Ðau buồn hay tin Hiền Muội của HC2 Chu Văn Chương là:

Cô Maria Chu Thị Minh

đã được Chúa gọi về ngày 05 tháng 12 năm 2012 tại San Jose; hưởng thọ 55 tuổi.

Gia Ðình Ðệ Nhị Hổ Cáp xin thành thật chia buồn cùng Anh Chị Chương và tang quyến.
Nguyện cầu linh hồn Maria Chu Thị Minh sớm về Hưởng Nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT