 tại Las Vegas, Nevada; hưởng thọ 60 tuổi.

Gia Ðình Ðệ Nhị Hổ Cáp xin thành thật chia buồn cùng Anh Chị Chương và tang quyến.
Nguyện cầu linh hồn ĐaMinh Chu Văn Chỉnh sớm về Hưởng Nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT