Hình Ảnh 20 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) Đệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT  

( Tu chỉnh mới nhất ngày 18 tháng 07 năm 2024 )

  Hội Ngộ 2023 * Milpitas, CA
   02-03.2023 HC2 Du Lịch Úc Châu
   Đại Hội kỳ 7 * 07/2022 * Westminster, California
   Kỷ niệm 20 - TDTín thực hiện
   Hình ảnh 2019 * HC2 Du Lịch Á Châu
   Hội Ngộ 2018 * San Jose, California
   Đại Hội Hải Quân Toàn Cầu * 06/2017 * Santa Clara, California
   Hội Ngộ 2017 * Seattle, Washington
   Đại Hội liên khóa SQHQ/NT ngày 22 và 23 tháng 05 năm 2015 tại Nam California
   Đại Hội kỳ 6 * 04/2015 * Houston, Texas
   Đại Hội kỳ 5 * 07/2012 * Montréal, Canada
   Đại Hội Liên Khóa kỳ I * 09/2011 * Santa Clara, California - Hình ảnh 1
   Đại Hội Liên Khóa kỳ I * 09/2011 * Santa Clara, California - Hình ảnh 2
   ĐNHC Kỷ Niệm 41 Năm Ra Khơi * San Jose, California
   Đại Hội kỳ 4 * 07/2009 * Orlando, Florida
   Đại Hội kỳ 3 * 07/2006 * Washington DC
   Đại Hội kỳ 2 * 07/2003 * San Jose, Bắc California
   Đại Hội kỳ 1 * 07/2000 * Huntington Beach, Nam California
   Họp mặt Kỷ Niệm 28 Năm Ra Khơi, Nam California
   Pro Show "Anh 20 vào quân ngũ" / Thực hiện: Lê V. Thạnh
   Tưởng Niệm 74 Cố HC2 ( 1970-2024 )
   Hình ảnh và Tài liệu sau ngày ra trường * 1970-1975
   Thực Tập Đệ Thất Hạm Đội Hoa Kỳ * 10/1970
   Huy Hiệu Khóa 20
   Nhẫn Khóa 20
   Lễ Mãn Khóa * 18 tháng 07 năm 1970 - Version 2
   Lễ Mãn Khóa * 18 tháng 07 năm 1970 - Version 1
   Huấn Nhục * 1969-1970
   Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang * 1969-1970
   Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung * 10/1969

 
[ Trang Hải Trình ]