Hình Ảnh HN 2023 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) Đệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT  
* Hội Ngộ 2023 * Milpitas - California *

  ĐNHC  Hội Ngộ tại nhà hàng ASIANA  -Tiền hội ngộ chiều Thứ Bảy, 29 tháng 7 năm 2023 Hinh ảnh HC2 LV Thạnh
  ĐNHC  Hội Ngộ tại nhà hàng ASIANA -Hội ngộ chiều Chủ nhật,30 tháng 7 năm 2023 Hinh ảnh HC2 LV Thạnh
  ĐNHC Hội Ngộ tại nhà hàng ASIANA, Milpitas, CA,chiều Chủ Nhật  30 tháng 7 năm 2023-Hình ảnh HC2 LV Long
  ĐNHC  Hội Ngộ tại nhà hàng ASIANA -Tiền hội ngộ chiều Thứ Bảy, 29 tháng 7 năm 2023 Hinh ảnh HC2 LV Long 
  HN2023 KN53NRK ngày 29 & 30/07/2023 : Version2 
  Ngô Minh Hiếu : Ô Mê Ly  
  Ngô Minh Hiếu : LK Tango
  Phan Ngọc Lựu : Hoa Biển 
  HN2023  ngày 29 & 30/07/2023 : Photo by HC2  TDTín 
    
   
    
    
   

[ Trang Hình Ảnh 20 ]