Hình Ảnh 20 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) Đệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT  

( Tu chỉnh mới nhất ngày 01 tháng 09 năm 2020 )

   Hội Ngộ 2018 * San Jose, California
   Đại Hội Hải Quân Toàn Cầu * 06/2017 * Santa Clara, California
   Hội Ngộ 2017 * Seattle, Washington
   Đại Hội liên khóa SQHQ/NT ngày 22 và 23 tháng 05 năm 2015 tại Nam California
   Đại Hội kỳ VI * 04/2015 * Houston, Texas
   Đại Hội kỳ V * 07/2012 * Montréal, Canada
   Đại Hội Liên Khóa kỳ I * 09/2011 * Santa Clara, California - Hình ảnh 1
   Đại Hội Liên Khóa kỳ I * 09/2011 * Santa Clara, California - Hình ảnh 2
   ĐNHC Kỷ Niệm 41 Năm Ra Khơi * San Jose, California
   Đại Hội kỳ IV * 07/2009 * Orlando, Florida
   Đại Hội kỳ III * 07/2006 * Washington DC
   Đại Hội kỳ II * 07/2003 * San Jose, Bắc California
   Đại Hội kỳ I * 07/2000 * Huntington Beach, Nam California
   Họp mặt Kỷ Niệm 28 Năm Ra Khơi, Nam California
   Pro Show "Anh 20 vào quân ngũ" / Thực hiện: Lê V. Thạnh
   Tưởng Niệm Cố HC2 ( 1970-2020 )
   Hình ảnh và Tài liệu sau ngày ra trường * 1970-1975
   Thực Tập Đệ Thất Hạm Đội Hoa Kỳ * 10/1970
   Huy Hiệu Khóa 20
   Nhẫn Khóa 20
   Lễ Mãn Khóa * 18 tháng 07 năm 1970
   Huấn Nhục * 1969-1970
   Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang * 1969-1970
   Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung * 10/1969[ Trang Hải Trình ]